NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Noemvrіa k7є

I%že vo s™hhъ, ntє1cъ našihъ i3 svzщennomyčєnikъ, kli1menta, papы ri1mskagw, i3 petrA ґlexandrjйskagw.

(Zri2) Vъ seй denь tdaetsz prazdnikъ Vh0da pres™hz bcdы.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы prazdnika, glasъ №.

Pod0benъ: Q di1vnagw čudesE!

Dnesь vёrnіi likovstvyimъ, vo palmёhъ i3 pёsnehъ gDevi poю1щe, i3 čtyщe togw2 svzщennuю sёnь, njduševlennый kіvHtъ, nevmэsti1moe sl0vo vmэsti1všuю: priv0ditsz bo gDevi, pače є3stestvA pl0tію mladenstvuющi, i3 s™i1telь veli1kій zaharіa prіemletъ sъ veselіemъ sію2, ćkw b9іe žili1щe.

Dnesь hramъ njduševlennый s™hz slavы, hrtA bGa našegw, є3di1na vъ ženahъ blgoslovennaz čctaz, priv0ditsz vъ hramъ zak0nnый, ži1ti vo s™hhъ: i3 raduюtsz sъ neю їwakjmъ i3 ѓnna dyhomъ: i3 dёvstvennіi li1cы gDevi poю1tъ, pal0mski vospэvaющe, i3 čtyщe m™rь є3gw2.

Tы2 prbr0kwvъ propovёdanіe, ґpclwvъ slava, i3 myčenikwvъ pohvalA, i3 vsёhъ zemnor0dnыhъ njbnovlenіe, dv7o m™i b9іz: tob0ю bo bGu primiri1homsz. Tёmže čti1mъ tvoE vъ hramъ gDenь vhoždenіe: i3 so ѓgGlomъ vsi2 pёsnennw, raduйsz, tebЁ, prečctaz, vopіemъ, tvoi1mi moli1tvami spasaemіi.

I$nы stіhi6rы, s™agw kli1menta, glasъ v7.

Pod0benъ: E#gdA t dreva:

RozgA lozы2 ži1znennыz bhvъ, dž§e їerarše, kr†snыz i3zneslъ є3si2 gr0zdы d¦omъ dogmatwvъ, vsemydre, kaplющыz vsegdA spasi1telьnoe vіno2 bžctvennagw poznanіz, i3 veselsщыz vsёhъ blagočesti1vыhъ serdcA, i4stinnw tS čtyщihъ, kli1mente bGon0sne vseblaženne.

PetrA verh0vnagw ў§ni1kъ, dž§e, bhvъ, na kameni togw2 sozdalъ є3si2 ćkw kamenь čestnhй tebE samago, vsehvalьne, tverdostію slovesъ tvoi1hъ vsE razvrati1lъ є3si2 zdanіe mnogob0žnoe, hramы že vozdvi1glъ є3si2 bžctvєnnыz vъ čestь trbcы, nj neйže podvizalsz є3si2, blaženne, i3 mučenіz vэnecъ prіslъ є3si2.

Ćkože svэtodatelьnoe s0lnce t zapadwvъ vozsіslъ є3si2, dž§e, prosvэщaz zemlю zareю dogmatwvъ tvoi1hъ i3 ranami svёtlw, posti1glъ že є3si2 stranы6 vostHčnыz, treblženne, zašelъ є3si2 ўmerщvlsemь, i3 vozsіslъ є3si2, kli1mente, ko hrtY, i3 tamw syщimi lučami bogatnw, neprestannw po bžctvennomu pričaщenію prosvэщaemь.

Slava, i3 nhnэ, glasъ }:

Po ržctvЁ tvoemъ, bGonevёsto vLčce, prišlA є3si2 vъ hramъ gDenь vospitatisz vo s™†z s™hhъ, ćkw njsvzщenna: togdA i3 gavrіi1lъ p0slanъ bhstь kъ tebЁ vsenepor0čnэй, pi1щu tebЁ prinosS: nbcnaz vs‰ ўdivi1šasz, zrsщe d¦a s™ago vъ tS vselьšasz. Tёmže, prečctaz i3 neskvernaz, ćže na nb7si2 i3 na zemli2 slavima, m™i b9іz, spasi2 r0dъ našъ.

Na stіh0vnэ stіhi6rы prazdnika, glasъ є7.

Pod0benъ: Raduйsz:

Raduйsz nb7o i3 zemlS, nb7o ќmnoe grzdyщee zrsщe, vъ bžctvennый d0mъ vospitatisz čestnw, dv7u є3di1nu i3 nepor0čnuю. Kъ neйže divssz zaharіa vopіsše: dvere gDnz, hrama tverzaю tebЁ dvє1ri, raduющisz vъ nemъ likovstvyй: poznahъ bo i3 vёrovahъ, ćkw ўžE i3zbavlenіe prіi1detъ prozvlennw ї}levo, i3 rodi1tsz i3zъ tebє2 bGъ sl0vo, daruzй mjrovi velію mi1lostь.

Stjhъ: Privedytsz cRю2 dBvы vъ slёdъ є3S, i3 i4skrennіz є3S privedytsz tebЁ.

Ѓnna, bžctvennaz blagodatь ćvэ, t blgodati dannuю čctuю prisnodv7u priv0ditъ sъ veselіemъ vъ hramъ b9ій, prizvavši i3ti2 predъ neю ntrokovi1camъ, svэщы2 nossщыmъ, i3 glag0lющi: poйdi2, čado, davšemu tS bydi vozloženіe, i3 blagov0nnый fmmіamъ. Vni1di vъ nezahodi6maz, i3 ўvёždь t†йnы: i3 ўgot0visz bhti ї}sovo vmэsti1liщe veseloe i3 krasnoe, podaю1щagw mjru velію mi1lostь.

Stjhъ: Privedytsz vъ veselіi i3 radovanіi, vvedytsz vъ hramъ cRevъ.

Vnytrь vъ hramъ b9ій, bGovmэsti1mый hramъ vozlagaetsz dv7a vses™az, i3 ntrokovi6cы є4й nhnэ svэщы2 nossщe predh0dztъ: i3graetъ rodi1teleй soprzženіe i3zrsdnoe, їwakjmъ že i3 ѓnna likovstvyющe, ćkw rodi1ša tvorcA r0ždšuю, ćže likovstvyющi vъ bžctvennыhъ ski1nіihъ, i3 pitaema ruk0ю ѓgGlovoю, vsenepor0čnaz hrtA kvi1sz m™i, podaю1щagw mjru velію mi1lostь.

