NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Fevruarіa k7f

Prpdbnagw nc7A našegw i3 i3spovёdnika kassіana ri1mlznina.

E#gdA i4matь fevruarій mёszcъ dneй k7i, togdA slyžba s™agw kassіana poetsz na povečerіi. Ѓщe že є4stь vjsektъ:

Stіhi6rы, glasъ ѕ7.

Pod0benъ: VsE tl0žše:

Mydrэ prorazumёlъ є3si2 tekyщuю prelestь, dž§e preslavne: i3 sію2 trebuющыmъ i3mёti vozbrani1lъ є3si2, nikakw prebыvaющuю, po i3shoždenіi tsю1du ko gDu: mimotekyщee sіE i3 vremennoe žitіE, i3 ўstroenіe. Tёmže i3 kъ lyčšeй ži1zni prestavilsz є3si2, ćkw smotri1telь i3 mydrъ, žitіemъ i3 dёlomъ, kassіane, hrtY ўgodi1vъ.

Krtъ t mladenstva vzemъ, i3 stezeю, dž§e, žest0koю i3 tёsnoю šestvovalъ є3si2 spёšnw, i3 čestn0ю pače, povinyzsz, slavne, velёnієmъ prizvavšagw. Tёmže sugybo njbrёlъ є3si2 trudHvъ vozdasnіe, i3 dost0йnu mzdY, nbcnoe crtvіe hrt0vo, i3 so vsёmi s™hmi likovanіe vo svёtэ, kassіane. Sъ ni1miže neprestannw moli2 nj dušahъ našihъ.

ČudesE veщь vsskіz є4stь dobrodёteli, bGomydre, sъ neюže i3 vъ pl0ti na zemli2 pervэe, smotrsz molčS, prpdbne, i3 glag0lz p0slэžde i3 slovesы2 i3 veщmi2, smirenъ i3 kr0tokъ neѕl0bivъ, i3 velьmi2 blgoglasnikъ prbr0českій: mn0žae že nhnэ pače, є3gdA kъ bGu vostekъ ўdivi1lsz є3si2, i3 prіslъ blgodatь i3scэlenій.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ, pod0benъ t0йže:

Nravomъ ѕlhmъ popolz0hsz, i3 poraboщenъ lestію lukavnoю, bGonevёstnaz, kъ prečydnomu tvoemY miloserdію, i3 teplomu zastuplenію, pres™az ntrokovi1ce, pribэgaю nkasnnый: soю6zъ mS i3zbavi napasteй i3 pečaleй, i3 spasi1 mz, prenepor0čnaz, bэs0vskihъ prilHgъ, da proslavlsю tS i3 lюb0vію poю2, i3 poklansюsz, i3 veličaю tS, vLčce, prisnoblžennuю.

Krtobogor0dičenъ, pod0benъ t0йže:

Nryžіe, ćkože rečE smmeHnъ, serdce tvoE pr0йde, prečctaz vLčce, є3gdA ўzrёla є3si2 i3zъ tebє2 vozsіsvšago neizrečennыmъ sl0vomъ, t bezzak0nnыhъ, ćkw njsuždena voznosi1ma na krtъ, džctomъ i3 želčію napasemago, rє1bra že probodaєma, i3 rycэ i3 n0zэ prigvoždaєmы, i3 rыdaющi vosklicala є3si2, m™rski vopію1щi: čto2 sіE, čado sladčaйšee, n0voe tainstvo;

KanHnъ, glasъ v7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Vo glubinЁ postlA i3nogdA farawni1tskoe vsev0instvo prewružennaz si1la, vopl0щšeesz že sl0vo vseѕl0bnый grёhъ potrebi1lo є4stь, preproslavlennый gDь, slavnw bo proslavisz.

Vэnčavъ bžctvennыmi dobrodёtelьmi, prpdbne, žitіE tvoE, kassіane, kъ bGu tšelъ є3si2: t negHže namъ prosi2 i3zbavlenіz pregrэšenій, m0limsz, soveršaющыmъ vёroю s™0e tvoE prestavlenіe.

