NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Marta z7

Prazdnovanіe pres™ёй vLčcэ našeй bcdэ vъ čestь їkHnы є3S, naricaemыz sporyčnica grёšnыhъ.

Na malэй večerni. Na GDi vozzvahъ: stіhi6rы, glasъ v7:

Prіidi1te, vsi2 vёrnіi, vo glasэ radovanіz dv7u bcdu voshvalimъ i3 čctnёй їkHnэ є3S ўserdnw pokloni1msz, glg0lющe: raduйsz, nepor0čnaz dv7o, m™i hrtA bGa, neizrečennыhъ znamenій i3 čudesъ i3st0čniče vo sp7senіe dyšъ našihъ.

Prіidi1te, vsi2 lю1dіe, vospoi1mъ ntrokovi1cu neiskusobračnuю, i3z8 nesže vozsіS s0lnce pravdы hrt0sъ bGъ našъ, džvэmъ ќbw sіsz čudesы2, džvэmъ že pokazyz bogatstvo carstvіz. E#g0že moli2, čctaz, vseblžennaz, t bezmёrnыhъ pregrэšenій svobodi1ti dyšы našz.

DalA є3si2 namъ zal0gъ lюbvE tvoeS, prečctaz, džbrazъ tv0й čctnhй i3 mnogocэlebnый, i4mže posrami1la є3si2 nevёrnыhъ mudrovanіz, vBrnыz že njblistala є3si2 nebesnagw svёta krasotami, prosvэщaz i3 spasaz dyšы našz.

Čto2 ti2 prinesemъ, pres™az dv7o, za mn0guю tvoю2 blgosthnю i3 čelovэkolю1bіe i3 vsE blgohvalenіe sotvori1mъ nj proslavlenіi s™hz tvoeS їkHnы; nedoumэvaemъ t0čію i3 ўdivlsemsz: veličaющe tvoE miloserdіe ko grёšnikwmъ, є4že na nasъ pokazala є3si2, čudesы2 proishodsщimi ўtэšaz nasъ i3 blgodati strui6 tёmi i3zlivaz, podaю1щi mjrovi bogatnw velію mlctь.

Slava, i3 nhnэ, glasъ }:

S™ёйšuю vsёhъ s™hhъ si1lъ i3 čctnёйšuю vseS tvari, bcdu vLčcu, vsegw2 mjra predstatelьstvo i3 sp7senіe, vhnu rycэ svo‰ molebnw vozdvizaющuю kъ sn7u svoemY, da sp7setъ vo tьmЁ grэh0vnэй zablydšыz rabы6 є3gw2, pripadaющe predъ svэton0snыmъ є3S džbrazomъ, dost0йnw čtyщe, ўblažaemъ.

Taže: Svёte ti1hій:

Bezъ vh0da. Prokjmenъ dnE.

Spod0bi gDi:

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ d7:

Dnesь blgaz materь neba i3 zemli2 vladhčica primirsetъ lю1di sogrэši1všыz, tёmže sъ veselіemъ prіi1memъ sію2 i3 radostnw vozopіi1mъ zastypnicэ vёrnыhъ: q blgom0щnaz sporyčnice naša, newsuždennыhъ nasъ sohrani2, lюb0vію slavzщihъ predstatelьstvo tvoE i3 svёtlw prazdnuющihъ s™hz tvoeS їkHnы proslavlenіe.

Stjhъ: Vosprіshomъ, b9e, mlctь tvoю2 posredЁ lюdeй tvoi1hъ.

Ўmiri2 i3 sogrёй mltvami tvoi1mi ži1znь našu, prečctaz bcde, s0lnca džblače svэtolyčnagw i3 neizrečennagw, ts bo ўpovanіe neposthdnoe i4mamы, i3 predstatelьnicu mi1lostivu čelovёkwmъ, i3 sporyčnicu pokasnіz i3 i3spravlenіz i4hъ, tёmže vopіemъ ti2: dv7o vses™az, slava tebЁ.

Stjhъ: NJbrati1sz, dušE moS, vъ pok0й tv0й, ćkw gDь blgodёйstvova tS.

Pri1zri, є3di1na mnogomi1lostivaz, na dolgoterpёnіe lюdeй tvoi1hъ, vo njbstosnіihъ mnogoobraznыhъ stražduщihъ, vostani na p0moщь našu i3 pobori2 vsS, borю1щыz nы2, da tS pob0rnicu vъ bэdahъ newbori1muю ґrhagGlьskimi glag0lы veličaemъ: raduйsz, blgodatnaz, gDь sъ tob0ю, raduйsz, nevёsto nenevёstnaz.

Slava, i3 nhnэ, glasъ ѕ7:

Presі‰ющaz tvo‰ čudesA kto2 i3spovёstь, i3li2 kto2 vozm0žetъ povёdati str†šnaz tvo‰, bcde, tainstva; b9estvennaz bo blgodatь ćvэ njsэnsetъ vsečctnyю їkHnu tvoю2, tёmže, vъ vonю2 mĐra čudesъ tvoi1hъ pritekaющe, nedygwvъ i3scэlє1nіz bogatnw počerpaemъ. No, q vLčce, ne pomzni2 mn0žestva bezzak0nій našihъ, ўtoli2 t nasъ rыdanіz slezъ i3 mi1lostivw predstatelьstvuй za rabы6 tvo‰.

Taže: Nhnэ tpuщaeši: Po DŽ§e našъ:

Troparь, glasъ d7:

Ўmolkaetъ nhnэ vsskoe ўnhnіe i3 strahъ tčaznіz i3sčezaetъ, grBšnicы vъ sk0rbi serdca njbrэtaюtъ ўtэšenіe i3 nb7snoю lюb0vію njzarsюtsz svёtlw: dnesь bo materь b9іz prostiraetъ namъ sp7saющuю ryku i3 t prečctagw džbraza svoegw2 vэщaetъ, glag0lz: ѓzъ sporyčnica grёšnыhъ kъ moemY sn7u, seй dalъ mnЁ za ni1hъ rycэ slhšati mS vhnu. Tёmže, lю1dіe, njbremenennіi grэhi2 mn0gimi, pripadi1te kъ podn0žію їkHnы є3S, so slezami vopію1щe: zastypnice mjra, grBšnыmъ sporyčnice, ўmoli2 maternimi tvoi1mi mltvami i3zbavitelz vsёhъ, da b9estvennыmъ vseproщenіemъ pokrhetъ grэhi2 našz i3 svBtlыz dvє1ri r†йskіz tverzetъ namъ, th bo є3si2 predstatelьstvo i3 sp7senіe r0da hrtіanskagw.