Slava, i3 nhnэ, glasъ ѕ7:

Dnesь, sob0ri vёrnыhъ, sošedšesz, duh0vnэ da toržestvyimъ, i3 bGootrokovi1cu, dv7u i3 bcdu, vъ hramъ gDenь privodi1mu, blagočestnw voshvalimъ, pred8izbrannu t vsёhъ rodHvъ, vo njbi1teliщe vsёhъ cRS hrtA i3 bGa: dBvы, svэщы2 nossщe, pred8idi1te, prisnodv7ы, čtyщe čestn0e proishoždenіe: matєri, pečalь vsю2 tloži1vše, radostnw sposlёdstvuйte m™ri bGa bыvaющeй, i3 radosti mjra hodataicэ. Vsi2 ќbw radostnw, є4že raduйsz, so ѓgGlomъ vozopіi1mъ njbradovannэй, pri1snw molsщeйsz nj dušahъ našihъ.

Troparь, glasъ d7:

B9e ntє1cъ našihъ, tvorsй pri1snw sъ nami po tvoeй kr0tosti, ne tstavi mi1lostь tvoю2 nj nasъ: po moli1tvami i4hъ vъ mi1rэ ўpravi živ0tъ našъ.

Slava, i3 nhnэ: Troparь prazdnika:

Dnesь blagovolenіz b9іz pred8wbraženіe, i3 čelovёkwvъ spasenіz propovёdanіe, vъ hramэ b9іi ćsnw dv7a kvlsetsz i3 hrtA vsBmъ predvozvэщaetъ. T0й i3 mы2 veleglasnw vozopіi1mъ: raduйsz, smotrenіz ziždi1televa i3spolnenіe.

(Zri2) Podobaetъ vёdati, ćkw ѓщe sluči1tsz tdanіe prazdnika vh0da pres™hz bcdы vъ nedёlю, njstavlsetsz voslёdovanіe s™agw petrA, i3 poetsz, є3gdA h0щetъ є3kklisіarhъ.

Vъ subbHtu na malэй večerni: Stіhi6rы voskrnы i3 bcdы po nbhčaю, troparь voskrnъ, i3 prazdnika.

Na veli1cэй večerni: Po nbhčnoй kafjsmэ, na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы voskrnы G, i3 vost0čenъ є3di1nъ, i3 prazdnika pod0bnы G, glasъ №: Dnesь vёrnіi: I# s™agw kli1menta pod0bnы G. Slava, prazdnika, glasъ }: Po ržctvЁ tvoemъ: I# nhnэ, bGor0dičenъ pervый, nastosщagw glasa. Vh0dъ. Prokjmenъ, dnE. Na lіtji stіhi6rы prazdnika. Slava, i3 nhnэ, prazdnika. Na stіh0vnэ stіhi6rы voskrnы. Slava, i3 nhnэ, prazdnika. Na blgoslovenіi hlёbwvъ: Bcde dv7o: tri1ždы. Ґ i3dёže nёstь vsen0щnagw, glag0lemъ troparь voskrnъ.

Slava, troparь kli1menta, glasъ d7:

I$že t bGa čudodёйstvы preslavnw ўdivlsz vselennыz koncы2 mjra, svzщennый stradalьče, pače є3stestvA m0rю, sostavы vodamъ sodэvaeši razdэlenіe, vъ čestnёй pamzti tvoeй, vsegdA pritekaющыmъ ўserdnw vъ bGozdannuю ti2 cerkovь, čudє1snыmъ tvoi6mъ moщemъ: i3 po vsenar0dnomъ hoždenіi, m0re vo є3di1no tečenіe čudodёtelьnэ tvori1ši, kli1mente predi1vnый, moli2 hrtA bGa spasti1sz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, prazdnika.

Na ќtreni: Na BGъ gDь, troparь voskrnъ dvaždы. Slava, kli1menta: I# nhnэ, prazdnika. Po kafjsmahъ sэdalьnы voskrnы sъ bGorHdičnы i4hъ. Polmeleй, i3 tropari2: ЃgGlьskій sob0rъ: v3pakoi2 glasa, i3 stepє1nna: prokjmenъ, i3 є3đlіe voskrno. Voskrnіe hrt0vo: pal0mъ n7. I# stіhi1ra voskrna. KanHnъ voskrnъ so їrmos0mъ na d7: i3 bcdы na v7: i3 prazdnika pervagw na d7: i3 kli1menta na d7. Katavasіa: Hrt0sъ raždaetsz: Po G pёsni kondakъ prazdnika, i3 jkosъ.

I# kondakъ kli1menta, glasъ v7.

Pod0benъ: Tvє1rdыz:

Bžctvennagw vіnograda svzщennowdёznna vsBmъ lozA kvi1sz, kaplющi sladostь premydrosti, moli1tvami tvoi1mi, vsečestne, da tebЁ i3stkanu, ćkw bagrzni1cu, pёsnь mhslennuю prinesemъ, kli1mente svste: spasi2 rabы6 tvo‰.

I# sэdalenъ s™agw: Slava, i3 nhnэ, prazdnika, Po ѕ7 pёsni kondakъ voskrnъ, i3 jkosъ. Na f7 pёsni stіhosl0vimъ, Čestnёйšuю: Svэti1lenъ voskrnъ. Slava s™agw: I# nhnэ, prazdnika. Na hvali1tehъ stіhi6rы voskrnы d7: i3 prazdnika so slavnыmъ na d7, sъ pripBvы prazdničnыmi: Slava, stіhi1ra є3đlьskaz: I# nhnэ, Preblagoslovenna є3si2: Slavosl0vіe veli1koe. Troparь voskrnъ t0čію: є3ktєnіi2, i3 tpystъ, i3 časъ №. Na časёhъ troparь voskrnъ: Slava, prazdnika, I# nhnэ, bGor0dičenъ časHvъ. Po §e našъ: kondakъ prazdnika, i3 voskrnъ, glag0lemъ premэnsющe.

Na lіturgji: Blažє1nna glasa na ѕ7: i3 prazdnika pёsnь f7 na d7. Po vh0dэ troparь voskrnъ, i3 prazdnika, i3 s™agw. Taže kondakъ voskrnъ: Slava, s™agw: I# nhnэ prazdnika. Prokjmenъ, ґpclъ, ґllilyіa, i3 є3đlіe glasa i3 prazdnika. Pričastenъ: Hvali1te gDa: i3 prazdnika.

Na ќtreni, na BGъ gDь: troparь prazdnika, dvaždы.

Slava, s™hhъ:

B9e nc7ъ našihъ:

I# nhnэ, prazdnika.

Po №-mъ stіhosl0vіi, sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Li1kъ ѓgGlьskій:

Pravednыhъ pl0dъ їwakjma i3 ѓnnы prin0sitsz bGu vo s™i1liщe s™0e, pl0tію mladenstvuющi, pitatelьnica ži1zni našez, ю4že blagoslovi2 svzщennый zaharіa: sію2 vsi2, ćkw m™rь b9ію, vёrnw da ўblaži1mъ.

