NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Fevruarіa k7ѕ

I$že vo s™hhъ nc7A našegw porfĐrіa, ґrhіepjskopa gazskagw.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы, glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

Prpdbne dž§e porfĐrіe, tы2 krtъ hrt0vъ na ramo vzemъ, njstavilъ є3si2 vs‰, i3 dosti1glъ є3si2 pusthnю, i3 bralsz є3si2 sъ mіroderžcemъ, moli1tvami i3 post0mъ vowryžsz: tёmže nizloži1lъ є3si2 sъ si1mъ mudrovanіe plotsk0e, hramъ bhvъ bžctvennagw d¦a.

Ćkože tri2 drevle spaslъ є4stь t ngnS bGъ ѓgGlomъ, i3 nhnэ tob0ю džtroki tri2 vъ r0vъ pop0lzšыzsz spasE: vъ k0šnicэ bo, ćkože nosi1mi bshu, svёtomъ džblaka si1hъ njsэni2, tri2 vowbrazi1vša krestы2 vъ tэlesёhъ, na njbličenіe proti1vzщыmsz tebЁ, porfĐrіe.

Kto2 po dostosnію vospoetъ nap†sti i3 bolBzni, bэdы6 i3 skHrbi tvo‰, i5že po vёrэ p0dvigi tvo‰, porfĐrіe; mn0goe bo tvoE syщee, є4že po bz7э pokazalъ є3si2 derznovenіe. Tёmže m0limъ tS, derznovenіe bo i4maši, nj nasъ moli1sz ko gDu, spasti1sz namъ.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: glasъ i3 pod0benъ t0йže.

[P[l0tь t kroveй tvoi1hъ prіemъ pervovёčnый bGъ, tS predstatelьnicu pokazA čelovёkwmъ, čctaz. Tёmže i3zbavi rabы6 tvo‰ t vsskіz bэdы2 i3 njbstosnіz, i3 sёteй lukavagw vragA, i3 sіsnіz pričasti1tisz spod0bi i3zbrannыhъ, vs‰ slavzщыz i3 poklansющыzsz tebЁ.

KrtobGor0dičenъ. Pod0benъ t0йže:

TS vi1dzщi prigvoždaema na krtЁ, ї}se, i3 strti prіemlющa v0leю, dv7a i3 m™i tvoS, vLko, ўvы2 mnЁ, vopіsše, čado sladkoe: r†nы nepravednw kakw terpi1ši, vračY, i3scэli1vый čelovёčeskoe nemoženіe, i3 t tli2 vsёhъ i3zbavivый miloserdіemъ tvoi1mъ;

Troparь, glasъ d7:

Pravilo vёrы, i3 džbrazъ kr0tosti, vozderžanіz ўči1telz kvi1 tz stadu tvoemY, ćže veщeй i4stina: segw2 radi stzžalъ є3si2 smirenіemъ vыsHkaz, niщet0ю bog†taz, dž§e porfĐrіe, moli2 hrtA bGa, spasti1sz dušamъ našыmъ.

KanHnъ, tvorenіe geHrgіevo, glasъ d7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: M0rz čermnyю puči1nu, nevlažnыmi stopami, drevnій pэšešestvovavъ ї}lь, krestoobraznыmi mwmseovыma rukama ґmali1kovu si1lu vъ pusthni pobэdi1lъ є4stь.

PorfĐroю cRkovь dnesь ćkože carskoю ўkrašena, ўčenьmi tvoi1mi, s™i1telю porfĐrіe, si1mi ўkrašaetsz i3 vospэvaetъ vsёhъ gDa.

Žitіemъ prosіsvъ, prpdbne, i3 slovesы2 bžctvennыmi tvoi1mi, svэti1lьnikъ kvi1lsz є3si2 vsBmъ čelovёkwmъ, pri1snw sіsz dёlы i3 ўčenьmi, i3 njzarsz koncы2.

Kroplenіemъ pres™agw d¦a, porfĐrіe, njči1щsz, i3 b9estvennыhъ dobrodёteleй vo ndeždu njdёzvsz, všelъ є3si2 vъ nezahodi6maz svzщennodёйstvovati tebE pomazavšemu.

BGor0dičenъ: Skazati syщыmъ na zemli2 neizrečennoe, i3 pače ўmA člvэkolю1bіe, hotS sn7ъ b9ій, bGonevёsto, i3zъ tebє2, pl0tію rodi1sz, vBrnыmъ podaS poroždenіe.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Veseli1tsz nj tebЁ cRkovь tvoS, hrtE, zovyщi: tы2 moS krёpostь, gDi, i3 pribёžiщe, i3 ўtverždenіe.

Pokori1lъ є3si2 podъ n0zэ ѕločesti1vыhъ mudrov†nіz, i5že na samago2 bGa vssčeskihъ vэщ†ющaz.

GlagHlъ tvoi1hъ ngnemъ hvrastіe manentovo mydrэ popali1lъ є3si2, i3 vBrnыmъ prosvэщenіe ўčenіz prosterlъ є3si2.

