NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Fevruarіa №i

Prestavlenіe s™agw blagovёrnagw veli1kagw knszz vsevoloda, narečennagw vo s™0mъ kreщenіi gavrіi1la, pskovskagw čudotv0rca.

Večerъ stіhosl0vimъ, Blaženъ myžъ: №-й ґntіfHnъ.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы na }, glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

Blaženne bGomydre knsže vsevolode, či1staz tvoS dušA, pravoslavnoю mydrostію sіsющi, njblistA dobrodёteleй svёtlostію, i3 njzarsetъ vёrnыhъ i3spolnenіe, bэsHvъ tmY tgonsщi: tёmže ćkw pričastnika nevečernэй blgodati, tS blagočestnw počitaemъ, dostočydne. Dvaždы.

I#mёz dyšu mi1lostivnu, i3 či1stъ p0mыslъ, i3 serdce bodreli1vo, vёru neblaznenu, i3 lюb0vь nelicemёrnu, t zemli2 prestavilsz є3si2 kъ nbcnыmъ, likHmъ pravednыhъ pričtenъ: tёmže čti1mъ tS svzщennыmi pёsnьmi, i3 blgočestnw vsi2 ўblažaemъ, blaženne knsže vsevolode.

Bžctvennыmi poučє1nіi vžilsemь, sl†sti str†stnыz t duši2 tgnalъ є3si2, i3 trbcэ selenіe či1sto bhlъ є3si2: tёmže kъ bžctvennomu naslaždenію tšelъ є3si2, bGu soblюdaющu nhnэ neruši1mo tvoE čestn0e tёlo bžctvennыmi sudьbami, i4miže samъ vёstь proslavlszй tS ćvэ, vsevolode.

I$nы stіhi6rы, glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

T blgočesti1vagw k0rene, blgovёrіz vёtvь prozzbE, po bžctvennomu pavlu ґpclu: ѓщe bo k0renь svstъ, to i3 vBtvi, є4že rečE, th že t di1vіz maslinы ўkloni1lsz є3si2, vostečE na pažitь zak0na živon0snagw: blagočestіemъ njsіsemь, blaženne knsže gavrіi1le, blagodatelю vsёhъ bGu blagougodi1lъ є3si2. Dvaždы.

Blgočesti1vъ i3 nepor0čenъ, pravdi1vъ že i3 i4stinenъ po jwvu, poučazsz vъ zapovэdehъ gDnihъ vsegdA, i3 ćkw drevo nasaždeno pri i3sh0diщihъ vodы2 živ0tnы, bGu plodы2 prinosS blagočestіz, vozdёlaz hramы svztы6z mnHgi, i3 napisyz ruk0ю tvoeю, blaženne, živHtnaz slovesA na ўtverždenіe cerkvamъ.

Blgočestіz stolpA nepokolebi1ma, dobrodёteleй ўkrašenіe, blagoutr0bіz sokr0viщe, mi1losti puči1nu neisčerpaemu, v0ina na nevBrnыz nepobэdi1ma, vsevoloda kr0tkago počti1mъ. I#zgnanіe preterpёvšago, i3 vэncemъ terpёnіz t cRS vsёhъ bGa vёčnw vэnčanna.

Slava, glasъ ѕ7:

Načalьniku blgovёstіz b9іz sl0va, i3 neizrečennыhъ t†inъ služi1telю, nbcnomu voev0dэ vhšnihъ si1lъ tezoimeni1tago, blagočesti1vago veli1kago strati1ga vsevoloda, sošedšesz, prazdnolю1bcы, hvalami i3 pёsnьmi d¦0vnыmi vozveli1čimъ, i3 soglasnw vozopіemъ є3mY: q vseblaženne i3 bGomydre knsže gavrіi1le! Ćkw i3mёz derznovenіe ko pres™ёй trbcэ, moli2 pobёdu dati v0єmъ blagočesti6vыmъ vo branэhъ, i3 t supost†tъ našestvіz gradъ sv0й psk0vъ sohrani1ti, i3 spasti2 dyšы našz.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Kto2 tebє2 ne ўblaži1tъ:

Vh0dъ. Prokjmenъ dnE. I# čtє1nіz G.

Pri1tčeй čtenіe. (GlavA ‹.)

Pamztь pravednagw sъ pohvalami, i3 blgoslovenіe gDne na glavЁ є3gw2. Blaženъ čelovёkъ i4že njbrёte premydrostь: i3 smertenъ, i4že ўvёdэ razumъ. Lyčše bo sію2 kupovati, neželi zlata i3 srebrA sokrHviщa. Čestnёйšaz že є4stь kamenій mnogocёnnыhъ: vse že čestn0e nedost0йno є3S є4stь. Dolgota bo dneй, i3 lBta životA vъ desni1cэ є3S: vъ šyйcэ že є3S bogatstvo i3 slava: t ќstъ є3S i3sh0ditъ pravda, zak0nъ že i3 mi1lostь na ljzhcэ n0sitъ. Poslyšaйte u5bo menє2, q č†da, čestn†z bo rekY. I# blaženъ čelovёkъ, i4že puti6 mo‰ sohrani1tъ: i3sh0di bo moi2, i3sh0di životA, i3 ўgotovlsetsz hotёnіe t gDa. Segw2 radi molю2 vasъ, i3 predlagaю m0й glasъ sыnovHmъ čelovёčєskimъ: ćkw ѓzъ premydrostь ўstr0ihъ, sovёtъ i3 razumъ i3 smhslъ ѓzъ prizvahъ. M0й sovёtъ i3 ўtverždenіe, m0й razumъ, mos že krёpostь. Ѓzъ menE lю1bzщыz lюblю2, i4щuщіi že menє2 njbrsщutъ blgodatь. Razumёйte u5bo, neѕl0bivіi, kovarstvo, nenakazannіi že, prilagaйte serdcA. Poslyšaйte menє2 i3 paki, čestn†z bo rekY: i3 tverzu t ўstenъ pr†vaz, ćkw i4stinэ pouči1tsz gortanь m0й, merzski že predo mn0ю ўstnы2 lži6vыz. Sъ pravdoю vsi2 glag0li ќstъ moi1hъ: ničt0že vъ ni1hъ str0potno, nižE razvraщenno. Vs‰ pr†va sytь razumэvaющыmъ, i3 prHsta njbrэtaющыmъ razumъ. Naučaю bo vasъ i4stinэ, da bydetъ nj gDэ nadežda vaša, i3 i3sp0lnitesz d¦a.

Pri1tčeй čtenіe. (Glavы6 ‹ i3 №i.)