Slava, i3 nhnэ, t0йže.

Po v7-mъ stіhosl0vіi, sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Ўdivi1sz їHsifъ:

Prežde začatіz, čctaz, njsvzti1lasz є3si2 bGu, i3 r0ždšisz na zemli2, darъ prineslasz є3si2 nhnэ є3mY, i3spolnsющi ntečeskoe njbэщanіe: vъ bžctvennэmъ že hramэ, ćkw syщw bžctvennый hramъ, t mladenstva či1stэ so svэщami svёtlыmi tdanA bhvši, kvi1lasz є3si2 prіsteliщe nepristypnagw i3 bžctvennagw svёta. Veli1ko voi1stinnu predšestvіe tvoE, є3di1na bGonevёsto i3 prisnodv7o.

Slava, i3 nhnэ, t0йže.

Taže kanHnъ prazdnika, so їrmos0mъ na ѕ7: I# s™hhъ džba kanHna, na }. KanHnъ prazdnika, glasъ №.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Pёsnь pobёdnuю poi1mъ vsi2 bGu, sotv0ršemu di6vnaz čudesA mhšceю vыs0koю, i3 spasšemu ї}lz, ćkw proslavisz.

Stecemsz dnesь bcdu počitaющe pёsnьmi, i3 toržestvyimъ duh0vnый prazdnikъ: vъ hramъ bo bGu darъ prin0sitsz.

Pёsnьmi da vospoi1mъ bcdы slavnoe predšestvіe: kъ hramu bo dnesь, ćkw hramъ b9ій, prin0sitsz prbr0česki, darъ mnogocёnnый.

Trbčenъ: Trbce є3dinosyщnaz, dž§e, i3 sl0ve, i3 dš7e s™hй, tS vёrnw slavimъ, ćkw tvorcA vsёhъ, i3 tebЁ vopіemъ blagočestnw: spasi1 nы, b9e.

T bagra kroveй tvoi1hъ červleni1ceю, prečctaz, njdёzvsz, prošedъ njbnovi2 cRь i3 bGъ r0dъ vesь čelovёčeskій blgoutr0bіemъ svoi1mъ.

I$nъ kanHnъ s™agw kli1menta. Tvorenіe feofanovo. Glasъ }.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: V0du prošedъ ćkw syšu, i3 є3gĐpetskagw ѕlA i3zbэžavъ, ї}lьtzninъ vopіsše: i3zbavitelю i3 bGu našemu poi1mъ.

T petrA bžctvennagw nauči1vsz, ґpclwvъ verh0vnagw, i3 t negw2 navhkъ bžctvennoe znanіe, dž§e, jdwlьskuю lestь njbliči1lъ є3si2.

L0zu bGonasaždenu na zemli2, plodы2 dobrodёtєlьnыz ўčenій vseblagočesti1vыhъ, hrt0sъ tS predlagaetъ, i4stinnw syщій cvэtyщь vіnogradъ.

Vo vs‰ koncы2 protečE voi1stinnu bžctvennыhъ povelёnій tvoE vэщanіe, kli1mente mydre, i3 vs‰ prosvэti2 trbcu bGosl0viti, vo є3di1nstvэ b9estvA.

BGor0dičenъ: SE prorečє1nіz prbr0čєskaz nj tebЁ prіsša konecъ voi1stinnu: sl0vo bo bezъ sёmene začenši, bGorodi1telьnice, pl0tію rodilA є3si2.

I$nъ kanHnъ s™agw petrA, tvorenіe feofanovo, glasъ t0йže, є3gHže kraegranesіe:

Voshvalsю tribogatago petrA.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Poi1mъ gDevi, provedšemu lю1di svo‰ skvozЁ čermn0e m0re, ćkw є3di1nъ slavnw proslavisz.

Vo svэtlёйšihъ selenіihъ žitіE i3mёz, prosvэщenіe mi2 podaždь, moli1tvami tvoi1mi, petre vseblaženne.

Znanію naučenъ, i3 svzщenstvomъ ўkrašaemь, vseblaženne petre, hrtY prineslsz є3si2 kr0vію.

Ќtvarь ўpeщrennaz, ćkože mnogocёnnoe vozloženіe hrt0vэ cRkvi t bGa darovalsz є3si2, blaženne:

BGor0dičenъ: Prečctaz bcde, voploщennoe, prisnosyщnoe i3 prebžctvennoe sl0vo pače є3stestvA r0ždšuю poemъ tS.

Katavasіa: Hrt0sъ raždaetsz:

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Da ўtverdi1tsz serdce moE vъ v0li tvoeй, hrtE b9e, i4že nadъ vodami nebo ўtverždeй vtor0e, i3 njsnovavый na vodahъ zemlю, vsesi1lьne.

Toržestvyimъ prazdnolю1bcы, i3 sraduimsz dyhomъ, vo s™ёmъ prazdnicэ ўčreždaющesz dnesь, dщere cRevы, i3 m™re bGa našegw.

Їwakjme, raduйsz dnesь, i3 veseli1sz, ѓnno, d¦omъ, roždennuю i3zъ vasъ gDu privodsщe trilёtstvuющu, ćkw ю4nicu či1stu vsenepor0čnuю.

Trbčenъ: Svёtъ nc7ъ, svёtъ sn7ъ є3gw2, svёtъ d¦ъ ўtёšitelьnый: ćkw t slnca bo є3di1nagw trbca sіsющi, bžctvennw njzarsetъ, i3 soblюdaetъ dyšы našz.

TS prbr0cы propovёdaša kіvHtъ, čctaz, s™hni, kadi1lьnicu zlatyю, i3 svёщnikъ, i3 trapezu, i3 mы2 ćkw bGovmэsti1muю ski1nію vospэvaemъ tS.

I$nъ.

Їrm0sъ: Strahъ tv0й, gDi, vsadi2 vъ serdcA r†bъ tvoi1hъ, i3 bydi namъ ўtverždenіe, tS vo i4stinэ prizыvaющihъ.

Bogatnw i3zlіssz d¦a blagodatь vъ tvo‰ ўstnA, mydre, є4юže vs‰ prosvэti1lъ є3si2, bžctvennыmi tvoi1mi ўčє1nіi, i3 hrtY privelъ є3si2.

Ngnemъ vozderžanіz tы2 popali1lъ є3si2 strasteй ngnep†lьnaz stremlє1nіz, i3 hramъ sebE soverši1vъ d¦a bžctvennagw, doblemydrenne dž§e.

