NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Fevruarіa Gi

Prpdbnagw nc7A našegw martіnіana.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы, glasъ v7.

Pod0benъ: E#gdA t dreva:

Prіidi1te, ćkože cvёtы selьnыmi, i3 raS bžctvennagw blgoraslennыmi cvёtы, pёsnьmi vэnčaemъ stradalьca hrt0va, pravoslavnыhъ nvčA: čistoth bo dobr0ta, vёrы žertva, slava vozderžanіz kvi1sz ćvstvennw mjru. Tёmže prіstъ vэnecъ crtvіz nepremёnenъ.

I#mёz vъ serdcы tvoemъ džgnь, martіnіane bGoblaženne, bžctvennagw d¦a, si1mъ njpali1vъ nečistotы2 džbrazъ ntrokovi1cы, njbrёtesz ўzzvi1vъ soprotivoborcA mečemъ є3gw2, tnю1duže prirazi1vsz tebЁ, kvi1sz smёhъ predležA i4stinnw, i3 posramlenъ vseskvernennый.

gnь ќbw vžeglъ є3si2 čyvstvennэ, proti1vu vr†žіimъ njpolčenіzmъ, preblženne, mhslь stzžavъ vёčnagw ngnS, slasteй tvoi1hъ razžženіe ўvzdi1lъ є3si2 ѕэlw2: na kameni že n0zэ tvoi2 postavlь, prpdbne, na semъ hraminu sozdalъ є3si2: po stranamъ njbhodS, dž§e, terpёnіemъ tvoi1mъ vэnčalsz є3si2.

Slava, glasъ v7:

Raduйsz, čestnaz i3 mnogočydnaz palestjnskaz pohvalo2: vozsіs bo namъ ćkw presvёtlo s0lnce, i3 vragA njpali1vъ vsю2 si1lu, ќdы tvo‰ sožeglъ є3si2 ngnemъ, blženne: vъ gorahъ bo i3 pusthnzhъ i3 njstrovёhъ, vssko i3skušenіe tebЁ prinesE. Vъ pusthni ќbw ženY tebЁ predstavi, na kameni že vъ m0ri i3skusi1telь i3skusi1ti tS pokušašesz, mydre. No, q martіnіane treblaženne! HrtA neprestannw nj nasъ molS ne prestaй, tvorsщihъ vёroю tvoю2 pamztь.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: E#gdA t dreva:

Gr0zdъ vsezrёlый, čctaz, є3g0že nevozdёlannw vo ўtr0bэ mladonosi1la є3si2, na drevэ ćkw ўzrёla є3si2 sego2 vi1szщa, rыdaющi vosklicala є3si2, vzыvaющi: čado, sladostь i3skapaй, є4юže pіsnstvo vsskoe strasteй temletsz, blgodёtelю, menє2 radi tebE r0ždšіz, bžctvennыmi ўtэšenьmi, ćkw blgoutr0benъ.

Na stіh0vnэ nktHiha. Slava, glasъ ѕ7. Samoglasenъ:

I#speщrenъ ndeždeю čistotы2, i3 prosvэщenъ moli1tvoю bžctvennoю, živyщa že i3mёz hrtA vъ sebЁ, t dv7ы r0ždšagosz, ženskimъ ўkrašenіemъ ne voshi1tisz, ni slasti plotskjz prіstъ: no vzhde ўserdnw na tožderab0tnый džgnь: bžctvennый džgnь vъ serdcы i3mёz, i3 čyvstvennыmъ i3 vremennыmъ ngnemъ strastnый džgnь popali1lъ є3si2, i3 geenskій plamenь ўgasi1lъ є3si2. Tёmže moli1sz, martіnіane blženne, i3 namъ vsepagubnagw i3 vёčnagw i3zbavitisz ngnS.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: Tridnevenъ:

Lю1di bezzak0nnэйšыz, bezъ pravdы prigvoždaющыz tS na drevэ, dv7a i3 čctaz m™i tvoS zrsщi, ćkože smmeHnъ prorečE, ўtr0boю, sp7se, ўzzvlsšesz.

Troparь, glasъ }:

Plamenь i3skušenій slezъ tečenьmi pogasi1lъ є3si2, blaženne, i3 morsk†z volnє1nіz, i3 ѕvэreй stremlє1nіz njbuzdavый, vzыvalъ є3si2: preproslavlenъ є3si2, vsesi1lьne, ngnS i3 byri spashй mS.

KanHnъ. Glasъ v7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Vo glubinЁ postlA i3nogdA farawni1tskoe vsev0instvo prewružennaz si1la, vopl0щšeesz že sl0vo vseѕl0bnый grёhъ potrebi1lo є4stь, preproslavlennый gDь: slavnw bo proslavisz.

