NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Noemvrіa k7v

S™agw blagovёrnagw veli1kagw knszz mіhai1la kroslaviča tferskagw.

Na veli1cэй večerni. Blaženъ myžъ.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы, glasъ v7.

Pod0benъ: Kjimi pohvalьnыmi vэncы2:

Kjimi pohvalьnыmi vэncы6 ўvzzemъ čestnyю glavY tvoю2, i3 vsečctn0e tёlo tvoE i3 bGoizbrannoe, prіi1mša zakolenіe nepravednoe, vъ čistotЁ vospitannoe žitіE, i3 cэlomydroe i3zv0lilъ є3si2, netlёnnagw žitіS mužeymnыmъ smhslomъ vražію deržavu razruši1lъ є3si2, i3 b9іimъ pos0bіemъ, podaS namъ velію mi1lostь.

Kjimi pёsnennыmi pohvalami sostavimъ prazdnikъ čctenъ bGomydragw mіhai1la, i4že hrtA radi njstavi tlёnnuю slavu zemnyю, i3 sosydъ čestenъ kvi1sz s™agw d¦a; ѕvэzdA svэton0snaz vozsіS vъ rwssji, njzarsющaz vs‰ koncы2, i3 ćkw žertva nepor0čna, prinesesz hrtY, є3myže prilёžnw m0litsz, darovati namъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

Kjimi pёnіz pёsnьmi tebE, mіhai1le, vozveli1čimъ; є3g0že hrt0sъ pače є3stestvA vozveli1čivъ, i3 nepobэdi1ma vo branёhъ pokazA, svэtozarnoe tvoE licE prosvэщaemo pače s0lnca i3 vъ b9ію si1lu njbolčenъ, є3gHže ўčenію poslёdovalъ є3si2, bezzakHnnыmъ pl0tь tvoю2 predalъ є3si2, i3 preterpёlъ є3si2 lє1stnыz gnёvы, za lюb0vь sozdavšagw tS.

Ѓщe nёstь lіtji. I$nы stіhi6rы, glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

Ćkw voi1stinnu bžctvennaz i3 čestnaz vozsіsvši pamztь tvoS rwssjйskimъ stranamъ dnesь, slavnый mіhai1le, carskagw k0rene s™az džtraslь, hrtA vozlюbi1vъ, є3gHže radi nepravednoe zakolenіe preterpёlъ є3si2. Tёmъ moli2, blženne, darovati dušamъ našыmъ njčiщenіe sogrэšenій, mi1rъ i3 velію mi1lostь.

Raduюtsz čelovёcы radostію dnesь, i3 da poetъ likyющi bžctvennыmi pёsnьmi cRkovь hrt0va, hvalzщi blažennago knszz že i3 m§nika: hrta bo radi, ćkw prehodsщee carstvo zemn0e voznenavi1dэvša, gDa sp7sa t duši2 vozlюbi1vša, i3 nepravednw ўbjйstvo preterpёvša, nikakože proti1vzщasz zakalaющemu, i3 m0litsz spasti1sz dušamъ našыmъ.

Vъ nbcnыz nbi1tєli ćkw na kolesni1cэ vozšelъ є3si2, tvoeю kr0vію njčervleni1vъ njdэsnіe, ćkw ѓgnecъ nepravednw zakolenіe prіslъ є3si2 t vragA kavgadhz, ѕlЁ živ0tъ sv0й i3sprovergšagw, soblюdi2 gradъ seй i3 cRkovь tvoю2 t vražіz napadenіz, blagočestnaz lёtorasle, blažennый mіhai1le, myčeniče preslovyщій, teplый zastypniče rwssjйskіz zemli2, i3 vsBmъ stranamъ ўtverždenіe: no m0limъ tS, moli1sz, svste, bezъ vreda sohrani1ti ntečestvo tvoE, i3 spasti1sz dušamъ našыmъ.

Slava, glasъ ѕ7:

VozsіS dnesь, ćkw s0lnce, strastoterpca pamztь, vBrnыz sozыvaющi na veselіe taйnw. Hvalami, ćkw cvBtы krasnыmi, vэncы2 spletše zlatozarnы, kъ čestnёй є3gw2 glavЁ prinesemъ, glag0lющe: raduйsz, svёtlaz ѕvэzdo2 mhslennыz tverdi, i3 teplый zastypniče gradu našemu: raduйsz, pospёšniče syщыmъ vъ bэdahъ, i3 tverdoe njgraždenіe kъ tebЁ pritekaющыmъ: raduйsz, pobёdы soverši1vъ p0dvigъ i3 vэnecъ prіi1mъ t hrtA bGa. E#g0že moli2 prilёžnw, preblženne mіhai1le, nar0du našemu mi1rъ i3 zdravіe podati, i3 na proti6vnыz pobёdu, i3 gradъ tv0й nevredi1mь sohrani1ti moli1tvami tvoi1mi, i3 spasti1sz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, prazdnika, glasъ ѕ7:

Dnesь sob0rы vёrnыhъ sošedšesz:

Vh0dъ. Prokjmenъ dnE. I# čtє1nіz.

Prbr0čestva i3saіina čtenіe. (GlavA m7g.)

