NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Marta є7i

S™agw myčenika ґgapіa, i3 sъ ni1mъ šesti2 myčєnikъ.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы, glasъ }

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

Myčєnicы hrtHvы sedmoči1slennіi, goni1teleй stremlє1nіz, i3 nyždnuю smertь vъ ničt0že vmэni1ste: po blgoderzostnw tluči1všesz, mužemydrennw kъ borenієmъ, i3 pobэdon0snoю slavoю njdёzvšesz, pričt0stesz prvdnыmъ vsBmъ, sъ ni1miže vasъ vsegdA slavzщe ўblžaemъ.

Myčeniče stradalьče ґgapіe, blgi1hъ i3st0čnika, želannыhъ kraйnэйšee vozlюbi1vъ, potщalsz є3si2 i3spi1ti čašu mučenіz, prizыvaz bGa živagw bžctvennoe i4mz. Q myžestva tvoegw2! Q terpёnіz tvoegw2! I$mže poluči1ti slavы i3 svёtlosti ćvэ spod0bilsz є3si2.

Myčєnicы preblažennіi, na v0lьnoe zakolenіe sami sebE predaste, i3 zemlю krovьmi2 vašimi njsvzti1ste, i3 vozdyhъ prosvэti1ste prehoždenіemъ: nhnэ že živetE na nb7sёhъ, kъ svёtu nevečernemu nj nasъ vsegdA molsщesz, bGovi1dnэйšіi.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ, glasъ i3 pod0benъ t0йže:

TS m0limъ, prečctaz, predstatelьnicu našu, smuщaєmыz vъ pečalehъ, ne prezri do koncA pogi1bnuti rabы6 tvo‰: no ўskori2 i3z8sti nы2 nastosщagw gnёva i3 pečali, q bGoradovannaz pres™az čctaz, th bo namъ stэnA, p0moщь newbori1ma.

KrtobGor0dičenъ. Pod0benъ t0йže:

TS vi1dzщi prigvoždaema na krtЁ, ї}se, i3 strti prіemlющa v0leю, dv7a i3 m™i tvoS, vLko, ўvы2 mnЁ, vopіsše, čado sladkoe: r†nы nepravednw kakw terpi1ši, vračY, i3scэli1vый čelovёčeskoe nemoženіe, i3 t tli2 vsёhъ i3zbavivый miloserdіemъ tvoi1mъ;

KanHnъ, kĐrъ їHsifa, glasъ }, є3gHže kraegranesіe:

Sedmi2 prinošaю myčenikwmъ pэsnopёnіe.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Poi1mъ gDevi, provedšemu lю1di svo‰ skvozЁ čermn0e m0re, ćkw є3di1nъ slavnw proslavisz.

Vъ nbcnыhъ myčєnicы syщe žili1щahъ, vasъ hvalzщыz na zemli2 prosvэщenіz spod0bite.

Stolpi2 cRkve kvi1stesz, stёnы razorsющe їdwlonei1stovstva, strtoterpcы hrtHvы pred0blіi.

Ўzzvi1lsz є3si2 lюb0vію, myčeniče dostočydne ґgapіe, vLki vsёhъ, i3 ўmreti є3gw2 radi pred8userdstvovalъ.

BGor0dičenъ: Zareю presvэtlёйšeю, i3zъ tebє2, dv7o, vozsіsvšeю, duši2 moeS zBnicы prosvэti2, ćkw da proslavlsю tS.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Nёstь svstъ ćkw gDь, i3 nёstь pravedenъ ćkw bGъ našъ, є3g0že poetъ vsS tvarь: nёstь pravedenъ pače tebє2, gDi.

Ngnemъ razžigazsz lюbvE hrt0vы, ngni1щe pogasi1lъ є3si2, myčeniče ґgapіe, їdwlonei1stovstva, tečenьmi kroveй tvoi1hъ: tёmže voshvalsemъ tS.

Nr{žіz kvi1stesz, posэkaющe tmы2, blažennіi, demwnwvъ blagodatію: i3 nhnэ tmamъ sovokupi1stesz raduющesz, mhslennыhъ si1lъ.

Pytь soverši1vše mučenіz myžeski, tloženіemъ tёla vhšnee postig0ste crtvo: vъ nemže stzžaste, myčєnicы bžctvennіi, žitіE.

