NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Noemvrіa k7z

Po bz7э znamenіe, bhvšee prečctoю bcdeю vъ veli1komъ novёgradэ.

Na malэй večerni, Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы na d7, glasъ №.

Pod0benъ: Nbcnыhъ činHvъ:

Nhnэ nastA denь radostenъ i3 veselіz i3sp0lnenъ dnesь: t skorbeй bo premэnenіe, dv7o bGorodi1telьnice, znamenіe їkHnы tvoeS, prečctaz, prazdnikъ svёtelъ toržestvyющe zovemъ: vLčce, i3zbavi t bёdъ dyšы n†ša. Dvaždы.

SE nhnэ vremz blagoprіstno, sE nhnэ denь spasenіz, sE hramъ presvёtelъ i3 mёsto svzщenіz, znamenіz їkHnы tvoeS, prečctaz, prazdnikъ duh0vnэ soveršaющe, vopіemъ: vLčce m™i hrtA bGa, i3zbavi t bёdъ dyšы našz.

Čydnoe njdolёnіe, i3 znamenіe strašno i3 veщь preslavnuю dnesь prazdnuющe lю1dіe tvoi2, bcde, pohvalьnuю pёsnь sъ gavrіi1lomъ prin0simъ ti2, glag0lющe: raduйsz, njbradovannaz.

Slava, i3 nhnэ, glasъ №:

Di6vna pravoslavnыhъ toržєstvA, dnesь stekšesz palHmskaz pBnіz prinesemъ, glag0lющe: voskrni2, gDi, vъ pok0й tv0й, tы2 i3 kіvHtъ s™hni tvoeS: ćkw pobёdu darovalъ є3si2 džbrazъ prečctыz tvoeS m™re, sl0ve. E#sže moli1tvami, ї}se vsesi1lьne, spasi2 dyšы našz.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ v7.

Pod0benъ: D0me є3vfrafovъ:

D0mu premydrosti b9іz, čydnomu s™i1telю, ćvlьsz svёtlыmъ džbrazomъ, derzati povelэvaetъ, i3 nadeždi ne tpadati.

Stjhъ: Voskresni2, gDi, vъ pok0й tv0й, tы2 i3 kіvHtъ s™hni tvoeS.

Vъ hramъ tv0й, vLčce, sošedšesz nar0di, molsšesz glag0lahu: vi1ždь njѕloblenіe naše, i3 podaždь namъ p0moщь, prečctaz.

Stjhъ: Klstsz gDь dv7du i4stinoю, i3 ne tveržetsz є3S.

Vi1ždь, prečctaz, bэdы6 r†bъ tvoi1hъ, i3 ne tri1ni nasъ vъ konecъ, na tvoю2 p0moщь nadёющihsz, da vsi2 vopіemъ ti2: raduйsz, njbradovannaz.

Slava, i3 nhnэ, glasъ №:

Strэl0ю strэli1všihъ nerazymnэ, džbrazu tvoemY, prečctaz, bGorannoю strэl0ю tёhъ ўzzvi2, ne t0kmw serdcA, no i3 dyšы: i3 i3st0čnikъ čestnhz їkHnы tvoeS, tBmъ neutёšimый plačь navedE, namъ že lю1demъ tvoi6mъ radostь velію sotvori2 їkHnoю tvoeю, prečctaz m™i sl0va: є3sže radi spasi2 dyšы našz.

Troparь, glasъ d7:

Ćkw newbori1muю stёnu i3 i3st0čnikъ čudesъ stzžavše tS rabi2 tvoi2, bcde prečctaz, soproti1vnыhъ njpolčє1nіz nizlagaemъ. Tёmže m0limъ tS: mi1rъ gradu tvoemY daruй, i3 dušamъ našыmъ velію mi1lostь.

Na veli1cэй večerni stіhologisyemъ, Blženъ myžъ: pervый ґntіfHnъ.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы na p7, glasъ }. Samoglasnы:

G0rdostію zavisti raspali1všesz, i3 nei1stovstvomъ njderži1mi, i3nogdA nenakazannіi, načenše proti6vnaz na gradъ tv0й, prečctaz: no nbače sami spsti bhša i3 pad0ša, pal0mski, pri ѓdэ, bGorodi1telьnice.

VnegdA ќbw myžіe veli1kagw novagrada, vi1dэvše sebE proti1vnыmi njbstoi1mы, ni tkydu že p0moщi nadёющesz, t0kmw tebЁ, prečctaz, molsщesz, glag0lahu: vi1ždь, bcde, bэdы6 r†bъ tvoi1hъ, i3 ne tri1ni molenіz našegw vъ konecъ, da razumёюtъ soproti1vnіi, ćkw tы2 є3si2, prečctaz, zastuplenіe dušamъ našыmъ.

Di1vnuю gradu tvoemY pobёdu darovala є3si2, dv7o prečctaz. Th bo є3si2 tomY tverdoe njgraždenіe, na vragi2 ўkrэplsющi1, i3 deržavnw nepokori6vыz pokarsющi pri1snw. Tёmže či1stoю vёroю slavimъ tS, i3 sn7u tvoemY lюbeznw vopіemъ: ї}se vsesi1lьne, spasi2 vsёhъ, ćkw miloserdъ.

Dalъ є3si2 znamenіe živ0tnoe, džbrazъ, prečctыz tvoeS m™re, sl0ve, ю4že zrsщe lюbeznw njblobыzaemъ, i3 t seS radosti i3sp0lnivšesz, strašni vragHmъ borю1щыmsz sъ nami kvlsemsz, i3 tainstvo premydrosti b9іz vi1dэvše, hvalimъ tS pače sl0va r0ždšagosz i3zъ neS: ї}se, čydnaz dobr0to, spasi2 vsёhъ, ćkw miloserdъ.

Slava, i3 nhnэ, glasъ ѕ7:

Veseli1tesz, lю1dіe, i3 vsi2 pravoslavnіi sob0ri veli1kagw novagrada dnesь, i3 rukami vospleщi1te kzhcы sъ veselіemъ: se bo cRi1ca, cRS hrtA r0ždšaz, s™i1telю kvi1sz čydnыmъ džbrazomъ, derzati nar0dwmъ povelэvaz, ćkože nёkій voev0da: vъ pečali syщыmъ togdA radostь sotvori2, soproti1vnыhъ pobэdi1vši. I# tebЁ, radostь r0ždšeй vsBmъ, lюb0vію vopіemъ: dv7o prečctaz, moli2 spasti1sz dušamъ našыmъ.

Vh0dъ. Prokjmenъ dnE. I# čtє1nіz.

BыtіS čtenіe. (GlavA k7i.)

