NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Fevruarіa }i

I$že vo s™hhъ, nc7A našegw lьvA, papы ri1mskagw.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы, glasъ }.

Pod0benъ: Čto2 vы2 narečemъ:

Čt0 tz i3menyemъ, bGodohnovenne; glavy li pravoslavnыz cRkve hrt0vы; džko li blagočestіz, zrёti kvlennw serdcemъ razumъ duh0vnый, vsBmъ i3stočaющій koncє1mъ sl0vo ži1zni, bGonačertannый svi1tokъ vёrы pravыz; moli2 spasti1sz dušamъ našыmъ.

Čt0 tz nhnэ pronarekY, čydne; propovёdnika li i4stinы, i3 njsnovanіe tverdo; starёйšinu verh0vnagw sob0ra čestnago, pravilo ўčenій i3zvёstno, i3 mёrilo i3myщe i3spravlenіe, nest0rіevo razdэlenіe i3 є3vtĐhіevo slіsnіe tsэkaющa bGopletennыmi kvlenьmi.

Čt0 tz nhnэ narekY, di1vne; načalьnika li i3 carS tэlesnыhъ strasteй, duševnoe vladhčestvo napravlsющa svёtlw; bžctvennagw mi1lovanіz sosydъ, lюbvE soveršennыz žili1щe, čelovэkolюbezna sogrэšaющыmъ, njbraщenіz njžidaющa; moli2 spasti1sz dušamъ našыmъ.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Pod0benъ: Čto2 vы2 narečemъ:

KomY ўpod0bilasz є3si2, nkasnnaz dušE, kъ pokasnію nikakože vozni1čuщi, i3 ngnS ne ўžasaющisz ѕlhhъ njžidaющagw; vostani, i3 є3di1nu kъ zastuplenію sk0ruю prizovi2, i3 vozopjй: dv7o m™i, moli2 tvoego2 sn7a i3 bGa našego, i3zbaviti mS t sёti lьsti1vagw.

KrtobGor0dičenъ: Ѓgnica, ѓgnca ćkw vi1dэ na drevэ prosterta v0leю krtnэmъ, vopіsše m™rski, i3 bolёznuющi sъ plačemъ: sn7e m0й, čto2 strannoe sіE vidёnіe; vsBmъ živ0tъ dasй ćkw gDь, kakw ўmerщvlsešisz, dolgoterpэli1ve, zemnы6mъ podaS voskresenіe; slavlю tvoE mn0goe, b9e m0й, snizhoždenіe.

Troparь, glasъ }:

Pravoslavіz nastavniče, blagočestіz ўči1telю i3 čistotы2, vselennыz svэti1lьniče, ґrhіereєvъ bGoduhnovennoe ўdobrenіe, lьvE premydre, ўčenьmi tvoi1mi vs‰ prosvэti1lъ є3si2, cэvni1ce duh0vnaz, moli2 hrtA bGa, spasti1sz dušamъ našыmъ.

KanHnъ, tvorenіe feofanovo, glasъ }, є3gHže kraegranesіe:

Vsemydromu lьvY pBsni pletY.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Poi1mъ gDevi, provedšemu lю1di svo‰ skvozЁ čermn0e m0re, ćkw є3di1nъ slavnw proslavisz.

Svzщenstva pomazanіemъ, vseblženne, ўdobrenъ, ўkrasi1lъ є3si2 sіE dobrodёtelьnыmi vi1dы, prebogate.

Ćkože zrёlъ gr0zdъ, dž§e, i3zgnelъ є3si2 razumъ, veselіz krati1rъ, treblaženne, premydrosti tvoeS vsBmъ predloži1lъ є3si2.

PetrA verh0vnagw prest0la naslёdnikъ bhlъ є3si2, togw2 i3mёz nravъ, i3 revnostь, bGomydre, vёrы.

BGor0dičenъ: Zak0na prestuplenіemъ njsuždena pervozdannago, sp7sa r0ždši, bGomati čctaz, svobodi1la є3si2.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Nbcnagw kryga verhotv0rče, gDi, i3 cRkve ziždi1telю, tы2 menE ўtverdi2 vъ lюbvi2 tvoeй, želanій kraю, vёrnыhъ ўtverždenіe, є3di1ne člvэkolю1bče.

