NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Fevruarіa №i

Prpdbnagw nc7A našegw dimi1trіa, prilyckagw čudotv0rca:

Na malэй večerni stіhi6rы na d7, glasъ №.

Pod0benъ: Nbcnыhъ činHvъ:

Dobrodёtelію b9estvennoю, preblaženne dimi1trіe, na nbcnыz sl†vnыz krygi vozšelъ є3si2: ne vo mracэ zašedъ nevёdэnіz, no vъ blagodati bžctvennэй kvi1lsz є3si2, prіemlz neizrečє1nnaz sі‰nіz.

Ўm0mъ prosvэщennыmъ dyšu tvoю2, dž§e, prosvэti1vъ njs™i1lsz, i3 t zemnhhъ prestavilsz є3si2 vъ hrt0vo crtvіe, dimi1trіe preblaženne, vъ p0stnicэhъ tы2 svёtelъ kvi1lsz є3si2, pi1щi nestarёemыz nhnэ nasыщazsz, bžctvennoю slavoю njblistaemь.

Trbca beznačalьnaz i3 є3dinosyщnaz, kvi1 tz sebЁ selenіe, bGon0se dimi1trіe, i3 pokaza tz presvёtla svэti1lьnika, t žiteйskihъ mztežeй ўkloni1lsz є3si2 serdcemъ, i3 žitіE sъ nbcnыmi priwbrёlъ є3si2.

Slava, glasъ G.

Prepod0bne dž§e dimi1trіe, krёpkimъ poщenіemъ, i3 žest0kimъ vozderžanіemъ, p0tomъ i3 trudы2 stezю2 sію2 soverši1lъ є3si2, ćkw vъ sladostehъ počivaeši raduzsz: є3đlьski že moli1tvoю i3 post0mъ polki2 dє1mwnskіz progonseši. Tёmže so ѓgGlы vodvorsešisz vo crtvіi nbcnэmъ: i3 nhnэ hrtA bGa moli2, nj vёroю hvalzщihъ vsečestnyю pamztь tvoю2.

I# nhnэ, bGor0dičenъ.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ v7.

Pod0benъ: D0me є3vfrafovъ:

Ćkw prehodsщuю ži1znь, ćže na zemli2, prezrёlъ є3si2, blaženne: tёmъ spod0bilsz є3si2 ўluči1ti ži1zni bžctvennыz, i3 togw2 prіslъ є3si2 sіsnіe, bGon0se.

Stjhъ: ČestnA predъ gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2.

LюbvE radi hrt0vы, prepod0bne dimi1trіe, pl0ti rači1telьnoe ўmertvi1lъ є3si2 mudrovanіe, i3 dyšu t strasteй svob0dnu bGovi predstavilъ є3si2.

Stjhъ: Blženъ myžъ, bosйsz gDa, vъ zapovэdehъ є3gw2 vosh0щetъ ѕэlw2.

B0drennыmi mltvami, i3 sleznыmi i3stHčniki, cerkvi vёrnыhъ njbogati1lъ є3si2, bGoblaženne.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Vhšnіi tS li1cы, bcde dv7o, poю1tъ sъ ni1žnimi, slavzщe neprestannw ržctvo2 tvoE prečctoe.

Troparь, glasъ №:

Svhše t bGa, prepod0bne, blgodatь prіslъ є3si2 d¦0vnuю, i3 t negw2 ќbw poznalsz є3si2, blženne, togw2 radi i3 tы2 dyhomъ poznalъ є3si2 l{čšaz є3gw2, byduщagw vёka prebыvanіe, i3 p0stničeski i3spыtavsz vo svoi1hъ nbi1telehъ. I# nhnэ so ѓgGlы likovstvyz, sp7su vsёhъ za nы2 moli1sz, svste dimi1trіe, da vsi2 vopіemъ: slava davšemu ti2 krёpostь, slava vэnčavšemu tS, slava dёйstvuющemu tob0ю vsBmъ i3scэlє1nіz.

Na veli1cэй večerni, Blaženъ myžъ:

Na GDi, vozzvahъ, postavimъ stіhHvъ }: i3 poemъ stіhi6rы, glasъ v7.

Pod0benъ: E#gdA t dreva:

Svэti1lo veli1koe kvi1sz namъ dnesь, mjrъ vesь prosvэщaющo bGodarovannыmi čudesы2, dž§e prepod0bne. Ćkože i3st0čnikъ neisčerpaemый pokazalsz є3si2, ćkw strui6 čudesъ t0čiši i3scэlє1nіz vёroю prihodsщыmъ ti2, blaženne, i3 pripadaющыmъ ko gr0bu tvoemY svzt0mu, darueši že dušamъ i3 tэlesє1mъ zdravіe newskydno, bolsщыmъ veli1koe vračevanіe, čudotv0rče dž§e našъ dimi1trіe, i3 nj nasъ nhnэ moli1sz ko sp7su hrtY, prazdnuющihъ vёroю čestnyю pamztь tvoю2. Dvaždы.

Slavы i3 česti nhnэšnіz ne voshotёvъ, togw2 radi njstavilъ є3si2 tvoE ntečestvo, i3 nj bz7э vssčeski vъ mjrэ proslavivsz, čudotv0recъ kvi1lsz є3si2: ttydu bo tbэžavъ, vъ pusthni pri vodahъ prebыlъ є3si2, i3 paki posredi2 mjra p0žilъ є3si2, ўedini1vsz dušeю, blaženne, t mіrski1hъ, i3 b9іeю blagodatію nbi1telь sostavivъ, vъ neйže potrudi1vsz prestavilsz є3si2, i3dёže ležatъ čestnы6z m0щi tvo‰, bGu bo tS pače proslavlsющu: th že i3scэlenіz t negw2 prosS prihodsщыmъ ti2 sъ vёroю, blaženne, i3 nasъ nhnэ ne zabydi vъ moli1tvahъ ko hrtY sp7si1telю našemu.

Na zemli2 ćkw ѓgGlъ p0žilъ є3si2 vъ tэlesi2, duši2 pl0tь povinylъ є3si2, poщenіemъ že i3 vozderžanіemъ mn0gimъ svэtloobrazenъ vsegdA kvlszsz: ўkrasi1bosz dušeю, blaženne, s™ёй trbcэ nbi1telь tebE sodёlalъ є3si2. I# darovanіz čudesъ spod0bisz, bolьnы6z i3 prokažє1nnыz i3scэlsz i3 stražduщыmъ t duhHvъ neči1stыhъ proщenіe podavaz, i3 nasъ i3zbavi t vr†gъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ vsegdA, prazdnuющihъ s™yю pamztь tvoю2.

