NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Fevruarіa d7

S™agw blgovёrnagw veli1kagw knszz geHrgіa.

Na malэй večerni stіhi6rы, glasъ №.

Pod0benъ: Nbcnыhъ činHvъ:

Nbcnыhъ činHvъ slik0vnika, i3 myčenikwvъ sostradalьca, premydrago v0ina blagočestіz, i3 i4stinnago propovёdnika hrt0va, geHrgіa velikoimeni1tago voshvalimъ, vёrnіi, raduющesz. Dvaždы.

Hrtіanwmъ zabralo krёpkoe, stolpA nepokolebi1mago muči1telьskimi preщє1nіi, kupcA vseizrsdnago, tlBnnaz na netlBnnaz i3zmэni1všago, i3 nasъ svhše naziraющa vёrnw ўblaži1mъ.

I#zrsdnago stradatelz vsi2 geHrgіa, svёtlago hrab0rnika, nhnэ namъ vozsіsvšago i4stinnagw stradanіz lučami, vospoemъ veselsщesz, i3 togw2 moщemъ poklansemsz.

Slava, glasъ ѕ7:

Dnesь rwssjйskaz stranA strastoterpčeskimi prosvэщaetsz zarsmi, i3 hrt0va cerkovь cvёtы ўkrašaema, geHrgіe, vopіetъ ti2: ўg0dniče hrt0vъ i3 predstatelю teplый, ne prestaй molssz nj rabёhъ tvoi1hъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ v7.

Pod0benъ: D0me є3vfrafovъ:

I$mamы tS mn0gihъ datelz darovanій, ўg0dniče gDenь: i3spolnseši bo prošє1nіz, ±že i4mamы vsegdA.

Stjhъ: Pravednikъ, ćkw fjnіxъ, procvэtetъ, ćkw kedrъ, i4že vъ lіvanэ, ўmn0žitsz.

PBnіz sl†dkaz, strasteй pohvalє1nіz, blagodatemъ vozda‰nіz, predloženіe, blaženne, prіimi2, geHrgіe.

Stjhъ: Nasaždeni vъ domY gDni, vo dv0rэhъ bGa našegw procvэtytъ.

Dobr0ta stradalьcєmъ, blagolёpіe myčenikwmъ, carє1mъ hrani1telю, prіimi2 nhnэ pohvalY vёroю slavzщihъ.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ, glasъ i3 pod0benъ t0йže:

Dёlo blagolёpno, dv7a po ržctvЁ, roždenіe bGъ sl0vo, čelovёče є3stestvo2 i3mёzй, i3 kvlsz bžctvєnnaz.

Na veli1cэй večerni. Blaženъ myžъ: №-й ґntіfHnъ.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы, glasъ №.

Pod0benъ: Vsehvalьnіi:

Їsmailьteskimi kumanы tvoE myžestvo ne prel0žsz, blgovёrnый veli1kій knsže geHrgіe prehvalьne, i3 bžctvennoю blagodatію pobэdon0secъ kvi1sz, i3 li1kъ privelъ є3si2 myčєnikъ, hrtY v0instvueši, t vsskagw, slavne, v0zrasta sovokuplsemь, i3 t r0da vsskagw sostavlsemь.

GeHrgіe prehvalьne, krasnый li1kъ sostavivъ spostradavšihъ sъ tob0ю: sъ ni1miže podvizalsz є3si2 d0brыmъ p0dvigomъ, tečenіe soverši1vъ tvoegw2 myžestva stradanіe: tёmъ moli1sz, darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

V0ini bGomydrіi, hrt0vыmъ račenіemъ raspalsemi, nemwщi є3stestvєnnыz zabhša, i3 si1loю bžctvennoю ćvэ ўkrэplsemi, g0rdostь bezb0žnыhъ popraša, ne ўstraši1všesz mučenіz bolёzneй, i3 mečnagw stremlenіz ne ўbosvšesz.

Slava, glasъ d7. Samoglasenъ:

Pёsnennw pastыrenačalьnika dnesь, vёrnіi, є3dinomhslennw počti1mъ, geHrgіa slavnago so druži1noю є3gw2, i5že kr0vь prolіsša za pravoslavnuю vёru: tёmъ i3 kzhčeskій ćrostnый džblakъ popalsše na licы2 zemli2, njbličaz našu tripletennuю ѕl0bu. Tёmъ, hrtE b9e, i4že svoego2 strastoterpca ўkrэpi1vъ, i3 nasъ soblюdi2, ćkw vsёhъ vLka, t i3skušenій i3 skorbeй, moli1tvami s™hhъ tvoi1hъ.

