NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Noemvrіa k7a

Vh0dъ vo hramъ pres™hz vLčcы našez bcdы i3 prisnodёvы marji.

Na malэй večerni, Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы, glasъ №.

Pod0benъ: Nbcnыhъ činHvъ:

T gDa prіi1mše njbэщanіz pl0dъ, їwakjmъ i3 ѓnna b9ію m™rь, blagoprіstnu žertvu, vъ hramъ vved0ša dnesь, i3 zaharіa, veli1kій ґrhіereй, blagoslovi1vъ, prіstъ. Dvaždы.

S™hhъ s™az vo s™hhъ njbitati dost0йnw vvedesz, ćkw bGoprіstna žertva. I# sію2 dёvы, dobrodёtelьmi blagoukrašaemы, vpredi2 svэщenossщe, prived0ša gDu, ćkože sosydъ svzщennэйšій.

Da tverzetsz dverь bGoprіstnagw hrama: hramъ bo vsёhъ cRS i3 prest0lъ dnesь so slavoю vnytrь prіemъ, їwakjmъ vozlagaetъ, njsvzti1vъ gDu, t negw2 i3zbrannuю vъ m™rь є3gw2.

Slava, i3 nhnэ, glasъ }:

Dv7dъ provozglašaše tebЁ, prečctaz, provi1dz njsvzщenіe vh0da tvoegw2 vъ hramъ, vъ nemže koncы2 dnesь prazdnuющe, slavosl0vztъ tS, vsepёtaz: ćže bo prežde ržctvA dёva, i3 po ržctvЁ prebhvši netlёnna, m™i sl0va ži1zni. Dnesь vъ hramэ zaharіa veseli1tsz, vosprіemъ tS, vLčce: i3 s™†z s™hhъ raduюtsz, pod8emši tS, i3st0čnika ži1zni našez. Tёmže i3 mы2 pal0mski vopіemъ ti2: nj nasъ moli2 sn7a tvoego2 i3 bGa našego, darovati namъ velію mi1lostь.

Na stіh0vnэ stіhi1ra, glasъ v7.

Pod0benъ: D0me є3vfrafovъ:

Dvє1ri nbcnыz, prіimi1te dv7u vo s™†z s™hhъ, neskvernuю že ski1nію bGa vsederži1telz.

Stjhъ: Privedytsz cRю2 dBvы vъ slёdъ є3S: i4skrєnnіz є3S privedytsz tebЁ.

Dёvstvennіi li1cы, čctuю prіemlite dёvu, svёtlw svэщenossщe vo s™†z s™hhъ, ćkw nevёstu bGa vsecRS.

Stjhъ: Privedytsz vъ veselіi i3 radovanіi, vvedytsz vъ hramъ cRevъ.

Hlёbъ slovesnый, čert0gъ b9іz sl0va, i3zъ ruki2 b9estvennagw ѓgGla prіemletъ, njbitaющi vo svzt†z s™hhъ.

Slava, i3 nhnэ: Pod0benъ t0йže:

Svёtъ tS trisіsnnый vžegši, bcde, vъ hramэ slavы, nbcnuю ti2 pi1щu posыlaetъ, veličaz tS.

Troparь, glasъ d7:

Dnesь blagovolenіz b9іz pred8wbraženіe, i3 čelovёkwvъ spasenіz propovёdanіe, vъ hramэ b9іi ćsnw dv7a kvlsetsz i3 hrtA vsBmъ predvozvэщaetъ. T0й i3 mы2 veleglasnw vozopіi1mъ: raduйsz, smotrenіz ziždi1televa i3spolnenіe.

Na veli1cэй večerni stіhologisyemъ, Blaženъ myžъ, №-й ґntіfHnъ.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы na }, glasъ №.

Pod0benъ: Q di1vnagw čudesE!

Dnesь, vёrnіi, likovstvyimъ, vo palmёhъ i3 pёsnehъ gDevi poю1щe, i3 čtyщe togw2 svzщennuю sёnь, njduševlennый kіvHtъ, nevmэsti1moe sl0vo vmэsti1všuю: priv0ditsz bo gDevi, pače є3stestvA pl0tію mladenstvuющi, i3 s™i1telь veli1kій zaharіa prіemletъ sъ veselіemъ sію2, ćkw b9іe žili1щe. Dvaždы.

Dnesь hramъ njduševlennый s™hz slavы hrtA bGa našegw, є3di1na vъ ženahъ blgoslovennaz, čctaz priv0ditsz vъ hramъ zak0nnый ži1ti vo s™hhъ: i3 raduюtsz sъ neю їwakjmъ i3 ѓnna dyhomъ, i3 dёvstvennіi li1cы gDevi poю1tъ, pal0mski vospэvaющe i3 čtyщe m™rь є3gw2.

Tы2 prbr0kwvъ propovёdanіe, ґpclwvъ slava, i3 myčenikwvъ pohvalA, i3 vsёhъ zemnor0dnыhъ njbnovlenіe, dv7o, m™i b9іz: tob0ю bo bGu primiri1homsz. Tёmže čti1mъ tvoE vъ hramъ gDenь vhoždenіe, i3 so ѓgGlomъ vsi2 pёsnennw, raduйsz, tebЁ, prečctaz, vopіemъ, tvoi1mi moli1tvami spasaemіi.

