NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Fevruarіa k7g

S™agw sщ7ennomyčenika polmkarpa, є3pckpa smĐrnskagw.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы, glasъ №.

Pod0benъ: Nbcnыhъ činHvъ:

So bezpl0tnыmi sovokupi1lsz є3si2, na zemli2 živhй, i3 sъ ni1mi neprestannw slyžiši trbcэ, dž§e bGoblaženne. Tёmže pri1snw ćkw nbcnый čelovёkъ živhй vъ vhšnihъ, taйnonaučaeši syщыz na zemli2 bžctvєnnыmъ taйnamъ.

Hrt0va dёlanіz rozgA bGonasaždennaz, slovє1snыz bžctvєnnыz predlagaz greznы, kvi1lsz є3si2, bGoblaženne: t ni1hže čestnyю počerpaemъ sladostь vёrnw, i3 serdcemъ bo vselennuю poučє1nіz tvo‰ prin0simъ.

Bžctvennыmъ sіsnіemъ njzarsemь, ngnemъ veщestvennыmъ snэdaemo tёlo, kъ neveщestvennэй prestavilsz є3si2, dž§e, zari2: i3 daždь razrэšenіe moli1tvami tvoi1mi, strasteй mračnuю n0щь prosvэщaz, mydre, dyšъ našihъ.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ.

Pod0benъ: Nbcnыhъ činHvъ:

Pregrэšenій puči1noю njburevaemь, kъ ti1homu pristaniщu pribёgъ, prečctэй moli1tvэ tvoeй, bGorodi1telьnice, vzыvaю ti2: spasi1 mz, krёpkuю tvoю2 desni1cu prosterši rabY tvoemY, vsenepor0čnaz.

KrtobGor0dičenъ: Vozdvi1žena ćkw vi1dэ na krtЁ ѓgnca, nepor0čnaz dv7a plačuщi vopіsše: sladkoe moE čado, čto2 n0voe i3 preslavnoe vidёnіe; kakw soderžaй vssčєskaz g0rstію, na drevэ prigvoždaešisz pl0tію;

Troparь, glasъ d7:

I# nravwmъ pričastnikъ, i3 prest0lwmъ namёstnikъ ґpclwmъ bhvъ, dэsnіe njbrёlъ є3si2, bGoduhnovenne, vъ vidёnіz vosh0dъ. Segw2 radi sl0vo i4stinы i3spravlsz, i3 vёrы radi postradalъ є3si2 daže do kr0ve, sщ7ennomyčeniče polmkarpe: moli2 hrtA bGa, spasti1sz dušamъ našыmъ.

Na ќtreni kanHnъ, feofanovo, glasъ v7, є3gHže kraegranesіe:

Bžctvennagw polmkarpa vъ pёsnehъ voshvalsю.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Grzdi1te, lю1dіe, poi1mъ pёsnь hrtY bGu, razdёlьšemu m0re, i3 nastavlьšemu lю1di, ±že i3zvedE i3z8 rab0tы є3gĐpetskіz, ćkw proslavisz.

Hrt0vыmъ svэtoli1tіemъ sіsz, i3 togw2 prosvэщenіemъ, dž§e, napolnsemь, njmračennuю dyšu moю2 njzari2, bGomydre, moli1tvami tvoi1mi.

Prosvэщenіe spasi1telьnagw propovёdanіz, či1stoe serdce tvoE, ćkože zercalo neskverno, dž§e, njblistavъ zari6 vsBmъ prosіS.

Zak0na n0vagw stolpopisanіe tы2 bhlъ є3si2 napi1sano i3mёz, dž§e, ne černi1lomъ, no d¦omъ bžctvennыmъ, blgodati bžctvennoe є3đlіe.

BGor0dičenъ: BGa i3zъ tebє2 voploщenna vёduщe, bezъ hotёnіz plotskagw, syщa prežde tvari, i3 prežde vsёhъ vBkъ, voi1stinnu bcdu tS i3spovёduemъ.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Ўtverdi2 nasъ vъ tebЁ, gDi, drevomъ ўmerщveй grёhъ, i3 strahъ tvoi2 vsadi2 vъ serdcA nasъ poю1щihъ tS.