Taйnыmi pёsnьmi soglasnw, prіidi1te, voshvalimъ p0stnika blagočestіz dnesь martіnіana vёrnw, ćkw d0brэ i3 zak0nnw posti1všasz: tёmže i3 pobёdы prіstъ t hrtA vэnecъ.

Neukl0nnw strahomъ hrt0vыmъ, dž§e, njgraždaemь, straha vražіz ćkože m0lnіz tgnalъ є3si2: strašenъ bo bhlъ є3si2 na ni1hъ terpёnіemъ vozderžanіz, i3 mečtanьmi nepokolebi1mь prebhlъ є3si2, prehvalьne.

Sp7si1telьnoю si1loю hrt0voю, i3skušenіe tebЁ demwnskoe našedšee, ўd0bь mi1mw tečE, ženы2 nai1tіe, prpdbne, ю4že spashй, ўzzvi1lъ є3si2 seS radi ѕlonačalьnika.

BGor0dičenъ: Vo črevэ ponosi1vši bezъ myža, čctaz, i3 dv7a že m™i vъ ženahъ є3si2 netlёnna, d¦omъ s™hmъ sn7a b9іz začenši vo ўtr0bэ: є3g0že po blagovolenію nc7A rodilA є3si2 bezъ sёmene.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Na kameni mS vёrы ўtverdi1vъ, razširi1lъ є3si2 ўstA mo‰ na vragi2 mo‰, vozveseli1bosz dyhъ m0й, vnegdA pёti: nёstь svstъ, ćkože bGъ našъ, i3 nёstь pravedenъ, pače tebє2, gDi.

Pl0ti vozderžanіemъ tmhlъ є3si2 merzosti ѕl0bu ćkože ti1nu, i3 njbrёlъ є3si2 čistot0ю ўmA stezi6, prepod0bne, pravednыhъ, gladkihъ puteй tbёgъ grэh0vnыhъ, mydre.

Vžili1vъ serdce tvoE, i3 razžegъ strahomъ i3 lюb0vію gDneю, pl0tь tvoю2 njpali1lъ є3si2 v0leю ngnemъ neveщestvennыmъ, mydre, si1mъ propisyz namъ geennы, prepod0bne, negasi1mый džgnь.

Ўransz tvoE tёlo ngnemъ vsezdyщimъ, goni1telь kvi1lsz є3si2 i3 vэnečnikъ, ўzzvlsz supostata terpёnіemъ, njčiщaz že pomыšlenій skvernu, prpdbne, i3 ўbэlsz dyhomъ, i3 dёvstvuz pl0tію.

BGor0dičenъ: Začatіe neiskusomyžno, bžctvennoe roždenіe neskazanno, pače ўma bo bGъ že raždaemый vhše є3stestvA. Q ržctvA tvoegw2! Q čistotы2 tvoeS! Tob0ю bo kvi1sz mnЁ bGъ vъ rabіi džbrazэ.

Sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Sk0rw predvari2:

Prepod0bnый tv0й, gDi, vъ poщenіi svoemъ p0dvigi pokazyz ўserdіemъ mn0gimъ, hrtE b9e našъ: i3mёz bo krёpostь tvoю2 prewbi1dzщe bёsы, posэčE sl0vomъ nekrёpkuю gordhnю. Tёmže tS m0limъ, spasi2 dyšы našz.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ.

Pod0benъ: Dv7o vsenepor0čnaz, ćže presyщnago bGa r0ždšaz, so bezpl0tnыmi togo2 neprestannw moli2, njstavlenіe pregrэšenій, i3 i3spravlenіe žitіS dati namъ prežde koncA, vёroю i3 lюb0vію poю1щыmъ tS po d0lgu, є3di1na vsepёtaz.

I#li2 krtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: Dv7o prenepor0čnaz, m™i hrtA bGa, nryžіe pr0йde tvoю2 pres™yю dyšu, є3gdA raspinaema vi1dэla є3si2 v0leю sn7a i3 bGa tvoego2: є3g0že, blgoslovennaz, molsщi ne prestaй, proщenіe pregrэšenій namъ darovati.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Prišelъ є3si2 t dv7ы ne hodataй, ni ѓgGlъ, no samъ, gDi, vopl0щsz, i3 spaslъ є3si2 vseg0 mz čelovёka. Tёmъ zovy ti: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Ўmertvi1sz tomi1telz lesti njbrёtenіe, i3 pobэždenіe prіstъ: є3sže bo radi pobэdi1ti nadёzšesz, seю nizloži1sz, i3 popiraetsz d0blэ nogami krёpkw.

