NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Fevruarіa k7a

Prpdbnagw nc7A našegw tіmofea, i4že vъ smmv0lэhъ:

I# i4že vo s™hhъ nc7A našegw є3vstafіa, ґrhіepckopa ґntіohjйskagw.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы, glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

§e bGomydre tіmofee, vozderžanіemъ mn0gimъ, i3 častыmi moli1tvami, strasteй vzыgr†nіz do koncA potrebi1lъ є3si2, i3 bezstrastіz blgodatь prіemъ, prіsteliщe kvi1lsz є3si2 bžctvennagw d¦a. Tёmže dyhi tgonseši vsegdA luk†vыz, živhй i3 po smerti, bGoblaženne.

§e bGomydre tіmofee, ґvraamu pod0bnikъ nel0ženъ bhlъ є3si2, i3scэlsz vsю1du kъ tebЁ pribэgaющыz. jwvlevu stzžalъ є3si2 vъ bolёznehъ krёpostь, dv7dovu kr0tostь i3mёz, žitіE ravnoagGlьno na zemli2 poži1lъ є3si2, želanіe poluči1lъ є3si2 konečnoe, nj nasъ molssz.

§e bGomydre tіmofee, cэlomydrіz džbrazъ, vozderžanіz podpisatelь, blagočestіz zrakъ, i3 i3st0čnikъ ўmilenіz, pravoslavіz ўtverždenіe nepokolebi1mo, i3scэlenій struS prisnotečna, s0lnce nezahodi1mo, čado bžctvennыz blgodati, i3 monašestvuющihъ kvi1lsz є3si2 ўdobrenіe, prečestne.

I$nы stіhi6rы s™i1telю, glasъ t0йže.

Pod0benъ: Čto2 vы2 narečemъ:

I#mёz žitіE nbcno, t bGa svzщenstvovati položenъ bhlъ є3si2 voi1stinnu: i3 prinosi1lъ є3si2 є3mY sl{žbы ўm0mъ či1stыmъ. Bэdы6 preterpёlъ є3si2, blženne, i3 bolBzni, propovёdanіz radi bžctvennagw, i3 tverdыz i4stinы, ю4že tvoi1mi slovesы2 ўtverdi1lъ є3si2, bez{mnыz njbličaz ćvstvennw.

Sl0vomъ svzщennыhъ tvoi1hъ tečenій zapali1lъ є3si2 ćvэ hvrastіe ѓrіa ѕločesti1vagw hulє1nіz, nc7Y nevmэщaющa sn7u є3stestv0mъ i3menovatisz ravnočestnu, vsesvzщenne є3vstafіe. I# serdcA prosvэti1lъ є3si2, i3 i4stinoю ўderžalъ є3si2, vёroю tvorsщihъ pamztь tvoю2.

Pomavaz žezl0mъ slovesъ tvoi1hъ, vsesvzщennый pastыrю, stado b9іe slovesnoe soblю1lъ є3si2 tёmъ, t vHlkъ vsskihъ nevredi1mo. Tёmže tS d0brый pastыrь vvedE vo njgradu nbcnuю, i3dёže ntečestіi i3zbrannіi pravednыhъ dysi, є3vstafіe bGon0se preblaženne.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ, glasъ i3 pod0benъ t0йže:

KomY ўpod0bilasz є3si2, nkasnnaz dušE, kъ pokasnію nikakože vozni1čuщi, i3 ngnS ne ўžasaющisz ѕlhhъ njžidaющagw; vostani, i3 є3di1nu kъ zastuplenію sk0ruю prizovi2, i3 vozopjй: dv7o m™i, moli2 tvoego2 sn7a i3 bGa našego, i3zbaviti mS t sёti lьsti1vagw.

Krtobogor0dičenъ.

Pod0benъ: Čto2 vы2 narečemъ:

Ѓgnica, ѓgnca ćkw vi1dэ na drevэ prosterta v0leю krtnэmъ, vopіsše m™rski, i3 bolёznuющi sъ plačemъ: sn7e m0й, čto2 strannoe sіE vidёnіe; vsBmъ živ0tъ dasй ćkw gDь, kakw ўmerщvlsešisz, dolgoterpэli1ve, zemnы6mъ podaS voskresenіe; slavlю tvoE mn0goe, b9e m0й, snizhoždenіe.

Troparь, glasъ d7:

B9e nc7ъ našihъ, tvorsй pri1snw sъ nami po tvoeй kr0tosti, ne tstavi mi1lostь tvoю2 t nasъ: no moli1tvami i4hъ vъ mi1rэ ўpravi živ0tъ našъ.