BGor0dičenъ: Pod0bіemъ pl0ti ćvlьšagosz, i3zъ tvoegw2 svэton0snagw čreva, ziždi1telz poznahomъ, za miloserdіe mlcti, namъ poю1щыmъ tS, m™i prisnodv7o.

Sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Voskrese:

Sedmoči1slennый li1kъ s™hhъ m§nikъ postradA krёpkw za bžctvennuю trbcu, pogubi2 mn0žєstva mhslennыhъ vr†gъ blgodatію, i3 sovokupi1šasz tmamъ nb7snыhъ ўmHvъ d¦omъ. Tёhъ moli1tvami ўщedri nasъ, člvэkolю1bče.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

T vsskagw preщenіz i3 ѕl0bы čelovёčeskіz spasi2 nasъ, pres™az dv7o, ts bo i4mamы pokr0vъ i3 zastuplenіe pribэgaющіi kъ tebЁ, bGomati, i3 roždennomu i3zъ tebє2, bGu našemu, є3g0že moli2, i3zbaviti nasъ bёdъ i3 skorbeй.

KrtobGor0dičenъ: Neskvernaz ѓgnica, ѓgnca i3 pastыrz vi1szщa na krtЁ zrsщi, vopіsše: čado moE, čto2 strannoe ќbw i3 nenadežnoe sіE zrёnіe: kakw ži1znь vsёhъ smertію njsuždaetsz zєmnhmъ pod0bnэ; no voskresni2 tridnevnw i3zъ mertvыhъ, sl0vo, ćkože reklъ є3si2, da raduющisz slavlю tS.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: I#zъ gorы2 priwsэnennыz, sl0ve, prbr0kъ, є3di1nыz bcdы, hotsщa voploti1tisz bGovi1dnw ўsmotri2, i3 so strahomъ slavosl0vzše si1lu tvoю2.

Velьmi2 hrtA, ґgapіe, vozlюbi1vъ, strtemъ togw2 myžeski ўpod0bilsz є3si2, zakolenъ bhvъ ćkw ѓgnecъ v0leю, velikomyčeniče dostočydne.

MečY sebE sami vdavše vsedyšnw, myčєnicы mydrіi, kroplє1nіi kroveй njbagri1ste ri1zu, vъ nю1že njdёzvšesz na nb7sёhъ živete.

Q vašez kъ bGu teplыz lюbvE! E#sže radi sebE samыhъ tverg0stesz do koncA: i3 nyždnэйšuю smertь pod8emše, bezsmertіz spod0bistesz.

BGor0dičenъ: MĐro vo črevэ sl0va prіsla є3si2, neskvernaz čctaz, vesь mjrъ t ѕlosmradіz njči1stivšago, vsskihъ sogrэšenій: tёmъ vёrnw tS ўblažaemъ.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: T n0щi nevёdэnіz, bGovёdэnіemъ prosvэti1vый koncы2, prosvэti1 mz ќtromъ člvэkolю1bіz tvoegw2, gDi.

Lюb0venъ dэsnіemъ, ćkože i3 zvanіemъ bhvъ, slavne, postradalъ є3si2 za lюb0vь vsecRS hrtA bGa našegw.

Glag0lъ lю1tagw muči1telz popraste, s™ji myčєnicы, i3 hrtY vv0inivšesz, polki2 dє1mwnskіz pogubi1ste.

Svzщennыmi p0dvigi nizlagaющe bezzak0nnыhъ derzostь, vэncemъ bezsmertіz, m§nicы hrt0vы, ўvzz0stesz.

BGor0dičenъ: PэsnoslHvіi b9estvennыmi bcdu, vёrnіi, ўblaži1mъ, raduйsz, glag0lющe, dverь, є4юže є3di1nъ pr0йde gDь.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: NJči1sti mS, sp7se, mnHga bo bezzakHnіz mo‰, i3 i3zъ glubinы2 ѕHlъ vozvedi2, molю1sz: kъ tebё bo vozopi1hъ, i3 ўslhši mS, b9e spasenіz moegw2.

