NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Noemvrіa є7

S™hhъ m§nikъ, galaktіHna i3 є3pіsti1mi.

Na GDi, vozzvahъ: stіhi6rы, m§nikwmъ, glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

Vlek0mъ vospitanъ vёrы, mykъ radi mn0gihъ, galaktіHne, i3 skorbeй, vo hrt0vъ dosti1glъ є3si2 vozrastъ, bhvъ prіstna žertva i3 soveršenno zakolenіe, samov0lьnыmъ stremlenіemъ, vsebogate. Q tverdыz tvoeS i3 i3zvёstnыz vёrы! E$юže bGa poluči1lъ є3si2, njbožaemь nhnэ soveršennэйše.

Hud0žestvennэ vzыskala є3si2 blagi1hъ i3st0čnika, želannыhъ kraйnэйšee, togw2 svёtlostьmi, i3 dyšu i3 pomыšlenіe njzari1la є3si2, bGoblžennaz, i3 nizloži1la є3si2 krёpkimi protivlє1nіi mnogok0znennago i3 drevnzgo muči1telz, monašestvuющihъ b9estvennoe ўkrašenіe, m§nice mnogostradalьnaz.

DvA svэti6lьnika presvBtlaz vost0ka ќmnagw vozsіzvaюtъ blgodatію, i3 tvarь vsю2 blagočestnw njzarsюtъ prevoshodsщimi stradanій svёtlostьmi, i3 vračevanій bžctvennыmi razžžє1nіi. I$hže presvёtlый prazdnikъ počitaющe, tёhъ radi vs‰ njsvzщaющago hrtA proslavimъ.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: Pod0benъ t0йže:

Raduйsz, dyšъ prosvэщenіe, grэšaщihъ proщenіe, neradi1vыhъ i3spravlenіe: raduйsz, ўtэšenіe i3 radostь, skorbsщihъ pom0щnice: raduйsz, blgaz, nemoщnhhъ dyšъ i3scэlenіe: raduйsz, primirenіe kъ bGu i3 hodataice, serafjmwvъ vsёhъ ćkw syщi s™ёйši, čctaz.

KrtobGor0dičenъ: TS vi1dzщi prigvoždaema na krtЁ, ї}se, i3 strti prіemlющa v0leю, dv7a i3 m™i tvoS, vLko, ўvы2 mnЁ, vopіsše, čado sladkoe: r†nы nepravednw kakw terpi1ši, vračY, i3scэli1vый čelovёčeskoe nemoženіe, i3 t tli2 vsёhъ i3zbavivый miloserdіemъ tvoi1mъ;

Troparь, glasъ d7:

Myčєnicы tvoi2, gDi, vo stradanіihъ svoi1hъ vэncы2 prіsša netlBnnыz t tebє2 bGa našegw: i3myщe bo krёpostь tvoю2, muči1teleй nizloži1ša, sokruši1ša i3 demwnwvъ nemwщnhz derzwsti. Tёhъ moli1tvami spasi2 dyšы našz.

Na ќtreni džba kanHna nktHiha, i3 s™hhъ kanHnъ na d7, glasъ }, є3gHže kraegranesіe:

Soprygъ stradalьcєvъ nesopryženъ pёti podobaetъ.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: I#strssšemu vъ m0ri muči1telьstvo faraHne, i3 ї}lz syšeю nastavlьšemu poi1mъ hrtY, ćkw proslavisz vo vёki.

Životvorsщeй trbcэ, vseblženne, predstoS radostnw, i3 svёtlыmi m0lnіzmi prosvэщaemь, i3sprosi2 prosvэщenіe soveršaющыmъ tvoю2 svztyю pamztь.

D¦omъ s™hmъ raspali1vъ tvoю2 dyšu, požžE str†sti plotsk‡z post0mъ, i3 pogasi1lъ є3si2 džgnь bezb0žіz kr0vnыmi strusmi.

R0dъ i3 bogatstvo i3 deržavu hrtA radi njstavivъ, i3 vzemъ, prpdbne, krtъ, monašestvovalъ є3si2 bGolёpnw, so є3pіsti1mіeю blžennoю, tvoeю soprygoю.

BGor0dičenъ: Zastypnice skorbsщihъ, spasenіe nadežde nenadёющihsz, bcde vsepёtaz, moli2 prilёžnw i3zbavitisz namъ t bёdъ.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Ўtveržeй sl0vomъ nb7sA, i3 zemlю njsnovavый na vodahъ mn0gihъ, ўtverdi1 mz kъ pёnію slavosl0vіz tvoegw2, gDi.