Na veli1cэй večerni. Na GDi vozzvahъ: stіhi6rы, glasъ ѕ7:

Nhnэ prіi1de grBšnыmъ sp7senіe, blgodatь b9іz na zemli2 kvi1sz i3 i3zbavlenіe čelovёkwmъ nastA, mjrъ vesь prosvэti1sz: se bo materь b9іz na plєщA svo‰ pod8emletъ kaющihsz grэhopadє1nіz i3 na pomi1lovanіe vozdvizaetъ rycэ kъ sn7u svoemY lю1dіe, radosti i3sp0lnitesz i3, njbstosщe deržavnый džbrazъ grёšnыhъ sporyčnicы, vozopjйte, glg0lющe: bcde marje, pokrhй nasъ blgodatію svoeю i3 teplэ moli1sz nj vsёhъ nasъ.

Pače lučezarnыz s0lnečnыz zari2 njblistA dnesь svэton0snaz їkHna grёšnыhъ sporyčnicы, vs‰ zemnorHdnaz ўtэšaz čudesы2 i3 sovokuplє1nы pokazyz vёrnыhъ sobr†nіz. Dnesь likyюtъ sъ li1ki ѓgGlьskimi čelovёcы i3 vsS tvarь prosvэщaetsz blgodatію, vo ўmilenіi vopію1щi: q prečydnaz bcde dv7o, ўtёši lю1di skorbsщыz i3 pokr0й nы2 b9estvennыmъ predstatelьstvomъ tvoi1mъ.

Q, di1vnoe i3 prevelіe čydo i3 soveršennoe pače є3stestvA: nebo na zemli2 namъ cRi1ca vsёhъ pokazA kvlenіemъ preslavnыz svoeS їkHnы, t nesže syщыmъ vo mracэ grэh0vnэmъ neprestannw vэщaetъ: lю1dіe moi2, prestanite t slezъ i3 ktomY tselэ ne plačite, no vosprzni1te t bezzak0nій vašihъ i3 vёčnw raduйtesz so mn0ю vъ nb7snыhъ nbi1telэhъ, ѓzъ bo є4smь sporyčnica grёšnыhъ kъ moemY sn7u i3 sp7senіz vašegw pri1snaz hodataica.

Prečctn0e prіstъ i3 bogatoe ўkrašenіe, džbrazъ bGomatere s™hй i3 mnogocэlebnый, krasot0ю nb7snagw svэtoli1tіz prosіsvšій, cRkovь zemnaz svёtitsz radostnw, prosvэщaetsz i3 krasyetsz blgodatію, ćvэ njbrёtši mjru hodataicu n0vu, lюbeznw rycэ svo‰ za grёšniki ko gDu prostiraющuю i3 molsщuюsz nj i3zglaždenіi vinы2 i3 crtvіz vёčnagw naslёdіi vo sp7senіe naše i3 ўtverždenіe.

I$nы stіhi6rы, glasъ v7, samoglasnы:

S0lnečnыhъ sіsnій svэtlёйšaz materь b9іz predstoi1tъ nhnэ ngnezračnomu prt0lu sn7a i3 rycэ svo‰, i4miže nosi1la є4stь bGomladenca hrtA, prostiraetъ kъ nemY vo smirennэmъ prošenіi, so slezami ўmolsz vozlю1blennoe čado svoE lюb0vію njzari1ti zablyždšee stado slovesnыhъ nvecъ i3 є3leemъ čelovэkolю1bіz ўmzgči1ti serdcA, grэhmi2 njžestočє1nnaz, i3 zemnorHdnыmъ vsBmъ, so trepetomъ žrebіz svoegw2 njžidaющыmъ, ўtэšaz b0drstvennw, glag0letъ: lю1dіe, derzaйte vo ўpovanіi, ѓzъ є4smь sъ vami, i3 nikt0že na vы2.

Kt0 tz po dostosnію pohvalitъ i3 ўblaži1tъ, ntrokovi1ce bGonevёstnaz; tvoi1mъ bo teplыmъ predstatelьstvomъ razdrasz rukopisanіe grэhHvъ našihъ i3 grzdyщій gnёvъ b9ій mimoi1de, tёmže, blgodarsщe, zovemъ ti2: raduйsz, sokr0viщe neisčerpaemoe životA, raduйsz, dvere pokasnіz, raduйsz, grёšnыhъ sporyčnice, t pot0pa grэh0vnagw mjrъ spasaющaz.

Glasъ }:

Vєli1čіz tvo‰ kto2 i3spovёstь, bcde; kvlenіemъ bo tvoeS їkHnы ўdivi1la є3si2 gradъ našъ, mnHgіz nedygi vračyz i3 bwlёzni i3scэlsz i3stočenіemъ čctnagw i3 cэlьbon0snagw mĐra. Tёmže, dv7o vLčce toli1ku tS i3myщe predstatelьnicu kъ щedromu bGu, ko sp7si1telьnomu tvoemY pokr0vu pribэgaemъ, zovyщe: sp7si2, gospožE, i3 zaщiti2 tvoi1mi mltvami bGomъ hrani1muю stranY našu, na ts bo vsE ўpovanіe naše vozlagaющe, ne postыdi1msz vo vёki.

Kъ bcdэ prilёžnw nhnэ pritecemъ i3 kъ podn0žію čydnagw є3S džbraza pripademъ, vъ pokasnіi zovyщe: vLčce prenepor0čnaz, prognёvasz sn7ъ tv0й na grBšnыz rabы6 tvo‰, щedrago bo na gnёvъ njbrati1homъ mы2, no na mlctь pretvori2 є3go2, čctaz, ts bo nhnэ predlagaemъ za nы2 hodataicu, da maternimъ prošenіemъ ўmolenъ bydetъ i3 plэnє1nnыz grэhi6 lю1di tvo‰ i3zbavitъ čaemыz sk0rbi i3 smerti g0rьkіz.

