NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Noemvrіa k7d

S™agw myčenika merkyrіa smolenskagw, n0vagw čudotv0rca.

Na veli1cэй večerni stіhosl0vimъ: Blaženъ myžъ:

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы, glasъ d7:

Drugago tS poemъ, i3myщago poborenіe po dyhu, hrt0vъ merkyrіe, ćkw nepobэdi1mago v0ina: vnegda bo po povelёnію, ўg0dniče, gpcži2 i3 bcdы, i3zšelъ є3si2 na srёtenіe poganыhъ si1lъ, i3 i3spoli1na sъ shnomъ krёpkago pobэdi1lъ є3si2 pos0bіemъ bcdы. Pod0bіe i3mhй ćkože s™hй myčenikъ nestorъ, ćrostь prekroti1vъ ѕlosvirёpagw muči1telz, lja bGob0rca pobэdi2 hrt0vыmъ i4menemъ i3 si1loю. I#li2 tezoimeni1tomu ti2 svzt0mu myčeniku merkyrію: ćkože vo ґlexandrji džnъ pobэdi1vъ, probodE vъ serdce muči1telz i3 zakonoprestypnika, revnyz po blagočestіi: th že tёhъ podražaz, soproti1vnыhъ i3 poganыhъ i3noplemє1nnikъ si1lu presёklъ є3si2, ćkw v0inъ d0brъ i3 nek0senъ, i3 soverši1lъ є3si2 svoE podvizanіe krёpcэ, po blagovёrіi s™hz cRkve gpcži2 i3 bcdы, so vsёmi ўgHdniki hrtA bGa, i3 vэnčasz verhъ tv0й, svste i3 velikomyčeniče.

Ćkože t ѓgGla, i3li2 sъ nb7sE znamenіe prіemleši: kъ tebё bo p0slanъ bыvaetъ slugA cerkve veli1cэй gpcži2 i3 bcdы, vozvэщaz i3 velS tebЁ i3zhti na srёtenіe si1lъ poganыhъ i3noplemє1nnikъ: glasu že kъ tebЁ svhše sošedšu: rabe m0й i3 ўg0dniče merkyrіe, vostavъ preposšisz p0zsomъ v0instva, i3zhdi sk0rw sъ veli1koю derzostію soproti1vnыhъ pobэždaz, sъ tob0ю є4smь poboraющi po blagovёrіi: ne hoщy bo, rečE, zrёti moeй plэnenэ bhti cerkvi t poganыhъ: ўmoli1hъ bo sn7a moego2, da podastъ ti2 nj semъ derznovenіi tvoemъ vэnecъ nbcnый, t životv0rnыz desni1cы є3gw2.

T carska kolёna v0inъ i3zhde, i3 poslasz nepobэdi1mый voev0da našemu gradu, veli1ko pomoženіe t gpcži2 našez bcdы: v0instvuz bo ne zemn0mu carю2 ўgoždaz, no svhše povelёnіe prіemlz, bGomydre i3 blažennый stradalьče merkyrіe, želanіemъ i3 revnostію poboraz po blagovёrіi, myčeničeski straždA, i3 proti1vnыhъ polki2 pobэždaz, poganыhъ i3noplemє1nnikъ, i3 samъ nyždnoю smertію konecъ žitію2 vosprіi1meši, i3 ko hrtY bGu na nb7o vostečeši, i3 ravnыmi tebЁ s™hmi m§niki li1ku sočtavsz vozmezdіe prіi1meši. Tёmže i3 nhnэ mы2 mnogogrёšnіi, m0limъ tS, svste: i3mёz derznovenіe, pomoli1sz nj gradэ našemъ nevoevanu prebhti є3mY, i3 dušamъ našыmъ darovati velію mi1lostь.

Slava, glasъ v7:

Prіidi1te, blagovёrnіi lю1dіe, prіidi1te, s0nmiщe prazdnolюbeznыhъ, pёsnь voskli1knemъ, i3 rukami vospleщimъ kъ zastypnicэ našeй i3 gpcžЁ i3 bcdэ, shnove grada smolenska, radostію pokrыvaющesz: ćkw poslasz t neS, nepobэdi1mь v0inъ gradu našemu, ўg0dnikъ seS shй merkyrій, mn0gw poboraz po namъ, poganыhъ pobэždaetъ, i3 zabralo bыvaetъ tverdo t vsёhъ rateй nahodsщihъ gradu našemu. Stekšesz graždane vsi2 vъ hramъ s™hй gpcži2 i3 bcdы, i3 pristupi1vše njb8i1memъ lobzaющe, serdcemъ že i3 ўstы2 gr0bъ s™agw merkyrіa, i3 pohvalami poemъ є3go2: raduйsz, vopію1щe, hudHžstva pobэdi1vый ѕlovёrnыhъ v†rvarъ, i3 svirёpoe i4hъ muči1telьstvo njbliči1vый, i3 velіe derznovenіe t hrtA bGa prіi1mый. I# nhnэ, svste, m0limъ tS: ne zabydi tvoegw2 grada i3 lюdeй živyщihъ vъ nemъ, i3dёže є4stь gr0bъ sъ blažennыmъ tёlomъ tvoi1mъ: moli1sz pobёdu dati gradu našemu, i3 dušamъ našыmъ proщenіe mn0gihъ grэhHvъ, i3 velію mi1lostь.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Preйde sёnь zak0nnaz:

Vh0dъ. Prokjmenъ dnE. Čtє1nіz G.

Prbr0čestva i3saіina čtenіe. (GlavA m7g.)

Takw glg0letъ gDь: vsi2 kzhcы sobrašasz vkypэ, i3 soberytsz knszi t ni1hъ: kto2 vozvэsti1tъ sі‰ vъ ni1hъ; i3li2 ±že t načala, kto2 slы6šana sotvori1tъ vamъ; da privedytъ svidёteli svo‰ i3 njpravdstsz, i3 da ўslhšatъ, i3 da rekytъ i4stinu. Bydite mi2 svidёteli, i3 ѓzъ svidёtelь, glag0letъ gDь bGъ, i3 džtrokъ, є3g0že i3zbrahъ, da poznaete i3 vёruete mi2, i3 razumёete, ćkw ѓzъ є4smь: prežde menє2 ne bhstь i4nъ b0gъ i3 po mnЁ ne bydetъ. Ѓzъ є4smь bGъ, i3 nёstь razvэ menє2 spasazй. Ѓzъ vozvэsti1hъ i3 spas0hъ, ўničiži1hъ, i3 ne bЁ vъ vasъ čyždій. Vы2 mnЁ svidёteli, i3 ѓzъ gDь bGъ: i3 є3щE t načala ѓzъ є4smь, i3 nёstь t rykъ moi1hъ i3zbavlszй. Sotvorю2, i3 kto2 tvrati1tъ to2; Si1ce glg0letъ gDь bGъ, i3zbavlszй vasъ s™hй ї}levъ.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA G.)

Pravednыhъ dyšы vъ rucЁ b9іeй, i3 ne prik0snetsz i4hъ myka. Nepщevani bhša vo nčesёhъ bezymnыhъ ўmreti, i3 vmэni1sz njѕloblenіe i3sh0dъ i4hъ: i3 є4že t nasъ šestvіe, sokrušenіe, nni1 že sytь vъ mi1rэ. I$bo predъ licemъ čelovёčeskimъ ѓщe i3 myku prіi1mutъ, ўpovanіe i4hъ bezsmertіz i3sp0lneno, i3 vmalэ nakazani bhvše, veli1kimi blagodёtelьstvovani bydutъ, ćkw bGъ i3skusi2 |, i3 njbrёte i5hъ dostHйnы sebЁ. Ćkw zlato vъ gorni1lэ i3skusi2 i5hъ, i3 ćkw vsepl0dіe žertvennoe prіstъ |. I# vo vremz posэщenіz i4hъ vozsіsюtъ, i3 ćkw i4skrы po steblію potekytъ. Sydztъ kzhkwmъ, i3 njbladaюtъ lюdьmi2, i3 vocRi1tsz gDь vъ ni1hъ vo vёki. Nadёющіisz nanь razumёюtъ i4stinu, i3 vёrnіi vъ lюbvi2 prebydutъ є3mY: ćkw blgodatь i3 mi1lostь vъ prepod0bnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA d7.)