KanHnъ prpdbnagw. Glasъ }.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Poi1mъ gDevi, vsi2 lю1dіe, vъ m0ri čermnёmъ faraHna pogruzi1všemu, pobёdnuю pёsnь poю1щe, ćkw proslavisz.

TS mhslennuю ѕvэzdY, na vыsotЁ, dž§e, vozderžanіz prosіsvšuю svёtlw, i3 vёrnыhъ serdcA njzarsющu, blženne tіmofee, voshvalsemъ pri1snw.

I#mёz kъ bGu protzženno ўmA tvoegw2 džko, ўnhnіz s0nъ t duši2 ttrsslъ є3si2, dž§e, i3 hramъ bhlъ є3si2 bžctvennagw d¦a, i3 mёsto svzщenіz, tіmofee.

Lukavagw kHzni, smirenіemъ njgraždenъ, dž§e, prešelъ є3si2 nevrednw, i3 kъ bGu vozvhsilsz є3si2: i3 togw2 slavы vhnu naslaždaešisz, blaženne tіmofee.

BGor0dičenъ: Neskazannw bGa tvorcA vssčeskihъ, vo črevэ začenšuю bezsёmennw, i3 pl0tію ćkw i4stinnw r0ždšuю bcdu, ntrokovi1cu, i3 dёvstvuющuю, pёsnьmi počitaemъ.

I$nъ kanHnъ s™i1telz. Glasъ z7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Pospёšestvovavšemu bGu vo є3gĐptэ mwmseovi, i3zvesti2 ї}lz, tomY є3di1nomu poi1mъ, ćkw proslavisz.

I$že ntcє1vъ verhъ, ćkw sl0va blagodatію njdёznna, veli1kago є3vstafіa pёsnьmi voshvalsemъ.

Pob0rnikъ vёrы ćvlьsz, hrt0vu cRkovь neplэnenu borenіemъ є4resi sohrani1lъ є3si2, prepod0bne.

ЎstA slovesE bhvъ, trhgnulъ є3si2 ўčenіz puči1nu, prepod0bne, vъ neйže potopi1lъ є3si2 ѓrіevo ѕločestіe.

BGor0dičenъ: I$že sl0vomъ pl0tію, pače sl0va r0ždši načalьnika ži1zni, neprestannw moli2 spasti1sz dušamъ našыmъ.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Ўtverženіe moE, sp7se, є3si2, pribёžiщe moE i3 si1la, pokolebavšeesz serdce moE ўtverdi2 vъ strasэ tvoemъ, ćkw nёstь svstъ, ćkože tы2 bGъ našъ.

Ўщedrsz vsёhъ mi1lovanіemъ, i4nый ґvraamъ bhlъ є3si2, prіemlz tvsю1du prihodsщыz, q tіmofee, i3 tёmi ўgoždaz vsёhъ bGu.

Ўmertvi1lъ є3si2, dž§e, ±že na zemli2 tvo‰ ќdы, ćkw glag0letъ ґpclъ: ži1zni nbcnэй pričastnikъ pokazalsz є3si2, vъ neйže čtyщыz tS pri1snw pominaй.

Vost0ka tvoi1hъ dёlъ, dž§e, s0lnce bhlъ є3si2 nezahodi1mo, lučami pHdvigъ koncы2 njzarsz pri1snw, i3 demwnwvъ razorsz njmračenіe.

BGor0dičenъ: S™az dv7o, cRS carstvuющihъ rodi1telьnice, pleni6cы pregrэšenій moi1hъ rast0rgni, i3 nastavi kъ pokasnіz stezsmъ moli1tvami tvoi1mi.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ўtverdi1sz serdce moE vo gDэ, voznesesz r0gъ m0й vъ bz7э moemъ, razširi1šasz na vragi2 mo‰ ўstA mo‰, vozveseli1hsz nj spasenіi tvoemъ.

Tы2 nryžіe i3zvlekъ i4stinnoe, kvi1lsz є3si2 blagočestіz pervonačalьnikъ, soproti6vnыz vёrэ prob0dъ, є3vstafіe.

Tы2 lюbobolёznennw vozdёlavъ cRkovь serp0mъ ўčenій tvoi1hъ, blženne, i3zъ k0rene vs‰ posёklъ є3si2 tёmъ plevelы.

Starёйšinstvuz so slavoю i4stinnomu, syщago voi1stinnu načalьnika lži2 ѓrіa, bGoblaženne, porazi1lъ є3si2 kamenіemъ slovesъ tvoi1hъ.

