NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Fevruarіa k7

Prpdbnagw nc7A našegw lьvA, є3pckpa katanskagw.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы, glasъ }.

Pod0benъ: GDi, ѓщe i3 na sudi1щi:

GDi, tы2 s™i1telz vъ mjrэ, ґpclwvъ preemnika pokazalъ є3si2, dёlы i3 slovesы2, pravыhъ ўčenій propovёdnika: i3 segw2 radi nastavnika položi1lъ є3si2 s™i1teleй, i3 slavы sopričastnika netlёnnыz tvoeS.

St0lpъ tS, lьvE, hrt0va cRkovь ži1vъ, i3 glag0lьnika deržaщi, pravыhъ ўčenій sl0va, sego2 zrsщi nepokolebi1ma i4stinы, pri1snw prebыvaetъ, slavzщi vLku vsёhъ i3 gDa, tS proslavlьšago.

GDi, tы2 s™i1telz sl0vo i3z8wщrenъ pokazalъ є3si2 mečь na ѕločestvuющihъ, vъ pravoslavnuю vёru tvoю2: i3 tёmъ posэkaz lHžnaz mudrov†nіz, blgočestіz vъ mjrэ ўmn0žilъ є3si2 ўčє1nіz, vLko.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ.

Pod0benъ: GDi, ѓщe i3 na sudi1щi:

Vi1ždь moegw2 sokrušennagw serdca stєnanіz, bGonevёstnaz, prіimi2, dv7o mRje, i3 ne tri1ni, vsenepor0čnaz, rykъ moi1hъ, čctaz, vozdэsnіe, ćkw blgolюbi1va: da poю2 i3 veličaю vozveli1čivšuю r0dъ našъ.

Krtobogor0dičenъ: Ѓgnca tS є3gdA ѓgnica i3 dv7a kъ zakolenію ved0ma ўzrЁ, so slezami, sl0ve, poslёdovaše, i3 vzыvaše: gdЁ tщi1šisz, čado moE; sšestvuю tebЁ, sladčaйšій: ne terplю1 bo ne zrёti tebє2, ї}se m0й mnogomlctive.

Troparь, glasъ d7:

Pravilo vёrы i3 džbrazъ kr0tosti, vozderžanіz ўči1telz, kvi1 tz stadu tvoemY, ćže veщeй i4stina. Segw2 radi stzžalъ є3si2 smirenіemъ vыsHkaz, niщet0ю bog†taz, dž§e lьvE, moli2 hrtA bGa, spasti1sz dušamъ našыmъ.

KanHnъ, їHsifъ, glasъ }, є3gHže kraegranesіe:

LьvA i3st0čnikъ syщь čudesъ čtY.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: V0du prošedъ ćkw syšu, i3 є3gĐpetskagw ѕlA i3zbэžavъ, ї}lьtzninъ vopіsše: i3zbavitelю i3 bGu našemu poi1mъ.

Svэti1lьnika tS bžctvenna hrt0va svёtla cRkovь stzžavši, lьvE mydre, dobrodёteleй tvoi1hъ sіsnьmi, i3 čudesъ bogatnw prosvэщaetsz.

T mladenstva vozloži1lъ є3si2 sebE samago vsёhъ vLcэ, i3 ўmerщvlenіemъ slasteй živA segw2 bhlъ є3si2 žertva, zakalaz sebE bezъ kr0ve, blženne.

ŽitіE tvoE sіsetъ dobrodёtelьmi ўkrašeno, i3 čudesъ blistanьmi ўdobreno, bGon0se, prezvlena tS vsBmъ sodёla.

BGor0dičenъ: Hramъ tы2 bыlA є3si2 b9ій, neskvernaz ntrokovi1ce, vselьšemusz pače ўmA vъ tS, bcde, i3 lestь t dyšъ čelovёčeskihъ tgnavšemu.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Nebesnagw kryga verhotv0rče, gDi, i3 cRkve ziždi1telю, tы2 menE ўtverdi2 vъ lюbvi2 tvoeй, želanій kraю, vёrnыhъ ўtverždenіe, є3di1ne člvэkolю1bče.