ЎstA prvdnagw kaplюtъ premydrostь, ljzhkъ že neprvdnagw pogi1bnetъ. ЎstnЁ mužeй prvdnыhъ kaplюtъ blgod†ti, ўsta že nečesti1vыhъ razvraщaюtsz. MBrila lьsti6vaz, merzostь predъ gDemъ, vёsъ že pravednый prіstenъ є3mY. I#dёže ѓщe vni1detъ dosaždenіe, tamw i3 bezčestіe: Ўsta že smirennыhъ poučaюtsz premydrosti. Soveršenіe pravыhъ nastavitъ i5hъ, i3 popolznovenіe tricaющihsz ўpasetъ i5hъ. Ne p0lьzuюtъ i3mBnіz vъ denь ćrosti, pravda že i3zbavitъ t smerti. Ќmerъ prvdnый, njstavi raskaznіe: naryčna že bыvaetъ i3 posmэstelьna nečesti1vыhъ paguba. Pravda nepor0čnagw i3spravlsetъ puti6, vъ nečestіe že padaetъ nepravda. Pravda mužeй pravыhъ i3zbavitъ i5hъ: bezsovёtіemъ že plэnsюtsz bezzak0nnіi. Skončavšusz myžu pravednu, ne pogi1bnetъ nadežda: pohvala že nečesti1vыhъ pogi1bnetъ. Pravednikъ t l0va ўbёgnetъ, vъ negHže mёsto predaetsz nečesti1vый. Vo ўstёhъ nečesti1vыhъ sёtь graždanwmъ, čyvstvo že pravednыhъ blgospёšnoe. Vo blagi1hъ pravednыhъ i3spravitsz gradъ, i3 vъ pogi1beli nečesti1vыhъ radovanіe. Vo blgoslovenіi pravыhъ vozvhsitsz gradъ, ўsth že nečesti1vыhъ raskopaetsz. Rugaetsz graždanwmъ lišennый razuma, myžъ že mydrый bezm0lvіe v0ditъ.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA d7.)

Pravednikъ, ѓщe posti1gnetъ skončatisz, vъ pok0i bydetъ. Starostь bo čestnA ne mnogolёtna, nižE vъ čislЁ lёtъ i3sčitaetsz: sэdi1na že є4stь mydrostь čelovёkwmъ, i3 v0zrastъ starosti žitіE neskvernoe. Blgoug0denъ bGovi bhvъ, vozlю1blenъ bhstь, i3 živhй posredЁ grBšnikъ, prestavlenъ bhstь: voshiщenъ bhstь, da ne ѕl0ba i3zmэni1tъ razuma є3gw2, i3li2 lestь prelьsti1tъ dyšu є3gw2. Račenіemъ bo ѕl0bы pomračaetъ dHbraz, i3 parenіe p0hoti premэnsetъ ќmъ neѕl0bivъ. Skončavsz vmalэ, i3sp0lni lBta dHlga: ўg0dna bo bЁ gDevi dušA є3gw2: segw2 radi potщasz t sredы2 lukavstvіz. Lю1dіe že vi1dэvše, i3 ne razumёvše, nižE pol0žše vъ pomыšlenіi takov0e: ćkw blgodatь i3 mi1lostь vъ prepod0bnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Na lіtji stіhi6rы, glasъ №:

NastA nhnэ vsečestnaz pamztь veli1kagw knszz vsevoloda, narečennagw po nsmodnevnomu zak0nu gDnю n0vыz blagodati gavrіi1la, našegw zastypnika i3 pom0щnika vъ sk0rbehъ, i3 bolsщыmъ vračA pred0bra, i3 na branэhъ pos0bnika nepobori1ma. Segw2 radi prіidi1te, vsi2 koncы2 zemnji: prіidi1 že i3 tы2, veli1kій n0vъgrade, vъ tebЁ poži1vый seй blažennый s™ы6z cє1rkvi mnHgi sozdA. E#g0že dost0йnw da ўblaži1mъ, i3 svёtlw pamztь є3gw2 toržestvyimъ: m0litsz bo gDevi spasti1sz dušamъ našыmъ.

ŽitіE tvoE po bz7э poži1vъ, blaženne knsže gavrіi1le, vъ moli1tvэ i3 postЁ po ґpclu, vъ zapovэdehъ gDnihъ prebhlъ є3si2, vdovi6cы i3 njbi6dimыz zastupaz, mi1lovalъ є3si2: tёmže moli1sz sp7su vsёhъ za pravosl†vnыz lю1di vserwss‡йskіz, є4že njdolёti i4mъ i3novBrnыz kzhki, i3 namъ i3sprosi2 t gDa mi1lostь vъ denь sydnый.

Glasъ v7:

Ćkože ўslhša bGolюbi1vый є3pckpъ njfwntъ prestavlenіe tvoE čestn0e, togdA i3 nar0di veli1kagw novagrada voshotёša m0щi tvo‰ vzsti kъ sebЁ: p0slannіi že t svzщennыhъ derznyša vzsti tS, i3 ne vozmog0ša: i3 takw prebhlъ є3si2, vseblaženne gavrіi1le, nepodvi1žimь sъ mёsta svoegw2, i3 sugybo čudodёйstvіe pokazalъ є3si2, ćkože drevle čydnый i3lіA є3lіsseevi mi1lwtь svoю2, ўsugybiti d¦a blgodatь: th že n0gotь t čestnhz ruki2 svoeS p0dalъ є3si2 veli1komu novygradu na i3scэlenіe i3 zastuplenіe. I# nhnэ moli1sz, svste, za gradъ i3 lю1di tvo‰, є4že i3zbavitisz namъ t kzhčeskagw našestvіz, i3 spasti1sz dušamъ našыmъ.

Slava, glasъ d7:

Prіidi1te, slavnagw grada psk0va nar0di malіi i3 veli1cыi, našego zastypnika, t vыšegrada kъ namъ prišedšago, veli1kago knszz vsevoloda hvalami i3 pёsnьmi ўblaži1mъ, mi1lostыneю že i3 post0mъ i3 vsёmi d0brыmi dёlы bGu ўgodi1vša, i3 dyšu svoю2 є3mY predavša, i3 gradъ psk0vъ moli1tvoю i3zbavlьša t kzhčeskagw našestvіz: namъ že čestnы6z m0щi svo‰ njstavlьša vъ pamztь, toči1ti newskydnw i3scэlє1nіz prihodsщыmъ kъ nemY vёroю. Tёmže i3 mы2 pripadaющe m0limsz: q vseblaženne knsže gavrіi1le! Moli1sz s™ёй trbcэ nj dušahъ našihъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Pri1zri na molє1nіz:

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ d7.

Pod0benъ: Dalъ є3si2 znamenіe:

Dalъ є3si2, cRю2 carє1mъ, blgočesti1vomu tvoemY knszю vsevolodu davjdovu kr0tostь, solomHnю mydrostь, є3zekjevo račenіe, po vladi1mіrэ vёrы hrani1telz, cerkvamъ stroi1telz vseizrsdna, ї}se vsesi1lьne, i3 sp7se dušamъ našыmъ.

