NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Noemvrіa k7v

S™agw ґpcla fіlimHna, i3 i5že sъ ni1mъ:

Stіhi6rы prazdnika, glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

Q preslavnagw čudesE, predpisyetsz nhnэ byduщee neizrečennoe, vo džbrazэhъ dnesь vi1dimыhъ razumэvaemaz: svёtъ bo mjru bžctvennый vozsіsvši, nevэstopriv0ditsz ko s™0mu hramu. ю4že voshvalimъ, ćkw hramъ b9ій presvёtlый, s™hй i3 svэtozarnый, svэtodatelz hrtA.

Voi1stinnu načatokъ blagoprіstenъ їwakjmъ mydrый so ѓnnoю prines0ša i3zv0livšemu bžctvennый pl0dъ dati i5mъ bGootrokovi1cu dv7u marjю ćvэ, є4юže pečali tgnasz d0lgъ. ю4že vospoi1mъ blagočestnw veselsщesz, radosti bo hodataica bhstь vsemY mjru sіS.

Grzdi1te, tainstvennw stecemsz, i3 prednačnemъ nhnэ, svэщami vёrы ўkrašaemi, dv7ы predšestvіe: vo hramъ bo slavnw vh0ditъ b9ій, njbručenA hrtY vsёhъ cRю2. E#sže prazdnuemъ krasnoe toržestvo2, bGolёpnw vsi2 ўčreždaющesz vhoždenіemъ toS.

S™ы6mъ stіhi6rы, glasъ v7.

Pod0benъ: E#gdA t dreva:

RozgA lozы2 ži1znennыz, slavnый fіlimHne, shй, vіno2 i3skapalъ є3si2 bžctvennagw poznanіz syщыmъ vъ bolёzni duši2: i3 serdcA vozveseli1lъ є3si2, sBtuющaz lesti njmračenіemъ, i3 njderži6maz tm0ю їdwlonei1stovstva, tёmže veselsщesz pamztь tvoю2 bGozarnuю toržestvyemъ.

Gradъ tS gazskій počitaetъ, svёtъ poznanіz, blženne, tob0ю ўzrёvъ: kolossaє že bžctvennoe tvoE tёlo, ćkože bogatstvo i3myщe, njb8emlюtъ vračєvanіz, i3 i3stočaющu blgodatь vsegdA. Tёmže soveršaющіi pamztь tvoю2 sohransemsz t bёdъ, fіlim0ne slavne, moli1tvami tvoi1mi.

Vёroю, so ґpfjeю čestn0ю, ґrhjppa, mydrago їerarha voshvalimъ, poю1щe fіlimHna i3 nni1sіma, svzщє1nnы bGopropovёdniki, čestnы6z ўči1teli, lestь mnogob0žnu i3skoreni1všыz sl0vomъ, i3 nasadi1všыz vsBmъ znanіe i4stinы, čtyщыmъ tёhъ blagočestnw pamztь vsegdA.

Slava, i3 nhnэ, glasъ №:

Da raduetsz dnesь nb7o svhše, i3 džblacы veselіe da kropstъ nj ѕэlw2 preslavnыhъ veli1čіihъ bGa našegw: se bo dverь, na vost0ki zrsщaz, r0ždšisz t nepl0dove bezpl0dnыz po njbэtovanію, i3 bGu njsvzщenna bhvši vъ žili1щe, dnesь vъ hramъ, ćkw nepor0čnoe prinošenіe, priv0ditsz. Da raduetsz dv7dъ, brzcaz vъ gysli: privedytsz, rečE, cRю2 dBvы vъ slёdъ є3S, bli6žnzz є3S privedytsz, vnytrь ski1nіi b9іz, vnytrь njčisti1liщa є3gw2, vospitatisz vъ žili1щe prežde vBkъ t nc7A netlёnnw r0ždšagwsz, vo spasenіe dyšъ našihъ.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ v7.

Pod0benъ: D0me є3vfrafovъ:

Dnesь pal0mski sob0rъ dёvstvennыhъ, svэщы2 vžegše, svёtlw predh0dztъ є3di1nэй vsenepor0čnэй.

Stjhъ: Privedytsz cRю2 dBvы vo slёdъ є3S, i4skrєnnіz є3S privedytsz tebЁ.

G0ru razymnuю, i3 trapezu bžctvennuю, m0stъ stamnu, prbr0če, prіimi2, є3di1nu vsenepor0čnuю.

Stjhъ: Privedytsz vъ veselіi i3 radovanіi, vvedytsz vъ hramъ cRevъ.

Dvє1ri s™i1liщa tverzъ, zaharіe prbr0če, prіimi2 i4stinnw b9ію m™rь, i3 є3di1nu prisnodv7u.

