NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Fevruarіa k7z

Prpdbnagw nc7A našegw i3 i3spovёdnika prok0pіa dekapoljta.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы, glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Po džbrazu bhvъ b9ію, i3 po pod0bію, t načala sozdanіz, vseblženne, džbraza dostosnіe soblюsti2 potщalsz є3si2, p0mыslomъ vseblgočesti1vыmъ, i3 ўmA čistot0ю i3 svstosti, i3 strasteй vozderžanіemъ, i3 soblюdenіemъ hrt0vыhъ velёnій i3 blgočestіz, prebogate.

Poщenіemъ pervэe prіemъ, i3 stradanіemъ bGomydrennw poslэdi2, blgougodi1lъ є3si2 nboi1mi sozdavšemu, є3di1nomu njčiщenіe i3stzzyющemu t nasъ, i3 duševnoe blagor0dіe. E#gHže plotsk0e prišestvіe slavz, poklanslsz є3si2 džbrazu s™0mu, i4že po togw2 vočlvёčenію.

I$že sl0va voploщenіe ѕločesti1vэ tvergšыz, njbličaz, prpdbne, soverši1lъ є3si2 ćzvennыmi i3stzz†nіi, i3 vsscэmi njѕloblenьmi i3 ќzami, i3 temni1ceю, ўtverždaz i4stinu: tёmže bhlъ є3si2 hrt0va crtvіz naslёdnikъ, i3 radosti neizrečennыz, i3 prisnosyщnagw sіsnіz.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: glasъ i3 pod0benъ t0йže:

Ćkw moli1tvu neusыpaющuю, i3 molьbY prebыvaющuю: i3myщi, prečctaz, kъ bGu, nap†sti ўspi2, v0lnы ўkroti2 nkasnnыz moeS duši2, i3 vъ sk0rbi syщee serdce moE ўtёši, ntrokovi1ce, molю1 tz, i3 njblgodati2 ќmъ m0й, ćkw da dost0йnw slavlю tS.

Krtobogor0dičenъ, pod0benъ t0йže:

Ѓgnca i3 pastыrz tS na drevэ ćkw vi1dэ, ѓgnica r0ždšaz rыdaše, i3 m™rski tebЁ vэщaщe: sn7e vozželёnne, kakw na drevэ krtnэmъ povёšenъ є3si2, dolgoterpэli1ve; kakw rycэ i3 n0zэ tvoi2, sl0ve, prigvozdi1šasz t bezzak0nnыhъ, i3 kr0vь tvoю2 i3zlіslъ є3si2, vLko;

Troparь, glasъ }:

Slezъ tvoi1hъ tečenьmi, pusthni bezpl0dnoe vozdёlalъ є3si2, i3 i5že i3zъ glubinы2 vozdыhanьmi, vo sto2 trudHvъ ўplodonosi1lъ є3si2, i3 bhlъ є3si2 svэti1lьnikъ vselennэй, sіsz čudesы2, prok0pіe dž§e našъ, moli2 hrtA bGa, spasti1sz dušamъ našыmъ.

KanHnъ, tvorenіe feofanovo, glasъ ѕ7, є3gHže kraegranesіe:

Tvo‰ p0dvigi bGolёpnэ poю2, blženne.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Ćkw po syhu, pэšešestvovavъ ї}lь po bezdnэ stopami, goni1telz faraHna vi1dz potoplsema, bGu pobёdnuю pёsnь, poi1mъ, vopіsše.

Blgočestіz lюb0vію njb8stъ bhvъ, i3 bžctvennыmъ račenіemъ trevolnє1nіz mіrsk†z ttrsslъ є3si2, prepod0bne, bGu pobёdnuю pёsnь vzыvaz: ćkw proslavisz.

Svэton0snoe tvoE žitіE, i3 svёtloe duši2, i3 sprotzžennoe, blgočestію srastvorenno dobrodёteli vowbraženіe, vъ tebЁ, prepod0bne, ćvэ sodёlaša.

Preestestvennыmъ ўčenіemъ, i3 svэtozarnыmъ hrt0vыmъ njsvэщaemь, strastnы6z pril0gi vozderžanіemъ ўvzdi1lъ є3si2, vopіS pobёdnuю pёsnь vsederži1telю.

BGor0dičenъ: Voploщennoe sl0vo bGolёpnw začenši, prečctaz, є4že prežde bezpl0tnoe, namъ pače є3stestvA rodilA є3si2, čctaz, po ržctvЁ dv7a prebhvši.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Nёstь svstъ, ćkože tы2, gDi b9e m0й, vozneshй r0gъ vёrnыhъ tvoi1hъ, blže, i3 ўtverdi1vый nasъ na kameni i3spovёdanіz tvoegw2.

TvoS bGoprіstnaz dušA, vёrы radi revnostію raspalsema, blaženne, bezzak0nnыhъ g0rьkoe nei1stovstvo i3 ćrostь, bGon0se, deržavnw razori1la є4stь.