I$nы stіhi6rы, glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

Prpdbne dž§e dimi1trіe, tы2 є3đlьski gDa bGa vozlюbi1lъ є3si2, bžctvennoe є3gw2 i4go na ramena svo‰ vzslъ є3si2, i3 krtъ gDenь ćkw legkoe є3gw2 bremz poneslъ є3si2, ne vozvraщazsz na sl†sti vremєnnыz, i3 bhlъ є3si2 ўpravlenъ vъ crtvіe b9іe. Tёmže i3 nhnэ neprestannw hrtA moli2, spasti1sz dušamъ našыmъ. Dvaždы.

Prepod0bne dž§e dimi1trіe, tvoemY vLcэ hrtY podražatelь bhlъ є3si2: ćkw bo blgodatь s™agw d¦a prіslъ є3si2, takw i3 podaeši i3scэlenіe nedyguющыmъ, razslablєnnыz, moli1tvami tvoi1mi kъ bGu, sotvorseši zdr†vы. I# bhlъ є3si2 monahwmъ pohvalA i3 ўtverždenіe, i3 molebnikъ ko sp7su, nj vsёhъ kъ tebЁ pritekaющihъ.

Prpdbne dž§e dimi1trіe, byduщіz radi ži1zni, d0blestvennэ moli1tvoю i3 post0mъ bGu ўgodi1lъ є3si2, i3 nevi1dimыhъ vr†gъ šat†nіz i3 kHzni popralъ є3si2, si1loю krtA hrt0va ўkrёplьsz: tёmže i3 po smerti nhnэ raduzsz živeši, segw2 radi i3 mы2 dnesь vopіemъ ti2, blženne: moli2 hrtA bGa, spasti1sz dušamъ našыmъ.

Slava, glasъ }:

Ўkrašenъ dobrodёtelьmi d¦0vnыmi, prepod0bne dž§e našъ dimi1trіe: proslavi bo tS gDь bGъ žitіemъ že i3 čudesы2, vъ prestavlenіi že tvoemъ, dyšы vёrnыhъ njblagouhalъ є3si2 i3 tэlesA. I# nhnэ, blaženne, i3 nasъ moli1tvami tvoi1mi njči1sti t vsskihъ grэhopadenій, prazdnuющihъ svztyю pamztь tvoю2, i3 so strahomъ i3 lюb0vію pripadaющihъ kъ tvoemY gr0bu čudotv0rnomu, džbrazъ pod0bіz tvoegw2 lюbeznw cэlyющe, ne prestaй molssz za tvoE stado bGozvannoe, ćkw da mi1lostivый gDь spasetъ dyšы našz.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

CRь nbcnый za čelovэkolю1bіe:

Vh0dъ. Prokjmenъ dnE. Čtє1nіz tri2.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA G.)

Pravednыhъ dyši vъ rucЁ b9іeй, i3 ne prik0snetsz i4hъ myka. Nepщevani bhša vo nčesёhъ bezymnыhъ ўmreti, i3 vmэni1sz njѕloblenіe i3sh0dъ i4hъ: i3 є4že t nasъ šestvіe, sokrušenіe: nni1 že sytь vъ mi1rэ. I$bo predъ licemъ čelovёčeskimъ ѓщe i3 myku prіi1mutъ, ўpovanіe i4hъ bezsmertіz i3sp0lneno, i3 vmalэ nakazani bhvše, veli1kimi blagodёtelьstvovani bydutъ: ćkw bGъ i3skusi2 |, i3 njbrёte i5hъ dostHйnы sebЁ. Ćkw zlato vъ gorni1lэ i3skusi2 i5hъ, i3 ćkw vsepl0dіe žertvennoe prіstъ |. I# vo vremz posэщenіz i4hъ vozsіsюtъ, i3 ćkw i4skrы po steblію potekytъ. Sydztъ kzhkwmъ, i3 njbladaюtъ lюdьmi2, i3 vocRi1tsz gDь vъ ni1hъ vo vёki. Nadёющіisz nanь razumёюtъ i4stinu, i3 vёrnіi vъ lюbvi2 prebydutъ є3mY: ćkw blagodatь i3 mi1lostь vъ prepod0bnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA d7.)

Pravednikъ, ѓщe posti1gnetъ skončatisz vъ pok0i bydetъ. Starostь bo čestnA ne mnogolёtna, nižE vъ čislЁ lёtъ i3sčitaetsz: sэdi1na že є4stь mydrostь čelovёkwmъ, i3 v0zrastъ starosti žitіE neskvernoe. Blagoug0denъ bGovi bhvъ, vozlю1blenъ bhstь, i3 živhй posredЁ grBšnikъ prestavlenъ bhstь: voshiщenъ bhstь, da ne ѕl0ba i3zmэni1tъ razuma є3gw2, i3li2 lestь prelьsti1tъ dyšu є3gw2. Račenіe bo ѕl0bы pomračaetъ dHbraz, i3 parenіe p0hoti premэnsetъ ќmъ neѕl0bivъ. Skončavsz vmalэ, i3sp0lni lBta dHlga: ўg0dna bo bЁ gDevi dušA є3gw2: segw2 radi potщasz t sredы2 lukavstvіz. Lю1dіe že vi1dэvše, i3 ne razumёvše, nižE pol0žše vъ pomыšlenіi takov0e: ćkw blagodatь i3 mi1lostь vъ prepod0bnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Premydrosti solomHni čtenіe. (Glavы6 є7 i3 ѕ7.)

Pravєdnicы vo vёki živytъ, i3 vъ gDэ mzdA i4hъ, i3 popečenіe i4hъ ў vhšnzgw. Segw2 radi prіi1mutъ carstvіe blagolёpіz, i3 vэnecъ dobr0tы t ruki2 gDni: zanE desni1ceю pokrhetъ |, i3 mhšceю zaщiti1tъ i5hъ. Prіi1metъ vseoryžіe rvenіe svoE, i3 vowruži1tъ tvarь vъ mestь vragHmъ. NJblečetsz vъ bronS pravdы, i3 vozloži1tъ šlemъ, sydъ nelicemёrenъ: prіi1metъ щi1tъ nepobэdi1mый, prepod0bіe: powstri1tъ že naprasnый gnёvъ vo nryžіe: spob0retъ že sъ ni1mъ mjrъ na bez{mnыz: p0йdutъ pravol{čnыz strёlы mHlnіinы, i3 ćkw t blagokrygla lyka nblakHvъ na namёrenіe poletstъ. I# t kamenometnыz ćrosti, i3sp0lnь padytъ gradы: voznegodyetъ na ni1hъ vodA morskaz: rёki že potopstъ | naglw. Soproti1vъ stanetъ i5mъ dyhъ si1lы, i3 ćkw vi1horъ razbёetъ i5hъ, i3 njpustoši1tъ vsю2 zemlю bezzak0nіe, i3 ѕlodёйstvo prevrati1tъ prest0lы si1lьnыhъ. Slhšite u5bo, carіe, i3 razumёйte: navhknite, sudіi6 koncє1vъ zemli2. Vnuši1te, deržaщіi mn0žestva, i3 gordsщіisz nj nar0dэhъ kzы6kъ: Ćkw danA є4stь t gDa deržava vamъ, i3 si1la t vhšnzgw.

