NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Fevruarіa ѕ7i

S™agw m§nika pamfjla, i3 i5že sъ ni1mъ.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы, glasъ №.

Pod0benъ: Nbcnыhъ činHvъ:

Pamfjlъ, selevkjй vkypэ, so ўalentomъ i3 sъ pavlomъ vёroю, porfĐrій že i3 feodylъ, sъ ni1mi їulіanъ, i3 pztoči1slennoe sobranіe є3gĐptznъ, da poetsz pёsnennw, ćkože cэvni1ca dvanadesstna.

Svёtlw vъ vёrэ hrt0vэ, pamfjle, slavne, i3 bžctvennoю slavoю voznessz, kesarji kvi1lsz є3si2 blagoukrašenіe, s™i1telь vъ neй prelюbezenъ tezoimeni1tstvu bhvъ, i3 stradalecъ vsečestenъ, i3 myčenikъ vёrenъ.

P0lkъ sobralъ є3si2, pamfjle deržavne, stradalєcъ d0blihъ dvanadesztь čisl0mъ, bžctvenno v0instvo ćvlьšesz. I$mže vragi2 pobёždše, vzsti bhste pestroobraznw ko gDu, mučenіemъ skončavšesz.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ, glasъ i3 pod0benъ t0йže:

Žezl0mъ tvoegw2 predstatelьstva, bGorodi1telьnice čctaz, ѕvэri6nnыz str†sti nkasnnыz moeS duši2 tženi2 ќbw, mi1rnw kъ ži1zni mS napravlsющi i3 svzt0mu mS stadu i3zbrannыhъ tvoi1hъ nvecъ pričti2.

KrtobGor0dičenъ, pod0benъ t0йže:

Vozdvi1žena ćkw vi1dэ na krtЁ ѓgnca, nepor0čnaz dv7a plačuщi vopіsše: sladkoe moE čado, čto2 n0voe i3 preslavnoe vidёnіe; kakw soderžaй vssčєskaz g0rstію, na drevэ prigvoždaešisz pl0tію;

KanHnъ, tvorenіe feofanovo, glasъ d7, є3gHže kraegranesіe:

Sob0rъ dvanadesztoči1slennый strastoterpcєvъ vospoю2.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: M0rz čermnyю puči1nu nevlažnыmi stopami drevnій pэšešestvovavъ ї}lь, krestoobraznыmi mwmseovыma rukama ґmali1kovu si1lu vъ pusthni pobэdi1lъ є4stь.

Si1loю vses™agw d¦a dvanadesztoči1slennый sobravsz p0lkъ, krёpkw ѕločesti1vыhъ bezb0žnoe i3 lukavoe njpolčenіe, ćkw pobэdon0secъ, pobэdi2.

Posrami1sz, strastoterpcєmъ m§nikwmъ vragъ prirazi1vsz: sv0й bo tylъ lьsti1vый i3sprazdni1vъ gorčaйše, nizloži1ti ne vozm0že d0blэйšihъ krёposti.

Gnёvъ є4llinskagw šatanіz popraste bžctvennыmъ razumomъ, m§nicы hrtHvы, i3 mydrostію ўkrašeni, є4йže proti1vitisz ne vozmog0ša blagočestію proti6vnicы.

BGor0dičenъ: DŽblakъ pravdы slnce namъ vozsіsvšuю, dž§a sn7a є3dinor0dnago, bcde vsepёtaz, vseblagočestnw slavzщe, vhnu tS blaži1mъ.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Veseli1tsz nj tebЁ cRkovь tvoS, hrtE, zovyщi: tы2 moS krёpostь, gDi, i3 pribёžiщe, i3 ўtverždenіe.

Prosіslъ є3si2 blagočestnw dёlomъ i3 sl0vomъ, i3 čestnhmъ pomazanіemъ, m§niče hrt0vъ pamfjle, svzщenstva, bGomydre.

Ćkože cэvni1ca vseblagolёpna, i3spovёdanіemъ ўstr0ena, poю1щi vэщ†nіz, hrtHvы m§nicы s0brani bhste.

Tekyщe kъ razumu nbcnagw i3 čestnagw zvanіz, ćkw pobэdi1telіe vэnecъ t vLki prіsste.

BGor0dičenъ: Vseli1sz vъ nы2 vъ vhšnihъ živhй, prečctaz, vhše є3stestvA: pl0tь bo i3zъ tebє2 prіemъ njblečesz.

Sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Ўdivi1sz їHsifъ:

Dvonadesstnый li1kъ bžctvennыhъ m§nikъ, voi1stinnu proti1vu muči1teleй vragHvъ njpolči1vsz tverdw, si1hъ nryžіi vёrы pobэdi2: i3 vэncemъ t bGa njdёzvsz, ѓgGlьskimъ že likHmъ pričtesz. Sъ ni1miže m0litъ vsegdA, i3zbavitisz t napasteй že i3 skorbeй, i3 vёčnыhъ mykъ, togo2 blažaщыmъ.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Ўdivi1sz їHsifъ, є4že pače є3stestvA zrS, i3 vnimaše mhslію i4že na runo2 d0ždь, vъ bezsёmennomъ začatіi tvoemъ, bcde, kupinY ngnemъ newpali1muю, žezlъ ґarHnovъ prozsbšій. I# svidёtelьstvuz njbryčnikъ tv0й i3 hrani1telь, svzщennikwmъ vzыvaše: dv7a raždaetъ, i3 po ržctvЁ paki dv7a prebыvaetъ.

KrtobGor0dičenъ: Dv7a i3 ѓgnica vi1dэvši na krtЁ bezъ sёmene i3zъ neS ѓgnca r0ždšagosz, i3 kopіemъ probodena, pečali ўszvena strэlami, vopіsše bolёznennw vosklicaющi: čto2 n0voe tainstvo; kakw ўmiraeši, i4že životA є3di1nъ gDь; tёmže voskresni2, padšago vozdvizaz praotca.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Voznesena tS vi1dэvši cRkovь na krtЁ, slnce pravednoe, stA vъ či1nэ svoemъ, dost0йnw vzыvaющi: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Ўkrašeno bžctvennыmi ґpctwlъ i3 prbrHkъ darovanьmi, likostosnіe kvi1sz m§nikъ tvoi1hъ, si1hъ ravnoči1slennw, vLko, ćvlьšeesz promыšlenіemъ tvoi1mъ.

T razli1čnыhъ sobravšesz ži1telьstvъ, ćkw vmalэ vsecёlъ džbrazъ cRkve, spasati spod0bistesz, soglasnw zovyщe: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Napravlsemь dlanію vLki, i4že togw2 radi v0lьnuю smertь pod8stъ, sob0rъ prehvalьnый m§nikwvъ, vzыvaющe: slava si1lэ tvoeй, gDi.

BGor0dičenъ: BGoglag0lanьmi njglašaemi, bcde, i5že nj tebЁ, i3 vi1dzщe si1hъ sbы6tіz, raduйsz, tebЁ vopіemъ, dv7o vsenepor0čnaz, i3zbavlennіi ržctv0mъ tvoi1mъ.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Tы2, gDi m0й, svёtъ vъ mjrъ prišelъ є3si2, svёtъ s™hй, njbraщazй i3zъ mračna nevёdэnіz vёroю vospэvaющыz tS.

Ne terpS syщыmъ na zemli2 posluži1ti, q pamfjle, bžctvennoe žitіE є4že t mladenstva i3mёzše, stradanіemъ ўzsni1lъ є3si2.

Bžctvennoю sэdi1noю, i3 mydrostію ўkrašenъ, ko gradu s™0mu ўstremi1vsz ўalъ, ćkw m§nikъ vэnčasz.

Ќmъ i3mёz hrt0vъ, ćkw pavlu tezoimeni1tъ, prehvalьne, m§ničeskimъ vэncemъ, zak0nnw postradavъ, ўkrasi1lsz є3si2.

BGor0dičenъ: I#spravila є3si2, bcde čctaz, є4vino popolznovenіe, r0ždši bGa sl0va, nizveržennыhъ padenіe i3spravlьšago.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Požry ti so glasomъ hvalenіz, gDi, cRkovь vopіetъ ti2, t bэs0vskіz kr0ve njči1щšisz, radi mi1losti t rebrъ tvoi1hъ i3stekšeю kr0vію.

Nadeždami vёčnыz ži1zni ўtverždaemi, tэlesъ razdroblє1nіz, raduющesz, terpshu d0blіi, bžctvennыhъ prorHkъ tvoi1hъ, sp7se, kupnoimennіi.

Smertію ži1znь lyčšuю kupi1ša, samui1lъ i3 i3lіA, danіi1lъ i3 bžctvennый їeremja, i3 kъ si6mъ i3saіa velikoimeni1tый.

Svэti1lьniki svBtlы bGu nhnэ є3gĐpetъ vozsіzvaetъ, i4že drevle glub0koю tm0ю pokrыvaemый nevёdэnіz, bGorazymіz svёtomъ njbogati1vsz.