Na g0ru bžctvennыhъ dobrodёteleй vozšedъ, i3 mrakomъ pokrhvsz razymnыmъ, ўzrёlъ є3si2 neizrečennuю vъ či1stэй duši2 tvoeй duh0vnuю zarю2.

BGor0dičenъ: Neizrečennw začalA є3si2, prečctaz, sp7sa i3 gDa, i3zbavlьšago nasъ t lю1tыhъ, tS vo i4stinэ prizыvaющihъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Nёstь s™ъ, ćkw gDь, i3 nёstь prvdnъ, ćkw bGъ našъ, є3g0že poetъ vsS tvarь: nёstь prvdnъ pače tebє2, gDi.

Vozšelъ є3si2 э4zdz ćkw na kolesni1cэ, tvoeю kr0vію, premydre, kъ nbcnыmъ, i3dёže predteča našъ hrt0sъ vni1de, є3di1nъ bezgrёšnый.

Ži1znь tlёnnuю njstavilъ є3si2, i3 ži1znь bezsmertnuю njbrёlъ є3si2, blaženne, i3dёže vэncen0secъ likyeši, molS spasti1sz dušamъ našыmъ.

Ćkože fjnіxъ procvёlъ є3si2 blagopl0dnэйšій: ćkw maslina plodor0dna kvi1lsz є3si2, bGodohnovenne, vo dv0rэhъ gDnihъ, ćkw smĐrna i3 lіvanъ, i3 ćkw mĐro blgov0nnэйšee.

BGor0dičenъ: Ćkw dvє1ri spasi1tєlьnыz, i3 raй krasnый, svёta prisnosyщnagw džblakъ, syщu s™yю dv7u vospoemъ vsi2, glag0lющe є4й: raduйsz.

Kondakъ glasъ d7.

Pod0benъ: Kvi1lsz є3si2 dnesь:

CRkve nedvi1žimіi i3 bžctvennіi pĐrgove, blagočestіz bžctvennіi stolpi2, voi1stinnu krёpcыi, kli1mente sъ petr0mъ vsehvalьnіi, vašimi moli1tvami soblюdi1te vs‰.

Sэdalenъ kli1menta, glasъ i3 pod0benъ t0йže:

Vozsіsvъ ćkože slnca zarS, i3 blistaeši, prpdbne, vsemY mjru svёtlw, ўčє1nіi tvoi1mi, bGoglase kli1mente svэton0sne, myčenikwvъ pohvalo2.

Slava, petrA, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

T vhšnzgw sudA hrt0va predstatelьstvova stadu, na pažitehъ blagoži1znennыhъ ўpaslъ є3si2, vsemydrыmi tvoi1mi dogm†tы, tgnavъ ѓrіa ćkw v0lka nekr0tkago, všedšago vъ ni1hъ bezb0žnыmi ўčє1nіi. Tёmže i3 dyšu tvoю2 položi1lъ є3si2 za ni1hъ, pastыrь nareklsz є3si2, ćkw rečE gDь: їerarše petre blaženne, moli2 hrtA bGa, grэhHvъ njstavlenіe darovati čtyщыmъ lюb0vію svztyю pamztь tvoю2.

I# nhnэ, prazdnika, glasъ d7.

Pod0benъ: Ўdivi1sz їHsifъ:

Nepor0čnaz ѓgnica, i3 neskvernый čert0gъ, vъ d0mъ b9ій bcda marіamъ sъ veselіemъ vv0ditsz preslavnw, ю4že ѓgGli b9іi dormn0sztъ vёrnw, i3 vsi2 vёrnіi blažatъ pri1snw, i3 blagodarstvennw poю1tъ є4й neprestannw velіimъ glasomъ: naša slava i3 spasenіe tы2 є3si2, vsenepor0čnaz.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: D¦omъ provi1dz, prbr0če ґvvakyme, slovesE voploщenіe, propovёdalъ є3si2, vopіS: vnegdA pribli1žitisz lёtwmъ, poznaešisz, vnegdA prіiti2 vremeni, pokažešisz. Slava si1lэ tvoeй, gDi.

Prbr0če i3saіe, prorcы2 namъ: dv7a kto2 є4stь, i3myщaz vo črevэ; ćže i3zъ їydina k0rene prozsbši, i3 r0ždšisz i3zъ dv7da carS, sёmene s™agw, pl0dъ blgoslavnый.

Načinaйte, dBvы, i3 vosp0йte pBsni, rukami deržaщe svэщы2, čctыz bcdы predšestvіe hvalzщe, nhnэ grzdyщыz vo hramъ b9ій kypnw sъ nami prazdnuющe.

Trbčenъ: Trbcu li1cы, є3di1nicu džbrazomъ blagočestnw slavimъ bGa i4stinna, є3g0že poю1tъ ѓgGlьskaz i3 ґrh†gGlьskaz činonač†lіz, ćkw tv†ri vLku, i3 čelovёcы vёrnw poklansющesz pri1snw.

Moli2 neprestannw, pres™az čctaz, є3g0že pl0tію rodilA є3si2 sn7a tvoego2 i3 bGa, t mnogoobraznыhъ sёteй dіavolihъ, i3 t vsskihъ i3skušenій nahodsщihъ, vs‰ i3zbaviti rabы6 tvo‰.

I$nъ.

Їrm0sъ: Tы2 moS krёpostь, gDi, tы2 moS i3 si1la, tы2 m0й bGъ, tы2 moE radovanіe, ne njstavlь nёdra dž§a, i3 našu niщetY posэti1vъ. Tёmъ sъ prbr0komъ ґvvakymomъ zovy ti: si1lэ tvoeй slava, člvэkolю1bče.

T zapada prišedъ, blženne, kъ vost0ku, petrY primэsi1lsz є3si2 ґpclu: i3 togw2 bžctvennыmi svэtlostьmi2, i3 ўčє1nіi prosvэщaemь, sъ ni1mъ vozvэщaz spasi1telьnoe sl0vo, zapadnuю vsю2 proteklъ є3si2 stranY.

Drugjй mwmseй, kli1mente mydre, bhlъ є3si2, zak0nы bžctvєnnыz vsBmъ i3zlagaz, i3 svzщє1nnaz pišS ўčє1nіz, i3 cRk0vnoe vsE včinseši i3spolnenіe. Tsю1du zakonopol0žnika tS i3 ўči1telz vsi2 i3myщe, vёroю čti1mъ.

P0stničeskimi pHtы njči1stivsz, svzщennonačalьnikъ, blaženne, kvi1lsz є3si2, kъ blagočesti1vэй vёrэ hrt0vэй vs‰ vozvodS bžctvennыmi tvoi1mi skaz†nіi: postradavъ že zak0nnw, pod0bnэ bolёzni spletE vэnecъ, prisnopamztne.