BGor0dičenъ: Rodi1lsz є3si2 neskazannw, kvi1lsz є3si2 ćkože blagovoli1lъ є3si2, sp7se našъ: i3 mjrъ njbnovi1lъ є3si2, gDi.

Sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

Nauči1vsz sl0vu, nasъ radi t dv7ы r0ždšemusz bezъ i3stlёnіz, segw2 b9estvo2 bezbHžnыmъ propovёdalъ є3si2: i3 mnHgi privelъ є3si2 bGovi vёroю, svzщennыhъ čudesъ mn0gimi kvlenьmi. Tёmže, bGon0se, s™yю tvoю2 pamztь tvorsщe, blgodatію tvoeю dyšы prosvэщaemъ, i3 soglasnw vopіemъ ti2: bGon0se tіmofee, moli2 hrtA bGa, grэhHvъ njstavlenіe podati čtyщыmъ lюb0vію s™yю pamztь tvoю2.

Slava, sэdalenъ, glasъ G.

Pod0benъ: KrasotЁ dёvstva:

E#dinosyщnago nc7Y i3 d¦u sl0va propovёdalъ є3si2, dž§e є3vstafіe, i3 bezymnago tverdw ži1lami ўčenій tvoi1hъ ѓrіa ўdavi1lъ є3si2, hylzщago na pravoe ўčenіe. Tёmže spričtesz likHmъ raduzsz, bžctvennыhъ propovBdnikъ ntє1cъ, sъ ni1miže nasъ pominaй.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Ćkw nevozdёlannaz, dv7o, lozA, krasnёйšій gr0zdъ prozzblA є3si2, i3stočaющъ namъ vіno2 spasenіz, vsёhъ veselsщee dyšы že i3 tэlesA. Tёmže ćkw viny tz d0brыhъ blažaщe pri1snw, so ѓgGlomъ vopіemъ ti2: raduйsz, blgodatnaz.

KrtobGor0dičenъ: Neiskusobračnaz čctaz i3 m™i tvoS, hrtE, vi1dzщi tS mertva vi1szщa na krtЁ, m™rski plačuщi glg0laše: čto2 tebЁ vozdadE є3vreйskій bezzak0nnый sob0rъ i3 neblagodarnый, i4že mn0gihъ i3 veli1kihъ tvoi1hъ, sn7e m0й, darHvъ nasladi1vыйsz; poю2 tvoE bžctvennoe snizhoždenіe.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: I#zъ gorы2 priwsэnennыz, sl0ve, prbr0kъ, є3di1nыz bcdы, hotsщa voploti1tisz bGovi1dnw ўsmotri2, i3 so strahomъ slavosl0vzše si1lu tvoю2.

Tы2 moli1tvami ўtverždazsz pri1snw, mhslennыhъ vragHvъ lyki i3 strёlы, ćkože mladenєcъ strэlsnіz vmэni1lъ є3si2, dž§e preslavne tіmofee.

E$že kъ namъ hrt0va smotrenіz, lюb0vію poklanszsz, bGomydre, džbrazu, i3skušenіe mykъ preterpёlъ є3si2, t segw2 tmetaющihsz, q tіmofee!

Ćkože nёkій st0lpъ nepokolebi1mь bhlъ є3si2 pri1snw kъ bGu vъ slavosl0vіi, nikakože počivaz vъ si1hъ prebhlъ є3si2 krasotahъ pričastnikъ, q tіmofee!

BGor0dičenъ: N0vo na zemli2 rodilA є3si2 ntročA, є4že t nc7A prežde vsёhъ vBkъ roždennago, netlёnnw m™i čctaz, hrtіanъ i3spravlenіe.

I$nъ.

Їrm0sъ: Nb7sA pokrhla є4stь dobrodёtelь tvoS, gDi, i3 tvoegw2 hvalenіz vs‰ i3sp0lnilъ є3si2: slava si1lэ tvoeй, člvэkolю1bče.

Vёrы sobiraz pobэdi1tєlьnaz, strэlami slovesnыmi nečesti1vago bGomydrennw nizloži1lъ є3si2, dž§e, ѓrіa.

Slovesъ tvoi1hъ svёtlostь ćkože m0lnіz i3zšedši, ѓrіevo ѕloslavіe popalsetъ, є3vstafіe premydre.

NJgraždenіe položi1vъ slovesы2 tvoi1mi, ćkože vіnogradu gDnю, cRkvi, prpdbne.