BGor0dičenъ: G0ru tS danіi1lъ zrsše, vsenepor0čnaz, i3zъ nesže tsэčesz kamenь, sokruši1vый vsskій prelesti džbrazъ, i3 i3sp0lnivъ bGorazymіz vs‰ koncы2.

Kondakъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Vozneshйsz:

Mučenієmъ str†šnыmъ predležaщыmъ, gDni stradalьcы d0blіi vъ nebosznennomъ raduющesz mudrovanіi, si6mъ sobesёdovaša, nj pl0ti neradi1vše: tёmže naslёdstvovaša vёčnuющuю slavu, nj nasъ molsщesz pri1snw, voshvalsющihъ i4hъ p0dvigi.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Vъ peщi2 ґvraamstіi džtrocы persjdstэй, lюb0vію blagočestіz pače, neželi plamenemъ njpalsemi, vzыvahu: blgoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS, gDi.

Svёtlыmъ licemъ, i3 ўmA čistot0ю, m§niče, predzrS byduщuю radostь, m{ki prewbi1dэlъ є3si2, stryžemь nemi1lostivnw, vseblaženne porfĐrіe.

Ю$nošы tri2 vъ peщi2 spashй bGъ, seй, strastoterpče blaženne, tS, є3gw2 radi vo ngni2 žeg0ma, ćvэ prіemletъ blagov0nnu žertvu, porfĐrіe.

Krёpostію duši2 tvoeS ўkrašenъ i3 tэlesE, vsю2 muči1telz, selevkje, krёpostь nizloži1lъ є3si2, vsehvalьne, blgoslovenъ є3si2, b9e m0й, zovhй, i3 gDi.

BGor0dičenъ: Ćkw bcda krasnёйšago vseS tvari rodilA є3si2, b9іe bo bыlA є3si2 i4stinnw nbi1teliщe vses™0e: blgoslovena tы2 vъ ženahъ, vsenepor0čnaz vLčce.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Rycэ rasprosterъ danіi1lъ, lьvHvъ zі‰nіz vъ r0vэ zatčE: džgnennuю že si1lu ўgasi1ša, dobrodёtelію prepossavšesz, blagočestіz rači1teli džtrocы, vzыvaющe: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Zak0nwmъ tы2 povinyzsz hrtHvыmъ, tverglъ є3si2 vs‰, vsemydre selevkje, ćkw v0inъ že bhlъ є3si2, i3 blagočestіz ўči1telь, nj sirotahъ i3 vdovahъ popečenіe i3mёz, i3 vzыvaz: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Zareю sіsz mhslennoю, starče slavnый i3 m§niče feodyle, i3 rabъ i4skrennій bhlъ є3si2, vLcэ pod0bzsz, є3gHže krtъ želaz, raduzsz, preterpёlъ є3si2: blagoslovi1te, poS, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Hramъ kvi1vsz, їulіane, bžctvennagw d¦a, nravwvъ blagostію ўkrasi1lsz є3si2: i3sp0lnь ќbw blagogovёnіz i3 svёtlosti, i3sp0lnь že vёrы kvi1vsz sožigaemь vesь, blagoslovi1te, vopіS, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

BGor0dičenъ: Bezm™rne sl0vo i3zъ nc7A shй pervэe, bez8o1tčee že bhstь i3zъ tebє2 vtor0e, vsečctaz, vopl0щsz pervэe bezpl0tnый, za miloserdіe voshotёvъ spasti2 poю1щыz: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Kamenь nerukosёčnый t nesэk0mыz gorы2 tebє2, dv7o, kraeug0lьnый tsэčesz, hrt0sъ, sovokupi1vый razsto‰щazsz є3stєstvA. Tёmъ veselsщesz, tS, bcde, veličaemъ.

E#di1nu nbcnuю i3mёti ži1znь želaющe, strastoterpcы, privremennuю i3 tlёnnuю velemydrennw prewbi1dэste, i3 nhnэ sladosti lyčšіz i3 blažennыz naslaždaetesz.

Vnytrь nhnэ bžctvennagw raS likyete ўserdnw, njzarenій i3st0čniku predstosщe, m§nicы slavnіi: t negHže počerpaющe, zarsmi prosvэщaetesz.

Vsёhъ vёroю tvorsщihъ presvёtluю tvoю2 pamztь, dvanadesstnый li1če, nhnэ pominaz ko vLcэ hrtY, sъ tob0ю žili1щa spod0bitisz pomoli1sz.

BGor0dičenъ: Ćkw m™i є3di1nagw vLki, vsёhъ tvareй prevhšši bыlA є3si2, dv7o marje. Tёmže vёrnіi tS vsi2, vsenepor0čnaz, nhnэ raduющesz i3 veselsщesz veličaemъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.