NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Fevruarіa z7i

S™agw velikom§nika fe0dwra tĐrwna.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы na ѕ7, glasъ v7.

Pod0benъ: E#gdA t dreva:

Darъ hrt0sъ bogatotv0renъ tS vselennэй podadE, ćkw blagodёtelь bGъ, darъ tv0й čestnyю kr0vь, fe0dwre, togw2 radi i3zlіsnnuю, i3 bGočestіz revnostію prinosi1muю є3mY prіemъ. E#myže nhnэ blagočestnыmъ derznovenіemъ, m§niče, predstoS, vs‰, i5že kъ tebЁ pritekaющыz, spasaй.

St0lpъ є3si2 tverdъ, soproti1vnыhъ našє1stvіz trэvaz, pob0rnikъ nepobэdi1mь hvalzщыmъ tS, skorёйšee zastuplenіe, teploe predstatelьstvo, tщatelьnoe i3zbavlenіe, džbщaz p0moщь, moli1tvennikъ si1lьnэйšій, blaženne, i3zbavitelь got0vэйšій vsBmъ vёrnw molsщыmъ tS, fe0dwre.

I#mёz pot0kъ sladosti, i3 njstavlenіz v0du, hrtA blgopremэni1telz, svidёtelь i4stinnэйšій togw2 bhvъ, pot0kwvъ i3zbavi mS grэh0vnыhъ, v0du mi2 ўti1ši nepostosnnuю, ўstavi napasteй b{ri, ўpravi kъ vhšnэй tišinЁ, dostoblaženne fe0dwre.

I$nы stіhi6rы, glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Revnostію bžctvennoю dvi1žimь, i3 dušeю raspalsemь, lюb0vію, slavne, sp7sa hrtA, sъ hramomъ popali1lъ є3si2 bogi1nю lžeimennuю, vLki i3 bGa vozvэщaz i4mz, i3 posrami1lъ є3si2 muči1teleй šat†nіz, strastoterpče, i3 radosti vёčnэй spod0bilsz є3si2, fe0dwre.

Na vыsotY, fe0dwre, hrt0va razumёnіz vozšedъ, preteklъ є3si2 vi6dimaz, i3 segw2 t0kmw vzыskalъ є3si2, i3 njbrёtъ, vozlюbi1lъ є3si2, i3 d0blestvennoю dušeю togw2 radi postradalъ є3si2. E#g0že moli2, t tli2 i3 bёdъ i3zbavitisz, vёroю tvorsщыmъ preslavnuю pamztь tvoю2.

BGodarovannoю si1loю, strastoterpče fe0dwre, i3 podvi1žnыmi ranami njbloženъ, cRю2 vseS tvari predstalъ є3si2 hrtY bGu, vэncы2 t negw2 p0česti prіemlz: є3g0že moli2, t tli2 i3 bёdъ i3zbavitisz, vёroю tvorsщыmъ preslavnuю pamztь tvoю2.

Slava, glasъ ѕ7. Samoglasenъ:

Svzщenіz darъ, i3 bogatstvo bžctvennыz ži1zni kvi1lsz є3si2 mjru, fe0dwre: hrt0sъ bo tvoю2, mydre, pamztь proslavi, vъ neйže soglasnw vёrnіi raduющesz poemъ p0dvigi bolёzneй tvoi1hъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: VsE tl0žše:

Nryžіe, ćkože rečE smmeHnъ, serdce tvoE pr0йde, prečctaz vLčce, є3gdA ўzrёla є3si2 i3zъ tebє2 vozsіsvšago, neizrečennыmъ sl0vomъ, t bezzak0nnыhъ ćkw njsuždena voznosi1ma na krtъ, džctomъ i3 želčію napasemago, rє1bra že probodaєma, i3 rycэ i3 n0zэ prigvoždaєmы, i3 rыdaющi vosklicala є3si2, m™rski vopію1щi: čto2 sіE, čado sladčaйšee, n0voe tainstvo;

Na stіh0vnэ nktHiha. Slava, glasъ }. Samoglasenъ:

Stradalьčeskimъ myžestvomъ blagočestnw vowruži1vsz, strastoterpče hrt0vъ, i3 slovesnэй slyžbэ taйnw spoboraz si1loю є3gw2, jdwlьskoe ѕločestіe, i3 muči1telьskoe preщenіe nemoщno pokazalъ є3si2, neradi1vъ nj mykahъ i3 vremennэmъ ngni2. No, q bžctvennыhъ darHvъ! I# veщь, i3 i4mz, t vsskagw njbstosnіz, moli1tvoю tvoeю spasaй soveršaющыz pamztь tvoю2.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

Ю$nica neskvernaz, ю3ncA vi1dzщi na drevэ prigvoždaema v0leю, rыdaющi žalostnэ, ўvы2 mnЁ, vopіsše, lюbi1mэйšee čado, čt0 ti s0nmъ vozdadE bezblagodatnый є3vreйskій, hots mz njbezčadstvovati t tebє2, vselюbezne.

Troparь, glasъ v7:

Velіz vёrы i3spravlє1nіz, vo i3st0čnicэ plamene, ćkw na vodЁ ўpokoenіz, s™hй m§nikъ fe0dwrъ radovašesz: ngnemъ bo vsesožžegsz, ćkw hlёbъ sladkій trbcэ prinesesz. Togw2 moli1tvami, hrtE b9e, spasi2 dyšы našz.

Na ќtreni džba kanHna nktHiha: i3 s™agw na ѕ7.

KanHnъ, glasъ }, є3gHže kraegranesіe:

Prizыvaющыz tS spasaй, vseblaženne.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: V0du prošedъ ćkw syšu, i3 є3gĐpetskagw ѕlA i3zbэžavъ, ї}lьtzninъ vopіsše: i3zbavitelю i3 bGu našemu poi1mъ.

Bžctvennыmъ p0dvigomъ, m§niče hrt0vъ, podvi1gsz, i3 tečenіe skončavъ, vёru soblю1lъ є3si2 bžctvennuю, pravdы njbrёlъ є3si2 vэnecъ.

Preestestvennu slavu t hrtA prіi1mъ, strastoterpče, zemlю vsю2 njbh0diši, i3zbavlsz vs‰, vёroю sъ blagogovёnіemъ kъ tebЁ pritekaющыz.

Nbcnый slavne lik0vnikъ, so bezpl0tnыmi shй, na zemli2 prizыvaющыz tS t bёdъ i3 napasteй i3zbavlsй.

BGor0dičenъ: Premydrostь i3 sl0vo dž§ee neskazannw r0ždšaz, duši2 moeS lю1tuю i3scэli2 ćzvu, i3 serdca bolёznь ўkroti2.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Tы2 є3si2 ўtverždenіe pritekaющihъ kъ tebЁ, gDi, tы2 є3si2 svёtъ njmračennыhъ, i3 poetъ tS dyhъ m0й.

gnь mučenій tS ne ўstraši2, tёmže džgnь napasteй, kъ tebЁ pribэgaющыmъ, ўtišaeši, fe0dwre.

I#zbavi moli1tvami tvoi1mi njderžaщіz mS pečali, myčeniče hrt0vъ, vsE ўglaždaz žiteйskoe strop0tstvo.

VsE serdce moE i3 pomыšlenіe prostiraю kъ tebЁ i3 dyšu, tvoeS, strastoterpče, p0moщi trebuz.

BGor0dičenъ: Ўstavi nepostosnnoe pomыšlenій moi1hъ smuщenіe, m™i b9іz, є4že kъ sn7u tvoemY napravlsющi dviženіe.

Sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Vozneshйsz:

Myčeničeskimi dobr0tami ўkrašenъ, cRю2 nbcnomu, myčeniče, raduzsz, vэncen0secъ predstoi1ši, fe0dwre, na krtъ bo vozdvi1ženъ bhlъ є3si2 є3gw2 radi, i3 gvozdeй prigvoždenіe, i3 vol0vыhъ ži1lъ, i3 nogteй, i3 nčnhhъ zёnicъ i3zvertёnіe preterpёlъ є3si2 tverdw. Tёmže tS vёroю počitaemъ, preveli1kій. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ.

