NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Fevruarіa ‹

S™agw myčenika haralampіa.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы, glasъ ѕ7.

Pod0benъ: VsE tl0žše:

Vesь t ю4nosti vozloži1vsz vLcэ, segw2 vozželalъ є3si2, i3 togw2 stopamъ poslёdovalъ є3si2: njči1stivsz že vsskіz strasteй skvernы, bžctvennoю blagodatію njbogati1lsz є3si2 tvori1ti i3scэlє1nіz, i3 čudodёйstvovati presl†vnaz: i3 myčenikъ bhlъ є3si2, vsskimi prilHgi mučenій neprekl0nenъ prebhvъ, si1loю požeršagwsz na krtЁ. E#g0že prilёžnw moli2 nj dušahъ našihъ.

Gvozdьmi2 prigvoždaemo tvoE blažennoe tёlo terpэli1vnoe, stradalьče haralampіe, i3 nepobэdi1moe, dyšu neprel0žnu, i3 ќmъ nekradomь, soblю1dъ sokrušaemь: bžctvennoe bo želanіe tS, slavne, bogatnw raspalsše, i3 terpёti mykъ vsskій vi1dъ pouщaše, myčeniče strastoterpče, hrt0vыhъ stradanій džbщniče. E#g0že so derznovenіemъ moli2 nj dušahъ našihъ.

Radostь presvёtluю, i3 prečestnyю slavu postradavъ naslёdovalъ є3si2, i3 vёčnuющee radovanіe, svzщenniče prepod0bne, stradalьče čestnhй, v0ine d0blestvennый, i4že vHinstva i3 njpolčє1nіz ѕmіi1na kroveй tvoi1hъ tečenьmi ćvэ potopi1lъ є3si2 blagodatію, i3 bžctvennoю moli1tvoю mє1rtvыz vozdvi1glъ є3si2 i4stinnw, so derznovenіemъ molssz nj dušahъ našihъ.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ.

Pod0benъ: VsE tl0žše:

Ўzzvlennago mS razb0йničeskimi demwnwvъ nahHdы, i3 ležaщa vsego2 nedёйstvenna, vsenepor0čnaz, na puti2 vsegdA nestosnnagw žitіS, i3 mi1losti trebuющa, vsk0rэ posэti2, vіno2 vozlіsvši i3 є3leй na neiscBlьnыz r†nы, i3 ko blagozdravію vozvedi2: ćkw da tS slavlю, i3 lюb0vію po d0lgu vospoю2 veli6čіz tvo‰, čctaz є3di1na m™i dv7o.

KrtobGor0dičenъ.

Nryžіe, ćkože rečE smmeHnъ, serdce tvoE pr0йde, prečctaz vLčce, є3gdA ўzrёla є3si2 i3zъ tebє2 vozsіsvšago, neizrečennыmъ sl0vomъ, t bezzak0nnыhъ ćkw njsuždena voznosi1ma na krtъ, džcetъ i3 želčь vkušaющa, vъ rebra že probodaema, i3 rycэ i3 n0zэ prigvoždaєmы, i3 rыdaющi vosklicala є3si2, m™rski vopію1щi: čto2 sіE, čado sladčaйšee, n0voe tainstvo;

Troparь, glasъ d7:

Myčenikъ tv0й, gDi, haralampій vo stradanіi svoemъ vэnecъ prіstъ netlёnnый t tebє2 bGa našegw: i3mёzй bo krёpostь tvoю2, muči1teleй nizloži2, sokruši2 i3 demwnwvъ nemoщnы6z derzwsti. Togw2 moli1tvami spasi2 dyšы našz.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ.

KanHnъ. Glasъ ѕ7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Ćkw po syhu pэšešestvovavъ ї}lь, po bezdnэ stopami, goni1telz faraHna vi1dz potoplsema, bGu pobёdnuю pёsnь, poi1mъ, vopіsše.

Sъ li6ki šestvuz veselw vъ mhslennыhъ nbcnыhъ selэhъ, i3 sіsz svёtomъ nevečernimъ, i3zbavi mS t strasteй moli1tvami tvoi1mi, mydre, ćkw da poю1 tz.