BGor0dičenъ: RodilA є3si2 pl0tію, dv7o čctaz, i4že prežde tebє2 beznačalьnago sl0va, i3 po tebЁ pače sl0va, i3zъ tebє2 vočlvёčšasz.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Mrakъ duši2 moeS razženi2, svэtodavče hrtE b9e, načalor0dnuю tmY i3zgnavъ bezdnы, i3 daruй mi2 svёtъ povelёnій tvoi1hъ, sl0ve, da ќtrenюz slavlю tS.

Ўm0mъ njčiщennыmъ predstoS trbcэ, blženne, i3 tonydnыmi zarsmi njsіsemь, dž§e, syщыz nы2 vo tmЁ bёdstvuющыz duševnыmi strastьmi2 prosvэщaeši vsegdA.

Pl0tь vozderžanіemъ, dyšu bezstrastіemъ ўkrasi1vъ, mydre, cRS vssčeskihъ ўg0dnikъ kvi1lsz є3si2, i3 t negw2 ćvэ čudesъ darы prіslъ є3si2, tіmofee.

Ne ўm0mъ lьsti1vnыmъ, no prosthmъ serdcemъ prosi1vši pristupi1všaz nepl0dы, vёrnoю moli1tvoю blagočadna kvlsetsz t nepl0dstva, poю1щi hrtA bGa našego.

BGor0dičenъ: Vseli1vsz vo črevo tvoE živhй vъ vhšnihъ, tS sodёla nb7sъ ši1ršuю, marje bcde: є3g0že nj vsёhъ nasъ, ćkw blgaz, ne prestaй molsщi, bGonevёsto.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ќtrenюetъ dyhъ m0й kъ tebЁ, b9e, zanE svёtъ є3si2, i3 tvo‰ povelBnіz bhša i3scэlє1nіz rabHmъ tvoi6mъ, člvэkolю1bče.

Mrakъ razori1lъ є3si2 є3reseй, i3 vozsіslъ є3si2 koncє1mъ vsBmъ zari6 ўčenій tvoi1hъ, є3vstafіe blaženne. Dvaždы.

NJr{žіi njgraždaemi, є3vstafіe, ўčenій tvoi1hъ, nastosщыz bžctvennэй vёrэ є4rєsi pobэždaemъ.

BGor0dičenъ: Dv7o, ne prestaй molsщi bGa, i3zъ tebє2 r0ždšagosz pl0tію, i3zbavitisz rabHmъ tvoi6mъ t vsskagw njbstosnіz.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: NJči1sti mS, sp7se, mnHga bo bezzakHnіz mo‰, i3 i3zъ glubinы2 ѕHlъ vozvedi2, molю1sz: kъ tebё bo vozopi1hъ, i3 ўslhši mS, b9e spasenіz moegw2.

D0brэ tvoE soblюdaz dёvstva dost0instvo vo vseй tvoeй ži1zni, ženЁ nikogdaže vъ licE zrёlъ є3si2, є4že t segw2 vredъ do koncA trazi1vъ.

Vъ pristaniщe mhslennoe ўstremi1lsz є3si2, volnami slasteй ne njmoči1vsz, vseblženne tіmofee: no d¦a živon0snыmi vёtrы d0brэ preplhlъ є3si2, vseslavne.

Ўdali1lsz є3si2 pal0mski, vъ gorahъ živhй, vъ pusthnzhъ pri1snw, mydre, vodvorszsz, d0ndeže všelъ є3si2 vъ b9ій gradъ nbcnый, tіmofee blaženne.

BGor0dičenъ: Na pleщ{ heruv‡msku newpi1sannw sэdsй, njpi1sannw vъ tvoE črevo vseli1sz pl0tію, ґ ne b9estv0mъ, i3 i3zъ tebє2 pr0йde, spasaz mS, vsenepor0čnaz.

I$nъ.

Їrm0sъ: ЇHna i3zъ čreva ѓdova vopіsše: vozvedi2 t tli2 živ0tъ m0й. Mh že tebЁ vopіemъ: vsesi1lьne sp7se, pomi1luй nasъ.

Slovesъ tvoi1hъ bGodohnovennыhъ vёtromъ ўtiši1lъ є3si2 byrю є3retjčestvuющihъ, vъ pristaniщe blagočestіz cRkovь napravlsz, preblženne. Dvaždы.

Vъ dobrodёteli nepor0čenъ shй, prepod0bne, slavenъ kvi1lsz є3si2 sl0vomъ i3 žitіemъ, cRkve hrt0vы ўdobrenіe.