Pod0benъ: I$že na prt0lэ heruvjmstэmъ sэdsй, i3 vъ nёdrэhъ dž§ihъ vodvorszsz, ćkw na prt0lэ s™ёmъ sэdi1tъ svoemъ, vLčce, vъ nёdrэhъ tvoi1hъ, vopl0щsz bo bGъ voi1stinnu, vocRi1sz nadъ vsёmi kzhki, i3 razymnw nhnэ poi1mъ є3mY. E#g0že ўmoli2 spasti1sz rabHmъ tvoi6mъ.

KrtobGor0dičenъ: I$že t beznačalьnagw nc7A roždennago, naposlёdokъ tS pl0tію r0ždšaz, na krtЁ vi1szщa zrsщi, hrtE, ўvы2 mnЁ, lюbeznэйšій ї}se, vopіsše: kakw slavimый ćkw bGъ t ѓgGlъ, t bezzak0nnыhъ nhnэ čelovBkъ, sn7e, hotS raspinaešisz; poю1 tz, dolgoterpэli1ve.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ, gDi, smotrenіz tvoegw2 tainstvo, razumёhъ dэlA tvo‰, i3 proslavihъ tvoE bžctvo2.

Pravi1telz tS predlagaю, b9ій ўg0dniče, th mz ўpravi vёtrilomъ d¦a? i3 bžctvennыmi vёtrы, preslavne.

T vsskagw, m0limsz, i3zbavi preщenіz, vseblaženne fe0dwre, tS vёroю blažaщыz, i3 bžctvennuю pamztь tvoю2 počitaющыz.

Ni živ0tъ, ni smertь, ni nasto‰щaz, ni grzd{щaz, ni džgnь, ni r†nы, t hrtA, bGomydre, tluči1ša tebE.

BGor0dičenъ: Podъ lёtomъ bhvša, t nc7A bezlёtnw vozsіsvšago, bGomati, namъ rodilA є3si2: є3g0že moli2 spasti2 poю1щыz tS.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ќtrenюющe vopіemъ ti2, gDi, spasi1 nы: th bo є3si2 bGъ našъ, razvэ tebє2, i3n0gw ne vёmы.

M§nikwvъ bhvъ ўdobrenіe, m§niče hrt0vъ, vёrnыhъ p0moщь bydi, i3 stэnA neruši1ma.

E#dinenіz naslaždsz lyčšagw, i5že pače ўmA blagi1hъ, fe0dwre, tS čtyщыz spasi2.

Pobэždaemь lюb0vію ziždi1telz, žitє1йskaz ttrsslъ є3si2 pristr†stіz, i3 bGu blagougodi1lъ є3si2.

BGor0dičenъ: E#g0že rodilA є3si2, dv7o vsenepor0čnaz, bGa sl0va, prilёžnw moli2 nj nasъ poю1щihъ tS.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: NJči1sti mS, sp7se, mnHga bo bezzakHnіz mo‰, i3 i3zъ glubinы2 ѕHlъ vozvedi2, molю1sz: kъ tebё bo vozopi1hъ, i3 ўslhši mS, b9e spasenіz moegw2.

Pob0rnikъ shй blagočestіz teplёйšій, i3 prelesti njbliči1telь jdwlьskіz bhvъ, demwnwvъ mečt†nіz, i3 strasteй džbrazы duši2 moeS potrebi2.

Ўtverždenіe mi2 bydi i3 stэnA, m§niče, nepobэdi1ma, nemoщь i3 gni1lostь ўmA moegw2 ўtverždaz, fe0dwre, tvoi1mi predstatelьstvы, i3 sohransz nevrednw.

V0instva tletv0rnagw i3 tlёnnagw treklsz є3si2, v0instvo že ži1zni, vseblaženne fe0dwre, do koncA vozlюbi1lъ є3si2, vъ nemže pobэdon0secъ pokazalsz є3si2, dostočydne.

BGor0dičenъ: VozsіS t sіHna vhšnzgw blagolёpіe, prіstіemъ pl0ti po soedinenію neizglag0lannomu, i3zъ tebє2, neiskusobračnaz, njdёzvsz, i3 mjrъ prosvэti2.