Stjhъ: Vozveseli1tsz pravednikъ nj gDэ, i3 ўpovaetъ na nego2.

DadE znamenіe ўg0dnikwmъ svoi6mъ gDь, їisysu navjnu, stosti s0lnečnomu tečenію vo vremz brani: takože i3 blažennomu knszю gavrіi1lu, є3gdA prіid0ša t novagrada m0щi є3gw2 vzsti, raka že stA ćkw drevle s0lnce, nepodvi1žima sъ mёsta svoegw2.

Stjhъ: Blaženъ myžъ bosйsz gDa, vъ zapovэdehъ є3gw2 vosh0щetъ ѕэlw2.

Dalъ є3si2 znamenіe bosщыmsz tebє2, gDi, blagočesti1vomu carю2 kwnstantjnu krtъ tv0й čestnhй, pobэdi1ti vragi2: takože i3 nhnэ p0dalъ є3si2 t čestnhz ruki2 n0gotь blagočesti1vagw knszz gavrіi1la, na ўtverždenіe novygradu, i3 vsBmъ na i3scэlenіe.

Slava, glasъ ѕ7:

Hrtolюbi1vыhъ lюdeй vserwssjйskihъ, tы2 velій hodataй i3 vo branэhъ pos0bstvuzй na i3nozzы6čnыz, s™ёй trbcэ predstoS vъ derznovenіi mn0zэ. Tёmže i3 mы2 ćkw ži1vu ti2 syщu glag0lemъ: preblaženne knsže gavrіi1le, i3 nhnэ moli1sz nj stranЁ našeй, є4že i3zbavitisz t nahoždenіz i3novёrnыhъ kzы6kъ, i3 vsBmъ hrtolюbi6vыmъ lю1demъ t navBtъ vražіihъ, i3 spasti1sz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, vъ t0йže glasъ.

Troparь, glasъ d7:

I#zъ mlada kvi1lsz є3si2, bGomydre knsže gavrіi1le, b9estvennый sosydъ, i3zbranъ bGovi, blagočestіemъ vospitanъ, vёru nepor0čnu soblю1dъ, i3 mnHgi s™ы6z cє1rkvi ўstr0ivъ, i3zgnanіe preterpёlъ є3si2 t svoi1hъ, ćkože i3 cэlomydrіi prarodi1teli tvoi2 t brata ўbіenіe: sъ ni1miže predstoS s™ёй trbcэ, moli1sz, stranЁ našeй sohranє1nnoй bhti, i3 vsBmъ namъ spasti1sz.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

E$že t vёka ўtaennoe:

Na ќtreni, na BGъ gDь, troparь dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ.

Po №-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Gr0bъ tv0й, sp7se:

Blagonar0čituю pamztь prazdnuюtъ vkypэ vs‰ cє1rkvi prestavlenіz veli1kagw knszz vsevoloda, ўg0dnika hrt0va, i3 segw2 prilёžnw molsщa, i3scэli1ti nedygi i3 bolBzni našz, i3 vsskihъ i3skušenій i3zbaviti, vёroю voshvalsющihъ є3go2. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Čydo čudesъ blgodatnaz, vъ tebЁ zrsщi tvarь raduetsz: začala bo є3si2 bezsёmennw, i3 rodilA є3si2 neizrečennw, є3g0že činonač†lіz ѓgGlwvъ vi1dэti ne m0gutъ: togo2 moli2 nj dušahъ našihъ.

Po v7-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ є7.

Pod0benъ: Sobeznačalьnoe:

Tverdago ґdamanta, i3 stolpA nepokolebi1ma vražіimi prilHgi, veli1kago knszz vsevoloda pёsnьmi počti1mъ, i4že vъ veli1cэй slavэ, i3 vo i3z8obi1lіi ži1vъ lBta svo‰, nepokolebi1mь prebhstь: terpёnіemъ bo vo i3zgnanіe za i4stinu posrami2 vragA, i3 nhnэ m0litъ spasti1sz namъ. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Ўžasno čydo začatіz, i3 neskazanenъ džbrazъ roždestvA vъ tebЁ poznasz, prisnodv7o čctaz, ўžasaetъ m0й ќmъ, i3 ўdivlsetъ pomыšlenіe, slava tvoS, bcde, vo vsёhъ prostresz, ko spasenію dyšъ našihъ.

Po polmelei sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: NJ tebЁ raduetsz:

Blagočestnw na zemli2 vъ zak0nэ gDni poži1vъ, vёru nepor0čnu soblю1lъ є3si2 vъ serdcэ tvoemъ, skončavъ d0brый p0dvigъ, plodы2 dobrodёteleй vozrasti1vъ, požalъ є3si2 klasы rukosti svoeS, i3 vэnecъ sugybъ t vsederži1telz ruki2 prіslъ є3si2, blaženne knsže gavrіi1le, i3 togw2 slavы spod0bilsz є3si2: prt0lu predstoS s™hz trbcы, moli2 spasti2 gradъ i3 lю1di, čtyщыz lюb0vію s™yю pamztь tvoю2. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

NJ tebЁ raduetsz, blgodatnaz, vsskaz tvarь, ѓgGlьskій sob0rъ i3 čelovёčeskій r0dъ, njsщ7ennый hrame, i3 raю2 slovesnый, dёvstvennaz pohvalo2, i3zъ nesže bGъ voploti1sz, i3 mladenecъ bhstь, prežde vBkъ shй bGъ našъ: ložesna bo tvo‰ prt0lъ sotvori2, i3 črevo tvoE prostrannэe nb7sъ sodёla. NJ tebЁ raduetsz, blagodatnaz, vsskaz tvarь, slava tebЁ.

Taže, stepє1nna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa.

Prokjmenъ: Pravednikъ ćkw fjnіxъ procvэtetъ:

Stjhъ: Nasaždeni vъ domY gDni, vo dv0rэhъ bGa našegw procvэtytъ.

Taže: Vsskoe dыhanіe:

E#đlіe t matfea, začalo m7g.

Po n7-mъ palmЁ stіhi1ra, glasъ ѕ7-й:

Dnesь vsečestnaz pamztь vozsіS veli1kagw knszz vsevoloda, vёrnыhъ serdcA ўzsni2 pače s0lnca dobrodёteleй svoi1hъ blistanьmi, i3 ćkw lučA svэtlA mjrъ njzarsz čudesы2 svoi1mi: slnce bo pravednoe hrt0sъ bGъ našъ, moli1tvami є3gw2 prosvэщaetъ dyšы našz.