Pravednikъ, ѓщe posti1gnetъ skončatisz, vъ pok0i bydetъ. Starostь bo čestnA ne mnogolёtna, nižE vъ čislЁ lёtъ i3sčitaetsz: sэdi1na že є4stь mydrostь čelovёkwmъ, i3 v0zrastъ starosti, žitіE neskvernoe. Blagoug0denъ bGovi bhvъ, vozlю1blenъ bhstь, i3 živhй posredЁ grBšnikъ prestavlenъ bhstь. Voshiщenъ bhstь, da ne ѕl0ba i3zmэni1tъ razuma є3gw2, i3li2 lestь prelьsti1tъ dyšu є3gw2. Račenіe bo ѕl0bы pomračaetъ dHbraz, i3 parenіe p0hoti premэnsetъ ќmъ neѕl0bivъ. Skončavsz vmalэ, i3sp0lni lBta dHlga: ўg0dna bo bЁ gDevi dušA є3gw2: segw2 radi potщasz t sredы2 lukavstvіz: lю1dіe že vi1dэvše, i3 ne razumёvše, nižE pol0žše vъ pomыšlenіi takov0e: ćkw blagodatь i3 mi1lostь vъ prepod0bnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Mnogoobraznыmi mučє1nіi, lю1tый muči1telь kaznemъ ѕlы6mъ predavъ kazni1ti mnogostradalьnoe i3 dolgoterpэli1voe tёlo tvoE, bGomhslenne merkyrіe, ne tverglsz є3si2 hrtA, ni kumjrwmъ požerlъ є3si2, po terpёlъ є3si2, ćkw i3n0mu stražduщu, njžidaz byduщagw vozdanіz, i3 bezsmertnagw bGosl0vіz.

Stjhъ: Pravednikъ, ćkw fjnіxъ procvэtetъ, ćkw kedrъ, i4že vъ lіvanэ, ўmn0žitsz.

Vozdvi1žemь i3 stryžemь, i3 kamenіemъ posыpaemь, i3 želёzomъ ўransemь, i3 mečemъ skončavaemь, neprekl0nenъ prebhlъ є3si2, na kameni ќmnэmъ dyšu tvoю2 vodruzi1vъ. I# segw2 radi ѓgGlьskimъ likHmъ sočetalsz є3si2, svёta nevečernzgw spodoblsemь.

Stjhъ: Nasaždeni vъ domY gDni, vo dv0rэhъ bGa našegw procvэtytъ.

I#scэlenіe darovanій, želaющыmъ i3stočaюtъ slavne, tvo‰ m0щi, i3 potoplsюtъ strasteй nedygi, merkyrіe, i3 razorsюtъ lukavыhъ demwnwvъ tolpы6, napasюtъ že vёrnыhъ serdcA, prozzb†ющaz dobrodёteleй plodы2 bžctvєnnыz, i3 blagočestіz razumёnіe.

Slava, glasъ v7:

Žitіemъ d0brыmъ i3 čistot0ю, svste, ўgoždaz hrtY bGu, i3 togw2 r0ždšeй bGomateri, kъ sudi1щєmъ bezb0žnыhъ i3noplemє1nnikъ postizaeši, povelёnіemъ daže pod0bnэ i3shodsй na protivoborю1щыz, cэlomydrіe proti1vu ѕlovёrnэ cэlyющagw, merkyrіe: tY pobёdu nosS podvizaešisz, i3 čydo veli1ko nj sebЁ sotvorsz, ratnika sъ veli1kimi si1lami pobэdi1vъ hrt0voю si1loю, i3 samъ tY vnЁ predъ gradomъ, blaženne, konecъ vosprіslъ є3si2, i3 si1mъ čudesemъ gradъ ўdivlseši: tsёčennuю bo tvoю2 svztyю glavY t i3noplemennika sud0mъ b9іimъ, samъ ćkw ži1vъ po smerti sъ tёlomъ vo gradъ vneslъ є3si2, i3 nhnэ pobёdы vэnecъ i3mёeši. Tёmže i3 mы2 podvizaющesz m0limъ tS, njbstosщe, svste, gr0bъ tv0й, da prišedъ pob0reši na gradъ tv0й i3 lю1di deržavы gpcži2 i3 bcdы, ѕlЁ ratuющыz, t hrtA bGa prosS namъ mi1ra, i3 velіz mi1losti.

I# nhnэ, bGor0dičenъ voskrnъ, po glasu.

Troparь, glasъ d7:

Myčenikъ tv0й, gDi, merkyrій, vo stradanіi svoemъ vэnecъ prіstъ netlёnnый t tebє2 bGa našegw: i3mёzй bo krёpostь tvoю2, muči1teleй nizloži2, sokruši2 i3 demwnwvъ nemoщnы6z derzwsti. Togw2 moli1tvami spasi2 dyšы našz.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ voskrnъ.

Na ќtreni, na BGъ gDь: troparь t0йže.

Po №-й kafjsmэ sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Li1kъ ѓgGlьskій:

V0instvo na zemli2 voznenavi1dэvъ, m§niče, na nb7sёhъ vozželёlъ є3si2 slavu, i3 bolBzni preterpёlъ є3si2 i3 nyždnuю smertь. Tёmže dnesь vsesvztyю tvoю2 pamztь prazdnuemъ, hrtY prinossщe hvalY, preblženne merkyrіe. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

M™rь tS b9ію i3 dv7u m0limъ vsi2 voi1stinnu, vъ щedrHtы tvo‰ vopіemъ, lюb0vію pribэgaющe kъ tvoeй blagosti: ts bo i4mamы grёšnіi zastypnicu, i3 tebE stzžahomъ vъ napastehъ spasenіe, є3di1nu prečctuю.

