NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Marta d7i

Prepod0bnagw nc7A našegw venedjkta.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы, glasъ v7.

Pod0benъ: E#gdA t dreva:

Vёroю i3 lюb0vію i4stinnoю, mjra treksz, dž§e, t mladenstva, prpdbne, raduzsz poslёdovalъ є3si2 raspenšemusz hrtY: i3 mn0gimi p0dvigi pl0tь ўmertvi1vъ, blagodatь i3scэlenій bogatnw prіslъ є3si2, ўtolsti nemwщi razli6čnыz i3 luk†vыz tgonsti dyhi, velьmi2 ўdivlsemь.

KrasotA monašestvuющihъ bhvъ, sobralъ є3si2 neizčetnoe mn0žestvo pёti gDa, prepod0bne venedjkte, i3 kъ nbcnэй vs‰ stezi2 nastavilъ є3si2, d0brэ poslёduющыz bžctvєnnыmъ tvoi6mъ ўčenієmъ, i3 pod0bzщыzsz tvoemY žitію2 dobrodёtelьnomu, dž§e. Sъ ni1miže tS počitaemъ svzщennw, vъ prestavlenіi tvoemъ raduющesz.

Ćkože drevle i3lіA d0ždь, dž§e, sъ nb7sъ moli1tvoю bžctvennoю nizvelъ є3si2, toči1ti že є3leй sosydъ sotvori1lъ є3si2, i3 mertvecA voskresi1lъ є3si2, i3 i3n†z premnHgaz čudesA sotvori1lъ є3si2, vъ slavu, prepod0bne, vsёhъ sp7sa i3 bGa. Tёmže tvoю2 slavnuю pamztь lюb0vію prazdnuemъ, venedjkte.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ, glasъ i3 pod0benъ t0йže:

Vsёhъ skorbsщihъ radoste, i3 njbi1dimыhъ predstatelьnice, i3 ўb0gihъ pitatelьnice, strannыhъ že ўtэšenіe, i3 žezle slэphhъ, nemoщnhhъ posэщenіe, truždaющihsz pokr0ve i3 zastypnice, i3 si1rыhъ pom0щnice, m™i bGa vhšnzgw, tы2 є3si2 prečctaz, potщi1sz, m0limsz, spasti1sz rabHmъ tvoi6mъ.

KrtobGor0dičenъ, pod0benъ t0йže:

Dos†dы preterpёvšago mnHgi, i3 na krtъ voznesennago vssčeskihъ tvorcA, vi1dэvši prečctaz stensše, glag0lющi: prepёtый gDi, sn7e i3 b9e m0й, kakw počesti2 hotS sozdanіe tvoE, vLko, terpi1ši pl0tію bezčestіe; slava mn0gomu miloserdію i3 sošestvію tvoemY, čelovэkolю1bče.

KanHnъ, tvorenіe їHsifa, glasъ v7, є3gHže kraegranesіe:

Pёsnь prinesY mydromu venedjktu.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Grzdi1te, lю1dіe, poi1mъ pёsnь hrtY bGu, razdёlьšemu m0re, i3 nastavlьšemu lю1di, ±že i3zvedE i3zъ rab0tы є3gĐpetskіz, ćkw proslavisz.

Pэsnosl0viti dostohvalьnuю pamztь tvoю2, ўserdstvuющemu, prepod0bne, blagodatь dati mnЁ moli1sz, venedjkte, i3 vsёhъ pregrэšenій i3zbavlenіe.

Monašeski, tv0й t mladenstva vzemъ krestъ, poslёdovalъ є3si2 vsederži1telю: i3 ўmertvi1vъ pl0tь, ži1zni spod0bilsz є3si2, preblaženne.

Zak0nu b9ію povinyvsz, dostočydne, i3 strasteй vzыgr†nіz ўvzdi1lъ є3si2, vozderžanіz p0dvigi, i3 bezstrastіz blagodatію njbogati1lsz є3si2.

