NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Fevruarіa v7i

I$že vo s™hhъ nc7A našegw ґlexja mitropoljta, vseS rwssji čudotv0rca.

Ѓщe h0щetъ nastostelь, soveršaemъ bdёnіe.

I# prazdnovanіe pres™ёй bcde, vъ čestь їkHnы є3S jverskіz. (Slyžba sіS pi1sana nktHvrіa Gi dni2.)

Na malэй večerni, stіhi6rы poemъ na d7. Glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

Blženne s™i1telю ґlexje, tы2 sl0va glasъ vosprіemъ, nj tэlesnыhъ nebreglъ є3si2, ўgHdіz i3 svHйstva njstavivъ žitіS, i3 mhslennoe prešedъ m0re, i3 blgočestіz ўčenіemъ, i3 gremBnіi premjrnыmi, hrtY posluži1lъ є3si2, bGoblaženne. Dvaždы.

Q čudotv0rče ґlexje premydre, tы2 monašeskimъ žitіemъ bGu ўgodi1lъ є3si2, ts bo bGъ prežde i3zbrA t ю4nosti, dž§e, pastыrz nvcamъ slovє1snыmъ i3 ўči1telz veli1ka. Tы2 svzщennikwmъ nakazatelь kvi1lsz є3si2, i3 vseй stranЁ rwssjйstэй ѕvэzdA presvёtlaz, njsіzvaющi čudesы2 vsёhъ, vёroю pripadaющihъ kъ racэ moщeй tvoi1hъ. Tёmže m0limsz: prosi2 stadu tvoemY grэhHvъ njstavlenіz, dž§e bGoblaženne.

Prpdbne dž§e s™i1telю ґlexje, tы2 s0nnыmъ kvlenіemъ razslablennago zdrava sotvori1lъ є3si2, rycэ i3 n0zэ ўkrэpi1vъ, njbi1dzщemu glag0lz: ѓщe vsk0rэ ne tdasi sokr0viщa i4skrennzgw, ne i4maši so ndrA vostati. džnъ že vsk0rэ sъ pokasnіemъ i3 so slezami kъ čestnёй tvoeй racэ prišedъ, i3scэlenіe poluči2, dž§e bGoblaženne.

Slava, glasъ t0йže. Samoglasenъ:

Prіidi1te, rwssjйstіi sob0ri, vъ čestnyю pamztь čudotv0rca ґlexja, vo hramъ bžctvennый, vъ nemže leži1tъ čestnaz є3gw2 raka, ćže i4matь vъ sebЁ i3scэlenій blagodatь, čestn0e tёlo є3gw2. Kъ nemyže vozopіi1mъ: veli1kій svzti1telю ґlexje čudotv0rče, tы2 pohvalA zemli2 rwssjйstэй, tы2 i3 zaщiщenіe, tы2 sokr0viщe neiždivaemoe darovanій duh0vnыhъ, i3 i3st0čnikъ i3scэlenій neizčerpaemый. Tёmъ vospэvaющe glag0lemъ: raduйsz, st0lpe i3 ўtverždenіe cRkve: raduйsz, sъ pervosvzti1teli predstosй prt0lu hrt0vu: raduйsz, svэti1lьniče vsesvёtlый, vBrnыz njsіzvazй čudesы2: no u5bo, čestnhй našъ svzti1telю, moli1sz hrtY bGu vsёhъ, spasti1sz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ v7.

Pod0benъ: D0me є3vfrafovъ:

S™i1telю bGon0se, tы2 kvi1lsz є3si2, t mladhhъ nogteй, sosydъ njsvzщenъ, ґlexje, i3 žili1щe pres™agw d¦a.

Stjhъ: Sщ7ennicы tvoi2 njblekytsz vъ pravdu, i3 prepod0bnіi tvoi2 vozraduюtsz.

Svzti1teleй pohvalo2, svzщennikwvъ slavo, monašestvuющihъ pravilo, blaženne ґlexje, raduйsz, cRkve ўtverždenіe.

Stjhъ: Blaženъ myžъ, bosйsz gDa, vъ zapovэdehъ є3gw2 vosh0щetъ ѕэlw2.

Ўslhši molenіe tvoi1hъ č†dъ, dž§e s™i1telю ґlexje, i3 slezъ ne prezri, i3 serdє1čnaz prošє1nіz podavaй lю1bzщыmъ tS.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

NJbradovannaz, raduйsz, ćže radostь mjru r0ždšaz, hrtA žiznodavca, i3 pramaternюю, dv7o, pečalь temšaz.

Troparь, glasъ }:

Ćkw ґpclwmъ soprt0lьna, i3 vračA pred0bra, i3 služi1telz blagoprіstna, kъ racэ tvoeй čestnёй pritekaющe, svzti1telю ґlexje, bGomydre čudotv0rče, sošedšesz lюb0vію vъ pamztь tvoю2 svёtlw prazdnuemъ, vъ pёsnehъ i3 pёnіihъ raduющesz, i3 hrtA slavzщe, takovyю blagodatь tebЁ darovavšago i3scэlenій, i3 gradu tvoemY veli1koe ўtverždenіe.

I$nъ. Glasъ d7:

Ґpclьskihъ dogm†tъ npasna hrani1telz, cRkve rwssjйskіz pastыrz i3 ўči1telz, preblažennagw ґlexja s™i1telz pamztь prazdnuющe, slavosl0vimъ hrtA bGa našego pёsnьmi dostod0lžnыmi, darovavšago namъ ўg0dnika svoego2, ćkw nbi1lьnый i3st0čnikъ točaщъ vračev†nіz, gradu že moskvЁ pohvalY i3 ўtverždenіe.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ.

Na veli1cэй večerni: Blženъ myžъ: №-й ґntіfHnъ.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы, na }. Glasъ v7.

Pod0benъ: Raduйsz:

Raduйsz, prečctnhй ґrhіereю veli1kій, ґlexje preblženne, cRk0vnый krasi1telю, s™i1teleй čestn0e ўdobrenіe, nar0du pravoslavnomu moli1tvoю pomogaz, zemli2 rwssjйskіz veli1koe ўtverždenіe, čestnhй ўči1telю našъ, bezpomHщnыmъ p0moщe, peč†lьnыmъ ўtэšenіe radostnoe, molebniče teplый vsBmъ skorbsщыmъ, tmY nerazymіz tgonsz, i3 ko hrtY vъ prist†niщa ti6haz priteklъ є3si2, vъ li1cэ bezpl0tnыhъ predstoS, i3 krasnыz dobr0tы vLčni naslaždaešisz, i3 serdcA blagočesti1vыhъ na pёnіe vozdvi1glъ є3si2. HrtY pomoli1sz, darovati dušamъ našыmъ mi1rъ, i3 velію mi1lostь.

