NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Marta №i

I$že vo s™hhъ, nc7A našegw swfr0nіa, patrіarha їerusali1mskagw:

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы swfr0nіa, glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Cэlomydrіz tezoimeni1tъ, t bžctvennagw prorazumёnіz pr0zvanъ bhvъ, swfr0nіe, cэlomydrъ bhlъ є3si2 vъ dёlэhъ i3 pravedenъ, myžestvenъ i3 razymenъ, dobrodёtelьmi r0dnыmi d0blэ vэnčaemь: i3 prebыlъ є3si2 procvэtaz vo nboi1hъ, dušeю že i3 tёlomъ, ćkože stroi1telь i3zrsdnэйšій.

I#zъ ќstъ bGoslovesnыhъ bGoslHvna vozgremёlъ є3si2 ўčє1nіz, swfr0nіe vseblaženne, bGosl0vivъ ksnёйše nc7A beznačalьna i3 sobeznačalьna sn7a, i3 d¦a s™ago soprisnosyщna, vo є3di1nicэ trbcu i3 є3di1nicu vъ trbcэ, bGa є3di1nago suщestvennыmъ t0ždestvomъ.

Pl0ti po v3postasi soedi1nšasz bezpl0tnago, i3 nc7Y sobeznačalьnago, sl0va, vsemydre, kromЁ preloženіz i3 slіsnіz, mydrэ nauči1lъ є3si2: dёйstvuющa že sugybw nboi1mi є3stestvы2, i3zъ ni1hže sleži1tъ, i3 vъ ni1hže zri1tsz, є3di1nъ shй nerazdёlenъ suщestv0mъ, kъ semъ i3 džnomъ razumэvaemый.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ, glasъ i3 pod0benъ t0йže:

Tyčami d¦a pres™agw, prečctaz, moю2 mhslь njrosi2, ćže kaplю r0ždšaz hrtA, neizčetnw bezmBrnaz bezzakHnіz čelovёkwvъ, щedr0tami i3zmhvšuю, i3zsuši2 i3st0čnikъ strasteй moi1hъ, i3 pot0ka mS spod0bi pi1щi živhz pri1snw, moli1tvami tvoi1mi.

KrtobGor0dičenъ, pod0benъ t0йže:

Na krtё tz ćkw ўzrЁ prigvoždena, gDi, ѓgnica i3 m™i tvoS divlsšesz, i3 čto2 vidёnіe sіE, vzыvaše, sn7e voždelёnne, sі‰ ti2 nepokori1vый sob0rъ vozdadE bezzak0nnый, i4že mn0gihъ tvoi1hъ čudesъ nasladi1vыйsz; po slava neizglag0lannomu sošestvію tvoemY, vLko.

KanHnъ, kĐrъ feofana, glasъ d7, є3gHže kraegranesіe:

Cэlomydrіz poю2 tezoimeni1tagw i4skrennю žertvu.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Tverzu ўstA mo‰, i3 nap0lnztsz d¦a, i3 sl0vo trhgnu cRi1cэ m™ri, i3 kvlю1sz svёtlw toržestvyz, i3 vospoю2, raduzsz, toS čudesA.

Cэlomydrennw preplhlъ є3si2 cэlomydrіz puči1nu, vёtrы duh0vnыmi napravlsemь, i3 sobralъ є3si2 mn0gw bogatstva, mydrosti darov†nіz, dž§e swfr0nіe.

Ćkw ѓgGlъ bhlъ є3si2 hrt0va voskrnіz 1, i3 predsэdatelь bžctvenъ bžctvennagw gr0ba, njbogati1všagw i3st0čnikomъ bezsmertіz, hrtA, vozdvi1gšagw padenіe r0da našegw.

Svёtlostію slovesъ tvoi1hъ, i3 ўmA njstrot0ю, mjrъ ўzsni1lъ є3si2, bGosl0vivъ ćsnw trіmpostasnagw bžctvA suщestvo2, є3di1nicu triči1slennuю, dž§e swfr0nіe.

GlagHlъ vэщanіe tvoE i3 ўčenій blagoznameni1taz gyslь, protečE zemnы6z koncы2, tainstvu stroenіz sl0va ўčaщaz, dž§e swfr0nіe.

