NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Marta Gi

Prenesenіe moщeй, i4že vo s™hhъ, nc7A našegw nіki1fora, patrіarha carzgrada.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы, glasъ №.

Pod0benъ: Nbcnыhъ činHvъ:

Premydrosti tvoeS strui6 počerpaemi mhslennыmi džblaki, i3stočaюtъ mjru i3st0čnikъ pravoslavіz, i3zъ ni1hže sladostь vёrnіi počerpaющіi, є3reseй i3zlі‰nіz, ćkože merrskihъ tvraщaemsz v0dъ.

TvoE čistёйšee tёlo, vo gr0bэ ležS, ne rastlЁ tnю1dъ, no cёlo njbrёtesz, vseblaženne nіki1fore: є4že so tщanіemъ prinesše, radovahusz pravoslavіz pit0mcы, blagoslavnэ tS, bGomydre, blažaщe.

Hramъ b9ій bhvše tS bžctvennыmi dэsnьmi, hramъ ґpclьskій zvanіemъ počtennый, prіemletъ, vseblaženne, po pogrebenіi svzщennw pogrebaemago, i3 spogrebša vs‰ є3retjčєskaz ѕlosmr†dnaz bueslHvіz.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Pregrэšenій puči1noю njburevaemь, kъ ti1homu pristaniщu pribёgъ, preči1stэй moli1tvэ tvoeй, bGorodi1telьnice, vzыvaю ti2: spasi1 mz, krёpkuю tvoю2 desni1cu prosterši rabY tvoemY, vsenepor0čnaz.

KrtobGor0dičenъ: Vozdvi1žena ćkw vi1dэ na krtЁ ѓgnca, nepor0čnaz dv7a plačuщi vopіsše: sladkoe moE čado, čto2 n0voe i3 preslavnoe vidёnіe; kakw soderžaй vssčєskaz g0rstію, na drevэ prigvoždaešisz pl0tію;

KanHnъ, glasъ v7. Їgnatіa.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Grzdi1te, lю1dіe, poi1mъ pёsnь hrtY bGu, razdёlьšemu m0re, i3 nastavlьšemu lю1di, ±že i3zvedE i3zъ rab0tы є3gĐpetskіz, ćkw proslavisz.

GrэhHvъ gr0bomъ lю1tэ soderži1ma mS, bezsmertnыmъ manovenіemъ tvoi1mъ i3 blagoutr0bnoю tvoeю vozstavi dlanію, i3 njživi2, щedre, ćkw vsesi1lenъ.

RHdnaz dobrodёteleй soveršє1nstva četveročastnw stzžavъ, i3 ćkw na kolesni1cu všedъ, bGon0se, vъ konecъ bGovidёnіz vzslsz є3si2 t dэsnіz.

Tы2 ži1zni netlёnnыz vkusi1vъ, t čaši, prepod0bne, bžctvennыz pi1lъ є3si2 trezvennoe pi1vo: tёmъ i3 mydrosti prіsteliщe bhlъ є3si2.

Tgnanъ bhvъ prt0la i3 slavы, i3 pastvы tvoeS, ruk0ю nyždnoю, prepod0bne, є4resi krotlёnnыhъ ѕvэreй, nhnэ kъ tvoeй njgradэ všelъ є3si2.

BGor0dičenъ: DŽ§ee sl0vo sl0vomъ začalA є3si2, i3 pače sl0va rodilA є3si2, i3 po roždestvЁ pače є3stestvA i3 sl0va, dv7a ćkw prežde roždestvA paki prebыlA є3si2.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Ўtverdi2 nasъ vъ tebЁ, gDi, drevomъ ўmerщveй grёhъ, i3 strahъ tvoi2 vsadi2 vъ serdcA nasъ, poю1щihъ tS.

Nryžіemъ krtA zaщiti1vsz, bžctvennoe vowbraženіe vLki napisyz, poklansešisz blagočestnw, ntečєskimъ poslёduz ўčenієmъ.

Pastva pastыrz tS želaющi, tyю po i4meni zovyщago, i3 v0lki tgonsщa žezl0mъ vёrы, kъ tebЁ pritekaetъ, mydre.

Ćkože drevle їHsifa bžctvennagw cэlomydrennagw tёlo ї}lь prin0sitъ: takw nhnэ cRkovь hrt0va raku moщeй tvoi1hъ počitaetъ.

BGor0dičenъ: Hramъ i3 svzщennoe žili1щe sl0va syщi, bcde, pregrэšenій njčiщenіe, pres™az, bydi mi2, prisnodv7o.

Sэdalenъ, glasъ G.