Vseobraznыmъ manovenіemъ kъ bGu vsёhъ, dostoslavne, t strastnыhъ pomыšlenій ўkloni1lsz є3si2, i3 svёtъ bhlъ є3si2, prič†stіi neveщestvennыmi njbožaemь, preproslavlennago gDa poS, tS proslavlьšago.

Vračь bhlъ є3si2 dušamъ, bžctvennыmi tvoi1mi ўčє1nіi, kassіane, ўpravlsz mudrov†nіz monašestvuющihъ blgodatію, i3 kъ ži1zni vёčnэй nastavilъ є3si2: segw2 radi tS vsi2 lюb0vію počitaemъ.

BGor0dičenъ: Vo črevэ nosi1všuю, čctaz, vsi2 vёmы: bGa bo vъ pl0tь mertvennuю njblekšasz pače ўmA rodilA є3si2, prosvэti1všago prpdbnыhъ sosl0vіe, preproslavlennago gDa, slavnw bo proslavisz.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: ProcvэlA є4stь pusthnz ćkw krjnъ, gDi, kzhčeskaz neplodsщaz cerkovь, prišestvіemъ tvoi1mъ, vъ neйže ўtverdi1sz moE serdce.

Ѕvэzdy tz na vыsotЁ cRk0vnэй vozsіsvšuю, prosvэщenіe pokazA syщыmъ vo tmЁ hrt0sъ, vsehvalьne, p0stnikwvъ ўkrašenіe, prpdbne.

KrtY priwbщi1všemusz, i3 mjrъ prosvёщšemu, kassіane, pod0bzsz, raspslsz є3si2 mіrski6mъ strastє1mъ, kov†rstvіz bэsHvъ pobэdi1vъ.

Mydrosti i3sp0lnisz tvoE serdce, premydre, ўčenіz bezdnu s™hmъ i3stoči2 d¦omъ, monahwvъ stadA napasющu.

BGor0dičenъ: I#scэli2, vsenepor0čnaz, dyšu moю2, molю1sz, i3znem0gšuю strastьmi2 i3 vsskimi nasto‰nіi ѕlёйšihъ demwnwvъ. Bžctvennыmъ hodataйstvomъ tvoi1mъ.

Sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Vozneshйsz:

Prepod0benъ bhvъ, bGu vozloži1lsz є3si2, i3 prosvёщsz d0brыmi vi1dы, kassіane, ćkw s0lnce njblistalъ є3si2 sіsnіemъ bžctvennыhъ tvoi1hъ ўčenій, serdcA vsёhъ čtyщihъ tS vsegdA prosvэщaz: no prilёžnw moli2 hrtA, nj i5že lюb0vію teplэ voshvalsющihъ tS.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Grэholюbi1vъ shй, molю1 tz bezgrёšnago bGa r0ždšuю, vzemlющago grэhi2 mjra, prečctaz, mnogogrёšnuю dyšu moю2 ўщedriti, i3 grэhi2 mo‰ mnHgіz njči1stiti: grёšnыhъ bo tы2 є3si2 njčiщenіe i3 spasenіe vёrnыhъ, i3 zastuplenіe.

Krtobogor0dičenъ: I$že v0leю nasъ radi raspenšagosz na drevэ ѓgnica zrsщi, rыdaющi glag0laše slezsщi: čt0 ti bezblagodatnый є3vreйskій sob0rъ vozdadE, i4že mn0gihъ, i3 veli1kihъ, sn7e m0й, darHvъ naslaždeйsz; no vospэvaю tvoE, b9e m0й, dolgoterpёnіe.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Prišelъ є3si2 t dv7ы, ne hodataй, ni ѓgGlъ, no samъ, gDi, vopl0щsz, i3 spaslъ є3si2 vseg0 mz čelovёka. Tёmъ zovy ti: slava si1lэ tvoeй, gDi.