I#zhde їakwvъ t studencA klstvennagw, i3 i4de vъ harranь. I# njbrёte mёsto, i3 spA tamw: zaйde bo s0lnce, i3 vzstъ t kamenіz mёsta togw2, i3 položi2 vozglavіe sebЁ, i3 spA na mёstэ džnomъ, i3 s0nъ vi1dэ: I# sE lёstvica ўtverždena na zemli2, є3sže glavA doszzaše do nb7sъ, i3 ѓgGli b9іi voshoždahu i3 nizhoždahu po neй. GDь že ўtverždašesz na neй, i3 rečE: ѓzъ bGъ ґvraamovъ, ntcA tvoegw2, i3 bGъ їsaakovъ, ne b0йsz: zemlS, i3dёže tы2 spi1ši na neй, tebЁ damъ ю5, i3 sёmeni tvoemY. I# bydetъ sёmz tvoE, ćkw pes0kъ zemnhй, i3 rasprostrani1tsz na m0re, i3 ljvu, i3 sёverъ, i3 na vost0ki. I# vozblagoslovstsz nj tebЁ vs‰ kolBna zemn†z, i3 nj sёmeni tvoemъ. I# sE ѓzъ sъ tob0ю sohranszй tS na vsskomъ puti2, ѓmože ѓщe p0йdeši. I# vozvraщy tz vъ zemlю sію2, ćkw ne i4mamъ tebE njstaviti, d0ndeže sotvori1ti mi2 vs‰, є3li6ka glag0lahъ tebЁ. I# vostA їakwvъ t snA svoegw2, i3 rečE: ćkw є4stь gDь na mёstэ semъ, ѓzъ že ne vёdэhъ. I# ўbossz, i3 rečE: ćkw strašno mёsto sіE, nёstь sіE, no d0mъ b9ій, i3 sіS vratA nebє1snaz.

Prbr0čestva їezekіi1leva čtenіe. (Glavы6 m7g i3 m7d.)

Takw glag0letъ gDь: bydetъ t dnE nsmagw i3 pr0čee, sotvorstъ їerє1i na nltari2 vsesožženіz vašegw, i3 ±že spasenіz vašegw, i3 prіimY vы2, glag0letъ ґdwnaJ gDь. I# njbrati1 mz na pytь vratъ s™hhъ vnёšnihъ, zrsщihъ na vost0ki, i3 sі‰ bshu zatvorє1na. I# rečE gDь ko mnЁ: vratA sі‰ zatvorє1na bydutъ, i3 ne tverzutsz, i3 nikt0že pr0йdetъ skvozЁ i4hъ: ćkw gDь bGъ ї}levъ pr0йdetъ i4mi, i3 bydutъ zaklюčє1na. Ćkw i3gymenъ ssdetъ vъ ni1hъ snёsti hlёbъ, po puti2 є3lamskihъ vratъ vni1detъ, i3 po puti2 є3gw2 i3zhdetъ. I# vvede mz po puti2 vratъ s™hhъ, syщihъ kъ sёveru, prsmw d0mu, i3 vi1dэhъ, i3 sE i3sp0lnь slavы d0mъ gDenь.

Pri1tčeй čtenіe. (GlavA f7.)

Premydrostь sozdA sebЁ d0mъ, i3 ўtverdi2 stolpHvъ sedmь. ZaklA svo‰ žertvєnnaz, i3 rastvori2 vъ čaši svoeй vіno2, i3 ўgot0va svoю2 trapezu. PoslA svo‰ rabы6 sozыvaющi sъ vыs0kimъ propovёdanіemъ na čašu, glag0lющi: i4že є4stь bezymenъ, da ўkloni1tsz ko mnЁ, i3 trebuющыmъ ўmA rečE: prіidi1te, kdi1te m0й hlёbъ, i3 pjйte vіno2, є4že rastvori1hъ vamъ. NJstavite bezymіe, i3 ži1vi bydete: i3 vzыщi1te razuma, da poživetE, i3 i3spravite razumъ vъ vёdэnіi. Nakazyzй ѕlы6z, prіi1metъ sebЁ bezčestіe: njbličazй že nečesti1vago, njpor0čitъ sebE: njbličenіe bo nečesti1vomu, r†nы є3mY. Ne njbličaй ѕlhhъ, da ne voznenavi1dztъ tebE: njbličaй premydra, i3 vozlю1bitъ tS. Daždь premydromu vinY, i3 premydrэйšій bydetъ: skazyй pravednomu, i3 priloži1tъ prіimati. Načalo premydrosti, strahъ gDenь, i3 sovёtъ s™hhъ, razumъ. Razumёti bo zak0nъ, p0mыsla є4stь blagagw: si1mъ bo džbrazomъ mn0goe poživeši vremz, i3 priložatsz tebЁ lBta životA.

Na lіtji stіhi6rы, glasъ ѕ7:

R0gi grёšnыhъ sotr0šasz, i3 lycы i4hъ sokruši1šasz, grэh0vnoю bo tm0ю džči pomrači1vše, i3 drygъ dryga ćkw soproti1vna zrsщe, nryžіemъ nemi1lostivnw sebE ўzzvlshu: nar0di že vi1dэvše p0moщь tvoю2, vLčce, na soproti6vnыz ўstremi1šasz, tebE na p0moщь prizыvaющe.

Ćkože i3nogdA krёpkій dv7dъ, soproti1vzщagosz g0rdago golіafa, si1loю sn7a tvoegw2 prepossavsz, nizloži2: takožde i3 lю1dіe tvoi2, prečctaz, i3myщe džbrazъ tv0й čestnhй, preslavno njdolёnіe pokazaša.

Čydnaz pobёda i3 di1vnoe njdolёnіe, čestnhz їkHnы tvoeS, prečctaz m™i sl0va, ўdivlsetъ ќmъ, i3 ўžasaetъ p0mыslъ: bez8oryžnіi bo nr{žnыz pobэždahu, si1loю tvoeю, dv7o vsepёtaz, i3 pos0bіemъ bžctvennagw zraka tvoegw2, vo spasenіe dušamъ našыmъ.

Slava, i3 nhnэ, glasъ t0йže:

SE denь i3zbavlenіz našegw nastA, i3 smerti premэnenіe, raduйtesz sob0ri dnesь veli1kagw novagrada, i3 veselsщesz toržestvyйte: i5že bo na nasъ podvi1gšіisz, konečnэ bGorannыmi ćzvami ўzzvi1šasz. Tёmže prečctэй, i3 i3zъ neS netlёnnw voploщennomu sl0vu vopіemъ: ї}se vsesi1lьne, moli1tvami r0ždšіz tS, spasi2 vsёhъ nasъ, ćkw miloserdъ.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ №. Samoglasnы:

Ćkože drevle vo їerusali1mэ zorovavelemъ, deržavnaz tvoS desni1ca čudodёйstvovaše, gDi, mn0žestvo bezči1slennoe proti1vnыhъ pobэdi2: takožde i3 si1hъ nizloži2 prišedšihъ razori1ti gradъ, є3g0že i3skupi1lъ є3si2 kr0vію tvoeю, sl0ve, da razumёюtъ t dёlъ, ćkw tы2 i3zbavitelь sъ nami є3si2.

Stjhъ: Voskrni2, gDi, vъ pok0й tv0й, tы2, i3 kіvHtъ s™hni tvoeS.