Tvoi1mi krovьmi2 njbagri1vsz, m§ničєskimъ stradanієmъ ўpod0bilsz є3si2, treblaženne, r†nы nečesti1vыhъ myžestvennoю dušeю preterpёlъ є3si2 terpэli1vnw, prok0pіe.

Pod8slъ є3si2, prepod0bne, sug{bы p0dvigi mydrэ є4rєsi njbličaz, i3 lьvHvъ stremlє1nіz myžeski preterpёvъ bGomydrennw, premydre prok0pіe.

BGor0dičenъ: Mydrostь i3 sl0vo dž§ee, є4že prežde vsёhъ vёkъ naposlёdokъ vremenъ neizrečennw vopl0щsz t neiskusomyžnыz m™re, bcdu sію2 sodёla.

Sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Kvi1lsz є3si2:

Vozderžanіz dobr0tami ўkrašenъ, mučenіz krovьmi2 ўzsni1lъ є3si2 dyšu, i3 pače s0lnca prosіslъ є3si2, čudon0sne prok0pіe prepod0bne.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Teploe zastuplenіe syщыmъ vъ bэdahъ, i3 pom0щnicu našu, i3 kъ bGu premэnenіe, є4юže tli2 i3zbavihomsz, bcdu, vёrnіi, ўblažaemъ.

KrtobGor0dičenъ: Na drevэ vi1dzщi vozdvi1žena sn7a tvoego2, prečctaz, ўtr0boю m™rneю rasterzaema, žalostnw vzыvala є3si2: ўvы2 mnЁ, kakw zašelъ є3si2, svёte m0й bezlёtnый;

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Hrt0sъ moS si1la, bGъ i3 gDь, čestnaz cRkovь bGolёpnw poetъ, vzыvaющi t smhsla či1sta, nj gDэ prazdnuющi.

Napasz, prepod0bne, sleznыmi tečenьmi serdce tvoE, blženne, dobrodёteleй sёmz vozdёlalъ є3si2 p0mыslomъ či1stыmъ, prepod0bne prok0pіe.

Zemn0e mudrovanіe bžctvennomu d¦u povinylъ є3si2, dž§e, p0stničeskoe žitіE prіemъ, i3 sočetaemь likHmъ myčeničєskimъ, vseblženne.

Ćkw m§nikъ bžctvenъ i3 i4stinnэйšъ po blagočestіi, є3retjčeskoe njbliči1lъ є3si2 bezymіe: nei1stovstvo bo myžeski bezb0žnыhъ prenebreglъ є3si2.

BGor0dičenъ: Zak0nnыhъ kromЁ ўstavwvъ, vsenepor0čnaz, začenši ziždi1telz, i3 bezъ tli2 sego2 porodilA є3si2, i3 bcda i4stinnaz i3 gDьstvennw bыlA є3si2.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: B9іimъ svёtomъ tvoi1mъ, blže, ќtrenюющihъ ti2 dyšы lюb0vію njzari2, molю1sz, tS vёdэti, sl0ve b9ій, i4stinnago bGa, t mraka grэh0vnagw vzыvaющa.

NJsvzщenna p0stničeski, i3 skončavšasz kr0vію, dž§e dost0йnw počitaemъ: pamztь bo pravednыhъ sъ pohvalami pri1snw, vёrnw soveršaetsz i3 pominaetsz.

Mydrэ vsE pretvorsz i3 ўstrosz kъ lyčšemu, ćkože h0щetъ gDь: ѕločestvyющihъ skvernoubjйstvo tvoi1mъ vozderžanіemъ, i3 mučenіz slavoю preloži2.

Na ramo vzemъ krtnoe vseoryžіe, dž§e, hrtY poslёdovalъ є3si2, vs‰ z†dnzz zabvenію tvorS, kъ prє1dnimъ tečenієmъ prostirazsz.

BGor0dičenъ: Poemъ, prečctaz, i3zъ tebє2 vъ pl0tь strastnu že i3 mertvennu njdёzvšagosz gDa, i3 njboženu sodёlavšago, soedinenіemъ neslіsnnыmъ po v3postasi.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Žiteйskoe m0re vozdvizaemoe zrS napasteй byreю, vъ ti1homu pristaniщu tvoemY pritekъ, vopію1 ti: vozvedi2 t tli2 živ0tъ m0й, mnogomlctive.

PrehodS, prisnopamztne, t slavы voi1stinnu p0stničeskіz, vosteklъ є3si2 kъ m§nikwvъ slavэ i3 česti, tvoeю kr0vію vъ bagrzni1cu njčervlenu njdёznъ.

Tekyщihъ nepostosnnoe prewbi1dэvъ, dušeю i3 p0mыslomъ bGomydrennыmъ, prisnoprebыvaющimъ, blagi1mъ i3 koncA ne i3myщimъ, blagočestnw vperi1lsz є3si2, vseblženne.