Slava, i3 nhnэ, glasъ t0йže: Samoglasenъ:

Dnesь vъ hramъ priv0ditsz vsenepor0čnaz dv7a, vo nbi1teliщe vsecRS bGa, i3 vseS ži1zni našez pitatelz. Dnesь čistёйšaz s™hnz, ćkw trilёtstvuющaz ю4nica, vo s™†z s™hhъ vv0ditsz. T0й vozopіi1mъ, ćkw ѓgGlъ: raduйsz, є3di1na vъ ženahъ blgoslovennaz.

Troparь ґpclwvъ, glasъ G:

Ґpcli s™ji, moli1te mi1lostivago bGa, da pregrэšenій njstavlenіe podastъ dušamъ našыmъ.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika.

Na ќtreni, na BGъ gDь, troparь prazdnika, dvaždы.

Slava, ґpclwvъ: I# nhnэ, prazdnika.

Po №-й stіhosl0vіi, sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Kameni zapečatanu:

Voshvali1te dBvы, matєri prazdnuйte, lю1dіe slavosl0vite, svzщennicы blagoslovi1te prečctuю m™rь b9ію: pl0tію bo mladenstvuющi prežde, vo hramъ prinesesz, ćkw hramъ b9ій s™ёйšій. Tёmže, prazdnikъ duh0vnый soveršaющe, vospoi1mъ ю5, ćkw predstatelьnicu r0da čelovёčeskagw.

Slava, i3 nhnэ, t0йže.

Po v7-й stіhosl0vіi, sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Sk0rw predvari2:

Dv7de, pred8idi2 vъ hramъ b9ій, i3 raduzsz prіimi2 cRi1cu našu, i3 t0й vozopjй: vni1di, gpcžE, vъ hramъ cRevъ, vni1di, є3sže slava pokrovennw razumёetsz, i3zъ nesže h0щetъ i3stoči1tisz namъ vsBmъ svёtъ hrt0sъ.

Slava, i3 nhnэ, t0йže.

KanHna prazdnika, so їrmos0mъ na }: i3 s™hhъ na d7. KanHnъ prazdnika. Glasъ d7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Tverzu ўstA mo‰, i3 nap0lnztsz d¦a, i3 sl0vo trhgnu cRi1cэ m™ri, i3 kvlю1sz, svёtlw toržestvyz, i3 vospoю2, raduzsz toS vhoždenіe.

Premydrosti, prečctaz, tS sokr0viщe vёmы, i3 blagodati točaщuю i3st0čnikъ prisnotekyщій razuma, pr0simъ: tvo‰ k†pli njdoždi2, vLčce, є4že vospэvati tS pri1snw.

Prevhšši, prečctaz, nb7sъ bhvši, hramъ i3 palata, vъ hramъ b9ій vozloži1lasz є3si2, tomY ўgot0vatisz vъ bžctvennoe žili1щe prišestvіz є3gw2.

Svёtъ vozsіsvši bcda blagodati, vs‰ prosvэti2, i3 sovokupi2 presvёtloe є3S ўkrasi1ti toržestvo2 pёsnьmi: prіidi1te, kъ neй stecemsz.

Dverь slavnaz, pHmыslы neprohodi1maz, dvє1ri tverzši hrama b9іz, nhnэ povelэvaetъ namъ sovšedšыmъ, bžctvennыhъ є3S čudesъ nasladi1tisz.

KanHnъ s™hhъ, tvorenіe їHsifovo, glasъ v7, є3gHže kraegranesіe:

HrtA lю1bzщa proslavlю tS, fіlimHne.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Grzdi1te, lю1dіe, poi1mъ pёsnь hrtY bGu, razdёlьšemu m0re, i3 nastavlьšemu lю1di, ±že i3zvedE i3zъ rab0tы є3gĐpetskіz, ćkw proslavisz.

LikohodS radostnw nbcnaz, svzщennodёtelю, selє1nіz, blagodatь podaždь mi2, svztyю tvoю2 pamztь bžctvennw vospэvaющemu: th bo proslavilsz є3si2.

Strusmi tvoi1hъ slovesъ serdcA napoi1vъ, dёlati nbcnaz, blaženne, razumBnіz prigot0valъ є3si2 vёroю, ґpcle fіlimHne dostočydne.

Sщ7ennodёйstvuz svzщennoe є3đlіe, sі‰nіi d¦a dyšы prosvэti1lъ є3si2, i3zbavivъ t tmы2 їdwlonei1stovstva, mydre ґpcle.