Takw glg0letъ gDь: vsi2 kzhcы sobrašasz vkypэ, i3 soberytsz knszi t ni1hъ: kto2 vozvэsti1tъ sі‰ vъ ni1hъ; i3li2 ±že t načala, kto2 slы6šana sotvori1tъ vamъ; da privedytъ svidёteli svo‰ i3 njpravdstsz, i3 da ўslhšatъ, i3 da rekytъ i4stinu. Bydite mi2 svidёteli, i3 ѓzъ svidёtelь, glag0letъ gDь bGъ, i3 džtrokъ, є3g0že i3zbrahъ, da poznaete i3 vёruete mi2, i3 razumёete, ćkw ѓzъ є4smь: prežde menє2 ne bhstь i4nъ b0gъ i3 po mnЁ ne bydetъ. Ѓzъ є4smь bGъ, i3 nёstь razvэ menє2 spasazй. Ѓzъ vozvэsti1hъ i3 spas0hъ, ўničiži1hъ, i3 ne bЁ vъ vasъ čyždій. Vы2 mnЁ svidёteli, i3 ѓzъ gDь bGъ: i3 є3щE t načala ѓzъ є4smь, i3 nёstь t rykъ moi1hъ i3zbavlszй. Sotvorю2, i3 kto2 tvrati1tъ to2; Si1ce glg0letъ gDь bGъ, i3zbavlszй vasъ s™hй ї}levъ.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA G.)

Pravednыhъ dyšы vъ rucЁ b9іeй, i3 ne prik0snetsz i4hъ myka. Nepщevani bhša vo nčesёhъ bezymnыhъ ўmreti, i3 vmэni1sz njѕloblenіe i3sh0dъ i4hъ: i3 є4že t nasъ šestvіe, sokrušenіe, nni1 že sytь vъ mi1rэ. I$bo predъ licemъ čelovёčeskimъ ѓщe i3 myku prіi1mutъ, ўpovanіe i4hъ bezsmertіz i3sp0lneno, i3 vmalэ nakazani bhvše, veli1kimi blagodёtelьstvovani bydutъ, ćkw bGъ i3skusi2 |, i3 njbrёte i5hъ dostHйnы sebЁ. Ćkw zlato vъ gorni1lэ i3skusi2 i5hъ, i3 ćkw vsepl0dіe žertvennoe prіstъ |. I# vo vremz posэщenіz i4hъ vozsіsюtъ, i3 ćkw i4skrы po steblію potekytъ. Sydztъ kzhkwmъ, i3 njbladaюtъ lюdьmi2, i3 vocRi1tsz gDь vъ ni1hъ vo vёki. Nadёющіisz nanь razumёюtъ i4stinu, i3 vёrnіi vъ lюbvi2 prebydutъ є3mY: ćkw blgodatь i3 mi1lostь vъ prepod0bnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA d7.)

Pravednikъ, ѓщe posti1gnetъ skončatisz, vъ pok0i bydetъ. Starostь bo čestnA ne mnogolёtna, nižE vъ čislЁ lёtъ i3sčitaetsz: sэdi1na že є4stь mydrostь čelovёkwmъ, i3 v0zrastъ starosti, žitіE neskvernoe. Blagoug0denъ bGovi bhvъ, vozlю1blenъ bhstь, i3 živhй posredЁ grBšnikъ prestavlenъ bhstь. Voshiщenъ bhstь, da ne ѕl0ba i3zmэni1tъ razuma є3gw2, i3li2 lestь prelьsti1tъ dyšu є3gw2. Račenіe bo ѕl0bы pomračaetъ dHbraz, i3 parenіe p0hoti premэnsetъ ќmъ neѕl0bivъ. Skončavsz vmalэ, i3sp0lni lBta dHlga: ўg0dna bo bЁ gDevi dušA є3gw2: segw2 radi potщasz t sredы2 lukavstvіz: lю1dіe že vi1dэvše, i3 ne razumёvše, nižE pol0žše vъ pomыšlenіi takov0e: ćkw blagodatь i3 mi1lostь vъ prepod0bnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Ѓщe nastostelь i3zv0litъ pёti lіtjю, stіhi6rы:

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

Ćkw voi1stinnu bžctvennaz i3 čestnaz vozsіsvši pamztь tvoS rwssjйskimъ stranamъ dnesь, slavnый mіhai1le, carskagw k0rene s™az džtraslь, hrtA vozlюbi1vъ, є3gHže radi nepravednoe zakolenіe preterpёlъ є3si2. Tёmъ moli2, blženne, darovati dušamъ našыmъ njčiщenіe sogrэšenій, mi1rъ i3 velію mi1lostь.

Raduюtsz čelovёcы radostію dnesь, i3 da poetъ likyющi bžctvennыmi pёsnьmi cRkovь hrt0va, hvalzщi blažennago knszz že i3 m§nika: hrta bo radi, ćkw prehodsщee carstvo zemn0e voznenavi1dэvša, gDa sp7sa t duši2 vozlюbi1vša, i3 nepravednw ўbjйstvo preterpёvša, nikakože proti1vzщasz zakalaющemu, i3 m0litsz spasti1sz dušamъ našыmъ.