Spasi1telьna, dž§e, i3 blgočє1stna ўčє1nіz pravoslavіz hranS nevrє1dna, stado ўpaslъ є3si2 na pažitehъ živon0snыhъ, i3 vъ nbcnuю njgradu vvelъ є3si2.

Vozšedъ na vыsotY dobrodёteleй, prpdbne, pomazanіe svzщenno prіslъ є3si2, i3 prevыs0kago, vsemydre, voshvali1lъ є3si2 vыsočaйšimъ sэdaliщemъ, posluži1vъ blgodatію tomY, ćkw ѓgGlъ.

Nap†sti preterpёvъ hrtA radi, prpdbne, bezsmertію pričasti1lsz є3si2 njboženіz: mĐro že blagov0nno neprestannw i3stočaz, njsщ7aeši vёroю kъ tebЁ pritekaющыz.

BGor0dičenъ: Ќglz bžctvennagw i3 svэtozarnagw kleщE, kupino2, ngnemъ ne njpali1všisz bžctvA, hvr†stnыz mo‰ vs‰ popali2 str†sti, i3 ngnS i3shiti2 vёčnuющagw.

Sэdalenъ, glasъ G.

Pod0benъ: Bžctvennыz vёrы:

Veli1koe s0lnce vselennэй vozsіslъ є3si2 dobrodёteleй tvoi1hъ sіsnьmi, i3 čudesъ svёtlostію prosvэti1vъ vёrnыhъ sob0rы, i3 tgnavъ strasteй njmračenіe, lьvE prpdbne, hrtA bGa moli2 darovati namъ velію mi1lostь.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Bžctvennagw є3stestvA ne tlyčsz, pl0tь bhvъ vo črevэ tvoemъ: no bGъ vo§lvёčivsz prebhstь, i4že po ržctvЁ m™rь tS dv7u, ćkw prežde ržctvA sohrani1vъ vsenepor0čnu, є3di1nъ gDь: togo2 prilёžnw moli2, darovati namъ velію mi1lostь.

Krtobogor0dičenъ: Neskvernaz ѓgnica sl0va, netlёnnaz dv7a m™i, na krtЁ zrsщi povёšena, i3zъ neS bezъ bolёzni prozsbšago, m™rski pod0bnw rыdaющi, vopіsše: ўvы2 mnЁ čado moE, kakw straždeši v0leю, hotS i3zbaviti t strasteй bezčestіz čelovёka;

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ, gDi, smotrenіz tvoegw2 tainstvo, razumёhъ dэlA tvo‰, i3 proslavihъ tvoE b9estvo2.

Zemledёlavъ ni1vu tvoegw2 razuma, stokratnый klasъ prineslъ є3si2, prebogate, dobrodёteleй bžctvennыhъ i3 i3scэlenій.

S™az tvoS, slavne, raka vhnu є3leй s™hй i3stočaetъ, njsщ7aющi dyšы vёroю kъ tebЁ pritekaющыz.

Nedygwvъ njčiщenіe, lukavыhъ demwnwvъ tgoni1telь, s™i1telю, bhlъ є3si2, i3 vёrnыhъ čelovёkwvъ pribёžiщe.

BGor0dičenъ: VsBmъ nevmэsti1mый, prečctaz, vmэщaetsz vo ўtr0bэ tvoeй, spasaz mS blgostію, pogružennago mn0gimi grэhi2.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Vskyю mS tri1nulъ є3si2 t licA tvoegw2, svёte nezahodi1mый, i3 pokrhla mS є4stь čuždaz tmA nkasnnago, no njbrati1 mz, i3 kъ svёtu zapovэdeй tvoi1hъ puti6 mo‰ napravi, molю1sz.