BGor0dičenъ: I$že tebє2 radi netlёnіemъ njbogaщšesz, bGorodi1telьnice vsečctaz, raduйsz, vopіemъ ti2 njbradovannэй, prepod0bnыhъ i3 pravednыhъ ўdobrenіe.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Ўtverdi2 nasъ vъ tebЁ, gDi, drevomъ ўmerщveй grёhъ, i3 strahъ tv0й vsadi2 vъ serdcA nasъ, poю1щihъ tS.

V0dъ živ0tnыhъ bžctvennagw d¦a i3sp0lnivšisz, bGon0se, dušA tvoS rёki čudesъ i3stoči2, nedygwvъ i3zsušaющыz tečenіe.

Kъ širotЁ raйstэй preseli1lsz є3si2, vseblaženne, tёsnuю šestvovavъ stezю2, i3 demwnwvъ kov†rstvіz, i3 šє1stvіz bezči6nnaz ўtэsni1lъ є3si2.

Tečє1nіi tvoi1hъ slezъ napasemь, ćkw drevo, venedjkte, plodon0sno, blagopl0dіe bžctvenno prineslъ є3si2 dobrodёteleй i3 čudesъ bžctvennoю blagodatію.

BGor0dičenъ: E#di1nъ blagjй tvoю2 voploщaemь pr0йde, prenepor0čnaz, ўtr0bu, i3 člvёkъ vi1dэnъ bhstь soveršenъ, є3g0že moli2 spasti2 poю1щыz tS.

Sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Kameni zapečatanu:

Monašestvovavъ bGoug0dnw, dobrodёtelьnw poži1lъ є3si2, i3 blagodatь i3scэlenій prіslъ є3si2, venedjkte, čudesA soverši1vъ str†šna: nbi1telь že sovokyplь svzщennu, privelъ є3si2 gDu spasaemыhъ mn0žєstva, prebogate. Slava bGu prosvэti1všemu tS: slava vэnčavšemu tS: slava s™yю tvoю2 pamztь proslavlьšemu.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Rycэ tvoi2 bžctvєnnыz, i4miže sozdatelz poneslA є3si2, dv7o pres™az, vopl0щšagosz blagosthneю, prosterši, ўmoli2 є3go2 i3zbaviti nasъ t i3skušenій i3 strasteй, i3 bёdъ, hvalzщihъ tS lюb0vію i3 vopію1щihъ: slava vselьšemusz vъ tS: slava prošedšemu i3zъ tebє2: slava i3zbavlьšemu nasъ roždestv0mъ tvoi1mъ.

KrtobGor0dičenъ: Na krtЁ tebЁ raspenšusz t bezzak0nnыhъ, i3 t vHinъ, sp7se, kopіemъ rebrwmъ tvoi6mъ probodє1nnыmъ, prečctaz rыdaše g0rьkw, i3 mn0gomu tvoemY i3 strašnomu terpёnію ўžasašesz, vopіsše: slava kъ čelovёkwmъ tvoeй lюbvi2: slava tvoeй blagosti: slava smertію tvoeю čelovёki njbezsmertivšemu.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Poю1 tz, slyhomъ bo, gDi, ўslhšahъ, i3 ўžas0hsz: do menє1 bo i4deši, menE i3щS zablyždšago. Tёmъ mn0goe tvoE snizhoždenіe, є4že na mS, proslavlsю, mnogomi1lostive.

Raspenъ sebE samago strastemъ i3 mjru, bGomydre dž§e, na krtЁ prosteršemu v0leю dl†ni hrtY ўgodi1lъ є3si2, venedjkte. E#g0že moli2 spasti2 dyšы našz.

PHdvigi vozderžanіz, prepod0bne, plotsk‡z ўmertvi1lъ є3si2 ќdы, mє1rtvыz že mltvoю vozstavilъ є3si2, i3 razslablєnnыmъ blagotečenіe vёrnw čudi1mь darovalъ є3si2, i3 vsskъ nedygъ, dž§e, i3scэli1lъ є3si2.