Vъ nbcnыz nbi1tєli ćkw na kolesni1cэ vozšelъ є3si2, tvoeю kr0vію njčervleni1vъ njdэsnіe, ćkw ѓgnecъ nepravednw zakolenіe prіslъ є3si2 t vragA kavgadhz, ѕlЁ živ0tъ sv0й i3sprovergšagw, soblюdi2 gradъ seй i3 cRkovь tvoю2 t vražіz napadenіz, blagočestnaz lёtorasle, blažennый mіhai1le, myčeniče preslovyщій, teplый zastypniče rwssjйskіz zemli2, i3 vsBmъ stranamъ ўtverždenіe: no m0limъ tS, moli1sz, svste, bezъ vreda sohrani1ti ntečestvo tvoE, i3 spasti1sz dušamъ našыmъ.

Slava, glasъ }:

Ćkw voi1stinnu bžctvennaz i3 čestnaz:

I# nhnэ, prazdnika.

Na stіh0vnэ stіhi6rы prazdnika. Slava, s™agw, glasъ }:

Prіidi1te, voshvalimъ čudotv0rca i3 m§nika, zak0nnw postradavšago, pobёždšago soproti1vnago vragA, nhnэ bo svёtlw ўkrašenъ predstoi1tъ hrtY raduzsz. Tёmъ i3 mы2 pёsnьmi pamztь є3gw2 veselw lюb0vію pohvalimъ, vopію1щe: raduйsz, vselennыz zastypniče, i3 pobori1telю na vragi2: raduйsz, vračY bolsщihъ, i3 demwnwvъ progoni1telю: raduйsz, čydnый mіhai1le, lюbi1mый hrtY: za nы2 moli2 s™yю trbcu, ўmiri1ti mjrъ i3 spasti2 dyšы našz.

I# nhnэ, prazdnika, glasъ }:

Po ržctvЁ tvoemъ:

Troparь, glasъ }:

Vozvhsivъ ќmъ tv0й kъ bGu, i3 žitіS so ѓgGlы vozželёlъ є3si2, tlёnnuю slavu zemnyю njstavilъ є3si2, blženne, i3 položi1lъ є3si2 dyšu tvoю2 za lю1di tvo‰, vosprіslъ є3si2 vэnecъ proti1vu trudHvъ tvoi1hъ, bGomydre mіhai1le. Moli2 hrtA bGa, nj čtyщihъ lюb0vію svztyю pamztь tvoю2.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika.

Na ќtreni, na BGъ gDь, troparь prazdnika, dvaždы.

Slava, s™agw: I# nhnэ, prazdnika. Po pervoй i3 po vtor0й kafjsmэ, sэdalьnы prazdnika.

Po polmelei sэdalenъ s™agw, glasъ d7

Pod0benъ: Kvi1lsz є3si2 dnesь:

Kvi1sz dnesь zastuplenіe gradu tvoemY i3 lю1demъ, pres™0e tёlo tvoE čestn0e: є4že prіi1mši cRkovь b9іz, veseli1tъ serdcA poю1щihъ tS, mіhai1le. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Prečctыz ryki tvo‰ dv7om™i, prosterši, pokrhй ўpovaющыz na tS, i3 sn7u tvoemY zovyщыz: vsBmъ podaždь hrtE, mi1lwsti tvo‰.

Taže čtemъ nj ўbіenіi є3gw2.

Stepє1nna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa.

Prokjmenъ: ČestnA predъ gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ, ±že vozdade mi;

Vsskoe dыhanіe:

E#đlіe luki2, začalo Rѕ.

Pal0mъ n7.

Stіhi1ra samoglasna, glasъ ѕ7:

Dnesь vёrnыhъ sob0ri li1kъ duh0vnый sostavlьše, vъ pamzti s™agw myčenika svztolёpnw likovstvyemъ, dnesь veselіemъ proslavimъ gDa, proslavlьšago blžennago mіhai1la, semY ѓbіe ўčyvstvivšesz, dnesь klanzющesz čudot0čnomu є3gw2 gr0bu, vozopіi1mъ: raduйsz, dryže gDenь, popravый ѕmjevu glavY: raduйsz, po nbhčaю nevrednw džbrazъ sohrani1vый: raduйsz, za hrt0vы zapwvэdi ўbіenіe prіemый, є3gHže tёlo po ўbіenіi na mёstэ pystэ poverženo: mn0zi že vёrnіi vi1dэša t negw2 st0lpъ džgnenъ t zemli2 do nb7sE: raduйsz, cvёte blagov0nnый, neuvzdaemый rwssjйskій. Ne prestaй molssz hrtY pomi1lovati i3 spasti2 svэton0snuю pamztь tvoю2 prazdnuющihъ.

KanHnъ prazdnika so їrmos0mъ na ѕ7: I# s™agw dvA kanHna na }.

KanHnъ s™agw. Glasъ }. Pёsnь №.

Їrm0sъ: Pёsnь vozslemъ, lю1dіe, čydnomu bGu našemu, svobodi1všemu ї}lz t rab0tы, pёsnь pobёdnuю poю1щe i3 vopію1щe: poi1mъ tebЁ є3di1nomu vLcэ.

Vъ p0moщь tebE, hrtE, prizыvaю, i3 derzaю vospёti strastoterpca tvoegw2 pamztь, ўstnami nedost0йnыmi: vLko hrtE, ўtverdi2 pomыšlenіe, na hvalosl0vіe tvoegw2 ўg0dnika.

Rwssjйskoe ўdobrenіe, i3 pravovёrnomu nar0du našemu pohvalY i3 krёpostь, tv0й pokazavъ dobroymnый smhslъ, bGomydre mіhai1le, dostočydne.

