NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Fevruarіa G

Ravnoapclьnagw nіkolaz ґrhіepjskopa tokjйskagw, ґp0stola kp0nіi.

Na malэй večernэ. Da poetsz poslёdovanіe s™hhъ smmeHna bGoprіi1mca i3 ѓnnы prrbčcы.

Na veli1cэй večernэ, Na GDi, vozzvahъ: stavimъ stіhHvъ }, i3 poemъ stіhi6rы, povtorsющe pє1rvыz, prežde prazdnika:

Pod0benъ: Nbcnыhъ činHvъ:

Tvorecъ vssčeskihъ i3 i3zbavitelь našъ m™rію dv7oю vъ cerkovь prin0sitsz. Tёmže starecъ sego2 prіemъ, sъ radostію vzыvaše: nhnэ tpuщaeši rabA tvoego2, blaže, sъ mi1romъ, ćkože i3zv0lilъ є3si2.

SmmeHnъ na ryki t dv7ы prіemъ prežde vsёhъ vBkъ roždennago, sp7sa vi1dэhъ, vopіsše, prosvэщenіe tvoeS slavы koncє1mъ: nhnэ tpuщaeši rabA tvoego2, blaže, sъ mi1romъ, ćkw vi1dэhъ tS dnesь.

Naposlёdokъ vэkHvъ roždena na spasenіe čelovёkwvъ, smmeHnъ poneshй na rukahъ sp7sa, raduzsz vopіsše: vi1dэhъ svёtъ kzhkwvъ i3 slavu ї}lz, nhnэ tpuщaeši ćkože reklъ є3si2 ćkw bGъ, t syщihъ zdЁ velёnіemъ tvoi1mъ.

Stіhi6rы s™i1telz, glasъ v7.

Pod0benъ: Kjimi pohvalьnыmi vэncы2:

Kakw tS vospёti vozm0žemъ, s™i1telю nіk0lae ravnoapctolьne; derznylъ bo є3si2 r0dinu njstaviti blgočesti1vuю, rodi1teleй, d0mъ i3 bli1žnihъ, i3 ćkože ґpctwli hrtHvы i3nogdA tidti2 vъ zemlю nevёdomuю i3 dalečaйšuю, i3dёže tS gnёvomъ i3 ѕl0boю srэt0ša i3 ўbi1ti tS hotshu za nenavistь ko hrtY i3 kъ pr0povэdi tvoeй. No poslavый hrt0sъ tS soblюdE, i4že i3mёzй velію mi1lostь.

Kakw vospёti tS vozm0žemъ, s™i1telю nіk0lae ravnoapctolьne; kmrjlla bo i3 mef0dіz slovenskihъ bhvъ ўčeni1kъ pozdnёйšій, prošelъ є3si2 pytь i4hъ tёsnый i3 prisk0rbnый, preloži1vъ trud0mъ veli1kimъ vs‰ kni6gi blgočestіz pravoslavnagw i3 davъ kp0ncamъ sokr0viщe bezcёnnoe, ćkw da prosvэщaюtsz vёdэnіemъ, da m0lztsz bGu svoi1mъ si i4hъ kzhkomъ i3 da procvэtaetъ sredi2 ni1hъ cRkovь hrtA bGa našegw, i4že i3mёzй velію mi1lostь.

Kakw vospёti tS vozm0žemъ, s™i1telю nіk0lae ravnoapctolьne; ўvэnča bo tS gDь vэncы2 prepod0bіz i3 ґrhіereйstva i3 ґpctolьstva: treksz bo mjra, vsego2 sebE predalъ є3si2 bGu vo služenіe: svzщennodёйstvuz že blgodarenіz žertvu taйnuю vъ pi1щu nbcnuю tvoi1hъ čadъ, propovёdalъ є3si2 sl0vo hrt0vo, dovodS є5 do razdэlenіz členwvъ že i3 mozgHvъ slyšaющihъ: so ґpctolы že nhnэ vodvorszsz, m0lišisz nj nasъ hrtY, i4že i3mёzй velію mi1lostь.

Slava, s™i1telz, glasъ }:

Vost0kъ svhše shй, gDi ї}se hrtE b9e našъ, njzari2 svёtomъ tvoi1mъ nevečernimъ vsю2 stranY voshodsщagw s0lnca i3 proleй na vsёhъ vrazumi1telьnuю blgodatь tvoю2, ćkw da ўmili1všesz nar0dы vsi2 vni1dutъ vo dv0rъ džvčій cRkve pravoslavnыz, i3 prinesytъ tebЁ gobzovanіe plodHvъ blgočesti1vыhъ, i3 tёmъ vozmezdztъ trudы2 t‰žkіz ravnoapctola zemli2 svoeS, s™i1telz nіkolaz. Togw2 moli1tvami sp7si2 dyšы vsёhъ počitaющihъ čestnyю pamztь є3gw2.

I# nhnэ, prazdnika, glasъ ѕ7:

Da tverzetsz dverь nbcnaz dnesь: beznačalьnoe bo sl0vo dž§ee, načalo prіi1mъ podъ lёtы, ne tstyplь svoegw2 bžctvA, t dv7ы, ćkw mladenecъ četыredesztodnevenъ materію v0lьnэ prin0sitsz vъ cRkovь zak0nnuю! I# sego2 na ryki prіemletъ starecъ, tpusti2 zovhй rabA, vLko, i4bo džči moi2 vi1dэsta sp7senіe tvoE! Prišedый vъ mjrъ sp7sti2 r0dъ čelovёčь, gDi, slava tebЁ.

Vh0dъ.

Svёte ti1hій:

Prokjmenъ dnE i3 čtє1nіz s™i1tєlьskaz tri2.

Pri1tčeй čtenіe. (Glavы6 G i3 }.)

Pamztь prvdnagw sъ pohvalami, i3 blgoslovenіe gDne na glavЁ є3gw2. Blženъ čelovёkъ, i4že njbrёte premydrostь: i3 smertenъ, i4že ўvёdэ razumъ. Lyčše bo sію2 kupovati, neželi zlata i3 srebrA sokrHviщa. Čtcnёйšaz že є4stь kamenій mnogocёnnыhъ, vse že čctn0e nedost0йno є3S є4stь. Dolgota bo dneй, i3 lBta životA vъ desni1cэ є3S: vъ šyйcэ že є3S bogatstvo, i3 slava. T ќstъ є3S i3sh0ditъ pravda, zak0nъ že i3 mlctь na ljzhcэ n0sitъ. Poslyšaйte ќbw menE, q č†da! Čtcn†z vo rekY: i3 blženъ čelovёkъ, i4že puti6 mo‰ sohrani1tъ: i3sh0di bo moi2, i3sh0di životA, i3 ўgotovlsetsz hotёnіe t gDa. Segw2 radi molю2 vasъ, i3 predlagaю m0й glasъ sыnovHmъ čelovёčєskimъ: ćkw ѓzъ premydrostь ўstr0ihъ sovёtъ, i3 razumъ i3 smhslъ ѓzъ prizvahъ. M0й sovёtъ i3 ўtverždenіe, m0й razumъ, mos že krёpostь. Ѓzъ menE lю1bzщыz lюblю2, i4щuщіi že menE njbrsщutъ blgodatь. Razumёйte ќbw neѕl0bivіi kovarstvo, nenakazannіi že prilagaйte serdcA. Poslyšaйte menE i3 paki, čtcn†z bo rekY, i3 tverzu t ўstenъ pr†vaz: ćkw i4stinэ pouči1tsz gortanь m0й, merzki že predo mn0ю ўstnы2 lži6vыz. Sъ pravdoю vsi2 glag0lы ќstъ moi1hъ: ničt0že vъ ni1hъ str0potno, nižE razvraщenno: Vs‰ pr†va sytь razumэvaющыmъ, i3 prHsta njbrэtaющыmъ razumъ. NaučY vo vasъ i4stinэ, da bydetъ nj gDэ nadežda vaša, i3 i3sp0lnitesz d¦a.