KanHnъ bcdы so їrmos0mъ na ѕ7: i3 s™agw na }. KanHnъ s™agw. Glasъ v7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Vo glubinЁ postlA i3nogdA farawni1tskoe vsev0instvo prewružennaz si1la, vopl0щšeesz že sl0vo vseѕl0bnый grёhъ potrebi1lo є4stь, preproslavlennый gDь, slavnw bo proslavisz.

Vыsoko2 žitіE i3mёz, i3 voshoždє1nіi bžctvennыmi vesь svёtelъ bhvъ, prosvэщenіe mi2 i3sprosi2, voshvalsющu čestnы6z tvo‰ p0dvigi, i4miže d0brэ poži1vъ, ўluči1lъ є3si2, vsevolode, i4hže nadёzlsz є3si2.

Mmrouh†nnaz lюbS ўčє1nіz, i3 vo čtenіi svzщennыhъ pisanій ўpražnszsz, slasteй ўkloni1lsz є3si2, blaženne, smradnыhъ i3 bezčestnыhъ, i3 njblagov0nilsz є3si2, b9estvennыmi dobr0tami ўkrašaemь.

Dremanіe džčію t duši2, blaženne, tgnalъ є3si2, bdS i3 bGovi prіedinevazsz vsen0щnыmi sto‰nіi, neprekl0nenъ nyždami є3stestvA: tёmže ko dnю2 nevečernemu dosti1glъ є3si2.

BGor0dičenъ: Ćkw čert0gъ njduševlenъ b9ій, i3 kadi1lьnicu mhslennagw i3 svэton0snagw ќglz, prisnoblgodatnuю ўblažaemъ bcdu, zovyщe: raduйsz, hodataice spasi1telьnagw voskrnіz.

Drugjй kanHnъ s™agw, glasъ d7. I# ѓщe v0liši poveli1telz ўvёdэti, vъ načalэhъ tropareй kanHna segw2.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Nёstь tebЁ pod0benъ, preproslavlennый gDi: ruk0ю vo krёpkoю i3zbavilъ є3si2 lю1di, ±že stzžalъ є3si2, člvэkolю1bče.

Nёsmь pod0benъ kakw vospёti t časti, nbcnomu voev0dэ tezoimeni1tago veli1kago knszz vsevoloda, vozsіsvša vъ slovsnэhъ naselьšihsz, i3dёže pervozvannый vo ґpclэhъ žezlъ vodruzi2.

Vъ lBta veli1kagw kn7zz vladi1mіra, carskoю dіadi1moю t monomaha čestnw počtenъ vozsіsvъ, pervomu že veli1komu vladi1mіru podražavъ, ćkw t k0rene i4hъ čestnA vёtvь i3zraslъ є3si2.

CRS nbcnagw, slavima vъ trbcэ, i3zъ mlada kvi1lsz є3si2 sosydъ či1stъ i3 nepor0čenъ: є3myže nhnэ predstoS derznovennw, nj nasъ pomoli1sz, blaženne knsže gavrіi1le.

BGor0dičenъ: Čtcuю tS i3 nepor0čnuю ґrhagGlъ gavrіi1lъ ćkw ўzrЁ, raduйsz, tebЁ, vLčce, svёtlw vozopi2, neiskusobračnaz, čelovёkwmъ spasenіe, knzzє1mъ i3 carє1mъ pohvalA i3 čestnosl0vіe.

Katavasіa: Tverzu ўstA mo‰:

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Na kameni mS vёrы ўtverdi1vъ, razširi1lъ є3si2 ўstA mo‰ na vragi2 mo‰, vozveseli1bosz dyhъ m0й, vnegdA pёti: nёstь svstъ, ćkože bGъ našъ, i3 nёstь pravedenъ pače tebє2, gDi.

Glag0lwmъ životHčnыmъ vnimaz, i3spi1lъ є3si2 v0du spasenіz, vozgnušavsz g0rьkagw grэhA, i3 poS glag0lalъ є3si2 bGovi, vsevolode: ćkw nёstь s™a pače tebє2, gDi.

Mi1lovanіe stzžalъ є3si2 hrtopodražatelьnw, razdalъ є3si2 bogatstvo trebuющыmъ, nbcnoe bogatstvo hodataйstvuющee tebЁ, є4že i3 poluči1lъ є3si2, poS, vsevolode: ćkw nёstь svsta pače tebє2, gDi.

Prisv0ivsz ziždi1telю, lюb0vію bžctvennoю prіstъ nbcnoe naslёdіe, i3 dreva živ0tnagw pričastnikъ є3si2, nbщenіemъ njbožaemь, i3 poS, slavne: ćkw nёstь s™a pače tebє2, gDi.

BGor0dičenъ: Syщi ѓgGlъ čestnёйši, ziždi1telz ѓgGlwvъ vo ўtr0bэ nosi1la є3si2, i3 rodilA є3si2 neizrečennw. E#myže vsi2 poemъ: tы2 є3si2 bGъ našъ, nёstь s™a pače tebє2, gDi.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ne mydrostію, i3 si1loю, i3 bogatstvomъ hvalimsz, no tob0ю, dž§eю v3postasnoю mydrostію, hrtE: nёstь vo s™ъ pače tebє2, člvэkolю1bče.

Slavnagw strtoterpca geHrgіa hramъ i3 nbi1telь prečestnu so blažennыmъ kmrіakomъ vozdvi1glъ є3si2, i3 vъ neй mn0žestvo i4nwkъ nj tebЁ, bGomydre, hvalztsz, i3 molьbY bGovi prin0sztъ.

Bori1sa cэlomydrago prarodi1telz svoego2 porevnovavъ, zak0nnoe sočetanіe, ćkože veli1kій mwmseй i3 i3saіa i3mёsta, bGovidёnіz spod0bistasz, terpёnіemъ do koncA blaženstvo i3 b9іe blgoslovenіe poluči1ša.

VseS rwssji veli1kaz knzgi1nz bGomydraz džlьga, vi1dэ tris0lnєčnыz lučы2 sіsющz na ќstь pleskovы, naznamenuz gradъ i3 hramъ pres™hz trbcы, vъ nemъ bo i3 tы2, dostočydne, čudesA sodёz, sъ neюže nj nasъ moli1sz.

BGor0dičenъ: Skazyz є4že drevle sokrovennoe tainstvo, ntrokovi1ce, tebЁ i3nogdA gavrіi1lъ vzыvaz: raduйsz, b9іz palato, vъ nю1že vseli1vsz, vs‰ čelovёki njboži1lъ є4stь, ćkw miloserdъ.

Sэdalenъ, glasъ d7:

Blgovoli1vъ blgi1mi dэ‰nіi, i3skusi1lsz є3si2 ćkw zlato vъ peщi2 napastьmi, vsevolode slavne: tёmže i3 po smerti i3stočaeši bogatnw čudesA ćkw v0dы, i3 nedygi i3scэlseši nj nasъ pri1snw molssz, ćkw da sogrэšenій proщenіe prіi1memъ.