BGor0dičenъ: Sъ bGomъ tS zastypnicu stzžahomъ: th bo m™i b9іz bыlA є3si2 tvorcA i3 sodёtelz, našъ džbrazъ prіemša, prenepor0čnaz, i3 togo2 spasša t tli2 i3 smerti, i3 slavoю bžctvennoю proslavlьšagw.

I$nъ.

Їrm0sъ: I#zъ gorы2 priwsэnennыz, sl0ve, pror0kъ, є3di1nыz bcdы, hotsщa voploti1tisz bGovi1dnw ўsmotri2, i3 so strahomъ slavosl0vzše si1lu tvoю2.

Dobrodёteleй šestvovavъ stezeю, dž§e, posti1glъ є3si2 nbi1tєli vы6šnіz, bGon0sne, svzщenstva pomazanіemъ ўkrašenъ, i3 mučenіz sіsz kr0vію.

Tyčami pot0kwvъ tvoi1hъ kroveй, blženne, ўgasi1lъ є3si2 peщь prelesti, i3 gonsщihъ pogubi1lъ є3si2 mrakъ, svzщennomyčeniče dostoslavne.

N0vый petrъ nёkій namъ kvi1lsz є3si2, i4stinnw ґpclьskimi sіsz darov†nіi, svzщennodёtelь že i3 svidёtelь strteй vLki tvoegw2, vsebogate.

BGor0dičenъ: Vsёhъ d0brыhъ i3spolnenіe r0ždši, i3sp0lni n†ša, dv7o, molє1nіz, grэhHvъ namъ i3zbavlenіz prossщi, i3 prosvэщenіz, i3 velіz mi1losti.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Svёtlый namъ vozsіsй svёtъ prisnosyщnый, ќtrennюющыmъ nj sudьbahъ zapovэdeй tvoi1hъ, vLko člvэkolю1bče, hrtE b9e našъ.

Da svэtlon0simъ, pravoslavnіi vsi2, stekaющesz i3 slavzщe bGomaterь, ćkw gDu dnesь priv0ditsz, ćkw žertva blagoprіstna.

Da veselstsz praotcы dnesь, vLčce, i3 da raduetsz r0ždšaz tS so ntcemъ tvoi1mъ, ćkw pl0dъ i4hъ gDu prin0sitsz.

Trbčenъ: Prebeznačalьnoe i3 prisnosyщnoe є3di1no bžctvo2 slavosl0vzщe pokloni1msz, tremi li1cы є3stestv0mъ nerazdёlьnoe, i3 slavoю ravnočestnoe.

Pristaniщe blagouti1šnoe, i3 newbori1muю stёnu stzžahomъ moli1tvu tvoю2 vo njbstosnіihъ, bGorodi1telьnice, vsegdA i3zbavlsemi bёdъ i3 skorbeй.

I$nъ.

Їrm0sъ: Prosvэti2 nasъ povelёnіi tvoi1mi, gDi, i3 mhšceю tvoeю vыs0koю, tv0й mi1rъ podaždь namъ, člvэkolю1bče.

Vo svёtэ zapovэdeй hodS gDnihъ, čado voi1stinnu kvi1lsz є3si2 togw2, blaženne, nel0žnoe.

Vsegw2 na zemli2 tы2 treklsz є3si2 pristrastіz, svzщennonačalьniče, da byduщee blagoslavіe poluči1ši, i3 svёtlosti slavы hrt0vы.

M§ničeskimi ўkrašenъ svэtlostьmi2, so ѓgGlы nhnэ predstoi1ši vLcэ, nj poю1щihъ moli1sz.

BGor0dičenъ: M™i b9іz, vёroю tS poю1щыz t bёdъ i3zbavi moli1tvami tvoi1mi, dv7o, ćkw tS predstatelьnicu vёmы, čctaz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ќtrenюющe, vopіemъ ti2, gDi, spasi1 nы: th bo є3si2 bGъ našъ, razvэ tebє2 i3n0gw ne vёmы.

Na kamenь vozšedъ vёrы, strastoterpče, neukl0nenъ prebhlъ є3si2 vo i3skušenіi soproti1vnыhъ.

Nryžіemъ plamennыmъ d¦a s™agw, їerarše, ѓrіa vredosl0vca bžctvennыmъ sud0mъ zaklalъ є3si2.

Krёpostію ўkrэplsemь, slavne, sp7sovoю, vražію si1lu i3 krёpostь popralъ є3si2.

BGor0dičenъ: Dv7u po ržctvЁ poemъ tS, bcde, th bo bGa sl0va pl0tію mjru rodilA є3si2.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Prbr0ka їHnu podražaz, vopію2: živ0tъ m0й, blže, svobodi2 i3zъ tli2, i3 spasi1 mz, sp7se mjra, zovyщa: slava tebЁ.

Prazdnuimъ, vёrnіi, prazdnikъ duh0vnый m™re b9іz, vospэvaющe blagočestnw: є4stь bo s™ёйša nbcnыhъ ўmHvъ.

Pёsnьmi duh0vnыmi voshvalimъ, vёrnіi, m™rь svёta, ćkw dnesь namъ kvi1sz predhodsщi vъ hramъ b9ій.

Trbčenъ: Nc7ъ, i3 sn7ъ, i3 d¦ъ pravый, trіmpostasnaz є3di1nice i3 nerazdэli1maz trbce, pomi1luй poklansющыzsz bžctvennэй deržavэ tvoeй.

Vo črevэ tvoemъ vmэщenъ, nevmэsti1mый vsёmi, bGomati, bhvъ, i3zъ tebє2 proizhde, prečctaz, sugybъ є3stestv0mъ bGъ i3 člvёkъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: NJči1sti mS, sp7se, mnHga bo bezzakHnіz mo‰, i3 i3zъ glubinы2 ѕHlъ vozvedi2, molю1sz: kъ tebё bo vozopi1hъ, i3 ўslhši mS, b9e spasenіz moegw2.

Revnostію razžženъ gDni lюbvE, mydre, jdwlьskuю lestь njbliči1lъ є3si2 krёpkw slovesnыmi protivlє1nіi, i3 čudesnыmi kvlє1nіi, vsehvalьne.

Nedremanno soblю1lъ є3si2 džko serdca tvoegw2, na ѕl0bu nikakože vozdremavъ, slavne, bžctvennыmi voshoždє1nіi včinsz dobrodёteleй kъ verh0vnomu.

Ćkw їerarhъ čestenъ, vzzati i3 rэši1ti pregrэšє1nіz vlastь prіi1mъ t sp7sa hrtA, mn0gihъ moi1hъ pregrэšenій d0lgъ razrэši2, vozvodS kъ pokasnію.