Di6vna pravoslavnыhъ toržєstvA, dnesь stekšesz pal0mskaz pBnіz prinesemъ, glag0lющe: voskrni2, gDi, vъ pok0й tv0й, tы2, i3 kіvHtъ s™hni tvoeS, ćkw pobёdu darovA džbrazъ prečctыz tvoeS m™re, sl0ve. E#sže moli1tvami, ї}se vsesi1lьne, spasi2 dyšы našz.

Stjhъ: Klstsz gDь dv7du i4stinoю, i3 ne tveržetsz є3S.

Strэl0ю strэli1všihъ nerazymnэ, džbrazu tvoemY, prečctaz, bGorannoю strэl0ю tёhъ ўzzvi2, ne t0kmw serdcA, no i3 dyšы, i3 i3st0čnikъ čestnhz їkHnы tvoeS. Tёmъ neutёšimый plačь navedE, namъ že lю1demъ tvoi6mъ radostь velію sotvori2 їkHna tvoS, prečctaz m™i sl0va: є3sže radi spasi2 dyšы našz.

Slava, i3 nhnэ, glasъ }:

Mnsщesz nepokori1vіi t njsnovanіz razori1ti gradъ tv0й, prečctaz, ne razumёvše p0moщь tvoю2, vLčce: no si1loю tvoeю nizloženi bhša, na bэžanіe ўstremlshusz, i3, ćkože ю4zami želёznыmi, slэpot0ю svszani bhvše, i3 mrakomъ, ćkože drevle є3gĐpetъ, njb8sti ne razumёvše, d0ndeže i3 konečnэ pobэždeni bhša. Tёmže či1stoю vёroю slavimъ tS, i3 sn7u tvoemY lюbeznw vopіemъ: moli1tvami r0ždšіz tS, ї}se vsesi1lьne, neizrečennaz radoste, sohransй gradъ tv0й nevredi1mь, ćkw miloserdъ i3 člvэkolю1becъ.

Na blagoslovenіi hlёbwvъ troparь, glasъ d7:

Ćkw newbori1muю stёnu i3 i3st0čnikъ čudesъ stzžavše tS rabi2 tvoi2, bcde prečctaz, soproti1vnыhъ njpolčє1nіz nizlagaemъ. Tёmže m0limъ tS: mi1rъ gradu tvoemY daruй, i3 dušamъ našыmъ velію mi1lostь. Tri1ždы.

(Zri2) Ѓщe nёstь bdёnіz, glag0lemъ troparь є3di1noždы. Ѓщe hramъ presvzthz bcdы znamenіz, poetsz slyžba znamenіz є3di1nagw. Kromё že hrama poetsz slyžba znamenіz, so їakwvomъ perszninomъ, si1ce:

Na malэй večerni: Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы na d7, glasъ №. Pod0benъ: Nbcnыhъ činHvъ: Slava, i3 nhnэ glasъ, t0йže. Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ v7. Pod0benъ: D0me є3vfrafovъ: sъ pripёvы i4hъ. Slava, i3 nhnэ, glasъ №. I# pr0čee nbhčnoe. I# tpystъ.

Na veli1cэй večerni: Blaženъ myžъ, №-й ґntіfHnъ. Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы na }: Bcdы, d7, glasъ }. Samoglasnы: G0rdostію zavisti: i3 myčenika d7, glasъ v7. Pod0benъ: E#gdA t dreva. Mjra kr†snaz njstavlь: Slava, myčenika, glasъ є7: Di1venъ bhlъ є3si2, їakwve: I# nhnэ, bcdы, glasъ ѕ7: Veseli1tesz lю1dіe: Vh0dъ. Prokjmenъ dnE. Čtє1nіz bcdы G. Na lіtji stіhi6rы, glasъ ѕ7: R0gi grёšnыhъ sotr0šasz: Slava, i3 nhnэ, glasъ t0йže: SE denь i3zbavlenіz našegw nastA: Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ №, samoglasnы: Ćkože drevle vo їerli1mэ: sъ pripёvы i4hъ. Stjhъ №: Voskrni2, gDi, vъ pok0й tv0й: Stjhъ v7: Klstsz gDь dv7du i4stinoю: Slava, myčenika, glasъ }: Vёrnw sošedšesz dnesь: I# nhnэ, bcdы, glasъ t0йže: Mnsщesz nepokori1vіi: Troparь myčenika, glasъ d7. Slava, i3 nhnэ, glasъ t0йže: Ćkw newbori1muю stёnu:

Na ќtreni: Na BGъ gDь, troparь bcdы, dvaždы: Slava, myčenika: I# nhnэ, bcdы. Po № kafjsmэ, i3 po v7, i3 po polmelei sэdalьnы bcdы, i3 čtenіe. Stepє1nna, № ґntіfHnъ, d7-gw glasa. Prokjmenъ, glasъ d7: Slhši, dщi2, i3 vi1ždь, i3 prikloni2 ќho tvoE. Stjhъ: Trhgnu serdce moE: E#đlіe luki2, začalo d7: Vostavši marіamъ: Po n7- mъ palmЁ stіhi1ra, glasъ ѕ7: Veseli1tesz, lю1dіe: pi1sana na GDi, vozzvahъ, Slava. KanHna dvA bcdы, na }: є3di1nъ, glasъ ѕ7: drugjй, glasъ }: i3 myčenika na ѕ7, glasъ v7: Katavasіa: Hrt0sъ raždaetsz: Po G pёsni, kondakъ myčenika, i3 jkosъ, i3 sэdalenъ bcdы, glasъ }. Slava, s™agw sэdalenъ, glasъ t0йže. I# nhnэ, bcdы. Po ѕ7 pёsni, kondakъ bcdы, glasъ d7. Pod0benъ: Kvi1lsz є3si2 dnesь: Čestnagw džbraza tvoegw2 znamenіe: i3 jkosъ. I# čtemъ pr0logъ. Po f7 pёsni, svэti1lenъ bcdы: Slava, myčenika: I# nhnэ, bcdы. Na hvali1tehъ stіhi6rы na d7, glasъ ѕ7, samoglasnы: Nepok0rstvomъ razuma: Slava, myčenika, glasъ v7: Terpёvъ vъ stradanіi, m§niče: I# nhnэ, bcdы, glasъ }: Mnsщesz nepokori1vіi: Slavosl0vіe veli1koe, po trt0mъ troparь s™agw: Slava, i3 nhnэ, bcdы. E#ktєnіi2, i3 tpystъ, i3 časъ №. Na №-mъ časЁ troparь bcdы: Slava, s™agw: I# nhnэ, bGor0dičenъ časHvъ. Po Trt0mъ na vsёhъ časёhъ kondakъ bcdы, nepremёnnw. I# soveršennый tpystъ.