I$nъ sэdalenъ, glasъ G.

Pod0benъ: KrasotЁ:

I#myщi d¦ъ i4stinnый, premydre, i4že vъ tebЁ poži1lъ є4stь, sosydъ i3 žili1щe pres™ёй trbcэ sodёla, str0iti i3 soblюdati cerkvamъ blgolёpіe i3 ўtverždenіe. Segw2 radi i3 mы2, sošedšesz, vъ pamztь tvoю2, bGomydre knsže gavrіi1le, m0limъ tS: hrt0vi moli1sz darovati namъ velію mi1lostь.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

KrasotЁ dёvstva tvoegw2, i3 presvёtloй čistotЁ tvoeй gavrіi1lъ ўdivi1vsz, vopіsše ti2, bcde: kyю ti2 pohvalY prinesY dost0йnuю; čt0 že voz8imenyю tS; nedoumэvaю i3 ўžasaюsz. Tёmže ćkw povelёnъ bhhъ, vopію1 ti: raduйsz, blgodatnaz.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Prišelъ є3si2 t dv7ы ne hodataй, ni ѓgGlъ, no samъ, gDi, vopl0щsz, i3 spaslъ є3si2 vseg0 mz čelovёka. Tёmъ zovy ti: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Ўčє1nіz ntečєskaz hranS nevredi1mw, pravoslavno mudrovanіe tы2 t mladenstva i3mёlъ є3si2, žitіE neskverno, i3 mi1lostivenъ nravъ, dostočydne.

Ni molvA mіrskaz, ni vlasti deržanіe, ni slava tlёnnaz, tvoE є4že kъ bGu želanіe ўstaviša, vsevolode: no blgovoli1lъ є3si2 voi1stinnu bžctvennыmi dэ‰nіi.

Vozvыšaemь bžctvennыmi poučє1nіi vsegdA, vragA smiri1lъ є3si2, i3 i3scэlenій dёйstvo prіstъ, vsevolode, sud0mъ pravednыmъ vs‰ ўpravlsющagw.

I#skapaющi sladostь raka moщeй tvoi1hъ bogatыhъ i3scэlenій, str†sti tgonsetъ, vsevolode, vёroю čtyщihъ tS, i3 popalsetъ bэsHvъ vs‰ polki2.

BGor0dičenъ: Vsepёtaz, v0instvы g0rnimi pэvaemago bGa porodilA є3si2, člvёka voi1stinnu bhvša: є3g0že nj rabёhъ tvoi1hъ molsщi ne prestaй, prisnodv7o.

I$nъ.

Їrm0sъ: Neizslёdnый b9ій sovёtъ, є4že t dv7ы, voploщenіz tebє2 vhšnzgw, prbr0kъ ґvvakymъ ўsmotrsz, zovsše: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Po blagoslovenію ґrhіerea, so ntcemъ svoi1mъ, bGomydre, podvi1gšesz, mn0gъ trydъ pokazaša, veli1kій n0vъgradъ mnogomydrennw sodёlasta, na ўtverženіe vёroю zovyщыmъ: slava si1lэ tvoeй, gDi.

E#pjskopa veli1kagw novagrada sщ7enіemъ cerkovь mnogočydnu, veli1komu їwannu p®teči, vъ pamztь shnu tvoemY, premydre gavrіi1le, vozdvi1glъ є3si2, sъ ni1mže poS: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Gennadіa patrіarha bGosl0vію poslёdovalъ є3si2, bGomydre gavrіi1le, trіmpostasnagw suщestvA vъ s0bstvэhъ, nc7A i3 sn7a, i3 s™ago d¦a, vo є3di1nomъ b9estvЁ poklansema bhti vёrovavъ, є3myže sъ ni1mъ poS: slava si1lэ tvoeй, gDi.

BGor0dičenъ: Vsю1 tz d¦omъ gavrіi1lъ njčistvovannu, vsenepor0čnaz, razumёvъ, vopіetъ ti2 ćvstvennw: q raduйsz, klstvы i3zbavlenіe, i3 praotcєvъ vozzvanіe.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Prosvэщenіe vo tmЁ ležaщihъ, spasenіe tčaznnыhъ, hrtE, sp7se m0й, kъ tebЁ ќtrenюю, cRю2 mi1ra, prosvэti1 mz sіsnіemъ tvoi1mъ, i3n0gw bo razvэ tebє2 b0ga ne znaю.

Zareю čestn0ю s™hz trbcы prosvэщenъ, zak0nomъ že seS njgraždenъ, n0щь žitіS nepretknovennw tы2 preminylъ є3si2, vidBnіi bžctvennыmi njkrilsemь, blženne, i3 vъ bžctvennuю ži1znь vseli1lsz є3si2.

Nhnэ na tebЁ čydo velіe zri1tsz, i3 ќžasa i3sp0lnь: kakw po pogrebenіi voi1stinnu mn0gw lёtъ soblюdesz neruši1mo, blženne, tvoE tёlo vo gr0bэ ležaщee, sudьbami i4miže vёstь samъ proslavlszй tS.

Blgože tvoemY є4že kъ bGu derznovenію, blagože želanію, є4že vъ serdcы kъ nemY i3mёlъ є3si2, blagw poži1vъ, gavrіi1le, prosіslъ є3si2 preslavnw b9estvennыmi svэtlostьmi2, i3 ўzsni1lъ є3si2 vёrnыhъ sovokuplє1nіz.

BGor0dičenъ: NJ nasъ i3zъ tebє2 voploщennago, dv7o m™i, vsegdA moli2, blgočestnw tS blažaщыmъ, i3zbavitisz bёdъ, dušetlёnnыhъ strasteй, i3 pečaleй, i3 vёčnuющagw plamene mučenіz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Nhnэ vostanu, pror0česki rečE bGъ, nhnэ proslavlюsz, nhnэ voznesysz, padšago prіemъ t dv7ы, i3 kъ svёtu ќmnomu voznossй moegw2 b9estvA.

Psk0va grada i3 ladožane i3zbrannіi lю1dіe, pri1zvani novgor0dskimi myži, ўmhslivšimi na i3zgnanіe tvoE, svste, sovёtъ i4hъ razverg0ša, vozvrati1ša tS radostію, mi1rъ podaю1щa.

Ruk0ю tvoeю čestn0ю napisavъ, premydre gavrіi1le, tvoegw2 stroenіz veli1kagw їwanna krti1telz cerkvi, prebogatoe tvoegw2 pravednagw dasnіz zakonopoloženіe vёčno, mi1rъ vsBmъ daruz.