BGor0dičenъ: TS prbr0kwvъ drevle bžctvennoe sobranіe, mnogovi1dnыmi, čctaz, džbrazы, i3zdaleča pronačertA i4stinnw є3di1nu, vLku por0ždšuю.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Tvo‰ pэsnosl0vcы, bcde, živhй i3 nezavi1stnый i3st0čniče, li1kъ sebЁ sovokyplьšыz duh0vnw ўtverdi2, vъ čestnёmъ vhoždenіi tvoemъ vэncє1vъ slavы spod0bi.

Nevэstokrasi1telь dnesь kvi1sz, krasnый dv7ы hramъ i3 čert0gъ, prіemь njduševlennый čert0gъ b9ій, čctuю i3 nepor0čnuю, i3 svэtlёйšuю vseS tvari.

Dv7dъ prednačinaz likovanіe, i3graetъ i3 likovstvyetъ sъ nami, i3 cRi1cu zovetъ tS ўkrašenu, prečctaz, predstosщu, vsečctaz, vъ hramэ cRю2 i3 bGu.

I#zъ nesže prestuplenіe proizhde drevle r0du čelovёčeskomu, i3zъ toS i3spravlenіe i3 netlёnіe procvэtE, bcda dnesь privodi1ma vъ d0mъ b9ій.

I#graюtъ ѓgGlьskaz vHinstva, i3 vsёhъ čelovBkъ mn0žestvo: i3 predъ licemъ, prečctaz, predtekytъ tvoi1mъ dnesь svэщenHsicы zovyщe, veli1čєstvіz tvo‰ vъ domY b9іi.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ўtverdi2 nasъ vъ tebЁ, gDi, drevomъ ўmerщveй grёhъ, i3 strahъ tvoi2 vsadi2 vъ serdcA nasъ poю1щihъ tS.

Str†sti hrtHvы i3 vostanіe propovёduz, vozdvi1gnulъ є3si2 ćkw t gr0ba nevёrіz i3 mertvosti čelovёki, fіlimHne dostoslavne.

Nni1sіma bžctvennago i3 fіlimHna, ґpfjю i3 ґrhjppa, ѕvёzdы, prosvэщaющыz koncы2, svzщennыmi pэsnopёnьmi voshvalimъ.

ЎmA zri1telьnoe njči1stivše, bžctvennagw poluči1ste bGovidёnіz, i3 serdcA vozvrati1ste zablyždšыz kъ znanію, svzщennэйšіi.

BGor0dičenъ: Ćvlьšisz, čctaz i3 vsenetlёnnaz, prіsla є3si2 vo ўtr0bэ bGa sl0va, njči1stivšago є3stestvo2 naše, njskvernšeesz, dv7o, grэhopadenіemъ.

Kondakъ ґpctolwvъ, glasъ v7.

Pod0benъ: Vhšnihъ i3щS:

Ćkw ѕvёzdы vsesvBtlыz prosvэщaющыz koncы2, ґpclы hrt0vы voshvalimъ, fіlimHna slavnago, i3 ґrhjppa svzщennago, i3 nni1sіma, i3 marka i3 ґpollHsa, sъ ni1miže i3 ґpfjю vsemydruю, vopію1щe: moli1te neprestannw nj vsёhъ nasъ.

Taže sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

Ralomъ sl0va dobrodёlaz njlzdenBvšaz serdcA, svzщennodёtelю, bžctvennoe poznanіe dёlati prigot0valъ є3si2, i3 nizloži1vъ jdwlьskіz hramы, sozdalъ є3si2 cRkvi, blženne, vъ slavu sozdatelz tvoegw2. Tёmže sošedšesz svztyю tvoю2 pamztь, fіlimHne, slavimъ svzщennoprosvэщaemi, i3 soglasnw vopіemъ ti2: moli2 hrtA bGa, grэhHvъ njstavlenіe darovati čtyщыmъ lюb0vію svztyю pamztь tvoю2.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika, glasъ t0йže.

Pod0benъ: Povelёnnoe taйnw.

Da raduetsz dv7dъ pэsnopi1secъ, i3 da likovstvyetъ їwakjmъ so ѓnnoю, ćkw pl0dъ s™hй i3zъ ni1hъ proizhde, marja svэton0snaz, bžctvennaz svэщA, i3 raduetsz, vhodsщi vъ hramъ: ю4že i3 zrS blagoslovi2 varahjinъ shnъ, i3 raduzsz vzыvaše: raduйsz, čydo vsemjrnoe.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Neizslёdnый b9ій sovёtъ, є4že t dv7ы voploщenіz tebє2 vhšnzgw, prbr0kъ ґvvakymъ ўsmotrsz, zovsše: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Dverь neproh0dnuю, b9ій d0mъ prіemlz dnesь, prestati sotvori2 vsskoй slyžbэ zak0nnoй, ćkw i4stinnw kvi1sz, zovhй, syщыmъ na zemli2 i4stina.

