NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Fevruarіa d7

Prpdbnagw nc7A našegw kmrjlla, novoezerskagw čudotv0rca.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы, glasъ ѕ7.

Pod0benъ: E#gdA t dreva:

Vёroю i3 lюb0vію i4stinnoю, mjra t mladenstva treksz, dž§e prepod0bne kmrjlle, raduzsz poslёdovalъ є3si2 hrtY, i3 mn0gimъ p0dvigomъ pl0tь tvoю2 ўmertvi1lъ є3si2, i3 blagodatь i3scэlenій bogatnw vosprіslъ є3si2, ўstavlsti nedygi, i3 nemwщi razli6čnыz, i3 dyhi luk†vыz velьmi2 ўdavi1lъ є3si2.

Ўkrašenіe i4nokwmъ bhvъ, sobralъ є3si2 neizčetno mn0žestvo, pёti gDa, prpdbne kmrjlle, i3 kъ nb7si2 vsёhъ nastavilъ є3si2 d0brэ, poslёduющihъ bžctvєnnыmъ tvoi6mъ ўčenієmъ, i3 pod0bzщihsz tvoemY žitію2 dobrodёtelьnomu, dž§e kmrjlle: sъ ni1miže tS počitaemъ, sщ7ennw vъ prestavlenіi tvoemъ raduющesz.

Glasъ №:

Prepod0bne dž§e kmrjlle, lюbvE radi ўči1telz tvoegw2, vs‰ ±že na zemli2 prewbi1dэlъ є3si2, i3 vъ pusthnю vseli1vsz, pl0tь tvoю2 vozderžanіemъ ўmertvi1lъ є3si2, i3 p0stničeskimi trudы2 tvoE žitіE ўzsni1lъ є3si2: tonyduže i3 ўčeniki2 sebЁ sobravъ, revnyющihъ tvoemY žitію2, si1hъ hrtY privelъ є3si2, є3g0že moli2 spasti2 vsёhъ nasъ, tS počitaющihъ.

§e bGomydre kmrjlle, vozderžanіemъ bGu soedinszsz, nepobэždenъ prebhstь kov†rstvіi bori1telz, i3 rabъ kvi1lsz є3si2 vsederži1telz: tonyduže počitaemъ tS, i3 bžctvennuю tvoю2 pamztь voshvalsющe radostnw vёroю prazdnuemъ.

Prepod0bne dž§e kmrjlle, vъ pusthnzhъ pri1snw i3 vъ peщerahъ i3 vъ gorahъ vёroю prebыvaz, bGa vzыskalъ є3si2: i3 segw2 radi njbrёlъ є3si2, ćkože vozželЁ: nevozvratnoю dušeю voshoždє1nіi d0brыmi vsegdA, i4nwkъ mn0žestvo privelъ є3si2 hrtY spasaemыhъ.

Prepod0bne dž§e premydre kmrjlle, bolsщыmъ tы2 kvi1lsz є3si2 i3scэlenіe i3 hromы6mъ hoždenіe mi1lostivnw sotvorseši, i3 vsBmъ pritekaющыmъ sъ vёroю kъ cэlьbon0snomu gr0bu tvoemY, prossщыmъ p0moщi i3 zastuplenіz. Th že moli1tvami tvoi1mi i3scэlenіe nedyguющыmъ newskydnw podavaeši.

Slava, glasъ ѕ7:

E$že po džbrazu soblю1dъ nevredi1mo, ќmъ vLku na str†sti p†gubnыz p0stničeski postavivъ, vo є4že po pod0bію, ćkw m0щію vozšelъ є3si2: myžeski bo є3stestvo2 ponydivъ, potщalsz є3si2 hyždšee pokori1ti lyčšemu, i3 pl0tь porab0titi dyhu. Tёmže monašestvuющihъ kvi1lsz є3si2 verhъ, ži1telь pusthnnый, blagotekyщihъ njbuči1telь, pravilo dobrodёteli i3zvёstnэйšee: i3 nhnэ na nb7sёhъ, zercalwmъ razrёššыmsz, dž§e našъ kmrjlle, či1stэ zri1ši s™yю trbcu, molssz nesredstvennэ nj i5že vёroю i3 lюb0vію čtyщihъ tS.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Kto2 tebE ne ўblaži1tъ:

Vh0dъ. Prokjmenъ dnE. I# čtє1nіz tri2.

Premydrosti solomHni čtenіe. (Glavы6 є7 i3 ѕ7.)

Pravєdnicы vo vёki živytъ, i3 vъ gDэ mzdA i4hъ, i3 popečenіe i4hъ ў vhšnzgw. Segw2 radi prіi1mutъ crtvіe blgolёpіz, i3 vэnecъ dobr0tы t ruki2 gDni: zanE desni1ceю pokrhetъ |, i3 mhšceю zaщiti1tъ i5hъ. Prіi1metъ vseoryžіe rvenіe svoE, i3 vowruži1tъ tvarь vъ mestь vragHmъ. NJblečetsz vъ br0nz pravdы, i3 vozloži1tъ šlemъ, sydъ nelicemёrenъ. Prіi1metъ щi1tъ nepobэdi1mый prepod0bіe, powstri1tъ že naprasnый gnёvъ vo nryžіe: spob0retъ že sъ ni1mъ mjrъ na bez{mnыz. P0йdutъ pravol{čnыz strёlы mHlnіinы, i3 ćkw t blagokrygla lyka nblakHvъ na namёrenіe poletstъ: i3 t kamenometnыz ćrosti i3sp0lnь padytъ gradы. Voznegodyetъ na ni1hъ vodA morskaz: rёki že potopstъ | naglw. Soproti1vъ stanetъ i5mъ dyhъ si1lы, i3 ćkw vi1horъ razvёetъ i5hъ, i3 njpustoši1tъ vsю2 zemlю bezzak0nіe: i3 ѕlodёйstvo prevrati1tъ prest0lы si1lьnыhъ. Slhšite u5bo, carіe, i3 razumёйte: navhknite, sudіi6 koncє1vъ zemli2. Vnuši1te, deržaщіi mn0žєstva, i3 gordsщіisz nj nar0dэhъ kzы6kъ. Ćkw danA є4stь t gDa deržava vamъ, i3 si1la t vhšnzgw.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA G.)