Raduйsz, svэti1lo vseS rwssjйskіz mitrop0lіi: th bo dobrodёtelію svёtlw procvёlъ є3si2, ćkw maslina plodovi1ta vъ domY b9іi, i3 razli6čnыz plodы2 i3znosS, bogatnw razdavaeši stadu tvoemY slovesnomu, i3 na pažitehъ d¦0vnыhъ tyčami tvoi1hъ moli1tvъ naposeši, i3scэlє1nіz nezavi1stnw i3stočaeši vёroю pritekaющыmъ kъ racэ moщeй tvoi1hъ, s™i1telю ґlexje. SvэщY svэtlY sebE ўgot0valъ є3si2, i3 vo nbi1telehъ nbcnыhъ vseli1vsz, i3 trudHvъ tvoi1hъ vozdasnіz vэncы2 prіslъ є3si2: ne dalъ bo є3si2 snA nči1ma tvoi1ma, i3 vёždoma dremanіz, d0ndeže sn0mъ džbщimъ ўsnylъ є3si2, prpdbne s™i1telю. HrtY pomoli1sz, darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

Raduйsz i3 veseli1sz, ґlexje presщ7ennый, blgodatnый propovёdniče, tverdый ќme, vіnograda živ0tnagw s™oprozsbšій gr0zdъ, vіno2 i3skapaющій, vёrnыhъ serdcA veselsщee ўčє1nіi medot0čnыmi, s™opomazannaz glavo2, čestnhй našъ ўči1telю: prіidi2, posэti2 nasъ njѕl0blennыhъ grэh0vnыmi strastьmi2, poganыhъ derzostь nizloži2, proti1vnыhъ proženi2, ўsHbnыz br†ni ўkroti2, i3 bolBzni i3 nedygi vs‰kіz njblegči2, hrtY molssz, darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

Raduйsz, preslavnый grade moskvA, krasyйsz i3 veseli1sz, sicevago i3mёz blgodati i3st0čnika neisčerpaemago, preblžennago i3 čudonosi1vago ґlexja s™i1telz veli1kago, i4že mydrostію s™agw d¦a ўkraššasz, i3 t ю4nosti dobrodёtelьnagw radi є3gw2 žitіS, sosydъ s™0mu d¦u bhvъ poщє1nіi i3 moli1tvami, sщ7enstva mastію pomazasz, i3scэlenіz darъ prіemša t vsёhъ cRS hrtA bGa, i3 po s™ёmъ є3gw2 prestavlenіi, džtroka, є4le ži1va syщa, materію prinesena kъ čestnёй є3gw2 racэ, zdrava sotvori2. I# do nhnэ i3stočaetъ i3scэlenіe newskydnw sъ vёroю prihodsщыmъ, i3 hrtY m0litsz, darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

I$nы stіhi6rы, glasъ v7.

Pod0benъ: Kjimi pohvalьnыmi:

Kjimi pёsnennыmi dobr0tami vospoemъ s™i1telz, hrtHva ўstA ti6haz, i3 є3đlіa є3gw2 propovёdnika svёtla, cerk0vnago hrani1telz, i3 zastypnika zemli2 rwssjйstэй, vёrnomu v0instvu našemu pob0rnika; є3gHže mltvami šat†nіz vragHvъ hrt0sъ nizloži2, i3mёzй velію mi1lostь.

Kjimi b0drennыmi ўstnami pohvalimъ s™i1telz, hrt0vы cerkve krasi1telz, petrY verh0vnomu revni1telz, i3 pavlu naslёdnika, nr†vы pod0bzщasz krti1telю, petrA čudotv0rca, rwssjйskagw soprest0lьnika, i3 lučы2 čudesъ i3spuщaющa nbi1lьnw, i3scэlє1nіz podavaющa nezavi1stnw vsBmъ prihodsщыmъ sъ vёroю, i3 pamztь є3gw2 svёtlw prazdnuющыmъ, veli1kago zastypnika zemli2 rwssjйstэй i3 ўči1telz, ґlexja di1vnago čudotv0rca, i3 pravosl†vnыmъ lю1demъ našыmъ teplago pos0bnika; є3gHže radi vragi2 hrt0sъ nizloži2, i3mёzй velію mi1lostь.

Kjimi ўkrašennыmi glagHlы vospoemъ svzti1telz, di1vnago vъ čudesёhъ ґlexja, bezplHtnыmъ soži1telz, njsvzщennago t pelenъ, stolpA cerkve nepodvi1žima, veselіe zemli2 rwssjйstэй, pravdы pravilo, njbi6dimыmъ zastypnika, nemoщnы6mъ vračA bezmezdna; є3gHže radi darovA hrt0sъ cRkvamъ soedinenіe, i3mёzй velію mi1lostь.

Slava, glasъ ѕ7:

Svzti1teleй ўdobrenіe, i3 nc7є1vъ krasotY, i3st0čnika čudesъ, zemli2 rwssjйstэй zastypnika veli1ka, sošedšesz, q prazdnolю1bcы, pёsnennыmi pohvalami vospoemъ, glag0lющe: raduйsz, ґlexje, tverdый ќme, blgodatію i4stinnoю njkroplenъ. Tnю1duže i3 prіsteliщe bhvъ pres™agw d¦a, čudesъ darъ vosprіslъ є3si2: i3 nhnэ sъ pervos™i1tєli predstoS prest0lu hrt0vu, moli1sz nj rabёhъ tvoi1hъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Kto2 tebE ne ўblži1tъ:

Taže Vh0dъ. Prokjmenъ dnE. Čtє1nіz G.

Pri1tčeй čtenіe. (GlavA ‹.)

Pamztь pravednagw sъ pohvalami, i3 blgoslovenіe gDne na glavЁ є3gw2. Blaženъ čelovёkъ i4že njbrёte premydrostь: i3 smertenъ, i4že ўvёdэ razumъ. Lyčše bo sію2 kupovati, neželi zlata i3 srebrA sokrHviщa. Čestnёйšaz že є4stь kamenій mnogocёnnыhъ: vse že čestn0e nedost0йno є3S є4stь. Dolgota bo dneй, i3 lBta životA vъ desni1cэ є3S: vъ šyйcэ že є3S bogatstvo i3 slava: t ќstъ є3S i3sh0ditъ pravda, zak0nъ že i3 mi1lostь na ljzhcэ n0sitъ. Poslyšaйte u5bo menє2, q č†da, čestn†z bo rekY. I# blaženъ čelovёkъ, i4že puti6 mo‰ sohrani1tъ: i3sh0di bo moi2, i3sh0di životA, i3 ўgotovlsetsz hotёnіe t gDa. Segw2 radi molю2 vasъ, i3 predlagaю m0й glasъ sыnovHmъ čelovёčєskimъ: ćkw ѓzъ premydrostь ўstr0ihъ, sovёtъ i3 razumъ i3 smhslъ ѓzъ prizvahъ. M0й sovёtъ i3 ўtverždenіe, m0й razumъ, mos že krёpostь. Ѓzъ menE lю1bzщыz lюblю2, i4щuщіi že menє2 njbrsщutъ blgodatь. Razumёйte u5bo, neѕl0bivіi, kovarstvo, nenakazannіi že, prilagaйte serdcA. Poslyšaйte menє2 i3 paki, čestn†z bo rekY: i3 tverzu t ўstenъ pr†vaz, ćkw i4stinэ pouči1tsz gortanь m0й, merzski že predo mn0ю ўstnы2 lži6vыz. Sъ pravdoю vsi2 glag0li ќstъ moi1hъ: ničt0že vъ ni1hъ str0potno, nižE razvraщenno. Vs‰ pr†va sytь razumэvaющыmъ, i3 prHsta njbrэtaющыmъ razumъ. Naučaю bo vasъ i4stinэ, da bydetъ nj gDэ nadežda vaša, i3 i3sp0lnitesz d¦a.

Pri1tčeй čtenіe. (Glavы6 ‹ i3 №i.)

ЎstA prvdnagw kaplюtъ premydrostь, ljzhkъ že neprvdnagw pogi1bnetъ. ЎstnЁ mužeй prvdnыhъ kaplюtъ blgod†ti, ўsta že nečesti1vыhъ razvraщaюtsz. MBrila lьsti6vaz, merzostь predъ gDemъ, vёsъ že pravednый prіstenъ є3mY. I#dёže ѓщe vni1detъ dosaždenіe, tamw i3 bezčestіe: Ўsta že smirennыhъ poučaюtsz premydrosti. Soveršenіe pravыhъ nastavitъ i5hъ, i3 popolznovenіe tricaющihsz ўpasetъ i5hъ. Ne p0lьzuюtъ i3mBnіz vъ denь ćrosti, pravda že i3zbavitъ t smerti. Ќmerъ prvdnый, njstavi raskaznіe: naryčna že bыvaetъ i3 posmэstelьna nečesti1vыhъ paguba. Pravda nepor0čnagw i3spravlsetъ puti6, vъ nečestіe že padaetъ nepravda. Pravda mužeй pravыhъ i3zbavitъ i5hъ: bezsovёtіemъ že plэnsюtsz bezzak0nnіi. Skončavšusz myžu pravednu, ne pogi1bnetъ nadežda: pohvala že nečesti1vыhъ pogi1bnetъ. Pravednikъ t l0va ўbёgnetъ, vъ negHže mёsto predaetsz nečesti1vый. Vo ўstёhъ nečesti1vыhъ sёtь graždanwmъ, čyvstvo že pravednыhъ blgospёšnoe. Vo blagi1hъ pravednыhъ i3spravitsz gradъ, i3 vъ pogi1beli nečesti1vыhъ radovanіe. Vo blgoslovenіi pravыhъ vozvhsitsz gradъ, ўsth že nečesti1vыhъ raskopaetsz. Rugaetsz graždanwmъ lišennый razuma, myžъ že mydrый bezm0lvіe v0ditъ.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA d7.)