Kondakъ, glasъ }:

Vёru hrt0vu, ćkw щi1tъ, vnytrь prіi1mъ vъ serdcэ tvoemъ, proti6vnыz si6lы popralъ є3si2, mnogostradalьče: i3 vэncemъ nbcnыmъ vэnčalsz є3si2 vёčnw, fe0dwre, ćkw nepobэdi1mый.

Jkosъ: Na prest0lэ svёta nosi1mago, blagodarstvennw vёroю vospэvaemъ tS: ćkw darovanіe bžctvennoe darovalъ є3si2, d0blzgo vo stradanіi fe0dwra, vъ žitіi2 treblažennago, ćkw pob0rnika syщago i4stinы, blagočesti1vыmъ p0mыslomъ tS želaющa, hrtE, krёpka pobэdi1telz na lьsti1vago, ćkw nepobэdi1mый.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: T їudei došedše džtrocы vъ vavmlHnэ i3nogdA, vёroю trbčeskoю plamenь peщnый popraša, poю1щe: ntcє1vъ b9e, blagoslovenъ є3si2.

TS životA moegw2 predstatelz, i3 zastypnika i4mamъ spasenіz moegw2, i3 hrani1telz, bGomydre, ўtverždenіe daю1щa vёroю zovyщыmъ: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Ćkw krasno2 zakolenіe, samъ sebE gDevi, i3 svzщennэйšee privelъ є3si2, vseblaženne: i3 ngnemъ mučenій vsesožeglsz є3si2, slavne, vopіS: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Živ0tnagw vdohnovenіz nasыщazsz, blaženne, bžctvennagw d¦a, dyhi tgonseši, nedygi i3scэlseši, i3 zoveši raduzsz: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

BGor0dičenъ: I#zъ ўtr0bы tvoeS pr0йde, vopl0щsz vssčeskihъ, dv7o, gDь. Tёmъ tS bcdu mydrstvuющe pravoslavnw, sn7u tvoemY vzыvaemъ: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Sedmeri1ceю peщь haldeйskій muči1telь bGočesti6vыmъ nei1stovnw razžžE, si1loю že lyčšeю spasє1nы sі‰ vi1dэvъ, tvorcY i3 i3zbavitelю vopіsše: džtrocы, blgoslovi1te, svzщennicы, vosp0йte, lю1dіe, prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Vssčeskimi, prehvalьne, trevolnє1nіi nkružaemi, i3 napastьmi žiteйskimi soderži1mi, predstatelz skorёйša, i3 pom0щnika, i3 spob0rnika, vsi2 vёrnіi tS moli1tvennika vLcэ priv0dimъ, vopію1щe: ne prestaй moli1ti nj vospэvaющihъ vsečestnyю tvoю2 pamztь.

Grэh0vnыmi veri1gami svszanъ, prebogate, i3 pregrэšenій moi1hъ pleni1cami njk0vanъ, pribэgaю kъ pokr0vu tvoemY, vэncen0sče, razrэšenіe prosS: no ćkw čydno ko vLcэ vsёhъ, bGomydre, derznovenіe i3mёz, moli2 spasti1sz hrtA poю1щыmъ vo vёki vs‰.

Myčeničeskimi svэtlostьmi2 prosvэщenъ, vsehvalьne, ѓgGlьskimъ sčisli1lsz є3si2 činHmъ: sъ ni1miže raduzsz, i3 slikyz, m§niče, pri1snw, čudotv0rnыmi i3scэlє1nіi ўzsnseši, lюb0vію tS čtyщыz, i3 vёrnw poю1щыz: lю1dіe, prevoznosi1te hrtA vo vёki vs‰.

BGor0dičenъ: Pl0tію priwbщi1sz kъ čelovёkwmъ, ćkw blgoutr0benъ, sodёtelь i3 tvorecъ tvari, i3zъ tebє2, neiskusobračnaz bGorodi1telьnice, sію2 prіemъ: tёmže bcdu vёrnіi tS i4stinnw slavimъ, vopію1щe, i3 vёrnw poю1щe: lю1dіe, prevoznosi1te hrtA vo vёki vs‰.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: TS neiskusobračnuю m™rь bGa vhšnzgw, tS pače ўmA r0ždšuю sl0vomъ voi1stinnu bGa, vhššuю prečctыhъ si1lъ, nem0lčnыmi slavoslovlє1nіi veličaemъ.