Sъ derzostію prosіslъ є3si2 hrt0vo ўčenіe vъ serdcы, є4že položi1ti dyšu tvoю2 za drygi tvo‰: ćkože hrt0sъ za nы2 kr0vь svoю2 prolіS.

BGor0dičenъ: Zastypnice skorbsщihъ, spasenіz nadežda nenadёющihsz, bcde vsepёtaz, moli2 prilёžnw i3zbavitisz namъ t bёdъ.

Drugjй kanHnъ s™agw: Glasъ ѕ7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Ćkw po syhu pэšešestvovavъ ї}lь, po bezdnэ stopami, goni1telz faraHna vi1dz potoplsema, bGu pobёdnuю pёsnь poi1mъ, vopіsše.

Ćkw po zak0nu hodi1vъ, smirennuю mydrostь vosprіslъ є3si2, veli1kій stradalьče, so s™hmi trbcэ predstoS, moli1sz njčiщenіe namъ darovati, tebE pohvalsющыmъ.

Bžctvennoe bogatstvo i3scэlenій, i3 mĐro blagov0nnoe i3stočaetъ hramъ tv0й, svste, vъ nemže poemъ hrtA bGa, proslavlьšago tS.

Nezahodi1moe slnce vъ sebЁ stzžavъ hrtA bGa našego, preslavnый mіhai1le, njsvzti1 nы, čestnyю pamztь tvoю2 počitaющыz.

BGor0dičenъ: KrasnY i3 i3zbrannu vsečctuю razumёvъ tS sn7ъ b9ій, vsenepor0čnaz, sn7ъ tv0й bhstь, shnы sotvori2 blgodatію bcdu tS čtyщыz.

Katavasіa: SpasE lю1di čudodёйstvuzй vLka:

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Ўtverdi1sz serdce moE vo gDэ, voznesesz r0gъ m0й vъ bz7э moemъ, razširi1šasz na vragi2 mo‰ ўstA mo‰, vozveseli1hsz nj spasenіi tvoemъ.

Nbi1teliщe bhstь s™agw d¦a tvoE s™0e serdce, i4mže ne ўboslsz є3si2 nepravednagw carS ćrosti, strastoterpče mіhai1le.

T svztyю bokY bGomydrыz xenіi, blaženne, rodi1lsz є3si2, sъ neюže tS blaži1mъ, stradalьče prehvalьne, spasi2 gradъ tv0й, i3 lю1di, poю1щыz tS.

Zakolenъ bhlъ є3si2 t nepravednыhъ tvoi1hъ ўbjйcъ, i3 vopіslъ є3si2 vLcэ hrtY: prіimi2 dyhъ m0й, vLko, na ts bo ўpovanіe moE vozloži1hъ, gDi.

BGor0dičenъ: Glag0lы propovBdnikъ bGoglasnыhъ i3spolnsюtsz, sego2 rodi2 dv7a n0vago mLnca, ґdama starёйša, i3 soprest0lьna rodi1telю.

I$nъ.

Їrm0sъ: Nёstь svstъ, ćkože tы2, gDi b9e m0й, vozneshй r0gъ vёrnыhъ tvoi1hъ, blže, i3 ўtverdi1vый nasъ na kameni i3spovёdanіz tvoegw2.

Veselіemъ veseli1tsz hrt0va cRkovь vъ pamztь tvoю2 svste, i3 tvorcY vopіetъ: tы2 moS, gDi, krёpostь, i3 pribёžiщe i3 ўtverždenіe.

D0blzgo vэnečnika, i3 stradalьca hrt0va voshvalimъ svёtlw, nauči1všago nasъ hrtY vopi1ti: svstъ є3si2, gDi.

Ni carstva želanіe, ni pi1щi naslaždenіe, ni srebrA, ni zlata vozželёvъ, no hrtY є3di1nomu vopіsše: svstъ є3si2, gDi, i3n0gw bo razvэ tebє2 ne znaю.

BGor0dičenъ: I#zbavlsющago čelovёki preslušanіz, i3 lю1tagw padenіz, vsemY vin0vnago, čctaz i3 vsenepor0čnaz, rodilA є3si2.

Kondakъ prazdnika:

I# sэdalenъ s™agw, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

Mydrostію b9іeю ўrazumёlъ є3si2 mimohodsщuю ži1znь, i3 nj knzženіi nebregъ, no na nbcnoe crtvo priteklъ є3si2, povinyzsz sыnovstvY, ćkw nvčA neѕl0bivo, bezъ pravdы nožemъ zakalaemь bhlъ є3si2: ćkw bo svirёpіi ѕvёrіe, bezѕl0biva ѓgnca bezъ vinh tz ўbivahu. Tёmъ i3 so ѓgGlы veselssz, mіhai1le svste, moli2 hrtA bGa, grэhHvъ njstavlenіe darovati, čtyщыmъ lюb0vію svztyю pamztь tvoю2. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Beznevёstnaz čctaz bcde dv7o, є3di1na vёrnыhъ predstatelьnice i3 pokr0ve, bёdъ i3 skorbeй, i3 lю1tыhъ njbstosnій vs‰ i3zbavi, na tS nadeždu, ntrokovi1ce, i3myщыz, i3 dyšы našz spasi2 bžctvennыmi molьbami tvoi1mi.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Prbr0kъ ґvvakymъ ќmnыma nči1ma provi1dэ, gDi, prišestvіe tvoE, tёmъ i3 vopіsše: t ю4ga prіi1detъ bGъ. Slava si1lэ tvoeй, slava snizhoždenію tvoemY.

