NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Marta v7i

Prpdbnagw nc7A našegw i3 i3spovёdnika feofana sіgrіanskagw.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы, glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

§e bGomydre feofane, bGozvlenіz hrt0va narečenъ tezoimeni1tъ, živonHsnыmъ stopamъ togw2 poslёdovalъ є3si2, i3 kr†snaz žitіS njstavilъ є3si2, vziraz kъ želaemomu tebЁ, dobr0toю preizrsdnэйše, i3 b9estvennыmi manovє1nіi, ±že kъ nemY, i3zrsdnыmi njbožaemь, i3 konečnыmi.

§e bGomydre feofane, i3zgn†nіz gHrьkaz, vъ nemoщi prebыvaz, terpэli1vnw preterpёlъ є3si2, ne poщadёvъ tэlesE za čestnы6z їkHnы, vsehvalьne, ćrostію lьvHvъ zatočaemь: i5mže rugazsz, sovёtы njbui1lъ є3si2, i3 pomыšlє1nіz s{щaz suemydrєna, i3 ќmъ pagubnый.

Poi1stinэ vozda‰nіz bolёzneй tvoi1hъ blagi1hъ datelь bogatnw tebЁ darovA, tgonsti demwnы, i3 cэli1ti nedygi podavъ, vseblaženne si1lu, spod0bivъ tS neskazannыz radosti, i3dёže likyюtъ ѓgGlьstіi či1ni, vhnu licE zrsщe vsederži1telz.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ, glasъ i3 pod0benъ t0йže:

Raduйsz, svёta bžctvennagw nosi1lo, svэtlёйšaz ѕvэzdo2, i3 sёni svzщenіz: svёtъ namъ vozsіS i3zъ preči1stыhъ čreslъ tvoi1hъ, prosvэщaz mjra koncы2, i3 njsvzщaz svoeю blagodatію. Raduйsz, načalo spasenіz prečctaz: raduйsz, ўžasnoe slhšanіe i3 glag0lanіe, nadёющыmsz na tS.

KrtobGor0dičenъ, pod0benъ t0йže:

Čto2 zri1moe vidёnіe, є4že moi1ma nči1ma vi1ditsz, q, vLko; soderžaй vsю2 tvarь, na drevo vozdvi1ženъ bhvъ, i3 ўmiraeši vsBmъ dasй ži1znь, bcda plačuщisz glag0laše, є3gdA ўzrЁ na krtЁ voznosi1ma, i3zъ neS neizrečennw vozsіsvšago bGa i3 člvёka.

KanHnъ, glasъ d7, є3gHže kraegranesіe:

Feofanъ poetъ tS feofana.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: M0rz čermnyю puči1nu, nevlažnыmi stopami, drevnій pэšešestvovavъ ї}lь, krestoobraznыmi mwmseovыma rukama ґmali1kovu si1lu vъ pusthni pobэdi1lъ є4stь.

BGa pl0tію ćvlьšagwsz stopamъ poslёdovalъ є3si2, blagočestіemъ, dž§e, razžegsz: ćkw tsю1du zvanіe prіemъ, є4že poi1stinnэ tezoimenno, ćkw promыšlenіe prowbrazovasz.

Naslaždsz želannэйšimъ račenіemъ vLki tvoegw2, prenebreglъ є3si2 lюb0vь mіrskyю: srastvori1vžesz bžctvennэй lюbvi2, žiteйskuю krasotY vъ ničt0že vmэni1lъ є3si2, vseblaženne.

Ўstremi1vsz ѕvэrovi1dnw, gonsše levъ tomi1telь i3zbr†nnыz, ne terpS zrёti počitaemu їkHnu hrt0vu, sъ ni1miže i3 tS, feofane, i3zgnanію njsudi2.

BGor0dičenъ: Dverь, ćže kъ namъ tvoegw2, gDi, sni1tіz, vost0kъ, i3 s0lnce, i3 svёtъ tainstvennw tS naricaemago, preestestvennw njblistA, sugyba є3stestv0mъ bGočlvёka.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Ne mydrostію, i3 si1loю, i3 bogatstvomъ hvalimsz, no tob0ю, dž§eю v3postasnoю mydrostію, hrtE: nёstь bo svstъ, pače tebє2, člvэkolю1bče.