Pravednikъ, ѓщe posti1gnetъ skončatisz, vъ pok0i bydetъ. Starostь bo čestnA ne mnogolёtna, nižE vъ čislЁ lёtъ i3sčitaetsz: sэdi1na že є4stь mydrostь čelovёkwmъ, i3 v0zrastъ starosti žitіE neskvernoe. Blgoug0denъ bGovi bhvъ, vozlю1blenъ bhstь, i3 živhй posredЁ grBšnikъ, prestavlenъ bhstь: voshiщenъ bhstь, da ne ѕl0ba i3zmэni1tъ razuma є3gw2, i3li2 lestь prelьsti1tъ dyšu є3gw2. Račenіemъ bo ѕl0bы pomračaetъ dHbraz, i3 parenіe p0hoti premэnsetъ ќmъ neѕl0bivъ. Skončavsz vmalэ, i3sp0lni lBta dHlga: ўg0dna bo bЁ gDevi dušA є3gw2: segw2 radi potщasz t sredы2 lukavstvіz. Lю1dіe že vi1dэvše, i3 ne razumёvše, nižE pol0žše vъ pomыšlenіi takov0e: ćkw blgodatь i3 mi1lostь vъ prepod0bnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Na lіtji stіhi1ra hrama: i3 s™agw samoglasnы. Glasъ }:

Prpdbne dž§e s™i1telю ґlexje, ѓщe kaz stranA i3li2 kjй gradъ molči1tъ: no vsi2 i4že tob0ю prosvэщennіi, čudesъ tvoi1hъ mn0žestvo slhšaщe i3 vi1dzщe, i3 mы2 sъ ni1mi pohvalьnыmi pёsnьmi vopіemъ, i3 glag0lemъ: blgodatію pres™agw d¦a, hrtHvыmъ ґpclwmъ pod0bnikъ bhlъ є3si2, i3 vselennuю vsю2 prosvэщaeši: tёmže i3 do carS doid0ša slovesA čudesъ tvoi1hъ, ćkw lučA, i3 d†lьnimъ ćkw bli1zъ sіsющa, i3 nasъ t bёdъ i3 nahodsщihъ lю6tъ svobodi2 tvoi1mi moli1tvami.

Kto2 dov0lenъ є4stь d0blesteй tvoi1hъ i3sčesti2, prpdbne dž§e, trudы2; kt0 bo slhšz bezmёrnoe tvoE smirenіe, i3 terpёnіe i3 čadolю1bіe, ne ўdivi1tsz; kakw ќbw ne ўsumnёvsz ni malw, є3gdA slhša prošenіe carS bezzak0nna, da mi2 p0sleši, rečE, džnago, bolьnы6mъ zdravіe podavaющago, i3 slэpы6mъ prozrёnіe, i3 hromы6mъ tečenіe, i3 bэsovHmъ progoni1telz; da mi2 sego2 p0sleši, da ўm0litъ svoego2 bGa, i3 i3scэli1tъ moю2 cari1cu, tženetъ bёsa, i3 džči prosvэti1tъ. Qle prošenіz, prevoshodsщa čelovёčєskіz razumы! Q di1vstvo, bratіe! Kto2 ne ўdivi1tsz; i3li2 kto2 ne pohvalitъ krёpkago sego2 hrabrenika, ne t0kmw bo ne ўsumnёsz, no i3 syщihъ sъ ni1mъ podkrэplsz, glag0laše: poždi1te, ne skorbi1te, no ўpovanіe vozloži1te na bGa, i3 na prečctuю є3gw2 m™rь, i3 ќzrite slavu b9ію.

Blgagw ўči1telz hrtA blagjй ўčeni1kъ, s™i1telю hrt0vъ ґlexje, d0bromu pastыrю hrtY porevnovalъ є3si2, dyšu tvoю2 polagaz za džvcы, i3 carevo svirёpstvo, ćkw lьv0vo zіsnіe vo džvčuю kr0tostь premэni1lъ є3si2, i3 cari1cu i3scэli1lъ є3si2, i3 stadu tvoemY sk0rbь na radostь preloži1lъ є3si2, i3 cRkvi mi1rъ ўstr0ilъ є3si2, veli1kago že knszz vozveseli1lъ є3si2. Tёmъ m0limsz tebЁ: moli2 nj nasъ člvэkolю1bca vLku hrtA, da spasetъ dyšы našz.

Slava, glasъ ѕ7:

E#gdA prišelъ є3si2 t carS, mi1rъ cerk0vnый, dž§e, nosS, togdA svzti1telіe i3 cerk0vnіi sob0ri i3 nar0di radostnw srэtahu tS, svobodi1telz blgodarnw naricahu. džvіi že ćkw pobэdi1telю darы nossщe, radostію poklanshusz. Knszь že veli1kій dimi1trій so slezami vopіsše ti2: q vLko! Čt0 ti vozdamы proti1vu trudY tvoemY, i4mže namъ mi1rъ darovalъ є3si2; no u5bo, svzti1telю ґlexje, moli1sz prilёžnw hrtY bGu našemu, ćkw spasti1sz gradu tvoemY nevoevanu.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

P0slanъ bhstь sъ nb7sE gavrіi1lъ ґrhagGlъ, blgovэsti1ti dv7э začatіe: i3 prišedъ vъ nazaretъ, pomыšlsše vъ sebЁ, čudesi2 ўdivlszsz: q kakw, vъ vhšnihъ nepostiži1mь shй, t dv7ы raždaetsz; i3mёzй prt0lъ nb7o, i3 podn0žіe zemlю, vo ўtr0bu vmэщaetsz dv7i1ču; na neg0že šestokrilatіi i3 mnogooči1tіi zrёti ne m0gutъ, sl0vomъ є3di1nэmъ t seS voploti1tisz blgoizv0li. B9іe є4stь sl0vo nastosщee, čto2 u5bo stoю2, i3 ne glg0lю dv7э: raduйsz, blgodatnaz, gDь sъ tob0ю, raduйsz, čctaz dv7o, raduйsz, nevёsto nenevёstnaz: raduйsz, m™i životA, blgoslovenъ pl0dъ čreva tvoegw2.

Na stіh0vnэ stіhi6rы glasъ v7.

Pod0benъ: D0me E#vfrafovъ:

D0mъ s™agw d¦a, i3 vselenіe blgodati, ґlexje, kvi1sz. I# nhnэ vъ pamztь є3gw2 sošedšesz, togo2 vospoemъ.

Stjhъ: Voshvalztsz prepod0bnіi vo slavэ, i3 vozraduюtsz na l0žahъ svoi1hъ.

Tы2 є3si2 s™i1telєmъ pohvalA, sщ7ennikwmъ ўdobrenіe, monahwmъ pravilo. I# mы2 ti2 vopіemъ, s™i1telю ґlexje: raduйsz, cRkve ўtverždenіe.

Stjhъ: Svzщennicы tvoi2 njblekytsz vъ pravdu, i3 prpdbnіi tvoi2 vozraduюtsz.