BGor0dičenъ: Shй є3stestv0mъ nesozdanenъ i3 nc7Y soprisnosyщenъ, i3 vremenъ prevhššій i3 prevёčnый, i3zъ tebє2, vLčce, zi1ždemь, i3 podъ lёtomъ ćkw člvёkъ bыvaetъ, spasaz čelovёka.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Ne mydrostію i3 si1loю, i3 bogatstvomъ hvalimsz, no tob0ю, dž§eю v3postasnoю mydrostію, hrtE: nёstь bo svstъ pače tebє2, člvэkolю1bče.

Ўtverždaema paliceю slovesъ tvoi1hъ, prepod0bne, stremlє1nіz ѕločesti1vыhъ i3 bGob0rnыhъ є3reseй tražaetъ, tgonsщi, cRkovь hrt0va.

Pob0rstvovavъ po čestnёmъ, bGon0se, propovёdanіi, pokazalsz є3si2 pobэdi1telь p0moщію d¦a, mydrэ ўkrэplsemь, dž§e swfr0nіe.

Ўmertvi1vъ vsE tlёemoe pl0ti sladostrastіe, netlёnnuю dyšu blagočestіemъ njživi1lъ є3si2: i3 sію2 pokazalъ є3si2 bžctvennый nrganъ.

BGosl0vnый i3 krasnый, i3 medot0čnый ljzhkъ tv0й, sl0va rёki i3stočaetъ, bGoprіstne, bžctvєnnaz ўčє1nіz vsBmъ i3zlivaz.

BGor0dičenъ: TS r0ždšuю bGa, bcdu slavimъ, ržctvY tvoemY i3menovanіemъ sli1čestvuющe, i3 zvanіz po nboemY, prečctaz vLčce.

Sэdalenъ, glasъ d7

Pod0benъ: Sk0ro predvari2:

Slovesы2 ўkrasi1lъ є3si2 cRkovь hrt0vu, dёlы soblю1dъ є4že po džbrazu b9ію, swfr0nіe prepod0bne: prosіs bo vъ mjrэ, є4že vъ tebЁ cэlomydrіe, blagodatь ўčenій njblistaющaz vsBmъ, lюb0vію prazdnuющыmъ, dž§e, pamztь tvoю2.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

NJbnovi1la є3si2, čctaz, bžctvennыmъ roždestv0mъ tvoi1mъ, i3stlёvšee vo strastehъ zemnor0dnыhъ mertvennoe suщestvo2 i3 vozdvi1gla є3si2 vs‰ t smerti kъ životY netlёnіz. Tёmže tS po d0lgu blaži1mъ vsi2, dv7o preproslavlennaz, ćkože proreklA є3si2.

KrtobGor0dičenъ: Na krestё tz vozvhšena, ćkw ўzrЁ prečctaz m™i tvoS, sl0ve b9ій, m™rski rыdaющi vэщaše: čto2 n0voe i3 strannoe sіE čydo, sn7e m0й; kakw, ži1znь vsёhъ, vkušaeši smerti, njživi1ti ўmeršыz hotS, ćkw blagoutr0benъ;

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Sэdsй vъ slavэ na prt0lэ bžctvA, vo džblacэ legcэ, prіi1de ї}sъ prebžctvennый, i3stlёnnoю dlanію, i3 spasE zovyщыz: slava, hrtE, si1lэ tvoeй.

E#di1no beznačalьnoe suщestvo2 vъ trehъ v3postasэhъ, sv0йstvы soveršennыmi, tы2, dž§e mydre, propovёdalъ є3si2 razdэlsemoe nepresэk0mo, sovokuplsemo že neslіsnno, v0leю є3di1noю i3 b9estv0mъ.

I#mёz cэlomydrennu mhslь i3 ќmъ cэlomydrэйšій, ne smэšenіe mudrovalъ є3si2, dž§e, ni preloženіe, nižE slіsnіe soedinennыhъ neprel0žnw, dvoi1hъ є3stestvъ vo є3di1nomъ hrtЁ є3dinor0dnэmъ, vseblaženne.

Prosvэщaemь bžctvennэ prosvэщenіemъ d¦a, lю1toe nei1stovstvo nest0rіevo razori1lъ є3si2, t0юžde v0leю i3 razumomъ, i4že soedinenіe propovёdavšago hrt0vu nboю2 є3stestv{.