Preterpёlъ є3si2 d0blestvennыmъ nravomъ gDa, stєzi2 ўpravilъ є3si2, i3 na kamenь vseli1lsz є3si2, prepod0bne, bezъ pokr0va ležaщъ, ćkw na nb7o vozšedъ, vъ malый džstrovъ.

D0blestvennэi i3 krasnіi tvoi2 n0zэ, prehvalьne, kъ tečenію prosterlъ є3si2, t stranы2 vъ stranY prehodS: bэžalъ bo t grada strasteй, i3 vъ bezstrastіe dosti1glъ є3si2.

BGor0dičenъ: PrebыlA є3si2 po ržctvЁ dv7a, prepёtaz, bGъ bo beznačalьnый kvi1sz i3zъ tebє2 prohodS: є3myže včlvёčšusz, pod0bіz džbrazъ cэlyemъ.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Svёta podatelю i3 vэkHvъ tv0rče, gDi, vo svёtэ tvoi1hъ povelёnій nastavi nasъ: razvэ bo tebє2, i3n0gw b0ga ne znaemъ.

Dverь njbrёtъ dobrodёteli, kovarstvo vragA, prepod0bne, kvi1lsz є3si2 i3 ži1zni moeй predstatelь, duši1 že nastavnikъ pogružennэй lю1tэ byreю.

Darъ b9ій ćkw prіstъ, moli1tvъ tvoi1hъ krёpostь, vs‰ soveršaeši, mydre, preslavnw, i3 spasaeši t glubinы2, i3 t byri i3zbavlseši strasteй dyšы našz.

BGor0dičenъ: Vo dvoю2 є3stєstvY, i3 v3postasi є3di1noй bhlъ є3si2, i3 soveršenъ shй člvёkъ: nesmёšenъ džbrazъ, i3li2 zrakъ ne postradA sl0ve, voploщazsz, gDi.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Ko gDu t ki1ta їHna vozopi2: th mz vozvedi2 i3zъ glubinы2 ѓda, molю1sz, da ćkw i3zbavitelю, vo glasэ hvalenіz, i4stinы že dyhomъ požrY tebЁ.

Si1loю b9іeю ўkrёplь tvoю2 dyšu, prehvalьne, ne ўžaslsz є3si2 nadeždeю njgraždaemь, nepreplavaemu glubinY, mydre, preйti2: no spasesz, delfjnmi nosi1mь.

ŽitіE tvoE ѓgGlы i4stinnw ўdivi2, demwnы posrami2, i3 čelovёki prosvэti2, i3 ženY pače spaslъ є3si2, i3 na stezю2 poщenіz privleklъ є3si2.

Pod0bіe tvoi6mъ trudHmъ, i3 čestnы6mъ podvigHmъ, mydre, tvoE prei1tіe po dostosnію i4stinnw bhstь: i3 vzstъ na vragi2 cэlomydrіz pobёdu, vozderžanіemъ ѕmjz ўbi1vъ.

BGor0dičenъ: Zak0nы nj tebЁ i3znemog0ša, voi1stinnu є3stestvA, dv7o čctaz, dёvstvueši bo, r0ždši soprest0lьna nc7Y, i3 bžctvennomu d¦u, sl0vo syщa, bGa že i3 člvёka.

Kondakъ, glasъ v7.

Pod0benъ: Tvє1rdыz:

Ćkw podvi1žnika blagočestіz i3skysna, i3 stradalьca proizvolenіemъ čestnago, i3 pusthni ži1telz i3 vselьnika, vъ pёsnehъ dost0йnw voshvalimъ martіnіana prisnočestnago: t0й bo ѕmjz poprA.

Jkosъ: T konє1cъ daže do konє1cъ pr0йde vэщanіe krasnыhъ dobrodёteleй, i3 bžctvennыhъ pHdvigъ tvoi1hъ: mladъ shй v0zrastomъ, vъ pusthnzhъ vozželalъ є3si2 poži1ti, pBnіz hrtY, palmы2 i3 moli6tvы vospuщaz pri1snw: denь že i3 n0щь vozrastaz vъ bolёznehъ i3 slezahъ, či1stэ žitіE tvoE skončalъ є3si2, i3 mydrэ ѕlonačalьnago posrami1lъ є3si2, th bo ѕmjz popralъ є3si2.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: DŽbrazu zlat0mu, na p0lэ dei1rэ služi1mu, trіE tvoi2 džtrocы nebreg0ša bezb0žnagw velёnіz, posredё že ngnS vverženi, njrošaemi poshu: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Veщnagw žitіS ўstavlь sebE, monašestvuй, bёgaй krёpkw, gradы vs‰ i3 stranы6 njbhodi2, ćkw dost0йnw: martіnіanъ bo ўči1tъ bezъ pečali pёti: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Tverdыmъ hoždenіemъ pavlovu bhlъ є3si2, mydre, šestvію džbrazъ, lюb0vію gonS, є3g0že posti1glъ є3si2 vozderžanіz tečenіemъ tvoi1mъ: tёmže i3 ćkw stranenъ mjra poznalsz є3si2, prehvalьne, cRю2 nbcnomu, i3 proslavilsz є3si2 vёrnw.