BGor0dičenъ: Tvoi1mi molьbami, čctaz, bёdъ i3 napasteй i3shi1ti mS lю1tыhъ, i3 i3zbavi mS, molю1sz: th bo stэnA є3si2 nerazruši1ma, i3 pristaniщe i3 pokr0vъ, i3 newbori1moe ўtverždenіe.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ri1zu mnЁ podaždь svёtlu, njdэsйsz svёtomъ, ćkw ri1zoю, mnogomlctive hrtE b9e našъ.

Cэlomydrennw i3 pravednw bGu tы2 ži1telьstvovavъ, konecъ blažennый t negw2 prіslъ є3si2, vseblaženne petre.

Vsesoveršennuю žertvu i3 prіstnu, tebE samago prineslъ є3si2, petre di1vnый, žertva tebє2 radi bhvšemu bGu.

Slovesъ d¦0vnыhъ i3sp0lnivsz, d¦omъ dvi1žimь nrganъ bhlъ є3si2 pэsnopoS, bGoglag0live, neizrečє1nnaz.

BGor0dičenъ: E#di1na sl0vomъ pl0tію sl0vo r0ždšaz, i3zbavi, m0limsz, sэteй vražіihъ dyšы našz.

Kondakъ prazdnika, glasъ d7.

Pod0benъ: Vozneshйsz:

Prečctый hramъ sp7sovъ, mnogocёnnый čert0gъ i3 dv7a, svzщennoe sokr0viщe slavы b9іz, dnesь vv0ditsz vъ d0mъ gDenь, blagodatь sovvodsщi, ±že vъ d©э bžctvennomъ, ю4že vospэvaюtъ ѓgGli b9іi: sіS є4stь selenіe nbcnoe.

Jkosъ: Neizrečennыhъ b9іihъ i3 bžctvennыhъ t†inъ zrS vъ dv7э blagodatь kvlsemu, i3 i3spolnsemu ćvstvennw, raduюsz, i3 džbrazъ razumёti nedoumёюsz, strannый i3 neizrečennый: kakw i3zbrannaz čctaz, є3di1na kvi1sz pače vseS tvari vi1dimыz i3 razumэvaemыz; tёmže voshvali1ti hotS sію2, ўžasaюsz ѕэlw2 ўm0mъ že i3 sl0vomъ, nbače derzaz propovёdaю i3 veličaю: sіS є4stь selenіe nbcnoe.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Peщь, sp7se, njrošašesz, džtrocы že, likyющe, poshu: ntcє1vъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Likovstvyimъ prazdnolю1bcы dnesь, vospoi1mъ čctuю vLčcu, їwakjma i3 ѓnnu dost0йnw čtyщe.

Prbr0čestvuй dv7de, glag0lz d¦omъ: privedytsz dBvы vъ slёdъ tebє2, privedytsz tebЁ vo hramъ cRi1cы m™ri.

Trbčenъ: Proslavimъ trbcu nerazdёlьnuю, vospoi1mъ є3di1no b9estvo2, so nc7emъ sl0vo, i3 d¦a vses™ago.

Moli2 є3g0že rodilA є3si2 gDa, ćkw blgoutr0bna є3stestv0mъ syщa, bGorodi1telьnice, spasti2 dyšы vospэvaющihъ tS.

I$nъ.

Їrm0sъ: DŽtrocы blagočesti1vіi vъ vavmlHnэ džbrazu zlat0mu ne pokloni1šasz, no posredЁ peщi džgnennыz njrošaemi, pёsnь vospэvahu glag0lющe: prevoznosi1mый ntcє1vъ i3 nasъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Ćkože ќtro vozsіslъ є3si2, prosvэщaz zemli2 vs‰ koncы2, i3 n0щь prelestnuю tgonS, bGoglase, jdwlьskagw bezb0žіz: blgoslovenъ є3si2, vopіS, b9e ntє1cъ našihъ.

Vs‰ spasti2 hotS bGъ tvoi1mi moli1tvami, prozrёnіe darovA sіsjnію, i3 duši2 i3 tэlesi2 nčesA tverzъ, dž§e: ttydu prosvэщaetsz bžctvennoю baneю.

Strui6 i3scэlenій t0čiši, t bžctvennыz tvoeS raki, kli1mente slavne: strasteй mn0gihъ i3zbavlseši vsegdA pritekaющыz kъ tebЁ, i3 poю1щыz: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: Podobaše bezъ sёmene voploщaemomu i3zъ tebє2 proiti2, dv7o prečctaz: th bo vozraslA є3si2 vsёhъ, čctaz, preb0lьši. Tёmže ti2 neprestannw zovemъ: blagoslovenъ pl0dъ čreva tvoegw2.

I$nъ.

Їrm0sъ: DŽtrocы blagočesti1vіi vъ vavmlHnэ džbrazu zlat0mu ne pokloni1šasz, no posredЁ peщi džgnennыz njrošaemi, pёsnь vospэvahu glag0lющe: prevoznosi1mый ntcє1vъ i3 nasъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Žitіemъ bGolёpnыmъ ўkrašenъ, i3 bžctvennыmъ svёtomъ prosvэщaemь nbcnыhъ vъ nehHdnaz všelъ є3si2 veselssz, i3 vopіS, mydre, sotv0ršemu: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Ćkw da presvёtlw blagougodi1ši hrtY bGu, bGoblaženne, vъ ryki bezzak0nnыhъ tS samago predalъ є3si2 v0leю, poS, prebogate: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Vesь prosvэщenъ, spod0bilsz є3si2 vi1dэti hrtA, tebЁ pokazyющa svoю2 ri1zu, lю1tэ rasterzanu, i3stkanuю svhše, prpdbne, blgoslovenъ є3si2, vopіS, b9e ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: VsS ćkw čistA prіsla є3si2 vo ўtr0bэ tvoeй sl0vo voploщaemo: no togo2 moli2 njči1stiti mi2 pregrэšenій dyšu i3 tёlo, prečctaz, kъ tebЁ či1stoю vёroю priri1щuщagw.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: E#gHže ўžasaюtsz ѓgGli i3 vs‰ vHinstva, ćkw tvorcA i3 gDa, p0йte svzщennicы, proslavite džtrocы, blagoslovi1te lю1dіe, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Veseli1tsz dnesь svёtlw їwakjmъ, i3 ѓnna nepor0čnaz gDu bGu prin0sitъ žertvu, dannuю є4й t njbэщanіz s™yю dщerь.

Hvalztsz s™ji dv7dъ i3 їesseй, i3 їyda čti1tsz: i3zъ k0rene bo i4hъ i3zrastE pl0dъ, dv7a čctaz, i3zъ nesže rodi1sz bGъ prevёčnый.