Prіimi2 nhnэ pёnіe č†dъ tvoi1hъ, dž§e, vёroю prazdnuющihъ, i3 lю1bzщыmъ tS podavaй ±že na p0lьzu prošє1nіz.

Slava, glasъ ѕ7. Samoglasenъ:

Blagjй rabe, vёrnый dёlatelю vіnograda hrt0va, tы2 i3 tzgotY dnevnyю poneslъ є3si2, tы2 i3 dannый ti2 talantъ vozrasti1lъ є3si2, i3 po tebЁ prišedšыmъ ne zavi1dэlъ є3si2. Tёmže vratA nbcnaz tverz0šasz tebЁ: vni1di vъ radostь gDa tvoegw2, i3 moli2 nj nasъ, svste ґlexje.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Tvorecъ i3 i3zbavitelь:

Na blgoslovenіi hlёbwvъ troparь, glasъ }:

Ćkw ґpclwmъ soprt0lьna, i3 vračA pred0bra, i3 služi1telz blagoprіstna, kъ racэ tvoeй čestnёй pritekaющe, svzti1telю ґlexje, bGomydre čudotv0rče, sošedšesz lюb0vію vъ pamztь tvoю2 svёtlw prazdnuemъ, vъ pёsnehъ i3 pёnіihъ raduющesz, i3 hrtA slavzщe, takovyю blagodatь tebЁ darovavšago i3scэlenій, i3 gradu tvoemY veli1koe ўtverždenіe. Dvaždы.

I# Bcde dv7o: E#di1noždы.

Na ќtreni, na BGъ gDь: troparь s™agw, dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Po №-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ }:

NastA svэton0snый denь čudotv0rca ґrhіepckpa ґlexja pamztь. Prіidi1te, sošedšesz prazdnuemъ svёtlw, i3 sostavimъ li1ki, pohvalami počtemъ є3go2, i3 rcemъ є3mY: raduйsz, čestnhй svэti1lьniče rwssjйskіz zemli2: i3stočaeši bo čudesA, i3 i3zlivaeši i3scэlє1nіz, i3 m0lišisz nj dušahъ našihъ. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Da tv0й paki sozi1ždeši džbrazъ, i3stlёvšій strastьmi2, sp7se, nbcnыhъ ўtai1vsz suщestvъ, voploti1lsz є3si2 t dv7ы. E$йže soglasnw vozopіemъ: raduйsz, blgodatnaz, gDь sъ tob0ю.

Po v7-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ d7:

Prіidi1te, toržestvyemъ svёtlw, prazdnuющіi pamztь їerarha ґlexja čudotv0rca: prestavisz bo t zemli2 kъ neveщestvєnnыmъ nbi1telemъ, i3dёže zri1tъ dobr0tu neizrečennuю, ѓgGlьskimъ v0instvwmъ sobesёdnikъ ćvlьsz. Tёmže so ґpclы i3 myčєniki likyz, dž§e našъ ґlexje prepod0bne, prilёžnw moli1sz vLcэ hrtY nj čtyщihъ vёroю pamztь tvoю2. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

StэnA newbori1maz namъ hrtіanwmъ є3si2, bcde dv7o: kъ tebё bo pribэgaющe, nevredi1mi prebыvaemъ, i3 paki sogrэšaющe, i4mamы tS moli1tvennicu, tёmъ blagodarsщe vopіemъ ti2: raduйsz, blgodatnaz, gDь sъ tob0ю.

Po polmelei sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

Propovёduetъ, dž§e, tvo‰ čudesA nhnэ rwssjйskaz mitrop0lіa, i3 vs‰ ntečєstvіz i3 stranы6 čudodBйstvіz, i4miže vs‰ t bolёzneй sk0rbnыhъ i3zbavlseši, bGoblaženne ґlexje: pitatelю vdHvъ, i3 sir0tъ ntecъ, pom0щnikъ syщыmъ vъ sk0rbi vseizrsdenъ, plačuщыmъ ўtэšenіe, pastыrь i3 nastavnikъ vsBmъ zabluždaющыmъ, ґlexje prepod0bne. I# nasъ tvoi1mi moli1tvami t bёdъ i3zbavi, i3 moli1sz hrtY bGu, da grэhHvъ njstavlenіe podastъ vёroю i3 lюb0vію čtyщыmъ s™yю pamztь tvoю2. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Raduйsz, ѓgGlomъ radostь mjra prіemšaz: raduйsz, r0ždšaz tvorcA tvoego2 i3 gDa. Raduйsz, spod0blьšazsz bhti m™i b9іz.

Taže, stepє1nna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa.

Prokjmenъ, glasъ t0йže:

ČestnA predъ gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2.

Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ, ±že vozdade mi;

Vsskoe dыhanіe:

E#đlіe їwanna, začalo lѕ.

Taže pal0mъ n7.

Po n7-mъ palmЁ stіhi1ra, glasъ ѕ7:

Neizdaema є4stь blgodatь s™i1telz ґlexja, ю4že prіstъ t vsёhъ hrtA bGa. Tёmъ i3 čestnы6z є3gw2 m0щi b9іeю si1loю vhnu sodэvaюtъ čudesA, i3 vsёhъ vёroю prizыvaющihъ i4mz є3gw2 t neiscёlьnыhъ ned{gъ i3zmэnsюtъ. E#gHže moli1tvami, gDi, hrtolюbi6vыmъ lю1demъ pos0bstvuй na vragi2, i3 naležaщihъ skorbeй duševnыhъ i3 tэlesnыhъ svobodi2, ćkw člvэkolю1becъ.

KanHnъ bcdы so їrmos0mъ na ѕ7: i3 s™agw na }. Glasъ }.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Kolesnicegoni1telz faraHnz pogruzi2, čudotvorsй i3nogdA, mwmseйskій žezlъ, krtoobraznw porazi1vъ i3 razdэli1vъ m0re, ї}lz že bэglecA, pэšeh0dca spasE, pёsnь bGovi vospэvaющa.

Kolesni1ceю blgodati tvoeS, gDi, vozvhsi našz p0mыslы t d0lьnihъ na gHrnzz, i3 spod0bi voshvali1ti ўg0dnika tvoego2 s™i1telz ґlexja, pёsnь tebЁ bGu vospэvaющa.

Kolesni1ceю hodataйstvъ tvoi1hъ, ќmъ našъ njtzgčennый žiteйskimi pečalьmi vozvhsi t zemnhhъ kъ nbcnыmъ, i3 nastavi voshvali1ti tS dost0йnw, dž§e ґlexje, pёsnь pobёdnuю bGu vospэvaющa.

Kolesni1cu g0rdosti mjra segw2 prevozšelъ є3si2 smirenіemъ, i3 vzemъ krtъ tv0й. Poslёdovalъ є3si2 hrtY dobr0tami, i3 vo pristaniщe g0rnzgw selenіz dosti1gъ, pёsnь bGu pobёdnuю vospэvaeši.

Kolesni1ceю dobrodёteleй, ćkw i3lіA džgnennoю vozšelъ є3si2 na nb7o: tonyduže moli2 bGa, nizposlati, ćkw mi1lwtь, blgodatь d¦a, ўčaщuю nы2 pёsnь pobёdnuю bGu vospэvati.

BGor0dičenъ: Kolesni1ce ngneobraznaz, nosi1všaz bGa sl0va vo črevэ tvoemъ voploщennago, moli2 є3go2 prilёžnw, spasti1sz rabHmъ tvoi6mъ, kъ tebЁ pritekaющыmъ, i3 pobёdnuю pёsnь bGu vospэvaющыmъ.

I$nъ kanHnъ, tvorenіe їeromonaha є3pіfanіa slavіnjckagw, feol0ga, ži1vša vo nbi1teli є3gw2. Glasъ d7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Poi1mъ lю1dіe di1vnw čudodёйstvovavšemu vъ čermnёmъ m0ri, hrtY bGu: ćkw drevle ї}lz vsevowružena stopami, pэšešestvovati neproh0dnuю sotvori2, i3 ѕl0bы dэlodatelz faraHna vo glubinЁ potopi2.