Prіi1demъ, bratіe, kъ čestnёй racэ v0ina hrt0va i3 myčenika mіhai1la, i3 njblobыzaemъ serdečnыmi ўstnami, prіemlющe newsk{dnыz darы t trudopol0žnika hrtA, i3 sp7sa dyšъ našihъ.

B9іimъ pr0mыslomъ, i3 s™agw d¦a dёtelію, tvoE s™0e tёlo t gubi1telьnыz stranы2 prineseno2 bhstь, i3stočaющee namъ rёki i3scэlenій, strusmi kroveй tvoi1hъ, mіhai1le.

Poslёdovalъ є3si2 hrtY, i3 mycэ є3gw2 ўpod0bilsz є3si2, preblženne bGon0se mіhai1le, pэvcы2 tvo‰ sohransй, i3 gradъ našъ zastupi2 t nahoždenіz poganыhъ, i3 t vsёhъ bёdъ bGoprіstnыmi tvoi1mi moli1tvami.

BGor0dičenъ: Prosvэti2, čctaz, duši2 moeS džči, svёtъ rodi1všaz, da ne posti1gnetъ menE grэh0vnaz tmA tsžkaz, i3 glubinA tčaznnaz pokrhetъ mS: no sama mz spasi2, i3 napravi kъ tišinЁ bžctvennagw hotёnіz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Hrt0sъ, moS si1la, bGъ i3 gDь, čestnaz cRkovь bGolёpnw poetъ, vzыvaющi t smhsla či1sta, nj gDэ prazdnuющi.

Blgodatію i3zmlada vъ vёrэ či1stэ vospitanъ, častыmi trudы6 i3 lюb0vію vLcэ poslёdovalъ є3si2, i3 nadeždeю є3gw2 lьsti1vago vragA posrami1lъ є3si2.

Vračevstvo2 neistoщi1moe raka tvoS pokazasz, blženne, i3 pristaniщe nebyrnoe: vsi2 vёroю pritekaющіi njbrэtaemъ t ѕlhhъ i3zbavlenіe.

Lюb0vію ko hrtY privzzaemь, tёmъ i3 dara spod0blьsz, str†sti razli6čnыz i3scэlsti. Sego2 radi tvoE soveršaemъ prazdnestvo, bGomydre.

BGor0dičenъ: Prosvэti1 mz, prečctaz gpcžE, njmračennago grэh0vnыmi strastьmi2, vъ tlёnіi ležaщa, moli1tvami tvoi1mi svobodi2.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: GDi b9e našъ, mi1rъ daždь namъ, gDi, b9e našъ, stzži1 nы: gDi, razvэ tebє2, i3n0gw ne vёmы, i4mz tvoE i3menyemъ.

GDi b9e m0й, mіhai1lъ vopіsše, tы2 ќbw, gDi, nasъ radi smerti vkusi1lъ є3si2, i3 spaslъ є3si2 r0dъ čelovёčeskій tvoeю kr0vію, hrtE b9e.

GDi b9e m0й, spod0bi mS prіsti nbcnagw selenіz, i3 slavы neizrečennыz, i3 vъ tlёnnыhъ mёstw netlBnnaz podaždь, vLko, vopіslъ є3si2, bGovi1dče.

Tezoimeni1te vhšnzgw voev0dы, mіhai1le, ngnezračnagw, sъ ni1mže ўmoli2 hrtA podati mi1rъ nar0du našemu i3 ўtiši1ti vr†žіz stremlє1nіz.

BGor0dičenъ: Ўkrэpi2, vLčce, slavzщihъ tS na proti6vnыz vragi2, ćkw dv7da na golіafa, da tebE veselsщesz vospэvaemъ: raduйsz, pokr0ve s™hй, i3 zastypnice r0da našegw.

I$nъ.

Їrm0sъ: B9іimъ svёtomъ tvoi1mъ, blže, ќtrenюющihъ ti2 dyšы lюb0vію njzari2, molю1sz, tS vёdэti, sl0ve b9ій, i4stinnago bGa, t mraka grэh0vnagw vzыvaющa.

NastA vsečestnhй prazdnikъ, i3 svzщennoe toržestvo2 mіhai1la slavnagw, nossщagw namъ radostь vёčnuю, vъ neйže slavimъ gDa proslavlьšago є3go2.

Dobrodёteleй ўkrašennый blagolёpіemъ, svёtlый mіhai1le, stradanіemъ vэnčavsz, vraga že i3 sыnovcA posrami1vъ, po hrtЁ prіemlz zakolenіe.

Slhšano bhstь vo vsemъ mjrэ čestn0e i3 svzщennoe stradanіe tvoE, i3 vsskъ ljzhkъ sostavlsetъ slaviti hrtA, tebE proslavlьšago.