Svэton0snaz tvoS pamztь s0lnečnaz njblistaetъ darwvanіz, i3 prosvэщaetъ vёrnw vъ neй čtyщыz tS, radosti presvёtlыz voi1stinnu, myčeniče tezoimeni1te.

Kroveй tvoi1hъ kaplzmi slanoe nevёrіz m0re potopi1lъ є3si2, rэkA blgočestіz bhlъ є3si2, hrt0vu naposющi voi1stinnu cRkovь pri1snw.

BGor0dičenъ: GrэhHvъ byrz, i3 pomыšlenій proti6vnыz v0lnы, i3 strasteй našє1stvіz na mnЁ preid0ša: no tvoeю, bcde dv7o, deržavnoю moli1tvoю spasi1 mz.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Nёstь s™ъ, ćkože tы2, gDi b9e m0й, vozneshй r0gъ vёrnыhъ tvoi1hъ, blže, i3 ўtverdi1vый nasъ na kameni i3spovёdanіz tvoegw2.

Nёstь tnю1dъ i3zreщi2 čudesъ mn0žestva, ±že sodёlalъ є3si2 є3щE vъ ži1zni hodS, i3 kъ bGu prešedъ, strastoterpče myčeniče dostočydne.

Si1loю bžctvennoю ўkrёplьsz, nekrёpkuю naglostь bezzak0nnыhъ nizloži1lъ є3si2, ćkože v0inъ krёpokъ, haralampіe stradalьče, ćkw nryžnikъ bžctvennagw njpolčenіz.

Kroveй i3stekšыz t0ki tvoegw2 tэlesE vesь nečestіz plamenь i3 lю1toe zapalenіe ўgasi1ša, sladosti že pot0kъ tebЁ i3shodataiša.

BGor0dičenъ: S™hhъ s™ago bGa rodilA є3si2, vses™az, svstosti hramъ ćvlьšisz či1stъ, i3 dverь, є4юže є3di1nъ hrt0sъ pr0йde, spasaz čelovёčestvo.

Sэdalenъ, glasъ G.

Pod0benъ: Bžctvennыz vёrы:

St0lpъ nezhblenъ cRkve, svэti1lьnikъ neugasi1mый vselennыz, strtoterpče, kvi1lsz є3si2, haralampіe: i3 prosіsvъ s0lnca svэtlёe, jdwlьskuю tgonseši tmY, myčeniče slavne, hrtA bGa moli2, darovati namъ velію mi1lostь.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Bžctvennaz bыlA є3si2 ski1nіa sl0va, є3di1na vsečctaz dv7o m™i, čistot0ю ѓgGlы prevozšedšaz, pače vsёhъ menE perstь bhvša, njskvernena plotski1mi pregrэšenьmi, njči1sti moli1tvъ tvoi1hъ bžctvennыmi vodami, podaю1щi, čctaz, velію mi1lostь.

KrtobGor0dičenъ: Neskvernaz ѓgnica sl0va, netlёnnaz dv7o m™i, na krtЁ zrsщi povёšena i3zъ neS bezъ bolёzni prozsbšago, m™rolёpnw rыdaющi vopіsše: ўvы2 mnЁ, čado moE, kakw straždeši v0leю, hotS i3zbaviti t strasteй bezčestіz čelovёka;

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Hrt0sъ, moS si1la, bGъ i3 gDь, čestnaz cRkovь bGolёpnw poetъ, vzыvaющi, t smhsla či1sta, nj gDэ prazdnuющi.

Krasenъ bhlъ є3si2 pomazavsz kr0vію čestnagw mučenіz, i3 dobr0tami segw2 ўkrasi1vsz, haralampіe, stradalьcєvъ ўkrašenіe i3 ўtverždenіe.

Demwnskaz k†piщa tvoi1mъ sokruši1lъ є3si2, strastoterpče, myžestvomъ, hramъ tebE samago s™agw d¦a, i3 terpёnіz nel0žnagw st0lpъ pokazalъ є3si2 i3 džbrazъ.