Na lіturgji: Blažє1nna bcdы, №-gw kanHna pёsnь G-z, na d7: v7-gw kanHna pёsnь ѕ7-z, na d7. Prokjmenъ, pёsnь bcdы, glasъ G: Veli1čitъ dušA moS gDa: Stjhъ: Ćkw prizrЁ na smirenіe rabы2 svoeS: I# myčenika prokjmenъ, glasъ, d7: S™ы6mъ, i5že sytь na zemli2 є3gw2: bcdы ґpclъ kъ є3vreєmъ začalo ™k: Myčenika ґpclъ kъ є3feseєmъ, začalo slg. Ґllilyіa, glasъ }. Slhši, dщi2, i3 vi1ždь: Stjhъ: LicY tvoemY pom0lztsz bogatіi lю1dstіi. I# myčenika, Stjhъ: MnHgi skHrbi prvdnыmъ: Bcdы, є3đlіe luki2, začalo n7d: Vni1de ї}sъ vъ vesь nёkuю: Myčenika, є3đlіe їwanna, začalo }: Ѓzъ є4smь lozA i4stinnaz: Pričastenъ bcdы: Čašu spasenіz: Myčenika: Vъ pamztь vёčnuю:

Potrebno є4stь vёdati i3 sE, ćkw ѓщe sluči1tsz vъ nedёlю prazdnikъ pres™hz bcdы čctnagw є3S znamenіz, i3 s™agw velikomyčenika їakwva persskagw:

Večerъ, na malэй večerni: Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы voskrnы glasa, na d7: Slava, i3 nhnэ, znamenіz. Na stіh0vnэ stіhi1ra voskrna є3di1na, i3 znamenіz stіh0vna so stіhi2 є3S: Slava, i3 nhnэ, znamenіz. Taže, Nhnэ tpuщaeši: i3 po Tris™0mъ troparь voskrnъ: Slava, i3 nhnэ, znamenіz. E#ktenіA malaz: Pomi1luй nasъ, b9e: i3 tpystъ.

Na veli1cэй večerni: Po nbhčnomъ stіhosl0vіi, na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы voskrnы tri2, i3 vost0čenъ є3di1nъ: i3 znamenіz tri2: i3 myčenika їakwva G. Slava, znamenіz. I# nhnэ, bGor0dičenъ pervый glasa. Čtє1nіz znamenіz. Na lіtji stіhi6rы znamenіz. Slava, myčenika. I# nhnэ, znamenіz. Na stіh0vnэ stіhi6rы voskrnы. Slava, їakwva. I# nhnэ, znamenіz. Na blagoslovenіi hlёbwvъ troparь znamenіz, tri1ždы. Ѓщe nёstь bdёnіz, glag0lemъ troparь voskrnъ. Slava, їakwva. I# nhnэ, znamenіz.

Na ќtreni: Na BGъ gDь, troparь voskrnъ dvaždы: Slava, їakwva, I# nhnэ, znamenіz. Po kafjsmahъ sэdalьnы voskrnы sъ bGor0dičnы i4hъ: Taže polmeleй, i3 veličanіe poemъ: Dost0йno є4stь: I#li2: Pёsnь vssku duh0vnuю prinesemъ bcdэ. Pal0mъ i3zbrannый: Pomzni2, gDi, dv7da, i3 vsю2 kr0tostь є3gw2. I# tropari2: ЃgGlьskій sob0rъ: I# sэdalьnы znamenіz kypnw vs‰ tri2. Stepє1nna, i3 prokjmenъ glasa. E#đlіe voskrno. Taže, Voskrnіe hrt0vo: Pal0mъ n7. Stіhi1ra voskrna. KanHnъ voskrnъ so їrmos0mъ na d7. Znamenіz є3di1nъ kanHnъ na ѕ7. Myčeniku їakwvu, na d7. Katavasіa: Hrt0sъ raždaetsz: Po G pёsni, kondakъ znamenіz, i3 myčenika, i3 sэdalenъ myčenika. Slava, i3 nhnэ, znamenіz. Po ѕ7-й pёsni kondakъ, i3 jkosъ voskrnъ. Na f7-й pёsni poemъ, Čestnёйšuю: Svэti1lenъ voskrnъ. Slava, myčenika, I# nhnэ, znamenіz. Na hvali1tehъ stіhi6rы voskrnы d7: i3 znamenіz so Slavnыmъ d7, samoglasnы, glasъ ѕ7, so stіhi2. Stіhi1 že glag0lemъ: Voskrni2, gDi, vъ pok0й tv0й: Klstsz gDь dv7du i4stinoю, i3 ne tveržetsz є3S. Slava, stіhi1ra є3đlьskaz. I# nhnэ: Preblgoslovenna є3si2: Slavosl0vіe veli1koe, i3 po Tris™0mъ troparь voskrnъ t0čію. E#ktєnіi2, i3 tpystъ. Taže časъ №. Na №-mъ časЁ troparь voskrnъ. Slava, znamenіz. I# nhnэ, bGor0dičenъ časHvъ. Po §e našъ, kondakъ znamenіz, i3 pr0čee poslёdovanіe pervagw časA, i3 tpystъ. Na G-mъ časЁ troparь voskrnъ. Slava, myčenika, I# nhnэ, bGor0dičenъ časHvъ. Takožde, i3 na ѕ7-mъ časЁ, i3 na f7-mъ, glag0lemъ troparь znamenіz i3 myčeniku, premэnsющe: troparь že voskrnъ glag0letsz nepremёnnw. Po §e našъ: kondaki2, voskrnъ i3 znamenіz, glag0lemъ premэnsющe.

Na lіturgji: Blažє1nna glasa, na ѕ7: i3 bcdы, pёsnь G-z, na d7. Po vh0dэ, troparь voskrnъ, i3 znamenіz, i3 myčenika. Kondakъ voskrnъ. Slava, kondakъ myčenika: I# nhnэ, znamenіz. Prokjmenъ, ґpclъ, ґllilyіa, є3đlіe, i3 pričastenъ, prežde voskrnъ, i3 pot0mъ bcdы.

Na ќtreni, na BGъ gDь, troparь:

Ćkw newbori1muю stёnu i3 i3st0čnikъ čudesъ stzžavše tS rabi2 tvoi2, bcde prečctaz, soproti1vnыhъ njpolčє1nіz nizlagaemъ. Tёmže m0limъ tS: mi1rъ gradu tvoemY daruй, i3 dušamъ našыmъ velію mi1lostь. Tri1ždы.

Po № stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Kvi1lsz є3si2 dnesь:

či mhslєnnыz njči1stivše, prіidi1te li1cы veli1kagw novagrada dnesь, toržestvyimъ svёtlw, čtyщe bGootrokovi1cu, dobr0tu їakwvlю, i3 nevёstu vsёhъ cRS hrtA bGa našegw: sіs bo pokazasz nb7o, i3 krasnaz palata, i3 hramъ njduševlennый, i3 seS si1loю proti6vnыz pobэždaemъ.

Slava, i3 nhnэ, t0йže.

Po v7 stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Gr0bъ tv0й, sp7se:

Prečctaz tvoS їkHna, bcde dv7o, vračevstvo2 gradu tvoemY darovasz duh0vnoe: kъ neйže prihodsщe poklansemsz i3 čestvyemъ, i3 t želanіz serdca cэlyemъ, i3scэlenій blagodatь počerpaющe, i3 nedygъ tэlesnыhъ, i3 duševnыhъ strasteй, tvoi1mi moli1tvami svoboždaemsz.