BGor0dičenъ: PrestA ќbw tlёnіe, dv7a bo rodi2 netlёnnw bGa sl0va, pače є3stestvA i3 sl0va, dv7a i3 po ržctvЁ prebhvši.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Ćkože prbr0ka i3zbavilъ є3si2 i3zъ glubinы2 preisp0dnіz, hrtE b9e, i3 menE t grэhHvъ moi1hъ i3zbavi, ćkw čelovэkolю1becъ, i3 ўpravi živ0tъ m0й, molю1sz.

Svёtomъ blgodati njzarsemь, strastoterpče mydre, nevozvratnw šestvovalъ є3si2 putemъ, vvodsщimъ kъ vhšnemu їerli1mu: s™hй bo d¦ъ nastavi tS, njbitazй vъ serdcэ tvoemъ, mіhai1le.

TlBnnaz byduщimi i3zmэni1lъ є3si2, ćkw mečь nboюduo1strъ, vowruži1vsz strahomъ hrt0vыmъ, g0rьkuю smertь vъ ničt0že vmэni1lъ є3si2, slavы vhšnіz želaz.

Ќmъ tv0й kъ bGu vperi1vъ, nadeždeю i3 vёroю ўkrэpi1vsz, ćkw v0inъ nepobёdnый, zakolenіz nepravednagw ne ўboslsz є3si2, mydre, bGovi1dče mіhai1le.

BGor0dičenъ: TebЁ pripadaющe, gpcžE, i3 vёroю poklansющesz, m0limъ tS: raduйsz, bGoblažennaz dv7o, pokr0ve i3 njgraždenіe naše, pom0щnice vъ bэdahъ syщыmъ, spasi1 nы, ne i3myщыz p0moщi, na ts bo nadёemsz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Žiteйskoe m0re vozdvizaemoe zrS napasteй byreю, kъ ti1homu pristaniщu tvoemY pritekъ, vopію1 ti: vozvedi2 t tli2 živ0tъ m0й, mnogomi1lostive.

ŽitіE vremennoe prezrёvъ, i3 nj knzženіi neradi1vъ svёta segw2, ne vosproti1vlьsz vragY i3 sыnovcY: no pače na gDa vziraše mhslію.

Svёtlый tv0й prazdnikъ nj soveršaющihъ, blženne, moli1sz, ntečestvo tvoE sohrani1ti t vr†gъ nenavёtno, i3 mi1rno stroenіe darovati nar0du našemu moli1tvami tvoi1mi.

Knzženіe zemn0e, i3 carskoe ўkrašenіe njstavivъ, vosprіslъ є3si2 vэnecъ i3zъ b9іz vLčni desni1cы, i3 so ѓgGlы likyeši. Moli2 gDa za nы2, čtyщыz tvoю2 pamztь.

BGor0dičenъ: Ўstы2, i3 p0mыslomъ, i3 serdcemъ; prečctaz, propovёduemъ tS veselsщesz: tob0ю bo bGu primiri1homsz, trinovennіi prestuplenіemъ pervэe praotca.

Kondakъ, glasъ v7.

Pod0benъ: Vhšnihъ i3щS:

Vhšnihъ i3щS, i3 zemnyю slavu prezrёvъ, cRkovь b9ію njbagri1lъ є3si2 tvoeю kr0vію, za nю1že i3 postradalъ є3si2, svste mіhai1le, zakolenіe nepravednoe prіemь veselssz. Tёmže so ѓgGlы predstoS hrtY bGu, moli2 neprestannw za vs‰ nы2.

Jkosъ: Slavu voznenavi1dэlъ є3si2 tlёnnuю i3 mimotekyщuю, i3 dobrodёteli kvi1lsz є3si2 sosydъ, slavne, t ю4nosti: i3 zak0nъ b9ій t duši2 vozlюbi1vъ, i3 zrёnіe kъ ži1zni grzdyщeй, nj česti zemnёй i3 slasti nebregъ, netlёnnoe crtvo vosprіslъ є3si2: hrt0vэ zapovэdi poslёduz, položi1lъ є3si2 dyšu tvoю2 za nы2, i3 hrt0vэ strti ўpod0bilsz є3si2 zakolena vъ rebra, i3 kr0vію tvoeю i3zbavilъ є3si1 nы poganыhъ našestvіz i3 g0rьkіz smerti. Segw2 radi vopіemъ ti2: strastoterpče mіhai1le, so ѓgGlы predstoS, moli1sz za vs‰ nы2.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Haldeйskaz peщь, ngnemъ raspalaemaz, njrošašesz d¦omъ, b9іimъ predstosnіemъ džtrocы poshu: blgoslovenъ є3si2, b9e nc7ъ našihъ.