Pod0benъ: Bžctvennыz vёrы:

Pobёdami vэnčalъ є3si2 cRkovь, prelestь tgnavъ ѕloslavіz, pobэdon0secъ syщw bhvъ: i3 njsvzщaeši mjra koncы2 prenesenіemъ s™hhъ moщeй tvoi1hъ, dž§e prepod0bne, hrtA bGa moli2 darovati namъ velію mi1lostь.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Bžctvennaz ski1nіz bыlA є3si2 sl0va, є3di1na prečctaz m™i dv7o, čistot0ю ѓgGlы prevozšedšaz, pače vsёhъ menE perstь bhvša, njskvernena plotski1mi pregrэšenьmi, njči1sti moli1tvъ tvoi1hъ bžctvennыmi vodami, podaю1щi, čctaz, velію mi1lostь.

KrtobGor0dičenъ: Neskvernaz ѓgnica, sl0va netlёnnaz dv7a m™i, na krtЁ zrsщi povёšena i3zъ neS bezъ bolёzni prozsbšago, materski pod0bnw rыdaющi, vopіsše: ўvы2 mnЁ, čado moE, kakw straždeši v0leю, hotS i3zbaviti t strasteй bezčestіz čelovёka;

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ, gDi, slavnoe tvoE smotrenіe, i3 proslavihъ, čelovэkolю1bče, nepostiži1muю tvoю2 si1lu.

KіvHtъ svzщenіz, i3zъ negHže i3st0čnikъ i3scэlenій počerpaemъ, raka tvoS bhstь čtyщыmъ tS.

E$rєsi tgnalъ є3si2, i3 pastvы njgradu ўtverdi1lъ є3si2, ўčє1nіi bžctvennыmi njgradi1vъ.

Po d0lgu počitaemъ tvoi1hъ moщeй, blaženne, mmropol0žnicu, ćkw ži1zni točaщuю blagov0nіe vBrnыmъ.

BGor0dičenъ: Mhslennый tS raй, ćkw ži1zni drevo prіemšuю, vo črevэ, dv7o, hrtA: tёmъ tS čtyщe proslavlsemъ.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Svёta podatelю i3 vэkHvъ tv0rče, gDi, vo svёtэ tvoi1hъ povelёnій nastavi nasъ: razvэ bo tebє2, i3n0gw b0ga ne znaemъ.

Vrazi2 posramlsюtsz, є3resenač†lьnicы sъ ni1mi nei1stovztsz, tvoю2 raku zrsщe, bGomydre, vёrnэ počitaemuю t carS i3 vseS pastvы tvoeS.

Svzщennaz tvoS raka demwnwvъ luk†vыz dyhi, ćkože strašnый bi1čь, tgonsetъ, i3 pobёdu na thz, nіki1fore, slavы bžctvennыz t bGa prіemletъ.

S0vэsti gorni1lo ngnemъ dyha vospaleno, ćkw zlato vёroю tS pokazA svёtlo, є3retjčestvuющihъ njbličaz merzostь.

BGor0dičenъ: Ўkrasi1všisz, čctaz, nai1tіemъ pres™agw d¦a, bGa soscema doi1ši, i3 sego2 derži1ši njb8‰tіi, vsю2 tvarь dlanію soderžaщago.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Vъ bezdnэ grэh0vnэй valszsz, neizslёdnuю miloserdіz tvoegw2 prizыvaю bezdnu: t tli2, b9e, mS vozvedi2.

Za vёru str†sti preterpёlъ є3si2, n§eskihъ radi čestnhhъ predanій i3zgn†nіz poneslъ є3si2, i4miže slavu stzžalъ є3si2 prečestnyю.

TverdA vёra tvoS i3 protivlenіe, muči1teleй bezymіe pokolebA: st0lpъ že džgnenъ bhlъ є3si2 čestnёй cerkvi, blaženne.

Ćkw svёtlыhъ bi1sєrъ, i3 kamenіz, mydre, pače svэtlёйši, raku i3 perstь cerkovь tvoS i3myщi, pravoslavіz vэncemъ ўdobrsetsz.

BGor0dičenъ: Neizrečennый džbrazъ roždestvA tvoegw2, kzhcы zemnor0dnыhъ i3 ѓgGlwvъ čestvyюtъ, tS tvareй, vLčce, vhššuю vsёhъ slavzщe.

Kondakъ, glasъ №.