Premydrosti solomHnovы čtenіe. (Glavы6 ‹, ѕ7 i f7.)

ЎstA prvdnagw kaplюtъ premydrostь: ўstnё že mužeй mydrыhъ vёdztъ blgodatь. ЎstA mydrыhъ poučatsz premydrosti, pravda že i3zbavlsetъ i5hъ t smerti. Skončavšusz myžu pravednu, ne pogi1bnetъ nadežda. Shnъ vo prvdnъ raždaetsz vъ živ0tъ, i3 vo blgi1hъ svoi1hъ pl0dъ pravdы njb8i1metъ. Svёtъ prvdnыmъ vsegdA, i3 t gDa njbrsщutъ blgodatь i3 slavu. ljzhkъ mydrыhъ dHbraz svёstь, i3 vъ serdcэ i4hъ počjetъ mydrostь. Lю1bitъ gDь prpdbnaz serdcA, prіstni že є3mY vsi2 nepor0čnіi vъ puti2. Mydrostь gDnz prosvэщaetъ licE razymnagw. Postigaetъ bo želaющыz ю5, prežde daže razumёti ю5: i3 ўd0bь ќzritsz t lю1bzщihъ ю5. Ќtrenevavый kъ neй ne ўtrudi1tsz: i3 bdsй є3S radi, vsk0rэ bez8 pečali bydetъ. Ćkw dost0йnыhъ є3S samA njbh0ditъ i4щuщi: i3 vo stezshъ є3S kvlsetsz i5mъ blgoprіemnэ. Mydrosti nikogdaže njdolёetъ ѕl0ba. Si1hъ radi i3 rači1telь bhhъ dobr0tы є3S: i3 vozlюbi1hъ ю5, i3 poiskahъ t ю4nosti moeS: I# vzыskahъ nevёstu privesti2 sebЁ, ćkw vsёhъ vLka vozlюbi2 ю5. Tai1bnica bo є4stь b9іz hi1trosti, i3 njbrэtatelьnica dёlъ є3gw2. Trudы2 є3S, sytь dobrodёtєli: cэlomydrію že i3 razumu tA ўči1tъ, pravdэ i3 myžestvu, i5hže potrebnэe ničt0že є4stь kъ žitіi2 čelovёkwmъ. Ѓщe že i3 mn0gagw i3skysstva želaetъ kto2, vёstь drє1vnzz, i3 bhti hot‰щaz razsm0tritъ: Svёstь i3zvi6tіz slovesъ, i3 razrэšє1nіz gadanій: znamєnіz i3 čudesA prorazumёetъ, i3 sbыtі‰ vremenъ i3 lёtъ: i3 vsBmъ sovёtnikъ є4stь blgъ, ćkw bezsmertіe є4stь vъ neй, i3 blgoslavіe vo nbщenіi slovesъ є3S. Segw2 radi besёdovahъ ko gDu, i3 pomoli1hsz є3mY, i3 rёhъ t vsegw2 serdca moegw2: B9e ntcє1vъ, i3 gDi mlcti, sotvori1vый vs‰ sl0vomъ tvoi1mъ, i3 mydrostію tvoeю ўstr0ivый čelovёka, da vladёetъ bhvšimi t tebE tvarьmi2, i3 da ўpravlsetъ mjrъ vъ prepod0bіi i3 pravdэ: Daždь mi2 tvoi1hъ prt0lwvъ prisэdsщuю premydrostь, i3 ne tluči2 menE t džtrwkъ tvoi1hъ, ćkw ѓzъ rabъ tv0й, i3 shnъ rabhni tvoeS. Posli2 ю5 sъ nb7sъ t s™agw žili1щa tvoegw2, i3 t prt0la slavы tvoeS, da syщi so mn0ю nauči1tъ mS, čto2 blgoug0dno є4stь pred8 tob0ю: i3 nastavitъ mS vъ razumъ, i3 sohrani1tъ mS vъ slavэ svoeй. Pomыšlє1nіz bo smertnыhъ vs‰ bozzli6va, i3 pogrэši1tєlьna ўmыšlє1nіz i4hъ.

Premydrosti solomHnovы čtenіe. (Glavы6 d7, ѕ7, z7, v7.)

Pohvalsemu prvdniku, vozveselstsz lю1dіe: Bezsmertіe bo є4stь pamztь є3gw2, ćkw t gDa poznavaetsz, i3 t čelovBkъ: i3 ўg0dna gDvi dušA є3gw2. Vozlюbi1te u5bo, q myžіe, mydrostь, i3 poživetE: voshoщi1te є3S, i3 nakazani bydete: načalo bo є3S lюbы2, i3 soblюdenіe zak0na. Počti1te premydrostь, da vo vёki crtvuete. VozvэщY vamъ, i3 ne skrhю t vasъ t†inъ b9іihъ: Ćkw t0й mydrosti nastavnikъ є4stь, i3 mydrыhъ i3spravitelь, i3 vsskomu smhslu i3 dёlu hitrecъ. I# vsBmъ smhslwmъ nauči1tъ mydrostь: є4stь bo vъ neй d¦ъ razymenъ i3 s™ъ, i3 sіsnіe svёta prisnosyщnagw, i3 w4brazъ blgosti b9іz. TA drygi b9іz i3 prbr0ki ўstrosetъ: Blgolёpnэйši že є4stь s0lnca, i3 pače vsskagw sotvorenіz ѕvёzdъ: svёtu sosuždaema, njbrэtaetsz pervэйši. TA ўgoždaющihъ є4й t bolёzneй i3zbavi, i3 nastavi na stєzi2 pr†vыz. DadE i5mъ razumъ i3mёti svstъ, i3 sohrani2 | t lovsщihъ, i3 p0dvigъ krёpokъ podadE i5mъ. Da razumёюtъ vsi2, ćkw si1lьnэe vsegw2 є4stь blgočestіe. I# nikogdaže prem0žetъ ѕl0ba mydrosti, nižE preйdetъ ѕlы6z njbličaющi sydъ. Rek0ša že vъ sebЁ, pomhslivše nepravednw: nasi1lьstvuemъ pravednomu, i3 ne poщadi1mъ prpdbstva є3gw2, ni ўsrami1msz sэdi1nъ starosti mnogolёtnы. Bydetъ bo namъ krёpostь zak0nъ: i3 ўlovi1mъ pravednago, ćkw neug0denъ namъ є4stь i3 proti1vitsz dэlHmъ našыmъ, i3 pon0sitъ namъ tpadenіe zak0na, i3 njbličaetъ namъ sogrэšє1nіz nakazanіz našegw. Vozvэщaetъ namъ razumъ i3mёti b9ій, i3 džtroka gDnz sebE i3menyetъ. Bhstь namъ na njbličenіe pomыšlenієmъ našыmъ, i3 tsžekъ namъ є4stь i3 vi1dimь: ćkw nepod0bno i3nы6mъ žitіE є3gw2 i3 i3zmэnenы stєzi2 є3gw2. Vъ poruganіe vmэni1homsz є3mY, i3 ўdalsetsz t puteй našihъ ćkw t nečistHtъ, i3 blaži1tъ poslBdnzz pravednыhъ. Ўvi1dimъ ќbw, ѓщe slovesA є3gw2 i4stinna sytь, i3skusi1mъ, ±že sbыvaюtsz є3mY. Ruganіemъ i3 mykoю i3stsžemъ є3go2, da razumёemъ kr0tostь є3gw2, i3 i3skysimъ bezѕl0bstvo є3gw2: smertію bez8wbraznoю njsydimъ є3go2, bydetъ bo posэщenіe t slovesъ є3gw2. Sі‰ pomhsliša, i3 prelьsti1šasz: njslэpi1 bo | ѕl0ba i4hъ, i3 ne razumёša t†inъ b9іihъ, i3 ne razsudi1ša, ćkw tы2 є3si2 bGъ є3di1nъ, životA i3mёzй i3 smerti vlastь, i3 sp7sazй vo vremz sk0rbi, i3 i3zbavlszй t vsskagw ѕlA. Щedrъ i3 mlctivъ, i3 daS prepodHbnыmъ svoi1mъ blgodatь, i3 svoeю mhšceю gHrdыmъ protivlszsz.