BGosіstelьnыmi trіmpostasnagw svёta zarsmi bGovi1dnw njzarennый, zlatozarnый svэti1lьniče cerk0vnый, bGomydre ґlexje, m0limъ tS: svэton0snыmi tvoi1hъ moli1tvъ lučami, vъ dostolёpuю tvoю2 pohvalY, prosvэti2 ќmъ tS hvalzщihъ.

Hrtopodražatelьnый ѓgGle zemnhй, bGomhslennый nbcnыmъ ѓgGlwmъ sobesёdniče, bGovэnčannый ѓdskihъ ѓggєlъ pobэdi1telю, ўdost0ivыйsz zrёti veli1kago sovёta ѓgGla bGa voploщenna, treblaženne ґlexje, m0limъ tS: tvoi1mi bGovnušaemыmi molьbami i3zbavi nы2 t duševrednыhъ prilHgъ ѓdskihъ.

Gorьkov0dnoю dušetlёnnыhъ pregrэšenій byreю potoplsemi, kъ tebЁ, ćkw dostočydnu vlaющagwsz m0rz ўtiši1telю pribэgaющe vopіemъ: svste ґlexje, tvoi1mi bGoug0dnыmi moli1tvami ўti1ši volnyющeesz strasteй našihъ m0re.

BGor0dičenъ: Svэton0snый džblače, njdoždi1vый namъ d0ždь nbcnый, voploщennoe sl0vo b9іe, bGorodi1telьnice dv7o, nebot0čnoю tvoegw2 blgoutr0bіz vod0ю pogasi2 ngnepalьnый vredon0snыhъ strasteй našihъ plamenь.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Nbcnagw kryga verhotv0rče gDi, i3 cRkve ziždi1telю, tы2 menE ўtverdi2 vъ lюbvi2 tvoeй, želanій kraю, vёrnыhъ ўtverždenіe, є3di1ne člvэkolю1bče.

Nbcnagw kryga i3 vseS tvari gDь predvёdый tS, dž§e ґlexje, byduщa pastыrz dobrA, vvёri tebЁ pastvu slovesnuю, ćkw є3di1nъ člvэkolю1becъ.

Nbcnagw kryga vozlюbi1vъ tvorcA, post0mъ njblegčenъ, strasteй m0re prešelъ є3si2, i3 na bezstrastіz verhъ dobrodёtelьmi vozšedъ, bGa ўzrёlъ є3si2, є3di1nago člvэkolю1bca.

Nbcnagw kryga na vыsotY vozšedъ bGorazymіemъ, ўvi1dэlъ є3si2 ќmnw tamw neizrečє1nnaz, i3 prіslъ є3si2 darъ čudotvorenіz t bGa člvэkolю1bca.

BGor0dičenъ: Nbcnagw kryga verhotv0rca, hotsщa rodi1tisz i3zъ tebє2, prečctaz, vozvэsti2 tebЁ gavrіi1lъ: raduйsz, dv7o, gDь sъ tob0ю, є3di1nъ člvэkolю1becъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Da ne hvalitsz mydrъ hvalsйsz, no nj semъ, є4že razumэvati, ćkw nёstь svstъ, ćkw bGъ našъ, voznossй r0gъ našъ, dasй krёpostь carє1mъ našыmъ.

TS bGomydra k0rmčіz, nbcnыmъ sl0va b9іzgw kormi1lomъ bGohrani1mый korablь rwssjйskіz cRkve, kъ blagoti1šnomu vёčnыz ži1zni pristaniщu pravэ kormi1lьstvovavša, blažaщe m0limъ: vsečestne ґlexje, kъ blagovedroй pokasnіz tišinЁ kormi1lьstvuй dyšы našz.

Dušespasi1telьnu vsem0щnagw m0rz tvorcA zapovэdь blagopospёšnw sohranša, i3 byrnaz vlaющagwsz m0rz trevolnє1nіz moli1tvoю ўtiši1vša, tvoi1mъ čudodэйstvi1telьnыmъ predstatelьstvomъ ўtiši2 volnyющuюsz skorbeй našihъ byrю.

Zlatot0čnaz rэko2 b9іz, nbcnыmi є3đlьskagw ўčenіz vodami bGosaždennый cRkve rwssjйskіz raй navodni1všaz nbi1lьnw, dostočydne ґlexje, nebot0čnoю duh0vnыz radosti strueю napasй skorbsщыz dyšы našz.

BGor0dičenъ: Vъ bGozdannomъ bGosl0vzщe cRkve ґpclьskіz nebэ, kъ tebЁ svэton0snomu nezahodi1magw slnca nb7u pribэgaemъ, vopію1щe: vsepёtaz dv7o, tvoeю nbcnoю p0moщію pomozi2 namъ, tS blažaщыmъ, vъ nbcnaz vseli1tisz žili6щa.

Sэdalenъ, glasъ d7:

Blagov0nnoю sl0va b9іzgw pažitію, slovesnuю pastvu hrt0vu bGoug0dnw vospitannuю, pastыrskimъ bGoduh0vnыmъ i3spravlenіz žezl0mъ, na pravuю spasenіz stezю2 putev0dstvivъ ćkw d0brый pastыrь, ўdost0ilsz є3si2 netlёnnu vёčnыz ži1zni mzdY vosprіsti vъ g0rnэmъ sіHnэ t pastыrenačalьnika hrtA bGa. E#g0že moli2, dostočydne ґlexje, namъ tvoi6mъ nvcamъ slovє1snыmъ sohrani1tisz t nevi1dimыhъ volkHvъ hi1щnыhъ.

Slava, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

D¦omъ bžctvennыmъ pomazasz verhъ tv0й svzщennый, ґrhіeree ґlexje, i3 sni1de na tS blgodatь bogatnw, i3 prebhstь ćkw mĐro na glavЁ, shodsщee na bradY, bradY ґarHnю, i3shodsщaz ćkw rosA ґermHnskaz, i3 njrošaющaz kaplzmi blagodэsnій tvoi1hъ pritekaющыz kъ racэ moщeй tvoi1hъ, i3 zovyщыz tebЁ ўserdnw: dž§e prepod0bne, moli2 hrtA bGa, grэhHvъ njstavlenіe darovati, čtyщыmъ dost0йnw svztyю pamztь tvoю2.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Povelёnnoe taйnw prіemъ vъ razumэ, vъ kr0vэ їHsifovэ, tщanіemъ predstA bezpl0tnый, glag0lz neiskusobračnэй: prikloni1vый shoždenіemъ nb7sA vmэщaetsz neizmёnnw vesь vъ tS. E#g0že i3 vi1dz vъ ložesnahъ tvoi1hъ, prіemša rabій zrakъ, ўžasaюsz zvati tebЁ: raduйsz, nevёsto nenevёstnaz.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Tы2 moS krёpostь, gDi, tы2 moS i3 si1la, tы2 m0й bGъ, tы2 moE radovanіe, ne njstavlь nёdra dž§a, i3 našu niщetY posэti1vъ, tёmъ sъ prbr0komъ ґvvakymomъ zovy ti: si1lэ tvoeй slava, člvэkolю1bče.

Tы2 moS krёpostь, gDi, tы2 moS i3 si1la, vopіS, dž§e ґlexje, prіslъ є3si2 darъ, tэlє1snыz nedygi cэli1ti, i3 luk†vыz dyhi tgonsti t zovyщihъ hrtY: si1lэ tvoeй slava, člvэkolю1bče.

Tы2 є3si2 svэti1lo rwssjйskіz zemli2, i3 gradu moskvЁ stэnA neruši1ma, na vragi1 že pobэdi1telь, i3 hrtoimeni6tыmъ lю1demъ vo branёhъ pos0bnikъ, zovyщыmъ hrtY: si1lэ tvoeй slava, člvэkolю1bče.