GorA prisёnnaz, ю4že provi1dэ drevle ґvvakymъ, predpropovёda vnytrь vmэsti1všuюsz vъ neh0dnыhъ hrama, dobrodёtєli procvёtši, i3 pokrыvaetъ koncы2.

Vi1dэvši presl†vnaz vsS zemlS, strannыz že i3 di6vnыz vє1щi, kakw dv7a, t ѓgGla pi1щu prіemlющi, džbrazы stroenіz n0sitъ.

Hramъ i3 palata, i3 nb7o njduševlennoe ćvlьšisz, bGonevёsto cReva, vъ hramъ zak0nnый privodi1ma dnesь, tomY soblюdaema, prečctaz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Poю1 tz, slyhomъ bo, gDi, ўslhšahъ i3 ўžas0hsz: do menє1 bo i4deši, menE i3щS zablyždšago. Tёmъ mn0goe tvoE snizhoždenіe, є4že na mS, proslavlsю, mnogomi1lostive.

Vёtrilomъ krtA vpersemь, preplhlъ є3si2 nebyrnw lю1tuю puči1nu, i3skušenій žitіS, blaženne, mnHgіz ўpravivъ plavaющыz kъ spasenіz pristaniщu bžctvennoю blagodatію.

Svэti6la svэtoz†rnaz predlagaetъ bžctvennый gradъ kolossaйskій: svzщennago ґrhjppa, fіlimHna že i3 ґpfjю ćvэ, i3 nni1sіma slavnago, prosvэщaющыz mjra koncы2.

Bžctvennaz rэkA voskipЁ vъ serdcэ tvoemъ, bGoglag0live, i3 rёki ўstavi, i3 tečє1nіz bezb0žіz, dyšы že i3stazvšыz zn0emъ nevёdэnіz, napoi2 blagodatію, slavne.

BGor0dičenъ: Poю1 tz, i4stinnw vsepёtaz, prepёtago bGa sl0va preestestvennw rodi1všuю, i3 molю1sz, smirennыz moeS duši2 i3scэli1ti nedygi, ćkw blagA syщi, bGonevёstnaz.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ўžas0šasz vssčєskaz vъ čctnёmъ vhoždenіi tvoemъ: th bo, neiskusobračnaz dv7o, vnytrь vošlA є3si2 vъ hramъ b9ій, ćkože čctёйšій hramъ, vsёmъ vospэvaющыmъ tS mi1rъ podavaющaz.

Svzщenіe slavnoe i3 svzщennoe vozloženіe dnesь prečctaz dv7a, vozloži1všisz vъ hramъ b9ій, vsecRю2 našemu, bGu є3di1nomu vъ žili1щe soblюdaetsz, ćkw vёstь samъ.

Dobr0tu, prečctaz, duši2 tvoeS zrS nёkogda vёroю zaharіa vozopi2: tы2 є3si2 i3zbavlenіe, tы2 є3si2 vsёhъ radostь: tы2 є3si2 vozzvanіe naše, є4юže nevmёstnый vmэщenъ mnЁ kvi1tsz.

Q pače ўmA čudesъ tvoi1hъ, vsečctaz. Strannoe tvoE ržctvo2 є4stь, stranenъ džbrazъ vozraщenіz tvoegw2, str†nna i3 presl†vna tvo‰, bGonevёsto, vs‰, i3 čelovBki neskaz†nna.

Svёщnikъ mnogosvёtlый syщi, bGonevёsto, dnesь vozsіsla є3si2 vъ domY gDni, i3 njzarseši nы2 čestnhmi darov†nіi, čctaz, čudesъ tvoi1hъ, bcde vsepёtaz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Svёta podatelю, i3 vэkHvъ tv0rče, gDi, vo svёtэ tvoi1hъ povelёnій nastavi nasъ: razvэ bo tebє2 i3n0gw b0ga ne znaemъ.

Nedyguющыz vi1dz njstruplenіemъ ѕlhhъ, slavne, i3 dёtelьnыmъ tvoi1mъ sl0vomъ i3scэli1lъ є3si2, fіlimHne, i3nogdA, їdwlonei1stovstvomъ lю1tэ bёdstvuющыz.

Spasi1tєlьnыz puti6, zablyždšыmъ lю1tэ, pokazalъ є3si2, ćkw nelestnый putev0ždь, fіlimHne, є3di1nъ pytь hrtA vozlюbi1ti, di1vnw putev0dstvilъ є3si2.