Dnevnyю ѕvэzdY, t nepl0dnыhъ čreslъ, m§nice, tS proizvedE r0ždšaz tS, n0щь bezb0žіz razorsющu.

Čistot0ю lюbvE njderži1mь, dёvstvovati nauči1lъ є3si2 sъ tob0ю sopryžnicu: sъ neюže postradavъ zak0nnw, myčeniče galaktіHne, proslavisz.

Qle ženы2, predi2 i3skušє1nіz myčeničєskaz nauči1všіzsz vs‰ priklю6čšazsz, tkrovenіemъ bžctvennыmъ, i3 nizloži1vši muči1telz.

BGor0dičenъ: Ўmerщvlena strastьmi2 vrednыmi ži1va sotvori1 mz, živ0tъ r0ždšaz, razori1všago ntrokovi1ce vsю2 smertnuю si1lu.

Sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Sk0rw predvari2:

Post0mъ ўkrasi1vъ tvoeS zri1telьnoe duši2, lučami že stradanіz prosvэщaeši vBrnыz, galaktіHne blaženne. Tёmъ, tv0й s™hй i3 svэton0snый denь vёroю soveršaющe, blagočestnw tebЁ vopіemъ: ćkw i3mёz derznovenіe kъ bGu, moli2 spasti1sz namъ.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

NJbnovi1la є3si2, čctaz, bžctvennыmъ ržctv0mъ tvoi1mъ, i3stlёvšee vo strastehъ zemnor0dnыhъ mertvennoe suщestvo2, i3 vozdvi1gla є3si2 vs‰ t smerti kъ ži1zni netlёnіz. Tёmže tS po d0lgu blaži1mъ vsi2, dv7o preproslavlennaz, ćkože proreklA є3si2.

KrtobGor0dičenъ: Dv7o prenepor0čnaz, m™i hrtA bGa, nryžіe pr0йde tvoю2 pres™yю dyšu, є3gdA raspinaema vi1dэla є3si2 v0leю sn7a i3 bGa tvoego2: є3g0že, blgoslovennaz, molsщi ne prestaй, proщenіe pregrэšenій namъ darovati.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: I#zъ gorы2 priwsэnennыz, sl0ve, prbr0kъ, є3di1nыz bcdы, hotsщa voploti1tisz bGovi1dnw ўsmotri2, i3 so strahomъ slavosl0vzщe si1lu tvoю2.

Ѓgncы slovesnіi kvi1stesz, pastыrю vsecRю2 ćvstvennw poslёduющe, i3 vъ nbcnэй njgradэ vэncen0scы sъ myčєniki vseli1stesz.

Soprzženіe i3zbranno kvi1stesz, razdэlsющe brazdY čestnagw i3 d0bragw svidёtelьstva, i3 sodёlaste klasъ, vъ ži1tnicahъ nbcnыhъ soblюdaemь.

Po hrtЁ ўsэkaemi, d0blіi, n0zэ i3 glavы6 i3 n0gti i3 ryki, i3skoreni1ste lestь nečestіz, i3 pobэdon0scы kvi1stesz.

BGor0dičenъ: LJzhkъ zemnhhъ dost0йnэ ne m0žetъ vospёti tS b9ію rodi1telьnicu, ćvlьšuюsz, vsenepor0čnaz prčctaz, hrtіanъ pribёžiщe.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ќtrenюющe, vopіemъ ti2, gDi, spasi1 nы: th bo є3si2 bGъ našъ, razvэ tebє2 i3n0gw ne vёmы.

Ćkw mlek0mъ vospitavsz p0stničeski, galaktіHne, vo i3spolnenіe soveršennoe hrt0vыhъ strteй dosti1glъ є3si2.

Ўm0mъ njčiщennыmъ vi1dэla є3si2, є3pіsti1mіe, vzztA prevыs0kw s™hhъ na pok0iщe.

M§nikwvъ sovodvorenіe poluči1ste vъ vhšnihъ, bezsmertnuю slavu, prpdbnom§nicы, njbrэt0ste.

BGor0dičenъ: RodilA є3si2 vъ lёto bezlёtnago, prečctaz, bhvša člvёka, da spasetъ čelovёka.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Ri1zu mnЁ podaždь svёtlu, njdэsйsz svёtomъ, ćkw ri1zoю, mnogomlctive hrtE b9e našъ.

Baneю bžctvennagw prosvэщenіz kъ bezsopr{žnыmъ pristupi1ste, kr0vію poslэdi2 kreщšesz, stradalьcы, soveršennэйše.