Po v7-й kafjsmэ sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Kvi1lsz є3si2 dnesь:

Tečenіe soverši1vъ i4stinno, i3 muči1teleй vsю2 krёpostь pobэdi1lъ є3si2, prіi1mъ vэnecъ t ruki2 vsederži1telz, merkyrіe vsečestne, i3 pokazalsz є3si2 ѓgGlwmъ sopričastnikъ. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Sl0vo dž§ee, hrtA bGa našego, i3zъ tebє2 vopl0щšeesz razumёhomъ, bcde dv7o, є3di1na čctaz i3 blgoslovennaz. Tёmže vsegdA proslavlsemъ tS veličaющe.

Po polmelei sэdalenъ, glasъ d7:

V0ina hrt0va nepobэdi1mago, pobэdi1telz na vragi2 d0blzgo, vъ veli1kihъ čudesёhъ vozsіsvšago pri1snw vsi2 voshvalimъ vёroю merkyrіa strastoterpca: t0čitъ bo cэlьbы6 priri1щuщыmъ vёroю, i3 ўtolsetъ str†sti lю6tыz, i3 syщыz vъ sk0rbehъ čelovёki zastupaetъ. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

StэnA nepobэdi1maz namъ hrtіanwmъ є3si2, bcde dv7o: kъ tebё bo pribэgaющe nevredi1mi prebыvaemъ, i3 paki sogrэšaющe i4mamы tS moli1tvennicu. Tёmъ blagodarsщe vopіemъ ti2: raduйsz, njbradovannaz, gDь sъ tob0ю.

Taže stepє1nna, № ґntіfHnъ, d7-gw glasa.

Prokjmenъ: Pravednikъ, ćkw fjnіxъ, procvэtetъ:

Stjhъ: Nasaždeni vъ domY gDni:

Vsskoe dыhanіe:

E#đlіe luki2, začalo Rѕ.

Po n7-mъ palmЁ stіhi1ra, glasъ ѕ7:

Dnesь vselennaz vsS strastoterpca lučami prosvэщaema, i3 b9іz cRkovь cvBtы ўkrašaema, myčeniče merkyrіe, vopіetъ ti2: ўg0dniče hrt0vъ i3 zastypniče teplый, ne prestaй molssz za rabы6 tvo‰.

KanHnъ prazdnika so їrmos0mъ na ѕ7: I# s™agw na }. Glasъ }.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Posёčennый nesэk0mago presэčE, i3 vi1dэ s0lnce zemlю, ю4že ne vi1dэ, lю1tago vragA vodA potopi2, i3 neprohodi1moe pr0йde ї}lь, pёsnь že vospэvašesz: gDevi poi1mъ, slavnw bo proslavisz.

T vhšnihъ povelёnій, svste, v0instvueši, sъ vhšnimi li6ki predstoi1ši blagi1hъ i3st0čniku, i3 radosti bžctvennagw naslaždenіz, prisnopamztne, naslaždaešisz, sohransй tverdэ gradъ, vъ nemže soveršaюtъ, slavne, pamztь tvoю2, gDevi poю1щe: slavnw bo proslavisz:

P0dvigъ tv0й revnosti svidёtelьstvova, mydre, si1loю ўkrэplsemь hrt0voю, i3 proti1vъ r†tnikъ i3sh0diši, i3 raduzsz preterpёlъ є3si2 glavы2 tvoeS tsэčenіe, i3 vopіsše slavnw povelёnіemъ є3S.

Stražъ gradu kvi1lsz є3si2, i3 muči1telz ćvэ ўkori1lъ є3si2, i3 bolёznennoe t ni1hъ vidёnіe veselssz preterpёlъ є3si2, merkyrіe, vopіS i3 molssz kъ poslavšeй tS: gDevi poi1mъ, slavnw bo proslavisz.

BGor0dičenъ: Ćkože i3 vъ kesarji ravnoimenovannoe tebЁ prіemleši syщe zvanіe, takožde i3 zdЁ i3zv0li blagočesti1vaz cRi1ca, posыlaetъ tS, merkyrіe, bcda, myčeniče: kъ t0й pomoli1sz nj mnЁ nkasnnэmъ, mi1lostiva njbrэsti2 na strašnэmъ sudЁ sn7a є3S.