BGor0dičenъ: E#g0že rodilA є3si2, bcde, neskazannw bGa našego, molsщi ne prestaй, i3zbavitisz t bёdъ, poю1щыmъ tS, čctaz prisnodv7o.

Kondakъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Kvi1lsz є3si2 dnesь:

Ćkw ѕvэzdA mnogosvёtlaz t vost0ka vozsіsvъ, njzari1lъ є3si2 vъ serdcahъ vёrnыhъ dobrodёtєli čudesъ tvoi1hъ, čudon0sče vseblženne tіmofee.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: ЃgGlomъ džtroki i3zъ ngnS spashй, i3 gremsщuю peщь preloži1vый na r0su, blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Ўgasi1vъ strasteй plamenь slezъ ros0ю, blgodatь čudesъ i3stoči1lъ є3si2: i4miže njčiщaeši skvє1rnы strasteй, tіmofee.

Blaženstvo bžctvennoe nel0žno poluči1lъ є3si2, kr0tkihъ, prepod0bne, naslёdovalъ є3si2 zemlю, i3 radosti i3zbrannыhъ nasыщazsz.

Razrэšenіe grэhHvъ tvorsщыmъ lюb0vію svzщennuю pamztь tvoegw2 prestavlenіz, ćkw derznovenіe njbrёtъ, blaženne, i3sprosi2.

BGor0dičenъ: I#zbavlennіi vsi2 t pervыz klstvы, pres™hmъ roždestv0mъ tvoi1mъ, blgoslovennaz є3di1na, tS blagoslovi1mъ, bcde neskvernaz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Vъ peщi2 syщe haldeйstэй, ґvraamstіi džtrocы likovahu so ѓgGlomъ, glag0lющe: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

E#retjčestvuющihъ branь nryžіemъ d¦a, mydre, pobэdi1vъ, p0čєsti netlBnnыz prіslъ є3si2 t hrtA vэnčaemь.

Mečь nboюduo1strъ ўstA tvo‰, na nečesti1vыhъ, dž§e, pokazašasz, podъ ruk0ю sl0va pokrыvaema, ćkw si1hъ branь posёkъ.

Ўčenіz lopatoю razvёzlъ є3si2 ѓrіevu lestь ćkw plevы, vo njduševlennuю, dž§e, ži1tnicu sobiraz pšeni1cu vёrы.

BGor0dičenъ: Bcdu vsi2 počti1mъ, ćkw sp7sa rodilA є4stь, vёroю vzыvaющe: raduйsz, rabo2 i3 m™i hrtA bGa našegw.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Pokrыvazй vodami prevhsprєnnzz svo‰, polagazй m0rю predёlъ pes0kъ, i3 soderžaй vs‰, tS poetъ s0lnce, tS slavitъ lunA, tebЁ prin0sitъ pёsnь vsS tvarь, ćkw sodёtelю vsёhъ vo vёki.

Strastoubjйca bhlъ є3si2 vozderžanіemъ mn0gimъ i3 ѕёlьnыmi bolёznьmi bdёnіz, voshoždenьmi pri1snw dobrodёteleй, prepod0bne, poučazsz vъ serdcы, i3 t slavы prehodS vъ slavu nekončaemыz ži1zni i3 netlёnіz.

Ćkw žertvu, prpdbne, moli6tvы tvo‰ bGu prečctomu tы2 prineslъ є3si2 či6stы t duši2: bžctvenno dёйstvo t negw2 prіslъ є3si2 čudesъ, demwnы tgonsti, i3 čelovёčєskіz cэli1ti nemwщi.

Nenavistoѕl0benъ i3 neѕl0bivъ, mi1lostivъ i3 kr0tokъ i3 pravdoю ўkrašenъ, dž§e, bhlъ є3si2, prpdbenъ, nepor0čenъ, njšazsz vsskіz nepravdы, st0lpъ monašestvuющihъ: tёmže tS počitaemъ vёrnіi vo vёki.

BGor0dičenъ: E#di1nu tS i3zbrA dobr0tu їakwvlю dž§ee sl0vo, i3 vo ўtr0bэ tvoeй vseli1sz, ćkože blagovoli2, pače vsёhъ krasnёйšій čelovBkъ, vsečctaz, pr0йde, njmračennoe naše njčiщaz є3stestvo2.

I$nъ.