I# nhnэ, prazdnika, i3li2 bGor0dičenъ.

Vh0dъ. Prokjmenъ dnE. Čtє1nіz tri2.

Prbr0čestva i3saіina čtenіe. (GlavA m7g.)

Takw glg0letъ gDь: vsi2 kzhcы sobrašasz vkypэ, i3 soberytsz knszi t ni1hъ, kto2 vozvэsti1tъ sі‰ vъ ni1hъ; i3li2 ±že t načala, kto2 slы6šana sotvori1tъ vamъ; da privedytъ svidёteli svo‰, i3 njpravdstsz, i3 da ўslhšatъ, i3 da rekytъ i4stinu. Bydite mi2 svidёteli, i3 ѓzъ svidёtelь, glg0letъ gDь bGъ: i3 džtrokъ є3g0že i3zbrahъ, da poznaete, i3 vёruete mi2, i3 razumёete, ćkw ѓzъ є4smь, prežde menє2 ne bhstь i4nъ b0gъ, i3 po mnЁ ne bydetъ. Ѓzъ є4smь bGъ, i3 nёstь razvэ menє2 spasazй. Ѓzъ vozvэsti1hъ i3 spas0hъ, ўničiži1hъ, i3 ne bЁ vъ vasъ čyždій. Vы2 mnЁ svidёteli, i3 ѓzъ gDь bGъ, i3 є3щE t načala ѓzъ є4smь, i3 nёstь t rykъ moi1hъ i3zbavlszй. Sotvorю2, i3 kto2 tvrati1tъ to2; si1ce glg0letъ gDь bGъ, i3zbavlszй vasъ s™hй ї}levъ.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA G.)

Pravednыhъ dyši vъ rucЁ b9іeй, i3 ne prik0snetsz i4hъ myka. Nepщevani bhša vo nčesёhъ bezymnыhъ ўmreti, i3 vmэni1sz njѕloblenіe i3sh0dъ i4hъ: i3 є4že nj nasъ šestvіe sokrušenіe, nni1 že sytь vъ mi1rэ. I$bo predъ licemъ čelovёčeskimъ ѓщe i3 myku prіi1mutъ, ўpovanіe i4hъ bezsmertіz i3sp0lneno. I# vmalэ nakazani bhvše, veli1kimi blagodёtelьstvovani bydutъ, ćkw bGъ i3skusi2 |, i3 njbrёte i5hъ dostHйnы sebЁ. Ćkw zlato vъ gorni1lэ i3skusi2 i5hъ, i3 ćkw vsepl0dіe žertvennoe prіstъ |. I# vo vremz posэщenіz i4hъ vozsіsюtъ, i3 ćkw i4skrы po steblію potekytъ. Sydztъ kzhkwmъ, i3 njbladaюtъ lюdьmi2, i3 vocRi1tsz gDь vъ ni1hъ vo vёki. Nadёющіisz nanь, razumёюtъ i4stinu, i3 vёrnіi vъ lюbvi2 prebydutъ є3mY: ćkw blagodatь i3 mi1lostь vъ prepod0bnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA d7.)

Pravednikъ, ѓщe posti1gnetъ skončatisz, vъ pok0i bydetъ. Starostь bo čestnA ne mnogolёtna, nižE vъ čislЁ lёtъ i3sčitaetsz. Sэdi1na že є4stь mydrostь čelovёkwmъ, i3 v0zrastъ starosti žitіE neskvernoe. Blgoug0denъ bGovi bhvъ, vozlю1blenъ bhstь, i3 živhй posredЁ grBšnikъ prestavlenъ bhstь. Voshiщenъ bhstь, da ne ѕl0ba i3zmэni1tъ razuma є3gw2, i3li2 lestь prelьsti1tъ dyšu є3gw2. Račenіe bo ѕl0bы pomračaetъ dHbraz, i3 parenіe p0hoti premэnsetъ ќmъ neѕl0bivъ. Skončavsz vmalэ, i3sp0lni lBta dHlga: ўg0dna bo bЁ gDevi dušA є3gw2: segw2 radi potщasz t sredы2 lukavstvіz. Lю1dіe že vi1dэvše i3 ne razumёvše, nižE pol0žše vъ pomыšlenіi takov0e: ćkw blgodatь i3 mi1lostь vъ prepod0bnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Na lіtji stіhi6rы, glasъ d7:

Ćkw ѕvэzdA presvёtlaz, mjrъ prosvэщaeši čudesnыmi blist†nіi, strastoterpče veli1kій knsže geHrgіe, mrakъ grэh0vnый tgonsz: tёmъ voshvalsemъ radostnw toržestvyющe tvoю2 pamztь.

Kaplzmi kr0ve tvoeS njčervleni1vъ ri6zы tvo‰, strastoterpče geHrgіe: tёmъ veselыmъ serdcemъ pamztь tvoю2 prazdnuющe, m0limsz neprestannw, da m0lišisz ko gDu za dyšы našz.

Svэtozarnaz i3 svztaz nastA pamztь veli1kagw knszz i3 strastoterpca geHrgіa, ćže rwssjйskuю zemlю prosvэщaющi, i3 mrakъ grэh0vnый tgonsющi, i3scэlenій blagodatь vsBmъ i3stočaetъ.

Slava, glasъ v7:

Razymnago svэti1lьnika vёrы geHrgіa voshvalimъ, d0brэ postradavšagw, i3 kr0vію mučenіz svoegw2 cerkovь njbagri1vša: tёmъ i3 prіstъ i3scэlenіz darъ nbi1lьnый, i3scэlsti nedygi, vёrno prihodsщыmъ kъ racэ moщeй є3gw2.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ v7.

Pod0benъ: D0me є3vfrafovъ:

Vъ rwssjйstэй zemli2, ćkože s0lnce vozsіslъ є3si2, zarsmi stradanіz, vsёhъ privlačA serdcA i3 pomыšlє1nіz kъ tvoi6mъ čudesє1mъ, preslavne.

Stjhъ: Pravednikъ, ćkw fjnіxъ, procvэtetъ, ćkw kedrъ, i4že vъ lіvanэ, ўmn0žitsz.

Rwss‡йskaz plemenA vs‰, є3li6ka blagočesti6vaz, d¦0vnэ likovstvyйte pёsnьmi, veli1kago knszz, geHrgіa postradavšago.

Stjhъ: Nasaždeni vъ domY gDni, vo dv0rэhъ bGa našegw procvэtytъ.

PoslBdnimъ si6mъ vremenє1mъ tы2 krasotA pokazalsz є3si2, myčenikwmъ njbnovlsz strad†nіz, i3 do koncA nizlagaz prelestь, blaženne, dušegybnuю.

Slava, glasъ }:

Lukavoe i3 nevёrnoe ѕlosovёtіe bathevo prorazumёvъ, blagovёrnый veli1kій knsže geHrgіe, derzostію duh0vnoю po hrtЁ podvizalsz є3si2 sъ druži1noю: i3 kypnw d0blestvennэ myžeski terpёnіemъ postradavše, glavamъ ўsэkaєmыmъ strašenъ vъ myčenicэhъ pokazalsz є3si2. Derznovenіe i3mёz kъ bGu, moli2 t pregrэšenій lю1tыhъ i3zbavitisz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, prazdnika, i3li2 bGor0dičenъ.

Troparь, glasъ }:

Na vыsotЁ veli1kagw knzženіz sэdS, kvi1lsz є3si2 blagočestіemъ i3 vёroю sіsz ntečestvu svoemY ćkw s0lnce: po s™ёй trbcэ revnostію razžegsz, i3 za vёru krёpkw postradavъ, kr0vь tvoю2 prolіslъ є3si2. Tёmъ i3 tsёčennaz tvoS za hrtA glavA svidёtelьstvuetъ ćvэ nj tebЁ, prilёpšaz po smerti kъ tэlesi2 tvoemY: sъ neюže i3 do dnesь netlBnnы prebыvaюtъ m0щi tvo‰, t ni1hže i3stočaeši i3scэlє1nіz dušamъ i3 tэlesє1mъ našыmъ. No ćkw derznovenіe i3mёz ko hrtY, strastoterpče geHrgіe, neprestannw moli2, deržavu tvoю2, i3 srHdnikъ tvoi1hъ, bezvrednu sohrani1ti moli1tvami tvoi1mi.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika, i3li2 bGor0dičenъ.