Suh‡z že i3 nevl†žnыz, prepod0bne, sodёlalъ є3si2 dyšы r0dnы živi1telьnыmъ sl0vomъ tvoi1mъ, plodHvъ d¦0vnыhъ i3 bžctvennыhъ, mydre, bGoprovi1dэnъ bhvъ, i3 monašestvuющihъ krasotA sщ7ennэйšій.

BGor0dičenъ: Ćkw d0ždь na runo2, čctaz, vъ čestn0e črevo tvoE sl0vo sni1de voploщaemo, i3 ўstavi mnogob0žіz ćvэ njdoždє1nіz, vsenepor0čnaz, i3 g0rьkuю zi1mu razori1lo є4stь.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Svёta podatelю i3 vэkHvъ tv0rče, gDi, vo svёtэ tvoi1hъ povelёnій nastavi nasъ: razvэ bo tebє2, i3n0gw b0ga ne znaemъ.

Syщago vъ mi1losti bGa molS, dž§e prepod0bne, nap0lnilъ є3si2 ćkože i3lіA čvanecъ є3lea, sosydъ veli1kъ, t zrsщihъ vёrnw ўdivlsemь.

Ćkw či1stъ dušeю tы2 vo i3zstuplenіi bhvъ, vi1dэlъ є3si2 vsю2 zemlю, ćkw podъ zareю sіsющu є3di1noю, bGu tS počitaющu, vseblženne venedjkte.

Čudodёйstvuz nj hrtЁ, vodЁ i3steщi2 moli1tvoю, prepod0bne, m0liši podvigopol0žnika, ćže prebыvaetъ, vozpropovёdaющi čudesA, venedjkte.

BGor0dičenъ: Živhй na nb7sёhъ, hotsй vseli1sz vъ ložєsnA tvo‰ či1staz, ćkw da nasъ d0mы trbcэ sotvori1tъ, tS bcdu propovёdaющihъ, čctaz.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Vъ bezdnэ grэh0vnэй valszsz, neizslёdnuю miloserdіz tvoegw2 prizыvaю bezdnu: t tli2, b9e, mS vozvedi2.

Svэtozarenьmi prosvэщaemь d¦a, tmY lukavыhъ demwnwvъ tgnalъ є3si2, čudotv0rče venedjkte, monašestvuющihъ svэti1lьniče svэtlёйšій.

Ćkw preslavno, blaženne, žitіE tvoE, ćkw presvёtlo čestn0e ži1telьstvo tvoE, i4mže stadA privleklъ є3si2 monašestvuющihъ kъ razumu spasi1telьnomu.

Crtvіz ži1telь bhvъ nb7snagw, bGomydre venedjkte, segw2 ўluči1ti moli2, vёrnw tS pri1snw blažaщыmъ.

BGor0dičenъ: I#zъ ўtr0bы tvoeS s™hz vozsіS pravdы nevečernee slnce, i3 vBrnыz prosvэti2, bcde dv7o vsepёtaz.

Kondakъ, glasъ ѕ7:

Blgodatію b9іeю njbogati1lsz є3si2, dёlы že i3zvэsti1lъ є3si2 zvanіe: i3 kvi1lsz є3si2, venedjkte, ўg0dniče hrtA bGa vъ mltvahъ i3 postёhъ, darovanій b9іz d¦a i3sp0lnenъ: i3 bhlъ є3si2 ned{žnыmъ i3scэli1telь i3 progoni1telь vragHmъ, i3 zastypnikъ sk0rый dušamъ našыmъ.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Vэt‡i kvi1šasz džtrocы lюbomydrэйšіi drevle, t bGoprіstnыz bo duši2 bGosl0vzщe, ўstnami poshu: prebžctvennый ntcє1vъ i3 našъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Mertvostь živon0snu stzžalъ є3si2 slasteй tloženіemъ. Tёmže mє1rtvыz vozstavlsti spod0bilsz є3si2, blaženne venedjkte, vopіS: prebžctvennый ntcє1vъ i3 našъ b9e, blagoslovenъ є3si2.