Tečenіe skončavaz poщenіz tvoegw2, ўčeni1kъ hrt0vъ d¦omъ bžctvennыmъ prouvёdэvъ tšestvіe є4že t tёla, posše dušeю nesomnёnnoю: ćkw vъ rycэ tvoi2, vLko, dyhъ m0й, i3 dyšu moю2 nhnэ predaю2.

BGor0dičenъ: V0du ži1vu podaS t i3st0čnika hrt0sъ i3stoči2, vъ tvoю2 s™yю, preslavnaz, ўtr0bu vseli1sz, prebhvъ neslіsnenъ, vsёhъ netlёnіz napoi1vъ vёroю zovyщihъ: blgoslovenna є3si2 bGa pl0tію r0ždši.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Vъ peщь džgnennuю ko ntrokHmъ є3vrє1йskimъ snizšedšago, i3 plamenь vъ r0su prel0žšago bGa, p0йte, dэlA, ćkw gDa, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Sovlekšisz čyvstvennэ plotskjz nemoщnhz ri1zы, i3 myžestva vzemši ndeždu i3 razumъ, ntrokovi1ca vopіsše postsщisz: tS prevoznošaю, ї}se, vo vёki vs‰.

Raduetsz ўserdnw voi1stinnu na kameni hrt0vэ ўtverždena, i3 post0mъ i3 vёroю vowruži1všisz krёpkw, ntrokovi1ca vopіsše vъ pёsnehъ: tS prevoznošaю, ї}se, vo vёki.

Ćkw preloženъ t tlёnnыhъ, i3 vhšnzgw netlёnіz pričastnikъ bhvъ, bGon0se, i3 bžctvennoe tečenіe skončavъ, vэnecъ prіemъ, vopіslъ є3si2: tS prevoznošaю, ї}se vo vёki.

BGor0dičenъ: Sšedый sъ nb7sE za miloserdіe, щedre, b9e vssčeskihъ, i3 r0ždsz t dv7ы, spasi2 poю1щыz: p0йte, vs‰ dэlA, gDa, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Čto2 nj tebЁ velіz i3 preslavnaz taйna, ґdamova dщi2 i3 vhšnzgw m™i, є3di1nый kъ bGu neblaznennый vёrnыhъ m0stъ; tS nem0lčnыmi pёsnьmi vёrnіi bcdu veličaemъ.

Zak0nы prevozšedъ, dž§e, poщenіz, prosіslъ є3si2 vъ vozderžanіi vsscэmъ, i3 moli1tvэ bdS, post0mъ že vkypэ i3 čistot0ю i3 govёnіemъ. Tёmže tv0й vэnčatelь pri konči1nэ stradanій tS propovёduetъ hrt0sъ.

Dost0inъ bGu kvi1vsz, ćkw d0brэ podvi1glsz є3si2: vssko bo bremz tvergъ, legkw preplhlъ є3si2, dž§e, veli1kuю i3 tsžkuю žitіS segw2 puči1nu, i3 prišelъ є3si2 vъ pristaniщe ti1ho, prešedъ tvoE tečenіe, mydre.

BGor0dičenъ: Tы2 є3si2 i4stinnw є3di1na, bcde prisnodv7o, hrtіanъ napravlenіe, grёšnikwvъ predstatelьnica: i3zъ tebє1 bo blagočestnw vozsіS i3zbavlenіe. Sъ ni1mže tebЁ po d0lgu vъ vёrэ pёsnь skončavaю.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: Nb7o ѕvэzdami:

ЃgGlьskagw žitіS želaz, ўdali1lъ є3si2 sebE vъ pusthnzhъ: i3 str†sti pokori1vъ pl0ti, ravnoagGlenъ kvi1lsz є3si2, martіnіane bGon0se.

BGor0dičenъ: GorA, ю4že predvi1dэ drevle bžctvennый ґvvakymъ, prisёnna, častA, tы2 kvi1lasz є3si2, dv7o, i3 tS dv7dъ i3menyetъ ўsыrenu i3 tyčnu.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.