Veli1čіe naše i3 pohvalA, tы2 є3si2, mіhai1le bGomydre: tob0ю bo t poganskіz rab0tы svobodi1homsz. I# nhnэ moli2 za r0dъ tv0й i3 lю1di, vopію1щыz: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Tы2 ўpod0bilsz є3si2 mwmseю bGovi1dcu, sokrušennыmъ serdcemъ molssz nj stadэ tvoemъ, i3zbaviti gradъ tv0й i3 lю1di t vražіz rab0tы, vopію1щыz: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Vsehvalьnый glasъ, i3 molьbY tebЁ vozsыlaemъ, kъ racэ moщeй tvoi1hъ prihodsщe, blženne mіhai1le: prosi2 mi1ra nar0du našemu i3 dušamъ našыmъ njstavlenіz grэhHvъ, poю1щыmъ: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: Neispi1sannaz mn0gimi prbrHki, ne svёdoma že bhstь, dv7o, nbcnыmi služaщimi bGu ѓgGlы: nhnэ že, tS vsi2 vёduщe bcdu, tvoeS trebuemъ p0moщi i3 zastuplenіz, blgoslovennaz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Rosodatelьnu ќbw peщь sodёla ѓgGlъ prepodHbnыmъ ntrokHmъ, haldє1i že njpalsющee velёnіe b9іe, muči1telz ўvэщA vopi1ti: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Lestію prelukavagw drevle, njčervlenA bhstь zemlS kr0vію ѓvelz bratoubjйstvennoю ruk0ю kaіna: nhnэ že kr0vію tvoeю njkropi1všisz, blagouhanіz žertvu hrtY prinošaetъ, vopію1щi: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Bžctvenna i3 presvёtlaz pamztь tvoS, ćkw nebo svэtozarno pokazasz, ćkw s0lnce svэton0sno prosvэщaz, bezъ sumnёnіz hrtY vopію1щыz: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Kto2 ne ўdivi1tsz, i3 kto2 ne vospoetъ i3 proslavitъ vёrnw preslavnago myčenika hrt0va mіhai1la, hrt0va radi smirenіz voznenavi1dэvša dіadĐmu i3 carstvo;

BGor0dičenъ: Tob0ю namъ, dv7o, svёtъ vozsіS tє1mnыmъ, i3 tpystъ plэnє1nnыmъ: th bo rodilA є3si2 ziždi1telz vsёhъ bGa, ў negHže i3sprosi2, prečctaz, poslati vBrnыmъ velію mi1lostь.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Pokrыvazй vodami prevhsprєnnzz svo‰, polagazй m0rю predёlъ pes0kъ, i3 soderžaй vs‰, tS poetъ s0lnce, tS slavitъ lunA, tebЁ prin0sitъ pёsnь vsS tvarь, ćkw sodёtelю vsёhъ vo vёki.

Vъ nar0čitый denь s™agw prestavlenіz radostnw prazdnuemъ, pёsnь molebnuю hrtY vozsыlaющe, netlёnnыmъ vэncemъ vэnčavšu tS, prehvalьne mіhai1le: prosi2 namъ njstavlenіz grэhHvъ, slavzщыmъ tS vёrnw.

Pohv†lьnыz cvёtы, ćkw carskій vэnecъ bGomydrэй tvoeй glavЁ vъ pamztь prin0simъ, ю4že hrt0sъ netlёnіemъ vэnčA, preblaženne mіhai1le: moli1sz nj stadэ tvoemъ, i3zbavitisz gradu tvoemY t vsskіz bэdы2.

Lіvanъ li g0ru narečemъ tS, bGomydraz xenіe, i3li2 fіsHnъ rэkY, dobrёйši sapfjra, i3 kamenіz čestnagw, blažennago mіhai1la r0ždšuю, i4mže prosvэti1sz rwssjйskaz stranA, i4že i3 m0litsz za nasъ ko gDu;

BGor0dičenъ: Gordhnю i3 šat†nіz nizloži2, i3 sovёtы nepravєdnыz knzzeй razori2, i3 začinaющыz ratь pogubi2, q m™i b9іz, prečctaz dv7o! Vёrnыhъ lюdeй r0gъ vozvhsi, da tv0й, prečctaz, prazdnikъ slavimъ, bcde dv7o, vo vёki vs‰.

I$nъ.

Їrm0sъ: I#zъ plamene prpdbnыmъ r0su i3stoči1lъ є3si2, i3 pravednagw žertvu vod0ю popali1lъ є3si2: vs‰ bo tvori1ši, hrtE, t0kmw є4že hotёti. TS prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

Prosіsvši dnesь presvёtlaz pamztь tvoS, preblženne, vBrnыz sozыvaetъ nы2 na toržestvo2, proslaviti terpBnіz tvo‰, hrty že vopi1ti: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Tёlo tvoE s™0e i3 preblžennoe prіi1mši s™az cRkovь, dnesь veseli1tsz sъ vёrnыmi, predi6vnaz čudesA vi1dzщi, hrtA prevozn0simъ vo vёki.

BGozvlennый n0vый stradalecъ tebE, hrtE, є3di1nago vozlюbi2, i3 lю1di nastavi pёti tS, tvorcA vsёhъ: blagoslovi1te i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

BGor0dičenъ: Svёtъ i3 svэtodavca sl0vo začalA є3si2, i3 neizrečennw rodilA є3si2 presyщnago: d¦ъ b9ій, dv7o, vъ tS vseli1sz. Tёmъ tS poemъ, čctaz, vo vёki vs‰.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Čyžde materemъ dёvstvo, i3 stranno dёvamъ dэtoroždenіe: na tebЁ, bcde, nbo‰ ўstr0išasz. Tёmъ tS vs‰ plemenA zemn†z ne prestannw veličaemъ.

Prіimi2 pohvalY t r†bъ nedost0йnыhъ, i3 moli1tvu nj nasъ sotvori2 kъ bGu, čestnw tvorsщihъ tvoю2 pamztь, da t bёdъ i3 pečaleй i3 grBhъ lю1tыhъ svobodi1msz, tS veličaющe.