Slava, i3 nhnэ, glasъ t0йže:

Prіidi1te, vsi2 lю1dіe, i3 vi1dite b9estvennoe sokr0viщe – svэtolyčnuю їkHnu bGomatere, grёšnikwvъ sporyčniceю naricaemuю i3 vsBmъ čudesъ darы2 nbi1lьnw podaю1щuю. Da vozraduetsz vsS zemlS rwssjйskaz nj neizrečennэй mlcti dv7ы materi cRS hrtA, ryku bo svoю2 prosterši t prečctagw džbraza, podadE myžu sosydъ, mĐra i3sp0lnennый, vъ znamenіe neprestannagw popečenіz svoegw2 nj lю1dэhъ nedyžnыhъ i3 ži1znію grэh0vnoю razslablennыhъ, nosS vsBmъ mi1rъ, i3 sp7senіe, i3 velію nb7snuю mlctь.

Taže vh0dъ. Prokjmenъ dnE. Čtє1nіz tri2.

Pri1tčeй čtenіe. (GlavA ‹.)

Pamztь pravednagw sъ pohvalami, i3 blgoslovenіe gDne na glavЁ є3gw2. Blaženъ čelovёkъ, i4že njbrёte premydrostь: i3 smertenъ, i4že ўvёdэ razumъ. Lyčše bo sію2 kupovati, neželi zlata i3 srebrA sokrHviщa. Čestnёйša že є4stь kamenій mnogocёnnыhъ: vse že čestn0e nedost0йno є3S є4stь. Dolgota bo dneй, i3 lBta životA vъ desni1cэ є3S: vъ šyйcэ že є3S bogatstvo i3 slava. T ќstъ є3S i3sh0ditъ pravda, zak0nъ že i3 mi1lostь na ljzhcэ n0sitъ. Poslyšaйte u5bo menє2, q č†da! Čestn†z bo rekY: i3 blženъ čelovёkъ i4že puti6 mo‰ sohrani1tъ: i3sh0di bo moi2, i3sh0di životA, i3 ўgotovlsetsz hotёnіe t gDa. Segw2 radi molю2 vasъ, i3 predlagaю m0й glasъ sыnovHmъ čelovёčєskimъ: ćkw ѓzъ premydrostь ўstr0ihъ, sovёtъ i3 razumъ, i3 smhslъ ѓzъ prizvahъ. M0й sovёtъ i3 ўtverždenіe, m0й razumъ, mos že krёpostь. Ѓzъ menE lю1bzщыz lюblю2, i4щuщіi že menE njbrsщutъ blgodatь. Razumёйte u5bo, neѕl0bivіi, kovarstvo, nenakazannіi že, prilagaйte serdcA. Poslyšaйte menє2 i3 paki, čestn†z bo rekY: i3 tverzu t ўstenъ pr†vaz, ćkw i4stinэ pouči1tsz gortanь m0й, mє1rzski že predo mn0ю ўstnы2 lži6vыz. Sъ pravdoю vsi2 glag0lы ќstъ moi1hъ, ničt0že vъ ni1hъ str0potno, nižE razvraщenno. Vs‰ pr†va sytь razumэvaющыmъ, i3 prHsta njbrэtaющыmъ razumъ. Naučaю bo vasъ i4stinэ, da bydetъ nj gDэ nadežda vaša, i3 i3sp0lnitesz d¦a.

Pri1tčeй čtenіe. (Glavы6 ‹ i3 №i.)

ЎstA pravednagw kaplюtъ premydrostь, ljzhkъ že nepravednagw pogi1bnetъ. ЎstnЁ mužeй pravednыhъ kaplюtъ blgod†ti, ўsta že nečesti1vыhъ razvraщaюtsz. MBrila lьsti6vaz merzostь predъ gDemъ: vёsъ že pravednый prіstenъ є3mY. I#dёže ѓщe vni1detъ dosaždenіe, tamw i3 bezčestіe: ўsta že smirennыhъ poučaюtsz premydrosti. Soveršenіe pravыhъ nastavitъ i5hъ, i3 popolznovenіe tricaющihsz ўpasetъ i5hъ. Ne p0lьzuюtъ i3mBnіz vъ denь ćrosti, pravda že i3zbavitъ t smerti. Ќmerъ pravednый, njstavi raskaznіe: naryčna že bыvaetъ i3 posmэstelьna nečesti1vыhъ paguba. Pravda nepor0čnagw i3spravlsetъ puti6: vъ nečestіe že padaetъ nepravda. Pravda mužeй pravыhъ i3zbavitъ i5hъ: bezsovёtіemъ že plэnsюtsz bezzak0nnіi. Skončavšusz myžu pravednu, ne pogi1bnetъ nadežda: pohvala že nečesti1vыhъ pogi1bnetъ. Pravednikъ t l0va ўbёgnetъ, vъ negHže mёstw predaetsz nečesti1vый. Vo ўstёhъ nečesti1vыhъ sёtь graždanwmъ, čyvstvo že pravednыhъ blgospёšnoe. Vo blagi1hъ pravednыhъ i3spravitsz gradъ, i3 vъ pogi1beli nečesti1vыhъ radovanіe. Vo blagoslovenіi pravыhъ vozvhsitsz gradъ, ўsth že nečesti1vыhъ raskopaetsz. Rugaetsz graždanwmъ lišennый razuma, myžъ že mydrый bezm0lvіe v0ditъ.

Premydrosti solomHni čtenіe.