Na lіtji stіhi6rы, glasъ №:

Na nb7o tekyщeю, dž§e, stezeю hodi1ti i3zv0lilъ є3si2, byduщіz ži1zni želaz: togw2 radi vo vremennэй seй ži1zni pytь ќzkій šestvuz, prostr†nnaz že sladostrastіz trэvaz, kraйnee že žitіE vozderžanіemъ preprovodi1lъ є3si2, smirenomydrіemъ ni1žnіz slavы tbэžE, vhšnzgw grada їerli1ma smotrsz slavы že i3 krasotы2, i3 vBčnыmъ blagi6mъ naslёdnikъ kvi1lsz є3si2, i3 p0čestь trudHvъ tvoi1hъ t hrtA prіstъ, є3g0že, dimi1trіe blaženne, moli2 nj dušahъ našihъ.

P0stnikwmъ pohvalY dnesь dimi1trіa počti1mъ, na zemli1 bo ćkw ѓgGla poži1všago, revni1telz že i3lіi2 fesvjtznina, ўsugybivšago є3lіsseю blgodatь d¦0vnuю. Seй že svoemY stadu njstavi sug{baz blgouh†nіz, bžctvennыhъ ґrom†tъ vъ prestavlenіi svoemъ i3sp0lni: i3 po smerti bo procvэtE čudesы2, ćkw drevo bGosaždenno pri i3sh0diщihъ v0dъ, nasыщaz dnesь vёroю tvorsщihъ pamztь є3gw2 pi1щeю d¦0vnoю, i3 sp7su hrtY služaщihъ prepod0bіemъ i3 pravdoю.

Lёstvica bžctvennaz i3 čestnaz, na vыsotY dobrodёteli vozvodsщaz, vsBmъ kvi1sz bGoprіstnoe žitіE tvoE, tezoimeni1tъ bhvъ selynskomu dimi1trію, vъ mi1losti že rači1telь togw2 miloserdію bhlъ є3si2, prepod0bne: džnъ ќbw sv0й gradъ t poganыhъ i3zbavi, th že, svste, i3nogdA sv0й gradъ t meždous0bnыz rati sohrani1lъ є3si2: džnъ nёkogda t plэnenіz čelovёki i3znosS na prazdnikъ sv0й, th že, blaženne, vsegdA svoboždaz stražduщыz t neči1stыhъ bэsHvъ, i4mz tvoE naricaющыz t0kmw. Tёmže i3 mы2 vopіemъ ti2: dž§e našъ dimi1trіe, so vsёmi s™hmi moli2 nj nasъ є3di1nago člvэkolю1bca hrtA, spasaющago dyšы našz.

Slava, glasъ ѕ7:

Raduйsz i3 veseli1sz, rwssjйskaz vsesщ7ennaz cRkovь b9іz, so svzщennыmi i3 sъ knszi blagočesti1vыmi, i4nwki že i3 prostы6z blažennagw dimi1trіa dnesь pamztь počitaющe, d¦0vnэ sošedšesz prazdnuemъ, i3 čestnhй gr0bъ є3gw2 njbstosщe, lюbeznw poklansющesz m0limsz, rekyщe: raduйsz, prepod0bne dimi1trіe, svэti1lьniče presvёtlый, i3 vračY bolsщыmъ, moli1tvenniče ko sp7su hrtY bGu našemu, nj i5že vёroю i3 lюb0vію pritekaющihъ kъ tebЁ, spasti1sz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Tvorecъ i3 i3zbavitelь:

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ є7.

Pod0benъ: Raduйsz:

Raduйsz, svzщennaz glavo2, prepod0bne dž§e našъ dimi1trіe, ѓgGlьskimъ likHmъ sobesёdniče vъ vhšnihъ: na zemli1 bo dobrodёtelьnw poži1lъ є3si2, i3 kvi1lsz preči1sto i3 neskverno zercalo, d¦a s™agw zarsmi blistazsz, prebogate, i3 njzarsemь zrёlъ є3si2 b{duщaz. Tёmže hrtA bGa moli2, podati dušamъ našыmъ velію mi1lostь.

Stjhъ: ČestnA predъ gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2.

Raduйsz, svzщennaz glavo2, p0stnikwvъ nepokolebi1mый st0lpe i3 nepobэdi1mый pob0rniče, strasteй posэkaz korє1nіz, bэsHvъ stremlє1nіz pogubi1lъ є3si2, krtnыmъ nryžіemъ vs‰ koznodBйstva tgonsz, i3 po prestavlenіi tvoemъ ži1vъ s™ёй trbcэ predstoi1ši za nы2 molssz, darovati dušamъ našыmъ velію mi1lostь.

Stjhъ: Blaženъ myžъ, bosйsz gDa, vъ zapovэdehъ є3gw2 vosh0щetъ ѕэlw2.

Raduйsz, svzщennaz glavo2, preblaženne dimi1trіe, moli1tvoю vragi2 ўstrašaz, i3 nei1stwvыz na s™hnю sud0mъ b9іimъ smerti predasй, sъ vёroю že prihodsщыmъ str†stnыz nedygi tgonsz, i3 k0rčaщыzsz rycэ i3spravlsz, i3 bёsы t čelovBkъ progonsz, moli1tvoю že i3 svzщennыz vodы2 kroplenіemъ mnHgimъ i3scэlє1nіz podaS: hrtY pomoli1sz darovati dušamъ našыmъ velію mi1lostь.

Slava, glasъ }:

Prpdbne dž§e našъ dimi1trіe, tvo‰ m0щi čestnы6z nbi1lьnw i3stočaюtъ vsegdA i3scэlє1nіz, vёroю prihodsщыmъ kъ tvoemY gr0bu, blagouhanіz vsёhъ i3spolnsz d¦0vnagw, i3 tmY bэs0vskuю daleče tgonsz, svёtomъ blagočestіz vёrnыhъ serdcA njzarsz. Tёmže m0limъ tS rabi2 tvoi2, vsskagw navёta vražіz nasъ i3zbaviti, ćkw da radostnoю dušeю svzt0e tvoE ўspenіe duh0vnw prazdnuющe, proslavlsemъ sp7sa našego, tebE proslavlьšago, є3di1nago vo s™hhъ svoi1hъ bGa našego.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

VLčce, prіimi2 moli1tvu r†bъ tvoi1hъ, i3 i3zbavi nasъ t vsskіz nyždы i3 pečali.