Katavasіa: Hrt0sъ raždaetsz:

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Ўtverždeй vъ načalэ nb7sA razumomъ, i3 zemlю na vodahъ njsnovavый, na kameni mS, hrtE, zapovэdeй tvoi1hъ ўtverdi2: ćkw nёstь svstъ, pače tebє2, є3di1ne člvэkolю1bče.

T mladenstva vv0inilsz є3si2 hrtY, r0dъ i3 bogatstvo ntečestva njstavlь, i3 vesь razžigaemь bžctvennoю lюb0vію, i3 t togw2 r0ždšіz, slavne, stražъ gradu є3S poslalsz є3si2.

Vospoemъ gDa i3 sъ r0ždšeю є3go2 bGom™rію, podavšago straža tverda gradu našemu, v0ina d0blzgo merkyrіa i3 čudesъ i3sp0lnennago.

Desni1ceю ўkrэplsemь vLčneю, vražіe pagubnoe našestvіe pobэdi1lъ є3si2 ćkw d0brъ stradalecъ, bGomydre, za hramъ bcdы i3 za blagovёrіe.

BGor0dičenъ: Q gDa moegw2 m™i! Tы2 nadežda tčaznnыhъ, i3 pom0щnica vsBmъ grёšnikwmъ: ne prezri, mi1lostivaz cRi1ce, menє2 nkasnnagw lю1tэ i3 prebezmёrnw sogrэši1všagw, pače čelovёčeskagw є3stestvA.

Sэdalenъ merkyrіa, glasъ d7.

Pod0benъ: Sk0rw predvari2:

Ri1mlzninъ r0domъ shй, no vёroю blagovёrnoю njgraždenъ, ґ ne poluvёrіemъ bolsй, no ўg0dnikъ bGu bhstь, i3 togw2 r0ždšeй: lьsti1vagw ratnika posrami2, i3spoli1na sъ shnomъ porazi2, i3 vэnečnikъ hrt0vъ kvi1sz, i3 slavы radostnыz pričasti1sz: segw2 radi svzщennuю є3gw2 pamztь prazdnuemъ nhnэ. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Danіi1lъ tS g0ru velію narečE, i4nъ žezlъ i3 katapetasmu, їezekjilь že dverь, є4юže pr0йde hrt0sъ bGъ, bcde: ne prezri, mi1lostivaz, no prіimi2 moi1hъ skvernыhъ nkasnnыhъ ўstenъ molenіe, i3 tyne pokaži2, gpcžE, tvoю2 mi1lostь na mnЁ mnogogrёšnэmъ.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ, gDi, slyhъ tv0й, i3 ўboshsz, ćkw neizrečennыmъ sovёtomъ, bGъ shй prisnosyщnый, t dv7ы prišelъ є3si2 vopl0щsz: slava snizhoždenію tvoemY, hrtE, slava si1lэ tvoeй.

Ćkože i3 vo svoemъ ntečestvэ prisv0ilsz є3si2 lюbeznэ ziždi1telю, i3 svёtlый vэnecъ t negw2 vosprіslъ є3si2, i3 v0instvovalъ є3si2 po blagovёrіi, ćkw nepobэdi1mь, svste merkyrіe: pomoli1sz, t negHže poluči1lъ є3si2 derznovenіe, nj mnЁ nkasnnэmъ, da polučY mi1lostь.

I#stkA sebЁ porfĐru blagočestіz pače ntє1cъ svoi1hъ, vъ nю1že njb0lksz, i3 v0inъ krёpokъ pokazasz, i3 mertvosti sovlečE ri1zu nevёrіz, i3 posše: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Daže do kr0ve stavъ, podvizalsz є3si2, pobэždaz proti6vnыz ratniki, pobэdon0secъ pokazalsz є3si2 i3 vhšnіz slavы spod0bivsz, merkyrіe.

BGor0dičenъ: Ćkože d0ždь na runo2 sni1de, takože vъ tvoю2 prečctuю ўtr0bu sl0vo spasi1telьnoe sni1de, prisnodv7o: th že, bcde, ćkw tyča, i3zsuši2 mn0gihъ moi1hъ ѕHlъ bremz.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Vskyю mS tri1nulъ є3si2 t licA tvoegw2, svёte nezahodi1mый, i3 pokrhla mS є4stь čuždaz tmA nkasnnago, no njbrati1 mz, i3 kъ svёtu zapovэdeй tvoi1hъ puti6 mo‰ napravi, molю1sz.

Rasprosterъ rycэ protsgъ ѕlhй varvarinъ, hotS vnezapu naiti2 na gradъ i3 hramъ bcdы: th že newslabnw prosterъ tvo‰ so nryžіemъ s™ы6z ryki, i3zšelъ є3si2, i3 pobэdi1lъ є3si2 proti1vnika, i3 ttydu vэnčalsz є3si2.