Maslina, pal0mski reщi2, plodovi1ta bhlъ є3si2, polmkarpe bGozvlenne, vъ domY gDa tvoegw2 veselіe nosS propovёdanіz.

Napravilъ є3si2 ўserdnw, bGoblaženne, ќmъ tv0й povelёnіemъ sp7sovыmъ, po dost0instvu bhlъ є3si2 togw2 cRkve pastыrь i3zrsdenъ.

Vsecёluю tebE samago hrtY prineslъ є3si2, ćkw ži1vu žertvu mučenіemъ, s0vэsti svidёtelьstvomъ predpostradavъ, vseblženne, p0stničestvomъ.

BGor0dičenъ: Ўmerщvlenіz našegw perstь ttrzslA є3si2, r0ždši i4stinnw bezsmertіe, i3 ndє1ždы namъ i3stkala є3si2 netlёnіz, dv7o, ržctv0mъ tvoi1mъ.

Sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

Blgodatnый gr0zdъ vъ duši2 voi1stinnu vozdёlavъ, dž§e mydre, ćkw vіno2 i3stoči1lъ є3si2 vёrы sl0vo, veselsщee vsёhъ vёrnыhъ mы6sli, i3 čudesъ kvi1lsz є3si2 neprehodi1ma puči1na: tёmže i3 myčenikwvъ kvi1lsz є3si2 ўdobrenіe, ngnemъ skončavaemь, i3 svёta spodoblsemь prisnosyщnagw, polmkarpe, moli2 hrtA bGa, pregrэšenій njstavlenіe darovati prazdnuющыmъ lюb0vію svztyю pamztь tvoю2.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Pomыšlenьmi popolznyvsz lukavыmi, vo glubinY vpad0hъ grэh0vnuю, i3 stenS vzыvaю ti2 t serdca, prečctaz: na mnЁ ўdivi2 bogatuю mi1lostь, i3 tvoegw2 miloserdіz neizmёrnuю puči1nu, i3 щedr0tъ tvoi1hъ neizčetnoe bogatstvo: i3 daždь mi2 pokasnіe, i3 pregrэšenій, proщenіe, da lюb0vію vzыvaю tebЁ: moli2 hrtA bGa, pregrэšenій njstavlenіe darovati mi2, ts bo nadeždu i3mёю rabъ tv0й.

KrtobGor0dičenъ: Ѓgnca i3 pastыrz i3 i3zbavitelz ѓgnica zrsщi na krtЁ, vosklicaše plačuщi, i3 g0rьkw rыdaющi vopіsše: mjrъ ќbw raduetsz, prіemlzй tob0ю i3zbavlenіe, ўtr0ba že moS gori1tъ, zrsщi tvoE raspstіe, є4že terpi1ši za miloserdіe mi1losti. Dolgoterpэli1ve gDi, mi1losti bezdno, i3 i3st0čniče neisčerpaemый, ўmiloserdisz, i3 daruй pregrэšenій njstavlenіe vёroю poю1щыmъ bžctvєnnыz strti tvo‰.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ, gDi, slyhъ tvoegw2 smotrenіz, i3 proslavihъ tS, є3di1ne člvэkolю1bče.

Mnogopl0dnый dobrodёteleй, dobropl0dnый sadъ vLcэ kvi1lsz є3si2, dž§e polmkarpe.

Vsesožženіe soveršenno, i3 či1sta žertva prineslsz є3si2 sp7su vsёhъ, dž§e polmkarpe.

Pэsnosl0vimъ, slavne, duši2 tvoeS krёpkoe terpёnіe, i3 tvoi1hъ pHdvigъ d0blestь.

BGor0dičenъ: Prosvэti2, čctaz, njmračennuю dyšu moю2 svёtomъ tvoi1mъ, ćže svёtъ r0ždšaz prisnosyщnый.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Svёta podatelю i3 vэkHvъ tv0rče, gDi, vo svёtэ tvoi1hъ povelёnій nastavi nasъ: razvэ bo tebє2, i3n0gw b0ga ne znaemъ.

Zareю duh0vnoю prosvэщaemь ќmъ, prpdbne, nbraznw ngnemъ njpalsemь ćvэ nauči1lsz є3si2, ngnemъ, bGomydre, tvoegw2 skončanіz.