Tы2 bGosl0vilъ є3si2 є3di1nicu nesozdannuю, vъ trіehъ li1cэhъ syщuю, neslivaemu že i3 nerazdёlьnu, voumlsz pastvu tvoю2, dž§e ґlexje, neprestannw zvati: si1lэ tvoeй slava, člvэkolю1bče.

BGor0dičenъ: Tы2 moS krёpostь є3si2 voi1stinnu i3 spasenіe, bcde, i3 na tS nadeždu moю2 vozloži1hъ, spasi1 mz, dv7o čctaz, i3 ўkrэpi2 r0ždšemusz i3zъ tebє2 zvati: si1lэ tvoeй slava, člvэkolю1bče.

I$nъ.

Їrm0sъ: Glasomъ blagoglag0livыmъ predrazumёvъ, ґvvakymъ zrsše sl0va voploщenіe, i3 vzыvaše ćvэ: slyhъ ўslhšahъ b9іz sovёta, bGъ bo neprel0žnw čelovёkwmъ vozbesёduetъ, i3zъ gorы2 grzdhй dёvstvennagw čreva, i3 mjrъ i3zbavlsz načalor0dnыz klstvы.

BGosodёznnoю smirenomydragw i3spravlenіz mrežeю neisčetnoe rhbъ slovesnыhъ mn0žestvo bGopospёšnw ўlovleй, bGomydrый l0vče, dostočydnый ґlexje, bGokovannoю predstatelьstva tvoegw2 ќdiceю i3zvlech nы i3zъ glub0kіz ѕHlъ mn0gihъ puči1nы.

Nbcnыmъ sl0va b9іz vračevstv0mъ, dušetlBnnыz ўvračevstvovavый lюdski1hъ grэhopadenій ćzi, i3 bGoustr0ennыmъ kr0tkagw nakazanіz plastыremъ, ўmovrє1dnыz i3scэli1vый r†nы, bezmezdnый cэli1telю, dostočydnый ґlexje, m0limъ tS: i3scэli2 duševrє1dnыz grэhHvъ našihъ strypы.

Blagoplodovi1toe bGonasaždennagw sada drevo, blagovHnnыz prozsbšee dostohvalьnыhъ i3spravlenій plodы2, i3 plodonHsnыz prosteršee kъ nb7u bGovnuši1mыhъ molenій vBtvi, vsečydne ґlexje, m0limъ tS: bGoraslenыmъ tvoegw2 pokr0va li1stvіemъ njsэni1 nы t vredon0snagw lю1tыhъ bёdъ žega.

BGor0dičenъ: Kъ tebЁ zlatozarnaz svёta nevečernzgw zarE, bGorodi1telьnice dv7o, pribэgaemъ vopію1щe: svэtozarnыmъ tvoegw2 zaщiщenіz sіsnіemъ, razrэši2 temnozračenъ džblakъ pečaleй našihъ.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Vskyю mS tri1nulъ є3si2 t licA tvoegw2, svёte nezahodi1mый, i3 pokrhla mS є4stь čuždaz tmA nkasnnago, no njbrati1 mz, i3 kъ svёtu zapovэdeй tvoi1hъ puti6 mo‰ napravi, molю1sz.

Vskyю proti1vnіi njpolčaюtsz na nы2, i3myщыz tS krёpka pob0rnika; tы2, dž§e ґlexje, derzostь i4hъ nizloži2, i3 v0instvo naše moli1tvoю tvoeю strašno i5mъ pokaži2.

Vskyю ўnыvaemъ sognэtaemіi mn0žestvomъ pečaleй, i3myщe sk0rbnыhъ ўtёšitelz s™i1telz ґlexja, i3zbavlsющa nы2 t bёdъ i3 skorbeй našihъ, i3 t vr†gъ vi1dimыhъ že i3 nevi1dimыhъ;

Vskyю, dž§e ґlexje, tэlє1snыz nemwщi nah0dztъ na nы2, i3 bэdы6 njkružaюtъ nы2, vrača tz i3myщыz vъ bolёznehъ, i3 ўtёšitelz vъ sk0rbehъ; i3zmi2 ќbw nы2 t si1hъ moli1tvami tvoi1mi.

BGor0dičenъ: Vskyю njburevaюtъ mS v0lnы strasteй, k0rmčіz hrtA r0ždšaz, dv7o vsenepor0čnaz; tы2 є3go2 moli2 si1hъ i3shi1titi mS, i3 kъ stezi2 zapovэdeй є3gw2 puti6 mo‰ ўpraviti, molю1sz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Noщebori1mыhъ strasteй timёnіemъ, kъ tebЁ ќtrenюю є3di1nomu blgoutr0bnomu, duši2 moeS mglY prosvэti2, i3 ќzы presэki2 dolgHvъ moi1hъ, ćkw da tvoi1mъ soprisnosyщnыmъ d¦omъ prosvэщaemь, pravdы pytь netlёnnый njbrsщu povelёnій tvoi1hъ.

Slovesnuю pastvu hrt0vu blgov0nnыmъ є3đlьskagw ўčenіz ѕlakomъ bGoug0dnw vospitavый, i3 na pravый hrtopodražatelьnagw žitіS pytь bGolёpnw nastavleй, pastыrю d0brый, vseblženne ґlexje, m0limъ tS, tvoi1mi moli1tvami nastavi nы2 na pravuю zapovэdeй b9іihъ stezю2.

BGozdannый d¦a s™agw sosyde, či1stыmъ lюbvE b9іz zlatomъ bGolёpnw pozlaщennый, bGomydre dž§e ґlexje, raždeženыmъ sl0va b9іz srebr0mъ č†da tvo‰ njbogaщeй nbi1lьnw, m0limъ tS, tvoi1mi moli1tvami podaždь namъ nbcnoe b9іz blgodati bogatstvo.

BGonačalьnomu premjrnыhъ ўmHvъ li1ku soobщennый, i3 bGosіstelьnыmi trіmpostasnagw svёta zarsmi bGovi1dnw njzarennый, ќme bGomydrый, svzщennonačalьniče ґlexje, nbcnoю bGotkrovennыz ti2 mydrosti lučeю, prosvэщaй svhše mr†čnыz ўmы2 našz.

BGor0dičenъ: BGoraslennый gr0zdъ, voploщennoe sl0vo b9іe prozsbšaz, bGosaždennaz lozo2, vsenepor0čnaz dv7o, m0limъ tS, blgov0nnыmъ b9іz blgodati vіn0mъ napasй žažduщыz dyšы našz.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: NJči1sti mS, sp7se, mnHga bo bezzakHnіz mo‰, i3 i3zъ glubinы2 ѕHlъ vozvedi2, molю1sz: kъ tebё bo vozopi1hъ, i3 ўslhši mS, b9e spasenіz moegw2.

NJči1sti nы2, sp7se, t mn0gihъ grэhHvъ našihъ, i3 bolBzni tženi2 moli1tvami s™i1telz tvoegw2 ґlexja, i3 mi1rъ cRkvamъ tvoi6mъ podaždь i3 soedinenіe.

NJči1sti serdcA n†ša i3 mы6sli hodataйstvы tvoi1mi, dž§e: i3 prіi1mъ t nasъ prinosi6mыz tebЁ moli6tvы, i3sprosi2 ў hrtA njbrэsti2 namъ velію mi1lostь.

NJči1stivъ serdce tvoE, dž§e ґlexje, i3 tr0stь ljzhka tvoegw2 i3z8wstri1vъ d¦omъ, napisalъ є3si2 vъ serdcahъ vёrnыhъ sl0vo bGorazymіz, ўčenьmi tvoi1mi.

BGor0dičenъ: NJčiщennu tS d¦omъ, vsenepor0čnaz, ґrhagGlъ gavrіi1lъ poznavъ, zovsše tebЁ: raduйsz, dv7o mRje, padšihъ vozzvanіe, i3 klstvы razrэšenіe.