Vozderžanіemъ blagom0щnыmъ i3 kr0tostію hrt0sъ zrS tS njbogati1všasz, čelovэkolю1bnэ prizrЁ na tS, i3 slavы pokazA pričastnika, strastoterpče preslavne.

BGor0dičenъ: Vsenepor0čnaz vLčce, duši2 moeS t‰žkaz i3 lю6taz sokrušє1nіz rukodэsnьmi i3scэli2 taйnыmi, dэйstvi1tєlьnыz lэčbы6 sn7a tvoegw2 polagaющi strti.

Kondakъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Kvi1lsz є3si2:

Denni1cu dnesь cRkovь i3myщi, vsskuю ѕloslavіz mglY razgonsetъ, počitaющi tS, nbcnotai1nniče prok0pіe preslavne.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Rosodatelьnu ќbw peщь sodёla ѓgGlъ prpdbnыmъ ntrokHmъ, haldє1i že njpalsющee velёnіe b9іe, muči1telz ўvэщA vopi1ti: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Ćkw presvёtlo žitіE tvoE, bGomydre, bhstь p0stničestvomъ, takw kvi1sz tvoE ćvэ stradanіe tverdo: hrta bo proslavilъ є3si2, vopіS: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Cэlomydrіz čistot0ю, čydnый dž§e, prepossavsz, myžestvomъ že mučenіz vэnecъ svёtelъ prіslъ є3si2 blgodatію, zovhй: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Ne poklansющіisz džbrazu tvoemY prečctomu, sp7se, nečesti1vіi rabA tvoego2 ćzvztъ stryžuщe lю1tэ poю1щa i3 glag0lющa kъ tebЁ: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: Veselsщesz ržctv0mъ tvoi1mъ, vsenepor0čnaz, vsi1 tz ўblažaemъ: togH bo radi nhnэ plotskagw mы2 i3zbavlьšesz tlёnіz, vopіemъ є3mY: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: I#zъ plamene prpdbnыmъ r0su i3stoči1lъ є3si2, i3 pravednagw žertvu vod0ю popali1lъ є3si2: vs‰ bo tvori1ši, hrtE, t0kmw є4že hotёti. TS prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

Razrэšenъ t tli2, i3 prežde smerti ćvlьsz, prestavilsz є3si2 tsю1du kъ netlёnnэй, prpdbne, ži1zni, smertь prіemъ lёstviceю svёtlw, prok0pіe bGomydre.

I#sp0lnenъ kvi1lsz є3si2 zari2 blgodatnыz, i3 kъ nezahodi1momu svёtu, dž§e, tšelъ є3si2, vssko veщnoe tloži1vъ želanіe. Tёmže tS počitaemъ, prok0pіe bGomydre.

Vowruženъ si1loю bžctvennagw d¦a, lukavstvіz duhHvъ pobэdi1lъ є3si2 polki2. Tёmže nbcnыz dvє1ri tebЁ tverz0šasz, blženne, vospэvaющu hrtA vo vёki vs‰.

BGor0dičenъ: Blažatъ vsi2 r0di, vLčce, ćkože proreklA є3si2, є3di1na bGoblžennaz, tS i4stinnuю bcdu prečctuю: ю4že prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: BGa čelovёkwmъ nevozm0žno vi1dэti, na neg0že ne smёюtъ či1ni ѓgGlьstіi vzirati: tob0ю bo, vsečctaz, kvi1sz čelovёkwmъ sl0vo voploщenno: є3g0že veličaющe, sъ nbcnыmi vHi tS ўblažaemъ.

Postradati zak0nnw, m§niče, i3zv0livъ, strasteй stremlє1nіz vozderžanіemъ ўmertvi1lъ є3si2, i3 plotsk†z vzыgr†nіz, ўg0dniče hrt0vъ: tёmže bezstrastіz nhnэ, bezsmertnoe sъ bezpl0tnыmi v0instvы, njbrёlъ є3si2 naslaždenіe.

Sudіi2 pravednomu svёtlw predstoi1ši, ćkw pobэdi1telь vэncы2 neuvzdaєmыz prіemъ, prilёžnw, prok0pіe, molssz nj soveršaющihъ tvoю2 svzщennuю pamztь, i3 bžctvennый prazdnikъ prestavlenіz tvoegw2.

Zarsmi tremi nhnэ njzarsemь, t є3di1nagw neskazannw proishodsщimi bžctvA, prebogatnagw naslёdіz spod0bilsz є3si2, i3 krasnagw veselіz, raduzsz sъ premjrnыmi v0instvы, dž§e prok0pіe.

BGor0dičenъ: Tlёnenъ, sl0vo b9іe netlёnnoe, zrakъ prіemъ, čelovёki vъ netlёnіe njblečE, blgovolenіemъ dž§imъ vseli1vsz vъ tS njbradovannuю: tёmže, prečctaz, sъ nbcnыmi v0instvы tS veličaemъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.