St0lpъ pravoslavіz hrt0vы cRkve, vsemydre lьvE, ўserdnw nosS vozstavilъ є3si2: є3g0že deržaщi, є3retіkHvъ bezbHžnыz razrušaetъ polki2 i3 sobHriщa.

Nbcnыz i3 bžctvennыz nashtivsz blgodati, cerkHvnыz dogmatы, dž§e, predloži1lъ є3si2, so vsёmi b0rstvuz є3retjčeskimi ljzыkobHlіi, blagočestіz pob0rniče, lьvE prebogate.

Svёtomъ presvэtlёйšimъ njzari1vsz, prpdbne, neizglag0lannagw i3 bžctvennagw vočlvёčenіz sl0vo ўzsni1lъ є3si2, sugybo rekъ suщestvo2 i3 sugybo dёйstvo vopl0щšagwsz bGa.

BGor0dičenъ: Ўkrasi1lasz є3si2 ćkw nevёsta dёvstvennыmi dobr0tami, njbradovannaz dv7o, m™i nenevёstnaz: vsskіz bo tvari tы2 prevozneslasz є3si2 mn0žae, ćkw vsёhъ vin0vnoe sl0vo r0ždšaz.

Sэdalenъ, glasъ G.

Pod0benъ: Bžctvennыz vёrы:

Ўstavilъ є3si2 derznovє1nіz, dёlы ўvёrilъ є3si2 pravosl†vіz, ćkw ўpovA, ćkw levъ, pravednый. I$stinы propovёdaeši ўčє1nіz, i3 njbličaeši prelesti sokrovє1nіz, dž§e prepod0bne, hrtA bGa moli2, darovati namъ velію mi1lostь.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Bžctvennagw є3stestvA ne tlyčsz, pl0tь bhvъ vo črevэ tvoemъ: no bGъ vočlvёčsz i3 prebhstь, i4že po roždestvЁ m™rь tS dv7u, ćkw prežde roždestvA sohrani1vъ vsenepor0čnu, є3di1nъ gDь: togo2 prilёžnw moli2, darovati namъ velію mi1lostь.

KrtobGor0dičenъ: Neskvernaz ѓgnica sl0va, netlёnnaz dv7a m™i, na krtЁ zrsщi povёšena i3zъ neS bezъ bolёzni prozsbšago, m™rski pod0bnw rыdaющi, vopіsše: ўvы2 mnЁ, čado moE, kakw straždeši v0leю, hotS i3zbaviti t strasteй bezčestіz čelovёka;

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: I#zъ gorы2 priwsэnennыz, sl0ve, prbr0kъ, є3di1nыz bcdы, hotsщa voploti1tisz bGovi1dnw ўsmotri2, i3 so strahomъ slavosl0vzše si1lu tvoю2.

Levъ tы2 ćkw i4stinnw, preblženne, kvi1lsz є3si2, smuщaющыz li1sы tgonS, carskimъ rыkanіemъ ўžasaz nečesti1vыhъ ўmыšlє1nіz.

Skrhlъ є3si2 priloženіemъ tvoi1hъ dogmatwvъ, bogomerzskihъ є3reseй slэdы2, sokrovennuю i4stinu vzыskavъ, svzщennotai1nniče vsečestne.

Ќtro t zapada vozsіslъ є3si2, treblaženne, svi1tokъ blagočesti1vыhъ dogmatwvъ, ćkw lučы2 cRkve, bGomydre, i3spuщaz i3 njzarsz dyšы našz.

BGor0dičenъ: Ўmertvi2 stremlє1nіz, dv7o, strasteй moi1hъ, ўstavi, blgaz, molvY pregrэšenій, grэh0vnuю byrю tvoeю tišin0ю, bGorodi1telьnice, potreblsющi.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Vskyю mS tri1nulъ є3si2 t licA tvoegw2, svёte nezahodi1mый, i3 pokrhla mS є4stь čuždaz tmA nkasnnago, no njbrati1 mz, i3 kъ svёtu zapovэdeй tvoi1hъ puti6 mo‰ napravi, molю1sz.

Sugybomu dёйstvu propovёdnikъ bhlъ є3si2 sp7sa hrtA: dёйstvovati bo, reklъ є3si2, vъ k0emždo є3stestvЁ, ćkože i3msše, so nboi1mъ sležaщimъ nbщenіemъ, s™i1telю bGomydre blaženne. Dvaždы.