Pravednikъ, ѓщe posti1gnetъ skončatisz, vъ pok0i bydetъ. Starostь bo čestnA ne mnogolёtna: nižE vъ čislЁ lёtъ i3sčitaetsz. Sэdi1na že є4stь mydrostь čelovёkwmъ, i3 v0zrastъ starosti žitіE neskvernoe. Blgoug0denъ bGovi bhvъ, vozlю1blenъ bhstь, i3 živhй posredЁ grBšnikъ, prestavlenъ bhstь. Voshiщenъ bhstь, da ne ѕl0ba i3zmэni1tъ razuma є3gw2, i3li2 lestь prelьsti1tъ dyšu є3gw2. Račenіe bo ѕl0bы pomračaetъ dHbraz, i3 parenіe p0hoti premэnsetъ ќmъ neѕl0bivъ. Skončavsz vmalэ, i3sp0lni lBta dHlga: ўg0dna bo bЁ gDevi dušA є3gw2: segw2 radi potщasz t sredы2 lukavstvіz. Lю1dіe že vi1dэvše i3 ne razumёvše, nižE pol0žše vъ pomыšlenіi takov0e: ćkw blagodatь i3 mi1lostь vъ prepod0bnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Na lіtji stіhi6rы, glasъ №:

Kjimi pohvalьnыmi pёsnьmi vospoemъ prečctuю materь є3mmanyilevu; є4юže slezъ potrebi1sz sёtovanіe i3 vo tьmЁ sogrэšenій hodsщыmъ svёtъ nb7snый vozsіS. Sіs bo darovA namъ slavы raйskіz naslaždenіe s™hz svoeS їkHnы prečydnыmъ kvlenіemъ, i4mže bэs0vstіi tgonsюtsz polcы2, i3 ѓgGlьstіi sveselstsz či1nwve i3 sovokuplє1nіz vёrnыhъ svёtlw prazdnuюtъ, lюb0vію čtyщe zastypnicu r0da hrtіanskagw i3 pokasnіz vsem0щnuю sporyčnicu.

Prіidi1te nhnэ, prazdnolю1bcы vsi2, cvэtы2 dobrodёteleй vzemše, ѓki vэncы2 blgouhannыmi, ўkrasi1mъ džbrazъ sporyčnicы našez, ćže sъ nami vsegdA nevi1dimw sprebыvaz, kъ toržestvY nasъ nhnэ sozvA i3, njgraždaz čctnhmъ svoi1mъ pokr0vomъ t vsskihъ napasteй, bёdъ i3 skorbeй, neprestannw m0litsz nj dušahъ našihъ.

Raduйsz, vselennыz hodataica preblgaz, tob0ю bo i3zbavisz t klstvы, no ćkw derznovenіe i3myщi ko blgoserdію sn7a svoegw2, materneю tvoeю mltvoю ne njskudёй moli1tisz, prečctaz, pomi1lovatisz dušamъ našыmъ.

Slava, i3 nhnэ, glasъ є7:

Prpdbnэй marji podražaющe, vozvedemъ džči svo‰ na їkHnu blgoslovennыz ntrokovi1cы, vsёhъ že pokazvšesz svoi1hъ pregrэšenій, strasteй pril0gi t duši2 ti1memъ i3 na pytь sp7si1telьnый dobrodёteleй vostečemъ, vo ўmilenіi vopію1щe prisnod7vэ: raduйsz, grBšnыmъ sporyčnice, є3di1na, vsBmъ vsk0rэ predstatelьstvuющaz.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ G:

Prіidi1te, vsi2 koncы2 zemli2, svэton0snoe za nы2 predstatelьstvo b9іz matere ўblaži1mъ, i4bo rycэ svo‰ kъ sn7u vozdёющi, m0litsz. Tёmže di1vnыmъ proslavlenіemъ džbraza є3S mjrъ njživlenъ bhstь, palmы2 i3 pёnьmi, i3 pёsnьmi duh0vnыmi so vsёmi s™hmi prazdnuemъ svёtlw.

Stjhъ: PomznY i4mz tvoE vo vsskomъ r0dэ i3 r0dэ.

Pregrэšenій puči1noю njburevaemi, kъ ti1homu pristaniщu tvoeS lюbvE, bcde, pribэgaemъ, i3 pripadaющe kъ prečctomu tvoemY džbrazu so slezami vzыvaemъ ti2: prostri2 deržavnuю desni1cu rabHmъ tvoi1mъ, prenepor0čnaz, i3 moli1sz prilёžnw sn7u tvoemY podati vselennэй tpuщenіe grэhHvъ, namъ že vsBmъ prežde koncA i3spravlenіe i3 dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mlctь.

Stjhъ: Slhši dщi2 i3 vi1ždь, i3 prikloni2 ќho tvoE.

Tpuщenіe grэhHvъ i3 napasteй i3zbavlenіe vsesi1lьnoю tvoeю mltvoю prіemlющe, tS, zastypnicu vёrnыhъ, ćkw vsёhъ blgi1hъ vinY vospэvaemъ i3 sporyčnicu blgohvalьnu sp7senіz našegw pёsnьmi nem0lčnыmi nhnэ proslavlsemъ.

Slava, i3 nhnэ, glasъ t0йže:

Nhnэ čestvuющe tS vъ cэlьbon0snэmъ džbrazэ tvoemъ, prečctaz, smirennw tomY poklansemsz, i3 lюbeznw cэlyemъ i3, kъ tvoeй bezmёrnэй lюbvi2 vozvыšaemi, blgodatь i3scэlenій t negw2 počerpaemъ, hvalimъ že tS, pom0щnicu si1lьnu i3 preslavnu i3 sporyčnicu sp7senіz našegw vo vёki.

Troparь, glasъ d7:

Ўmolkaetъ nhnэ vsskoe ўnhnіe i3 strahъ tčaznіz i3sčezaetъ, grBšnicы vъ sk0rbi serdca njbrэtaюtъ ўtэšenіe i3 nb7snoю lюb0vію njzarsюtsz svёtlw: dnesь bo materь b9іz prostiraetъ namъ sp7saющuю ryku i3 t prečctagw džbraza svoegw2 vэщaetъ, glag0lz: ѓzъ sporyčnica grёšnыhъ kъ moemY sn7u, seй dalъ mnЁ za ni1hъ rycэ slhšati mS vhnu. Tёmže, lю1dіe, njbremenennіi grэhi2 mn0gimi, pripadi1te kъ podn0žію їkHnы є3S, so slezami vopію1щe: zastypnice mjra, grBšnыmъ sporyčnice, ўmoli2 maternimi tvoi1mi mltvami i3zbavitelz vsёhъ, da b9estvennыmъ vseproщenіemъ pokrhetъ grэhi2 našz i3 svBtlыz dvє1ri r†йskіz tverzetъ namъ, th bo є3si2 predstatelьstvo i3 sp7senіe r0da hrtіanskagw.