I$že s0lncu i3 ngnю2 služS prіi1de: th že, svste, hrtY i3 togw2 m™ri služS i3zšelъ є3si2, i3 togw2 si1lu presёklъ є3si2, i3 gradъ svobodi1lъ є3si2, i3 samъ t hrtA proslavilsz є3si2.

Pričastnikъ strteй vLčnihъ kvi1sz merkyrій, i3 slavы togw2 prio1bщnikъ bhvъ, i3 togw2 b9estvennuю svёtlostь naslёdova.

BGor0dičenъ: Ўmertvi2, q dv7o, živyщій vo mnЁ grёhъ, ži1znь r0ždšaz, i3 ўmertvi1všago smertь.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Moli1tvu prolію2 ko gDu, i3 tomY vozvэщY peč†li mo‰, ćkw ѕHlъ dušA moS i3sp0lnisz, i3 živ0tъ m0й ѓdu pribli1žisz, i3 molю1sz, ćkw їHna: t tli2, b9e, vozvedi1 mz.

Vžilsše tS prisnosyщnoe t vыsotы2, merkyrіe, zvanіe vsevi1dzщee: i3 slugA cRk0vnый, mydre, ўvёri tS ćkože ѓgGlъ, povelэvaše ti2 derzati, i3 nikakože ўstraši1tisz varvarska našestvіz.

Ўmerщvlenъ bhstь ѕmjй vselukavый, i3 ne sbhstsz ѕlohi1trіe є3gw2, no nogami poprasz krasnыmi d0blzgw v0ina, i3 nryžnika hrt0va merkyrіa: všedъ bo pobэdi2 poganina.

Vsesoveršenno vLcэ prineslъ є3si2 serdečnoe i3zvolenіe, myčeniče, i3 togw2 radi i3zšelъ є3si2 proti1vw rati poganskihъ si1lъ, i3 pobэdi1telь velій pokazalsz є3si2: i3 nhnэ na nb7si2 predstoi1ši, merkyrіe.

BGor0dičenъ: Začatіe neizrečenno, ržctvo2 neizglag0lanno, ntrokovi1ce, ćkw bGa raždaeši pl0tію. Ўmi1lostivisz nj mnЁ nkasnnэmъ, da ўlučY i3 ѓzъ lišennый zastuplenіe tvoE.

Kondakъ, glasъ d7.

Kvi1sz vo branёhъ nepobэdi1mь v0inъ, t ri1mlznъ r0domъ, sыnovstvo2 i3mЁ grada smolenska: ćkw bo si1hъ radi narečesz, ćkw t bcdы stražъ krёpokъ poslasz gradu: pёsnьmi merkyrіa ўblaži1mъ, prazdnuющe veselw pamztь є3gw2, ćkw da i3zbavitъ gradъ našъ t bэdы2 r†tnikъ.

Jkosъ: Gordhnю nizloži1vъ lьsti1vagw muči1telz, na pravoslavіe voznossщagwsz nečesti1vagw, i3 do koncA segw2 lю1tagw ѕmjz glavY tsёklъ є3si2, svste merkyrіe, i3 pysta є3go2 sotv0rь, i3 pamztь є3gw2 sъ šymomъ bhstь: th bo i3sh0diši na predgradіe є3di1nъ, bratisz sъ thszщami bezb0žnыhъ v†rvarъ: ćkw bo t vыsotы2 i3mёz povelёnіe, nadeždu i3 ўpovanіe t samhz gpcži2 i3 bcdы, zastupaющіz i3 pomogaющіz tebЁ. Tos že pos0bіemъ nepobэdi1mыmъ, i3 ratnika ѕlok0znennago krёpkw ўdavi1lъ є3si2, i3 mn0žestvo si1lъ є3gw2 pobэdi1lъ є3si2, i3 samago muči1telz posrami1lъ є3si2. Tёmže, krёpkій hrt0vъ v0ine, zovemъ ti2 radostnw, i3 veselw prazdnuemъ pamztь tvoю2: ćkw da i3zbaviši gradъ našъ t bэdы2 r†tnikъ.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: DŽtrocы є3vreйstіi vъ peщi2 popraša plamenь derznovennw, i3 na r0su džgnь preloži1ša, vopію1щe: blagoslovenъ є3si2, gDi b9e, vo vёki.