Troparь, glasъ №:

Svhše t bGa, prepod0bne, blgodatь prіslъ є3si2 d¦0vnuю, i3 t negw2 ќbw poznalsz є3si2, blženne, togw2 radi i3 tы2 dyhomъ poznalъ є3si2 l{čšaz є3gw2, byduщagw vёka prebыvanіe, i3 p0stničeski i3spыtavsz vo svoi1hъ nbi1telehъ. I# nhnэ so ѓgGlы likovstvyz, sp7su vsёhъ za nы2 moli1sz, svste dimi1trіe, da vsi2 vopіemъ: slava davšemu ti2 krёpostь, slava vэnčavšemu tS, slava dёйstvuющemu tob0ю vsBmъ i3scэlє1nіz.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Gavrіi1lu vэщavšu tebЁ, dv7o:

Na ќtreni, na BGъ gDь, troparь s™0mu, dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ.

Po №-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ G.

Pod0benъ: KrasotЁ dvctva:

Ćkw bezpl0tenъ na zemli2, dž§e, poži1lъ є3si2 i3 prevoznossщagosz vragA smiri1lъ є3si2: tёmže i3 nhnэ sъ neveщestvennыmi v0instvы vodvorsešisz, blaženne: i4že tamw blaženstva naslaždazsz, i3 nasъ pominaй prazdnuющihъ pamztь tvoю2 dnesь, da vsi2 radostnыmi glasы vospэvaemъ sp7sa našego ї}sa hrtA, blagodatь tebЁ darovavšago i3scэlenій. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Bžctvennaz ski1nіz bыlA є3si2 sl0va, є3di1na prečctaz m™i dv7o, čistot0ю ѓgGlы prevozšedšaz, pače vsёhъ menE perstь bhvša, njskvernena plotski1mi pregrэšenьmi, njči1sti moli1tvъ tvoi1hъ bžctvennыmi vodami, podaю1щi, čctaz, velію mlctь.

Po v7-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Kvi1lsz є3si2 dnesь:

Ćkw s0lnce vozsіsvъ, zarsmi blistaeši vsemY mjru i3zdaleča čudesы2 tvoi1mi, čudotv0rče dimi1trіe, svэton0sče blaženne, prepodHbnыmъ pohvalA. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Vъ kr0vъ tv0й, prečctaz dv7o, pribэgaющihъ, molьbY prinesi2 nj nasъ kъ člvэkolю1bcu bGu, spasti1sz rabHmъ tvoi6mъ.

Po polmelei sэdalenъ glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

Sladostrastіz n0щь post0mъ, dž§e, ўtoli1vъ, i3 bGu dyšu svoю2 nepor0čnu soblю1lъ є3si2, i3 prіemъ t sp7sa blgodatь s™agw d¦a i3scэlsti stražduщihъ tэlesы2, i3 dyšы vёrnыhъ prosvэщati. Segw2 radi blgodarstvennw vopіemъ ti2: dimi1trіe, dž§e našъ, moli2 hrtA bGa, sogrэšenій proщenіe darovati čtyщыmъ lюb0vію s™yю pamztь tvoю2. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Voploщennago bGa t tvoeS ўtr0bы r0ždši, prečctaz, menE rastlёnnago grэhi6 t prilHgъ lukavagw ўkrэpi2, m™i b9іz, i3 serdce moE njči1sti, bGoblgodatnaz, m™rnimi tvoi1mi moli1tvami, da i3 ѓzъ blgodarnw zovy ti: moli2 hrtA bGa, sn7a tvoego2, mRje bcde, pomi1lovati stado tvoE, є4že stzžala є3si2, vsenepor0čnaz.

Stepє1nna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa.

Prokjmenъ: ČestnA predъ gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2.

Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ, ±že vozdade mi;

E#đlіe t matfea, začalo m7g.

Po n7-mъ palmЁ stіhi1ra, glasъ ѕ7:

Vozlю1blenъ bhstь bGomъ t čreva maternz, ćkože drugjй sergій prpdbnый veli1kій, dž§e dimi1trіe, i3 sъ ni1mъ blagodyšstvennw sp7si1telю bGu ўgodi1lъ є3si2, i3 s™agw d¦a sosydъ kvi1lsz є3si2 i3zbrannый, i4nokuющыmъ žezlъ krёposti, i3 vsBmъ trebuющыmъ čudotv0rnый podatelь, i3sprosi2 namъ t hrtA sp7sa čtyщыmъ tS velію mi1lostь.

KanHnъ prpdbnagw dimi1trіa. Glasъ v7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Vo glubinЁ postlA i3nogdA farawni1tskoe vsev0instvo prewružennaz si1la, vopl0щšeesz že sl0vo vseѕl0bnый grёhъ potrebi1lo є4stь, preproslavlennый gDь: slavnw bo proslavisz.

TebЁ tvoegw2, blženne, ўčenіz d0lgъ prinossщe, vozd†nіz prostiraemъ, vэnecъ pohvalami pletyщe: th že mi1lostivъ kvi1sz, prebogate: tvoi1mi molьbami blgodatь namъ podaždь d¦0vnuю.

Vsegubi1telьnoe stremlenіe strasteй, dž§e, ўvzdi1lъ є3si2, slovesnыmъ njb8stъ bGomydrіemъ: blagoprebhtenъ bo bhlъ є3si2 i3 blagoglasenъ, kr0tokъ že i3 smirenъ, sl0vomъ premydrosti, dimi1trіe, i3 razuma vэnčanъ.

Sщ7ennoukrasi1lъ є3si2 sebE, dž§e, razumomъ, i3 dёtelьnыmъ vidёnіemъ blagodati, bGoglag0live dimi1trіe, želaz vэncA slavы hrt0vы, i3 tvoю2 nadeždu i3zrsdnw, preblaženne, ne pogrэši1lъ є3si2.

Cэlomydrіe ўderžalъ є3si2 ćvэ, kraйnюю že kr0tostь, i3 vыs0koe, bGon0se, smirenіe, i4miže vozvыšaemь, trudHvъ tvoi1hъ dёйstvomъ i3 vidёnіemъ raduzsz prinesesz, vэnecъ neuvzdaemый prіemъ.

BGor0dičenъ: Tvareй kvi1lasz є3si2, čctaz, vsёhъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ prevhšši, vsenepor0čnaz: ziždi1telz bo rodilA є3si2, ćkože i3zv0li voploti1tisz vo ўtr0bэ tvoeй. E#g0že so derznovenіemъ moli2 spasti2 poю1щыz tS.

Drugjй kanHnъ prepod0bnagw. Glasъ }.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Poi1mъ gDevi, provedšemu lю1di svo‰ skvozЁ čermn0e m0re, ćkw є3di1nъ slavnw proslavisz.

Daždь mi2, hrtE m0й sp7se, proщenіe mn0gihъ mi2 sogrэšenій, ćkw da i3 mы2 počitaemъ pamztь tvoegw2 ўg0dnika prepod0bnagw dimi1trіz: є3gHže moli1tvami, b9e, spasi2 nasъ.

Tvoi1mi moli1tvami že i3 molьbami mi1lostivago ўmolsй bGa, prepod0bne dž§e našъ dimi1trіe, i3 grэh0vnый mrakъ pečali našez razori2, i3 blagodyšіz ўtэšenіz nasъ duh0vnagw i3sp0lni.