Pravednыhъ dyšы vъ rucЁ b9іeй, i3 ne prik0snetsz i4hъ myka. Nepщevani bhša vo nčesёhъ bezymnыhъ ўmreti, i3 vmэni1sz njѕloblenіe i3sh0dъ i4hъ, i3 є4že t nasъ šestvіe sokrušenіe: nni1 že sytь vъ mi1rэ. I$bo predъ licemъ čelovёčeskimъ ѓщe i3 myku prіi1mutъ, ўpovanіe i4hъ bezsmertіz i3sp0lneno. I# vmalэ nakazani bhvše, veli1kimi blagodёtelьstvovani bydutъ: ćkw bGъ i3skusi2 |, i3 njbrёte i5hъ dostHйnы sebЁ. Ćkw zlato vъ gorni1lэ i3skusi2 i5hъ, i3 ćkw vsepl0dіe žertvennoe prіstъ |. I# vo vremz posэщenіz i4hъ vozsіsюtъ, i3 ćkw i4skrы po steblію potekytъ. Sydztъ kzhkwmъ, i3 njbladaюtъ lюdьmi2, i3 vocRi1tsz gDь vъ ni1hъ vo vёki. Nadёющіisz nanь razumёюtъ i4stinu, i3 vёrnіi vъ lюbvi2 prebydutъ є3mY: ćkw blagodatь i3 mi1lostь vъ prepod0bnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA d7.)

Pravednikъ, ѓщe posti1gnetъ skončatisz, vъ pok0i bydetъ. Starostь bo čestnA ne mnogolёtna: nižE vъ čislЁ lёtъ i3sčitaetsz. Sэdi1na že є4stь mydrostь čelovёkwmъ, i3 v0zrastъ starosti žitіE neskvernoe. Blgoug0denъ bGovi bhvъ, vozlю1blenъ bhstь, i3 živhй posredЁ grBšnikъ, prestavlenъ bhstь. Voshiщenъ bhstь, da ne ѕl0ba i3zmэni1tъ razuma є3gw2, i3li2 lestь prelьsti1tъ dyšu є3gw2. Račenіe bo ѕl0bы pomračaetъ dHbraz, i3 parenіe p0hoti premэnsetъ ќmъ neѕl0bivъ. Skončavsz vmalэ, i3sp0lni lBta dHlga: ўg0dna bo bЁ gDevi dušA є3gw2: segw2 radi potщasz t sredы2 lukavstvіz. Lю1dіe že vi1dэvše i3 ne razumёvše, nižE pol0žše vъ pomыšlenіi takov0e: ćkw blagodatь i3 mi1lostь vъ prepod0bnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Na lіtji stіhi6rы, glasъ }. Samogl†snы:

Prpdbne dž§e kmrjlle, darъ b9ій i3zbravъ samъ sebE, i3 prineslъ є3si2, bdёnіe vsen0щnoe, i3 ўmilenіe stzžavъ, poučenіe bžctvenno, konečnoe smirenіe, nadeždu, vёru, lюb0vь nerastvorenu, trezvёnіe, i3 miloserdіe, i4stinnoe bezstrastіe, mltvu, st0lpъ tS pokazavše svэtovi1dnэйšій.

Glasъ v7:

Po ўspenіi tvoemъ, blaženne, ўči1telьnica bыvaetъ namъ tvoS raka: pri1snw bo i3zlivaющimisz čudesы2 vopіS, i3 vozvodS kъ trudHmъ i3 podvigHmъ, glag0lz: vozlюbi1te gDa, da njbrsщete blagodatь vёčnuю, ničt0že pače є3gw2 počti1te, da є3gdA prіi1detъ, i3 njbrsщete pok0й so i3zbrannыmi, є3g0že da i3 mы2 ўluči1mъ tvoi1mi moli1tvami.

Glasъ d7:

ŽitіE neskverno, terpёnіe i3 kr0tostь, i3 lюb0vь nelicemёrnu, vozderžanіe i3 stosnіe vsen0щnoe, i3 ўmilenіe bžctvennoe, vёru i3 nadeždu i4stinnuю, i3 mi1lovanіe, dž§e, stzžavъ, ćkw ѓgGlъ poži1lъ є3si2 na zemli2 sъ pl0tію, kmrjlle blaženne, moli1tvenniče, nj dušahъ našihъ.

Zemnhй ѓgGle, nbcnый čelovёče bhlъ є3si2, prepod0bne, i3st0čnikъ ўmilenіz i3 mi1lovanіz, struS puči1nы, grёšnikwmъ poryčnikъ, maslina voi1stinnu b9іz plodovi1ta, i3 trudHvъ tvoi1hъ, ўtёši li1ca, kmrjlle čydne, vёrnw voshvalsющыmъ tS.

Slava, glasъ ѕ7:

Prepod0bne dž§e kmrjlle, kvlenіemъ b9іz m™re nastavlsemь, i3 togw2 sіsnіemъ njzarsemь, i3 pusthnю, na nю1že zvanъ bhstь, dosti1glъ є3si2, i3 vъ neй trudolю1bnw podvizavsz, všelъ є3si2 vъ nezahodi1mый svёtъ razuma, i3dёže mn0gihъ gDevi revni1teleй tvoemY žitію2 ўstr0ilъ є3si2. Tёmže i3 po smerti t bGa darov†nіz prіslъ є3si2, bёsы progoni1ti, i3 i3scэlє1nіz razli1čnыhъ nedygwvъ čelovёkwmъ darovati, vёroю t duši2 pritekaющыmъ ko hramu tvoemY vsečestn0mu: moli2 spasti2 počitaющihъ lюb0vію svztyю pamztь tvoю2.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Tvorecъ i3 i3zbavitelь:

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ №.