Slava, i3 nhnэ, t0йže:

Po polmelei sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Povelёnnoe:

Ćže nb7sъ prevhšši syщi, i3 heruv‡mъ voi1stinnu slavnэйši, i3 vseS tvari čestnёйši, dv7o prečctaz, dnesь blagodarstvєnnaz rabi2 tvoi2 prin0simъ džbrazu čestnagw tvoegw2 pod0bіz: th bo strannuю pobёdu, i3 di1vnoe njdolёnіe gradu tvoemY darovala є3si2. Tёmže soglasnw poю1щe, vopіemъ ti2: vLčce, bcde, moli2 hrtA bGa, grэhHvъ njstavlenіe darovati, tebe bo nadeždu i4mamы rabi2 tvoi2.

Slava, i3 nhnэ, t0йže:

Stepє1nna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa. Prokjmenъ: Slhši, dщi2, i3 vi1ždь, i3 prikloni2 ќho tvoE. Stjhъ: Trhgnu serdce moE sl0vo blago: Vsskoe dыhanіe: E#đlіe luki2, začalo d7: Vo dni6 džnы, vostavši marіamъ: Po n7-mъ palmЁ stіhi1ra, glasъ ѕ7:

Veseli1tesz, lю1dіe, i3 vsi2 pravoslavnіi sob0ri veli1kagw novagrada dnesь, i3 rukami vospleщi1te kzhcы sъ veselіemъ: se bo cRi1ca, cRS hrtA r0ždšaz, s™i1telю kvi1sz čydnыmъ džbrazomъ, derzati nar0dwmъ povelэvaz, ćkože nёkій voev0da: vъ pečali syщыmъ togdA radostь sotvori2, soproti1vnыhъ pobэdi1vši. I# tebЁ, radostь r0ždšeй vsBmъ, lюb0vію vopіemъ: dv7o prečctaz, moli2 spasti1sz dušamъ našыmъ.

KanHnъ pervый, tvorenіe svzщennomonaha pahHmіa logofeta, glasъ ѕ7, є3gHže kraegranesіe:

Daždь mi2 sl0vo, sl0ve b9ій, voshvali1ti r0ždšuю tS.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Voln0ю morsk0ю skrhvšago drevle, goni1telz muči1telz, podъ zemleю skrhša spasennыhъ džtrocы: no mы2, ćkw ntrokovi6cы, gDevi poi1mъ, slavnw bo proslavisz.

Da raduetsz radostію bžctvennoю mn0žestvo novagrada dnesь, zrsщe tepluю zastypnicu, strannu pobёdu daruющu na proti6vnыz, i3 da poetъ bžctvennыmi pёsnьmi.

Ćkože lёstvicu prevыsokY zri1mъ dnesь їkHnu tvoю2, dv7o vsenepor0čnaz, ю4že soproti1vnіi zrsщe, konečnэй slэpotЁ predašasz: mh že kъ neй vёrnэ vziraющe t bёdъ i3zbavlsemsz.

Vъ ržctvЁ tli2 ne prіi1mši, tlёnіz vsёhъ nasъ, dv7o, i3zmэni2, peč†li ўstavlsющi maternimъ premэnenіemъ, bGoradovannaz.

Drugjй kanHnъ. Glasъ }.

Їrm0sъ: Posэčennый nesэk0mago presэčE, i3 vi1dэ s0lnce zemlю, ю4že ne vi1dэ, lю1tago vragA vodA potopi2, i3 neprohodi1moe pr0йde ї}lь, pёsnь že vospэvašesz: gDevi poi1mъ, slavnw bo proslavisz.

Bžctvennыz si1lы žezlъ dnesь priwblistaz blagodatію, i3 svёtomъ bezmёrnыmъ b9іe svsto žili1щe, čydo pače є3stestvA džbraza tvoegw2, prečctaz.

Vi1dэhomъ preslavnoe dnesь znamenіe bhvšee, bžctvennagw tvoegw2 zraka, m™i b9іz: pače že i3 soproti1vnіi džni ćkw vi1dzщe so džbrazomъ i3 si1lu tvraщaющu, ѓbіe tэlesnыmi nči1ma njslэp0ša.

Nadeždu i3myщe na tebE, bGorodi1telьnice, i3 nesumnёnnu vёru grada segw2 nar0di, ćkw carskій ski1ptrъ, tebE gradu zabr†la položi1ša, dv7o neiskusobračnaz.

Ćkože ži1vu m™rь sl0va vi1dэvše tS, suemydrennыhъ mnogoči1slennoe v0instvo, ćkože b0drennago blюsti1telz, na zabralэhъ njbstoi1mu vёrnыmi, ѓbіe rycэ i4hъ sъ pr0čimi ќdы njslabёša.

Katavasіa: Hrt0sъ raždaetsz:

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Tob0ю, hrtE, nb7sA ўtverždaєma vs‰, sl0vo b9іe i3 si1la, i3spovёdaюtъ slavu neizrečennu, i3 vsedёtelьnыz ruki2 tvoeS sotvorenіe: nёstь bo pres™ъ, razvэ tebє2, gDi.

Ćkw ѕvёri ўstremi1všesz na stado tvoE, prečctaz, no tы2 tёhъ čє1lюsti sokruši2, i3 si1hъ nemoщnы do koncA pokazA.

bщago pastыrz vLku hrtA r0ždši, dv7o neiskusobračnaz, tomY moli1sz, nastosщagw gnёva i3zbaviti nasъ, i3 proti1vnыhъ njbstosnіz, vLčce.

Mi1lostivaz, mi1lostivago r0ždši sp7sa, vi1ždь njѕloblenіe i3 vozdыhanіe lюdeй tvoi1hъ, ўskori2, prečctaz, i3 ўщedri nы2.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ўtverždeй vъ načalэ nb7sA razumomъ, i3 zemlю na vodahъ njsnovavый, na kameni mS, hrtE, zapovэdeй tvoi1hъ ўtverdi2: ćkw nёstь svstъ pače tebє2, є3di1ne člvэkolю1bče.

Pervэe ќbw vsederži1telьnaz tvoS desni1ca, gDi, mwmseemъ čudodёйstvuz, pomračaše є3gĐpetъ: takožde i3 zdЁ prišedšыz razori1ti gradъ tv0й, džbrazomъ m™re tvoeS pomračaeši.

Ćkože ўslhša čydnый ґrhіepjskopъ, njbэщanіe tvoE, bGorodi1telьnice, blagovэstvovaše nar0dwmъ radostь, glag0lz. Derzaйte, m™i bo bGa našegw sъ nami є4stь.

Preslavnuю pobёdu i3sp0lnenu ќžasa vi1dэvše, i5že togdA nar0di na soproti6vnыz njpolči1všesz, i3 ѓbіe do koncA tёhъ pobэdi1ša.