T mladenstva tы2, blaženne dimi1trіe, poznanъ bhstь bGomъ, i3 na nego2 nadёzsz nastavlsemь na spasi1tєlьnaz є3gw2 povelBnіz: є3myže nhnэ predstoS so derznovenіemъ nj nasъ pomoli1sz.

BGor0dičenъ: E#di1nago t s™hz trbcы, sl0va i3 sn7a rodilA є3si2, dv7o prečctaz, є3g0že sъ prepod0bnыmi i3 pravednыmi moli2 nj rabёhъ tvoi1hъ, vёroю prossщihъ grэhHvъ proщenіz.

Katavasіa: Tverzu ўstA mo‰:

Pёsnь G.

Їrm0sъ: ProcvэlA є4stь pusthnz, ćkw krjnъ, gDi, kzhčeskaz neplodsщaz cerkovь, prišestvіemъ tvoi1mъ, vъ neйže ўtverdi1sz moE serdce.

Prosіslъ є3si2 vъ žitіi2 tvoemъ, bGon0se dimi1trіe, ćkože vsesvёtloe s0lnce vъ mjrэ, i3 prosvэti2 i5že kъ tebЁ vёroю i3 lюb0vію prihodsщыz i3 poю1щыz tS.

Prosvэщaюtsz koncы2 ўčє1nіi tvoi1mi, prepod0bne: ćkože bo svэti1lьnikъ prosvэti1lъ є3si2, bGon0se, cRkovь hrt0vu, nj neйže ўtverdi1sz moE serdce.

Neporaboщenu soblю1lъ є3si2 dyšu tvoю2 strastьmi2, i3 slastьmi2 tэlesnыmi, bGon0se dimi1trіe vsečestne: tёmže nhnэ po dostosnію voshvalsemъ tS.

BGor0dičenъ: SkazA i3nogdA sokrovennoe tainstvo, ntrokovi1ce, tebЁ drevle gavrіi1lъ zovsše: raduйsz, b9іz palato, vъ nю1že vseli1sz, vs‰ čelovёki njboži2, ćkw miloserdъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Tы2 є3si2 ўtverždenіe pritekaющihъ kъ tebЁ, gDi, tы2 є3si2 svёtъ njmračennыhъ, i3 poetъ tS dyhъ m0й.

Tы2 є3si2, prepod0bne dž§e dimi1trіe, poslyšatelь є3đlьskihъ slovesъ, samagw2 gDa rečenію, vs‰ lюbы2 mjra segw2 tvergъ, i3 poslёdovalъ є3si2 stopamъ hrtHvыmъ: є3myže sъ li1ki ѓgGlъ nhnэ služS, i3 nj nasъ moli1sz čtyщihъ tS.

Vъ zak0nэhъ p0stnыhъ poučazsz prepod0bnый, ne njslabisz vъ načalьnыhъ soveršennыhъ načalэhъ, hotS ўgodi1ti svoemY gDu: є3myže želatelьnэ njbэщasz ўserdnw daže i3 do konči1nы, d0ndeže shnъ crtvіz є3gw2 pokazasz.

Vozderžanіemъ kraйnimъ pl0tь tvoю2 ўmertvi1lъ є3si2, dimi1trіe: segw2 radi d¦omъ bžctvennыmъ njkrыli1vsz, dosti1glъ є3si2 svzщennonačalьnыhъ služi1teleй, i3dёže nbcnыhъ b9іihъ slygъ bezpl0tnыhъ radwvanіz.

BGor0dičenъ: Blgoslovennaz, vsenepor0čnaz bcde dv7o mRje, sl0vo b9іe namъ r0ždšaz, svoboždaющago svoi1hъ prepod0bnыhъ t tlёnnagw mjra, i4hže radi nasъ spasaющago.

Sэdalenъ, glasъ G.

Pod0benъ: KrasotЁ dёvstva:

I#spravlenіz žitіS tvoegw2 vsBmъ prosvэщaetъ stopы6, dimi1trіe dž§e, voi1stinnu vёroю pod0bzщыmtisz: tёmže i5že lюb0vію blažatъ tS vsegdA, spasaй moli1tvami tvoi1mi t vsskіz tэsnotы2, hrtA preblgago molS, prepod0bne blaženne dostočydne. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Ćkw nevozdёlannaz, dv7o, lozA, krasnёйšій gr0zdъ prozzblA є3si2, i3stočaющъ namъ vіno2 spasenіz, vsёhъ veselsщee dyšы že i3 tэlesA. Tёmže ćkw viny tz d0brыhъ blažaщe pri1snw, so ѓgGlomъ vopіemъ ti2: raduйsz, blagodatnaz.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Prišelъ є3si2 t dv7ы, ne hodataй, ni ѓgGlъ, no samъ, gDi, vopl0щsz, i3 spaslъ є3si2 vseg0 mz čelovёka. Tёmъ zovy ti: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Tы2, dimi1trіe, i4nokuющыmъ bhstь vэnecъ, ne kamenіemъ mnogocёnnыmъ ўkrašenъ, no dobrodёtelію njbloženъ, kvi1lsz є3si2, blženne, bGoradovannoe voi1stinnu ўkrašenіe.

Bžctvennuю, bGomydre, počelъ є3si2 premydrostь: tёmže darov†nіi tS sіS njdari2, slavu vёčnuю tebЁ hodataйstvovavšu, dž§e dimi1trіe vsečestne.

Svёtlostію nr†vъ tvoi1hъ, i3 džbrazы blagosti, prepod0bne dimi1trіe, pod0bnэ poži1lъ є3si2: tёmže pristypenъ tы2 vsBmъ bhstь, vseblženne, i3 prečydne.

BGor0dičenъ: Ўmerщvlenіz pl0dъ namъ є4va prinesE, th že ži1znь r0ždši v3postasnuю, ѓbіe i3spravila є3si2 r0dъ našъ, bGonevёsto prečctaz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ, gDi, smotrenіz tvoegw2 tainstvo, razumёhъ dэlA tvo‰, i3 proslavihъ tvoE bžctvo2.

Rači1telь shй mi1lostivagw sp7si1telz hrtA tvoegw2, є4že mi1lostivnw kъ nemY nakazyz ne ktomY sogrэšati, razslablennuю ženY i3scэli1lъ є3si2, ćkože pri kupёli i3nogdA.

Ćkože drevo vozderžanіz pri vodahъ nasaždenъ bhlъ є3si2, dž§e blženne, i3 blagoraslena lozA kvi1lsz є3si2, i3znosS blgočestіz gr0zdы.

Ne voshotЁ slavы seS tlёnnыz, pače knszz vssčeski blagočesti1vagw, cRю2 nbcnomu hotS ўgodi1ti, t negHže p0čestь trudHvъ svoi1hъ prіstъ netlёnnuю.