Svёta bžctvennagw i3sp0lnenъ vi1dэnъ bhlъ є3si2, feofane, lюb0vію srastvori1vsz želaemomu, blaženne. Tёmže tvoю2 slavnuю pamztь počitaemъ.

Trekъ ѕločesti1vagw lьvA povelBnіz, predanіz blagočestnw cRkHvnaz ўderžalъ є3si2. Tёmže tS hrt0sъ čudesы2 proslavi.

Vžilsemo nadeždeю i3 vёroю, prepod0bne, tvoeS pl0ti nemoženіe, duševnoю krёpostію ўtverždaemь, bGu prisv0ilъ є3si2 tёlo kupnorabnoe.

BGor0dičenъ: Sozdavый vъ načalэhъ t persti mS čelovёka, zi1ždetsz menє2 radi vo črevэ tvoemъ, vsenepor0čnaz, drevnee padenіe i3spravlsz.

Sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

Rači1telь lюbvE ї}sovы bhvъ, trazi1lъ є3si2 sl†sti, i3 žiteйskій mztežъ, i3 monašestvovavъ poži1lъ є3si2 na zemli2 ćkw nbcnый ѓgGlъ, i3 čudesъ t0čiši darov†nіz, prepod0bne. Tёmže vo svэton0snэй i3 s™ёй tvoeй pamzti vёrnw voshvalsemъ tS, i3 soglasnw vopіemъ ti2: bGon0se feofane, moli2 hrtA bGa, pregrэšenій njstavlenіe darovati, čtyщыmъ lюb0vію s™yю pamztь tvoю2.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Ćkw dv7u i3 є3di1nu vъ ženahъ, tS bezъ sёmene r0ždšuю bGa pl0tію, vsi2 ўblažaemъ r0di čelovёčestіi: džgnь bo vseli1sz vъ tS b9estvA, i3 ćkw mladenca doi1ši ziždi1telz i3 gDa. Tёmže ѓgGlьskій i3 čelovёčeskій r0dъ dost0йnw slavimъ pres™0e roždestvo2 tvoE, i3 soglasnw vopіemъ ti2: moli2 hrtA bGa, sogrэšenій njstavlenіe darovati poklansющыmsz vёroю pres™0mu ržctvY tvoemY.

KrtobGor0dičenъ: Ѓgnca i3 pastыrz i3 i3zbavitelz ѓgnica zrsщi na krtЁ, vosklicaše plačuщi, i3 g0rьkw rыdaющi, vopіsše: mjrъ ќbw raduetsz, prіemlzй tob0ю i3zbavlenіe, ўtr0ba že moS gori1tъ, zrsщi tvoE raspstіe, є4že terpi1ši za miloserdіe mi1losti. Dolgoterpэli1ve, gDi, mi1losti bezdno, i3 i3st0čniče neisčerpaemый, ўmiloserdisz, i3 daruй sogrэšenій njstavlenіe vёroю poю1щыmъ bžctvєnnыz str†sti tvo‰.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Voznesena tS vi1dэvši cRkovь na krtЁ, slnce pravednoe, stA vъ či1nэ svoemъ, dost0йnw vzыvaющi: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Nbcnoe ўgot0vasz žili1щe, ćkw stradalьcu, tebЁ, slavne: t zemnhz bo raduzsz preloži1lsz є3si2 ski1nіi, vopіS vLcэ tvoemY: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Vэncen0secъ, feofane, pokazalsz є3si2, čestn0e bo i3z8wbraženіe hrt0vo, bGon0se blaženne, ne tverglsz є3si2 čestvovati. Tёmъ i3 vzыvalъ є3si2: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Proti1vzsz povelёnію muči1telz ѕločesti1vagw, prepod0bnый, plotskagw nemoženіz tnю1dъ nebrežE, vzыvaz sozdavšemu: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Vozveli1čilsz є3si2 čudesы2, bGon0se: i4bo hrt0sъ vozmzdi2 tS za terpёnіe. Tёmže i3scэlє1nіz t0čiši trebuющыmъ, ćkože t i3st0čnika, sщ7ennэйše.