Ravnom0щno syщo r0ždšemu sl0vo poznalъ є3si2, ćkože pl0tь sego2 bhvša, treblaženne, ўvёrilъ є3si2: prili1čno, reklъ є3si2, plotsk†z svHйstva dёzti, nesli1tnw neprevratnw nbo‰.

BGor0dičenъ: E$že prežde vsёhъ vBkъ є3di1nomu vёdomo bGu tainstvo, čelovёka bhti vssčeskihъ vLku i3 gDa, i3 sъ pl0tію smэsi1tisz kromЁ preloženіz, i3zъ tebє2, dv7o, kvi1sz, prehoždenіe prіemъ.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Moli1tvu prolію2 ko gDu, i3 tomY vozvэщY peč†li mo‰, ćkw ѕHlъ dušA moS i3sp0lnisz, i3 živ0tъ m0й ѓdu pribli1žisz, i3 molю1sz, ćkw їHna: t tli2, b9e, vozvedi1 mz.

PetrA čestnagw preemnikъ, i3 segw2 načalьstvomъ njbogati1vsz, i3 teplY stzžavъ revnostь, bGodvi1žimый svi1tokъ napisalъ є3si2, є3retjčeskoe velёnіe tmetaz smuщennoe, rastvorenіe nesmёsno soedinsz.

Sn7a є3di1nago hrtA i3 gDa, prežde vBkъ t nc7A roždenna, i3 nasъ radi t dv7ы r0ždšagosz, i3 ćvlьšasz namъ є3dinosyщna propovёdalъ є3si2 preestestvennw, služi1telю neizglag0lannыhъ, bGoprіstne.

BGor0dičenъ: TS, vsečctaz, spasenіz hodataicu vёrnіi i3spovёdaющe, vopіemъ: raduйsz, čctaz: raduйsz, nevёsto dv7o: raduйsz, goro2 b9іz prisёnnaz: mjru bo tы2 radostь prisnosyщnuю i3stoči1la є3si2.

Kondakъ, glasъ G.

Pod0benъ: Dv7a dnesь:

Na prest0lэ, slavne, svzщenstva sёdъ, i3 lьvHvъ ўstA slovesnыhъ zagradi1vъ, dogmatы bGoduhnovennыmi čctnhz trbcы, njzari1lъ є3si2 svёtъ bGorazymіz tvoemY stadu. Segw2 radi proslavilsz є3si2, ćkw bžctvennый tai1nnikъ b9іz blgodati.

Jkosъ: Nc7A, i3 sn7a, i3 d¦a s™ago, tris0lnečnый svёtъ, tris™yю si1lu, bžctvo2 є3di1no, i3 є3di1no suщestvo2 sію2 propovёdavъ, ўstA lьsti6vaz do koncA zagradi1lъ є3si2 є3retjčestvuющihъ, lьvE bGomydre. Tёmže čctuю bGorodi1telьnicu ćkw bcdu i3spovёdavъ, nest0rіevo bezymіe i3 buesl0vіe nizloži1lъ є3si2: segw2 radi poznalsz є3si2 vъ mjrэ i3 vъ ri1mэ, ćkw bžctvennый tai1nnikъ b9іz blgodati.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: DŽtrocы є3vreйstіi vъ peщi2 popraša plamenь derznovennw, i3 na r0su džgnь preloži1ša, vopію1щe: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e, vo vёki.

SnA ne dalъ є3si2 vёždoma, d0ndeže i3zъ k0rene i3st0rglъ є3si2 lestь є3vtĐha njbezymivšagwsz, zovhй: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e, vo vёki.

E#di1nu v3postasь vo dvoю2 suщєstvY, hrtA i3spovёdavъ, dёйstvuющa sugybw i3 hotsщa, nhnэ poeši: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e, vo vёki.