Pod0benъ: Li1kъ ѓgGlьskій:

Li1kъ patrіaršeskій s™yю tvoю2 pamztь hvalami i3 pёsnьmi, nіki1fore, čestvyetъ: vъ preloženіi bo prіstъ dyšu tvoю2, slavne. Tёmъ dnesь čestnaz cRkovь veličaющi hrtA cRS, slavitъ є3di1nago člvэkolю1bca.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: DŽbrazu zlat0mu na p0lэ dei1rэ služi1mu, trіE tvoi2 džtrocы nebreg0ša bezb0žnagw velёnіz, posredё že ngnS vverženi, njrošaemi poshu: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Bžctvennoю si1loю netlBnnы soblюd0šasz pogrebatєlьnыz ri6zы, i3 kHsti tvo‰ bžctvennыmъ manovenіemъ, soprzženіz ne trэši1šasz, blaženne, neči1stыhъ duhHvъ razsыpaюtъ ѕloymіe, mh že vopіemъ: blagoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Stekaюtsz lю1dіe, carь že blagočesti1vый, i3 san0vnыhъ mn0žestvo, i3 vozl0žše slavnuю tvoю2 raku na vhzhъ, bGoprіstne, ćkože kіvHtъ presvstъ dormn0sztъ, i3 poю1tъ: blagoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Bžctvennый hramъ, sl0va ў§nikHvъ, da prіi1metъ vёrnw, ґpclwvъ sobesёdnika, i3 myčenikwvъ soži1telz, patrіarhwvъ stepenь, i3 ntcє1vъ sosэdatelz: blagoslovenъ є3si2, vopіS, b9e ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: ZrS mwmseй kupinY newpali1mu, prežde gorsщu ngnemъ vъ sіnai, m™i prečctaz, prowbrazyющu ložєsnA tvo‰: džgnь bo začenši bžctvennый, ne njpali1lasz є3si2, no rodilA є3si2 svёta sodёtelz, bGa i3 člvёka.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Vъ peщь džgnennuю ko ntrokHmъ є3vrє1йskimъ snizšedšago, i3 plamenь vъ r0su prel0žšago bGa, p0йte, dэlA, ćkw gDa, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Vъ pristaniщe ži1zni t mn0gihъ trevolnenій dosti1glъ є3si2, dž§e, d¦a vёtromъ, i3 bremz d0broe nem0krennoю nog0ю tvoeю spaslъ є3si2: i3 nhnэ naslaždaešisz tamošnіz tišinы2.

Gr0bъ vi1dzщe vёrnіi vъ n0vый žertvennikъ prіstъ, vъ nemže bžctvєnnaz soveršaюtsz vsesožžє1nіz vёrnw, i3 vnytrь mertvecA svzщennэйšago, čudodёtelz i3 bGa prevozn0simъ.

Raduetsz stado svёtlw, prazdnuetъ monahwvъ svёtlый li1kъ, i3 vёrnыhъ careй blagočesti1vaz porfĐra, i3 vsskoe si1lьnыhъ toržestvo2, vъ čestn0mъ moщeй tvoi1hъ prenesenіi.

BGor0dičenъ: Sl0vomъ sl0vo vo ўtr0bэ, vssčєskaz sl0vomъ sostavlьšago, začenši bezsёmennw, bGorodi1telьnice, či1staz dv7o, pače sl0va rodilA є3si2: є3g0že prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: T bGa, bGa sl0va, neizrečennoю mydrostію prišedšago njbnovi1ti ґdama, ćdію vъ tlёnіe padšago lю1tэ, t s™hz dv7ы neizrečennw voploti1všagosz nasъ radi, vёrnіi, є3dinomydrennw pёsnьmi veličaemъ.

NJ tvoemъ toržestvЁ i3 bolёznehъ tvoi1hъ, dž§e, ѓgGlьskaz slikovstvyюtъ mn0žєstva, pres™ago gDa blagodarstvennw slavzщe, i3 mi1rъ svhše namъ i3sprošaюtъ, vёrnw čtyщыmъ tvo‰ m0щы.

Moщeй tvoi1hъ blagodatь, ćkw čestno vračevstvo2 da bydetъ nemoщemъ našыmъ, i3 moli1tva, vsehvalьne, njčisti1liщe vsBmъ, i3 kъ bGu pytь i3 v0ždь, vёroю i3 lюb0vію čtyщыmъ tS, blaženne.

Pobэdi1telьnыmi vseor{žіi vBrnыz zaщiti1vъ, vsecRю2, ruk0ю tvoeю vBrnыz na varvarы ўkrэpi2, i3 tvoю2 cRkovь, ćkw tverdoe njsnovanіe vёrnыhъ, prepod0bnagw moli1tvami pravoslavzщuю sohrani2.

BGor0dičenъ: Ćkw krёpkoe predstatelьstvo, ćkw nadeždu i3 stёnu, i3 ґgkĐru, i3 pokr0vъ tverdъ, i3 newbori1moe ўtverždenіe, i3 nebyrnoe pristaniщe, i3 є3di1no pribёžiщe, čctaz, stzžavše tS vsi2, spasaemsz, vsepёtaz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.