Na ќtreni po №-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ d7:

Pod0benъ: Kvi1lsz є3si2 dnesь:

GeHrgіa dnesь strastoterpca prazdnikъ sotvorsemъ bGomydrennw, ćkw hrtY neprestannw molsщasz, vsBmъ dati mi1rъ i3 mi1lostь. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Teploe zastuplenіe syщыmъ vъ bэdahъ, našu pom0щnicu i3 kъ bGu premэnenіe, є3sže radi tli2 i3zbavihomsz, bcdu, vёrnіi, ўblažaemъ.

Po v7-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Sk0rw predvari2:

Pamztь tvoS, slavne myčeniče geHrgіe, ўzsni2 dnesь cRkovь hrt0vu, i3 vs‰ sobrA pёsnьmi po dostosnію voshvali1ti tS, bGomydre, ćkw voi1stinnu v0ina, i3 vragHvъ potrebi1telz: tёmže molьbami tvoi1mi i3zbavi nasъ t i3skušenій. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Poemъ tS, bGonevёsto, m™i hrtA bGa, slavzщe ržctvo2 tvoE nepostiži1moe, i4mže i3zbavihomsz t lesti dіavoli, i3 vssčeskihъ bёdъ, vLčce bcde, i3 vёrnw vzыvaemъ: pomi1luй stado tvoE, є3di1na vsepёtaz.

Po polmelei sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

Sі‰nіi čudesъ ćkw lučы2 njblistaeši, i3 vs‰ prosvэщaeši mjra koncы2 ćkw ѕvэzdA presvёtlaz, i3 krasnw2 blagouhaeši ćkože drugjй raй, i3 dyšы veseli1ši, i3 ўstavlseši nedygi: tёmže tS, vseblaženne, po d0lgu poemъ, i3 lюb0vію počitaemъ čestnyю pamztь tvoю2, strastoterpče veli1kій knsže geHrgіe: moli2 hrtA bGa, sogrэšenій njstavlenіe darovati čtyщыmъ lюb0vію svztyю pamztь tvoю2. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Ćkw dv7u i3 є3di1nu vъ ženahъ, tS bezъ sёmene r0ždšuю bGa pl0tію, vsi2 ўblažaemъ r0di čelovёčestіi: džgnь bo vseli1sz vъ tS bžctvA, i3 ćkw mladenca doi1ši ziždi1telz i3 gDa. Tёmъ ѓgGlьskій i3 čelovёčeskій r0dъ dost0йnw slavimъ pres™0e ržctvo2 tvoE, i3 soglasnw vopіemъ ti2: moli2 hrtA bGa, sogrэšenій njstavlenіe darovati poklansющыmsz vёroю pres™0mu ržctvY tvoemY.

Taže stepє1nna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa.

Prokjmenъ, glasъ d7:

Vozveseli1tsz pravednikъ nj gDэ:

Stjhъ: Ўslhši, b9e, glasъ m0й:

Vsskoe dыhanіe:

E#đlіe t matfea, začalo lѕ.

Po n7-mъ palmЁ stіhi1ra, glasъ ѕ7:

Dnesь cRkovь toržestvyetъ, strastoterpca krassщisz pHdvigi, ćkw mnogocёnnoю ndeždeю, i3 vopіetъ hvalzщisz: sicev† mo‰ roždє1nіz, takovы6 moi2 shnove, i5hže pervэe porodi1hъ kreщenіemъ, vospitahъ že strahomъ gDnimъ, i3 nhnэ myčeniki vi1žu, i4stinэ vэnečniki i3zbr†nnы, da m0lztsz nj vselennэй ko gDu.

KanHnъ bcdы na ѕ7, glasъ v7:

Netrennu, neobhčnu:

KanHnъ s™agw na }, glasъ d7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Tverzu ўstA mo‰, i3 nap0lnztsz d¦a, i3 sl0vo trhgnu cRi1cэ m™ri, i3 kvlю1sz, svёtlw toržestvyz, i3 vospoю2, raduzsz, toS čudesA.