Svёtomъ vhšnzgw sіsnіz njzarsemь, d0blій v0ine, vospэvaющыz nhnэ pamztь tvoю2 prosvэti2, poю1щыz: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Vospэvalъ є3si2 vsёhъ blgodёtelz raspalszsz, i3 i3zšedъ na pobэždenіe ratnikwvъ, ngnS revnostію, blženne, žeg0mь, i3 poS: blgoslovenъ є3si2 gDi, b9e ntє1cъ našihъ.

Vъ kr0vi proti1vu stalъ є3si2 bezzak0nnыhъ njpolčenіz, svste, kamenію i3 ngnю2 klanzющihsz: th že kъ kameni hrtY vopіS, si1hъ pobэdi1lъ є3si2, poS: blgoslovenъ є3si2 gDi, b9e ntє1cъ našihъ.

Zemlю njbagri1vъ, blženne merkyrіe, kr0vію tvoeю, vLki člvэkolю1bca, želaz džbщnikъ togw2 bhti, poS: blgoslovenъ є3si2 gDi, b9e ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: Či1ni ѓgGlьstіi ўdivlsюtsz tainstva tvoegw2 glubinЁ, bcde, bGъ bo i3zъ tebє2 voploщenъ kvi1sz, є3g0že pohvalimъ, b9e, blgoslovenъ є3si2.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Sedmeri1ceю peщь haldeйskій muči1telь bGočesti6vыmъ nei1stovnw razžžE, si1loю že lyčšeю spasє1nы sі‰ vi1dэvъ, tvorcY i3 i3zbavitelю vopіsše: džtrocы, blgoslovi1te, svzщennicы, vosp0йte, lю1dіe, prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Blagočestnw i3 mydrennw p0dvigъ tv0й, slavne, soverši1lъ є3si2, i3 doblemydrennw vragi2 tvo‰ pobэdi1lъ є3si2, ćkw bo darovasz tebЁ, svstče, pobёda nbcnaz. Tёmže vospёlъ є3si2: svzщennicы, vosp0йte, lю1dіe, prevoznosi1te gDa vo vёki.

Skončavsz, svste, t i3spoli1na, merkyrіe, mečemъ bo tsэčE glavY tvoю2, i3 ttydu poluči1lъ є3si2 želaemago tob0ю vэncA, i3 zemlю kr0vію t tvoi1hъ ўdesъ i3stečenіemъ napoi1lъ є3si2, poS: svzщennicы, vosp0йte, lю1dіe, prevoznosi1te gDa vo vёki.

BGor0dičenъ: Ćkw našego suщestvA ponovlenіe, prečctaz, vsi2 vin0vnu vёrnіi poemъ tS: bGa bo pače sl0va rodilA є3si2, є3di1na pače zemnor0dnыhъ: tvoi1mъ blgoutr0bіemъ i3 nasъ njzari2 poю1щihъ tS.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Ўžasesz nj semъ nb7o, i3 zemli2 ўdivi1šasz koncы2, ćkw bGъ kvi1sz čelovёkwmъ pl0tski, i3 črevo tvoE bhstь prostrannэйšee nebesъ. Tёmъ tS bcdu, ѓgGlwvъ i3 čelovBkъ činonač†lіz veličaюtъ.

Gn0eve myčeničestіi blagov0nіe nhnэ i3spuщaюtъ blgodatnoe, smr†dnыz našz str†sti i3scэlэvaюtъ: i3stočaюtъ bo s™ы6z i4hъ mHщi cэlє1bnыz v0dы, i3 naposюtъ dyšы poю1щihъ tёhъ čudodэsnіe.

Ćkw veli1ka stolpA, i3 tverdo zabralo darova tS hrt0sъ, merkyrіe, gradu semY: i3dёže nhnэ t0čiši čudesъ struю2, i3 pomogaeši pobёdoю na pog†nыz.

Spom0щnika i3mёzhu vsi2 graždane, strastoterpče hrt0vъ d0blestvennый, kopіE i3 щi1tъ tv0й vhnu veli1koe pos0bіe i3myщe tS veličaюtъ, hrtA bGa slavzщe vэnčavšago tS.

BGor0dičenъ: Prosvэti2, dvere svёta, njmračennuю dyšu moю2 strastьmi2, i3 lukavыmi pHmыslы njčernёvšuю i3 bёdstvuющuю, i3 i3zbavi i3skušenій i3 bёdъ i3 skorbeй: da slavlю tS, ўpovanіe vёrnыhъ i3 ўtverždenіe.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: D¦omъ vo s™i1liщi:

ŽenihY svэщY soblю1lъ є3si2, žestokY stezю2 šestvovalъ є3si2, vъ bžctvєnnыz stєzi2 všedъ, i3 prostranstvu raйskomu či1stoю pl0tію dosti1glъ є3si2, i3 svёtlw t s™hz trbcы vэnčalsz є3si2: čtyщыz tS pomzni2, svste merkyrіe.