Pod0benъ: Prehvalьnіi:

§e prpdbne kmrjlle, tvoS krasnaz pamztь p0stnikwmъ sobranіe i3 veselіe, čudesъ bo blagodatію proslavilsz є3si2 t bGa: є3g0že moli2 darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

Stjhъ: ČestnA predъ gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2.

§e kmrjlle prepod0bne, tvoegw2 ўstava p0stnagw proti1vnіi ўbosšasz, i3 pr0klzti bhša tvoi1mi neprestannыmi moli1tvami, vsehvalьne: i4bo soži1telьstvuющa bGa stzžavъ vъ sebЁ: є3g0že moli2 darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

Stjhъ: Blaženъ myžъ, bosйsz gDa, vъ zapovэdehъ є3gw2 vosh0щetъ ѕэlw2.

§e prpdbne kmrjlle, hrtA vozlюbi1vъ vsskw, i3 togw2 bžctvєnnыmъ stopamъ poslёdovalъ є3si2, krestъ na ramo vzemъ, newslabnw šestvovalъ є3si2, i3 živeši, bGon0se, d¦omъ. I# nhnэ moli2 darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mlctь.

Slava, glasъ ѕ7:

Tezoimeni1to zvanіe prečctыz ćkw ўslhšavъ, p0stničeskimi trudы2 sebE njbloži1vъ, mjrovi i3 strastemъ sebE ўmertvi1vъ, i3 so hrt0mъ i3zv0lilъ є3si2 ži1ti: tёmъ i3 po smerti i3scэlє1nіz i3stočaetъ gr0bъ tv0й, prepod0bne kmrjlle, vёroю pritekaющыmъ. No, ćkw i3mёz derznovenіe kъ proslavlsemomu ko s™hhъ hrtY, moli1sz nj i5že vёroю soveršaющihъ pamztь tvoю2, i3 čtyщihъ trudы2 tvo‰, ±že za nego2 preterpёlъ є3si2, i3 namъ ўluči1ti derznovenіe vъ denь sudA, m0limsz.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Bcde, tы2 є3si2 lozA i4stinnaz:

Troparь, glasъ }:

B9іimъ d¦omъ podvizaemь, slezъ tvoi1hъ tyčami i3zs0hšee napoi1lъ є3si2, i3 bezpl0tnoe vъ pusthni žitіE pokazalъ є3si2, i3 є4že i3zъ glubinы2 serdca b0drennыmi moli1tvami i3 post0mъ, blagodэsnіz trudы2 ўplodonosi1lъ є3si2, i3 vselennuю vsю2 prosvэti1lъ є3si2 sіsnіemъ čudesъ tvoi1hъ, dž§e našъ kmrjlle, moli2 hrtA bGa, spasti1sz dušamъ našыmъ.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

I$že nasъ radi roždeйsz t dv7ы:

Na ќtreni po №-й kafjsmэ sэdalenъ, glasъ G- й.

Pod0benъ: KrasotЁ dvctva:

Ćkw bezpl0tenъ, dž§e, poži1lъ є3si2 na zemli2, prevoznossщagosz vragA smiri1lъ є3si2: tёmže nhnэ sъ neveщestvennыmi li1ki, blaženne, vodvorszsz, tamw blaženstva naslaždazsz, pominaй pamztь tvoю2 dnesь prazdnuющihъ, da vsi2 radostnыmi pёsnьmi vospэvaemъ hrtA bGa našego, takovyю tebЁ blagodatь davšago. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Bžctvennaz ski1nіz bыlA є3si2 sl0va, є3di1na prečctaz m™i dv7o, čistot0ю ѓgGlы prevozšedšaz, pače vsёhъ menE perstь bhvša, njskvernena plotski1mi pregrэšenьmi, njči1sti moli1tvъ tvoi1hъ bžctvennыmi vodami, podaю1щi, čctaz, velію mi1lostь.

Po v7-й kafjsmэ sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Povelёnnoe taйnw:

Strasteй tmY moli1tvami tvoi1mi, dž§e, tgnalъ є3si2, serdce tvoE vъ čyvstvіi či1sto bGu predstavivъ: tёmže vъ tS vseli1sz blagodatь d¦a pres™agw, є4že vёdэti b{duщaz, ćkw bli1zъ s{щaz tы2 prozvlsz, i3 prosi1všыmъ ў tebє2 sъ vёroю, nepl0dstvіz soyzъ razrэši1lъ є3si2. Tёmže i3 mы2 m0limsz: prosi2 namъ t hrtA mi1ra i3 velіz mi1losti. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

T kroveй tvoi1hъ, čctaz, voploщennago bGa r0ždšaz, i3zmэnena mS pri1snw grэhami, i3 prilHgi lukavagw, bGoblgodatnaz, ўtverdi2 serdce moE, blgaz, tvoi1mi moli1tvami, ćkw da i3 ѓzъ blagodarstvennw zovy ti: bGorodi1telьnice mRje, pomi1luй stado tvoE, є4že stzžala є3si2, vsenepor0čnaz.

Po polmelei sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

Vъ pusthnю, preblaženne, vseli1vsz, i3 vъ neй prečestnhй hramъ b9іz m™re vozdvi1glъ є3si2, i3 mn0žestvo i4nočestvuющihъ tamw sobralъ є3si2 gDevi, i3 sъ tob0ю rab0taющihъ, i5hže sohrani2 t vsskagw vreda lukavagw, da vsi2 blagodarstvennw vopіemъ ti2: preblaženne kmrjlle, moli2 hrtA bGa, grэhHvъ njstavlenіe darovati čtyщыmъ lюb0vію s™yю pamztь tvoю2. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Ćkw dv7u i3 є3di1nu vъ ženahъ, tS bezъ sёmene r0ždšuю bGa pl0tію, vsi2 ўblažaemъ r0di čelovёčestіi: džgnь bo vseli1sz vъ tS b9estvA, i3 ćkw mladenca mlek0mъ pitaeši ziždi1telz i3 gDa. Tёmъ ѓgGlьskій i3 čelovёčeskій r0dъ dost0йnw slavimъ pres™0e roždestvo2 tvoE, i3 soglasnw vopіemъ ti2: moli2 hrtA bGa, sogrэšenій njstavlenіe darovati poklansющыmsz vёroю pres™0mu ržctvY tvoemY.