Na vыsotY voznesše rycэ, slavne, tmы2 predstatelє tvo‰ rebra strogahu nogtьmi2, vёčnoe i4stinnw i3shodataivše tebЁ naslaždenіe.

BGor0dičenъ: Krёpostь moS, i3 pёnіe moE hrt0sъ bGъ, i3zъ tebє2 vozsіsvый, premn0žestvomъ, čctaz, blagosti i3zbavi nы2 pervagw prestuplenіz.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: B9іimъ svёtomъ tvoi1mъ, blže, ќtrenюющihъ ti2 dyšы lюb0vію njzari2, molю1sz, tS vёdэti, sl0ve b9ій, i4stinnago bGa, t mraka grэh0vnagw vzыvaющa.

Bžctvennuю strastь, nasъ radi strasti preterpёvšagw, tverdw, myčeniče hrt0vъ, podražavъ, terpi1ši vo vsemъ tёlэ, slavne, gvozdeй prigvoždє1nіz d0blestvennэ.

Bezslovesіe goni1teleй, sl0vo sobeznačalьnoe nc7Y, i3spravlsz, premydre, sl0vo bezslovє1snыmъ ćvэ vlagaetъ, razrэši1ti t ю4zъ tS povelэvaющa.

Rwžnы2 pronzenъ, ўzzvi1lъ є3si2 serdce lю1tagw zemnor0dnыhъ bori1telz, kopіemъ myžestva i3 terpёnіz tvoegw2, bGomydre strastoterpče dostočydne.

BGor0dičenъ: Bžctvennыmъ sіsnіemъ tvoi1mъ, blgaz, njmračennuю moю2 dyšu slastьmi2, prosvэti2, i3 ko spasenіz stezsmъ nastavi, ćže є3di1na sp7sa hrtA r0ždšaz.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Žiteйskoe m0re, vozdvizaemoe zrS napasteй byreю, kъ ti1homu pristaniщu tvoemY pritekъ, vopію1 ti: vozvedi2 t tli2 živ0tъ m0й, mnogomi1lostive.

Svэti1lьnikъ bhlъ є3si2, stradanій tvoi1hъ svёtomъ prosvэщaz koncы2: i3spovёdueši i4mz hrt0vo predъ muči1tєli, strastoterpče hrt0vъ preslavne.

Bžctvennыz raspalsemь ngnemъ lюbvE, ros0ю vёrы ѕločestvuющihъ ўgasi1lъ є3si2 zapalenіe, hrtHva čudesA nevBrnыmъ pokazyz, dostočydne.

Ži1zni želaz bezsmertnыz, plotsk†z, haralampіe, ўmertvi1lъ є3si2 strastn†z dvižє1nіz: i3 moli1tvoю mє1rtvыz vozstavilъ є3si2, vospэvaющыz vo vsёhъ tS proslavlьšago.

BGor0dičenъ: Strasteй mS koleblющasz soproti1vnыmi prilHgi, m™i b9іz, ўtverdi2, ćkw bezstrastіz r0ždši i3st0čnikъ: kъ tebё bo pribэg0hъ, čelovёkwmъ veli1komu pribёžiщu.

Kondakъ, glasъ }.

Pod0benъ: Ćkw načatki:

Pod0bstvovavъ blgodatію sщ7enstva, slavne, cRkovь svёtlw ўkrasi1lъ є3si2 bžctvennыmъ stradanіemъ, є4že za hrtA prіslъ є3si2 d0blestvennw raduzsz, haralampіe, čestnhй svэti1lьniče vsemjrnый, njsіzvazй koncы2, ćkw nepobэdi1mый.

Jkosъ: Pastыrz hrtA bGa našego, ćkw ѓgnca na zemlю blgovoli1všago prіiti2, grэhi2 vzemlющago, i3 nedygi vsёhъ ponesšago ravnowbrazovavъ, myčeniče svste, dyšu za džvcы položi1lъ є3si2, vozvэщaz є3gw2 str†sti: tёmъ dnesь vsi2 poemъ tS pёsnьmi, ćkw nepobэdi1ma.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: DŽtrocы vъ vavmlHnэ peщnagw plamene ne ўbosšasz, no posredЁ plameni vverženi, njrošaemi poshu: blgoslovenъ є3si2, gDi, b9e ntє1cъ našihъ.