B0dra tS hrani1telz, velikomyčeniče, stzžavše, vragHvъ ѕloymіe ўd0bь tgonsщa, i3 cRkvamъ podaю1щa mi1rъ, strastoterpče, neprestannw ўblažaemъ.

Krёpostь tebЁ na demwnы darovA vLka, str†sti že duši2 i3 tэlesE i3scэlsti, blženne, vseblagočesti1vэйšimъ derznovenіemъ, molssz sp7su: tёmže tS vsi2 ўblažaemъ.

Zarю2 tris0lnečnuю i3 є3di1nstvennuю sozercazй, є3di1no vъ trehъ b9estvo2, i3 načalo prenačalьnoe, i3 i3st0čnikъ blagosti, strastoterpče, tS poю1щыz sohransй.

BGor0dičenъ: I#zmi1 mz, vsenepor0čnaz, mhslennagw plэnenіz, i3zbavlenіe vozdaю1щi, vLčce, sn7a tvoegw2 raspstіe, є4že za vsёhъ bhvšee i3zbavlenіe, i3 mi1rъ, i3 spasenіe poю1щыmъ tS.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: Nb7o ѕvэzdami:

I#skusi1vsz ćkože zlato ngnemъ i3 mykami, dost0inъ kvi1lsz є3si2 darъ bGa vhšnzgw, fe0dwre strastoterpče, nj nasъ nhnэ moli1sz.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Deržavnыmъ tvoi1mъ pokr0vomъ, t vragHvъ navёta nasъ, čctaz, tvo‰ rabы6 sohrani2 vs‰ nevredi6mы: ts bo stzžahomъ є3di1nu pribёžiщe vъ nyždahъ.

Na stіh0vnэ stіhi6rы nktHiha. Slava, glasъ v7:

Bžctvennыhъ darHvъ tezoimeni1ta tS, treblaženne, počitaю, fe0dwre: svёta bo bžctvennagw nezahodi1moe svэti1lo ćvlьsz, prosvэti1lъ є3si2 stradanьmi tvoi1mi vsю2 tvarь: i3 ngnS krэpčaйšій kvi1vsz, plamenь pogasi1lъ є3si2, i3 lьsti1vagw ѕmjz glavY sokruši1lъ є3si2. Tёmže vo stradanіihъ tvoi1hъ hrt0sъ, prikloni1vsz, vэnčA bžctvennuю glavY tvoю2, velikom§niče stradalьče, ćkw i3mёz derznovenіe kъ bGu, prilёžnw moli1sz nj dušahъ našihъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: E#gdA t dreva:

Gr0zdъ vsezrёlый, čctaz, є3g0že nevozdёlannw vo ўtr0bэ nosi1la є3si2, na drevэ ćkw ўzrЁ sego2 povёšena, rыdaющi vosklicaše i3 vzыvaše: čado, sladostь i3skapaй, є4юže ti1metsz pіsnstvo vsskoe strasteй, blagodёtelю, menє2 radi tebE r0ždšіz, tvoi1mъ blagoutr0bіemъ ўmolsemь.

Na lіturgji blažє1nna, nktHiha na d7: i3 s™agw pёsnь G-z, na d7.

Prokjmenъ, glasъ z7:

Vozveseli1tsz pravednikъ nj gDэ, i3 ўpovaetъ na nego2.

Stjhъ: Ўslhši, b9e, glasъ m0й, vnegdA moli1timisz kъ tebЁ.

Ґpclъ kъ tіmofeю, začalo s§v.

Ґllilyіa, glasъ d7: Pravednikъ ćkw fjnіxъ procvэtetъ, i3 ćkw kedrъ, i4že vъ lіvanэ, ўmn0žitsz.

Stjhъ: Nasaždeni vъ domY gDni, vъ dv0rэhъ bGa našegw procvэtytъ.

E#đlіe їwanna, začalo n7v.

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю bydetъ pravednikъ:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.