BGor0dičenъ: Nhnэ kъ tebЁ pribэgaю, bGomati, pregrэšenій pleni1cami stsgnutъ, za miloserdіe mi1losti, i3zbavi mS vopію1щa: blgoslovenъ, prečctaz, pl0dъ tvoegw2 čreva.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Sedmeri1ceю peщь haldeйskій muči1telь bGočesti6vыmъ nei1stovnw razžžE, si1loю že lyčšeю spasє1nы sі‰ vi1dэvъ, tvorcY i3 i3zbavitelю vopіsše: džtrocы, blgoslovi1te, svzщennicы, vosp0йte, lю1dіe, prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Vsesvёtelъ ćkw s0lnce t zapada vozsіslъ є3si2, čydo bGoglag0live, ćvэ preslavno, smэšenіe i3 slіsnіe є3vtĐhіevo i3zsuši1vъ ćvэ, i3 nest0rіevo razdэlenіe presэkaz, ўčA є3di1nago čestvovati hrtA vo dvoю2 suщєstvY nerazdёlьnw, neprevratnw, neslіsnnw.

T bGa dvi1žimь, blgočestіz ўčє1nіz, ćkw na bGonačertannыhъ skrižalэhъ vowbrazi1lъ є3si2, ćkože mwmseй vtorhй kvi1vsz bžctvєnnыmъ lю1demъ, i3 sob0ru čestnhhъ ўči1teleй, zovhй: džtrocы, blgoslovi1te, svzщennicы, vosp0йte, lю1dіe, prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Voploщennago, prpdbne, prežde bezpl0tnago poznalъ є3si2, sl0va dž§a є3dinor0dnago i3 sobeznačalьnago, vъ lёto bezlёtnago, njpi1sana ќbw pl0tію, ćkw tvorca že njpisanіz ne vёduщa, ўči1ši vzыvaz: svzщennіi, vosp0йte, lю1dіe, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

BGor0dičenъ: NJbloženіemъ tэlesE njbloži1sz, prečctaz, t tvoi1hъ kroveй, svэti6lъ dobr0tami, s0lncemъ i3 lun0ю nb7o prosvэti1vый bGъ, njduševlennoe tS drug0e nb7o pokazavъ: є3g0že džtrocы blgoslovstъ, svzщennicы vospэvaюtъ, lю1dіe prevozn0sztъ vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Ўstraši1sz vsskъ slyhъ neizrečenna b9іz snizhoždenіz, ćkw vhšnій v0leю sni1de daže i3 do pl0ti, t dv7českagw čreva bhvъ člvёkъ. Tёmže prečctuю bcdu, vёrnіi, veličaemъ.

Sіseši nhnэ, tai1nniče hrt0vъ, blagolёpіz vэncemъ ўkrašenъ: i3 ćkw vёrenъ s™i1telь, pravdoю voi1stinnu njdёzlsz є3si2, i3 vъ rai2 sladosti likyz, čydne, nj pastvэ tvoeй vLku prilёžnw ўmoli2.

I#dёže nhnэ patrіarhwvъ predsэd†nіz že i3 prest0li i3 či1nы, lьvE vseblženne, tы2 dost0йnw, dž§e, vseli1lsz є3si2, ćkw patrіarhъ i4stinenъ, i3 vёroю i3 blgodatію njsіsemь: tёmže vsi1 tz pri1snw blaži1mъ.

T byri žiteйskіz tstupi1vъ, ko hrtY prišelъ є3si2, lьvE vseizrsdnэйše, na mёstэ ѕlačnэmъ počivaz, i3dёže pot0kъ sladosti i3 svёtъ nevečernій, i3 neskazannoe veselіe, i3 radostь prebыvaющaz.

BGor0dičenъ: Zrёlu požinaю ži1znь, nevredi1mu drevomъ razuma: th bo, vsenepor0čnaz, ži1zni drevo hrtA procvэlA є3si2, vh0dы ži1zni vsBmъ skazavši. Tёmъ tS, vsečctaz, bcdu vёrnіi veličaemъ.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: Nb7o ѕvэzdami:

S™i1teleй slava, i3 vёrnыhъ zaщi1tnikъ, tы2 kvi1lsz є3si2, bGomydre dž§e, i3 st0lpъ dobrodёteleй. Tёmže pominaй vsegdA vospэvaющыz tS lюb0vію.

BGor0dičenъ: TS predstatelьnicu vsi2 i3myщe grёšnіi, q pres™az dv7o! Tы2 blgopremэni1telьna namъ sotvori2 sn7a tvoego2, m™rnimi tvoi1mi moli1tvami.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.