Nhnэ nastA denь veselіz, znamenіz їkHnы tvoeS, dv7o bGorodi1telьnice, i3 prazdnikъ svёtelъ, є3g0že soveršaющe, vopіemъ: nёstь prečctыz pače tebє2, bGonevёsto.

Sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

Ćže drevle prbrHki propovёdasz dverь nbcnaz, newpali1maz kupinA, svёщnikъ mnogosvёtlый, zlataz kadi1lьnica, ryčka i3 žezlъ, preslavnw dnesь čydnomu svzti1telю kvlsetsz, nar0domъ derzati povelэvaetъ, i3 di1vnuю pobёdu pokazyetъ. Tёmže blagod†rnaz t0й vozopіi1mъ: dv7o bGorodi1telьnice, moli2 hrtA bGa, grэhHvъ njstavlenіe darovati namъ: tebe bo i4mamы nadeždu rabi2 tvoi2.

Slava, i3 nhnэ, t0йže.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Ўdivi1sz tvoi2 razumъ t menє2, ўslhšavšu presl†vnaz velBnіz smotrёnіz tvoegw2, ўkrэpi1sz že vozlюblenіemъ tvoegw2 shoždenіz: th bo moeS niщetы2 ne tverglsz є3si2.

Počitaющій tS gradъ, prečctaz, i3 po d0lgu slavzщій, njgraždaй t bezb0žnыhъ, čctaz, i3noplemє1nnikъ: th bo tomY, prečctaz, bogatstvo netemlemo є3si2, pokr0vъ že i3 slava.

Mnsщіisz, ćkože drevle їerіhHnъ, razori1ti gradъ tv0й, prečctaz m™i sl0va, sami konečnэй pogi1beli predašasz, si1loю i3zъ tebє2, voploщennagw, vLčce.

Pri1zri, čctaz, spasi2 poю1щыz tS, potrebi1tisz hotsщsz t soproti1vnыhъ: tёmže našedšagw preщenіz i3zbavi, bGorodi1telьnice.

I$nъ.

Їrm0sъ: Tы2 moS krёpostь, gDi, tы2 moS i3 si1la, tы2 m0й bGъ, tы2 moE radovanіe, ne njstavlь nёdra dž§a, i3 našu niщetY posэti1vъ. Tёmъ sъ prbr0komъ ґvvakymomъ zovy ti: si1lэ tvoeй slava, člvэkolю1bče.

E#gdA ўslhšaša nar0di čydnoe njbэщanіe pobёdы, radostію neizrečennoю i3sp0lnivšesz, i3 ćkože krёpka nёkoego hrani1telz i3myщe, soproti6vnыz pobэždahu.

Mnogobogatnый darъ, i3 neistoщi1moe sokr0viщe darovalъ є3si2 gradu tvoemY, їkHnu m™re tvoeS, sl0ve, i3 seS p0moщію proti6vnыz nizlagaemъ.

Vъ bžctvennэmъ hramэ tvoemъ, bGoradovannaz, i3dёže čudotv0rnaz tvoS їkHna položenA bhstь, i3scэlє1nіz vёroю prihodsщыmъ podavaetъ.

Sob0ri vёrnыhъ i3 vssko sostosnіe čelovёčeskoe veseli1tsz, sovokyplьšesz vъ čestnёmъ hramэ tvoemъ, zrsщe vъ nemъ, ćkože presvёtloe s0lnce, čestnhй džbrazъ tv0й, vLčce.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Soю1zomъ lюbvE svzzyemi ґpcli, vLčestvuющemu vsёmi sebE hrtY vozl0žše, krasnы n0gi njčiщahu, blagovэstvyющe vsBmъ mi1rъ.

Teplaz zastypnica kъ tebЁ pribэgaющыmъ, i3 nenadёющыmsz nadežda, vi1ždь njѕloblenіe lюdeй tvoi1hъ, i3 podaždь p0moщь, prečctaz.

Ćže džgnь r0ždšaz bžctvennый, dv7o,proti1vnыhъ, prečctaz, moli1tvoю tvoeю ngnemъ popali2, ćkw m™i syщi ziždi1telz, vsepёtaz.

Čtcaz bGonevёsto, nedoumBnnыz lю1di ўщedri, maternimi tvoi1mi molьbami, i3 ±že na nы2 proti1vnыhъ njbsto‰nіz razori2 vsk0rэ moli1tvami tvoi1mi.

I$nъ.

Їrm0sъ: Vskyю mS tri1nulъ є3si2 t licA tvoegw2, svёte nezahodi1mый, i3 pokrhla mS є4stь čuždaz tmA nkasnnago. No njbrati1 mz, i3 kъ svёtu zapovэdeй tvoi1hъ, puti6 mo‰ napravi, molю1sz.

Ćkože i3nogdA vъ crtvuющыmъ gradэ, nei1stovzщago i3 huli1tsz, hotsщago džbrazъ tv0й nizloži1ti, togo2 ѓbіe konečnэ ўzzvi2: takože i3 nhnэ pokazala є3si2, bGorodi1telьnice.

Ćkw щit0mъ njgraždaemi nepobэdi1moю tvoeю si1loю, dv7o, proti1vnыhъ pobэždaюtъ neizrečennoe mn0žestvo, na tS nadeždu i3myщіi lю1dіe tvoi2, vsepёtaz.

TS bogatstvo neistoщi1moe i3myщe, i3 i3scэlenій i3st0čnikъ, vёroю pribэgaющіi hramu tvoemY, i3dёže prebыvaetъ čestnhй džbrazъ tv0й, vLčce.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Ćtъ bhstь, no ne ўderžanъ vъ persehъ ki1tovыhъ їHna: tv0й bo džbrazъ nosS, stradavšagw i3 pogrebenію davšagwsz, ćkw t čert0ga, t ѕvёrz i3zhde, priglašaše že kustwdji, hransщіi syєtnaz i3 lHžnaz, mi1lostь sію2 njstavili є3stE.

I#zbavi ratnыhъ našestvіz rabы6 tvo‰, prečctaz, i3 ne predaždь do koncA pogi1bnuti naslёdію tvoemY, vsepёtaz: no si1loю i3zъ tebє2 roždennagw proti6vnыz nizloži2.

Mnogosogrёššihъ tebЁ ne prezri, no prіimi2 molьbY m™re tvoeS nj nasъ, щedre: da ne pohvalztsz soproti1vnіi, gdё є4stь bGъ i4hъ, glag0lющe: no da razumёюtъ vsi2, ćkw tы2 i3zbavitelь sъ nami є3si2.

Nhnэ p0moщi prіi1de vremz, nhnэ premэnenіz potreba, čctaz. Moli1sz sn7u tvoemY i3 bGu, ćkw da ўщedritъ sogrэši1všыz, i3 naležaщagw gnёva i3zbavitъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Moli1tvu prolію2 ko gDu, i3 tomY vozvэщY peč†li mo‰, ćkw ѕHlъ dušA moS i3sp0lnisz, i3 živ0tъ m0й ѓdu pribli1žisz, i3 molю1sz, ćkw їHna: t tli2, b9e, vozvedi1 mz.