Novozvlenъ m§nikъ, blaženne geHrgіe, vselennэй naposlёdokъ kvi1sz: tёmže mi2 podaždь sl0vo tvoE b9іeю blgodatію, tvo‰ p0dvigi vospёti po dostosnію.

V0instvomъ dostočydnыmъ tvoegw2 soprotivlenіz pobBdnaz prіshomъ, na muči1telz є3stestvY: soveršennэ bo posramlenъ bhvъ, ne ktomY muči1tєlьskaz derzati načinaetъ.

NJdёzvsz vo brwnS i3spovёdanіemъ vёrы, i3 šlemъ vozloži1vъ blagodati svэtlёйšій, i3 ljzhkomъ že, geHrgіe, blagovэщannыmъ, ćkože mečemъ, ssэčE nkasnnago bathz.

BGor0dičenъ: GorA prevыs0kaz, ю4že vi1dэ danіi1lъ, kamenь gorы2 tsэčesz, kromЁ rykъ myžeskihъ, tebE prowbrazovA, bcde: bezъ myža bo namъ pl0tію rodilA є3si2 є3mmanyila.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Tvo‰ pэsnosl0vcы, bcde, živhй i3 nezavi1stnый i3st0čniče, li1kъ sebЁ sovokyplьšыz d¦0vnw ўtverdi2, vъ b9estvennэй tvoeй slavэ vэncevъ slavы spod0bi.

Mykami ćkw zlato čestn0e i3skusi1lsz є3si2, stradalьče slavne, i3 cRevi si1lъ prineslsz є3si2 vsepl0dіe slovesi2 i4stinno, vmёstw ngnS nltarnagw mečemъ i3stnёemo.

Sъ varvaromъ bravsz, i3 sego2 pobэdi1lъ є3si2, t hrtA derznovenіe prіi1mъ, mn0gu pečalь bэsHmъ sotvori1lъ є3si2, svztы6mъ že ѓgGlwmъ veselіe i3 radostь: sъ ni1miže vodvorsešisz.

Maslina plodovi1taz vъ cRkvi živagw bGa, tvoi1hъ moщeй raka nhnэ kvi1sz, t nesže prіemlemъ razli6čnaz nedygwvъ i3scэlє1nіz, i5že tob0ю njbogaщšіisz, i3 čudesы2 tvoi1mi krassщіisz.

BGor0dičenъ: RečE b9estvennый їezekjilь: i3 bydetъ dverь zatvorena, i3 sіE na tebЁ i3sp0lnisz, vLčce: vni1de bo neskazannw vъ tS dž§ee sl0vo, i3 mjru kvi1sz ploton0secъ i3zъ tebє2, dv7o, sohrani1vъ tS vo nboi1hъ.

Sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

Premydrosti rači1telь bhvъ, sokr0viщe dobrodёteleй, tonyduže i3 počerpE bžctvєnnaz razumBnіz: tёmže i3 vremeni prišedšu, kъ podvigHmъ ўserdnw podvi1gsz, prіemlz myčeničєskіz r†nы, glavЁ ўsэčenіe, i3 kr0vi i3stečenіe: i3 nhnэ živeši vъ neizrečennэ svёtэ sъ myčєniki. Tёmže vopіemъ ti2: moli2 hrtA bGa, grэhHvъ njstavlenіe darovati poklansющыmsz vёroю svztы6mъ moщemъ tvoi6mъ. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Pomыšlsю sydъ, i3 i3spыt†nіz str†šnaz, trepeщu i3 ўžasaюsz mykъ, i3 ngnS bolBzni, i3 tmy že i3 tartarъ: ўvы2, čto2 sotvorю2, stydъ kakw preterplю2, є3gdA kni6gi razgnytsz, i3 dэ‰nіz njbličatsz; segw2 radi pripadaю ti2, bcde prečctaz, togdA predstani mi2, nyždы džnыz i3z8imaющi: tebe bo i4mamъ pribёžiщe, vLčce.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Sэdsй vъ slavэ na prt0lэ b9estvA, vo džblacэ legcэ, prіi1de ї}sъ prebžctvennый, netlёnnoю dlanію, i3 spasE zovyщыz: slava, hrtE, si1lэ tvoeй.