Vodruzi1vъ na tverdэmъ kameni n0gi vёrnыhъ, pokolebalъ є3si2 t njsnovanіz samogw2 njsnovanіe nečestvuющihъ, porfĐrіe.

BGor0dičenъ: I#sp0lnisz vsS zemlS, sn7a tvoegw2 i3 bGa, čctaz, i4stinnagw razuma i3 slavы neizrečennыz, i3 blgodati.

Sэdalenъ glasъ G.

Pod0benъ: Bžctvennыz vёrы:

Dёlы prosіslъ є3si2 ćkw denni1ca, vsю2 є4resь tgnalъ є3si2 t cRkve, s™i1telю porfĐrіe: i3 vёrnыhъ serdcA prosvэti1lъ є3si2, vospэvati i3 slaviti gDa. Tёmže dnesь pamztь tvorsщe vopіemъ ti2: moli2 hrtA bGa, spasti1sz dušamъ našыmъ.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Bžctvennagw є3stestvA ne tlyčsz, pl0tь bhvъ vo črevэ tvoemъ, no bGъ vočlvёčsz i3 prebhstь, i4že po ržctvЁ m™rь tS dv7u, ćkw prežde ržctvA sohrani1vъ vsenepor0čnu, є3di1nъ gDь: togo2 prilёžnw moli2, darovati namъ velію mi1lostь.

KrtobGor0dičenъ: Neskvernaz ѓgnica sl0va, netlёnnaz dv7a m™i, na krtЁ zrsщi povёšena, i3zъ neS bezъ bolёzni prozsbšago, m™rski pod0bnw rыdaющi, vopіsše: ўvы2 mnЁ, čado moE, kakw straždeši v0leю, hotS i3zbaviti t strasteй bezčestіz čelovёka;

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Voznesena tS vi1dэvši cRkovь na krtЁ, slnce pravednoe, stA vъ či1nэ svoemъ, dost0йnw vzыvaющi: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Presvёtlagw vёrы sіsnіz, vъ duši2 slnce pravdы i3mёz, prosvэti1lъ є3si2 slovesы2, porfĐrіe, cRk0vnoe vsE i3spolnenіe.

Ўtverždsz vъ lюbvi2 b9іz sl0va, vi1dimыhъ, porfĐrіe, pristrastіz vsskagw vozgnušalsz є3si2: tёmže tS počitaemъ, ćkw ravnoagGlьna i3 s™i1telz čestna.

Vъ pričastіi t†inъ neizrečennыhъ, ćkože bhvъ, porfĐrіe, sі‰ či1stыmi soblю1lъ є3si2 dэsnьmi, či1stw i3 neizrečennw, ćkw tai1nnikъ si6mъ dost0inъ.

BGor0dičenъ: Ўkrašaetsz slavnw tvoi1mi cRkovь veli1čєstvіi, prečctaz, bžctvennыmi: i3 ўdobrsetsz si1mi ćsnw, i3 lюb0vію slavitъ tS, pэsnosl0vz tvoE ržctvo2.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Tы2, gDi m0й, svёtъ vъ mjrъ prišelъ є3si2, svёtъ s™hй, njbraщazй i3zъ mračna nevёdэnіz vёroю vospэvaющыz tS.

Vэtjzmъ pleni6cы razorsz, porfĐrіe, slovesы2 i4stinnыmi, vёrы deržavu ўtverždaz vssčeski.

Počerpъ na zemli2 ўtёšitelz, prpdbne, ўčenій nezavi6stnыz rёki blgočestіz i3stoči1lъ є3si2, porfĐrіe.

I#zsuši1vъ ngnemъ slovesъ tvoi1hъ, porfĐrіe, pot0ki nečestіz, blgočestіz vэщanіemъ čelovёki prosvэti1lъ є3si2.

BGor0dičenъ: Ўkrёplьšesz tob0ю, si1loю duh0vnoю supostatы proti6vnыz hrt0vы i4stinы pobэždaemъ, prečctaz.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Požry ti so glasomъ hvalenіz, gDi, cRkovь vopіetъ ti2, t bэs0vskіz kr0ve njči1щšisz, radi mi1losti t rebrъ tvoi1hъ i3stekšeю kr0vію.

Duh0vnw tS, njduševlenъ dobrodёteleй džbrazъ, porfĐrіe, i3 pri1snw sіsющъ i3myщe, vъ dэlA bžctvєnna vsi2 voi1stinnu: segw2 radi tS počitaemъ.

Si1loю ўtёšitelz njdёzvsz, ćkože samovi1dcы sl0va, vragi2 nepobэdi1mь kvi1lsz є3si2, tgonS i3 posэkaz si1hъ nečє1stіz.

Vod0ю sыnopoloženіz kreщenіz njbnovlsz čelovёki, shnы tvorsщago si1hъ privelъ є3si2, i3 predalъ є3si2 či6stы, neporHčnы, porfĐrіe.