Stepє1nna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa.

Prokjmenъ: ČestnA predъ gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2.

Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ, ±že vozdade mi;

E#đlіe t matfea, začalo m7g.

Po n7-mъ palmЁ stіhi1ra, glasъ ѕ7, pi1sana na stіh0vnэ,

Pod0benъ: Prehvalьnіi:

§e prpdbne kmrjlle, tvoS krasnaz pamztь p0stnikwmъ sobranіe i3 veselіe, čudesъ bo blagodatію proslavilsz є3si2 t bGa: є3g0že moli2 darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

Stjhъ: ČestnA predъ gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2.

§e kmrjlle prepod0bne, tvoegw2 ўstava p0stnagw proti1vnіi ўbosšasz, i3 pr0klzti bhša tvoi1mi neprestannыmi moli1tvami, vsehvalьne: i4bo soži1telьstvuющa bGa stzžavъ vъ sebЁ: є3g0že moli2 darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

Stjhъ: Blaženъ myžъ, bosйsz gDa, vъ zapovэdehъ є3gw2 vosh0щetъ ѕэlw2.

§e prpdbne kmrjlle, hrtA vozlюbi1vъ vsskw, i3 togw2 bžctvєnnыmъ stopamъ poslёdovalъ є3si2, krestъ na ramo vzemъ, newslabnw šestvovalъ є3si2, i3 živeši, bGon0se, d¦omъ. I# nhnэ moli2 darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mlctь.

Slava. KanHnъ bcdэ so їrmos0mъ na ѕ7, i3 s™0mu dvA kanHna, na }. Glasъ v7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Vo glubinЁ postlA i3nogdA farawni1tskoe vsev0instvo prewružennaz si1la, vopl0щšeesz že sl0vo vseѕl0bnый grёhъ potrebi1lo є4stь, preproslavlennый gDь: slavnw bo proslavisz.

SlugA b9ій bhvъ, dž§e kmrjlle, sohrani1lъ є3si2 ćkw svzщennikъ spasi1tєlьnaz povelBnіz, mіrsk0e smuщenіe njstavilъ є3si2, i3 krestъ sv0й vzemъ, živonHsnыmъ stopamъ, vseblaženne, poslёdovalъ є3si2.

Spasenію hodataz svёdый razumъ bGodohnovennый, i3 vsE pisanіe blagočestnw prošelъ є3si2, dž§e prepod0bne kmrjlle, svzщenstva tonydu prіemъ san0vnoe.

T ю4nosti tvoeS, dž§e, ќmъ kъ bGu vperi1vъ, tlёnnыmi netlBnnaz, ćkw d0brый kupecъ i3skupi1lъ є3si2. Tёmže nhnэ sošedšesz, pamztь tvoю2 počitaemъ.

BGor0dičenъ: Vozsіsvъ, ćkw s0lnce i3zъ tebє2, m™i prisnodv7o, i4že t nc7A prežde vBkъ nevi1dimый: i4mže preslavnw tёlomъ njpisyemь, blagočestіz zareю čelovёki prosvэti1lъ є4stь.

Drugjй kanHnъ. Glasъ v7.

Їrm0sъ: Grzdi1te, lю1dіe, poi1mъ pёsnь hrtY bGu, razdёlьšemu m0re, i3 nastavlьšemu lю1di, ±že i3zvedE i3zъ rab0tы є3gĐpetskіz, ćkw proslavisz.

Pэsnosl0viti dostohvalьnuю pamztь tvoю2 ўserdnw, prpdbne, blagodatь podaždь, kmrjlle: moli2 nj nasъ, i3 nj vsёhъ sogrэši1všihъ nj njstavlenіi.

I$nočeskій sv0й krestъ vzemъ, prepod0bne, poslёdovalъ є3si2 hrtY vsederži1telю, i3 ўmertvi1vъ pl0tь, ži1zni vёčnыz spod0bilsz є3si2, prepod0bne.

Zak0nu b9ію povinyzsz, dostočydne, strastn†z vzыgr†nіz ўvzdi1lъ є3si2 vozderžanіz p0dvigomъ, i3 bezstrastіz blagodatію njbogati1lsz є3si2.

BGor0dičenъ: I%že tebє2 radi netlёnіemъ njbogaщšesz, bGorodi1telьnice prečctaz, raduйsz, njbradovannaz, vopіemъ ti2, prepod0bnыhъ i3 pravednыhъ ўkrašenіe.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Na kameni mS vёrы ўtverdi1vъ, razširi1lъ є3si2 ўstA mo‰ na vragi2 mo‰, vozveseli1bosz dyhъ m0й, vnegdA pёti: nёstь svstъ, ćkože bGъ našъ, i3 nёstь pravedenъ, pače tebє2, gDi.

T nasъ nhnэ sl0vo pohvalenіz plet0mo prіemlz, bGon0se, veseli1sz tvoi1mi bolёznьmi naslaždazsz, zovhй, prepod0bne: tы2 є3si2 bGъ našъ.

SlovesA ўslhšavъ vLčnz, njstavilъ є3si2 mjrъ, i3 ±že vъ nemъ, i3 privelъ є3si2 sёmz tvoE gDevi, zovhй: tы2 є3si2 bGъ našъ.

Raйskuю ži1znь, i3 tamw s™hhъ veselіe, vsegdA vo ўmЁ tvoemъ pominaz, prpdbne: tёmže i3 vo slezahъ i3 vъ vozdыhanіihъ vsю2 svoю2 ži1znь, dž§e kmrjlle, prošelъ є3si2, i3 segw2 radi i3 po smerti t hrtA čudesы2 proslavilsz є3si2.