PĐrra popali1lъ є3si2, bGomydre, ngnemъ ўčenій tvoi1hъ, tmetaющa dvA bhti hrtHva hotBnіz, razli1čnыmi suщestvы2 ±že po sebЁ, dёйstva že vkypэ sugyba, dž§e prepod0bne.

BGor0dičenъ: Ўkrasi1lasz є3si2 pače vsegw2 ѓgGlьskagw blagolёpіz, ćkw r0ždši si1hъ, ntrokovi1ce, tvorca že i3 gDa, t tvoi1hъ prečctыhъ kroveй voploщaema, i3zbavlsющago vs‰ togo2 slavzщыz.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Nečesti1vіi ne ќzrztъ slavы tvoeS, hrtE. No mы2 tS, є3dinor0dne, n§eskіz slavы sіsnіe bžctvA, t n0щi ќtrenюющe vospэvaemъ tS, člvэkolю1bče.

Čestn0e voskresenіe i3 gr0bъ ži1zni neukl0nnoю lюb0vію zrS, bGovidёnіz počerplъ є3si2 taйnoučє1nіz: i3 vBrnыmъ prep0dalъ є3si2, s™i1telю, sі‰nіz.

Vssčeski vozlюbi1lъ є3si2 є3di1nago blagago, razžegsz zareю mhslennoю: i3 i3st0čnikъ vozlюbi1lъ є3si2 netlёnіz, vidёnьmi, vsemydre, kъ nemY prostirazsz.

Hramъ ži1vъ i3 njduševlenъ bhlъ є3si2 b9ій, ўmertvi1vsz vsBmъ syщыmъ na zemli2, sl0va trapezu nbi1lьnuю stzžavъ, prepod0bne, i3 svэti1lьnikъ vёrы.

BGor0dičenъ: Vo dvoю2 razumэvaema suщestv{ hrtA, sn7a є3dinor0dnago b9іz, beznačalьnago pl0tь bhvša, pače sl0va rodilA є3si2, bGomati prisnodёvo.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Požry ti so glasomъ hvalenіz, gDi, cRkovь vopіetъ ti2, t bэs0vskіz kr0ve njči1щšisz, radi mi1losti t rebrъ tvoi1hъ i3stekšeю kr0vію.

Bogatnw i3zlіssz blagodatь d¦a vses™agw, bGomydre, vo ўstnahъ tvoi1hъ: tёmže vэщanіe tvoi1hъ slovesъ rBčnыmъ pod0bitsz tečenієmъ.

Ćkw fjnіxъ vъ domY gDni procvёlъ є3si2, blagopl0dіemъ slovesъ, i3 či1stыmъ žitіemъ naslaždaz serdcA, svzti1telю, vёrnw čtyщihъ tS.

Ўmerщvlsetsz živi1telьnыmъ nryžіemъ slovesъ tvoi1hъ є3retjčeskій sob0rъ: i3 svirёpoe njpolčenіe bGob0rєcъ zakalaemo ўmerщvlsetsz ўčenій tvoi1hъ mєči2.

BGor0dičenъ: Poemъ, bcde, či1stoe roždestvo2 tvoE, i4mže spasaemsz vsi2 smerti sёteй, i3 lю1tagw grэhA i3 ќzъ ѓdovыhъ i3zbavlsemsz.

Kondakъ, glasъ }.

Pod0benъ: Vzbrannoй:

I$že bžctvennoю revnostію podvi1gsz, i3 i4stinnыhъ povelёnій ўstnЁ rasprosterъ, cerkHvnaz njsnov†nіz blgouzak0nivъ, i3 tamw syщыmъ monašєskimъ sostavwmъ predavъ, premydrый vъ patrіarsэhъ їerusali1mskій swfr0nіe, vsem{draz slovesA vo svёtъ i3zvelъ є3si2, i4miže nastavlsemi zovemъ ti2: raduйsz, svёtlaz pravoslavnыhъ pohvalo2.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Spashй vo ngni2 ґvra†mskіz tvo‰ džtroki, i3 haldє1i ўbi1vъ, ±že pravda pravednw ўlovlsše, prepёtый gDi, b9e ntє1cъ našihъ, blgoslovenъ є3si2.

Svhše manovenіemъ, є3retjčєskimъ ljzыkob0lієmъ protivlszsz, mydre, pobэdon0secъ bhvъ, vopіslъ є3si2 veselssz: prepёtый gDi b9e ntє1cъ, blgoslovenъ є3si2.