Na lіtji stіhi6rы prazdnika, ćkože i3 na stіh0vnэ:

Pod0benъ: Nbcnыhъ činHvъ:

BGozvlenіz neizrečennagw nhnэ prazdnuemъ spasi1telьnuю blagodatь: t dv7ы bo ntrokovi1cы neprel0žnw mladenstvovavъ hrt0sъ bGъ, vъ cerkovь bGu i3 nc7Y, m™rію nhnэ prin0sitsz, є3g0že prіemъ smmeHnъ rukami njb8stъ.

Stjhъ: Nhnэ tpuщaeši rabA tvoego2, vLko, po glag0lu tvoemY, sъ mi1romъ.

Vo prbr0cэhъ vi1dэnъ bhlъ є3si2, ćkože m0щno bsše, ї}se, tebE vi1dэti drevle, no nhnэ, b9ій sl0ve, pl0tію vsemY mjru kvi1lsz є3si2 v0leю, t dv7ы mRji, hrtE, tvoE spasenіe vsBmъ syщыmъ t ґdama kvi1lъ є3si2, ćkw člvэkolю1becъ.

Stjhъ: Svёtъ vo tkrovenіe kzhkwvъ, i3 slavu lюdeй tvoi1hъ їzrailz.

Na sіnaйstэй gorЁ zak0nъ ўčini1vый drevle, nhnэ vъ sіHnэ gradэ i3spolnsz zakHnnaz, rukami bcdы, mLnecъ, hrtE, so vsesožžє1nіi, na rukahъ smmeHna vo hramъ vnesti1sz voshotёlъ є3si2 pl0tію.

Slava, s™i1telz, glasъ }:

S™i1telю nіk0lae, poži1vъ i3 potrudi1vsz neustannw vs‰ dni6 životA tvoegw2 vъ kp0nіi kzhčestэй mydrostію i3 pravdoю, preloži1lъ є3si2 ѕl0bu lюdeй stropti1vыhъ vъ kr0tostь i3 lюblenіe. Tёmže є3gdA skončalъ є3si2 p0dvigъ tv0й prisnopamztnый i3 prešelъ є3si2 tsю1du vъ vBčnaz žili6щa, vsi2 vosplakašasz tvoegw2 lišenіz i3 pripadaюtъ daže do nhnэ ko gr0bu tvoemY prossщe p0moщi moli1tvъ tvoi1hъ, i4že d0brэ soblю1dšagw zavёtъ ґpctolьskій i3 prіwbrёtšagw ćkw є3pjskopъ cRkve svidёtelьstvo vnёšnihъ, ne t0kmw svoi1hъ. Ne prestaй u5bo naziraz stado tvoE, vo є4že kreщє1nnыmъ čadamъ tvoi6mъ prespэvati blgočestіemъ, nekreщє1nnыmъ že ўmili1tisz kogdA i3 vni1ti vъ l0no cRkve pravoslavnыz i3 vsBmъ sp7sti1sz sъ lюb0vію prazdnuющыmъ s™yю pamztь tvoю2.

I# nhnэ, prazdnika, glasъ t0йže:

I$že na heruvjmэhъ nosi1mый i3 pэvaemый t seraf‡mъ, dnesь vъ bžctvennoe s™i1liщe po zak0nu prinosi1mь, na starčeskihъ, ćkw na prest0lэ, sэdi1tъ rukahъ, i3 t їHsifa prіemletъ darы bGolёpnw, ćkw suprygъ g0rličiщъ, neskvernuю cRkovь, i3 t kzы6kъ novoizbr†nnыz lю1di: golubi6na že dvA ptenc†, ćkw načalьnikъ vethagw že i3 n0vagw, є4že kъ nemY njbэщanіz, smmeHnъ konecъ prіemъ, blagosl0vz dv7u mRjю bcdu, strasteй džbrazы i4že i3zъ neS provozglasi2, i3 t negw2 prošaše tpuщenіz, vopіS: nhnэ tpusti1 mz, vLko, ćkože prežde vozvэsti1 mi: ćkw vi1dэhъ tS pervovёčnago svёta, i3 sp7sa gDa, hrtoimeni6tыmъ lю1demъ.

Troparь s™i1telz, glasъ d7:

Ćkw ґpctolwmъ sopričastnika vъ trudёhъ i3 vozmezdіihъ cRkovь tS sъ lюb0vію počitaetъ, s™i1telю džtče nіk0lae ravnoapctolьne. Položi1vъ bo mn0gimi p0dvigi načalo pravoslavіz vъ kp0nіi kzhčestэй, ўmn0žilъ є3si2 vъ neй č†da sp7senіz, i3 po konči1nэ prіstъ tS bGъ vo njbi1teli ґpctolъ svoi1hъ po dostosnію. Segw2 radi m0limъ tS moli1sz gDevi prebhti i3 vъ prє1dnzz dёlu tvoemY nezhblemu na vёki, i3 vvesti1sz vъ l0no cRkve pravoslavnыz vsBmъ pogi1bnuti i3myщыmъ, ўmiri1tisz mjrovi i3 sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika, glasъ №:

Raduйsz, blgodatnaz bcda dv7o, i3zъ tebe bo vozsіS s0lnce pravdы, hrt0sъ bGъ našъ, prosvэщazй syщыz vo tьmЁ! Veseli1sz i3 tы2, starče pravednый, prіemый vo njb8stіz svobodi1telz dyšъ našihъ, daruющago namъ voskresenіe.

Na ќtreni. Na BGъ gDь: troparь prazdnika, dvaždы. Slava, s™i1telz, i3 nhnэ, prazdnika.

Po №-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Povelёnnoe taйnw:

Povelёnіe svhše prіemъ vъ hramэ b9іi, є4že i3dti2 na ґpctolьstvo vъ kp0nію, i3 krestъ i4nočeskій i3 blgodatь sщ7enstva, vo vseoryžіi semъ njstavilъ є3si2 r0dinu i3 tšelъ є3si2 vъ dalьnюю zemlю kzhčeskuю. No p0moщію blgodati potrudi1vsz ўserdnw, požalъ є3si2 plodы2 radosti, mnHgіz dyšы sp7saющihsz.

Slava, i3 nhnэ, sэdalenъ prazdnika, glasъ №:

Li1kъ ѓgGlьskій da ўdivi1tsz čudesi2, zemnji že glasы vozopіemъ pёnіe, zrsщe neizrečennoe b9іe snizhoždenіe, є3gHže bo trepeщutъ nbcnыz si6lы, nhnэ starče njb8emlюtъ rycэ, є3di1nagw člvэkolю1bca.

Po v7-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ d7:

Pod0benъ: Vozneshйsz na krtъ:

Voznesenъ bhvъ bGomъ vъ sanъ ґpctola, vosprіslъ є3si2 zavёtъ hrt0vъ vъ glubinY duši2, i3 ѓgnz posredi2 volkHvъ, nikakože ўstraši1sz, no kreщaz lюdeй, i3 ўstrosz cRkvi, i3 vozdvizaz hramы, i3sp0lnilъ є3si2 zapovэdь bGolёpno, tёmže i3 soblюdesz tebЁ vэnecъ pravdы netlёnnый.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika, glasъ №.

Pod0benъ: Li1kъ ѓgGlьskій:

Shй so nc7emъ na prt0lэ s™ёmъ, prišedъ na zemlю t dv7ы rodi1sz, mladenecъ bhstь lBtы shй newpi1sanъ, є3g0že prіemъ smmeHnъ na ryki, raduzsz glag0laše: nhnэ tpuщaeši, щedre, vozveseli1vъ rabA tvoego2.