BGor0dičenъ: Razumёvše tvo‰, ±že pače sl0va bžctvєnnaz t†instva, i3 neizrečennu slavu, i5že nj tebЁ hvalzщіisz, prečctaz, voi1stinnu tS bcdu neprestannw slavimъ.

Kondakъ, glasъ.

Pod0benъ: Vhšnihъ i3щS:

Svzщennэйšimi tvoi1mi nravы ўkrašaemь, svzщenstva ndeždeю njzari1lsz є3si2, vseblženne bGomydre porfĐrіe: i3 i3scэlenій ўdobrseši vozvыšenьmi, molssz neprestannw nj vsёhъ nasъ.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Vъ peщi2 ґvraamstіi džtrocы persjdstэй, lюb0vію blagočestіz pače, neželi plamenemъ njpalsemi, vzыvahu: blgoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS, gDi.

Koleblemuю proti1vnыmi vёtrы i3 pril0gi, dž§e, hrt0vu vodruzi1lъ є3si2 deržavnw cRkovь, semY poю1щuю: blgoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS, gDi.

Sob0rы d0blestvennэ є3retjčєskіz pobэdi1lъ є3si2, dž§e mydre, nr{žіi slovesnыmi njdёzvsz, i3 hrtY blgodarnw vzыvalъ є3si2: blgoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS, gDi.

Vъ raй mhslennыhъ všelъ є3si2 dobrodёteleй, t ni1hže cvёtы požalъ є3si2 i4stinnыz i3 kr†snыz, dž§e porfĐrіe, i4miže vъ mjrэ blgouhalъ є3si2.

BGor0dičenъ: Krёpostь i3 deržavu tS nemwщnhmъ vsBmъ, si1lьnoe sl0vo b9іe, dv7o, i3zъ tebє2 r0ždšeesz darovA vzыvaющыmъ: blgoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS, gDi.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Rycэ rasprosterъ danіi1lъ, lьvHvъ zі‰nіz vъ r0vэ zatčE džgnennuю že si1lu ўgasi1ša, dobrodёtelію prepossavšesz, blagočestіz rači1teli džtrocы, vzыvaющe: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Vowruži1lъ є3si2 slovesы2 tvoi1mi, mydre, cRkovь hrt0vu, i3 ўtverdi1lъ є3si2: tёmže pobэždaetъ vsegdA našestvіe є3reseй i3 pobэdon0snw hrtY poetъ vzыvaющi: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Ќmъ na nb7sA vhnu i3mёz, porfĐrіe, bžctvennagw ўluči1lъ є3si2 premэnenіz neizrečennw, i3 čyvstvomъ neposti1žna, vi1dz t†instva hrtHva, i3 vёroю vzыvalъ є3si2 є3mY: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

ЎstA lьvHvъ mhslennыhъ, ѕlЁ hylzщihъ, zagradi1lъ є3si2 moli1tvami tvoi1mi, porfĐrіe, i3 čє1lюsti sokruši1lъ є3si2 strэlami tverdыmi bžctvennыhъ slovesъ tvoi1hъ, semY vzыvaz prilёžnw, ўkrэplsющemu tS: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

BGor0dičenъ: I$že na prt0lэ slavы nc7A sэdsй, sn7ъ i3 sl0vo є3gw2, tS bžctvenno nosi1lo, čctaz, i3 sэdaliщe preslavno, i3zъ tebє2 roždeйsz pl0tію, є3di1nu sodёla, ю4že vsi2 zemnji vospэvaюtъ, ćkw vLčcu.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Kamenь nerukosёčnый t nesэk0mыz gorы2 tebє2, dv7o, kraeug0lьnый tsэčesz, hrt0sъ, sovokupi1vый razsto‰щazsz є3stєstvA. Tёmъ veselsщesz, tS, bcde, veličaemъ.

Čestnы6z prineslъ є3si2 darы, blgoprі‰tnыz dobrodёtєli tvo‰, velikodarovi1tomu vLcэ, i3zbavlьšыzsz t lesti є3reseй tob0ю, dž§e prpdbne, ziždi1telz vsёhъ veličaющыz.

Tyčami slezъ tvoi1hъ strasteй ўgasi1lъ є3si2 plamenь, i3 bezstrastіemъ ziždi1telю posluži1lъ є3si2, i3 slavы lyčšіz spod0bilsz є3si2, porfĐrіe, sego2 poS i3 veličaz pri1snw.

Sъ vhšnimi likyz ѓgGlы i3 s™hmi, i3 prpdbnыmi, nj i5že vёroю čtyщihъ tS, i3 voshvalsющihъ, dž§e porfĐrіe, blgodёtelz gDa neprestannw moli2.

BGor0dičenъ: NJ našemъ spasenіi vočlvёčivsz vLka, tS hodataicu vsBmъ i3 pokr0vъ, i3 vračevanіe, čctaz, darovA vёrnw tS slavzщыmъ, i3 sego2 lюb0vію veličaющыmъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.