Mn0gimъ žest0čestvomъ dyšu prosvэti1vъ post0mъ, krasnY kvi1lъ є3si2, galaktіHne, svёtomъ stradanіz.

Na kolesni1cэ kr0vi vašez vsёdše, m§nicы, i3 pytь postig0ste nbcnый, vъ nemže počivaete.

BGor0dičenъ: Ravnočestna rodilA є3si2 nc7Y sn7a, neiskusobračnaz, i3 mlek0mъ pitala є3si2 pitatelz vsёhъ pače ўmA.

Kondakъ, glasъ v7.

Pod0benъ: Vhšnihъ i3щS:

M§nikъ hrt0vыhъ polkHmъ pričt0stesz, d0brэ hrabrstvovavšыmъ, svёtlw podvizavšesz, galaktіHne slavne, sъ čestn0ю sopryžniceю, i3 sostradavšeю tebЁ є3pіsti1mіeю. E#di1nomu bGu neprestannw moli1tesz nj vsёhъ nasъ.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: ЃgGlomъ džtroki i3zъ ngnS spashй, i3 gremsщuю peщь preloži1vый na r0su, blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Ўnevёstivšisz sl0vu, є3pіsti1mіe, bžctvennomu, tS njbnaži1ti tщaщыzsz njslэpi1la є3si2 nevBrnыz, i3 pokazvšыzsz svёta č†da kvi1la є3si2.

Požreti bogHmъ bezd{šnыmъ trekšesz tnю1dъ, i4stinnomu bGu našemu, i3 dyšъ vLcэ žertva, m§nicы, čestnaz prines0stesz.

Na džgnь mučenіz privedenъ, galaktіHne, kr0vnыmi potHki bezb0žіz plamenь, m§niče, pogasi1lъ є3si2, mydre, vopіS: blgoslovenъ є3si2 gDi, b9e ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: Sъ vhšnimi vsёmi nbcnыmi či1nmi veleglasnw tS vsi2, bGorodi1telьnice ntrokovi1ce, tob0ю spasennіi, blaži1mъ.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Beznačalьnago cRS slavы, є3gHže trepeщutъ nbcnыz si6lы p0йte svzщennicы, lю1dіe, prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Ravnočє1stnы čistot0ю, i3 ravni poщenіemъ i3 stradanіemъ syщe, r†vnыz t bGa poluči1ste darы, d0blіi stradalьcы.

Sočetanіe netlёnіemъ sohrani1ste, vozželёvše ѓgGlьskoe žitіE, sъ ni1miže radostnw, gDni straston0scы likyete dost0йnw.

StoS predъ sudi1щemъ myžeski, propovёdalъ є3si2, myčeniče, є3di1nago gDa bGa i4stinnago, i3 mnogob0žіz razruši1lъ є3si2 šatanіe.

BGor0dičenъ: Ćkw čestenъ i3 prevhššій prt0lъ syщuю bGa vhšnzgw vospoemъ lю1dіe, є3di1nu po ržctvЁ m™rь i3 dv7u.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Prozvlennoe na gorЁ zakonopol0žniku vo ngni2 i3 kupinЁ, roždestvo2 prisnodv7ы, vъ naše vёrnыhъ spasenіe, pёsnьmi nem0lčnыmi veličaemъ.

St0lpъ kvi1lsz є3si2, bGomydre, nbcnый, cRkve njsnovanіe, i3 st0lpъ blagočestіz, i3 m§nikwvъ i3 p0stnikwvъ, galaktіHne, ўtverždenіe, i3 bžctvennoe ўdobrenіe.

ProcvэlA є3si2 vъ dvctvennыhъ cvёtэhъ, ćkože šip0kъ, i3 vo ўd0lіihъ myčeničeskihъ blagov0nstvuющi, ćkw krjnъ, є3pіsti1mіe dv7o, m§nice gDnz. Tёmъ tS soglasnw ўblažaemъ.

Svёtomъ tris0lnečnыz svёtlosti njzareni, kъ tomY preid0ste nhnэ, shnove svёta ćvlьšesz, moli1tesz prosvэщenіe darovati, m§nicы, vёroю hvalzщыmъ vы2.

BGor0dičenъ: Tы2 є3si2, bcde, nryžіe naše i3 stэnA, tы2 є3si2 zastuplenіe kъ tebЁ pribэgaющыmъ: tS nhnэ na moli1tvu podvizaemъ, da i3zbavimsz t vr†gъ našihъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.