BGor0dičenъ: Bhvšee podъ lёtomъ sl0vo, vozsіsvšago t nc7A bezlёtnw, bGomati, namъ rodilA є3si2: є3g0že moli2 spasti2 poю1щыz tS.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Hodataй bGu i3 čelovёkwmъ bhlъ є3si2, hrtE b9e: tob0ю bo, vLko, kъ svэtonačalьniku nc7Y tvoemY, t n0щi nevёdэnіz privedenіe i4mamы.

Stremlenіe strasteй bezstrastіemъ ўderžalъ є3si2, bGon0se dimi1trіe: vidBnіi i3 dэ‰nіi prosvэti1lъ є3si2, dž§e, duševnoe ўstroenіe.

Ўm0mъ či1stыmъ i3 pis†nіi d¦0vnыmi besёdovalъ є3si2, bGoglag0live dimi1trіe, vidёnіz i3 dэsnіz sobravъ bogatstvo, dž§e prepod0bne.

Premydrosti glubinY i3spыtavъ, dimi1trіe, dosti1glъ є3si2 njbrэsti2 є3li1kw blgopotrebno, i3 bi1serъ mnogocёnnый bolёznьmi stzžalъ є3si2, preblaženne, razuma.

BGor0dičenъ: SE vo črevэ, bcde prečctaz, hrtA bGa pače sl0va i3mёla є3si2, ćkože i3saіa provozglasi2: vhše є3stestvA sego2, bGorodi1telьnice, rodilA є3si2.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ќtrenюющe vopіemъ ti2, gDi, spasi1 nы: th bo є3si2 bGъ našъ, razvэ tebє2, i3n0gw ne vёmы.

Ѓщe i3 zemn0e ntečestvo, blženne dimi1trіe, njstavilъ є3si2, vssčeski bGoimeni1tnu nbi1telь sovokupi1lъ є3si2: tёmže pervoe n§estvo nbcnoe prіstъ, so derznovenіemъ hrtY za nы2 moli1sz.

Blgočestіz paki na stezю2, dimi1trіe, nastavlenъ bhlъ є3si2, dž§e, t bGa kъ negi1blemomu naslaždenію, post0mъ i3 moli1tvoю vъ vы6šnzz privedsz.

Ѕэlw2 mi1lostiva i3 strannoprіi1mca pokaza tz sp7sъ našъ mjrovi, dž§e, vračA bolsщыmъ, dimi1trіe, si6rыmъ i3 ўbHgimъ zastypnika lюbezna.

BGor0dičenъ: Voi1stinnu tS m™rь b9ію i3spovёduemъ i4stinnuю bcdu, tvoi1mъ ržctv0mъ tlёnnagw njsuždenіz i3zbavlьšіisz, miloserdіz radi člvэkolю1bca bGa, kъ ži1zni netlёnnэй p0zvani bhhomъ.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Vъ bezdnэ grэh0vnэй valszsz, neizslёdnuю miloserdіz tvoegw2 prizыvaю bezdnu: t tli2, b9e, mS vozvedi2.

Vselennэй svэti1lo presvёtloe, dž§e, kvi1lsz є3si2, dimi1trіe, slovesъ svёtlostію prosvэщaz vёroю i3 lюb0vію kъ tebЁ pritekaющыz.

Blžennoe žitіE prošelъ є3si2, nazdavъ ќbw č{vstva, vnЁ bhlъ є3si2 mіrskagw mzteža, i3 bGu pribli1žilsz є3si2, dimi1trіe.

Ćkw d0brъ, ćkw krasenъ vэnecъ, i4mže nhnэ vэnčalsz є3si2, premydre dimi1trіe, dobrodёtelьmi vэnčaemь, i3 nadъ strastьmi2 carstvovavъ, preizrsdne.

BGor0dičenъ: Vhše є3stestvA rodilA є3si2, dv7o, i3 vёčnueši dv7a, ćvlьši i4stinnagw bžctvA sn7a i3 bGa tvoegw2 džbrazы.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ri1zu mnЁ podaždь svёtlu, njdэsйsz svёtomъ, ćkw ri1zoю, mnogomlctive hrtE, b9e našъ.

Vъ duši2 svoeй bžctvєnnaz bog†tstva d¦a s™agw sobravъ, nepor0čnu mltvu, i3 čistotY krasnolёpnu, bdёnіe i3 vozderžanіe: segw2 radi žili1щe s™ёй trbcэ kvi1sz.

Ri1znuю hydostь i3mёlъ є3si2, prebogate, vъ zimё že i3 lёtэ ne premэnsz, bolёznennw preterpёlъ є3si2 bGa radi soveršennw: tёmže nbcnagw prіstіz naslёdnikъ bhti spod0bilsz є3si2.

Na zemli2 ćkw ѓgGlъ bGu posluži1lъ є3si2 vssčeski, i3 nhnэ ў negw2 so bezpl0tnыmi i3 sъ prepod0bnыmi radostnw likyeši, preblaženne dimi1trіe, blgouh†nіz že čudesъ namъ i3spusti1lъ є3si2.

BGor0dičenъ: Bžctvennoe sl0vo vъ ložesnahъ tvoi1hъ prіsla є3si2, bcde dv7o mRje, i3 pače є3stestvA rodilA є3si2: є3g0že moli2, t bёdъ vsskihъ nasъ i3zbaviti, rabы6 tvo‰ poю1щыz tS.

Kondakъ, glasъ }.

Pod0benъ: Vzbrannoй:

T ю4nosti, prpdbne, krtъ tv0й vzemъ, hrtY poslёdovalъ є3si2, vъ moli1tvahъ i3 poщenіihъ, vo bdёnіihъ že i3 ѕlostradanіihъ pl0tь tvoю2 i3znursz: tёmže i3 vsevi1dzщee džko tvo‰ trudы2 vi1dэvъ, čudesh tz proslavlsetъ, i3 vsёhъ zvati tebЁ naučaetъ: raduйsz, prepod0bne dž§e dimi1trіe, p0stnikwvъ ўdobrenіe.