Mnogorazsydnoe vselenskihъ ўči1teleй nj cRkvi hrt0vэ razsmotri1vъ, i3 tvoi1hъ s™olёpnыhъ prarodi1teleй zak0nnoe zavэщanіe, i3 ўstavы sud0mъ n§eskimъ, predavъ cRю2 slavы, bGomydre, ґrhіerewmъ nepokolebi1mw soblюdati.

BGor0dičenъ: Hramъ syщi sщ7enіz, prenepor0čnaz, vэщanіemъ gavrіi1la ґrhagGla, vo s™hhъ počivaющago rodilA є3si2 pres™ago bGa, vsёhъ njsщ7aющago, i3 lю1tыhъ i3zimaющa.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Vъ bezdnэ grэh0vnэй valszsz, neizslёdnuю miloserdіz tvoegw2 prizыvaю bezdnu: t tli2, b9e, mS vozvedi2.

Točє1nіz sl†dka i3skapahu, blženne, p0tove tvoi2 i3 radovanіe, i3 i3scэlenій sіsnіe, vъ hvalY hrtA bGa našegw.

Vo dv0rэhъ b9іihъ procvёlъ є3si2, vіnogradъ mnogopl0denъ prozsbšій, dobrodёteleй gr0zdіe, dёlatelю dušamъ nbi1lіe podavъ.

Carstva b9іz vozželёlъ є3si2, i3 nadъ strastьmi2 carstvovavъ, vsevolode, po blagovolenію lyčšemu, radostь pravednыhъ poluči1lъ є3si2.

BGor0dičenъ: I#zbranna bGu bhvši ćkw prekrasna, selo2 prostranno semY, dv7o, bыlA є3si2, i3 čert0gъ i3 svёщnikъ i3 trapeza.

I$nъ.

Їrm0sъ: Vozopi1ša sъ veselіemъ pravednыhъ dysi, nhnэ mjru zavёtъ n0vый zavэщaetsz, i3 kroplenіemъ da njbnovstsz lю1dіe b9іz kr0ve.

Byzgw nar0da derzostь na syždalь, ne poslyšavša s™i1telz bGonakazatelьnыhъ slovesъ, čuždagw dostosnіz ne želati: th že, pravedniče, pravdu vozlюbi1vъ, vъ mi1rъ si1hъ preloži1lъ є3si2.

Ўm0mъ razsudi1telьnыmъ njbi1dzщыz dostosnіe, premydrosti b9іz cRkve, i3novBrnыz kzhki pobэdi1vъ, i3 vo gradэ ю4rіevэ, prarodi1telz tvoegw2, vёru pravoslavnuю paki predloži1lъ є3si2.

Vъ čelovёcэhъ bGolюbezenъ, i3 velій vlastoderžecъ, i3 cerkve pres™hz trbcы stroenію spos0bnikъ, i3 ćkw prouvёdэvъ vъ neй položi1tisz: є4йže predstoS, slavne gavrіi1le, nj nasъ moli1sz.

BGor0dičenъ: Glag0lwmъ b9estvєnnыmъ poslušli1va gavrіi1lwvыmъ bыlA є3si2, beznačalьnago sl0va pl0tію porodilA є3si2, vsёhъ njsщ7aющago, i3 lю1tыhъ i3zimaющa.

Kondakъ, glasъ }.

Pod0benъ: Vzbrannoй:

Mnogomydrennw preseli1vsz vo gradъ psk0vъ, blženne knsže gavrіi1le, pl0dъ blagjй bGovi vъ ži1zni seй bhlъ є3si2, prisnocvэtyщь dobrodёtelьmi, i3 ćkože dv7dъ, neѕl0bіemъ: togw2 radi poluči1lъ є3si2 ži1znь vёčnuю na nb7sёhъ: vsegdA zrS s™yю trbcu, moli2 i3zbavitisz namъ t vsskihъ bёdъ, da zovemъ ti2: raduйsz, ўtverždenіe gradu našemu.

Jkosъ: Vsečestnyю pamztь počti1mъ ўg0dnika hrt0va veli1kagw knszz vsevoloda, ntečeskoю dіadi1moю t ю4nosti ўkrašena, hrabragw v0ina na supostatы, i3 vlastelz blagouti1šna, i3 radwstnыz glag0lы t serdca vozzovemъ kъ nemY si1ce vopію1щe: raduйsz, ćkw i3zъ mladhhъ nogteй bGa vozlюbi1lъ: raduйsz, ćkw zapovэdeй є3gw2 nel0žnый hrani1telь. Raduйsz, zemli2 slovenstэй ўkrašenіe: raduйsz, cerk0vnый stroi1telю i3 njbogati1telю neskydnый. Raduйsz, cerkvamъ ўkrašenіe, i3 i4stinnый pob0rniče: raduйsz, nel0žnый pravi1telю ntečeskihъ predanій. Raduйsz, blgočestіz st0lpъ, nepokolebi1mь vražіimi prilHgi: raduйsz, ćkw vo vremz veli1kagw glada, preizobi1lьnый ni1щыmъ i3 si6rыmъ pitatelю. Raduйsz, bBdnыmъ ўtэšenіe i3 zastypnikъ: raduйsz i3 veseli1sz, ćkw sugybu mzdY nbcnuю sugyba radi i3zgnanіz t bGa njbrёlъ є3si2. Raduйsz, ćkw spod0bilsz є3si2 vosprіsti sugybыz blagodati vэnecъ presvёtelъ i3 i3st0čnikъ i3scэlenіz: raduйsz, preslavnый knsže gavrіi1le, knzzє1mъ rwss‡йskimъ pohvalA: raduйsz, ўtverždenіe gradu našemu.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: BGoproti1vnoe velёnіe bezzak0nnuющagw muči1telz vыs0kъ plamenь vozneslo2 є4stь: hrt0sъ že prostrE bGočesti6vыmъ ntrokHmъ r0su d¦0vnuю, shй blagoslovenъ i3 preproslavlenъ.

Krёpostію vžili1vsz živodavca, pl0ti ўderžalъ є3si2 žel†nіz, prebogate, i3 ќmъ vperi1lъ є3si2 kъ nbcnыmъ, poS vъ krёposti: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Samъ sS blgor0denъ sotvori1lъ є3si2, blagorHdnы džbrazы stzžavъ ўmA cёlostію: poučenіemъ že ўpražnszsz bGodohnovennыhъ pisanій, vsE tvoE želanіe na bGa vsevi1dca, blaženne, vozloži1lъ є3si2.

Vhšnzgw crtva, vhšnzgw grada b9іz raS, pravednыhъ naslaždenіz, pi1щi netlёnnыz, bogatstva nekradomagw, svёta nevečernzgw spod0bilsz є3si2, blaženne vsevolode.