P0dvigi tvoi1mi plotsk†z pokori1lъ є3si2 i3gr†nіz dyhu, prpdbne: i3 svzщennыmi ўčє1nіi tvoi1mi vs‰ njbnaži1lъ є3si2 kov†rstvіz lьsti1vagw i3 lovlє1nіz.

Ўmerщvlsemь v0leю t mіrskjz mertvosti, byduщіz ži1zni naslёdіe prіslъ є3si2, kassіane preslavne: zak0nы že napisalъ є3si2 monahwvъ vъ nastavlenіe i3 soveršenіe.

Vseli1sz vъ dyšu tvoю2 blgodatь d¦a, i3 vsёhъ vhšša plotski1hъ mudrovanій tS pokazA, prebogate, i3 lьsti1vagw sэteй kvlennw.

BGor0dičenъ: Bezlёtnago, vъ lёto bhvša, rodilA є3si2 neizrečennw, vsenepor0čnaz, prpdbnыz prosvэti1všago, vёroю poži1všыz, i3 ѕlonačalьnago ѕmjz smiri1všago.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Hodataй bGu i3 čelovёkwmъ bhlъ є3si2, hrtE b9e: tob0ю bo, vLko, kъ svэtonačalьniku nc7Y tvoemY, t n0щi nevёdэnіz privedenіe i4mamы.

Voshi1tilsz є3si2, tvoi1mi dobrodёtelьmi, bGoprіstne, nosi1mь: i3 raduzsz, dosti1glъ є3si2 kъ nbcnыmъ selenієmъ, trudHvъ p0čєsti dost0йnw prіemlz.

Ўm0mъ či1stыmъ tы2 vziraz dobr0tu hrt0vu, stoslъ є3si2 neprekl0nenъ vъ noщi2 i3 vo dni2, preslavne, bžctvєnnaz kvlє1nіz ttydu prіemlz.

Slezъ tečє1nіi, bGon0se dž§e, napasemь, ćkw drevo vыsokovёtvenno prineslъ є3si2 plodы2 i3spravlenіz, veselsщaz vsёhъ bžctvennw pomыšlє1nіz.

BGor0dičenъ: I#zъ tebє2 ži1znь pače ўmA vozsіsvši, dv7o, vragA ўmertvi2, vs‰ nы2 ўmertvi1všago, i3 njživi2 mjrъ neprestannw vospэvaющій tS.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Vъ bezdnэ grэh0vnэй valszsz, neizslёdnuю miloserdіz tvoegw2 prizыvaю bezdnu, t tli2, b9e, mS vozvedi2.

Putemъ tёsnыmъ, dž§e, šestvovalъ є3si2, vsBmъ že slovesы2 tvoi1mi seй pokazalъ є3si2, i4mže d0brэ hodsщіi, vъ raйskuю širotY vvodi1mi bыvaюtъ.

Ži1znь tvoS prepod0bna bhstь i3 konči1na blaženna, i3 čestnA, kassіane dž§e našъ, s™hhъ ѓgGlwvъ sobesёdniče.

Dremanіe ўnhnіz tverglъ є3si2, i3 prebdэvaz vъ vidёnіihъ i3 dэsnіihъ, ѓgGlьski poži1lъ є3si2 na zemli2, bGon0se vseblženne.

BGor0dičenъ: Ćkw dobrY, ćkw krasnY vozlюbi1vъ tS, dobrotvorsй ї}sъ, vsenepor0čnaz, i3zъ tebє2 pl0tію raždaetsz, i3 njbožaetъ mS za miloserdіe bezmёrnoe.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: BGoproti1vnoe velёnіe bezzak0nnuющagw muči1telz vыs0kъ plamenь vozneslo2 є4stь: hrt0sъ že prostrE bGočesti6vыmъ ntrokHmъ r0su duh0vnuю, shй blgoslovenъ i3 preproslavlenъ.

VsegdA vozzrёnьmi svэtlёйšimi, bGomydre, njbožaemь, svэti1lьnikъ kvi1lsz є3si2 nezahodi1mь: tnю1duže njblistalъ є3si2 sl0vo spasi1telьnoe, vsёhъ nasъ razumы prosvэщaющee voshvalsющihъ tS.