Nastupi1vъ na varvarskoe stremlenіe, i3 popravъ sego2, myčeniče, ros0ю sъ nb7sъ bžctvennw njbogati1sz, vzыvaz hrtY: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Pače smhsla strastoterpca tvoegw2 lюbы2 prevosh0ditъ vs‰ pomыšlє1nіz, sl0ve, borє1nіz i3 myžestvєnnыz p0dvigi, i3 natrižnє1nіz, ±že p0dalъ є3si2 zak0nnw є3mY postradati.

Ćkw d0brъ v0inъ, ćkw nepobэdi1mь myčenikъ, ćkw hrt0vъ hrab0rnikъ, i3 ćkw blgočestіz pob0rnikъ, nbcnaz selє1nіz naslёdovalъ, likHmъ ѓgGlьskimъ vsegdA sveselssz.

BGor0dičenъ: I#z8wbrazovaše vъ čermnёmъ prošestvіe drevle ї}levo bezmyžnoe tvoE ržctvo2, vsecRi1ce: ćkože bo džnъ togdA preйde nem0krennw, takw i3 hrt0sъ bezsёmennw t tvoi1hъ prečctыhъ kroveй proizhde, dv7o.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ўžas0šasz vssčєskaz nj bžctvennэй slavэ tvoeй: th bo, neiskusobračnaz dv7o, i3mёla є3si2 vo ўtr0bэ nadъ vsёmi bGa, i3 rodilA є3si2 bezlёtnago sn7a, vsBmъ vospэvaющыmъ tS mi1rъ podavaющaz.

Ranamъ tёlo tvoE, veli1kій knsže geHrgіe, primэsi1sz, i3 ќzami mnogoobraznыhъ mykъ, mĐro blagov0nno: tёmъ i3stočaetъ namъ blagouhaющi dyšы, vёroю nesumnёnnoю tS počitaющыmъ vsegdA.

Kroplenіemъ kr0ve tvoeS, pogasi1lъ є3si2 ќglіe surovstvA batheva, strastoterpče, bžctvennыhъ čudesъ ngnemъ, premydre, ti1nu strastnyю lю1tыhъ požigaz, veli1koю blagodatію sp7sovoю, geHrgіe.

K0lь strašno že i3 slavno nj hrtЁ soprotivlenіe tvoE, є3myže počudi1šasz plemenA njbrёtšazsz na p0dvizэ, i3 pohvali1ša terpёnіe: varvari že posrami1šasz, stud0mъ njblekšesz.

BGor0dičenъ: GorЁ bsše soprisnosyщenъ nc7Y i3 bGu bGъ sl0vo, i3 sъ nami bGъ i3 člvёkъ, bcde, tob0ю sšedъ kъ našemu smirenію, svoboždaz t klstvы pradэdnіz: tebe bo vi1dэ patrіarhъ їakwvъ lёstvicu nbcnuю.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Bžctvennoe sіE i3 vsečctn0e soveršaющe prazdnestvo, bGomydrіi, bGom™re, prіidi1te, rukami vospleщimъ, t neS r0ždšagosz bGa slavimъ.

Nikakože pokolebA stolpA blgočestіz svirёpstvo varvarskoe, nižE preщenіe bathevo, nižE mečnoe ўsэčenіe, ni r†nы, ni smertь nyždnэйšaz.

Vzыgrašasz svёtlw myčeničestіi togdA li1kove, vi1dэvše tvoE derznovenіe, i3 prini1kše sovokyplennw so ѓgGlы nevi1dimw ўkrэplshu tS vъ p0dvizэ.

Tэlesъ str†sti neiscBlьnыz b9іeю blgodatію i3scэli1lъ є3si2, veli1kій knsže geHrgіe, mĐro blgouhaющee i3stočaz ќbw, tvoi6mъ čestnы6mъ moщemъ prikasaющыmsz.

BGor0dičenъ: Nbraznэ runo2 gedeHnъ prіstъ njrošeno, tvoE predvozvэщaz čydo: sni1de bo ćkw d0ždь na runo2, bcde, є3di1nый t trbcы vo ўtr0bu tvoю2 voploщaemь.