Ўdivlsemь t mn0žestva vёrnыhъ, ćkw i3lіA veli1kій sodёlalъ є3si2 prepod0bnыmi tvoi1mi trudы2, njgradu vodruzi1vъ monahwmъ: ćže pri1snw prebыvaetъ njstэnsema moli1tvami tvoi1mi, blaženne.

Nepщevavše ўmori1ti bezъ ўmA čarovanьmi, dž§e, lukavnыmi, tS blюd0mago bžctvennoю vsedёtelz dlanію, nesmhslennіi postыdёšasz, njbličeni bhvše syщimъ vъ tebЁ, venedjkte, prorazumёnіemъ.

BGor0dičenъ: I#scэli2 duši2 moeS str†sti, bezstrastіz i3st0čnika začenšaz neskazannw, dv7o, i3 ўmilenіz tyču podaždь mi2 hodataйstvuющuю mi2 ўtэšenіe tamw, s™az bcde.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Vъ peщь džgnennuю ko ntrokHmъ є3vrє1йskimъ snizšedšago, i3 plamenь vъ r0su prel0žšago bGa, p0йte, dэlA, ćkw gDa, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Nadъ strastьmi2 tletv0rnыmi crtvovavъ nj hrtЁ, bGomydre dž§e, vъ nb7snэmъ crtvіi spod0bilsz є3si2 ži1ti, so vsёmi d0brэ poži1všimi, i3 vsevi1dca bGa vozlюbi1všimi.

Tvo‰ s™ы6z moli6tvы prіemlz bGъ, syщыmъ vo njskudёnіi tob0ю podavaše, ±že kъ žitію2 vinы2, velьmi2 na zemli2 proslavlsz tS čudodёйstvы, venedjkte treblaženne.

Ўkrasi1vsz dobr0tami bžctvennыhъ dobrodёteleй, kъ kr†snыmъ čert0gwmъ prestavilsz є3si2, dž§e, prebыvati sъ bGomъ, i3 segw2 bžctvennыz krasotы2 vъ bezkonє1čnыz vёki naslaždatisz.

BGor0dičenъ: SE rodi1sz i3zъ tebє2, ćkože vopіetъ i3saіa, čctaz, ntročA, sn7ъ vhšnzgw, i3 tv0й zri1mь є4stь sn7ъ, dv7o, shnы sotvorsz nb7snagw nc7A, tS počitaющыz.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: T bGa, bGa sl0va, neizrečennoю mydrostію prišedšagw njbnovi1ti ґdama, ćdію vъ tlёnіe padšago lю1tэ, t s™hz dv7ы neizrečennw voploti1všagosz nasъ radi, vёrnіi, є3dinomydrennw pёsnьmi veličaemъ.

Kvi1lsz є3si2 ćkw slnce veli1koe, njzarsz zdanіe znamenьmi, bGon0se, strašnыmi, i3 dobrodёteleй sі‰nіi, segw2 radi soveršaющe pamztь tvoю2 poi1stinnэ svэtozarnuю, prosvэщaemsz, dž§e, serdečnыmi čyvstvы.

TS monašestvuющihъ stadA tob0ю sobr†nna, denь voshvalsюtъ i3 n0щь, posredi2 tёlo tvoE i3myщe, i3stočaющee bogatnw čudesъ rёki, dž§e mydre, i3 prosvэtsщe si1hъ neprestannw stwpы2.

Pače s0lnečnыhъ l{čь njblistalъ є3si2, dž§e, i3sp0lnivъ b9іz zapwvэdi, i3 kъ svёtu nevečernemu prestavilsz є3si2, molS podatisz njstavlenію grэhHvъ vёrnw tS čtyщыmъ, prisnopamztne venedjkte.

BGor0dičenъ: Svэtorodi1telьnice dv7o, duši2 moeS str†sti tženi2: i3 daždь či1stw zrёti, vLčce, spasi1telьnuю dobr0tu vozsіsvšagw neizrečennw i3zъ tvoeS prečctыz ўtr0bы, vo svёtъ kzhkwvъ, vsepёtaz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.