I$nъ troparь, glasъ G:

TebЁ, mlcrdіz i3st0čniku pri1snw tekyщemu i3 sporyčnicэ grёšnыhъ, nedost0йnіi rabi2 tvoi2, bcde, pripadaющe, skorbsщe, vopіemъ ti2: sp7saй nasъ t bёdъ, vLčce, i3 maternimъ tvoi1mъ hodataйstvomъ i3sprosi2 vsBmъ namъ vёčnoe sp7senіe.

Na ќtreni. Na BGъ gDь: troparь, dvaždы.

Slava, i3 nhnэ:

Ne ўmolči1mъ nikogdA:

Po №-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Kvi1lsz є3si2 dnesь:

Zarsmi prosіS vsemjrnaz radostь džbraza tvoegw2, dv7o mati marje: na zemli2 prosvэti2 mhsli lюb0vію poю1щihъ tS.

Slava, i3 nhnэ, glasъ t0йže.

Po v7-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Ўdivi1sz:

Dv7a marja bcda voi1stinnu, ćkw džblakъ svёtlый, namъ vozsіS. KtomY ґdamъ ne njsuždaetsz, i3 є4va t ќzъ svobodi1sz, segw2 radi i3 mы2 zovemъ, vopію1щe so derznovenіemъ, є3di1nэй či1stэй: pres™az dv7o, moli2 sn7a tvoegw2 podati grэhHvъ njstavlenіe.

Slava, i3 nhnэ, t0йže.

Po polmelei sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: ЃgGlьskіz si6lы:

Dv7i1českagw tvoegw2 čreva krasenъ klasъ ćvlьsz: i3zrasti1la bo є3si2 mjrovi ži1znь, segw2 radi si6lы nb7snыz vopію1tъ tebЁ, bcde, slavzщe čctn0e tvoE prazdnestvo, prečctaz: slava džbrazu tvoemY, slava dёvstvu tvoemY, mati beznevёstnaz.

Slava, i3 nhnэ, t0йže.

Stepenna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa.

Prokjmenъ, glasъ d7:

PomznY i4mz tvoE vo vsskomъ r0dэ i3 r0dэ.

Stjhъ: Trhgnu serdce moE sl0vo blago, glg0lю ѓzъ dэlA mo‰ cRevi.

Vsskoe dыhanіe:

E#đlіe t luki2, začalo d7.

Po n7-mъ palmЁ stіhi1ra, glasъ ѕ7:

Sokr0viщe nekrad0moe njbrэt0homъ tS, bcde dv7o, prevelіihъ bo darovanій spod0bilasz є3si2 t sn7a vozlю1blennagw: prinosi1ti tomY rycэ vъ poručenіe za lю1di sogrэši1všыz. Sp7si2 ќbw blagodatію tvoeю gradъ našъ i3 lю1di, bori6mыmъ strastьmi2 – ўmirenіe, njburevaєmыmъ volnami grэh0vnыmi – tišinY, є3di1na predstatelьnice vёrnыhъ.

KanHnъ, glasъ v7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Vo glubinЁ postlA i3nogdA farawni1tskoe vsev0instvo preoružennaz si1la, vopl0щšeesz že sl0vo vseѕl0bnый grёhъ potrebi1lo є4stь: preproslavlennый gDь slavnw bo proslavisz.

Vъ nar0čitый denь prazdnika našegw tverzemъ, lю1dіe, ўstA svo‰ i3 n0vыmi pёsnьmi veli6čіz prisnod7vы vospoemъ. Se bo kvlenіemъ s™hz svoeS їkHnы grBšnыmъ sporyčnicы mn0žestvomъ čudesъ t neS slavnw proslavisz.

Ćkože svэtozarnoe s0lnce, t gorы2 sіnaйskіz vozsіsvšee, njblistA nasъ džbrazъ sporyčnicы grёšnыhъ, i4mže blgodati zal0gъ mjru darovasz i3 sp7senіe na zemli2 vozvэsti1sz, pokr0vъ i3 pribёžiщe vBrnыmъ, lюb0vію počitaющыmъ є3go2.

Ruk0ю krёpkoю lю1di svo‰ t g0rьkіz rab0tы i3zbavlьšemu i3 i3zъ glubinы2 morskjz i3zvedšemu prostri2 rycэ tvo‰, dv7o čctaz, i3 moli1sz prilёžnw, da i3zvedetъ i3zъ plёna grэh0vnagw dyši vёrnыhъ, prazdnuющihъ svёtlw zastuplenіe tvoE.

Vsёhъ padšihъ vostanіe, zabluždaющihъ nastavnice, ўnыvaющihъ radovanіe, bolsщihъ i3scэlenіe i3 vsёhъ grёšnыhъ sp7senіe, soblюdi2 i3 sohrani2 nasъ, gospožE, b9estvennыmъ kъ sn7u za nы2 hodataйstvomъ tvoi1mъ.

Katavasіa: Tverzu ўstA mo‰:

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Nepl0dstvovavšій m0й ќmъ, plodon0senъ b9e pokaži1 mi, dёlatelю d0brыhъ, nasadi1telю blgi1hъ, blgoutr0bіemъ tvoi1mъ.

Svhše dannoю ti2 blgodatію njbnovi1la є3si2, sporyčnice mjra, mn0gimi grэhmi2 njbvetšavšыz serdcA naša, i3, vozdёющi rycэ, m0lišisz kъ sn7u tvoemY za lю1di sogrэši1všыz: sp7si2, dv7o, nasъ mltvami tvoi1mi.

Ćkw džblakъ dožden0snый, vi1dimъ džbrazъ tv0й, vLčce mjra, v0du bo sp7si1telьnuю čudesъ t negw2 i3spuщaющi, grэhmi2 i3zs0hšыz serdcA blgodatію napaseši i3 priv0diši nasъ kъ tvorenію dobrodёteleй plodA, segw2 radi lюb0vію ўblažaemъ tS.

Žezlъ ґarHnovъ procvёtšій i3menova tz drevle mwmseй, cvёtъ bo živon0snый hrtA prozzblA є3si2, є3myže prosterši dl†ni, moli1sz, bGomati, strastьmi2 ўmerщvlє1nnыz dyšы našz njživi1ti plodon0snoю blgodatію svoeю.