I$nъ.

Їrm0sъ: I#zъ čreva ѓdova v0plz moegw2 ўslhšalъ є3si2 glasъ m0й, vozvelъ є3si2 t tli2 byri pregrэšenій, njbderži1tъ bo, sp7se, i3 pogružati i3skušaetъ, blže: no ćkože prežde їHnu vozvelъ є3si2 t tli2, i3 menE, molю1sz, gDi, predvari1vъ, spasi2.

Zlatozarnaz rwssjйskaz ѕvэzdo2, svэton0snыmi ravnoapclьskihъ i3spravlenій zarsmi, bGozdannoe cRkve b9іz nebo njzari1všaz svёtlw, i3 temnomračnu varvarskihъ navёtwvъ mglY razrёššaz bGopospёšnw, vseblženne ґlexje, razrэši2 temenъ napasteй vražіihъ džblakъ.

Vъ bGolёpnuю neveщestvennagw bGa slavu, veщestvєnnыz hramы b9іz bGotщatelьnw sozdavый, mhslennый hrame b9ій, bGon0se ґlexje, m0limъ tS: bGoug0dnыmi tvoi1mi molьbami, bGoprіemnый hramъ b9ій sozi1ždi serdcA n†ša.

Pagubor0dnoe g0rdagw kičenіz ternіe i3st0rgnuvый, i3 dobroraslєnыz smirenomydragw bGomhslіz lёtwrasli bGopospёšnw vozrasti1vый, blgoplodovi1tый nbcnagw sada k0renю, vsečydne ґlexje, nasadi2 vъ serdcahъ našihъ bGorasti1telьnый bGoug0dnagw smirenіz k0renь.

BGor0dičenъ: Vsem0щnago morski1hъ trevolnenій ўtiši1telz, voploщennoe sl0vo b9іe, r0ždšaz, bcde dv7o, nbcnoю tvoegw2 zastypničestva tišin0ю, mnogobyrnuю ўtiši2 skorbeй našihъ molvY.

Kondakъ, glasъ }.

Pod0benъ: Vzbrannoй:

Bžctvennago i3 prečestnago s™i1telz hrt0va, n0vago čudotv0rca ґlexja, vёrnw vsi2 poю1щe lю1dіe, lюb0vію da ўblaži1mъ, ćkw pastыrz veli1kago, služi1telz že i3 ўči1telz premydra zemli2 rwssjйstэй. Dnesь vъ pamztь є3gw2 pritekše, radostnw vozopіemъ pёsnь bGon0snomu: ćkw i3mёz derznovenіe kъ bGu, mnogoobraznыhъ nasъ i3zbavi njbstosnій, da zovemъ ti2: raduйsz, ўtverždenіe gradu našemu.

Jkosъ: Di1vnagw i3 prečestnagw čudotv0rca vi1dzщe čudesA, i3scэlє1nіz podavaющa vsBmъ t duši2 sъ vёroю pritekaющыmъ, i3 hrtHvы lю1di nevi1dimw posэщaющa, i3 zemlю rwssjйskuю prosvэщaющa, radostnw t duši2 vsi2 vkypэ sošedšesz kъ racэ moщeй є3gw2, slhšaщe že i3 vi1dzщe čudesъ mn0žestvo, i3 i3st0čnikъ i3scэlenій neisčerpaemь, či1stыmi serdcы2 i3 prosvэщennыmi razumы, ćkw blgouhanno kadi1lo, plodы2 dobrodёtєlьnы t duši2 prinossщe, i3 raduющesz vozzovemъ є3mY, glag0lющe: raduйsz, dž§e čestnhй, našъ ўči1telю, ćkw prіslъ є3si2 trudHvъ tvoi1hъ vozdasnіe, i3 vъ vhšnihъ vodvorsešisz, nj nasъ molS člvэkolю1bca bGa: čudesъ darъ prіslъ є3si2, zemli2 rwssjйstэй nc7ъ i3 ўči1telь, i3 s™i1telєmъ i3zrsdnaz pohvalA i3 blgovёrnomu v0instvu našemu vo branёhъ pos0bnikъ krёpokъ. Raduйsz, s™i1telю ґlexje, gradu našemu ўtverždenіe.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: T їudei došedše, džtrocы vъ vavmlHnэ i3nogdA vёroю trbčeskoю plamenь peщnый popraša, poю1щe: ntcє1vъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

T їudei ntrokHmъ porevnovavъ, ngnep†lьnыz str†sti ўgasi1lъ є3si2, hrtY pri1snw poS, blženne ґlexje: nc7є1vъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

T їudei džtroki podražalъ є3si2, živyщeю bo vъ tebЁ d¦a blgodatію prosvёщsz, vospёlъ є3si2 hrtY: nc7є1vъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

T їudei ntrokHmъ revnyemъ, vi1dzщe m0щi tvo‰ čudotočaщыz, lюb0vію raspalsemi hrtY zovemъ: nc7є1vъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

BGor0dičenъ: T їudei džtrocы tvoE prowbrazi1ša ržctvo2, dv7o vsečctaz, džgnь bo vъ peщi2 ne njpali2 i4hъ poю1щihъ: nc7є1vъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

I$nъ.

Їrm0sъ: TS živopisyющій ґssmrjйskій plamenь, ю4nošы tri2 spasE, gDi, ćkože i3 dv7u ne njpali2 ntrokovi1cu, vъ bžctvennomъ ržctvЁ tvoemъ bžctvennaz i4skra: prepёtый nc7є1vъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

TS ćkw t nbcnagw vračA, darъ i3scэlenіz tyne prіemša, takw vredonHsnыz kъ tebЁ pribэgaющihъ ćzi tyne i3scэli1vša, ўserdnw m0limъ, vračY bezmezdnый, ґrhіeree ґlexje, nbcnoю tvoi1hъ m0lьbъ cэlьb0ю, i3scэli2 lю6tыz nedygi dyšъ i3 tэlesъ našihъ.

BGotkannaz pravoslavnagw blagočestіz ri1zo, mnogocёnnыmi preveli1kihъ dobrodёteleй bi1sermi, bGolёpnw ўdobrenaz, vsehvalьne ґlexje, moli2 svёtomъ njdэsющasz bGa, vъ svёtluю vёčnыz ži1zni ri1zu njdёztisz dušamъ našыmъ.

Trudolю1bnый bGosaždennagw sada dёlatelю, blgov0nnuю dostočydnыhъ i3spravlenій kassjю nasadi1vый, i3 bGoraslennuю p0stničeskagw vozderžanіz smĐrnu, vъ bGolюbi1vomъ serdcэ tvoemъ vkoreni1vый, svste ґlexje, nb7ot0čnuю zaщiщenіz tvoegw2 staktu i3zleй na lю6bzщaz tS serdcA n†ša.

BGor0dičenъ: T bGosіstelьnagw pravdы slnca, bGotkrovennw pače ўmHvъ premjrnыhъ njzarsema, svэtozarnaz luno2, vsenepor0čnaz dv7o, svэton0snoю tvoeS blgodati lučeю mr†čnaz prosvэti2 serdcA n†ša.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: CRS nbcnago, є3g0že poю1tъ vHi ѓgGlьstіi, hvali1te i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

CRS nbcnago hvali1ti ўči1lъ є3si2 pastvu tvoю2, zovhй: p0йte i3 prevoznosi1te hrtA vo vёki.

CRS nbcnago ўmoli2 nj nasъ čadэhъ tvoi1hъ, radostnw poю1щihъ, i3 prevoznossщihъ є3go2 vo vёki.

CRю2 nbcnomu predstoS, pastvu tvoю2 naziraй, poю1щuю i3 prevoznossщuю hrtA vo vёki.

BGor0dičenъ: CRS nbcnago rodilA є3si2, dv7o, є3g0že ѓgGli poю1tъ, i3 prevozn0sztъ vo vs‰ vёki.