Kondakъ, glasъ }:

Hrt0vэ smerti pod0bzsz, i3 togw2 i3spi1ti čašu vozželёvъ ćkw životA: za neg0že myžeski podvizavsz, prezrёvъ zemn0e carstvo, t bezb0žnыhъ v†rvarъ postradavъ do smerti, geHrgіe bGomydre: tёmъ moli2, spasti1sz vBrnыmъ lю1demъ moli1tvami tvoi1mi.

Jkosъ: Kto2 i3zglag0letъ si6lы gDnz; i3li2 kto2 i3spovёstь strad†nіz tvo‰ i3 dobrodёtєli, myčeniče; i3li2 kjй ljzhkъ vospёti vozm0žetъ po dost0instvu; tёmže i3 ѓzъ nedost0йnый pokušaюsz hvali1ti že i3 slaviti vLku žiznodavca, davšago tebЁ na varvarы derzostь, ѕločesti1vagw bathz ne ўbostisz, i3spovёdaющu tebE i4stinnago bGa. Segw2 radi tS čti1mъ vёroю i3 lюb0vію, strastoterpče geHrgіe: tёmъ moli2 spasti1sz vBrnыmъ lю1demъ moli1tvami tvoi1mi.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Ne posluži1ša tvari bGomydrіi pače sozdavšagw, no džgnennoe preщenіe myžeski popravše, radovahusz poю1щe: prepёtый nc7є1vъ gDь i3 bGъ, blagoslovenъ є3si2.

Na kameni bžctvennagw razuma ўtverdi1vъ serdca svoegw2 stwpы2, slavne, vragHvъ že ўhiщrє1nіz ne prevrati1ša tS vospэvaющa: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Svёtъ nevečernій stradavšu kr0vію vozsіS tebЁ, i3 veselіe ćvэ tebE prіstъ, velikomyčeniče, vospэvaющa: ntє1cъ našihъ b9e, blagoslovenъ є3si2.

I$stinenъ m§nikъ, i4stinnagw hrtA bGa našegw stradalecъ vzыvaše: mučє1nіz bo cvёtы blgov0nіz vmэnsю, i3 krHvnыz strui6 baneю kRщenіz.

BGor0dičenъ: Ri1torstvuющій ljzhkъ bezglasenъ že i3 nedvi1žimь, nj tebЁ zri1mъ, bGoradovannaz: ne i4matь bo posti1gnuti nepostiži1magw začatіz neizrečennoe roždenіe.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: DŽtroki blagočesti6vыz vъ peщi2 ržctvo2 bGor0dičo spaslo2 є4stь: togdA ќbw njbrazyemoe, nhnэ že dёйstvuemoe, vselennuю vsю2 vozdvizaetъ pёti tebЁ: gDa p0йte, dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

Ўblaži1ša tS carіe, blagoslovi1ša s™i1telіe, slhšaщe tvoE myžestvennoe terpёnіe, i3 ko hrtY hodataz stzžavše tS: i3 nhnэ prihodsщe čestnы6mъ tvoi6mъ moщemъ poklansюtsz.

Bžctvennый geHrgій i3stočaetъ mĐro blagodati, povelэvaz vBrnыmъ počerpati na prosvэщenіe i3 čistotY, vzыvaz: gDa p0йte, dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Hvalssz ćzvami hrt0vыmi, kъ vBčnыmъ nbi1telemъ vosteklъ є3si2, t kr0ve tvoeS njbagri1vъ pl0tь, i3 svёtlw cRevi si1lъ predstoi1ši, sъ myčeniki likyz.

BGor0dičenъ: I#saіi ќglь drevle p0slanъ bhstь, kleщami nosi1mь t serafjma, i3 kasazsz tomY, grэhi2 njstavlsetъ: kleщa že tы2 є3si2, dv7o, bžctvennый ќglь nosi1všaz, vo njstavlenіe grэhHvъ čelovёčestvu.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Vsskъ zemnor0dnый da vzыgraetsz, d¦omъ prosvэщaemь, da toržestvyetъ že bezpl0tnыhъ ўmHvъ є3stestvo2, počitaющee svzщennoe toržestvo2 bGomatere, i3 da vopіetъ: raduйsz, vseblažennaz bcde, čctaz prisnodv7o.

V0inъ i4stinnый hrt0va propovёdanіz bhlъ є3si2, geHrgіe, i3 lesti potrebi1telь bezb0žіz. Tёmže i3 nhnэ moli1tvami tvoi1mi potrebi2 varvarskoe vostanіe, v0instvu našemu podъ n0zэ, slavne, tёhъ nizloži2.