Poetъ svёtlый prazdnikъ kolossaйskaz čestnaz dnesь radostnw hrt0va cRkovь, bžctvennago ґrhjppa, i3 bGoglag0livago čtyщi fіlimHna.

BGor0dičenъ: VLčce, spasi1 nы njburevaєmыz lю1tыmъ volnenіemъ i3skušenій, i3 nekr0tkihъ varvarskihъ nahoždenій, i3 demwnskihъ lю1tыhъ navёtwvъ.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: B9estvennoe sіE i3 vsečestn0e soveršaющe prazdnestvo, bGomydrіi, bGomatere, prіidi1te, rukami vospleщimъ, t neS r0ždšagosz bGa slavimъ.

Vssčєskaz nossй glag0lomъ, moli1tvu pravednыhъ ўslhša: tёmže nepl0dnыz razrэši1lъ є3si2 nedygъ, ćkw blgoutr0benъ, radosti vin0vnuю si6mъ darovA.

Skazati hotS gDь kzhkwmъ svoE spasenіe, neiskusobračnuю nhnэ t čelovBkъ prіstъ, primirenіz znamenіe i3 njbnovlenіz.

Ćkw d0mъ syщi blagodati, vъ nemže sokrHviщa ležatъ neizrečennagw b9іz stroenіz, vsečctaz, vъ hramэ pričasti1lasz є3si2 netlёnnыz sladosti.

Dіadi1mu tS carskuю prіemъ hramъ, bGonevёsto, prosvэщašesz, i3 podstupaše lyčšыmъ, predrečennыhъ zrS na tebЁ sbыtіE.

I$nъ.

Їrm0sъ: Vъ bezdnэ grэh0vnэй valszsz, neizslёdnuю miloserdіz tvoegw2 prizыvaю bezdnu: t tli2, b9e, mS vozvedi2.

Nb7o kvi1lsz є3si2, vsBmъ vэщaz slavu spasi1telьnuю, tebє2 proslavlьšagw, i3 ў§nikHmъ sočetavšagw sedmodesstnыmъ, m§niče vsebogate.

Ўstrani1vsz ntečestva, strannыmъ tvoi1mъ sl0vomъ ўstrani1všыzsz bGa ўlovi1lъ є3si2, i3 sіHna ži1teli, їerarše fіlimHne, pokazalъ є3si2.

Dobrodёtelьmi svzщennыmi sіsющi, i3 svёtlw bGu ўgoždaющi, kъ nb7sє1mъ vosteklA є3si2, so ѓgGlы ґpfja likyющi.

BGor0dičenъ: Voploщaetsz sl0vo vo črevэ tvoemъ, i3 za blgoutr0bіe poznavaetsz člvёkъ, da b0ga čelovёka sodёlaetъ, ntrokovi1ce vsenepor0čnaz.

Kondakъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Vozneshйsz:

Prečctый hramъ sp7sovъ, mnogocёnnый čert0gъ i3 dv7a, svzщennoe sokr0viщe slavы b9іz, dnesь vv0ditsz vъ d0mъ gDenь, blagodatь sovvodsщi, ćže vъ d©э bžctvennomъ, ю4že vospэvaюtъ ѓgGli b9іi: sіS є4stь selenіe nbcnoe.

Jkosъ: Neizrečennыhъ b9іihъ, i3 bžctvennыhъ t†inъ zrS vъ dv7э blagodatь kvlsemuю, i3 i3spolnsemu ćvstvennw, raduюsz, i3 džbrazъ razumёti nedoumёюsz, strannый i3 neizrečennый: kakw i3zbrannaz, čctaz, є3di1na kvi1sz pače vseS tvari vi1dimыz i3 razumэvaemыz; tёmže voshvali1ti hotS sію2, ўdivlsюsz ѕэlw2 ўm0mъ že i3 sl0vomъ, nbače derzaz propovёdaю i3 veličaю: sіS є4stь selenіe nbcnoe.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Ne posluži1ša tvari bGomydrіi pače sozdavšagw, no džgnennoe preщenіe myžeski popravše, radovahusz poю1щe: prepёtый nc7є1vъ gDь i3 bGъ, blagoslovenъ є3si2.

SE dnesь vozsіS koncє1mъ vesnA radostnaz, prosvэщaющi našz dyšы, i3 pomыšlє1nіz, i3 ќmъ blagodatію, toržestv0mъ bcdы dnesь tainstvennw da ўčredi1msz.

Da daron0sztъ dnesь vssčєskaz cRi1cэ i3 m™ri b9іi, nb7o i3 zemlS, i3 ѓgGlwvъ či1ni, i3 čelovёkwvъ mn0žestvo, i3 da vopію1tъ: vo hramъ vv0ditsz radostь i3 i3zbavlenіe.