NJrosi2 nasъ ros0ю moli1tvъ tvoi1hъ bGorodi1telьnice, i3 neplHdnaz vъ pusthnэ grэh0vnэй ўvzd†ющaz serdcA n†ša plodonHsnы nhnэ sodёlaй vsesi1lьnыmъ kъ bGu hodataйstvomъ tvoi1mъ.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Prišelъ є3si2 t dv7ы, ne hodataй, ni ѓgGlъ, no samъ gDi vopl0щsz, i3 spaslъ є3si2 vseg0 mz čelovёka. Tёmъ zovy ti, slava si1lэ tvoeй gDi.

PrišlA є3si2 vъ mjrъ za grёšniki hodataica, ćkw ѓgGlъ ўtэšazй i3 ko i3spravlenію vs‰ podvizazй. Tёmže u5bo m™i b9іz, sporyčnica bydi mi2 vo blago, ćkw da njbraщysz i3 prežde sogrэšennыhъ razrэšenіe prіimY, radostnw vopію1щe: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Sokr0viщe bezcёnnoe njbrэt0homъ – svэton0snый džbrazъ tv0й, bcde, mmrot0čnый i3 mnogocэlebnый, blgodati b9іz njbi1lьnw preisp0lnennый, є3myže poklansющesz, i3stoči1ti pr0simъ njsvzщenіe dušamъ i3 tэlesє1mъ našыmъ.

Lёstvica kvi1lasz є3si2 nbraznw їakwvu, t zemli2 kъ vыsotЁ ўtverždennaz, є4юže sni1de vLka neba i3 zemli2, da t0ю pytь pravый pokasnіz pokažetъ namъ i3 kъ čert0gamъ nb7snыmъ vozvedetъ lю1di sogrэši1všыz.

E#di1na nadežda nesumnёnnaz i3 grBšnыmъ sporyčnica tы2 є3si2, prčctaz, tob0ю bo hrt0sъ bGъ, prekl0nь nebesA, na zemlю sni1de njbnovi1ti padšee sozdanіe svoE. Tёmže, prosi2, dv7o, grэhHvъ proщenіe darovati namъ, vёroю poю1щыmъ є3mY, slava si1lэ tvoeй, gDi.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Hodataй bGu i3 čelovёkwmъ bhlъ є3si2 hrtE b9e: tob0ю bo vLko, kъ svэtonačalьniku nc7Y tvoemY, t n0щi nevёdэnіz, privedenіe i4mamы.

Hodataй bGu i3 čelovёkwmъ, hrt0sъ bGъ, hodataicu tS mjru pokazA i3 grBšnыmъ sporyčnicu. E#g0že mlctiva sodёlaй namъ, pres™az m™i dv7o, teplыmъ zastuplenіemъ tvoi1mъ.

Pače s0lnca svэtleetsz džbrazъ tv0й, bGonevёsto, vsю2 stranY našu njsіzvaющій znamєnіi i3 čudesы2, tьmy že grэh0vnuю razgonsющій i3 blg0e vsBmъ i3stočaющій nb7snoe mĐro vo sp7senіe vёrnыhъ i3 mjru hrtіanskomu vo njbnovlenіe.

Run0 tz gedeHnъ vowbrazi2 njrošennoe, na neg0že, ćkw rosA, hrt0sъ bGъ sni1de, da, ros0ю moli1tvъ tvoi1hъ njrošennіi, grёšnicы kъ pokasnію podvi1gnutsz i3 kъ vBčnыmъ nbi1telemъ svэtonačalьnika nc7A nb7snagw privedenіe da i4mutъ.

SE plaču i3 rыdaю g0rcэ, є3gdA t n0щi neradёnіz vo ќmъ prіidY t mn0gihъ moi1hъ ѕlhhъ pregrэšenій. Tёmže molю1 tz, m™i blgaz: sporyčnica bydi mi2 i3 nastavi mS na pytь, є4že hodi1ti vo i4stinэ, slezы prinossщe nj svoi1hъ pregrэšenіihъ.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Vъ bezdnэ grэh0vnэй valszsz, neizslёdnuю miloserdіz tvoegw2 prizыvaю bezdnu: t tli2 b9e mS vozvedi2.

Radosti namъ vёčnыz i3 ži1zni netlёnnыz hodataica kvi1lasz є3si2, bGorodi1telьnice, prinossщe za nы2 rycэ kъ sn7u tvoemY i3 sp7su vsёhъ, vssku slezY t licA zemnagw temšemu i3 neizslёdnuю miloserdіz svoegw2 bezdnu tob0ю mjru pokazavšemu.

S™i1telz nіkolaa, predstosщa džbrazu tvoemY, blgogovёйnый myžъ ўzrёti spod0bisz i3 blgovolenіz tvoegw2 glag0lы t tebE, cRi1ce, ўslhša, ćže vBrnыmъ bhša vo ўtverždenіe i3 nj lю1dehъ promыšlenіz tvoegw2 vo svidёtelьstvo.

Svi1tokъ n0vъ tebE i3saіa, dv7o, predvi1dэvъ, na nemže napisasz živ0e sl0vo džtčee, є3g0že moli2, čctaz, vseblžennaz, vъ kni1zэ mnЁ živhhъ napisatisz i3 mn0gihъ ѕHlъ moi1hъ rasterzati svi1tokъ pokasnіz pred0brыmi džbrazы.

I#zъ glubinы2 bezdnы grэh0vnыz kъ tebЁ rycэ prostiraю i3 skvernіi ўstnЁ moi2 kъ molenію tverzaю, podn0žію že n0gъ tvoi1hъ, vLčce, pripadaю i3, rыdaющi, vopію1 ti: moli1sz, zastypnice, sn7u tvoemY, proщenіe ўluči1ti mi2 i3 mlctь vъ denь sydnый.

Kondakъ, glasъ №:

Čestn0e žili1щe bhvšee neizrečennagw є3stestvA b9estvennagw vhše sl0va i3 pače ўmA i3 grBšnыmъ є3si2 sporyčnica, podavaeši blgodatь i3 i3scэlenіe, ćkw m™i vsёhъ carstvuющagw: moli2 sn7a tvoego2 poluči1ti namъ mlctь vъ denь sydnый.

