NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Marta ‹

S™agw m§nika kodrata, i3 druži1nы є3gw2.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы, glasъ №.

Pod0benъ: Nb7snыhъ činHvъ:

Sъ prehvalьnыmъ kodratomъ da vospoetsz svёtlw kmprіanъ veli1kій, dіon›sіa dvA, i3 ґnektъ dost0йnw, krjskъ vkypэ, i3 slavnый pavelъ vёrnw: ćkw stradalьcы gDni bGovэnčannы, i3 moli1tvєnnicы naši teplёйšіi.

Svzщennopobёdnыhъ myčenikwvъ, i3 pobэdon0snыhъ li1kъ dnesь drugjй kvi1sz, njzarsющь sob0rъ b9estvennыhъ strastoterpcєvъ: tverdoe čislo2, i3zbrannoe v0instvo, є3myže načalьstvuetъ kodratъ, blagoslavnый pobэdi1telь prozvlsemь.

Ri1torskіz ќbw mydrosti, mnogopi6sannaz pletє1nіz, sэči1telьnыmъ tvoi1mъ sl0vomъ razori1lъ є3si2 ćkw mglY, prehvalьnый kodrate. Naučaeši vёrnw, i3 straždeši terpэli1vnw za hrtA, vo nboi1hъ blagoukrašazsz, i3 vkypэ so strastoterpcы vэnčaemь.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ, glasъ i3 pod0benъ t0йže:

NJderži1mы pregrэšє1nіi nenadežnыmi, čctaz, tS predstatelьnicu є3di1nu stzžavše, dv7o, vopіemъ blagodarstvennw: njči1sti nы2, pres™az bGonevёsto. Th bo є3si2 mjra pribёžiщe, i3 zastuplenіe r0da našegw.

KrtobGor0dičenъ, pod0benъ t0йže:

Vozdvi1žena ćkw vi1dэ na krtЁ ѓgnca, nepor0čnaz dv7a plačuщi vopіsše: sladkoe moE čado, čto2 n0voe i3 preslavnoe vidёnіe; kakw soderžaй vssčєskaz g0rstію, na drevэ prigvoždaešisz pl0tію;

KanHnъ kĐrъ їHsifa. Glasъ d7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Trіstatы krBpkіz, roždeйsz t dv7ы, bezstrastіz vo glubinЁ duši2 tričastnoe potopi2, molю1sz: da tebЁ ćkw vъ tmmpanэ, vo ўmerщvlenіi tэlesE pobёdnoe vospoю2 pёnіe.

Myčenikwvъ svzщennыhъ, svzщennw stradavšihъ, svzщennый i3 čydnый nastA prazdnikъ, svэtozarenіemъ d¦a vs‰ svэtovodsщi, sošedšesz prazdnolю1bcы, po d0lgu si1hъ ўblaži1mъ.

Ćkw s0lnce svёtloe, dobrodёteleй svэton0sіemъ vozsіslъ є3si2 namъ, kodrate stradalьče, svэtolyčnыmi tvoi1mi sі‰nіi, tmY mnogob0žіz tgonS blaženne, i3 prosvэщaz vёrnыhъ sostavlє1nіz.

Kamenь ži1zni ї}sa sp7sa vozvэщaющe bGa, postradaste tverdw, i3 i3st0čnikъ svzщenіz, kamenь prіemšіi, kroveй tečє1nіz sodёlaste, m§nicы slavnіi.

BGor0dičenъ: T timёnіz strasteй, pomыšlenій trevolnenіz, t strёlъ vražіihъ, t vsskagw pril0ga soproti1vna spasi2, čctaz bGorodi1telьnice, dyšы poю1щihъ tvoE neskazannoe roždestvo2, vsenepor0čnaz.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Ćkw nepl0dы rodi2 t kzы6kъ cRkovь, i3 mn0goe vъ čadэhъ i3znem0že s0nmiщe, čydnomu bGu našemu vozopіi1mъ: s™ъ є3si2, gDi.

Tverdіi ґdamanti, ўbivaemіi mečemъ, i3 bolёzneй vi1dwmъ priwbщaющesz terpэli1vnw, čydnomu bGu našemu vzыvahu: s™ъ є3si2, gDi.

Premydrostію kodratъ bGodannoю ўprazdni2 є4llinskuю mydrostь, lюboprBnіz straždA, i3 svoi1mi kr0vьmi, d¦omъ bžctvennыmъ ўdobrszsz.

Sъ kodratomъ ґnekta, i3 sъ pavlomъ kriskenta, kmprіana bžctvennago, i3 dіonĐsіa vёrnіi blagočestnomydrennw pёsnьmi vэnčaemъ, vёroю postradavšihъ.

BGor0dičenъ: NižE nb7snый ќmъ, pače ўmA roždestvA tvoegw2 m0žetъ skazati, ntrokovi1ce: ўma bo pervagw vo ўtr0bэ sl0vo, čctaz, začalA є3si2, vssčєskaz sl0vomъ sostavlьšago.

Sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Vozneshйsz:

Terpёpіemъ lю1tыhъ ўmertvi1lъ є3si2 g0rdago vragA, strastoterpče, mečnuю smertь preterpёlъ є3si2, vkypэ so stražduщimi sъ tob0ю vsemydrыmi, kodrate. Tёmže prazdnuemъ čestnyю vašu pamztь, vopію1щe: pomzni1te nasъ ko vLcэ, nepobэdi1mіi myčєnicы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Neči1stыhъ pomыslHvъ moi1hъ mn0žestvo, i3 bezmёstnыhъ mhsleй njburev†nіz, kto2 i3zreщi2 m0žetъ, vsenepor0čnaz; nasto‰nіz že bezpl0tnыhъ vr†gъ moi1hъ kto2 i3spovёstь, i3 si1hъ ѕl0bu; no tvoeю molьb0ю, blagaz, si1hъ mnЁ vsёhъ i3zbavlenіe daruй.

KrtobGor0dičenъ: I$že t beznačalьnagw nc7A roždennago, naposlёdokъ tS pl0tію r0ždšaz, na krtЁ vi1szщa zrsщi, hrtE, ўvы2 mnЁ, lюbeznэйšій ї}se, vopіsše: kakw slavimый ćkw bGъ t ѓgGlъ, t bezzak0nnыhъ nhnэ čelovBkъ, sn7e, hotS raspinaešisz; poю1 tz, dolgoterpэli1ve.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Sэdsй vъ slavэ na prt0lэ b9estvA, vo džblacэ legcэ, prіi1de ї}sъ prebžctvennый, netlёnnoю dlanію, i3 spasE zovyщыz: slava, hrtE, si1lэ tvoeй.

Mydrostію tvoi1hъ slovesъ, nem{drыz posrami1lъ є3si2, i3 nakazanіemъ bGovi1dnыhъ ўčenій tvoi1hъ, myčeniče kodrate, ўlovi1lъ є3si2 bžctvennago ґnekta: vLcэ tvoemY priv0diši terpэli1va myčenika.

T pelenъ prisv0ilsz є3si2 vs‰ sotv0ršemu, i3zdёtska soveršenna myža smhslъ i3zbravъ, i3 premydrosti vozželёvъ, vesь bhlъ є3si2 čistёйšee, myčeniče, hrt0vo nbi1teliщe.

Šestosvёtlый svёщnikъ myčenikwvъ tvoi1hъ, gDi, taйnыmъ є3leemъ napoi1vsz, tgnA mnogob0žіz n0щь, i3 njzari2 zovyщыz: slava, hrtE, si1lэ tvoeй.

BGor0dičenъ: S™az bcda, vъ neйže vseli1tisz blagovoli2, ćkw blagov0nenъ hramъ, sl0vo dž§ee є3dinosyщnoe, ne njpali2 ložesnъ, ne bolёznova: i4bo rodi2 є3mmanyila, bGa i3 člvёka.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Prosvэщenіe tvoE, gDi, nizposli2 namъ, i3 t mglы2 pregrэšenій razrэši1 nы, blaže, tv0й mi1rъ daruzй.

Prosvэщenіemъ razuma, nerazymіz mglY tgonS, gDevi priv0diši sob0rъ stradalєcъ, mydre kodrate, sъ ni1mi vэnčaemь.

P0stničeski pervэe pobэdi1vъ strasteй privozst†nіz, vtor0e pogubi1lъ є3si2 deržavu ѕločesti1vыhъ, kodrate myčeniče, postradavъ krэpčaйše.

I#spolnsetsz nevlažnый kamenь prolіsnьmi čestnhhъ tvoi1hъ kroveй, i3 strui6 svBtlы daetъ vBrnыmъ, njsvzщaz bžctvennыmi manovenьmi.

BGor0dičenъ: Sozdavый, prečctaz, є4vu t rebrA, i3zъ tvoeS či1stыz ўtr0bы zi1ždetsz, spasti2 ґdama za blagoutr0bіe voshotёvъ, ćkw člvэkolю1becъ.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Vozopi2, prowbrazyz pogrebenіe tridnevnoe, prbr0kъ їHna, vъ ki1tэ molssz: t tli2 i3zbavi mS, ї}se, cRю2 si1lъ.

Šestoči1slennый strastoterpєcъ li1kъ namъ vozsіS, ćkože ѕvёzdы na cerk0vnэй čestnёй tverdi, vBrnыz prosvэщazй i3 prelesti tmY razgonszй.

Puči1nu mykъ preid0ste, myčєnicы, nev0lnennw, i3 vhšnюю tišinY poluči1ste, vёrnыhъ pristaniщe bhvše, i3 moli1tvennicы teplёйšіi.

Da pohvalimъ so ґnektomъ kodrata slavnago, i3 sъ pavlomъ dіonĐsіa, kriskenta, kmprіana, hrt0va vіnograda dobroplHdnыz rHzgi.