Pisanіe mimotečE, i3 njskudЁ zak0nъ, ćkože sёnь, i3 blagodati luči2 vozsіsša, vъ hramъ b9ій všedšeй tebЁ, dv7o m™i čctaz, vъ nemъ blgoslovennaz.

Povinesz ržctvY tvoemY, vsečctaz, ćkw tvorcY i3 bGu, nb7o i3 zemlS i3 preisp0dnzz, i3 vsskъ ljzhkъ zemnhhъ i3spovёdaetъ, ćkw gDь kvi1sz sp7sъ dyšъ našihъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: W$brazu zlat0mu, na p0lэ dei1rэ služi1mu, trіE tvoi2 džtrocы nebreg0ša bezb0žnagw velёnіz, posredё že ngnS vverženi, njrošaemi poshu: blgoslovenъ є3si2, b9e nc7ъ našihъ.

Kr†snы tvo‰, fіlimHne, bhvše čestnы6z n0zэ, stєzi2 kr0tkw šestvuющыz є3đlіa, i3 vsBmъ r†tnыmъ mi1rъ svzщennый vozvэщaющыz, i3 demwnskaz stremlє1nіz zapinaющыz.

Tvoi1hъ slovesъ svёtomъ gazznъ glub0kaz tmA prognasz, svzщennodёlatelь ćkw svzщennэйšій, vъ si1hъ bhlъ є3si2 i3zsщnэйšій, vs‰ ўpasъ, i3 nauči1vъ pёti, ґpcle: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Vъ pervыhъ tvoi1hъ priwbщi1sz d0brыhъ gazskій gradъ: togH bo kvi1lsz є3si2 pervoprest0lьnikъ, i3 їerarhъ spasi1telьnый, ćkw svzщennovэщatelь, fіlimHne, vopi1ti povelэvaz: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Vozlюbi1vъ hrtA vozlюbi1všago zemnы6z za blgoutr0bіe, lюb0vію vragA nenavi6dimыz syщz, lюbi1miči sodёzlъ є3si2, fіlimHne, bGa vospэvaющыz: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: Krёpostь smirennыhъ, i3 svёщnikъ svёtlый, bžctvennaz trapeza, gorA i3 dverь neproh0dnaz, prt0lъ b9ій i3 palata, žezlъ že ґarHnovъ, i3 stamna zlatozarna syщi, hrtA mannu ži1zni, dv7o, nossщi.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Slhši, ntrokovi1ce dv7o čctaz, da rečetъ ќbw gavrіi1lъ, sovёtъ vhšnzgw drevnій i4stinnый, bydi kъ prіstію got0va b9ію: tob0ю bo nevmэsti1mый sъ čelovёki poživE. Tёmъ i3 raduzsz vopію2: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Prečctый hramъ vъ d0mъ b9ій privodsщi ѓnna i3nogdA, vopію1щi, sъ vёroю rečE svzщenniku: čado, t bGa dannoe mnЁ, prіi1mъ nhnэ, vvedi2 vo hramъ ziždi1telz tvoegw2, i3 raduzsz p0й є3mY: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

RečE, vi1dэvъ, ѓnnэ i3nogdA d¦omъ zaharіa: ži1zni m™rь vv0diši i4stinnuю, ю4že svёtlw prbr0cы b9іi bcdu propovёdaša, i3 kakw hramъ vmэsti1tъ ю5: tёmъ čudssz vopію2: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

RabA b9іz bhhъ ѓzъ, tvэщA ѓnna є3mY, prizыvaющe sego2 vёroю i3 moli1tvoю, prіsti moeS bolёzni pl0dъ, po prіstіi že roždennuю privesti2 davšemu ю5. Tёmъ zovS vopію2: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Zak0nnoe voi1stinnu dёlo є4stь, svzщennikъ rečE є4й, strannu že vesьmA veщь porazumэvaю, zrS privodi1muю vъ d0mъ b9ій, preslavnw prevoshodsщuю s™†z blagodatію. Tёmъ i3 raduzsz vopію2: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Vozmogaю, rečE ѓnna є3mY, znaющi, ±že glag0leši, razumёeši bo sі‰ d¦omъ b9іimъ, ćsnw ±že dv7ы propovёdalъ є3si2. Prіimi2 ќbw prečctuю vъ hramъ sozdatelz tvoegw2, i3 raduzsz p0й є3mY: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Svэton0sna namъ vozžžesz svэщA, vozopi2 svzщennikъ, radostь veličaйšuю svэtsщi vo hramэ: dyšы prbr0čєskіz da sraduюtsz mnЁ, ćkw presl†vnaz zrsщe, soveršaєmaz vъ domY b9іi, i3 da vopію1tъ pri1snw: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

I$nъ.