Struю2 prіslъ є3si2 ži1zni, ćkw t pot0ka pi1щi, premydre, ўčenik0mъ vozlю1blennыmъ naučenъ bhvъ, počerpšimъ premydrosti bezdnu.

Bogatstvo i3 slavu svёtlu, i3 dolgotY žitіS, i3 ži1znь netlёnnu, i4stinnaz mydrostь hrt0sъ, tebЁ darovA, dž§e, ćkw velьmi2 togo2 vozlю1blьšemu.

BGor0dičenъ: Vethій denьmi, ćkože na runo2 d0ždь, prečctaz, vъ tvoE črevo sni1de njsvzщennoe, i3 n0vъ kvi1sz ґdamъ člvэkolю1becъ.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Vъ bezdnэ grэh0vnэй valszsz, neizslёdnuю miloserdіz tvoegw2 prizыvaю bezdnu: t tli2, b9e, mS vozvedi2.

Ўmertvi1vsz, bGoglag0live, mjru vsemY, є3di1nomu že hrtY živhй prebыvaz: i3 kъ nemY prešelъ є3si2, ži1znennoe netlёnіe prіemlz.

Blagoobraznw hodS, blženne, čado že svёta i3 mi1ra kvlszsz, noщnago pervenca, i3 bori1telz poznalъ є3si2 markіHna.

Naučaemi, dž§e, slovesы2 tvoi1mi, vssku pobэždaemъ skvernuю є4resь, i3 luk†vaz sHnmiщa, dvA vvodsщihъ nač†la ѕločesti1vыhъ.

BGor0dičenъ: Grёhъ mjra vzemlющago, čctago ѓgnca začenši, vsenepor0čnaz, sogrэšenій proщenіe moli2 darovati rabHmъ tvoi6mъ.

Kondakъ, glasъ №.

Pod0benъ: Li1kъ ѓgGlьskій:

Plodы2 slovє1snыz gDevi prinosS, polmkarpe mydre, dobrodёteleй žє1rtvы, tёmže i3 t bGa dost0inъ їerarhъ proslavilsz є3si2. Segw2 radi dnesь prosvёщšesz tvoi1mi slovesы2, vospэvaemъ tvoю2 dostohvalьnuю pamztь, slavzщe gDa.

Jkosъ: Mydrosti blagosthnю počerpъ, t toS, dž§e, nap0lnilъ є3si2 bGorazymіz stado tvoE: i3 vses™agw i3 neizrečennagw bžctvA tris0lnečnoe njblistalъ є3si2, nc7A neroždenіe, sn7a že roždenіe, i3 i3shoždenіe d¦a, є3di1no bžctvo2, є3di1nu slavu ćsnw nauči1lъ є3si2, i3 jdwlьskoe bezb0žіe i3zъ k0rene posёklъ є3si2: plodh že zrBlы dyšы vёruющihъ privodS kъ neй, slavne, vъ nю1že kresti1homsz, vъ nю1že i3 vёruemъ, slavzщe gDa.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: DŽbrazu zlat0mu, na p0lэ dei1rэ služi1mu, trіE tvoi2 džtrocы nebreg0ša bezb0žnagw velёnіz, posredё že ngnS vverženi, njrošaemi poshu: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Tverdыmъ p0mыslomъ gorsщій plamenь preminylъ є3si2, slavne, ćkw trіE džtrocы peщь ngnemъ neveщestvennыmъ njrošaemi, posredi1 že ngnS vzыvaz, newpali1mь prebhlъ є3si2: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Blaženъ є3si2, i3 dobro2 tebЁ є4stь, nhnэ vselьšemusz, i3dёže pravednыhъ selє1nіz, i3dёže myčєnikъ vHinstva, i3dёže mydrыhъ ґpclwvъ li1cы vzыvaюtъ: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