Po polmelei sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrostь:

Premydrostь bžctvennuю vsosavъ ўm0mъ i3 serdcemъ vъ d0mэ, hramэ i3 ўči1liщahъ rwssjйskihъ, bhlъ є3si2 i3st0čnikъ vodы2, tekyщіz vъ živ0tъ vёčnый, i3 i3dёže ѓщe bhlъ є3si2, vs‰ napoi1lъ є3si2 ži1zni dyha njkrestъ sebE: tы2 njbrati2 kp0ncєvъ vъ pravoslavіe, načavъ t pervagw, tы2 položi2 njsnovanіe cRkve vъ kp0nіi, tы2 vospэvaemъ bыvaeši dnesь po dostosnію. Moli2 hrtA bGa preumn0žiti dёlo tvoE i3 sogrэšenій njstavlenіe darovati prazdnuющыmъ lюb0vію s™yю pamztь tvoю2.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika, glasъ d7.

Pod0benъ: Ўdivi1sz їHsifъ:

Mladenstvueši menE radi, vethій denьmi. Čiщenіemъ prіobщaešisz, čistёйšій b9e, da pl0tь ўvёriši mnЁ ю4že t dv7ы. I# si1mъ smmeHnъ poučazsz, pozna tz bGa ćvlьšagosz pl0tію, i3 ćkw ži1znь lobzaše i3 raduzsz starčeski vzыvaše: tpusti2 menE, tebe bo vi1dэhъ, životA vssčeskihъ.

Taže stepє1nna, №-й ґntіfHnъ, glasъ d7:

T ю4nosti moeS:

Prokjmenъ, glasъ d7:

ЎstA mo‰ vozglag0lюtъ premydrostь i3 poučenіe serdca moegw2 razumъ.

Stjhъ: Ўslhšite sі‰, vsi2 kzhcы, vnuši1te, vsi2, živyщіi po vselennэй.

Vsskoe dыhanіe:

E#đlіe t їwanna, začalo lє.

Po n7-mъ palmЁ stіhi1ra samoglasna, glasъ ѕ7:

I#zlіssz blgodatь vo ўstnahъ tvoi1hъ, s™i1telю džtče nіk0lae, є4že propovёdati hrtA kp0ncamъ sl0vomъ i3 pisanіemъ. I# bhlъ є3si2 pastыrь vёrnagw stada, sъ ni1mže kypnw ne boslsz є3si2 malosti svoeS, pače že radovalsz є3si2 blgodatnыmъ načalomъ, i3 krёpkoю nadeždoю vozrastanіz, i3 blgovolenіemъ nc7A nbcnagw, daruющagw crtvo. Togw2 moli1tvami, hrtE b9e, podaždь mi1rъ i3 blgočestіe mjrovi, i3 dušamъ našыmъ velію i3 bogatuю mi1lostь.

KanHnъ prazdnika so їrmos0mъ na ѕ7. Glasъ G.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Syšu gluborodi1telьnuю zemlю s0lnce našestvova i3nogdA, ćkw stэna bo njgustЁ nbap0lы vodA, lю1demъ pэšomorehodsщыmъ i3 bGoug0dnw poю1щыmъ: poi1mъ gDevi, slavnw bo proslavisz.

Da kaplюtъ v0du džblacы, slnce bo na džblacэ legcэ nosi1mo nastalo є4stь, na netlёnnuю rukY, hrt0sъ vъ cerkvi ćkw mLnecъ. Tёmže, vёrnіi, vozopіi1mъ: poi1mъ gDevi, slavnw bo proslavisz.

Krэpi1tesz, rycэ smmeHni, starostію njslablennіi, lhsta že pretruždє1nna starča pravw bыstrw2 dvi1žitasz hrtY na srёtenіe, li1kъ so bezpl0tnыmi sostavlьše: poi1mъ gDevi, slavnw bo proslavisz.

Razumomъ prostє1rtaz nb7sA, veseli1tesz, i3 raduйsz, zemlE: i3zъ prebžctvennыhъ bo nёdrъ hitrecъ prošedъ hrt0sъ, m™rію dv7oю bGu nc7Y prin0sitsz mLnecъ, i4že prežde vsёhъ: slavnw bo proslavisz.

KanHnъ s™i1telz, parfenій, glasъ №, є3gHže kraegranesіe:

Kp0nіe, spasaйsz pravoslavіemъ.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: G0rьkіz rab0tы i3zbavlьsz ї}lь, neprohodi1moe pr0йde ćkw syšu. VragA zrS potoplsema, pёsnь ćkw blgodёtelю poetъ bGu, čudodёющemu mhšceю vыs0koю, ćkw proslavisz.

Ćkože mwmseй ne ўboslsz є3si2 farawni1tskihъ strahovanій, no myžestvennw pr0йde provesti2 r0dъ kp0nskій črez8 m0re kreщenіz vъ njbэtovannuю zemlю pravoslavіz, gDevi poS: slavnw bo proslavisz.

Pokrыvaša tS džblakъ b9іz blgodati vo dni6 napasteй, vъ noщi1 že tvoeS t lюdeй njstavlennosti svёtъ bžctvennый tS njsіzvaše, vъ tverdomъ terpёnіi gDvi poю1щa: slavnw bo proslavisz.

nый mwmseй dadE nar0du svoemY zak0nъ sіnaйskій, seй že kp0nskomu nar0du dadE vesь zak0nъ pravoslavnagw blagočestіz, ćkw da poučaюtsz i3 vozrastaюtъ, gDevi poю1щe: slavnw bo proslavisz.

BGor0dičenъ: Neiskusobračnaz m™i, ne prestaй pomogaющi moli1tvami tvoegw2 ravnoapctola nіkolaz, procvэtati pravoslavію vъ kp0nіi, ўmhtisz vsemY nar0du baneю pakibыtіS i3 spasti1sz vsBmъ poю1щыmъ gDevi: slavnw bo proslavisz.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Ўtverždenіe na tS nadёющihsz, ўtverdi2, gDi, cRkovь, ю4že stzžalъ є3si2 čestn0ю tvoeю kr0vію.

Pervoroždenъ i3zъ nc7A prežde vBkъ, pervoroždenъ mLnecъ i3zъ dv7ы netlёnnыz, ґdamu ryku prostiraz kvi1sz.

Mladoymna bhvša prelestію pervozdannago, paki i3spravlszй bGъ sl0vo, mladenstvovavъ kvi1sz.

Zemli2 i3sčadіe, paki potekšee vъ nю2, bžctvA soobraznoe є3stestvo2 ziždi1telь, ćkw neprel0žnэ, mladenstvovavъ kvi2.

I$nъ.

Їrm0sъ: Prežde vBkъ t nc7A roždennomu netlёnnw sn7u i3 vъ poslBdnzz t dv7ы voploщennomu bezsёmennw, hrtY bGu vozopіi1mъ: vozneshй r0gъ našъ, s™ъ є3si2, gDi.

I#zo ќstъ tvoi1hъ ne i3zhde velerečіe, smirenъ shй, no, ўtverdi1vъ vъ gDэ serdce tvoE, veli6kaz soverši1lъ є3si2, vъ terpёnіi vzыvaz: s™ъ є3si2, gDi.

E#li1ko protivlshusz sl0vu tvoemY nevёrnіi, toli1ko pače ўtverždalъ є3si2 vъ gDэ dyhъ tv0й, i3 ne ўbosvsz, i3 vspstь ne vozvrati1vsz, sp7slъ є3si2 sp7senіz i4щuщihъ, vzыvaz: s™ъ є3si2, gDi.

S™ostь b9ію propovёduz i3 samъ ю5 stzžavaz, ўmili1lъ є3si2 nakonecъ koravoserdečnыhъ i3 mn0žestvo i4hъ privelъ є3si2 ko gDu, vzыvaющihъ: s™ъ є3si2, gDi.

BGor0dičenъ: Preblgoslovenna є3si2, bcde dv7o, tvoi1mъ bo rožctv0mъ sp7saюtsz čelovёcы vsi2 t prelesti lukavagw, vzыvaющe: s™ъ є3si2, gDi.