BGor0dičenъ: Tы2 є3di1na pače vsёhъ ±že t vёka veli1kihъ spod0bilasz є3si2, i3 vhše є3stestvA: bGa bo nevmэsti1mago vseю tvarію, vo ўtr0bэ tvoeй poneslA, i3 voploti1la є3si2. Tёmъ tS bcdu vsi2 veličaemъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ўtverdi2 nasъ kъ tebЁ, gDi, drevomъ ўmerщvleй grёhъ, i3 strahъ tv0й vsadi2 vъ serdcA nasъ poю1щihъ tS.

V0dъ živ0tnыhъ i3sp0lnšisz bžctvennagw d¦a, bGon0se, dušA tvoS rёki čudesъ t0čitъ, ned{žnыmъ i3scэlenіe podaS.

Kъ širotЁ raйstэй vseli1lsz є3si2, vseblaženne kmrjlle, tёsnuю šestvovavъ stezю2: i3 bэsHvъ kov†rstvіz i3 šє1stvіz bezči1slєnnaz ўtэsni1lъ є3si2.

Tečenіemъ tvoi1hъ slezъ napasemь, ćkw drevo plodon0sno, kmrjlle, blagopl0dnэ polє1znыz prineslъ є3si2 dobrodёtєli, čudesъ bžctvennuю blgodatь prіemь.

BGor0dičenъ: E#di1nъ blgjй pr0йde ўtr0bu voploщaemь, i3 čelovёkъ vi1dэnъ bhstь soveršenъ, є3g0že moli2 spasti2 poю1щыz tS.

Sэdalenъ, glasъ №:

Monašestvovavъ bGoug0dnэ, i3 dobrodёtelьnw poži1vъ, blgodatь i3scэlenіz prіslъ є3si2, blaženne kmrjlle, znamєnіz soverši1vъ str†šna: nbi1telь že sovokupi1vъ sщ7ennuю, privelъ є3si2 mn0žestvo spasaemыhъ gDevi, prebogate. Slava bGu prosvэti1všemu tS, slava vэnčavšemu tS, slava svztyю tvoю2 pamztь proslavlьšemu. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Rycэ tvoi2 bžctvennіi, i4maže sozdatelz poneslA є3si2, dv7o prečctaz, vopl0щšagosz blgosthneю, prosterši, ўmoli2 є3go2 i3zbaviti nasъ t i3skušenій, i3 strasteй, i3 bёdъ, hvalzщihъ tS lюb0vію, i3 vopію1щihъ: slava vselьšemusz vъ tS, slava prošedšemu i3zъ tebє2, slava i3zbavlьšemu nasъ ržctv0mъ tvoi1mъ.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Prišelъ є3si2 t dv7ы, ne hodataй, ni ѓgGlъ, no samъ, gDi, vopl0щsz, i3 spaslъ є3si2 vseg0 mz čelovёka. Tёmъ zovy ti: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Tverzlъ є3si2 kmrjlle, dvє1ri svo‰, ґvraamu ўpod0blьsz, vsBmъ trebuющыmъ, prpdbne kmrjlle: tёmъ hrt0sъ tverzaetъ ti2 nbcnaz vratA, preblaženne.

Vo vsečestnhй i3 vo sщ7enničeskій sanъ ўkrasi1lsz є3si2, kmrjlle blaženne, i3 i4nočeskomu tri1zniщu raduzsz priteklъ є3si2, vsёmъ d0momъ, preblženne, privodi1mь.

Post0mъ i3 moli1tvami tёlo tvoE, dž§e kmrjlle, i3znuri1lъ є3si2, i3 segw2 radi spod0bilsz є3si2 vi1dэti neizrečє1nnaz blag†z, ±že s™ы6mъ ўgotHvannaz: sъ ni1miže, dž§e kmrjlle, nj nasъ moli2.

BGor0dičenъ: I#scэlsz є4vino drevnee prestuplenіe, vъ tebE prenepor0čnuю i3 prečctuю vseli1sz, i3 vseg0 mz čelovёka vowbrazi1vъ padšago, prebžctvennый.

I$nъ.

Їrm0sъ: Poю1 tz, slyhomъ bo, gDi, ўslhšahъ i3 ўžas0hsz: do menє1 bo i4deši, menE i3щS zablydšago. Tёmъ mn0goe tvoE snizhoždenіe, є4že na mS, proslavlsю, mnogomlctive.

Raspenъ sebE samogo2 strastemъ i3 mjrovi, bGomydre dž§e, na krtЁ rasprosteršemu dl†ni hrtY ўgodi1lъ є3si2, kmrjlle: є3g0že moli2 spasti2 dyšы našz.

P0dvigomъ stradanіz plotsk‡z ўmertvi1lъ є3si2 ќdы, mє1rtvыz že moli1tvoю vozstavilъ є3si2, i3 prihodsщыz ўserdnw vёroю čydnw njpravdalъ є3si2, i3 vsskъ nedygъ, dž§e, i3scэli1lъ є3si2.

D¦a s™ago prisv0ilъ є3si2 tvoeй duši2 i4skrennw, i5mže pastыrь i3zbranъ pokazalsz є3si2, dž§e bGomydre, i3 i4nokuющыmъ ўkrašenіe prekrasnoe.

BGor0dičenъ: Ćkw d0ždь na runo2, čctaz, vъ čctn0e črevo tvoE sl0vo sni1de voploщaemo, i3 pogubi2 mnogob0žіz njdoždenіe, vsenepor0čnaz, i3 g0rьkuю zi1mu razori1lъ є4stь.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Prosvэщenіe vo tmЁ ležaщihъ, spasenіe tčaznnыhъ, hrtE sp7se m0й: kъ tebЁ ќtrenюю, cRю2 mi1ra, prosvэti1 mz sіsnіemъ tvoi1mъ: i3n0gw bo, razvэ tebє2, b0ga ne znaю.