Vesь vozloženъ bGu, p0stnыhъ sadodёlatєlьstva preletaz, mydre, cvэtni1kъ tvoi1mi nasadi1lъ є3si2 dobrodёteleй poučenьmi, bGu syщemu vъ vhšnihъ njs™i1vъ.

Zak0nu povinyzsz hrt0vu, tvoegw2 hud0žestva bogatstvo trebuющыmъ blagočestnw, bGomydre, razdalъ є3si2, vospэvaz: prepёtый gDi b9e ntє1cъ, blgoslovenъ є3si2.

BGor0dičenъ: NJsvzti1vši dyšu, i3 pred8wči1stivši tёlo, nai1tіemъ na tS s™agw d¦a, vsenepor0čnaz, vhšnzgw si1lu vo ўtr0bэ tvoeй začenši, rodilA є3si2 bezsёmennw.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: DŽtroki blgočesti6vыz vъ peщi2 ržctvo2 bGor0dičo spaslo2 є4stь, togdA ќbw njbrazyemoe: nhnэ že dёйstvuemoe, vselennuю vsю2 vozdvizaetъ pёti tebЁ: gDa p0йte, dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

Їeraršeskagw sщ7ennodёйstva, mĐromъ njsvzti1lsz є3si2 blagodati: i3dёže kvi1sz mjra spasenіe, ґrhіereйstvovavъ, vsemydre dž§e swfr0nіe, zovhй: gDa p0йte, dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

Premydrostь počitaz lyčšuю, vэncemъ blagodateй vэnčalsz є3si2, slavu neuvzdaemu, i3 bogatstvo netemlemo, premydrosti, slavne, darъ prіemъ, i3 gDa p0йte, zovhй, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

Sщ7ennolёpnw, sщ7ennotai1nniče, vъ b9estvennuю pravdu njdёzvsz, ўpravilъ є3si2, vseblženne dž§e, pravednэйšimi vLčne stado slovesы2 i3 dэ‰nіi, gDa p0йte, naučaz, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

Velikolёpnw i3 pače sl0va, sl0vo nc7Y, dž§e, sobeznačalьno, sl0vo tebЁ darovA, slovesA razvraщaющo, i3 ljzыkobHlіz slavzщo є3reseй, gDa p0йte, vopіS, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

BGor0dičenъ: S™olёpnый pokazalasz є3si2 hramъ sl0va, vsю2 tvarь njsvzщaющagw, gorA tyčnaz s™az: gorA presvёtlaz, blgcvennaz vLčce є3di1na vsepёtaz. Tёmъ tS, bGomati, poemъ i3 prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Kamenь nerukosёčnый t nesэk0mыz gorы2 tebє2, dv7o, kraeug0lьnый tsэčesz, hrt0sъ, sovokupi1vый razsto‰щazsz є3stєstvA: tёmъ, veselsщesz, tS, bcde, veličaemъ.

Rečє1nіz, i3zъ ўstenъ tvoi1hъ b9estvennыhъ proishod‰щa, bGoglag0live, blagočesti1vыhъ mы6sli ўslaždaюtъ blagodatію, ćkože s0tъ kaplющій razumёnій blagolёpіe.

Vnytrь nbcnыhъ nezahodi1mыhъ živeši, blgoglag0live, ў vsёhъ vLki i3 cRS: i3dёže likyюtъ ѓgGlьskіz svёtlwsti, i3 s™hhъ vHinstva.

Ži1znь prohodS, dž§e, na zemli2 ѓgGlьskuю, ѓgGlьskagw na nb7sёhъ spod0bilsz є3si2 blženstva, i3dёže hrtA moli2, spasti1sz vsBmъ poю1щыmъ tS.

Ćkože ґrwmatnіi fіalы, lani6tэ tvoi2, bGomydre, narda pіstіkji mnogocёnnы, premydrosti i3sp0lnь kvi1sz ґlavastrъ, tёlo hrt0vo čctn0e, ґrwmatstvuz tvoi1mi ўčє1nіi.

BGor0dičenъ: DŽblakъ tS leg0kъ, dv7o, i3saіa zrsše: na ts bo gDь našedъ, nizloži2 vs‰ rukotvorє1nnaz, i3 svoE razumёnіe tS poю1щыmъ kvi1lъ є4stь.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.