Jkosъ: Svэton0snago kvlenіz i3 preslavnago tvoeS їkHnы, sporyčnicы grёšnыhъ proslavlenіz, čudesъ že mn0gihъ puči6nы i3 mĐra mnogocэlebnagw i3zlіsnіz vitjйstvuющihъ ўstA ne vozmogaюtъ i3spovёdati dost0йnw. Mh že, grёšnіi i3 smirennіi, čto2 vozglag0lemъ ti2, bGonevёstnaz dv7o; t0kmo: pomi1luй nasъ. E#di1nu bo tS ži1zni našez stzžahomъ hrani1telьnicu i3 nadeždu krёpku sp7senіz. Tёmže m0limъ tS, q blgoserdnaz: sporyčnica namъ pokasnіz kvi1sz i3 hodataйstvuй kъ sn7u tvoemY: da byduщihъ i3stzzanій i3zbavimsz i3 mlctiva є3go2 njbrsщemъ vъ denь sydnый.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: BGoproti1vnoe velёnіe bezzak0nnuющagw muči1telz vыs0kъ plamenь vozneslo2 є4stь: hrt0sъ že prostrE blgočєsti1vыmъ ntrokHmъ r0su d¦0vnuю, shй blgoslovenъ, i3 preproslavlenъ.

Vъ noщi2, i3 vo dni2, i3 vo vsskihъ njbstosnіihъ sp7senіe tverdo i4mamы tS, bcde, hrtіanwmъ pokr0vъ i3 pribёžiщe, vhnu bo rycэ ko gDu prosterši, ros0ю mltvъ tvoi1hъ, ćkože džtroki blgočєsti1vыz, njhranseši t napasteй vBrnыz, zovyщыz: blgoslovenna є3si2, m™i dv7o, i3 preproslavlena.

Ne terpS myžъ blgočesti1vый zrёti neizrečennago t džbraza tvoego2 njsіsnіz, na zemlю ni1cъ padE, molssz. Mh že, grёšnіi, blgodatnuю їkHnu sію2 zrsщe, lюb0vnw vopіemъ ti2: blgoslovenna bydi, sporyčnice sp7senіz našegw, i3 preproslavlena vo vёki.

Serafjmъ drevle, kleщami ќglь nossй gorsщій, vo ўstA kosnysz i3saіi, popalsz grэhi2 є3go2. Th že, kleщA svэtozarnaz syщi, bcde, ќglь b9estvennый nosi1všaz, hrtA ї}sa, prikosni1sz є3gw2 miloserdію, da njpali1tъ grэhi2 našz i3 bezzakHnіz lю6taz.

Ne tverži menE t licA tvoegw2, vsenepor0čnaz, є3gdA kъ preči1stomu džbrazu tvoemY vozzrю2, stensщe nj grэsёhъ tsžkihъ, no mlctiva bydi mi2 zastypnica kъ sn7u, miloserdіemъ bo preklonsetsz i3 sp7senіe grёšnikwvъ sodёlыvaetъ hodataйstvomъ tvoi1mъ.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Vъ peщь džgnennuю ko ntrokHmъ є3vrє1йskimъ snizšedšago, i3 plamenь vъ r0su prel0žšago bGa, p0йte dэlA ćkw gDa i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Vъ peщь džgnennuю strasteй mjra snizšedšuю i3 plamenь grэh0vnый vъ r0su pokasnіz sp7si1telьnagw prel0žšuю bcdu, prekrasnый li1kъ veselw spletši, p0йte, dэlA, ćkw zastypnicu mjra dv7u čctuю, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Svёta nb7snagw vъ noщi2 mnogoobraznыmi i3granьmi slavztъ vsečestnyю їkHnu tvoю2, vLčce, g0rnіi či1ni i3 tebE, bGonevёstnuю materь, ўblažaюtъ radostnw. ю4že, ćkw svэtovodi1telьnicu i3zъ tьmы2 grэh0vnыz, lю1dіe, prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

T drevle do nhnэ samY materь cRS hrtA ўtёšitelьnicu tverdu vъ napastehъ i3myщi, vъ sk0rbehъ že i3 pečalehъ pri1snoe i3zbavlenіe, vъ bэdahъ p0moщь i3 vъ pokasnіi sporyčnicu, blgoslovi1te, shnove čelovёčestіi, p0йte sію2 i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Daždь rabHmъ tvoi6mъ, vseblagaz cRi1ce, prošє1nіz sp7si1tєlьnaz vъ hramэ semъ, vъ nemže i3st0čnikъ preslavnыhъ čudesъ pokazala є3si2, t0ki mĐra i3stočaz t s™agw džbraza tvoegw2, i4miže str†sti dyšъ i3 tэlesъ vračyeši neizrečennыmъ miloserdіemъ tvoi1mъ.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Beznačalьna rodi1telz sn7ъ, bGъ i3 gDь, vopl0щьsz t dv7ы namъ kvi1sz, njmračє1nnыz prosvэti1ti, sobrati rastočє1nnaz: tёmъ vsepёtuю bcdu veličaemъ.

Ne vozmogaetъ sl0vo čelovёčeskoe, nižE kzhkъ vsskъ pohvali1ti tS dost0йnw, no tы2, pres™az, blgodatь newskydnuю t gDa prіi1mšaz i3 grBšnыmъ sporyčnica svhše prednarečennaz, vretiщe pregrэšenій našihъ rast0rgni i3 njmračє1nnыz prosvэti1 nы, veselіemъ že dobrodёteleй prepozsyющi, ne njstavi nasъ zastuplenіemъ tvoi1mъ, da tS, vsepёtuю bcdu, veličaemъ.

Svёtomъ neveщestvennagw svэtoli1tіz sіsz, džbrazъ tv0й, ntrokovi1ce nepor0čnaz, njmračє1nnыz grэhmi2 prosvэщaetъ i3 rastočє1nnaz vs‰ podъ kr0vъ sp7si1telьnый hrama tvoegw2 sobiraetъ, tёmъ, veselsщesz, tS, vsepёtuю bcdu, veličaemъ.

Ćkože davjdъ praotecъ drevle predъ sёnnыmъ kovčegomъ vzыgraše radostnw, si1ce i3 mы2 cRi1cэ neba prišedšeй pёsnьmi vzыgraemъ nem0lčnыmi, slavzщe džbraza є3S mnogocэlebnagw vsečestn0e proslavlenіe.