BGor0dičenъ: Ćkw zastypnicu neratnu, predgradіe voi1stinnu predlagaю pokr0vъ tv0й, bcde dv7o, hodataicu že kъ bGu, i3zbavitisz mi2, vLčce, myki vёčnыz, i3 ži1zni netlёnnыz tob0ю pričasti1tisz nbcnagw crtvіz.

Na hvali1tehъ stіhi6rы na d7, glasъ d7.

Drugago tS poemъ, i3myщago poborenіe po dyhu, hrt0vъ merkyrіe, ćkw nepobэdi1mago v0ina: vnegda bo po povelёnію, ўg0dniče, gpcži2 i3 bcdы, i3zšelъ є3si2 na srёtenіe poganыhъ si1lъ, i3 i3spoli1na sъ shnomъ krёpkago pobэdi1lъ є3si2 pos0bіemъ bcdы. Pod0bіe i3mhй ćkože s™hй myčenikъ nestorъ, ćrostь prekroti1vъ ѕlosvirёpagw muči1telz, lja bGob0rca pobэdi2 hrt0vыmъ i4menemъ i3 si1loю. I#li2 tezoimeni1tomu ti2 svzt0mu myčeniku merkyrію: ćkože vo ґlexandrji džnъ pobэdi1vъ, probodE vъ serdce muči1telz i3 zakonoprestypnika, revnyz po blagočestіi: th že tёhъ podražaz, soproti1vnыhъ i3 poganыhъ i3noplemє1nnikъ si1lu presёklъ є3si2, ćkw v0inъ d0brъ i3 nek0senъ, i3 soverši1lъ є3si2 svoE podvizanіe krёpcэ, po blagovёrіi s™hz cRkve gpcži2 i3 bcdы, so vsёmi ўgHdniki hrtA bGa, i3 vэnčasz verhъ tv0й, svste i3 velikomyčeniče.

Ćkože t ѓgGla, i3li2 sъ nb7sE znamenіe prіemleši: kъ tebё bo p0slanъ bыvaetъ slugA cerkve veli1cэй gpcži2 i3 bcdы, vozvэщaz i3 velS tebЁ i3zhti na srёtenіe si1lъ poganыhъ i3noplemє1nnikъ: glasu že kъ tebЁ svhše sošedšu: rabe m0й i3 ўg0dniče merkyrіe, vostavъ preposšisz p0zsomъ v0instva, i3zhdi sk0rw sъ veli1koю derzostію soproti1vnыhъ pobэždaz, sъ tob0ю є4smь poboraющi po blagovёrіi: ne hoщy bo, rečE, zrёti moeй plэnenэ bhti cerkvi t poganыhъ: ўmoli1hъ bo sn7a moego2, da podastъ ti2 nj semъ derznovenіi tvoemъ vэnecъ nbcnый, t životv0rnыz desni1cы є3gw2.

T carska kolёna v0inъ i3zhde, i3 poslasz nepobэdi1mый voev0da našemu gradu, veli1ko pomoženіe t gpcži2 našez bcdы: v0instvuz bo ne zemn0mu carю2 ўgoždaz, no svhše povelёnіe prіemlz, bGomydre i3 blažennый stradalьče merkyrіe, želanіemъ i3 revnostію poboraz po blagovёrіi, myčeničeski straždA, i3 proti1vnыhъ polki2 pobэždaz, poganыhъ i3noplemє1nnikъ, i3 samъ nyždnoю smertію konecъ žitію2 vosprіi1meši, i3 ko hrtY bGu na nb7o vostečeši, i3 ravnыmi tebЁ s™hmi m§niki li1ku sočtavsz vozmezdіe prіi1meši. Tёmže i3 nhnэ mы2 mnogogrёšnіi, m0limъ tS, svste: i3mёz derznovenіe, pomoli1sz nj gradэ našemъ nevoevanu prebhti є3mY, i3 dušamъ našыmъ darovati velію mi1lostь.

Slava, glasъ t0йže.

StolpA tverdёйšago, i3 zabralo tverdo grada našegw vospoemъ, i3 želBznaz vratA syщa, i3 pos0bіe krёpko i3myщa so nryžіemъ s™ago merkyrіa. Tёmže kъ nemY molsщesz vozopіi1mъ: svstče, ne zabydi nasъ predstosщihъ gr0bu tvoemY, no moli1sz kъ člvэkolю1bcu bGu, spasti2 dyšы našz.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Slavosl0vіe veli1koe. I# tpystъ.

Na lіturgji: slyžba myčeničeskaz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.