Ćkw golubi1ca cэlomydraz, na fjnіxъ dobrodёteli vozšelъ є3si2, kri1la i3myщi svzщє1nna i3 pozlaщє1nna, i4miže vozletёvъ, vъ raйstэй pi1щi vodvorsešisz, preblženne.

PredstoS ў prest0la vsёhъ vLki, bGovi1dče mіhai1le, nj tvorsщihъ čctn0e tvoE prazdnestvo, gradu našemu i3zbavitisz t napasteй i3 bёdъ, zdravіe i3 pobёdu vsBmъ pravwslavnыmъ hrtіanwmъ na proti6vnыz vragi2, i3sprosi2 moli1tvami tvoi1mi.

BGor0dičenъ: Vыs0kій cRю2, so nc7emъ sэdsй, i3 t seraf‡mъ poemый, pri1zri na molьbY maternю, ю4že ti2 za nы2 dnesь prin0sitъ. NJči1sti grэhi2 našz, i3 spasi2 gradъ, i3 lю1di ўmn0ži, i3 daždь namъ zdravіe tэlesi2, i3 na pog†nыz pobёdu, moli1tvami r0ždšіz tS.

I$nъ.

Їrm0sъ: BGa čelovёkwmъ ne vozm0žno vi1dэti, na neg0že ne smёюtъ či1ni ѓgGlьstіi vzirati: tob0ю bo, vsečctaz, kvi1sz čelovёkwmъ sl0vo voploщenno. E#g0že veličaющe, sъ nbcnыmi vHi tS ўblžaemъ.

Ўkrašenъ bhvъ bžctvennыmi dobr0tami, strad†nіi tvoi1mi kъ bGu vosteklъ є3si2, vэnecъ pobёdы t negw2 prіemь. Tёmъ tvo‰ pэvcы2 pominaй, da tS neprestannw veličaemъ.

T mlada v0zrasta njsvzti1 tz vsedёtelь bGъ, i3 k0rmčіz i3zrsdna plavaющыmъ vъ m0ri žitіS pokazavъ. Tёmъ soglasnw počitaemъ pamztь tvoю2.

Prіi1mъ blžennый pok0й, ne prestaй molssz, preslavne, s™hhъ blženstvu pričasti1tisz namъ, čtyщыmъ pamztь tvoю2, mіhai1le, preslavnuю.

BGor0dičenъ: Bcde dv7o, r0ždšaz sl0vo, pače slovesE, ziždi1telz tvoegw2, togo2 moli2 za nы2, sъ si1mъ blžennыmъ mіhai1lomъ, vёrnw čtyщыz tebE, bcde.

Svэti1lenъ: Svэti1lo namъ prosіsvšee vъ poslёdnee vremz, prosvэti1 nы, tvo‰ pэvcы2, s™hй velikomyčeniče mіhai1le, i3 moli2 za nы2 gDa, čtyщыz pamztь tvoю2. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika.

Na hvali1tehъ stіhi6rы, prazdnika, G. I# s™0mu, G. Glasъ №.

Pod0benъ: Nbcnыhъ činHvъ:

Svэtozarna i3 svsta, i3 blagoobrazna, knszz že i3 m§nika vseprazdnstvennaz pamztь, ćže vsю2 zemlю prosvэщaющi, i3 mrakъ grэh0vnый tgonsющi, vračevanій blagodatь i3stočaetъ.

Kaplzmi kroveй s™hmi, njčervleni1vъ ri6zы tvo‰, svste mіhai1le. Tёmъ veselыmъ serdcemъ pamztь tvoю2 prazdnuющe, m0limsz neprestannw, da m0lišisz za vs‰ nы2.

Ćkw ѕvэzdA svёtlaz mjrъ prosvэщaeši, čudesnыmi blistanьmi, strastoterpče mіhai1le, mrakъ grэh0vnый tgonS. Tёmъ voshvalsemъ radostnw, pohvalsющe tvoю2 pamztь.

Slava, glasъ }:

Prіidi1te, dnesь, sob0ri rwssjйstіi, i3 vi1dite, ćkw sydъ bezъ vinы2 prіemletъ myčenikъ mіhai1lъ, ćkw ѓgnecъ bezѕl0bivъ zakolenъ bhstь t nkasnnagw kavgadhz, i3 poverženo bhstь tёlo є3gw2 na zemli2, i3 niki1mže vreždeno bhstь. I# seй ќbw vэnčasz, t0й že bezъ pamzti pogi1be: i3 seй vъ mjrэ slavimый є4stь, džnъ že vъ geennэ myčitsz, seй že hrtA bGa m0litъ nj dušahъ našihъ.

I# nhnэ, prazdnika. Slavosl0vіe veli1koe, i3 tpystъ.

Na lіturgji: Blžє1nna t kanHna prazdnika, pёsnь №: i3 svztagw, pёsnь ѕ7.

Prokjmenъ: Vozveseli1tsz pravednikъ nj gDэ, i3 ўpovaetъ na nego2.

Stjhъ: Ўslhši, b9e, glasъ m0й, vnegdA moli1timisz kъ tebЁ.

Ґpclъ kъ ri1mlznwmъ, začalo §f.

Ґllilyіa: Pravednikъ, ćkw fjnіxъ, procvэtetъ:

Stjhъ: Nasaždeni vъ domY gDni:

E#đlіe їwanna, začalo n7v.

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю bydetъ pravednikъ:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.