BGor0dičenъ: Prevhšši ѓgGlъ pokazalasz є3si2 є3di1na: sovёta bo veli1kagw ѓgGla rodilA є3si2 sl0vo, vs‰ prosvэti1všago, vёroю zovyщыz: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Tы2, gDi m0й, svёtъ vъ mjrъ prišelъ є3si2, svёtъ s™hй, njbraщazй i3zъ mračna nevёdэnіz vёroю vospэvaющыz tS.

Sl0vomъ vseblagočesti1vыmъ, pravoslavnw propovёda prepod0bnый feofanъ vёrы povelBnіz, dyhomъ sіsz.

Bogatstvo vserazli1čnw bGomydrennэ razdalъ є3si2 po povelёnію vLki, vъ niщetЁ živyщыmъ poslёduz, vsehvalьne.

I#mёz tvoю2 dyšu po džbrazu sozdavšagw, prečctэй vLčnэй poklanslsz є3si2 їkHnэ, lюb0vію njblobыzaz.

BGor0dičenъ: Svёta bezlёtnago namъ, podъ lёtы bhvšago, rodilA є3si2, bGom™i, syщыmъ vo tmЁ žitіS, i3 mjrъ prosvэti1la є3si2.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Požry ti so glasomъ hvalenіz, gDi, cRkovь vopіetъ ti2, t bэs0vskіz kr0ve njči1щšisz, radi mi1losti t rebrъ tvoi1hъ i3stekšeю kr0vію.

Napravi kъ dobrodёteli žitіE moE, prepod0bne, poщenіz stezю2 moli1tvami tvoi1mi, blaženne, ўglaždaz, po neйže krёpkw pravošestvovati mS, dž§e, spod0bi.

Cэlomydrennw tvoю2 ži1znь soverši1lъ є3si2, prepod0bne, sъ mydrostію, ю4že i3mёlъ є3si2, sъ myžestvomъ že pravdu, i3 krygomъ dobrodёteleй kvi1lsz є3si2 ўkrašaemь.

Na blagoslavіe myčeničeskoe všelъ є3si2, feofane, bGom™ere ntrokovi1cы i3 myčenikwvъ, dž§e, їkHnы ćkw počelъ є3si2, goni1telєmъ soprotivlszsz.

BGor0dičenъ: Vsю1 tz njs™i2 sl0vo s™0e, vo tvoю2 vseli1vsz ўtr0bu njsщ7ennuю, neizrečennыmъ sl0vomъ, bcde, є3g0že moli2 spasti1sz rabHmъ tvoi6mъ.

Kondakъ, glasъ v7.

Pod0benъ: Vhšnihъ i3щS:

Svhše prіemъ bžctvennoe tkrovenіe, so tщanіemъ i3zšelъ є3si2 t sredы2 molvы2 žiteйskіz, i3 ўedini1vsz, prepod0bne, čudesъ prіslъ є3si2 dёйstvo, i3 pror0čestva dost0instvo, bogatstva i3 sopryžnicы liši1vsz.

Jkosъ: Na zemli2 ničt0že predpočetъ, poslёdovalъ є3si2 raduzsz zovyщemu hrtY: i3 i4go є3gw2 prіstъ na ramo tvoE ўserdnw, pok0й njbrёlъ є3si2 vъ duši2 tvoeй. E#g0že i3 mnЁ ni1щemu i3 ўnhlomu nizposli2, glag0lющemu i3 nikakože soveršaющemu, no є3щE ўpražnsющemusz vъ žiteйskihъ veщehъ, i3 čudsщemusz, kakw vsёhъ i3zbэžalъ є3si2, soži1telьnicы i3 bogatstva liši1vsz;

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Vъ peщi2 ґvraamstіi džtrocы persjdstэй, lюb0vію blagočestіz pače, neželi plamenemъ njpalsemi, vzыvahu: blagoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS, gDi.

E$že po džbrazu stzžavъ i3 po pod0bію, žitіemъ presvёtlыmъ, dž§e, prіi1mъ, nboю1du ўkrasi1lsz є3si2, blagoslovenъ є3si2 vъ hramэ, vopіS, slavы tvoeS, gDi.