BGor0dičenъ: E#g0že rodilA є3si2, vLčce, pri1snw moli2, rab0tы i3zbaviti mS strasteй, i3 njsuždenіz, i3 njderžaщagw mS lю1tagw tčaznіz, i3 njskorblsющihъ mS ўderžanіz, čctaz bGoradovannaz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Vъ načalэ beznačalьnoe sl0vo, so nc7emъ i3 d¦omъ, sn7ъ є3dinor0dnый, blgoslovenъ є3si2 i3 prevoznosi1mый b9e ntє1cъ našihъ.

Vъ sk0rbehъ paki prebыvaz, blženne gavrіi1le, t razsvirёpivšihsz mužeй, sovёtuющihъ na tS na konečnoe i3zgnanіe, no vъ krёposti duši2 blagodarnw poS: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Pэsnosl0vivša tS bGomydrennw po hrt0vэ cRkvi, b9estvєnnaz pred†nіz i3 n§eskій ўstavъ, prіemъ veli1kій n0vъgradъ soderži1tъ, poS: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Gri1vnu zlatu nj tvoeй vhi nosS, i3 vэnecъ terpёnіz t vsederži1telz vosprіemlz, vhnu zrS ќmnыma nči1ma, trbčnыmъ svёtomъ, gavrіi1le, prosvэщaemь, vъ veselіi poS: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: Gavrіi1lъ ґrhіstrati1gъ p0slanъ bhstь, radostь vozvэщaetъ ti2, dv7o m™i čctaz, є3sže radi pečalь prestA, i3 klstva nepl0dы bhstь, blgoslovenіe že vBrnыmъ knzzє1mъ procvэtE vo vёki.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Vъ peщi2 džtročestэй prowbrazi1lъ є3si2 i3nogdA tvoю2 m™rь, gDi, džbrazъ že sі‰ i3z8 ngnS i3z8imaše, newpalьnw vhodsщыz, ю4že poemъ ćvlьšuюsz tob0ю koncє1mъ dnesь, i3 prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

gnь pomыšlsz strašnый, predъ prt0lomъ hrt0vыmъ hotsщь pali1ti, ўmilenіemъ serdca teplы6 i3zlivaeši k†pli slezъ, pogašaz tёmi peщь strasteй, vsevolode bGomydre.

VsE predloži1lъ є3si2 kъ bGu, mydre, duševnoe džko, i3 tomY prilэpi1lsz є3si2, vopіS pal0mski: hrtE m0й, kala mS i3zbavi smerton0snыhъ strasteй vo vёki.

Terpёnіemъ poždatelь, i3 serdcemъ smirenъ, tы2 bhlъ є3si2 mi1lostivъ trebuющыmъ, nbhčaй prinosS blagъ, i3 džbrazы dobrodёtєlьnы, vsečestne, vъ ni1hže d0brэ poži1vъ, čudesъ t0čiši blgodatь.

Razumъ i3mёz bžctvenъ, i3sp0lnitelь vLčnihъ kvi1lsz є3si2 slovesъ, desnы6z lюbS stєzi2, šyihъ že ćvэ ўklonszsz, ćkw blgoymenъ i3 mydrъ: tёmže tS počitaemъ, bGomydre, vo vёki.

BGor0dičenъ: Ґdamovъ sodёtelь t kroveй tvoi1hъ či1stыhъ zi1ždetsz, i3 mlek0mъ pitaetsz, pitazй vssko dыhanіe, dv7o bcde: tёmže ćkw b9ію tS slavimъ m™rь.

I$nъ.

Їrm0sъ: Vs‰ dэlA b9іz i3 vsS tvarь, blgoslovi1te gDa, prepod0bnіi i3 smirennіi serdcemъ, p0йte є3go2, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

G0rnzgw їerli1ma želaz naslёdovati, zvanіemъ počitaemь blagonar0čitыhъ lюdeй, t vыšegrada prišelъ є3si2 vo gradъ psk0vъ, sъ ni1mi poS, blženne, i3 prevoznosS gDa vo vёki.

Račenіe neѕl0bivo ko i3zgnavšыmъ tS, blženne, ćkože dv7dъ ko ґvessalHmu pokazalъ є3si2, želaz vъ vhšnihъ kr0tkihъ zemlю naslёditi, vёčnagw selenіz, bGomydre, vo vёki.

Tob0ю, bGoblaženne knsže gavrіi1le, gradъ psk0vъ velьmi2 hvalitsz: vъ nemъ bo blgočestnw poži1vъ, spasenіe sodёlavъ, trbcu čti1ti nauči1lъ є3si2 vo є3di1nomъ bžctvЁ, i3 poklanstisz t0й, i3 blagoslovi1ti vo vёki.

BGor0dičenъ: Predvozvэsti1telь vёčnыz taйnы ґrhagGlъ gavrіi1lъ, є4že raduйsz tebЁ, bcde, vzыvaz, tezoimeni1tый že semY t zemnhhъ knszь, tvoegw2 ўspenіz hramu, sъ bGomydrыmъ njfwntomъ njsnovanіe polagaюtъ, blagosl0vzщe tS vo vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Beznačalьna rodi1telz sn7ъ, bGъ i3 gDь, vopl0щsz t dv7ы, namъ kvi1sz, njmračє1nnaz prosvэti1ti, sobrati rastočє1nnaz. Tёmъ vsepёtuю bcdu veličaemъ.

Vi1dэti želaz slavu bGa našegw, dobrodёteleй blgoobrazіemъ sebE ўdobri1lъ є3si2: i3 svэщY nosS všelъ є3si2 vъ svёtlый čert0gъ, so ѓgGlы živhй ksnёe naslaždaešisz bGovidёnіz.

Ćkw ќtro, ćkw s0lnce vozsіS pamztь tvoS, s{щaz vo mracэ serdcA prosvэщaющi: th bo svёta i3 dnE ćkw voi1stinnu shnъ kvi1lsz є3si2, bGomydre vsevolode, segw2 radi tS počitaemъ.

Mydrostію ўkrašenъ, i3 razumomъ prosvэщenъ, smirenіemъ serdca lёpotstvuz, vыsot0ю žitіS sіsz, kъ mhslєnnыmъ prešelъ є3si2 dvorHmъ, i3dёže nasъ pominaeši počitaющihъ tS, vsevolode.

Denь prazdnstvennый, i3 p0lьzы hodataйstvennый, čestnhй tv0й soveršaemъ t zemli2 prestavlenіz: th bo gDenь ўg0dnikъ, i3 togw2 zapovэdeй dёlatelь kvi1lsz є3si2 neposthdenъ, dostočydne vsevolode.

BGor0dičenъ: Svёta prіsteliщe ўtr0ba tvoS bhstь, prosvёщšagw mjrъ, bGoradovannaz. Tёmže molю1 tz nkasnnый: svёtlu zarю2 podaždь mi2, bGonevёsto, molьbami vsevoloda bGomydragw.