NeplHdnыz pervэe mnogoplHdnы hrtY dyšы privelъ є3si2, vozdёlanіemъ duh0vnыmъ ўravni1vъ, i3 blagoklasno si6mъ predlagaz sёmz, i3 nakazyz poю1щыz sъ tob0ю: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: Tы2 є3di1na bGu, vssčєskaz mydrэ sodёlavšemu, m™i kvi1lasz є3si2 neiskusobračnaz, dv7o m™i vsečctaz. Tёmže blagočestnw tebЁ, vsenepor0čnaz, vzыvaющe, poemъ: blgoslovena, ćže bGa pl0tію r0ždšaz.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Vъ peщь džgnennuю ko ntrokHmъ є3vrє1йskimъ snizšedšago, i3 plamenь vъ r0su prel0žšago bGa, p0йte, dэlA, ćkw gDa, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Sщ7ennodёйstvovavъ, slavne, hrt0vu taйnuю slyžbu, slovesnoe nvčA sebE privelъ є3si2 bGu žertvu prіstnu i3 blagoug0dnu, vsepl0dnu, polmkarpe treblženne.

Ю$nošskoe vъ sэdi1nэ, i3 glubočaйšee myžestvo pokazalъ є3si2: krtnoю si1loю vozdvi1glъ є3si2 sebE kъ b9estvєnnыmъ podvigHmъ, bGomydre, svzщennomyčenikwvъ hrt0vыhъ slava, prepod0bne.

Ўtverždaemь krt0mъ, i3 s™i1telьskoю krasot0ю dost0йnw njblečenъ, dž§e, vъ cRkovь b9ію všelъ є3si2 tvoeю kr0vію pastыrenačalьniku hrtY kvi1tisz.

Za hrtA zaklavsz, ćkože znameni1tъ nvenъ, sщ7ennozvlenne, pod0bnikъ kvi1lsz є3si2 stradanієmъ є3gw2, i3 slavы bhlъ є3si2 sopričastnikъ, i3 crtvіz є3gw2 snaslёdnikъ.

BGor0dičenъ: Svэtovi1dэnъ st0lpъ džgnenъ, i3 džblakъ svёtelъ, predvodsщь kъ nbcnomu naslёdію, bGorodi1telьnice čctaz, bydi mi2, dv7o vsenepor0čnaz, vъ pusthni žitіS zabluždennomu.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: T bGa bGa sl0va, neizrečennoю mydrostію prišedšago njbnovi1ti ґdama, ćdію vъ tlёnіe padšago lю1tэ, t s™hz dv7ы neizrečennw voploti1všagosz nasъ radi, vёrnіi, є3dinomydrennw pёsnьmi veličaemъ.

Svэton0snaz tvoS, dž§e, vozsіsvši pamztь, prosvэщaetъ dyšы blagočestnw sію2 soveršaющihъ, čydne: i3 pričastniki bžctvennagw svэtozvlenіz sі‰ soveršaetъ: ю4že dost0йnw, bGomydre, pёsnьmi ўblažaemъ.

Sъ vhšnimi li1ki s™hhъ ѓgGlъ prt0lu vLčnemu predstoS, sego2 moli2 dosti1gnuti namъ spasi1telьnuю strtь i3 togw2 voskrnіe, svёtlw dobrodёteleй mnogoobr†znыz vi1dы soveršaющыz.

Vэncen0sca tS, dž§e, i3 p0česti pobёdu prіi1mša, bžctvennыz desni1cы, i3 p0dvigi skončavša, i3 svёta i3spolnsema, vёruющe, polmkarpe mydre, moli1tvennika hrtY tS ўserdnw predlagaemъ.

BGor0dičenъ: Ćkw bcdu tS, dv7o, i3 m™rь sl0va, i3 hodataicu syщuю namъ, prisnosyщnыz i3 bžctvennыz ži1zni, ćkw pravdы slnce vozsіsvšuю namъ, vёrnіi, є3dinomydrennw pёsnьmi veličaemъ.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: Posэti1lъ nы2:

BGosl0vnomu ў§nikY ўčeni1kъ bhvъ, polmkarpe, mn0gъ pl0dъ gDu vёrnыhъ privelъ є3si2: sebe že samogo2 vsepl0dіe prineslъ є3si2 nj tvoemъ stadэ, i3 nhnэ moli1sz za vs‰ nы2.

BGor0dičenъ: ЩedrHtы tvo‰, b9e, na lю1di i3 stado tvoE nizposli2, moli1tvami prečctыz tvoeS m™re, i3 vsёhъ s™hhъ tvoi1hъ, i3 namъ vsBmъ daruй veli1kuю tvoю2 mi1lostь.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.