Їrm0sъ: Vъ peщь džgnennuю ko ntrokHmъ є3vrє1йskimъ snizšedšago, i3 plamenь vъ r0su prel0žšago bGa, p0йte dэlA, ćkw gDa, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Sl0vo, ćkw svэti1lьnikъ svёtlый, vozženъ vъ tvoemъ serdcы nosS, prežde ўgašє1nnыz, i3 vo tmЁ mn0zэй ležaщыz nevёdэnіz, slavne, kъ bGoznanіz vozdvi1glъ є3si2 dnю2.

Svzщennoe tvoE kъ bGu i3zšestvіe, svzщennыmi vozveli1čisz provoždenьmi ґpclwvъ, i3 bezpl0tnыhъ ўmHvъ, i4hže i3mёlъ є3si2 na zemli2 žitіE, ćkw svzщennotai1nnikъ, fіlimHne bGoglag0live.

MĐro sladkov0nnoe ćvэ i3skapavъ svzщennыhъ čudesъ, blaženne, njblagov0nilъ є3si2 smhslы i3 pomыšlє1nіz blgočesti6vыmъ, i3 str†sti ѕlosmr†dnыz tgnalъ є3si2 prevoznossщihъ hrtA, mydre fіlimHne.

Ćkože ѕvBzdы svBtlыz tverdi, cRkve pri1snw sіsющe, kypnw ґrhjppъ čydnый, ґpfja, fіlimHnъ i3 nni1sіmъ, pomыšlє1nіz n†ša prosvэщaюtъ.

BGor0dičenъ: N0vъ raй namъ črevo tvoE i4stinnw, čctaz, kvi1sz, ži1zni drevo vozraщaz, i3 ўmeršыz plod0mъ dreva, paki vъ raй njživotvori1vši vvedE, bcde.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Ćkw njduševlennomu b9ію kіvHtu, da nikakože k0snetsz rukA skvernыhъ, ўstnё že vёrnыhъ bcdэ nem0lčnw, glasъ ѓgGla, vospэvaющe, sъ radostію da vopію1tъ: i4stinnw vhšši vsёhъ є3si2, dv7o čctaz.

Ćkw presvёtluю, bcde čctaz, duševnыz čistotы2 i3myщi dobr0tu, blgodatію že b9іeю i3spolnsema sъ nb7sE, svёtomъ prisnosyщnыmъ prosvэщaeši vsegdA sъ veselіemъ vopію1щыz: i4stinnw vhšši vsёhъ є3si2, dv7o čctaz.

Preletaetъ, bcde čctaz, čydo tvoE si1lu slovesъ: tёlo bo vъ tebЁ porazumэvaю, pače sl0va, tečenіz grэh0vnagw neprіstno. Tёmže blagodarstvennw vopію1 ti: i4stinnw vhšši vsёhъ є3si2, dv7o čctaz.

Preslavnw prowbrazovaše, čctaz, zak0nъ tS ski1nію, i3 bžctvennuю stamnu, stranenъ kіvHtъ, i3 katapetasmu, i3 žezlъ, hramъ nerazruši1mый, i3 dverь b9ію. Tёmže naučaюtъ tebЁ zvati: i4stinnw vhšši vsёhъ є3si2, dv7o čctaz.

PэsnopoS tebЁ provozglašaše dv7dъ, glag0lz tS dщerь cRevu, krasot0ю dobrodёteleй njdesnyю predstosщuю bGa, vi1dэvъ tS ўpeщrennu. Tёmže, prbr0čestvuz, vopіsše: i4stinnw vhšši vsёhъ є3si2, dv7o čctaz.

BGoprіstnu predzrS solomHnъ, propovёda tS dždrъ cRevъ, živhй i3st0čnikъ zapečatstvovanъ, i3zъ negHže nemytnaz namъ proizhde vodA, vёroю vopію1щыmъ: i4stinnw vhšši vsёhъ є3si2, dv7o čctaz.

Podaeši darovanій tvoю2 tišinY, bcde, duši2 moeй, točaщi ži1znь tebE čtyщыmъ po d0lgu, samA zaщiщaющi, i3 pokrыvaющi, i3 soblюdaющi, vopi1ti tebЁ: i4stinnw vhšši vsёhъ є3si2, dv7o čctaz.

I$nъ.