LJzhkъ tv0й d¦omъ njboщrenъ, ćvэ načertavšій zak0nъ spasi1telenъ, i3 džbrazы i3zloži2, i4miže ўpravlsюtsz vs‰, vseblženne, pri1snw monašestvuющihъ stadA raduющesz.

Razumы, prpdbne, spasi1tєlьnыz i3 glag0lы, nevёdэnіe serdečnoe tgonsющыz, bogatnw i3stoči1lъ є3si2, dž§e bGomydre. Tёmže tS počitaemъ vёrnw, vses™yю soveršaющe pamztь tvoю2.

BGor0dičenъ: Čert0gъ bыlA є3si2 bžctvennыz slavы, i3 prt0lъ ngnezračenъ, na nemže poči2 sl0vo voploщennoe za kraйnюю blgosthnю: togo2 ќbw moli2, čctaz, ўщedriti i3 pomi1lovati nы2.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Peщь i3nogdA džgnennaz vъ vavmlHnэ dBйstva razdэlsše, b9іimъ velёnіemъ haldє1i njpalsющaz, vBrnыz že njrošaющaz, poю1щыz: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Sіsz ćkože ѕvэzdA, sl0vomъ i3 žitіemъ, kassіane, prosvэщaeši vs‰ zemnы6z koncы2, nevёdэnіz i3z8imaz mglы2, i3 pёti povelэvaz vsegdA: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Zašelъ є3si2, ќmerъ ćkw s0lnce, preblženne, ćkw zarю1 že njstavilъ є3si2 nezahodi6ma slovesA tvo‰, prosvэщ†ющaz dyšы našz, vёroю s™yю tvoю2, prpdbne, soveršaющihъ pamztь.

Dobr0tы mhslennыz neizrečennw naslaždaešisz, njstavlь tlёnnoe tёlo, i3 vi1dэti spod0bilsz є3si2, ±že vi1dztъ, slavne, ѓgGlьskaz vHinstva poю1щe: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

BGor0dičenъ: Kvi1lasz є3si2 nb7sъ ši1rši, dv7o, є3gHže bo t†z ne vmэsti1ša, neskazannw vmэsti1vši i3 r0ždši pače smhsla, sugyba syщa є3stestv0mъ, є3di1nu že i3myщa bGolёpnw v3postasь.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Beznačalьna rodi1telz sn7ъ, bGъ i3 gDь, vopl0щsz t dv7ы, namъ kvi1sz, njmračє1nnaz prosvэti1ti, sobrati rastočє1nnaz. Tёmъ vsepёtuю bcdu veličaemъ.

Krёpostь tebЁ darovasz t bGa i3 si1la, nač†la tgoni1ti mіroderžca: tёmže d0blestvovavъ velьmi2, ćkw voi1stinnu, dž§e bGomydre, likHmъ sči1slilsz є3si2 prepod0bnыhъ, raduzsz.

Ćkw šip0kъ sladkov0nenъ, nasъ blgouhaюtъ bGoduhnovє1nnaz slovesA, bžctvennagw ljzhka tvoegw2: th bo blgouhanіe bhlъ є3si2, nasъ radi i3zlіsvšagwsz za miloserdіe, i3 vъ pl0tь njblekšasz, bGon0se vsečestne.

Pamztь tvoS dnesь prepod0bnw vozsіsvši, njzarsetъ serdcA voshvalsющihъ tvoE ѓgGlьskoe žitіE, kassіane, vъ neйže m0limsz, sogrэšenій proщenіe darovati vsBmъ, pomoli1sz.

BGor0dičenъ: Glasъ ti2 prin0simъ gavrіi1lovъ, vzыvaющe: raduйsz, trapezo, bžctvennый hlёbъ nosi1všaz: raduйsz, neprohodi1maz dvere: raduйsz, radoste vsёhъ spasaemыhъ, prpdbnыhъ pohvalo2, bcde prisnodv7o.

 

 

Komentarisanje nije više omogućeno.