Kondakъ prazdnika, glasъ №:

Ўtr0bu dv7i1ču njs™i1vый rožctv0mъ tvoi1mъ i3 rycэ smmeHne blgoslovi1vый, ćkože podobaše, predvari1vъ, i3 nhnэ sp7slъ є3si2 nasъ, hrtE b9e, no ўmiri2 vo branehъ ži1telьstvo, є3di1ne člvэkolю1bče.

Jkosъ: Kъ bcdэ pritecemъ, hotsщіi sn7a є3S vi1dэti, kъ smmeHnu nosi1ma, є3g0že sъ nb7sE bezpl0tnіi vi1dzщe, divlshusz glag0lющe: č{dnaz zri1mъ nhnэ i3 presl†vnaz, nepostiži6maz, neskaz†nnaz. I$že bo ґdama sozdavый n0sitsz ćkw mladenecъ, nevmэsti1mый vmэщaetsz na rukahъ starčihъ, i4že vъ nёdrэhъ newpi1sannыhъ shй nc7A svoegw2, v0leю njpisyetsz pl0tію, ґ ne bžctv0mъ, є3di1nъ člvэkolю1becъ.

Sэdalenъ s™i1telz, glasъ }:

Pod0benъ: Premydrostь:

Premydrostію bžctvennoю prosvэti1vъ tvoю2 dyšu, bhlъ є3si2 svэti1lьnikъ na svёщnicэ vsBmъ svэtsй vъ kp0nіi kzhčestvomъ zatmennoй. I# vozsіS denni1ca vъ serdcahъ mn0gihъ, i3 s0lnce pravdы hrt0sъ njblistA, ćkw da vi1dztъ є3go2 nevi1dэvšіi i3 ўvёruюtъ i3 spasytsz. Moli2 ќbw hrtA bGa nj stadэ tvoemъ i3 pregrэšenій njstavlenіe darovati čestvyющыmъ sъ vёroю pamztь tvoю2.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika, glasъ d7.

Pod0benъ: Ўdivi1sz їHsifъ:

Na gorЁ sіnaйstэй drevle vi1dэ mwmseй z†dnzz b9іz, i3 t0nkій bžctvennый glasъ spod0bisz vo mracэ že i3 vi1hrэ slhšati. Nhnэ smmeHnъ voploщennago bGa neprel0žnэ nasъ radi na ryki prіstъ, i3 radostnw tщašesz i3dti2 t syщihъ zdЁ kъ životY vёčnomu, tёmže vopіsše: nhnэ tpuщaeši rabA tvoego2, vLko.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Pokrhla є4stь nb7sA dobrodёtelь tvoS, hrtE: i3zъ kіvHta bo prošedъ, s™hni tvoeS netlёnnыz m™re, vъ hramэ slavы tvoeS kvi1lsz є3si2, ćkw mladenecъ rukonosi1mь: i3 i3sp0lnišasz vs‰ tvoegw2 hvalenіz.

Raduzsz, smmeHne, neizrečennыhъ tai1nniče, bcda vopіsše, є3g0že t s™agw drevle i3zvэsti1sz tebЁ d¦a, mladenstvovavšago sl0va hrtA na ryki prіimi2, zovhй є3mY: i3sp0lnišasz vs‰ tvoegw2 hvalenіz.

Na neg0že ўpovalъ є3si2, smmeHne, v0zrastъ dёtiщnый, raduzsz pod8imi2 hrtA, ї}lz bžctvennagw ўtэšenіe, zak0na tvorcA i3 vLku, i3spolnsющago zak0na či1nъ, zovhй є3mY: i3sp0lnišasz vs‰ tvoegw2 hvalenіz.

Vi1dz smmeHnъ sl0vo beznačalьnoe, sъ pl0tію ćkw na prt0lэ heruvjmstэmъ dv7oю nosi1mago, vin0vnago є4že bhti vssčeskihъ, ćkw mladencu divssz, vopіsše є3mY: i3sp0lnišasz vs‰ tvoegw2 hvalenіz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Žezlъ i3zъ k0rene їesseova i3 cvёtъ t negw2, hrtE, t dv7ы prozsblъ є3si2: i3zъ gorы2, hvalьnый, priwsэnennыz čaщi. Prišelъ є3si2 vopl0щsz t neiskusomyžnыz, neveщestvennый i3 b9e, slava si1lэ tvoeй, gDi.

Ѓщe i3 pervэe t samagw sebE ne vozželalъ є3si2, no vъ hramэ b9іi ўslhšavъ glasъ gDa tvoegw2, ćkw zovetъ tS, vozdёvъ rycэ tvoi2, t0й tS prepossa i3 povedE vъ dalьnюю stranY na p0dvigъ.

Sёde na tS gDь, ćkože na konS krёpkago, vpusti1 tz vъ kp0nію i3 sp7senіe є4й bhstь э3ždenіe є3gw2, t0й bo sotvori2 dёlo svoE tob0ю, ćkože bGodohnovennыmъ poslyšnikomъ.

Ѓzъ, rečetъ kp0nіz i3nogdA, raduюsz i3 veselю1sz nj gDэ ćkw sp7senіe sodёlasz moi1hъ čadъ doselэ i3 vъ prє1dnzz ґpctolьskimi trudы2 s™i1telz nіkolaz.

BGor0dičenъ: I#zmi2 nasъ vlasti temnagw mіroderžca, m™i b9іz, prosvэti1 nы moli1tvami tvoi1mi vъ razumъ blgočestіz i3 sp7si1 nы vъ desnhhъ stosnіemъ sn7a tvoegw2 vъ denь sudA.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ćkw vi1dэ i3saіa nbraznw na prt0lэ prevoznesena bGa, t ѓgGlъ slavы dwrmnosi1ma, q nkasnnый, vopіsše, ѓzъ: provi1dэhъ bo voploщaema bGa, svёta nevečernz, i3 mi1romъ vladhčestvuющa.

Razumёvъ bžctvennый starecъ prozvlennuю drevle pror0ku slavu, rukami sl0vo zrS m™rnimi derži1mo, q raduйsz, vopіsše, čctaz, ćkw prest0lъ bo derži1ši bGa, svёta nevečernzgo, i3 mi1romъ vladhčestvuющa.

Pokl0nsz starecъ, i3 stopamъ bžctvennэ prikosnyvsz neiskusobračnыz i3 bGomatere, džgnь, rečE, n0siši, čctaz: mLnca boю1sz njb8sti bGa, svёta nevečernzgo, i3 mi1romъ vladhčestvuющa.

NJčiщaetsz i3saіa t serafjma, ќglь prіemъ, starecъ vopіsše bGomateri: tы2 ćkože kleщami rukami prosvэщaeši mS, podavši, є3g0že n0siši, svёta nevečernzgo, i3 mi1romъ vladhčestvuющa.

I$nъ.

Їrm0sъ: BGъ shй mi1ra, nc7ъ щedr0tъ, veli1kagw sovёta tvoegw2 ѓgGla, mi1rъ podavaющa, poslalъ є3si2 namъ! Tёmъ, bGorazymіz kъ svёtu nastavlьšesz, t n0щi ќtrenюющe, slavosl0vimъ tS, člvэkolю1bče.

Svёtъ povэlёnій b9іihъ vozsіS na zemli2 kp0nstэй tvoi1mi ґpctolьskimi trudы2 i3 pravdэ hrt0voй nauči1šasz tamw živyщіi, i3 dobrodёtelь sotvori1ša po zak0nu, i3 i4mz b9іe proslaviša.

Ćkw pomznylъ є3si2 gDa vъ sk0rbehъ tvoi1hъ, togw2 radi ўslhša tS i3 pom0že ti2 da preumn0žiši p0dvigi tvo‰ i3 kni6gi i3 čadъ duh0vnыhъ mn0žestvo.