Jkosъ: Bžctvennыmi dobrodёtelьmi tvoi1mi sebE, mydre, ўkrasi1lъ є3si2, sp7su hrtY žili1щe sodёlavъ, dž§e myžestvennэ: ćkože zlato i3skusi1lsz є3si2 vёroю kъ bGu, i3 nadeždeю i3 lюb0vію nbёtы polagaz, vozderžanіemъ posti1vsz ćkw bezpl0tenъ, vъ cэlomydrіi i3 vo smirenіi vozneslsz є3si2. Tёmže i3 mы2 moli1tvami tvoi1mi prosvёщšesz, prpdbne dimi1trіe, vopіemъ ti2: raduйsz, ćkw i3zъ mlada bGu posluži1lъ є3si2: raduйsz, pritekaющыmъ kъ tebЁ spasenіz hodataю: raduйsz, hrtoimeni6tыmъ lю1demъ pohvalA i3 ўtverždenіe: raduйsz, ćkw tvoi1mi moli1tvami soproti1vnіi pobэždaюtsz: raduйsz, ćkw vsBmъ prossщыmъ daeši darъ, t gDa darovannый ti2 i3scэlenій: raduйsz, ćkw i3 čudesh tz bGъ proslavlsetъ, i3 vsёhъ zvati tebЁ naučaetъ: raduйsz, prpdbne dž§e dimi1trіe, p0stnikwvъ ўdobrenіe.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: BGoproti1vnoe velёnіe bezzak0nnuющagw muči1telz vыs0kъ plamenь vozneslo2 є4stь: hrt0sъ že prostrE bGočesti6vыmъ ntrokHmъ r0su duh0vnuю, shй blagoslovenъ i3 preproslavlenъ.

Blgouhaюtъ, prpdbne, tvoi1hъ ўčenій slovesA, blgodatію d¦a sіsющe: bžctv0 bo є3di1no čthй vъ trehъ li1cэhъ, sl0va že voploщenіe poS, blgouhaeši nasъ, prebogate.

ЎmA čistot0ю i3 p0mыsla, bGorazymіz svёtlostію žitіE prešelъ є3si2, čistot0ю že tэlesE, i3 dёvstva sіsnіemъ i3zrsdno vozloženіe ćvlьsz vsevi1dcu i3 vsederži1telю.

Sl0vo tvoE s0lію rastvoreno, i3 žitіE tvoE blgodatію, preblženne, sіsz kvi1sz, prečydne: tёmže vъ vhšnіz nbi1tєli raduzsz vseli1lsz є3si2, hrtY so derznovenіemъ nhnэ predstoS.

BGor0dičenъ: Ўpravlsющi, prečctaz, moE žitіE, kъ tvoemY vseti1homu pristaniщu napravi, bGa r0ždši, blgi1hъ i3st0čnika, vsBmъ podaю1щa vBrnыmъ netlёnіz blgod†ti.

I$nъ.

Їrm0sъ: T їudei došedše, džtrocы vъ vavmlHnэ i3nogdA vёroю trbčeskoю plamenь peщnый popraša poю1щe: ntcє1vъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

I%že i3nogdA pritekaющihъ, prpdbne dimi1trіe, kъ tvoemY čudotv0rnomu gr0bu sъ vёroю, kaющihsz kъ bGu grэhHvъ svoi1hъ, molьbami tvoi1mi sk0rčenыhъ čelovBkъ rycэ i3spravilъ є3si2, blženne.

I%že i3nogdA ѕločesti1vago ratnika bžctvennoю si1loю tri1nulъ є3si2 t s™agw tvoegw2 gr0ba, i3 ne ўluči1všъ pomi1lovanіz vsk0rэ nboю2 životY liši1sz takovhй.

I%že i3nogdA blgočestnw blgogovёйnіi lю1dіe, tvoi1mi, svste dimi1trіe, moli1tvami, i3nogda že kroplenіemъ s™hz vodы2 sщ7ennыz, razli6čnыz i3scэlє1nіz prіemlюtъ pripadaющіi kъ čudotv0rnomu tvoemY gr0bu.

BGor0dičenъ: I#zbavihomsz vsi2 t strasteй i3 bёdъ, i3 njbstosnій i3 nedygwvъ mnogoobraznыhъ, molьbami tvoi1mi, prečctaz bGomati, sp7su hrtY zovyщe: ntє1cъ našihъ b9e, blagoslovenъ є3si2.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Peщь i3nogdA džgnennaz vъ vavmlHnэ dBйstva razdэlsše, b9іimъ velёnіemъ, haldє1i njpalsющaz, vBrnыz že njrošaющaz, poю1щыz: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Vэnecъ blagolёpenъ hrt0sъ živodavecъ na verhъ tv0й položi2 tezoimeni1te dimi1trіe: i4bo dэsnьmi prosіslъ є3si2, i3 vidBnіi kvi1lsz є3si2 zovhй: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

VsE prešedъ čyvstvo, preblaženne, ўmY pervomu pribli1žilsz є3si2 duši2 tvoeS čistot0ю, žitіs že svёtlostію, vэncen0sče dimi1trіe, zovhй: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Želanіemъ ѕёlьnыmъ, preblaženne, i3zslёdilъ є3si2 bGon0snagw sergіa veli1kagw žitіE bžctvennoe, ži1zni svёtlostію porevnovalъ є3si2, prehvalьne, bhvъ ќbw i3 sobesёdnikъ segw2 i3zrsdenъ voi1stinnu.

BGor0dičenъ: Ќmъ bezstrastenъ vo ўtr0bэ tvoeй soedinsetsz čelovёčeskomu ўmY, prečctaz, pl0ti že debelьstv0mъ podъ lёtomъ bhvъ lёtъ prevhššій. Tёmъ tS, bcde, vёroю i3 lюb0vію slavimъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: CRS nbcnago, є3g0že poю1tъ vHi ѓgGlьstіi, hvali1te i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

St0lpъ njduševlennый, dž§e dimi1trіe, i3 i3st0čnikъ newskydnый voi1stinnu, slэpы6z prosvэщaz, razslablєnnыz ўkrэplsz, i3 bёsы progonsz, ne t0kmw ў gr0ba, no i3 na mёstэhъ, i3dёže i4mz tvoE naricaюtъ sъ lюb0vію.

Ćkože drugjй i3lіA kvi1vsz, sugybu blagodatь namъ dalъ є3si2, tvo‰ čestnы6z m0щi, toči1ti i3scэlє1nіz trebuющыmъ, kvlenіemъ že tvoi1mъ i3 po smerti, prepod0bne dž§e dimi1trіe, i3nhhъ ѕlhhъ ўstrašaz, i3 pače i3nы6mъ i3scэlє1nіz tvorS vBrnыmъ.

I#nogdA prbr0českimъ daromъ t bGa, blaženne, počtenъ bhlъ є3si2, vssčeski že trebuющыmъ mi1lostivъ pokazovalsz є3si2: i3 nhnэ, dž§e dimi1trіe, mi1lostivomu sp7su za nы2 moli1sz, vospэvaющыz i3 prevoznossщыz є3go2 vo vёki.

BGor0dičenъ: Raduйsz, prt0le gDenь ngnezračnый, raduйsz, dvere neveщestvennagw blistanіz: raduйsz, džblače, slnce vozsіsvšій pravednoe hrtA sp7sa našego: є3g0že prevozn0simъ vo vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Beznačalьna rodi1telz sn7ъ, bGъ i3 gDь, vopl0щsz t dv7ы namъ kvi1sz, njmračє1nnaz prosvэti1ti, sobrati rastočє1nnaz. Tёmъ vsepёtuю bcdu veličaemъ.