Їrm0sъ: T bGa bGa sl0va, neizrečennoю mydrostію prišedšago njbnovi1ti ґdama, ćdію vъ tlёnіe padšago lю1tэ, t s™hz dv7ы neizrečennw voploti1všagosz nasъ radi, vёrnіi є3dinomydrennw pёsnьmi veličaemъ.

So svzщennэйšimъ li1komъ svzщennыhъ ґpclъ, pod0bnw ži1telьstvueši na nb7sёhъ, bžctvennыmъ pričastіemъ njbožaemь, i3 svёtomъ sіsz neizrečennыmъ, i3 radostію duh0vnoю, fіlimHne, pri1snw i3spolnsemь.

Ćkw čydnый tv0й nravъ, ćkw dobro2 i3 krasno2 žitіE tvoE, ćkw preslavno i3 ўspenіe tvoE, blaženne ґpcle: ćkw svёtlый denь, vъ nemže njstavivъ ±že na zemli2, na nbcnыz krygi vozšelъ є3si2 veselssz.

Dnesь veseli1tsz vsS hrt0va cRkovь, prazdnstvennuю radostь duh0vnw sostavlьši vъ pamzti tvoeй, ю4že nepokoleblenu spasi2 tvoi1mi kъ sp7su i3 bGu blagoprіstnыmi moli1tvami, fіlimHne svzщennэйše.

Raka moщeй tvoi1hъ vračevanій k†pli i3stočaetъ prihodsщыmъ svzщennw, blženne fіlimHne ґpcle, nedygi ўstavlsetъ, i3 vsёhъ dyšы njsvzщaetъ, bžctvennuю tvoю2 pamztь prazdnuющihъ vsegdA.

BGor0dičenъ: N0siši nossщago vs‰, i3 pitaeši pitaющago, džbrazъ ržctvA nikakože vёdzщi, vsenepor0čnaz, pače ўmA tvoE čydo, ѓgGlы ўžasaющee i3 čelovёki, vёduщыz tS є3di1nu dv7u bGomaterь.

Svэti1lenъ:

Pod0benъ: Žєnы2 ўslhšite:

Ю$že drevle predvozvэsti2 prbr0českoe sosl0vіe stamnu, i3 žezlъ, i3 skrižalь, i3 nesэk0muю g0ru, marjю bGootrokovi1cu vёrnw da voshvalimъ: dnesь bo vv0ditsz vo s™†z s™hhъ, vospitatisz gDevi.

Slava, i3 nhnэ, t0йže.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ ѕ7

Pod0benъ: Tridnevenъ:

DBvы, slikovstvyйte, ntrokovi6cы, vzыgraйte, svэщы2 nossщe, vosp0йte svёtlw є3di1nu bcdu čctuю pres™yю, i3 nbcnaz vosp0йte.

Stjhъ: Privedytsz cRю2 dBvы vъ slёdъ є3S: i4skrєnnіz є3S privedytsz tebЁ.

ЃgGlovoю tS ruk0ю, dv7o, pi1щeю vsёhъ tvorecъ sn7ъ tv0й pitaetъ, vLčce čctaz, s™hhъ vo s™†z, kvlsz tvoE mjru veli1čestvіe preb0lьšee.

Stjhъ: Privedytsz vъ veselіi i3 radovanіi, vvedytsz vъ hramъ cRevъ.

S™hhъ pres™az, dv7o bGonevёsto, r0ždšaz vLku vsёhъ, є3di1nago t trbcы, togo2 moli2, vsёhъ vospэvaющihъ tS i3zbaviti t bёdъ.

Slava, i3 nhnэ, glasъ d7:

Dnesь bGovmэsti1mый hramъ bcda vъ hramъ gDenь priv0ditsz, i3 zaharіa sію2 prіemletъ: dnesь s™†z s™hhъ raduюtsz, i3 li1kъ ѓgGlьskій tainstvennw toržestvyetъ. Sъ ni1miže i3 mы2, prazdnuющe dnesь, sъ gavrіi1lomъ vozopіi1mъ: raduйsz, blgodatnaz, gDь sъ tob0ю, i3mёzй velію mi1lostь.

Na lіturgji: Blžє1nna prazdnika, pёsnь №-z, na ѕ7.

Prokjmenъ, glasъ }:

Vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i4hъ, i3 vъ koncы2 vselennыz glag0lы i4hъ.

Stjhъ: Nb7sA povёdaюtъ slavu b9ію:

Ґpclъ kъ fіlimHnu, p0slэ ™v-gw začala:

Pavelъ, ю4znikъ ї}sъ hrt0vъ:

Ґllilyіa, glasu №: I#spovёdztъ nb7sA čudesA tvo‰, gDi.

E#đlіe luki2, začalo n7.

Pričastenъ: Vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i4hъ:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.