Priwbщazsz mykamъ, i3 ngnemъ njpalsemь, strastoterpče hrt0vъ, ćkw zlato či1sto bhvъ, i3 svzщenno vozloženіe hrt0vo bhlъ є3si2.

Moli1tvъ tvoi1hъ ros0ю prebezzak0nnuющihъ peщь ўgasE, mydre, i3 i3zbavlenъ bhlъ є3si2, pэsnopoS sotv0ršemu: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e ntє1cъ našihъ.

NJpolčenіemъ stradanій drevo kvi1lsz є3si2 vыsokorasleno, sowsэnsющo vBrnыz t plamennagw grэhA, zovyщыz: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: Radostь prіemšaz vъ prečctэmъ črevэ tvoemъ, bcde čctaz, veselіz serdce moE i3sp0lni, pečalь tgonsщi strasteй, prisnodv7o.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: I#zъ plamene prepodHbnыmъ r0su i3stoči1lъ є3si2, i3 pravednagw žertvu vod0ю popali1lъ є3si2: vs‰ bo tvori1ši, hrtE, t0kmw є4že hotёti. TS prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

Tečє1nіi kroveй nakapaemь, ranъ dobr0toю ўkrašaemь, pobэdi1telьnыmъ blgolёpnw vэncemъ ўd0brenъ bGu predstalъ є3si2, myčeniče.

Mykъ džblacы ne pokrhša myžestva tvoegw2, myčeniče, i3 d0blesteй, goni1teleй ne njmrači2 soprotivlenіe tvoegw2 presvёtlagw, bGomydre, terpёnіz.

Svzщennikъ že i3 myčenikъ nepobэdi1mь, v0inъ d0blь, i3 st0lpъ nepokolebi1mь, ўtverždenіe vёrnыhъ, nečestіz protivob0recъ, voi1stinnu kvi1lsz є3si2, bGomydre strastoterpče.

BGor0dičenъ: Vssčєskaz sotvori1vый bžctvennыmъ hotёnіemъ, voshotёvъ vo črevэ tvoemъ vseli1sz, čctaz, i3stlёvšыz nы2 njbnovi1ti hotS: є3g0že prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: BGa čelovёkwmъ nevozm0žno vi1dэti, na neg0že ne smёюtъ či1ni ѓgGlьstіi vzirati: tob0ю bo, vsečctaz, kvi1sz čelovёkwmъ sl0vo voploщenno, є3g0že veličaющe, sъ nbcnыmi vHi, tS ўblažaemъ.

Ni džgnь, ni mečь, no nižE smertь, ni gonenіe, ni sk0rbь, ni gladъ, nižE bэdA, ni mykъ vsskihъ ўmыšlenіe vozm0že t lюbvE b9іz voi1stinnu tluči1ti tS sotv0ršagw, stradalьče dostočydne.

Stroganьmi nogteй ўmerщvlenіz sovlekъ ri6zы, ndeždami t kroveй tebE, strastoterpče, ўkrasi1lъ є3si2: tёmže so derznovenіemъ, myčeniče nepobэdi1me, vsёhъ vLcэ i3 bGu raduzsz predstoi1ši.

Radosti polnA i3 b9estvennыz svёtlosti podatelьna, haralampіe, pamztь tvoS mjru vozsіS, strasteй zi1mu tgonsщi, vs‰ prosvэщaющi, ю4že prazdnuющe njbrэtaemъ pregrэšenій njčiщenіe moli1tvami tvoi1mi.

BGor0dičenъ: Strasteй byrz smuщaetъ mS, i3 slasteй pogružaetъ trevolnenіe, vsenepor0čnaz, k0rmčіz hrtA r0ždšaz, ryku mi2 p0moщi prostri2, i3 spasi1 mz, є3di1na spasenіe vёrnw blažaщihъ tS.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.