Ўm0mъ čistёйšimъ, ўmA vsёhъ vin0vnago smotrsz, t negw2 prіslъ є3si2 darovanій zarю2, bGodohnovenne, i3scэlenій sщ7є1nnaz svэtoli6tіz, i4miže razrэšaeši strasteй njmračenіe.

Prelestьmi demwnskimi vs‰ vёruющыz hrtY prelьщaющago, džgnennomu sudY predalъ є3si2 pravednw, blaženne, i3 dyšы i3zbavilъ є3si2 vsegubi1telьnagw segw2 vreda, ćkw pastыrь i4stinenъ i3 spasi1telenъ.

Razgorёvšusz ngnю2, posredi2 stalъ є3si2, newpali1mь, preslavne: b9estvennaz bo rosA s™agw njkruži1 tz d¦a, ćkw sщ7ennotai1nnika, ćkw služi1telz bžctvennыz slavы, ćkw vhšnіz svёtlosti pričastnika.

BGor0dičenъ: Vi1dэvše drevle bžctvennэйše, bGoradovannaz, čestnji prbr0cы tainstva glubinY neizrečennuю čctnagw ržctvA tvoegw2, prečctaz, razli1čnыmi džbrazы, ćkw vmэsti1ša, sego2 provozvэsti1ša.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Moli1tvu prolію2 ko gDu, i3 tomY vozvэщY peč†li mo‰, ćkw ѕHlъ dušA moS i3sp0lnisz, i3 živ0tъ m0й ѓdu pribli1žisz, i3 molю1sz, ćkw їHna: t tli2, b9e, vozvedi1 mz.

Slэpji moli1tvami tvoi1mi, dž§e, prіsša prozrёnіe, bGomydre: hrta bo sodёйstvennika i3mёz, i3 kъ nemY duši2 tvoeS džči stzžavъ vhnu, prošє1nіz bogatnw prіslъ є3si2.

Bhlъ є3si2 carю2, čydne, strašenъ, vnegdA i3dhй vo dvorы2 є3gw2, nosi1lъ є3si2 ndeždoю ќglіe gorsщee: proslavlsše bo tS bGъ, є3g0že žitіemъ tvoi1mъ, lьvE, proslavilъ є3si2.

Blgouhaetъ raka moщeй tvoi1hъ, i3 i3zlivaetъ pri1snw, vseblženne, ćkože i3st0čnikъ či1stъ i3 blgov0nnый, є3leй bžctvennый: i4mže tgonsюtsz nedyzi t vёrnыhъ, i3 zdravіe trebuющыmъ daruetsz.

BGor0dičenъ: NJsvzti2 dyšu moю2, dv7o, s™0e r0ždšaz sl0vo, voi1stinnu vo s™hhъ ćkw preči1stw počivaющago, є3di1nago bGa našego, i3 daruй mi2, ćkw mi1lostiva, ўmilenіz tyču, vsenepor0čnaz.

Kondakъ, glasъ }.

Pod0benъ: Ćkw načatki:

Ćkože svэti1lьnika preveli1ka cRkovь i4matь, vseblženne, tebE pače s0lnca sіsющa, ю4že tvoi1mi moli1tvami sohrani2, blženne, nepobэdi1mu i3 nepokolebi1mu t є4resi vsskіz, i3 neskvernu, ćkw prisnopamztnый.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: DŽtrocы є3vreйstіi vъ peщi2 popraša plamenь derznovennw, i3 na r0su džgnь preloži1ša, vopію1щe: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e, vo vёki.

ČinHmъ bžctvєnnыmъ bezplHtnыmъ sъ pl0tію pod0bzsz, bGomydre, služi1lъ є3si2 bGu neprestannw vospэvaz: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e, vo vёki.

Ќši gluh‡z, vseblženne, moli1tvami tvoi1mi tverzlъ є3si2 bžctvennыmi, i3 hromы6mъ ćvstvennw podalъ blagotečenіe, blgoslovenъ є3si2, vopіS, gDi b9e, vo vёki.