Sraduemsz dnesь i3 sveseli1msz neizrečennomu b9ію darovanію – di1vnomu džbrazu prisnodv7ы, radostь bo vёčnuю t negw2 i3stočaetъ namъ, napasteй i3 pečaleй svoboždaz. Tёmže blgodarstvєnnыz pBsni vospэvaemъ veselіz hodataicэ i3 vёrnw lюb0vію vsi2 ćkw bGomaterь veličaemъ.

Na hvali1tehъ stіhi6rы, glasъ z7.

GDь i3 cRь slavы, nb7sA prekloni1vъ, sni1de njbnovi1ti padšee є3stestvo2 čelovёčeskoe i3, na rukahъ tvoi1hъ, dv7o, ćkw ѓgnecъ nepor0čenъ, nosi1mый, nhnэ tvoю2 moli1tvu prіemletъ, i3 prošenіe tvoE ćkw sn7ъ blgjй vo vsёmъ i3spolnsetъ, є3myže, prečctaz, prosterši rycэ tvo‰, ўserdnw za nы2 moli1sz, da podastъ ўtэšenіe rabHmъ tvoi6mъ i3 sp7setъ dyšы našz, ćkw miloserdъ.

Nedost0йnw predstosщe prečctomu džbrazu tvoemY, ќtrennюю pёsnь vozsыlaemъ ti2, bGorodi1telьnice, i3zъ glubinы2 grэh0vnыz vzыvaющe: njmračenіe naše svёtomъ lюbvi2 tvoeS prosvэti2 i3 razrэši2 nedygi našz gHrьkіz i3 neiscBlьnыz, nadeždo i3 zastuplenіe vsёhъ koncє1vъ zemli2 i3 є3di1na predstatelьnice vBrnыmъ.

Raduйsz, vratA b9іz presvzt†z, t vratъ ѓdovыhъ nasъ i3zbavlsющaz i3 svэtozarnый pytь pokasnіz pokazyющaz, i4mže njbrsщemъ vratA, kъ vёčnэй ži1zni vvwdsщaz, zabluždaющihъ vsёhъ nastavnice, r0dъ vёrnыhъ čelovBkъ sporučenіemъ soblюdaй i3 sp7saй dyšы našz.

Slava, i3 nhnэ, glasъ t0йže.

Podъ kr0vъ tv0й, vLčce, vsi2 zemnor0dnіi pribэgaющe, vopіemъ ti2: bcde, ўpovanіe naše, i3zbavi nasъ t bezmёrnыhъ pregrэšenій i3 sp7si2 dyšы našz.

Slavosl0vіe veli1koe, tpystъ i3 časъ №-й.

Na lіturgji slyžba vsS bcde.

Moli1tva.

Q vLčce preblgoslovennaz, zaщi1tnice r0da hrtіanskagw, pribёžiщe i3 sp7senіe pritekaющihъ kъ tebЁ! Vёmъ, voi1stinnu vёmъ, ćkw ѕэlw2 sogrэši1hъ i3 prognёvahъ, premi1lostivaz gospožE, roždennago pl0tію t tebE sn7a b9іz, no i4mamъ mn0gіi džbrazы prežde menE prognёvavšihъ є3gw2 blgoutr0bіe: mыtari2, bludni6cы i3 prHčіz grёšniki, i5mže dadesz proщenіe grэhHvъ i4hъ, pokasnіz radi i3 i3spovёdanіz. Thz ќbw džbrazы pomi1lovannыhъ nčesє1mъ grёšnыz duši2 moeS predstavlsz i3 na toli1koe b9іe miloserdіe, džnэhъ prіemšee, vziraz, derznyhъ i3 ѓzъ, grёšnый, pribёgnuti sъ pokasnіemъ ko tvoemY blgoutr0bію. Q vsemi1lostivaz vLčce, da podasi mi2 ryku p0moщi i3 i3spr0siši ў sn7a tvoegw2 i3 bGa maternimi i3 s™ёйšimi tvoi1mi mltvami tsžkimъ moi6mъ grэhHmъ proщenіe. Vёruю i3 i3spovёduю, ćkw t0й, є3g0že rodilA є3si2, sn7ъ tv0й, є4stь voi1stinnu hrt0sъ, sn7ъ bGa živagw, sudіS živhhъ i3 mertvыhъ, vozdasй komyždo po dэlHmъ є3gw2. Vёruю že paki i3 i3spovёduю tebE bhti i4stinnuю bcdu, miloserdіz i3st0čnikъ, ўtэšenіe plačuщihъ, vzыskanіe pogi1bšihъ, si1lьnuю i3 neprestaю1щuю kъ bGu hodataicu, ѕэlw2 lю1bzщuю r0dъ hrtіanskій, i3 sporyčnicu pokasnіz. Voi1stinnu bo nёstь čelovёkwmъ i3nhz p0moщi i3 pokr0va, razvэ tebE, gospožE premi1lostivaz, i3 nikt0že, ўpovaz na tS, postыdёsz, kogdA i3, tob0ю ўmolsz bGa, nikt0že njstavlenъ bhstь. Togw2 radi molю2 tvoю2 neisčetnuю blgostь: tverzi dvє1ri miloserdіz tvoegw2 mnЁ, zablyždšemu i3 padšemu vъ timёnіe glubinы2, ne vozgnušaйsz menE, skvernagw, ne prezri grёšnagw molenіz moegw2, ne njstavi menE, nkasnnagw, ćkw vъ pogi1belь ѕl0bnый vragъ pohi1titi mS i4щetъ, no ўmoli2 nj mnЁ roždennago t tebE miloserdago sn7a tvoego2 i3 bGa, da prosti1tъ veli6kіz mo‰ grэhi2 i3 i3zbavitъ mS t pagubы moeS. Ćkw da i3 ѓzъ so vsёmi, poluči1všimi proщenіe, vospoю2 i3 proslavlю bezmёrnoe miloserdіe b9іe i3 tvoE neposthdnoe nj mnЁ zastuplenіe vъ ži1zni seй i3 vъ neskončaemomъ vёcэ. Ґmi1nь.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.