Hrtokrasnomu njderžalsz є3si2 žitію2, kmrjlle blženne, vsBmъ čestenъ kvi1sz. Vёstь bo voi1stinnu dobrodёtelь, slavne, soveršati sію2 i3myщihъ: kvi1lbosz є3si2 svzщennikъ hrt0vъ dostoprіstenъ.

Si1loю bžctvennoю ўkrэplsemь, blženne kmrjlle, mіrskyю lюb0vь krёpkw tverglъ є3si2, i3 vLcэ raduzsz prišelъ є3si2 v0lьnыmъ tvoi1mъ pravomъ, i3 sohrani1vъ vёru nevredi1mu, i3 vэnecъ slavы, bGomydre, prіslъ є3si2.

Dnesь vospэvaema svzщennaz pamztь tvoS, prpdbne kmrjlle, veseli1tъ ўčeniki2 tvo‰, i3 čestn0e tvoE ўspenіe slavzщe, glag0lюtъ: moli1tvami tvoi1mi, dž§e, soblюdi2 vospэvaющihъ tS.

BGor0dičenъ: E#di1nu namъ vo dvoю2 suщestv{ vi1dimu v3postasь, є3di1na blgoslovennaz raždaeši neizrečennw, b9іe sl0vo, voploti1všeesz za mi1lostь neizrečennuю: togo2 moli2 sohrani1tisz poю1щыmъ tS.

I$nъ.

Їrm0sъ: Svёta podatelю i3 vэkHvъ tv0rče, gDi, vo svёtэ tvoi1hъ povelёnій nastavi nasъ: razvэ bo tebє2, i3n0gw b0ga ne znaemъ.

I$že vъ mi1lostь bGa molS, dž§e prpdbne kmrjlle, nap0lnilъ є3si2 ćkože i3lіA čvanecъ, є3lea sosydъ veli1kъ, t zrsщihъ ўdivlsemь vёrnw.

Ćkw či1stъ dušeю tы2, vo i3zstuplenіi bhvъ, vi1dэlъ є3si2 vsю2 zemlю ćkw podъ zareю sіsющu, є3di1nago bGa počitaющu, vseblaženne kmrjlle.

Čudodёйstvuz nj hrtЁ, vodЁ i3steщi2 moli1tvoю, prpdbne kmrjlle, m0liši podvigopol0žnika: ćže prebыvaющi propovёdaetъ čudesA.

BGor0dičenъ: Živhй na nb7sёhъ voshotЁ vseli1tisz vъ ložesnA tvo‰, čctaz, ćkw da nasъ hramы trbcэ sotvori1tъ, tS bcdu propovёdaющihъ.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Vъ bezdnэ grэh0vnэй valszsz, neizslёdnuю miloserdіz tvoegw2 prizыvaю bezdnu: t tli2, b9e, mS vozvedi2.

Žiteйskihъ veщeй, dž§e kmrjlle, nestosщee svёdый, sіE njstavilъ є3si2, i3 kъ vozdasnію potщasz g0rnzgw žrebіz, prebogate.

Blgočestnw i4nwkъ mn0žestvo pitati ne njstavilъ є3si2, dž§e blženne kmrjlle: tёmъ pi1щi b0lьšіz vo nbi1telehъ nbcnыhъ spod0bilsz є3si2.

Mёsto, є4že spod0bisz prіsti čestnы6z m0щi tvo‰ prpdbne, njsvzti1sz, i3 po mnHgimъ stranamъ proslavlsemo є4stь, ćkw vъ sebЁ m0щi tvo‰ i3mёetъ.

BGor0dičenъ: Neiskusomyžnaz prečctaz, rodilA є3si2, i3 prebыvaeši dv7oю, kvlsющi bžctvA i4stinnagw sn7a i3 bGa tvoegw2 džbrazы.

I$nъ.

Їrm0sъ: Vo glubinЁ grэh0vnэй soderži1mь є4smь, sp7se, i3 vъ puči1nэ žiteйstэй njburevaemь: no ćkože їHnu t ѕvёrz, i3 menE t strasteй vozvedi2, i3 spasi1 mz.

Svэtosі‰nіi prosvэщaemь s™agw d¦a, čudotv0rče kmrjlle, i4nokuющыmъ svэti1lьnikъ svёtelъ kvi1lsz є3si2.

Ćkw preslavno žitіE tvoE, i4mže stado i4nwkъ privelъ є3si2 kъ razumu spasi1telьnomu.

Ži1telь bhvъ crtva nbcnagw, bGomydre kmrjlle, segw2 ўluči1ti moli2, vёroю tS pri1snw ўblažaющыmъ.

BGor0dičenъ: I#zъ ўtr0bы tvoeS, čctaz, vozsіsvъ pravdы nevečernee slnce, i3 vёrnыhъ prosvэti2, bcde dv7o vsepёtaz.

Kondakъ, glasъ }:

Vzbrannomu i3 krёpkomu ґdamantu, progoni1telю bэsHvъ, n0vomu čudotv0rcu, pobэdi1tєlьnaz, strasteй ѕlhhъ svobodi1všesz, blagodarstvєnnaz vospisyemъ ti2, dž§e našъ kmrjlle. No ćkw i3mёz derznovenіe ў prt0la hrt0va, vёroю čtyщihъ tS, gradъ že i3 lю1di moli1tvoю tvoeю sohransй: th bo є3si2 stadu tvoemY pohvalA i3 ўtverženіe.