PrestA nečestіe sredi2 i3zbrannыz pastvы tvoeS, i3 ґpctolьskoe vdohnovenіe kosnysz serdecъ i4hъ, є3gda bo dіakonъ vozglašaše moli6tvы, vesь ўmilenъ padъ na kolBna molsšesz vъ rыdanіzhъ predъ bGomъ, i3 sъ ni1mъ vs‰ cRkovь.

BGor0dičenъ: Rukami nosi1všaz є3mmanyila, bcde čctaz, ўmoli2 є3go2 poslati p0moщь svoю2 vsemogyщuю vBrnыmъ svoi6mъ, ćkw da sъ nami bGa i3myщe, poživemъ vъ blgočestіi i3 vsskoй čestnosti.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Vozopi2 kъ tebЁ vi1dэvъ starecъ nči1ma spasenіe, є4že lю1demъ prіi1de t bGa, hrtE, tы2 bGъ m0й.

SіHnu tы2 kamenь vozloži1lsz є3si2, nepokori6vыmъ pretыkanіe i3 soblazna kamenь, neruši1moe vёrnыhъ spasenіe.

I#zvёstnэ nosS načertanіe, i4že prežde vBkъ tS i3zrasti1všago, zemnhhъ za miloserdіe nhnэ nemoщію njbloži1sz.

Sn7u vhšnzgw, sn7u dv7ы, bGu ntročati bhvšemu, pokl0nšasz tebЁ nhnэ tpusti2 sъ mi1romъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: I#zъ ўtr0bы їHnu mladenca i3zblevA morskjй ѕvёrь, kkovA prіstъ: vъ dv7u že vselьšeesz sl0vo i3 pl0tь prіemšee pr0йde, sohranšee netlёnnu: є3gHže bo ne postradA i3stlёnіz, r0ždšuю sohrani2 nevreždennu.

ЃgGlъ hrani1telь tS rukovoždaše na puti2 tvoemъ terni1stomъ. Tёmže kr0tostію hrtA tvoegw2 i3 mydrostію d¦a vragi2 prіwbrёlъ є3si2 vъ drygi tvo‰.

Voevaše lю1dіe drygъ na dryga, pastva tvoS proti1vu r0dinы tvoeS, no kn7zь mi1ra tS ўmudri2 deržatisz mёrы razymnыz, ćkože pohvali1ša tS džbэ.

NJslabы ne davalъ є3si2 tvoemY tёlu, ni tvoemY dyhu, pretruždaz i4hъ do koncA, d0ndeže dёlo soverši1lъ є3si2 di1vnoe, ćkože nikt0že i4nъ prežde tebE.

BGor0dičenъ: Slavu tvoю2 na zemli2 i3 na nb7si2, m™i b9іz, ne zatmi1tъ ѕmjй veli1kій, ni njrydіz є3gw2, th bo bGa rodilA є3si2 i3 t negw2 blgodatь prіsla є3si2 nastupati na vsю2 si1lu vražію, i3 vs‰ m0žeši, є3li1ka h0щeši.

Kondakъ s™i1telz, glasъ v7.

Pod0benъ: Tvє1rdыz i3 bGovэщ†nnыz:

Tverdago i3 bGovэщannago propovёdatelz є3đlіa tvoegw2, gDi, vozmezdilъ є3si2 bGolёpnw, trudh bo є3gw2 i3 bolBzni prіslъ є3si2 pače vsёhъ žertvъ zak0nnыhъ i3 vsesožženій. Togw2 moli1tvami soblюdi2 nasъ t neprіszni.

Jkosъ: Ne dadE davjdski snA nčesёmъ svoi6mъ, ni vёždoma svoi1ma dremanіz, d0ndeže preloži2 kp0ncєmъ vsE sl0vo tvoE, gDi, vethagw i3 n0vagw zavёta, i3 vsE tvoE služenіe, i3 vsE bGosl0vіe vъ mёru dov0lьnuю ravnoapctolъ tv0й, s™i1telь nіkolaй. I# sE nhnэ blgodarsщe trudы2 є3gw2 neust†nnыz kp0nskaz cRkovь pravoslavnaz procvэtaetъ vъ blgočestіi i3 mn0žitsz i3spolnenіemъ. Togw2 moli1tvami u5bo soblюdi2 nasъ t neprіszni.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: TebE vo ngni2 njrosi1všago džtroki bGosl0vivšыz, i3 vъ dv7u netlёnnu vselьšagosz, bGa sl0va poi1mъ, blgočestnw poю1щe: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Ґdamu i3zvэsti1ti hotsй, i3dY vo ѓdэ živyщu, i3 є4vэ prinesti2 blgovёstіe, smmeHnъ vopіsše, so prbrHki likyz: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

R0da zemna i3zbavlszй bGъ, daže do ѓda prіi1detъ: plBnnыmъ že podastъ vsBmъ njstavlenіe, i3 prozrёnіe slэpы6mъ, ćkw i3 nэmы6mъ vopi1ti: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

I# tvoE serdce, netlёnnaz, nryžіe pr0йdetъ, smmeHnъ bcdэ provozglasi2, na krtЁ zrsщi tvoego2 sn7a, є3myže vopіemъ: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: DŽtrocы blgočestію sovospitani, ѕločesti1vagw velёnіz nebregše, džgnennagw preщenіz ne ўbosšasz, no posredЁ plamene stosщe, poshu: ntcє1vъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Lюb0vію kъ bGu i3 lю1demъ razžizaemъ, ne ўboslsz є3si2 ngnS ѕl0bы i3 nenavisti lюdeй stropti1vыhъ, no bGomъ ўkrэplsemъ šestvovalъ є3si2 pytь tv0й terni1stый, vzыvaz: ntcє1vъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Ѓbіe po prišestvіi tvoemъ načatъ kzhkъ kp0nskій i3zučati, ćkw da ne i3nozzhčnikъ nar0du bydeši, i3 darъ pztidesstnicы ґpctolьskіz poluči1vъ, sk0ro preuspёlъ є3si2, vzыvaz: ntcє1vъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Vsю1du bыvaz i3 sёmz sёztelz vergaz, gDnю popečenію sъ vёroю predavalъ є3si2, tёmže i3 preumn0žišasz ni1va trudHvъ tvoi1hъ plodonošenіemъ i3 vkypэ sъ mn0žestvomъ pastvы tvoeS vzыvalъ є3si2: ntcє1vъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

BGor0dičenъ: I$mamы tS predstatelьstvo neposthdnoe kъ sn7u tvoemY i3 bGu našemu, m™i dv7o, i4mže vragHvъ slomlsюtsz meči2, pregrэšenій proщenіe prіemlemъ i3 ži1znь vёčnuю naslёdstvuemъ.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Nesterpi1momu ngnю2 soedini1všesz, bGočestіz predstosщe ю4noši, plamenemъ že nevreždeni, bžctvennuю pёsnь poshu: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Lю1dіe їzrailєvы tvoю2 slavu є3mmanyila, zrsщe ntročA i3zъ dv7ы, predъ licemъ bžctvennagw kovčega nhnэ likyйte: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

SE, smmeHnъ vopіsše, prerэkaemoe znamenіe seй bydetъ, bGъ shй i3 ntročA. SemY, vёrnіi, vozopіi1mъ: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Živ0tъ shй, seй bydetъ padenіe nepokori6vыmъ, mladenstvovavъ bGъ sl0vo, ćkw vostanіe vsBmъ vёroю poю1щыmъ: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

I$nъ.

Їrm0sъ: Čyda preestestvennagw pokazA džbrazъ ngner0snaz peщь drevle: džgnь bo ne njpali2 ю4nыz dёti, hrt0vo kvlsz bezsёmennoe t dv7ы bžctvennoe rožctvo2. Tёmъ, vospэvaющe, vospoi1mъ: da blgoslovi1tъ tvarь vsS gDa i3 prevozn0sitъ vo vs‰ vёki.