I$nъ.

Їrm0sъ: Sotvori2 deržavu mhšceю svoeю, nizloži1 bo si6lьnыz so prestHlъ, i3 voznesE smirє1nnыz bGъ ї}levъ: vъ ni1hže posэti2 nasъ vost0kъ sъ vыsotы2, i3 napravilъ nы2 є4stь na pytь mi1ra.

Pi1щi bezsmertnыz, tёla i3 kr0ve hrt0vы spod0bilsz є3si2 pričasti1tisz, bGomydre, proщenіe i3 mi1rъ vsBmъ davъ, dyšu tvoю2 nbcnomu cRю2 i3 vLcэ predalъ є3si2. E#myže so vsёmi s™hmi predstoS, vseblaženne, nj nasъ moli1sz.

Novagrada nar0di mi6rnaz ўstr0ivše, i3 sk0rw šedše vъ pleskovъ, voshotёša vzsti m0щi tvo‰, svste, no ne vozmog0ša, sugybo čudodёйstvіe pokazavъ, staša nepodvi1žimi: i3 p0dalъ є3si2 i5mъ t čestnhz ruki2 svoeS n0gotь na i3scэlenіe i3 vъ pamztь vёčnuю.

Sk0rw predvari1vše sщ7ennoe njpolčenіe, vl†sti že i3 nar0čitіi i3 vsskъ v0zrastъ, vъ preslavnuю cerkovь pres™hz trbcы, i3 pristyplьše kъ čudotv0rnoй racэ vopіemъ: q vseblaženne knsže gavrіi1le! Moli2 cRS nbcnago vBrnыmъ lю1demъ zdravіe podati, i3 v0єmъ pobёdu na vragi2, gradu že i3 namъ spasenіe i3 i3scэlenіe.

BGor0dičenъ: GDonačalьnый cRю2, so nc7emъ sэdsй, i3 serafjmы poemый, pri1zri na molьbY r†bъ tvoi1hъ: prečctыz že tvoeS m™re, i3 ўg0dnika tvoegw2 knszz gavrіi1la, molenіemъ spasi2 gradъ i3 lю1di, i3 ўmn0ži plodы2 zemnы6z, podaždь їmperatoru zdravіe, i3 na proti6vnыz pobBdы, i3 njči1sti grэhi2 našz i4mene tvoegw2 radi.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: ЎčenikHmъ:

Bžctvennoю blgodatію prosvэti1vsz, i3 po smerti pokazalъ є3si2 svёtlostь žitіS tvoegw2, i3stočaeši mjrovi blgodatь pritekaющыmъ kъ racэ moщeй tvoi1hъ, vseblaženne gavrіi1le, i3 moli2 spasti1sz čtyщыmъ tS. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Vъ tS vseli1sz, prisnodv7o bcde, ćvэ, sodёtelь i3 gDь vsёhъ, i3 є3di1nu trisіsnnu zraku bžctvA poklanstisz blgočesti1vыmi knszi vъ rwssji čelovёčeskій r0dъ nauči2 i3 prosvэti2.

Na hvali1tehъ stіhi6rы, na d7, glasъ №.

Pod0benъ: Nbcnыhъ činHvъ:

I#zъ mlada i3zv0li hrani1ti gDni zapwvэdi, položi1lъ є3si2 sokr0viщe neistoщi1moe, vo hramъ veli1kagw їwanna krti1telz, i3 tёmъ i3zbralъ є3si2 bogatstvo nbcnoe, so ѓgGlы likyeši vъ nbcnыhъ hramэhъ. Sъ ni1miže moli1sz hrtY bGu, gavrіi1le premydre, nj tvorsщihъ pamztь tvoю2.

Jwvu pravednomu porevnovavъ, vo i3skušenіi i3zgnanіz nepokolebi1mь prebыlъ є3si2, ćkw st0lpъ nepodvi1žimь, cRk0vnoe vospitёnіe, blgočestіz pob0rnikъ, i3 ўtverždenіe ntečєskimъ predanієmъ. Sъ ni1miže moli1sz gDevi spasti1sz namъ.

P0žilъ є3si2 vo gradэ psk0vэ, bGomydre knsže gavrіi1le, i3 dyšu tvoю2 vъ nemъ pred8wči1stivъ, ćkw zlato vъ gorni1lэ, vLcэ hrtY predalъ є3si2: tёlo že tvoE čestn0e položi1sz vo hramэ slavnagw strastoterpca dimi1trіa, čudesє1mъ načalo pokazA. Sъ ni1mže moli2, s™e, sohrani1ti gradъ tv0й nepokolebi1mь.

Vo hramэ s™hz trbcы, i3dёže leži1tъ nhnэ čudotv0rnoe tёlo tvoE, i3scэlє1nіz podaю1tsz vsBmъ čelovёkwmъ, vёroю pritekaющыmъ kъ bžctvennэй racэ tvoeй, vseblženne knsže gavrіi1le. Tёmže i3 mы2 m0limъ tS: moli2 spasti1sz dušamъ našыmъ.

Slava, glasъ }:

Raduйsz, psk0vu pohvalo2, raduйsz, cRkvi b9іi ўkrašenіe, raduйsz, pravi1telю vёrы blgočestіz, raduйsz, si6rыmъ pribёžiщe, raduйsz, svэti1lьniče vsesvёtlый, raduйsz, slavo i3 zastypniče gradu našemu, raduйsz, bGomydre knsže gavrіi1le, raduйsz, ži1telю raS, raduйsz, vBrnыmъ zabralo: raduйsz, d0me i3 žili1щe vses™hz trbcы: ю4že moli2 nj počitaющihъ vsečestnyю pamztь tvoю2.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

VLčce, prіimi2 mltvu r†bъ tvoi1hъ:

Slavosl0vіe veli1koe, i3 tpystъ.

Na lіturgji blžє1nna, t pervagw kanHna pёsnь G-z i3 vtoragw ѕ7-z.

Prokjmenъ, glasъ z7:

Vozveseli1tsz pravednikъ nj gDэ, i3 ўpovaetъ na nego2.

Stjhъ: Ўslhši, b9e, glasъ m0й, vnegdA moli1timisz kъ tebЁ.

Ґpctolъ kъ є3vreєmъ, začalo tk7є.

Ґllilyіa: Pravednikъ ćkw fjnіxъ procvэtetъ, ćkw kedrъ, i4že vъ lіvanэ, ўmn0žitsz.

Stjhъ: Nasaždeni vъ domY gDni, vo dv0rэhъ bGa našegw procvэtytъ.

E#đlіe luki2, začalo …z.

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю bydetъ pravednikъ:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.