Jkosъ: Ўslhšavъ hrt0vъ glag0lъ, i3 njstavivъ plotsk†z mudrov†nіz, bogatstvo i3 slavu ćkw prahъ vmэni1vъ, i3 na str†sti ćkw bezpl0tenъ podvizavsz, i3 bezpl0tnыhъ likostosnію čistot0ю ўpod0bisz: razuma darov†nіz prіslъ є3si2. Tёmъ vъ pёsnehъ si1ce ti2 vopіemъ, rekyщe: raduйsz, kmrjlle prepod0bne i3 bGon0se, nbcnый čelovёče, zemnhй ѓgGle: raduйsz, kromЁ mjra syetnagw pusthnю sodёlavый vъ krasnэmъ džstrovэ, i3 vъ nemъ nbi1telь sostavivъ: raduйsz, vъ neй i4nwkъ mn0žestvo sobralъ є3si2, i3 t ni1hъ slhšiši si1ce rekyщihъ: raduйsz, i4nokuющыmъ nj spasenіi hodataй: raduйsz, ўnыvaющыmъ džbrazъ ўtэšenіz: raduйsz, i4nokwmъ t navBtъ vražіihъ i3zbavitelю: raduйsz, sk0rbemъ gubi1telю našegw є3stestvA, ćkw tgonsz p0mыslы ѕlHbnыz: raduйsz, skorbsщыmъ dušeю sladkoe ўtэšenіe, i3 radosti b9estvennыz podatelю: raduйsz, našъ predstatelю i3 i3zbavitelю: raduйsz, prpdbne dž§e kmrjlle, i4nokwmъ ўdobrenіe.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: BGoproti1vnoe velёnіe bezzak0nnuющagw muči1telz vыs0kъ plamenь vozneslo2 є4stь: hrt0sъ že prostrE bGočesti6vыmъ ntrokHmъ r0su duh0vnuю, shй blagoslovenъ i3 preproslavlenъ.

I#zbranіemъ sudA ўkrasi1lsz є3si2, svzщennikъ bhvъ, kmrjlle dž§e prpdbne, tёmъ všelъ є3si2 vnytrь vhšnzgw hrama nezahodi1mыz zari2, svoegw2 svzщennotvorenіz plodHvъ naslaždazsz, poS: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Ntečєskaz vozlюbi1lъ є3si2 likosto‰nіz, i3 vъ li1cэhъ ntє1cъ radostnw proslavilsz: i3 hrtY predstoS, vseblaženne prpdbne kmrjlle, prіemleši svoegw2 služenіz vsegw2 vozda‰nіz, vospэvaz: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

I#stočaetъ čudesA čestnaz raka tvoS, prpdbne, preiz8wbi1luющi blagodatію, i3 vёroю prihodsщыmъ zdravіe podaetъ, hrtY t duši2 vopію1щыmъ: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: I#zъ ўtr0bы tы2, dv7o, pravdы slnce porodilA є3si2 hrtA, debelьstv0mъ pl0ti priwbщi1všasz čelovёkwmъ, i3 dv7oю prebыlA є3si2. Tёmъ vospэvaemъ: blgoslovenъ, prečctaz, pl0dъ tvoegw2 čreva.

I$nъ.

Їrm0sъ: Vэt‡i kvi1šasz džtrocы lюbomydrэйšіi drevle, t bGoprіstnыz bo duši2, bGosl0vzщe ўstnami, poshu: prebžctvennый ntcє1vъ i3 našъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Mertvostь živon0snuю stzžavъ slasteй tloženіemъ: tёmže bolьnы6z i3scэlsti spod0bilsz є3si2, kmrjlle, prebžctvennый ntcє1vъ, vopіS, b9e, blgoslovenъ є3si2.

Nepщevavše ўmori1ti bezъ ўmA čarodэsnьmi, dž§e, lukavыmi, tebE blюd0mago bžctvennoю vsёhъ ziždi1telz dlanію, nesmhslennw postыdёvšesz, njbličeni bhša syщimъ vъ tebЁ prorazumёnіemъ.

BGor0dičenъ: I#scэli2 duši2 moeS str†sti, bezstrastіz i3st0čnikъ r0ždšaz neskazannw, i3 ўmilenіz tyču podaždь mi2, hodataйstvuz mnЁ ўtэšє1nіz, s™az bcde.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Vъ peщь džgnennuю ko ntrokHmъ є3vrє1йskimъ snizšedšago i3 plamenь vъ r0su prel0žšago bGa, p0йte, dэlA, ćkw gDa, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Soveršennoю čistot0ю, i3 lюb0vію hrtA vozželёlъ є3si2, svzщennotai1nniče dž§e, neprestannыmi glasы vopіS: p0йte gDa, vs‰ dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Mіrskyю krasotY njstavivъ v0leю, hrtY, blaženne, prišelъ є3si2, blagolёpіz togw2 želaz zrёti, i3 vo nbi1tєli s™ы6z vseli1lsz є3si2, p0йte gDa, vopіS, vs‰ dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Nhnэ pusthnz veselіemъ, dž§e, krasyetsz, i3mёz m0щi tvo‰, kmrjlle prepod0bne, ўčenich že tvoemY žitію2 revnyющe, i3 nj tvoeй pamzti raduющesz, tvorcY vopію1tъ: gDa vospэvaйte dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

BGor0dičenъ: Sщ7ennыmi tS glasы b9іi prbr0cы, čctaz, bыvaющu m™rь provozglasi1ša ćsnw vsёmi vladёющagw, prečctaz: є3g0že prevozn0simъ gDa vo vёki.

I$nъ.

Їrm0sъ: Peщь i3nogdA džgnennaz vъ vavmlHnэ dёйstva razdэlsše, b9іimъ velёnіemъ, haldє1i njpalsющaz, vBrnыz že njrošaющaz, poю1щыz: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Nadъ strastьmi2 tletv0rnыmi carstvovavъ nj hrtЁ, bGomydre dž§e, vъ crtvіi nbcnэmъ spod0bilsz є3si2 ži1ti so vsёmi s™hmi, d0brэ poži1vъ, i3 vsevi1dca bGa vozlюbi1vъ.

Tvo‰ s™ы6z moli6tvы prіemlz bGъ, syщыmъ vo njskudёnіi sъ tob0ю podavaše, ±že kъ životY vhnu, velьmi2 na zemli2 proslavlsz tS, čudodёйstvennый kmrjlle vseblaženne.

Ўkrašsz dobr0tami bžctvennыmi, ko kr†snыmъ čert0gwmъ prestavilsz є3si2, sъ bGomъ, dž§e, prebыvaz: i3 segw2 bžctvennыz krasotы2 vъ neprohodi6mыz vёki naslaždaešisz.