I$nъ.

Їrm0sъ: Nahodsщыzsz vъ plameni, bezzak0nnagw muči1telz velёnіemъ, džtroki podražaющe, nem0lčnыmi ўstnami vъ vhšnihъ pohvalьnw vozopіi1mъ: blže preestestvennw shй pres™hй, poю1щыz tS svёtomъ ќmnыmъ tvoi1mъ njzari2.

Nbcnoю bGoprіstnыz moli1tvы cэlьb0ю, tэlesnuю varvarskіz cari1cы slэpotY preestestvennw i3scэli1vый, bGomydrый duševnыhъ i3 tэlesnыhъ ned{gъ cэli1telю, vseblaženne ґlexje, m0limъ tS: duševnuю i3scэli2 slэpotY vredon0snыhъ pregrэšenій našihъ.

CRk0vnaz krasoto2, prewsvzщennaz glavo2, nepokoleblennый blagočestіz st0lpe, bGozdannый vёrы stepenю, neisčerpaemaz bžctvennыhъ čudesъ puči1no, vsečestne ґlexje, zlatot0čnыmi tvoi1hъ m0lьbъ vodami vredon0senъ pogasi2 džgnь pečaleй našihъ.

Pagubon0snoe grэhopadenій stv0lіe, bžctvennыmъ lюbvE b9іz ngnemъ bGoug0dnw sožegъ, i3 bGozdannыmъ vёrы stepenemъ, kъ neveщestvennu ngnю2, preestestvennu, vъ živonačalьnoй trbcэ bGu pristupi1vъ blgogovёйnw, prpdbne dž§e ґlexje, t geenskagw ngnS i3zbavi dyšы č†dъ tvoi1hъ tS blažaщihъ.

BGor0dičenъ: Prisnosyщnuю ži1znь, voploщennoe sl0vo b9іe, pače sl0va čelovёča, i4stinnw r0ždšaz, vsepёtaz bcde dv7o, m0limъ tS: i3zbavi nы2 rabы6 tvo‰ t vёčnыz smerti.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Voi1stinnu bcdu tS i3spovёduemъ, spasennіi tob0ю, dv7o čctaz, sъ bezpl0tnыmi li1ki tS veličaющe.

Voi1stinnu svёtъ mjru kvi1lsz є3si2 svэtsщъ dobrodёtelьmi, i3 pastыrь i3zrsdenъ tvoegw2 stada bhlъ є3si2, hrtA veličaющa.

Voi1stinnu vёmы tS, dž§e, čudotv0rca veli1ka, točaщa mnHga čudesA, vёrnw kъ tebЁ prihodsщыmъ, i3 hrtA veličaющыmъ.

Voi1stinnu svёtlw pamztь prazdnuюtъ s™i1telz ґlexja, carіe, i3 ґrhіerei, i3 vsi2 lю1dіe, hrtA bGa veličaющe.

BGor0dičenъ: Voi1stinnu tы2 є3si2 hrtіanwmъ spasenіe: hrta bo rodilA є3si2 spasaющago nы2, dv7u či1stu tS veličaющыz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Vъ tebЁ, bcde, naše ўmalenіe prestA, nevi1dimoe bo sl0vo vo ўtr0bэ tvoeй prіemšaz, sugyba togo2 rodilA є3si2, bGa vkypэ i3 člvёka, na neg0že heruvjmi vozzrёti ne derzaюtъ: tёmže tS veličaemъ, prečctaz.

Blagovi1dnoю ґrhіereйskihъ i3spravlenій krasot0ю, bGopostavlennый prest0lъ tv0й bGolёpnw ўkrasi1vый, pervoprest0lьnый їerarše, vsečestne ґlexje, moli2 sэdsщago na premjrnыhъ prt0lэhъ bGa, ўdost0itisz namъ tS blažaщыmъ, vъ crtvіi nbcnomъ, predstati b9ію prt0lu.

Kъ čudotvHrnыmъ tvoi6mъ moщemъ pritekaющe ўserdnw, m0limъ tS, čudot0čnый i3st0čniče, dostočydne ґlexje: bGot0čnoю bžctvennыhъ čudesъ tvoi1hъ strueю ўgasi2 razdežennoe bёdъ i3 pečaleй našihъ gorni1lo.

Sъ carstvuemыmъ mjromъ pravosl†vnыz lю1di naša t vsskihъ bёdъ zaщiti2, bGozdannый pravoslavіz щi1te: i3 cerkvi rysskіz, pervoprest0lьnый їerarše, vseblženne ґlexje, vъ bGolёpoe cerkveй b9іihъ blgostroenіe, daždь svhše nbcnuю p0moщь.

BGor0dičenъ: BGovi1dcemъ mwmseemъ vi1dэnnaz vъ sіnai kupino2 newpalьnaz, džgnь bžctvennый, voploщennoe sl0vo b9іe r0ždšaz, vses™az dv7o, nbcnыmъ lюbvE b9іz ngnemъ razžzi2 njledBvšaz serdcA n†ša.

Svэti1lenъ:

Blgodatь s™agw d¦a, vselьšazsz vъ tS, s™i1telz tS pokazA: hrt0sъ že ti2 vruči2 pastvu svoю2, pastviti na pažitehъ d¦0vnыhъ, є3gHže radi potщalsz є3si2 nastavlsti lю1di. I# nhnэ na nb7sёhъ raduzsz, živeši. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Po bz7э ўpovanіe i3myщe na tS, prečctaz bcde, m0limtisz, ko i4že i3zъ tebє2 r0ždšemusz molьbami nevredi6mы nasъ do koncA sohrani2.

Na hvali1tehъ stіhi6rы, na d7, glasъ }.

Pod0benъ: Čto2 vы2 narečemъ:

Čt0 tz narečemъ, s™i1telю ґlexje; ѕvэzdY, njzarsющu podnbcnaz, mjra krasovanіe vsečestn0e, sego2 lučami njzarsющa velBnіi blgovёrіz, i3 є4resi tmY tgonsющa, moli2, prepod0bne, t tli2 i3 bёdъ i3zbavitisz, vёroю tvorsщыmъ pamztь tvoю2. Dvaždы.

Čt0 tz narečemъ, prpdbne s™i1telю ґlexje; rэkY, i3zlivaющu i3scэlє1nіz nezavi1stnw vsBmъ vёroю prihodsщыmъ: i3st0čnikъ i3stočaющь ўčenій medot0čnыhъ, vo vs‰ koncы2 prostiraющь, i3 vBrnыz prosvэщaющь: moli1sz, prpdbne, spasti1sz dušamъ našыmъ.

Čt0 tz nhnэ narečemъ, s™i1telю ґlexje, predi1vnый čudotv0rče; vračA razymna i3 bezmezdna, i3scэlэvaющa vssku ćzю duševnuю i3 tэlesnuю, bezplHtnыmъ ravnočestna: moli1sz, prpdbne, spasti1sz dušamъ našыmъ.

Slava, glasъ ѕ7:

Čelovёče b9ій, i3 vёrnый rabe, slugo2 gDenь, myžu želanій, sosyde i3zbrannый, st0lpe i3 ўtverženіe cRkve, crtvіz naslёdniče, ne premolči2 vopіS za nы2 ko gDu.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Bcde, tы2 є3si2 lozA:

Slavosl0vіe veli1koe, i3 tpystъ.

Na lіturgji: blažє1nna t kanHna, pёsnь G-z i3 ѕ7-z.

Prokjmenъ, glasъ z7:

ČestnA predъ gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ, ±že vozdade mi;

Ґpclъ ko є3vreєmъ, začalo tlє.

Ґllilyіa: Vozzvaša pravednіi:

Stjhъ: MnHgi skHrbi pravєdnыmъ:

E#đlіe t luki2, začalo k7d.

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю bydetъ pravednikъ:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.