Trbčenъ: Da poetsz tris™hй, nc7ъ, i3 sn7ъ, i3 d¦ъ s™hй, nerazdёlьnaz є3di1nica, є3di1no bžctvo2 deržaщe dlanію vsю2 tvarь, vo vs‰ vёki.

Beznačalьnoe načinaetsz sl0vo pl0tію, rodi1vsz ćkw blagovoli2, bGъ že i3 člvёkъ, i3zъ ntrokovi1cы dv7ы, vozsozidaz nы2 prežde padšыz, radi kraйnzgw blgoutr0bіz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Musіk‡йskimъ nrganwmъ soglasyющыmъ, i3 lю1demъ bezči1slєnnыmъ poklansющыmsz džbrazu vъ dei1rэ, tri2 džtrocы ne povinyvšesz, gDa vospэvahu i3 slavosl0vlzhu vo vs‰ vёki.

Ўčeni1kъ bhvъ petr0vъ, bžctvєnnыz nravы togw2 podražaz, kli1mente stradalьče, tёmže i3 prest0la preemnikъ i4stinnw pokazalsz є3si2, prosvэщaz vsю2 tvarь.

Taйnw njčervleni1vъ tvo‰ ўstnA čašeю mydrosti, kli1mente, i3zrhgnulъ є3si2 bžctvennыhъ ўčenій puči1nu, potoplsющuю demwnostrašіe, dušamъ že čelovёčєskimъ i3stočaющuю spasenіe.

Ćkw prečestnyю ќtvarь cRkovь stzžavši, tvo‰ bžctvєnnaz zakonopoložє1nіz, nj tebЁ hvalitsz, i3 vs‰ podvizaetъ, tvoю2 pamztь vёroю počitati vo vs‰ vёki.

BGor0dičenъ: Marje dv7o bcde, bGa sp7sa čelovёkwmъ r0ždšaz pl0tію, spasi2 vёroю poю1щыz tvoE ržctvo2, i3 prevoznossщыz vo vs‰ vёki.

I$nъ.

Їrm0sъ: Na gorЁ s™ёй proslavlьšasz, i3 vъ kupinЁ ngnemъ prisnodv7ы mwmseovi taйnu ćvlьšago, gDa p0йte, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Žiryющuю soskytalъ є3si2 pagubu, ѓrіeva ѕlёйšagw hulenіz, t vёrnыhъ sob0riщa tsёkъ, i3 tgnavъ cerk0vnыhъ, bGomydre, njgradъ.

Pervostostelь li1ka ѓgGlьskagw petrъ kvi1sz, bžctvennый verh0vnikъ, st0lpъ že myčenikwvъ bhlъ є3si2, vsemydre petre bGon0se, i3 svzщennodёйstvitelь bžctvennыhъ tainstvъ.

Nauči1vsz t bžctvennagw vdohnovenіz byduщihъ razumu, bGoglag0live, i3 є4že t zemli2 prouvёdэvъ tvoE prestavlenіe mučenіemъ, kъ vhšnihъ gDu slavы hrtY vo vёki vs‰.

BGor0dičenъ: Vo ўtr0bu dv7ы vselьšagosz, i3 t neS strašnw i3 pače sl0va drevnzgo ґdama njbn0vlьšago gDa, p0йte i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Na f7-й pёsni Čestnёйšuю ne poemъ, no poemъ pripёvъ prazdnika.

Veličaй, dušE moS, privedennuю vo hramъ gDenь, i3 blagoslovennuю rukami їereevыmi.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Svэton0snый džblakъ, vъ džnьže vsёhъ vLka, ćkw d0ždь sъ nb7sE na runo2 sni1de, i3 voploti1sz nasъ radi, bhvъ člvёkъ, beznačalьnый: veličaemъ vsi2 ćkw m™rь bGa našegw čctuю.

Kъ si6mъ troparє1mъ t0йže pripёvъ.

I#zъ pravednыhъ proizhde, їwakjma i3 ѓnnы, njbэщanіz pl0dъ, bGootrokovi1ca marja: i3 ćkw kadi1lo prіstnoe, pl0tію mladenstvuющi, priv0ditsz vo svzti1liщe s™0e, ćkw s™az vo s™hhъ njbitati.

Mladenstvuющuю є3stestv0mъ, i3 pače є3stestvA ćvlьšuюsz m™rь b9ію, voshvalimъ pёsnьmi: vъ hramъ bo zak0nnый gDu dnesь priv0ditsz, vъ vonю2 blagov0nіz pravednыhъ, ćkw pl0dъ duh0vnый.

Trbčenъ: Veličaй, dušE moS, trіmpostasnagw i3 nerazdёlьnagw bžctvA deržavu.

Trіmpostasnoe є3stestvo2, i3 nerazdёlьnuю slavu, i3 vъ bžctvЁ є3di1nomъ, poemuю neprestannw na nb7si2 i3 na zemli2, trbcu nerazlyčnuю proslavimъ, sъ sn7omъ nc7Y i3 d¦u poklansющesz blagočestnw.

Veličaй, dušE moS, čestnёйšuю i3 slavnэйšuю g0rnihъ v0instvъ, dv7u, prečctuю bcdu.

Podъ tvoE blgoutr0bіe pribэgaющыz vёrnw, i3 poklansющыzsz blgočestnw sn7u tvoemY, dv7o bGorodi1telьnice, ćkw bGu i3 gDu mjra, moli1sz, t tli2 i3 bёdъ i3zbaviti i3 vssčeskihъ i3skušenій.

I$nъ.

Їrm0sъ: Voi1stinnu bcdu tS i3spovёduemъ, spasennіi tob0ю, dv7o čctaz, sъ bezpl0tnыmi li6ki tS veličaющe.

Tečenіe tvoE soverši1vъ mn0gimi pHdvigi, i3 nesomnёnnw soblю1dъ vёru hrt0vu, pravednыmъ vэncemъ ўkrasi1lsz є3si2.

Ćkw spaslъ є3si2 džtroka drevle, ўderžana vъ m0ri lёtnыmъ njbhoždenіemъ, myčeniče hrt0vъ, si1ce glubinы2 grэh0vnыz i3 menE spasi2.

Lюb0vію tS čtyщыz, kli1mente strastoterpče, t napasteй i3 bёdъ i3 skorbeй spasi2, molS ziždi1telz hrtA.

BGor0dičenъ: Radosti moE serdce i3sp0lni, dv7o, ćže radosti prіemšaz i3spolnenіe, grэh0vnuю pečalь potreblsющi.

I$nъ.