E#di1nъ proti1vu thszщi, i3zšelъ є3si2 ne nryžіemъ, no kr0tostію i3 lюb0vію, blgodatію že hrtA, i3 pobэdi1lъ є3si2 vragi2, i3 vvelъ є3si2 i3zbr†nnыz vъ cRkovь b9ію, vsёhъ poučaz: da blgoslovi1tъ tvarь vsS gDa i3 prevozn0sitъ vo vs‰ vёki.

Mydrый ziždi1telь bhvъ, na tverdomъ kameni vёrы sozdalъ є3si2 cRkovь kp0nskuю, i3n0gw bo njsnovanіz nikt0že m0žetъ položi1ti pače pol0žennagw hrt0mъ. Tёmže na vёki ўtverždena tob0ю vospэvaetъ: da blgoslovi1tъ tvarь vsS gDa i3 prevozn0sitъ vo vs‰ vёki.

Pytь vsskіz pl0ti nastA denь i3 tebЁ proidti2, i3 blgoslovi1vъ lюdeй tvoi1hъ, i3 prіwbщi1vsz hrt0vыhъ tainъ, konecъ zemnagw trudA prіslъ є3si2, vsёhъ rыdati po tebЁ njstavivъ, i3 po smerti i5hъ nastavlsz: da blgoslovi1tъ tvarь vsS gDa i3 prevozn0sitъ vo vs‰ vёki.

Ѓщe i3 ќmerlъ є3si2, no ži1vъ vъ gDэ prebыvaeši čudotvorS ko gr0bu tvoemY pritekaющыmъ i3 i4mz tvoE prizыvaющыmъ, i3 po vseй kp0nіi prin0siši slavu hrt0vu neslhšnыmъ glasomъ vopіS: da blgoslovi1tъ tvarь vsS gDa i3 prevozn0sitъ vo vs‰ vёki.

BGor0dičenъ: RabA b9іz smirennaz cRi1ca nbcnaz bhstь i3 vsёhъ pokrыvaetъ vsemogyщimъ predstatelьstvomъ svoi1mъ, i3 vsBmъ pomogaetъ vъ napastehъ syщыmъ, i3 vsBmъ pokrыvaetъ sogrэšenіz materneю lюb0vію, i3 vsBmъ hodataйstvuetъ sp7sti1sz.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Vъ zak0nэ sёni i3 pisanій džbrazъ vi1dimъ, vёrnіi, vsskъ myžeskій p0lъ, ložesnA razverzaz, s™ъ bGu. Tёmъ pervoroždennoe sl0vo nc7A beznačalьna, sn7a pervorodsщasz m™rію neiskusomyžnw, veličaemъ.

I$že drє1vnimъ novoroždennыhъ g0rličiщъ suprygъ, dv0ica že bsše ptencє1vъ, vъ ni1hže mёsto bžctvennый starecъ i3 cэlomydrennaz ѓnna prbr0čica t dv7ы roždennomu i3 sn7u є3dinor0dnomu dž§u, vъ cerkovь prinosi1mu, slyžatъ veličaющe.

Vozdalъ є3si2 mnЁ, vopіsše smmeHnъ, spasenіz tvoegw2, hrtE, radovanіe: vosprіimi2 tvoego2 služi1telz, sёnію pretruždennago, n0vыz blagodati sщ7ennopropovёdnika taйnago, vo hvalenіi veličaющa.

Svzщennolёpnw i3spovёdašesz ѓnna proricaющi, cэlomydrennaz i3 prepod0bnaz i3 starica vLcэ vъ cerkvi ćvstvennw: bcdu že propovёdaющi vsёmъ syщыmъ, veličaše.

I$nъ.

Їrm0sъ: Neizglag0lannoe dv7ы tainstvo: i4bo vozsіS, i3 prest0lъ heruvjmskій, i3 svэton0snый čert0gъ pokazasz hrtA bGa vsederži1telz, sію2 blgočestnw ćkw bcdu veličaemъ.

Fmmіamъ prin0simъ tebЁ predъ gr0bomъ tvoi1mъ čestnhmъ, ćkw da sъ kadi1lomъ vkypэ i3 moli6tvы tvo‰ vozn0sztsz vhnu ko gDu nj prespёznіi vssčeskomъ pastvы tvoeS i3 veli1kіz kp0nіi.

E#di1nago bGa propovёdavъ vs‰ dni6 životA tvoegw2, t0й tS i3 proslavi p0dvigomъ ґpctolьskimъ i3 daromъ prozorli1vstva i3 ži1znію s™0ю i3 vёčnыmъ vozdasnіemъ.

Na smertnomъ ndrЁ tёla mnogotrydnagw vsS kp0nіz tS počtE vkypэ sъ caremъ svoi1mъ, i3 daže do nhnэ počitaetъ s™yю pamztь tvoю2 i3 pr0sitъ blgodatnыz p0moщi pri gr0bэ tvoemъ.

Ї}sa i4mz presladkoe vsegdA vo ўstёhъ i3 serdcэ i3mёvъ pri ži1zni, t0й tebЁ pos0bstvova vъ dёlэ i3 p0dvizэ, i3 t0й tS ўpok0i vъ vёčnыhъ selenіihъ po prestavlenіi.

BGor0dičenъ: I# nhnэ, i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ slava tvoS, bGomati, vъ r0dы rodHvъ čelovёčeskihъ, na zemli2 i3 na nb7si2, blgodэsnіz radi sp7senіz sp7saemыhъ.

Svэti1lenъ, glasъ G.

Pod0benъ: Dyhomъ vo s™i1liщi:

D¦a manovenіemъ pošelъ є3si2 vъ kp0nію i3 propovёdavъ є3đlіe ѕlwčesti1vыmъ, prіwbrёlъ є3si2 hrtY mnHžestva. Tёmže sъ lюb0vію prazdnuюtъ pamztь tvoю2 i3 prizыvaюtъ tS ćkw predstatelz svoego2 predъ gDomъ.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika. Samopod0benъ:

D¦omъ vo s™i1liщi predstavъ starecъ, na ryki vosprіstъ zak0na vLku, vopіS: nhnэ soyzъ mS plotski1hъ razrэši2, ćkože reklъ є3si2 sъ mi1romъ, vi1dэhъ bo nči1ma tkrovenіe kzhkwvъ i3 ї}lю sp7senіe.

Na hvali1tehъ stіhi6rы, na d7.

Pod0benъ: Dalъ є3si2 znamenіe:

Zak0nъ i4že vъ pisanіi i3spolnsz člvэkolю1becъ, vъ cRkovь nhnэ prin0sitsz: i3 sego2 prіemletъ starыmi rukami smmeHnъ starecъ, nhnэ tpuщaeši mS, vopіS, ko džnomu blaženstvu: vi1dэhъ bo tS dnesь pl0tію mertvennoю njbložennago, život0mъ gosp0dstvuющa i3 smertію vladhčestvuющa. Dvaždы.

Svёtъ vo tkrovenіe kzhkwvъ, kvi1lsz є3si2, gDi, na džblacэ sэdS legcэ, s0lnce pravdы, zak0na sэn0vnoe i3spolnsz, i3 načalo i3z8zvlsz n0vыz blagodati. Tёmъ tS vi1dэvъ smmeHnъ vzыvaše: i3zъ i3stlёnіz mS razrэši2, ćkw vi1dэhъ tS dnesь.

Nёdrъ rodi1telz ne tlyčsz b9estv0mъ, vopl0щsz, ćkože i3zv0lilъ є3si2, njb8stіzmi derži1mь prisnodv7ы, na ryki podalsz є3si2 bGoprіi1mca smmeHna, ruk0ю tvoeю deržaй vssčєskaz: tёmže nhnэ tpuщaeši mS, radostnw vzыvaše, vъ mi1rэ rabA tvoego2, ćkw vi1dэhъ tS, vLko.

Stіhi6rы s™i1telz, glasъ }.