So ґlexandroma dvэmA, dіon›sіa dvA vospoi1mъ, ґgapіa slavnago, tіmolaa i3 rwmĐla, krёpkw postradavšыz, i3 tmы6 vr†žіz poratovavšыz.

I#scэlenій rёki i3stočaющe, m§nicы, str†sti zemnor0dnыhъ b9estvennэ njčiщaete: segw2 radi raduющesz, vašz vёroю voshvalsemъ d0blєsti.

Zak0nnw svzщennый p0dvigъ soverši1vše, zak0nnw vsedёtelьnoю dlanію vэnčastesz, sedmoči1slenіi myčєnicы, nb7snіi graždane, ѓgGlwmъ ravnostostelіe.

BGor0dičenъ: Ўvzdi1všaz sadы2 bezb0žіz, vsenepor0čnaz, tvoi1mъ s™hmъ prozzbenіemъ, prozzbaющuю vo mnЁ vhnu vražію ѕl0bu i3skoreni2, bGonevёsto.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: T їudei došedše, džtrocы vъ vavmlHnэ i3nogdA vёroю trbčeskoю plamenь peщnый popraša, poю1щe: ntcє1vъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Sami sebE v0lьnw kъ zakolenію ćkw ѓgncы predaste, ne ўbosvšesz mykъ, vsehvalьnіi nr{žnicы, no blagodyšnw vzыvaющe: ntє1cъ našihъ b9e, blagoslovenъ є3si2.

Prosvёщsz lюb0vію vsёhъ vLki, myčeniče ґgapіe, podkloni1lъ є3si2 vhю mečY, i3 m§nikwvъ sči1slilsz є3si2 v0instvu, vzыvaz: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Ćkw svэti1lьnikъ zritesz vъ domY gDni, m§nicы slavnіi, sedmosteblennый, mjrъ prosvэщaющій, vopію1щe, sіsnіemъ blgodati: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

BGor0dičenъ: Svszana mS pleni1cami neskazannыhъ pregrэšenій, razrэši2, vsenepor0čnaz, podaю1щi mi2 t{či slezъ pэsnopoю1щu i3zъ tebє2 vozsіsvšemu: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Na gorЁ s™ёй proslavlьšasz, i3 vъ kupinЁ ngnemъ prisnodv7ы mwmseovi taйnu ćvlьšago, gDa p0йte i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Vračeve razli1čnыhъ nedygwvъ, rukodёйstvomъ d¦a pokazavšesz, vs‰ našz nedygi i3scэli1te: ćkw da voshvalsemъ i3 slavosl0vimъ vašu b9estvennuю pamztь.

Vozlюbi1lъ є3si2 bGa, t togw2, myčeniče, vozlюbi1lsz є3si2. Tёmže tS p0dvigъ b9estvennый soverši1vša, privedъ so є3dinorevni1teli vъ nbcnыz, ґgapіe, čert0gi.

Ўkrёplьšesz lюb0vію vLki, nasi1lovanіe nizloži1ste prelestnika, i3 blgoslavnw pobёdami ўkrašaemi, vъ nb7snыhъ, m§nicы gDni, živetE pok0iщahъ.

BGor0dičenъ: I#scэli2 str†sti serdca moegw2, bezstrastіz i3st0čnika r0ždšaz, i3 kъ životy mz b9estvennomu nastavi, da tS slavlю m™rь sp7sovu vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Voi1stinnu bcdu tS i3spovёduemъ, spasennіi tob0ю, dv7o čctaz, sъ bezpl0tnыmi li1ki tS veličaющe.

Krasni bhvše bžctvennыmi blgolёpotami mučenіz, gDevi predstoitE, i3 sъ ni1mъ strtoterpcы pri1snw veselitesz.

V0instvo ѓgGlьskoe vasъ prіemletъ, rasprsgšыzsz tэlesъ, m§nicы, kъ nbcnomu gradu, kъ svёtu nevečernemu.

Nasъ soveršaющihъ dnesь pamztь svzщennuю vašu, myčєnicы slavnіi, kъ bGu pominati ne prestanite.

BGor0dičenъ: Svёtomъ mS pokasnіz, pomračennago nebreženіemъ, vsenepor0čnaz, prosvэti2: ćkw da poю2 i3 slavlю veli6čіz tvo‰.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.