I#spovёdanіz vэncemъ, dž§e, ўkrasi1lsz є3si2, dёlomъ njbliči1lъ є3si2 slovesA ѕločesti1vыhъ: vBrnыz že i3zvэsti1lъ є3si2, blagoslovenъ є3si2 vъ hramэ, vopіS, slavы tvoeS, gDi.

ЎmA tverdёйšimъ ўserdіemъ, tэlє1snыz, dž§e, bolBzni pod8slъ є3si2 terpэli1vnw, blagodarnw vLcэ tvoemY vopіS: blagoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS, gDi.

BGor0dičenъ: Ćkw bcdu i3 cRi1cu vseS tvari, vsi2 vёrnіi poemъ tS čctuю, i3 є4že raduйsz tebЁ vzыvaemъ: blagoslovenna tы2 vъ ženahъ є3si2, vsenepor0čnaz vLčce.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Rycэ rasprosterъ danіi1lъ, lьvHvъ zі‰nіz vъ r0vэ zatčE, džgnennuю že si1lu ўgasi1ša, dobrodёtelію prepossavšesz, blagočestіz rači1teli džtrocы, vzыvaющe: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Vi1dz, blaženne, tverdostь tvoegw2 protivlenіz levъ muči1telь, vo i3zgnanіe tS njsudi2 gorčaйšee vselukavый: sъ veselіemъ že vopіS, sіE preterpёlъ є3si2: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Na pervoobraznoe vi1dz їkHnы čestь prehodsщu, na tri1zniщe poteklъ є3si2, ćkw stradalecъ zak0nnэйšій i3 pobэdi1telь pokazavsz, vэnecъ prіslъ є3si2, vzыvaz: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Nbcnuю vmёstw zemnhz ski1nію tebЁ dadE vssčeskihъ gDь, vmёstw bo tэsnotы2 njbrёlъ є3si2 širotY radovanіz vъ raйstэй sladosti, sъ myčeniki vopіS: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Svёtomъ njblistalsz є3si2 mhslennыmъ bžctvennagw d¦a, blaženne feofane: tёmže i3scэlє1nіz t0čiši nhnэ vёroю kъ tebЁ pritekaющыmъ, i3 s™yю tvoю2 raku lюb0vію počitaющыmъ, i3 vopію1щыmъ: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

BGor0dičenъ: B9estvennoю si1loю soderžaй tvarь vsю2, i3 ўpravlsz ćvэ, rukami derži1tsz tvoi1mi, prečctaz, ćkw mLnecъ, prisnosyщnый i3 soprest0lьnый nc7Y, i3 b9estvennomu d¦u. E#myže vopіemъ: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Kamenь nerukosёčnый t nesэk0mыz gorы2 tebє2, dv7o, kraeug0lьnый tsэčesz, hrt0sъ, sovokupi1vый razsto‰щazsz є3stєstvA. Tёmъ veselsщesz, tS, bcde, veličaemъ.

VsE bogatstvo rastoči1lъ є3si2 ўbHgimъ, bGon0se, pravdu tvoю2 ćvэ vosprіemleši, tebЁ vozsіsvšuю, vmёstw tlёnnыhъ požinaz vёčnw prebыv†ющaz.

Nedygi i3scэlseši, vseblaženne, ўtэši1televoю si1loю: demwnы ćvэ tg0niši dёйstvomъ segw2, preblaženne. Tёmъ vёrnіi zrsщe tS, bGon0se, ўblažaemъ.

Tv0й svэton0snый, bGomydre, prestavlenіz denь, vs‰ prizыvaetъ vBrnыz kъ pričastію njsvzщenіz, є3g0že i3 nhnэ raduющesz soveršaemъ, svzщennэйše.

Daeši mnЁ nezavi1stenъ darъ, pohvalenій tebЁ slovesA spletšemu ўserdnw, bGomydre, є3dinonravna tebЁ, ćkože tezoimenna sego2 pokazavъ, molьbami tvoi1mi blagoprіstnыmi, vseblaženne.

BGor0dičenъ: Zak0nъ pohvalъ pobэždaetsz bžctvennoю slavoю tvoeю, dv7o: no, ćkw blagA i3 blagoserda, tS poю1щihъ prіimi2 pohvalY, grэhHvъ njčiщenіe vozdaю1щi, bGonevёstnaz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.