Prečestnhй dimi1trіe, nhnэ či1stw ўslaždazsz i3 pi1щu prіemlz pače ќmnыz, i3dёže sob0ri s™hhъ džkrestъ gDa likyюtъ, blaženne, i5že tS nhnэ čtyщыz hodataйstvuz kъ sebЁ privlecы2.

Prešelъ є3si2 raduzsz želanіemъ vъ raй kъ є3di1nomu voi1stinnu blaženstvu, kъ preb0lьšeй dobr0tэ, i3 kъ ži1zni voi1stinnu nestarёющeйsz, i3 svёtu nevečernemu, bGon0se dž§e dimi1trіe.

Ćkw s0lnce prosіslъ є3si2 vъ monašeskihъ sob0rэhъ, t mladhhъ nogteй njsvzщenъ bhlъ є3si2, ćkože zarю2 i3spuщaz dobrodёtєli tvoegw2 žitіS, presladkій dimi1trіe, bGon0se dž§e prpdbne.

BGor0dičenъ: Razumёvše i3zdaleča prozorli1vыma nči1ma prbr0cы, tS ćvэ provozvэsti1ša hotsщuю m™rь bhti vsedёtelю vLcэ vsёhъ: tёmъ tS, vsepёtaz, bcdu i3spovёduemъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Voi1stinnu bcdu tS i3spovёduemъ, spasennіi tob0ю, dv7o čctaz, sъ bezpl0tnыmi li1ki tS veličaющe.

Kvlenіemъ bžctvennыmъ sіseši, dž§e dimi1trіe prepod0bne, ćkože njbэщalsz є3si2, blaženne, moli1tvoю gradъ tv0й sohrani1lъ є3si2 t hotsщihъ voevati bezъ vinы2 lю1di tvo‰, svste.

T bGa pokazalsz є3si2 namъ cэli1telь nedyguющыmъ vъ padenіihъ, njči1stnikъ že, blaženne, i3 progoni1telь lukavыhъ duhHvъ: tёmъ tS vsi2 veličaemъ.

Ѓщe i3 prestavilsz є3si2 t nasъ, dž§e dimi1trіe, vъ hramэhъ bžctvennыhъ s™ёй trbcэ predstoS, hramъ d¦u s™0mu bhlъ є3si2: moli1sz za vs‰ hrіstіanы, i4noki že i3 prostcы2, tebE veličaющыz.

BGor0dičenъ: Voi1stinnu, bcde, tob0ю spasšіisz i3spovёduemъ tS, dv7o vLčce, ćkw rodilA є3si2 namъ bGa sp7si1telz, є3di1nago t trbcы sn7a i3 sl0va, krt0mъ raz0ršago smertь: є3g0že nj nasъ sъ prepod0bnыmъ dimi1trіemъ moli2 tebE veličaющihъ.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: Žєnы2 ўslhšite:

Mіrskagw pristrastіz ćkw t skvernы ўkloni1lsz є3si2, i3 ѓlčboю pl0tь ўvzdi1lъ є3si2, dž§e, i3 nbcnoю slavoю so ѓgGlы njbogati1lsz є3si2: tёmže neprestannw moli2 nj nasъ hrtA bGa, prepod0bne dimi1trіe. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

TS predstatelьnicu i4mamы vsi2 grёšnіi q pres™az dv7o! Tы2 blagopremёnna sotvori2 sn7a tvoego2 maternimi tvoi1mi moli1tvami.

Na hvali1tehъ stіhi6rы, na d7, glasъ є7.

Pod0benъ: Prepod0bne dž§e:

Prepod0bne dž§e, dyšu tvoю2 sъ tёlomъ njči1stivъ, i3 s™0mu d¦u prekrasnaz nbi1telь kvi1sz, i3 slavna tS koncє1mъ, preblaženne dimi1trіe, sodёla: vъ čudesёhъ že veli1kago svэti1lьnika, prosvэti1všago syщihъ vo mracэ, ćkw nastavnika i4nokwmъ sošedšesz velemydrennw ўblaži1mъ. Dvaždы.

Kvi1lsz є3si2, bGoblaženne, mydraz pleni1ca, svzzyz mnHgaz vr†gъ njpolčє1nіz: tёmže i3 vэncemъ ўvszlsz є3si2 neuvzdaющimъ, veselіe i3 radostь, i3 slavu vёčnuю vosprіslъ є3si2, bGomydre dimi1trіe, moli2 hrtA bGa, darovati mi1rъ mjrovi, i3 dušamъ našыmъ velію mi1lostь.

Prepod0bne dž§e, tэlє1snыz str†sti ѕёlьnыmъ vozderžanіemъ, i3 p0stničeskimi moli1tvami že i3 trudы2, sleznыmi pot0ki i3 p0tы, ќglіz sladosti pogasi1lъ є3si2, i3 vъ čudesёhъ slavna tS pokazA gDь rwss‡йskimъ lю1demъ, dimi1trіe blaženne. I# ўkrasi1 tz vhšnimi darov†nіi: є3myže slyžiši sъ nbcnыmi si1lami, ї}su člvэkolю1bcu, i3 sp7su dyšъ našihъ.

Slava, glasъ ѕ7:

Prіidi1te prazdnolю1bcы, i3 pHstnikъ sosl0vіe vёroю sošedšesz, i4stinnago p0stnika dnesь počitaющe: raduйsz, šestvovavъ po stopamъ vLki hrtA ќzkій pytь, i3 bezstrastno žitіE, ćkože drevle ґvraamъ pravednый, dž§e dimi1trіe, strannolю1bіe pritzžavъ, preseli1lsz є3si2 t ntečestva tvoegw2 do mёsta, i3dёže nhnэ blagouhaetъ i3scэlє1nіz čestn0e tёlo tvoE vsBmъ pritekaющыmъ i3 vopію1щыmъ: q vseblaženne i3 prepod0bne! P0stnikwmъ pohvalo2 i3 sobesёdniče bezplHtnыmъ, blagočesti1vomu že їmperatoru našemu na pog†nыz spos0bniče, i3 nastavniče i4nokwmъ, i3 nj nasъ moli1sz hrtY bGu, spasti2 dyšы našz.

I# nhnэ, bGor0dičenъ.

Slavosl0vіe veli1koe, i3 tpystъ.

Na lіturgji blžє1nna, t kanHna №-gw pёsnь G- z, i3 v7-gw pёsnь ѕ7-z.

Prokjmenъ, glasъ z7:

ČestnA predъ gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2:

Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ, ±že vozdade mi;

Ґpctolъ kъ galatwmъ, začalo sGi.

Ґllilyіa: Blaženъ myžъ, bosйsz gDa, vъ zapovэdehъ є3gw2 vosh0щetъ ѕэlw2.

Stjhъ: Si1lьno na zemli2 bydetъ sёmz є3gw2.

E#đlіe t luki2, začalo k7d.

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю bydetъ pravednikъ:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.