Ѓщe i3 tsёčena bhstь glavA tvoS, i3 kr0vь i3zlіssz, no prilьpE vёrnw, i3 pobэdi1tєlьnaz tob0ю soverši1šasz. Tёmže i3 na nasъ vostaю1щihъ si1loю tvoeю posrami2, i3 kvi2 nasъ pobэdi1teli.

Lykъ sokruši2 nečesti1vыhъ, strastoterpče nepobэdi1me, nepravednw dvi1žimый na tvoE dostosnіe, є4že sebЁ i3zbralъ є3si2 vozlюbi1vъ, i3 v0instvu našemu si1lu ўtverdi2: da i3 mы2 ti1hw preprov0dimъ ži1telьstvo.

BGor0dičenъ: E#g0že pror0cы provozvэsti1ša vsi2 mnogoobraznэ, i3 vopl0щšasz nasъ radi t tebє2 vi1dэhomъ, bcde, bGa i3 čelovёka soveršenna, i3zbavlsющa čelovёki t klstvы pradэdnіz, tvoi1mi mltvami, i3 vёčnыz myki svoboždaющa.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: Pl0tію ўsnyvъ:

Svёtu nevečernemu predstoS, strastoterpče, sъ myčeničeskimi li1ki, vospэvaющыz tS vъ pamzti tvoeй t i3skušenіz spasaй moli1tvami tvoi1mi. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Nezahodi1magw svёta nosi1lo, prisnodv7o, prosvёщšagw sэdsщihъ vo tmЁ nevёdэnіz prelesti, njzari2 i3 namъ grBšnыmъ svёtъ sn7a tvoegw2.

Na hvali1tehъ stіhi6rы na d7, glasъ №.

Pod0benъ: Nbcnыhъ činHvъ:

Na nb7si2 prepoči1lъ є3si2 veselssz, moli2 za nы2 pres™yю trbcu, mi1lostь podati namъ i3 žitіE mi1rno i3 bezgrёšno, ćkw vъ tY vёruющihъ pri1snw skorbeй ўgonzati, i3 radovanіe ўluči1ti. Dvaždы.

Miloserdіz radi tvoegw2, i3st0čnikъ namъ daruй blagodati, vsk0rэ radosti i3sp0lnь, i3stočaющь ўtэšenіe syщыmъ vъ pečalэhъ, molS hrtA, vseslavne, spasti1sz dušamъ našыmъ.

Tы2 vъ veselіe všedъ netlёemo, veselіe namъ dati moli2, i3 spasti2 rabы6 tvo‰: m0žeši bo, geHrgіe, prizыvaющыmъ tS bэdы6 razgnati, molS hrtA, i3 i3scэli1ti bolsщыz.

Slava, glasъ }:

T blgočesti1va k0rene prozsbъ i3zrastE, ўsыnenіz vodami napoenъ ćsnw, geHrgіe strastoterpče: i4bo hrt0vэ cRkvi ćkw fjnіxъ vыsokoverhій procvёlъ є3si2 namъ, preucvэtlэvaz vBrnыz. Tёmъ nhnэ sъ m§niki predstoS hrtY, moli1sz nj dušahъ našihъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

VLčce, prіimi2 moli1tvu r†bъ tvoi1hъ:

Slavosl0vіe veli1koe, i3 tpystъ.

Na lіturgji: Blažє1nna s™0mu, pёsnь G-z i3 ѕ7- z.

Prokjmenъ, glasъ d7:

S™ы6mъ, i5že sytь na zemli2 є3gw2, ўdivi2 gDь vs‰ hotBnіz svo‰ vъ ni1hъ.

Stjhъ: Predzrёhъ gDa predo mn0ю vhnu:

Ґpclъ kъ є3feseєmъ, začalo slg.

Ґllilyіa: Vozzvaša pravednіi, i3 gDь ўslhša i5hъ.

Stjhъ: MnHgi skHrbi pravєdnыmъ, i3 nj vsёhъ i4hъ i3zbavitъ | gDь.

E#đlіe luki2, začalo Rѕ.

Pričastenъ: Raduйtesz, pravednіi, nj gDэ:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.