Їrm0sъ: E#di1nago beznačalьnago cRS slavы, є3g0že slavosl0vztъ nbcnыz si6lы, i3 trepeщutъ či1nы ѓgGlьstіi, p0йte, svzщennicы, lю1dіe, prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Žezl0mъ premydrosti tvoeS pisanій razdэli1vъ b9estvennuю puči1nu, hrt0vъ s™i1telю, i3 preloži1lъ є3si2 kъ zemli2 pravoslavіz n0vago ї}lz: ґrіani1tы že ćkw є3gĐptznы ўdavi1lъ є3si2.

Nbcnagw tы2 sšedъ vidёnіz, na st0lpъ halanskій, ѓrіevъ, razmэsi1lъ є3si2 ljzhki є3retjčestvuющihъ, є3vstafіe mydre, є3dinoglasnuю vёru propovёduz vo vёki.

I#spovёdanьmi tvoi1mi, i5že po i4stinэ, na zapadэ ži1znь skončalъ є3si2: vozsіslъ є3si2 paki na vost0cэ stadu tvoemY, mydre, zarю2 blgočestіz i3spuщaz vo vёki.

BGor0dičenъ: Sozdavšago ґdama po džbrazu, i3 t smэšenіz є3gw2 prošedša, i3 spasša čelovёčeskій r0dъ, p0йte, svzщennіi, lю1dіe, prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Blgoslovenъ gDь bGъ ї}levъ, vozdvi1gnuvый r0gъ spasenіz namъ vъ domY dv7dovэ džtroka svoegw2: vъ ni1hže posэti2 nasъ vost0kъ sъ vыsotы2, i3 napravilъ nы2 є4stь na pytь mi1ra.

Svzщenіz hramъ, ўmilenіz i3st0čnikъ, sostradanіz struS kvi1lsz є3si2, mydre, lюbve že bezmёrnaz puči1na, gDenь ўg0dnikъ nel0ženъ, i3 nbcnый graždani1nъ, i3 ѓgGlwvъ є3dinokr0vnikъ, i3 čudesъ točenіe.

Hvali1tisz mi1losti, dž§e, sudA svёdый, ne prezrёlъ є3si2 stranna: no vsBmъ blagъ, miloserdіz tverzlъ є3si2, prepod0bne, ntecъ bhvъ si1rыhъ, i3 vdovi1cъ zastypnikъ, i3 nagi1hъ njdэsnіe, i3 pi1щa ѓlčuщihъ.

T zemli2 tluči1lsz є3si2 kъ nb7si2, i3dёže i3mёlъ є3si2 є3щE hodS vo pl0ti, d0brэ žitіE, prepod0bne, namъ njčiщenіe sogrэšenій molS darovati, vёrnw čtyщыmъ tvoю2 svztyю pamztь.

Struю2 namъ vsegdA čestnaz tvoS raka i3scэlenіz i3stočaetъ, dž§e, strasteй i3zlі‰nіz vssčeskihъ i3zsušaющi, i3 vssku naposющi dyšu, kъ blagopl0dію bžctvennomu, svzщenne tіmofee, hrt0vъ ўg0dniče.

BGor0dičenъ: Glag0lwmъ tvoi6mъ poslёduющe, r0di rodHvъ, blažennaz, tS blži1mъ pri1snw, bGa bo i4stinnw blžennago rodilA є3si2, pres™az čctaz, vs‰ blažє1nnы tomY rab0taющыz nel0žnw tvorsщa.

I$nъ.

Їrm0sъ: Pače є3stestvA m™rь, i3 po є3stestvY dv7u, є3di1nu vъ ženahъ blgoslovennuю, pёsnьmi, vёrnіi, bcdu veličaemъ.

I$že vъ pisanіihъ gr0zdъ ўči1telьnw i3zgnetъ, napoi1lъ є3si2 vёrnыhъ vіnA, dž§e, i4stinы hrt0vы, serdcA veselsщa.

Nryžіe nboюduostro2 nosS bGosl0vnый tv0й ljzhkъ, posёklъ є3si2 lukavый ѓrіa gnёvъ, nepovi1nnuю i3 duševnuю kr0vь, blženne, i3zlivaющъ.

Nar0čitый svzthй denь vsesvzthz tvoeS pamzti tvorsщe duh0vnw, tS m0limъ: moli2 prilёžnw, s™i1telю spasti1sz namъ.

BGor0dičenъ: Ю$že vo črevэ začenšuю newpi1sannoe sl0vo, i3 dverь bžctvennыz ži1zni namъ ćvlьšuю, prečctuю voi1stinnu bcdu veličaemъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.