BGor0dičenъ: NJn7besi1la є3si2 njzemstvovannoe є3stestvo2, vsenepor0čnaz, čelovёkwvъ, i3 i3stlёvšee sіE novosodёlala є3si2: segw2 radi, ntrokovi1ce, vsi2 nem0lčnыmi glasы tS slavimъ.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Spashй vo ngni2 ґvra†mskіz tvo‰ džtroki, i3 haldє1i ўbi1vъ, ±že pravda pravednw ўlovlsše: prepёtый gDi, b9e ntє1cъ našihъ, blagoslovenъ є3si2.

Vo ngni2 mučenій svhše prіemlющe r0su terpёnіz, so džtroki d0blіi vzыvahu myčєnicы: prepёtый gDi, b9e ntє1cъ našihъ, blagoslovenъ є3si2.

NJdoždenіemъ čestnhz kr0ve vašez, strastoterpcы, kamenь nevlažnый prežde i3sp0lnisz, strui6 prolivaющъ i3scэlenій, poю1щыmъ: b9e ntє1cъ, blagoslovenъ є3si2.

Ćkw mmropol0žnica mhslennaz, mĐro vračevanіi, kodrate, moщeй tvoi1hъ raka i3stočaetъ, strasteй tgonsщi ѕlosmradіe, i3 njpalsющi demwnwvъ njpolčє1nіz si1loю bžctvennoю.

BGor0dičenъ: Blagoslovenъ pl0dъ blagoslovennыz ўtr0bы tvoeS, є3g0že blagoslovstъ nbcnыz si6lы i3 čelovёčestіi sob0ri, nasъ i3zbavlьšago t klstvы drevnіz, blagoslovennaz.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: I#zbavitelю vsёhъ, vsesi1lьne, posredЁ plamene blagočestvovavšыz, snizšedъ, njrosi1lъ є3si2, i3 nauči1lъ є3si2 pёti: vs‰ dэlA, blagoslovi1te, p0йte gDa.

Prosvёщsz stradanій svёtlostію, vэncen0secъ gDu predstoi1ši so stradavšimi sъ tob0ю, slavne, vospэvaz, kodrate: vs‰ dэlA, blagoslovi1te, p0йte gDa.

Dobrodёteleй svёtomъ ўdobrsemь, pri konči1nэ myčeničeskuю svёtlostь naslёdovalъ є3si2, vsemydre, vospэvaz, kodrate: vs‰ dэlA, blagoslovi1te, p0йte gDa.

Pred8wgraždє1nіz korjnfъ stzžA, s™hhъ čestnы6z mHщi, i3 vračevanіe bezmezdno hramъ, i3dёže vёroю vsskъ pritekazй, bolёzni i3 strasteй i3zmэnsetsz.

BGor0dičenъ: I#zbavlьšisz klstvы pramaternіz tob0ю, čctaz bGom™i, blagoslovennaz vLčce, blagoslovi1mъ tS vёroю i3 pэsnosl0vimъ, pres™az dv7o bGonevёsto.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: E$va ќbw nedygomъ preslušanіz klstvu vseli1la є4stь: th že, dv7o bcde, prozzbenіemъ črevonošenіz, mjrovi blgoslovenіe procvэlA є3si2. Tёmъ tS vsi2 veličaemъ.

Gnoє1nіz v†ša myčeničєskaz i3spuщaюtъ blagov0nіe, p0lno blagodati, krHvi si1hъ cэlebъ i3zlivaюtъ t0ki bžctvennыmъ d¦omъ, i3 str†sti dušetlBnnыz i3scэlsюtъ: ±že dost0йnw ўblaži1mъ.

Krasenъ ćzvъ dobr0tami bhvъ, ѓgGlwmъ ўpod0bilsz є3si2: kr0vію že i3zlіsnnoю, kodrate, vsёdъ ćkw na kolesni1cu, vozletёlъ є3si2 kъ vы6šnimъ crtvwmъ, p0čєsti bolёzneй prіemlz.

I#stočaz bžctvennuю sladostь i3zъ ќstъ, stradalьčeskій sob0rъ ўvэщalъ є3si2, myčeniče kodrate, stradati sъ tob0ю, ґnekta i3 pavla, i3 kriskenta, kmprіana že i3 bžctvennago dіonĐsіa: sъ ni1miže likyeši, dostočydne.

Denь prazdnika vašegw stradanіz, strastoterpcы, vsi2 počitaemъ: vъ seй bo vэnecъ netlёnіz vzemše, shnove bhste svёta že i3 dnE, likyющe džkrestъ prest0la vsecRS.

BGor0dičenъ: Ćvlьšisz vsёhъ tvorcA rodi1telьnica, pače vsskagw ўmA, vsenepor0čnaz, nb7esъ vhšši pokazalasz є3si2, i3 vsёmi vladhčestvuющi, dv7o bGorodi1telьnice neskvernaz: tёmъ tS vsi2 neprestannw veličaemъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.