Syщemu togdA čydnomu ґrhіereю kvi1lasz є3si2 strannыmъ džbrazomъ, na derzostь podvizaющi: nar0di že neizrečennыz radosti i3sp0lnivšesz, nr{žnыz pobэždahu, vLčce.

Znamenіe strašno, i3 veщь preslavnu, i3 čydnoe njdolёnіe dnesь prazdnuющe lю1dіe tvoi2, bcde, pohv†lьnaz ćkw dost0йnoй pohvalы2 prin0simъ, glag0lющe: raduйsz, njbradovannaz.

Čestnyю їkHnu tvoю2 radostnыmъ serdcemъ i3 dušeю njblobыzaemъ veselsщesz, i3 teploю vёroю prikasaющesz, i3scэlenіe počerpaemъ.

Kondakъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Kvi1lsz є3si2 dnesь:

Čestnagw džbraza tvoegw2 znamenіe prazdnuющe lю1dіe tvoi2, bGorodi1telьnice, i4mže di1vnuю pobёdu na soproti6vnыz gradu tvoemY darovala є3si2. Tёmže tebЁ vёroю vzыvaemъ: raduйsz, dv7o, hrtіanъ pohvalo2.

Jkosъ: Razrэši2 tmY moi1hъ sogrэšenій, vo ўmЁ moemъ ležaщuю, i3 tvoi1mъ mS svёtomъ prosvэti2, dv7o, ćkw da vozmogY tebЁ pohvalY prinesti2, ćže nc7ъ voshvali2, i3 d¦ъ s™hй njsэni2, sn7ъ že i3 sl0vo b9іe vseli1vsz, i3 netlёnnw t preči1stoю tvoє1ю bokY prošedъ, sъ čelovBki poživE. Tёmže mы2 grёšnіi i3 nedost0йnіi rabi2 tvoi2, dnesь soveršaющe svzщennoe toržestvo2 znamenіz, bhvšagw čestn0ю їkHnoю tvoeю, є4юže preslavnuю pobёdu na proti6vnыz gradu tvoemY darovala є3si2: i3 t vsёhъ čudesъ i3sp0lnivšesz, vmёstw blagov0nnыhъ ґrwm†tъ, є3li1kw vozm0žno namъ zemnы6mъ, pohv†lьnaz tebЁ prin0simъ, glag0lющe: raduйsz, bcde, radoste ѓgGlwvъ i3 čelovёkwvъ: raduйsz, tverdaz nadežda i3 pokr0ve gradu tvoemY: raduйsz, ćkw proti6vnыz si1loю tvoeю nizlagaemъ: raduйsz, ќmnagw slnca m™i, vBrnыz prosvэщaющagw, nevBrnыz že pomračaющagw: raduйsz, dv7o, hrtіanъ pohvalo2.

Pёsnь z7. Їrm0sъ:

Neizrečennoe čydo, vъ peщi2 i3zbavivый prepodHbnыz džtroki i3zъ plamene, vo gr0bэ mertvъ bezdыhanenъ polagaetsz, vo spasenіe nasъ poю1щihъ: i3zbavitelю b9e, blagoslovenъ є3si2.

Voi1stinnu sokr0viщe čestno gradu tvoemY, їkHna tvoS, prečctaz darovasz, ю4že i3 sami zrsщe, čudesi2 ўdivlsemsz, i3 sn7u tvoemY vopіemъ: i3zbavitelю b9e, blgoslovenъ є3si2.

Ćkože i3nogdA nіnevjtznы pokasnіz radi poщadi1lъ є3si2, sl0ve b9ій, pr0povэdію їHnы prbr0ka: takožde i3 zdЁ pokazalъ є3si2 džbrazomъ prečctыz tvoeS m™re, hrtE, vopію1щыmъ: i3zbavitelю b9e, blgoslovenъ є3si2.

Hramъ tS b9ій, vLčce, vёduщe, vo s™ёmъ hramэ tvoemъ ryki našz vozn0simъ na moli1tvu: vi1ždь njѕloblenіe naše, i3 podaždь namъ p0moщь.

I$nъ.

Їrm0sъ: B9іz snishoždenіz džgnь ўstыdёsz vъ vavmlHnэ i3nogdA, segw2 radi džtrocы vъ peщi2 radovannoю nog0ю, ćkw vo cvёtnicэ likyющe, poshu: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Vi1ždь, prečctaz, njѕloblenіe r†bъ tvoi1hъ, i3 ne tri1ni vъ konecъ: tvoe bo є3smы2 dostosnіe, i3 tvoeю nadeždeю krэpi1msz, da vsi2 vopіemъ ti2: raduйsz, njbradovannaz.

Svэton0snaz blagodatь i3 i3scэlenіz darovanіe dadesz gradu tvoemY džbrazъ tv0й, prečctaz: є3g0že lюbeznw njblobыzaющe, veseli1msz.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Ўžasni1sz bosйsz nb7o, i3 da podvi1žatsz njsnov†nіz zemli2: se bo vъ mertvecёhъ vmэnsetsz vъ vhšnihъ živhй, i3 vo gr0bъ malъ strannoprіemletsz. E#g0že, džtrocы, blgoslovi1te, svzщennicы, vosp0йte, lю1dіe, prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Sobeznačalьnoe sl0vo dž§ee, dv7o prečctaz, netlёnnw rodilA є3si2, i3 t soscY pitala є3si2. Togo2 moli2, bGorodi1telьnice, t njbstosnіz vražіz spasti2 poю1щыz tS, i3 prevoznossщыz vo vёki.

E#g0že provi1dэ na prest0lэ prevzstэmъ i3saіa, sego2 vъ ložesnahъ, dv7o, vmэsti1la є3si2, i3 netlёnnw rodilA є3si2: є3g0že moli2 spasti1sz rabHmъ tvoi6mъ, poю1щыmъ: dёti, blagoslovi1te, svzщennіi p0йte i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

E#di1na syщi blgaz, preblg0e sl0vo moli2 prilёžnw, nastosщagw gnёva rabHmъ tvoi6mъ i3zbavitisz, nesomnёnnoю vёroю sn7u tvoemY poю1щыmъ: dёti, blagoslovi1te, svzщennіi p0йte i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

I$nъ.

Їrm0sъ: Sedmeri1ceю peщь haldeйskій muči1telь bGočesti6vыmъ nei1stovnw razžžE, si1loю že lyčšeю spasє1nы sі‰ vi1dэvъ, tvorcY i3 i3zbavitelю vopіsše: džtrocы, blgoslovi1te, svzщennicы, vosp0йte, lю1dіe, prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

NJ vsёhъ nar0di nedoumёvšesz, kъ tebЁ pribэgaюtъ, vopію1щe: ne predaždь nasъ vragHmъ našыmъ, vLčce bcde, no deržavnoю tvoeю ruk0ю tы6z nizloži2, da tS neprestannw poemъ i3 prevozn0simъ vo vёki.