Їrm0sъ: Prozvlennoe na gorЁ zakonopol0žniku vo ngni2 i3 kupinЁ, roždestvo2 prisnodv7ы, vъ naše vёrnыhъ spasenіe, pёsnьmi nem0lčnыmi veličaemъ.

Pred8wpredэlennago svzщennw їeraršestvovati, i3 svzщenstva konecъ blagoslavnw prіi1mša, i3 hrt0vu podražavša strtь, petrA čydnago vospoi1mъ.

Žezl0mъ ўkrёplьšasz si1lы gDni, i3 svzщenstvovavša, i3 svzщenstvovanna, i3 hrtY prinesšagosz žertva, petrA bGon0snago vospoi1mъ.

Vsesmэšennago zareю trbčnoю, i3 svэtlёйšagw є3S naslaždšasz sіsnіz, i3 namъ spasenіz prossщa, petrA bGoprіstnago vospoi1mъ.

Daeši nbi1lьnw duši2 moeй spasenіe, ćkw pervosvzщennikъ bo i4maši vlastь vzzati i3 rэši1ti pregrэšenій vinы6, tvoi1mi molє1nіi, svzщennэйšій.

BGor0dičenъ: Tы2 є3si2, bcde, nryžіe naše i3 stэnA, tы2 є3si2 zastuplenіe kъ tebЁ pribэgaющihъ, tebE i3 nhnэ na moli1tvu podvizaemъ, da i3zbavimsz t vr†gъ našihъ.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: Žєnы2 ўslhšite:

Nhnэ blagonar0čitъ kvi1sz namъ denь, i3myщi svzщennыhъ preє1mnikъ, svzщennыhъ ґpclъ, petrA kypnw i3 kli1menta, propovёdniki vёrы, i3 nepobэdi6mыz myčeniki: i4hže lёtnюю pamztь vёrnw soveršaemъ vsi2.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika:

Ю$že drevle predvozvэsti2 prbr0českoe sosl0vіe, stamnu, i3 žezlъ, i3 skrižalь, i3 nesэk0muю g0ru, marjю bGootrokovi1cu, vёrnw da voshvalimъ: dnesь bo vv0ditsz vo s™†z s™hhъ vospitatisz gDevi.

Na hvali1tehъ stіhi6rы na ѕ7, prazdnika, G, glasъ №.

Pod0benъ: Nbcnыhъ činHvъ:

SvэщenHsicы dBvы, prisnodv7u svёtlw provoždaющe, pror0čestvuюtъ i4stinnw d¦omъ byduщee: hramъ bo b9ій, bcda syщi, vъ hramъ so slavoю dёvstvennoю mladenstvuющi vv0ditsz.

NJbэщanіz s™agw, i3 pl0dъ blgoslavnый, bcda voi1stinnu kvi1sz mjru, ćkw vsёhъ prevhššaz: ćže blgočestnw privodi1ma vъ hramъ b9ій, mltvu r0ždšihъ i3spolnsetъ, soblюdaema bžctvennыmъ d¦omъ.

Nbcnыmъ vospitana, dv7o, hlёbomъ, vёrnw vъ hramэ gDni, rodilA є3si2 mjru ži1zni hlёbъ sl0vo, є3myže, ćkw hramъ i3zbrannый i3 vsenepor0čnый, pred8wbruči1lasz є3si2 d¦omъ tainstvennw, njbručenA bGu i3 nc7Y.

I# s™agw petrA G. Glasъ i3 pod0benъ t0йže:

Presyщnыz trbcы є3dinosyщnoe pretmщaz, vseblaženne, ćkw nesozdannыz є3di1nicы, ѓrіa nizloži1lъ є3si2, pokazavъ namъ sn7a nerazdёlьnoe, ćkw togHžde syщa nc7Y i3 d¦u b9estvA.

Gonsщihъ prestA ўbjйstvennoe stremlenіe, kroveй lіsnіe nhnэ vъ nezvlennoe skončasz, nbo‰ zapečatašasz, petre mydre, svzщennыmъ tvoi1mъ svidёtelьstvomъ, ćkw džtročiщu mwmseevu stA tečenіe, kamыkomъ sepfHrы i3nogdA.

Pastыrski poži1vъ, svzщennomyčeniče hrt0vъ, myčeničєskіz p0dvigi pokazalъ є3si2 d0blestvennw, є3di1nъ, črezъ nbo‰ vэnecъ prіemъ, nboю1du ўkrašaemь, svzщenstvomъ i3 bolёznьmi stradalьčeskimi: segw2 radi moli2 spasti1sz namъ.

Slava, glasъ d7. Samoglasenъ:

Ruk0ю b9іeю pomazavsz vo їerea, verh0vnagw soimenne, i3 dёlы sopričastniče, slovє1snыz džvcы є3đlьskimi prepitalъ є3si2 ѕlakami, ćkw mydrъ i3 i4stinenъ pastыrь, i3 marka preemnikъ dost0йnw pokazalsz є3si2, strastoterpčeskoю kr0vію vёrы tečenіe soverši1lъ є3si2, nj lю1dehъ predpožersz, i3 hrtY sowbrazyzsz, moli1sz nj dušahъ našihъ.

I# nhnэ, prazdnika, glasъ v7:

Dnesь vъ hramъ priv0ditsz vsenepor0čnaz dv7a vo nbi1teliщe vsecRS bGa, i3 vseS ži1zni našez pitatelz: dnesь čistёйšaz s™hnz, ćkw trilёtstvuющaz ю4nica, vo s™†z s™hhъ vv0ditsz. T0й vozopіi1mъ, ćkw ѓgGlъ: raduйsz, є3di1na vъ ženahъ blgoslovennaz.

Slavosl0vіe veli1koe, i3 tpystъ.

Na lіturgji: blžє1nna prazdnika, nboi1hъ kanHnwvъ, pёsnь f7, na }.

Po vh0dэ troparь prazdnika, i3 s™hhъ. Slava, kondakъ s™hhъ: I# nhnэ, prazdnika.

Prokjmenъ: Pёsnь bcdы, glasъ G:

Veli1čitъ dušA moS gDa:

Stjhъ: Ćkw prizrЁ na smirenіe rabы2 svoeS:

S™hhъ prokjmenъ, glasъ z7:

ČestnA predъ gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

Ґpclъ prazdnika, ko є3vreєmъ, začalo ™k.

I# s™hhъ, kъ fіlіppisjwmъ, začalo sm7ѕ.

Ґllilyіa, glasъ }: Slhši dщi2 i3 vi1ždь:

E#đlіe prazdnika, luki2, začalo n7d.

I# s™hhъ, matfea, začalo №i.

Pričastenъ: Čašu spasenіz:

I# s™hhъ: Vъ pamztь vёčnuю:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.