BGor0dičenъ: Živhй i3st0čnikъ, ćkw v0du ži1zni por0ždši, dyšu moю2 i3stazvšuю grэh0vnыmъ plamenemъ, bcde dv7o, nap0й, da tS slavlю vo vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: T bGa bGa sl0va, neizrečennoю mydrostію prišedšago njbnovi1ti ґdama, ćdію vъ tlёnіe padšago lю1tэ, t s™hz dv7ы neizrečennw voploti1všagosz nasъ radi, vёrnіi, є3dinomydrennw pёsnьmi veličaemъ.

D¦omъ, dž§e, njbniщavъ, nbcnoe crtvo vosprіslъ є3si2 so vsёmi i3zbrannыmi, slavы neizrečennыz i3spolnsemь, bolёzneй p0čestь prіemlz, blaženne kmrjlle, vozda‰nіz: segw2 radi tS vёroю i3 lюb0vію ўblažaemъ.

Moщeй tvoi1hъ raka vёrnw pristupaющыmъ i3stočaetъ i3scэlenій rёki, str†sti dyšъ potoplsющi, i3 tэlesъ bolBzni temlющi, blaženne kmrjlle, moli1tvenniče vёroю pri1snw blažaщihъ tS.

Sovokuplszsz sъ prepod0bnыmi svёtlыmi stadы, sіsnіemъ nevečernimъ mhslennw, dž§e kmrjlle, njzarsemь, bžctvennuю tvoю2 pamztь tvorsщыz prosvэti2 vBrnыz, i3 ўluči1ti spasenіe moli1tvami tvoi1mi spod0bi.

BGor0dičenъ: NJblistaeši vsёhъ čudesъ zarsmi tvoi1mi, bGoblagodatnaz čctaz, strasteй i3 skorbeй temlющi mglY, i3 svёtъ veselіz mhslennый prostiraющi, m™rь bGu tS veličaemъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ćže prežde s0lnca, svэti1lьnika bGa vozsіsvšago, pl0tski kъ namъ prišedšago, i3zъ bokY dv7i6ču, neizrečennw voploti1všaz, blgoslovennaz vsečctaz, tS, bcde, veličaemъ.

Mi1lostivnw vmэsti1lsz є3si2, dž§e, vssčeskihъ blagodatelю, neѕl0bіz dobr0toю ўkrašaemь, i3 kr0tostію i3 krasot0ю dobrodёteleй sіsz: tёmže tS vsi2 ўblažaemъ.

Pёsnь bGu vozsыlati sъ bezpl0tnыmi spod0bisz, ćkw soblю1dъ džnэhъ žitіS čistotY, terpёnіemъ slavu vosprіslъ є3si2.

Prіimi2 t nasъ, bGon0se, prinosi1moe ti2 molenіe t či1sta serdca, i3 vozdaždь molьbami tvoi1mi sogrэšenій njstavlenіe i3 spasenіe, vsečestne.

BGor0dičenъ: Ćkw k0renь syщыmъ voi1stinnu, netlёnnaz dv7o, vsi2 vёrnіi nadёющesz hvalami počitaemъ.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: Nb7o ѕvэzdami:

ЃgGlьskagw žitіS želaz, ўdali1lsz є3si2, kmrjlle, vъ pusthnю, i3 str†sti plotsk‡z pokori1lъ є3si2, ravnoagGelenъ kvi1lsz є3si2, dž§e našъ kmrjlle bGon0se. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Deržava naša, čctaz, tvo‰ rabы6 sohrani2 vs‰ nevrє1dnы: ts bo stzžahomъ є3di1nu pribёžiщe dušamъ našыmъ.

Na hvali1tehъ stіhi6rы, na d7, glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

Kmrjlle mnogonar0čitый, mіrsk0e ўkrašenіe njstavlь, mydre, bolёznьmi vozderžanіz krёpkimi, str†sti pokori1lъ є3si2 plotsk‡z nizloži1vъ, i3 mnogok0znennago pobэdi1vъ vragA, vэnecъ sъ pravednыmi prіslъ є3si2. Togw2 moli1tvami, gDi, vsBmъ namъ podaždь mi1rъ i3 velію mi1lostь. Dvaždы.

Svhše darovanій čudesъ t bGa spod0bilsz є3si2, blaženne kmrjlle, t prihodsщihъ sъ vёroю čelovBkъ, bёsы progonsz, i3 razli6čnыz nedygi i3scэlsz, moli1tvami tvoi1mi, prpdbne: tёmže vsi2 pamztь tvoю2, sošedšesz lюb0vію počitaemъ.

Vozderžanіe i3zrsdnoe, stosnіe vsen0щnoe, bdёnno džko, ўsmotrsющo bžctvєnnыz dobrHtы, i3mёlъ є3si2, blaženne kmrjlle: tёmže i3scэlє1nіz blagodatь prіstъ, str†sti lю6tыz i3scэlsti. Segw2 radi tS m0limъ: i3sprosi2, dž§e, vsBmъ velію mi1lostь.

Slava, glasъ v7:

Pusthnz prežde bэsHvskaz žili6щa i3mёющь, nhnэ že, kmrjlle, ўčeni6kъ tvoi1hъ mn0žestvomъ i3sp0lnena ўkrašaetsz, hramъ bo prečestenъ b9іz m™re vъ sebЁ i3mёющi, razli1čnыmi dobr0tami ўkrašenъ. Tёmže vъ nemъ sošedšesz, i3 čestnhй gr0bъ tv0й njbstosщe, lюbeznw poklansemsz, i3 m0limsz, cRkvi є3dinomhslіe darovati, i3 pravoslavnomu v0instvu našemu na vragi2 spos0bstvovati moli1tvami tvoi1mi, i3 namъ i3sprosi2 mi1rъ, i3 dušamъ našыmъ velію mi1lostь.

I# nhnэ, bGor0dičenъ.

Slavosl0vіe veli1koe, i3 tpystъ.

Na lіturgji slyžba prpdbničeskaz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.