Ćkw neruši1moe zabralo i3myщe rabi2 tvoi2 їkHnu tvoю2, prečctaz, proti1vzщыzsz nizlagaemъ, i3 sn7u tvoemY vopіemъ: dёti, blagoslovi1te, svzщennicы, vosp0йte, lю1dіe, prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Čydnomu їerarhu kvi1lasz є3si2, prečctaz, džnъ že so mn0gimъ nar0domъ čudesi2 ўdi1vlьsz, ѓbіe sъ radostію ko džbrazu tvoemY pribэgaetъ: podaždь p0moщь, vLčce, glag0lющыmъ: dёti, blagoslovi1te, svzщennicы, vosp0йte, lю1dіe, prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Čt0 ti prinesti2, prečctaz, t vseS tvari slavimэй, nedoumёemsz, vLčce, t0čію є4že gavrіi1lъ nasъ nauči2: raduйsz, njbradovannaz.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Stranstvіz vLčnz, i3 bezsmertnыz trapezы na g0rnэmъ mёstэ, vыs0kimi ўmы2, vёrnіi, prіidi1te nasladi1msz, vozšedša sl0va, t sl0va nauči1všesz, є3g0že veličaemъ.

Mlcrdыmъ džkomъ svhše pri1zri na gradъ i3 lю1di tvo‰, prečctaz: i3nhz bo p0moщi ne i4mamы, t0kmw tebE, vsenepor0čnaz, da tS vsi2 m™rь b9ію neprestannw veličaemъ.

E#di1na r0ždšaz sl0vo voploщennoe, dv7o vsepёtaz, prisnotekyщій i3st0čnikъ i3scэlenій i3zlivaeši vёroю pritekaющыmъ hramu tvoemY, prečctaz.

SE rabi2 tvoi2 vopіemъ ti2, m™i b9іz: nbы6čnыz mi6losti tvo‰ na gradъ i3 lю1di tvo‰ mi1lostivnw pokazyющi, proti1vnыhъ njbstosnій nasъ i3zmэni2, da tS vsi2 neprestannw veličaemъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ўžasesz nj semъ nb7o, i3 zemli2 ўdivi1šasz koncы2, ćkw bGъ kvi1sz čelovёkwmъ pl0tski, i3 črevo tvoE bhstь prostrannэйšee nebesъ. Tёmъ tS bcdu, ѓgGlwvъ i3 čelovBkъ činonač†lіz veličaюtъ.

SE vremz blagoprіstno i3 denь spasenіz, vъ nemže znamenіe їkHnы tvoeS, prečctaz, pokazasz: є4že prazdnuющe svёtlw, duh0vnэ toržestvo2 soveršaemъ.

Ćkw bžctvennoю svёtlostію njzarsemu, zri1mъ dnesь, prečctaz, їkHnu tvoю2 čestnyю, є4йže vёroю poklansющesz, tS veličaemъ.

Mы6sli njči1stivše prazdnolю1bnagw novagrada sob0ri, so ґrhіereйskimъ li1komъ voshvali1te, pače nadeždi p0moщь na soproti6vnыz darovavšuю.

Dёvstva tvoegw2 znamєnіz nevredi1mw sohrani1vъ sl0vo b9іe i3zъ tebє2 prošedъ, sohrani2 gradъ tv0й nevredi1mь, dv7o vsepёtaz, da tS neprestannw veličaemъ.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: Posэti1lъ nы2 є3si2:

Vozželёvъ tvoeS dobr0tы ї}sъ, prečctaz, vъ tS vseli1sz, i3 tebE zastypnicu gradu tvoemY sl0vo b9іe darovA: є3g0že sohransй zastuplenіemъ tvoi1mъ pri1snw, ćkw da tS ўblažaemъ, prenepor0čnaz ntrokovi1ce. Dvaždы.

Na hvali1tehъ stіhi6rы, na d7, glasъ ѕ7. Samoglasnы:

Nepok0rstvomъ razuma i3 g0rdostію razžegšesz nenakazannіi, na stado tvoE, prečctaz, є4že i3skoreni1ti gradъ, vъ nemže prečestnhй tv0й džbrazъ vodvorsetsz. No ќbw pokazala є3si2, ćkože i3nogdA sn7ъ tv0й є3vreєmъ, dost0йnw vъ pusthni tэlesы2 padšыmъ.

SE hramъ presvёtelъ i3 mёsto svzщenіz, i3dёže čestnaz їkHna m™re tvoeS, sl0ve, pristupi1te, čelovёcы, i3 i3scэlenіe počerpi1te, ćkw spasenіe toS radi namъ darovasz, i3 i3zbavlenіe t proti1vnыhъ, potrebi1te nasъ hotsщihъ, no tji, po prbr0ku, potrebi1šasz.

Ćkože i3nogdA kr0tkій dv7dъ proti1vzщagosz g0rdago golіafa, si1loю sn7a tvoegw2 prepossavsz, nizloži2: takožde i3 lю1dіe tvoi2, prečctaz, i3myщe džbrazъ tv0й čestnhй, preslavnw njdolёnіe pokazaša.

Čydnaz pobёda i3 di1vnoe njdolёnіe čestnhz їkHnы tvoeS, prečctaz m™i sl0va, ўdivlsetъ ќmъ i3 ўžasaetъ p0mыslъ: bez8oryžnіi vo nryžnыhъ pobэždahu si1loю tvoeю, dv7o vsepёtaz, i3 pos0bіemъ bžctvennagw zraka tvoegw2, vo spasenіe dyšъ našihъ.

Slava, i3 nhnэ, glasъ }:

Mnsщesz nepokori1vіi t njsnovanіz razori1ti gradъ tv0й, prečctaz, ne razumёvše p0moщь tvoю2, vLčce: no si1loю tvoeю nizloženi bhša, na bэžanіe ўstremlshusz, i3, ćkože ю4zami želёznыmi, slэpot0ю svszani bhvše, i3 mrakomъ, ćkože drevle є3gĐpetъ, njb8sti ne razumёvše, d0ndeže i3 konečnэ pobэždeni bhša. Tёmže či1stoю vёroю slavimъ tS, i3 sn7u tvoemY lюbeznw vopіemъ: moli1tvami r0ždšіz tS, ї}se vsesi1lьne, neizrečennaz radoste, sohransй gradъ tv0й nevredi1mь, ćkw miloserdъ i3 člvэkolю1becъ.

Slavosl0vіe veli1koe. I# tpystъ.

Na lіturgji prokjmenъ, pёsnь bcdы, glasъ G:

Veli1čitъ dušA moS gDa, i3 vozradovasz dyhъ m0й nj bz7э sp7sэ moemъ.

Stjhъ: Ćkw prizrЁ na smirenіe rabы2 svoeS.

Ґpclъ ko є3vreєmъ, začalo ™k.

Ґllilyіa, glasъ }: Slhši dщi2 i3 vi1ždь, i3 prikloni2 ќho tvoE.

Stjhъ: LicY tvoemY pom0lztsz bogatіi lю1dstіi.

E#đlіe luki2, začalo n7d.

Pričastenъ: Čašu spasenіz prіimY, i3 i4mz gDne prizovY.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.