Manіemъ bžctvennыmъ vLki newpalenъ prebыlъ є3si2, všedъ posredi2 ngnS: nepričastnый že segw2, sud0mъ pravednыmъ njpalsetsz i3lіodHrъ, moli1tvoю tvoeю.

BGor0dičenъ: Tvoegw2 čreva ne njpali2 bžctvA džgnь, dv7o m™i, voploщaetsz i3zъ tebє2, koncы2 njrošaz bžctvennыmi svёtlostьmi: segw2 radi tS poemъ.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Pobэdi1teli muči1telz i3 plamene blgodatію tvoeю bhvše, zapovэdemъ tvoi6mъ ѕэlw2 prilэžaщe, džtrocы vopіshu: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

I#zlіssz blgodatь, dž§e, vo ўstnahъ tvoi1hъ, sщ7ennotai1nniče, segw2 radi tS, lьvE, bGъ pomaza s™i1telz, lю1demъ vopію1щыmъ: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

CRю2, vseblženne, prevёčnuющemu blgougodi1lъ є3si2, zemn0mu, lьvE, carю2 predstalъ є3si2, ќglіe nosS, i3 segw2, dž§e, ўžasaz mhslь čudodёйstvы ѕэlw2 preslavnыmi.

Ćkw maslina, dž§e, nasaždena bhvъ plodovi1ta vъ domY gDni, pl0dъ prinošaeši po konči1nэ, t bžctvennagw tёla tvoegw2 є3leй bžctvennый, vёrnыhъ vsskъ nedygъ njgonsz vsegdA, kъ tebЁ sъ lюb0vію, mydre, pritekaющihъ.

BGor0dičenъ: Hotёnіemъ vs‰ soveršazй, vsenepor0čnaz blgoslovennaz, voshotёvъ vo črevo tvoE vseli1sz, i3 pl0tію kvi1sz, i3 njboži1 mz, i3stlёvša prežde lьsti1vagw ѕlhmъ sovёtomъ.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Ўstraši1sz vsskъ slyhъ neizrečenna b9іz snizhoždenіz, ćkw vhšnій v0leю sni1de daže i3 do pl0ti, t dv7i1českagw čreva bhvъ člvёkъ. Tёmže prečctuю bcdu, vёrnіi, veličaemъ.

Da tS bžctvennыmi glasы blaži1mъ prepod0bnw poži1vša, i3 na nb7sA vozšedša i3 raduющasz: t strasteй i3 skorbeй nasъ moli1tvami tvoi1mi spasaй i3 t njbstosnій, s™i1telю i3 pastыrю dostočydne.

Ćkw rozgA vіnograda i4stinnagw bhvъ, dž§e, prozsblъ є3si2 dobrodёtelьnы greznы, čudesъ sladostь i3skapaющыz: t ni1hže pію1щe vёrnw, zdravіe prіemlюtъ i3 radostь hvalzщіi tS pri1snw, lьvE vsemydre.

Tёlo tvoE bhstь hramъ s™agw i3 čctnagw, dž§e, d¦a, i3 nhnэ leži1tъ vnytrь bžctvennagw hrama, є3g0že sozdalъ є3si2 vъ slavu, lьvE, i3 čestь lukji m§nicы, čudesъ i3stočaz namъ rёki, blagočestnw tS počitaющыmъ.

Ćkože s0lnce svэtozarnw, dobrodёtelьnыmi svэщami koncы2 njzarsz pri1snw, i3 nhnэ kъ svёtu preminylъ є3si2 nezahodi1momu. Tёmže svэton0snuю tvoю2 pamztь prazdnuющыz, lьvE prebogate, njmračenій vselю1tыhъ i3zbavi.

BGor0dičenъ: Strašysz tvoegw2, є3di1ne cRю2, vtoragw prišestvіz, i3 ўboshsz, bezmёrnw sogrэši1vъ tebЁ, i3 po razumэ ne ўtverždsz: no ćkw shй blgъ, njbrati2 i3 spasi1 mz r0ždšіz tS blgoprіstnыmi, ї}se, moli1tvami.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.