Pod0benъ: Q, preslavnagw čudesE:

Q, preslavnagw čudesE, t kamenій kp0nskagw їdwlosluženіz vozdvizaetъ nіkolaй s™i1telь č†da ґvraamu, i3 kreщenіemъ s™hmъ njbnovlsetъ, i3 cRkvi pravoslavnэй prіwbrэtaetъ! Q kakovhй st0lpъ pravoslavіz kp0nіi darovasz, є3gHže moli1tvami, hrtE, sp7si2 dyšы našz, ćkw є3di1nъ blgъ i3 člvэkolю1becъ.

Q, preslavnagw čudesE, pztidesstnicы darъ poluči1vъ nіkolaй s™i1telь, ne ўtomi1sz, nižE prestA do koncA dneй svoi1hъ prelagati vsE kni6gi blgočestіz na kzhkъ kp0nskій! Q, kakovhй st0lpъ pravoslavіz kp0nіi darovasz, є3gHže moli1tvami, hrtE, sp7si2 dyšы našz, ćkw є3di1nъ blgъ i3 člvэkolю1becъ.

Q, preslavnagw čudesE, pravednikъ, ѓщe posti1gnetъ skončatisz, vъ pok0i bydetъ, no živhmъ sir0tstvuющыmъ sk0rbь i3 rыdanіe! Nіkolaю s™i1telю prestavlьšusz, vsS kp0nіz sk0rbію poskorbE nj lišenіi. Q kakovhй st0lpъ pravoslavіz kp0nіi darovasz, є3gHže moli1tvami, hrtE, sp7si2 dyšы našz, ćkw є3di1nъ blgъ i3 člvэkolю1becъ.

Slava, s™i1telz, glasъ }:

D0mъ vo0zovъ bogatый kormlsщe niщetY ryfinu, i3 vmzantja blgočesti1vaz tkormi2 pravoslavіemъ kzhčestvovavšuю bolgarію. Nhnэ že rwssjz pravoslavnaz, gobzyющi ѕэlw2 blgočestіemъ, poslA vъ kp0nію, niщestvyющuю dyhomъ kzhčestva, є3di1nago t0kmw ґpctola svoego2 nіkolaz, i4že di6vnaz sotvori2 pospэšestvyющeй є3mY blgodati: propovёda bo kp0ncamъ hrtA, kresti2 sp7saющihsz, položi2 njsnovanіe krёpkoe cRkve, i3 bhstь i5mъ vo ntcA, i3 tji primknyša kъ nemY ćkože dёti. I# sE cRkovь kp0nskaz procvэtaetъ nhnэ i3 vъ prє1dnzz. Togw2 moli1tvami hrtE b9e, blgoslovi2 ю5 blgoslovenіemъ blgosthnnыmъ, ćkw da prebydetъ prespэvaющi vo vёkъ vёka.

I# nhnэ, prazdnika, glasъ ѕ7:

Na rukahъ starčeskihъ vъ dnešnій denь, ćkw na kolesni1cэ heruvjmstэй, voskloni1tisz blgovoli1vый, hrtE b9e, i3 nasъ poю1щihъ tS strasteй muči1telьstva prizыvaemый i3zbavi i3 sp7si2, ćkw člvэkolю1becъ.

Slavosl0vіe veli1koe i3 tpystъ. I# bыvaetъ pomazanіe bratіi є3leemъ t lampadы s™i1telz.

Na lіturgji: Blažє1nnы t kanHna prazdnika pёsnь G-z i3 s™i1telz pёsnь ѕ7-z.

Prokjmenъ, glasъ №-й:

ЎstA mo‰ vozglag0lюtъ premydrostь i3 poučenіe serdca moegw2 razumъ.

Stjhъ: Ўslhšite sі‰, vsi2 kzhcы, vnuši1te, vsi2, živyщіi po vselennэй.

Ґpctolъ ko є3vreєmъ, začalo t}i.

Ґllilyіa, glasъ v7: ЎstA pravednagw poučatsz premydrosti i3 kzhkъ є3gw2 vozglag0letъ sydъ.

E#đlіe t їwanna, začalo lѕ.

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю bydetъ pravednikъ:

Ѓщe li nastostelь vosh0щetъ prazdnovati i3 denь roždenіz s™i1telz nіkolaz (№-й denь ѓvgusta), da poetъ slyžbu є3gw2 si1ce:

Na malэй večerni i3li2 povečerіi: Slyžbы s™hhъ z7-mi makkaveєvъ.

Na veli1cэй že večerni: Na GDi, vozzvahъ: tri2 stіhi6rы čestnagw krtA i3 tri2 s™i1telz. Slava, s™i1telz, Vost0kъ svhše: I# nhnэ, krtA, E#g0že drevle: Na lіtji poetъ ю4že h0щetъ slavu s™i1telz. Na stіh0vnэ že da poetъ stіhi6rы na GDi, vozzvahъ: i3li2 na Vsskoe dыhanіe: so stіhi2 si1mi: Sщ7ennicы tvoi2 njblekytsz vъ pravdu i3 prpdbnіi tvoi2 vozraduюtsz. Mwmseй i3 ґarHnъ vo їereehъ є3gw2 i3 samui1lъ vъ prizыvaющihъ i4mz є3gw2. Slava, s™i1telz, S™i1telю nіk0lae: I# nhnэ, krtA čestnagw: Glasъ pror0ka: Na blgoslovenіi hlёbwvъ troparь s™i1telz dvaždы i3 krtA є3di1noždы.

Na ќtreni: Na BGъ gDь: troparь krestA dvaždы. Slava, s™i1telz. I# nhnэ, paki krtA. Na sэdalьnahъ pervый sэdalenъ s™i1telz: Povelёnіe svhše prіemъ: Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: Povelёnnoe taйnw prіemъ vъ razumэ, vъ kr0vэ їHsifovэ tщanіemъ predstA bezpl0tnый glag0lz neiskusobračnэй: prikloni1vый shoždenіemъ nb7sA vmэщaetsz neizmёnnw vesь vъ tS, є3g0že i3 vi1dz vъ ložesnahъ tvoi1hъ, prіemša rabій zrakъ, ўžasaюsz zvati tebЁ: raduйsz, nevёsto nenevёstnaz. Vtorhй sэdalenъ s™i1telz: Voznesenъ bhvъ: Slava, i3 nhnэ: Vozneshйsz na krtъ v0leю, tezoimeni1tomu tvoemY n0vomu ži1telьstvu щedrHtы tvo‰ daruй, hrtE b9e. Vozveseli2 si1loю tvoeю pravoslavnыhъ hrtіanъ, pobёdы daS i5mъ na supostatы, posHbіz i3myщыmъ tvoE, njryžіe mi1ra, nepobэdi1muю pobёdu. Tretій sэdalenъ s™i1telz: Premydrostь bžctvennuю: Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: Premydrostь i3 sl0vo vo črevэ tvoemъ začenši nev0lьnw, m™i b9іz, mjru rodilA є3si2 mi1rъ soderžaщago, i3 vo njb8stіzhъ i3mёla є3si2 vsS soderžaщago, piщedatelz vsёhъ i3 tvorcA tvari. Tёmže molю1 tz, vses™az dv7o, i3 vёroю slavlю tS i3zbavitisz mnЁ pregrэšenій, i3 vъ denь sudA, є3gdA predstati i4mamъ predъ licemъ sozdatelz moegw2, vLčce dv7o či1staz, tvoю2 p0moщь togdA podaždь mi2, vs‰ bo m0žeši є3li6ka h0щeši, vsepёtaz. I# prHčaz, ćkože podobaetъ po ўstavu, stavz kanHnъ krtA vmёstw kanHna srёtenіz. Svэti1lenъ s™i1telz, Slava, i3 nhnэ, krtA. Na Vsskoe dыhanіe: stіhi6rы tri2 čctnago krtA i3 tri2 s™i1telz. Slava, s™i1telz: D0mъ Vo0zovъ: I# nhnэ, čctnagw krtA: Posobi1vый, gDi:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.