I$nы stіhi6rы, glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Vo s™hhъ s™†z s™az i3 nepor0čnaz s™hmъ d¦omъ vv0ditsz i3 s™hmъ ѓgGlomъ pitaetsz, syщi s™ёйšій hramъ s™agw bGa našegw, vssčєskaz njsvzti1všagw vh0domъ є3S, i3 njboži1všagw є3stestvo2 zemnhhъ pop0lzšeesz. Dvaždы.

Ntrokovi6cы, raduющesz i3 svэщы2 i3myщe, svэщi2 dnesь predh0dztъ razymnэй: i3 vv0dztъ sію2 vo s™†z s™hhъ svzщennw, prozvlsющe hotsщuю zarю2 neizrečennw i3zъ neS vozsіsti i3 prosvэti1ti vo tmЁ sэdsщыz nevёdэnіz, d¦omъ.

Veselssz prіimi2, zaharіe, vozopi2 ѓnna vsehvalьnaz, ю4že propovёdaša b9іi prbr0cы d¦omъ, i3 sію2 vvedi2 vo s™hй hramъ, svzщennw vospitatisz, ćkw da bydetъ vLki vsёhъ bžctvennый prest0lъ, i3 palata, i3 dždrъ, i3 svэtozarnoe nbi1teliщe.

Slava, i3 nhnэ, glasъ }:

Po ržctvЁ tvoemъ, bGonevёsto vLčce, prišlA є3si2 vъ hramъ gDenь vospitatisz vo s™†z s™hhъ, ćkw njsvzщenna: togdA i3 gavrіi1lъ p0slanъ bhstь kъ tebЁ vsenepor0čnэй, pi1щu tebЁ prinosS. Nbcnaz vs‰ ўdivi1šasz, zrsщe d¦a s™ago vъ tS vselьšasz. Tёmže, prečctaz i3 neskvernaz, ćže na nb7si2 i3 na zemli2 slavima, m™i b9іz, spasi2 r0dъ našъ.

Vh0dъ. Prokjmenъ dnE. Čtє1nіz G.

I#sh0da čtenіe. (GlavA m7.)

Glg0la gDь kъ mwmseю, glg0lz: vъ denь є3di1nъ mёszca pervagw, postaviši ski1nію svidёnіz: i3 vl0žiši kіvHtъ, i3 pokrheši є3go2 zavёsoю. I# vneseši trapezu i3 svэti1lьnikъ є3S, i3 položi1ši kadi1lьnicu zlatyю, vo є4že kadi1ti predъ kіvHtomъ svidёnіz. I# položi1ši pokr0vъ zavёsы nadъ dvermi ski1nіi svidёnіz. I# v0zmeši є3leй pomazanіz, i3 pomažeši ski1nію, i3 vs‰ ±že vъ neй, i3 njsvzti1ši ю5, i3 vs‰ sosydы є3S, i3 bydetъ svztA. I# njsvzti1ši žertvennikъ, i3 bydetъ žertvennikъ s™†z s™hhъ. I# sotvori2 mwmseй vs‰, є3li6ka zapovёda є3mY gDь bGъ, s™hй ї}levъ. I# pokrы2 džblakъ ski1nію svidёnіz, i3 slavы gDni i3sp0lnisz ski1nіz. I# ne možaše mwmseй vni1ti vъ ski1nію svidёnіz, ćkw njsэnsše nadъ neю džblakъ: i3 slavы gDni i3sp0lnisz ski1nіz.

Carstvъ tretіihъ čtenіe. (GlavA }.)

Bhstь, ćkw soverši2 solomHnъ є4že sozdati d0mъ gDenь. I# sobrA vs‰ starcы ї}levы vъ sіHnъ, voznesti2 kіvHtъ zavёta gDnz i3zъ grada dv7dova, seй є4stь sіHnъ. I# vzsša svzщennicы kіvHtъ zavёta gDnz, i3 ski1nію svidёnіz, i3 vs‰ sosydы s™ы6z, ±že vъ ski1nіi svidёnіz. I# carь, i3 vesь ї}lь predъ kіvHtomъ. I# vnes0ša svzщennicы kіvHtъ zavёta gDnz, na mёsto є3gw2, vъ davjrъ hrama, vo s™†z s™hhъ, podъ kri6la heruvjmwvъ. Ćkw heruvjmi bshu rasprostertы krilami, nadъ mёstomъ kіvHta: i3 pokrыvahu heruvjmi nadъ kіvHtomъ, i3 nadъ s™†z є3gw2 svhšše. I# ne bЁ vъ kіvHtэ, kromЁ dvyhъ skrižaleй zavёta, ±že položi2 tamw mwmseй vъ hwri1vэ, ±že zavэщA gDь. I# bhstь ćkw i3zыd0ša svzщennicы t s™agw, i3 džblakъ i3sp0lni d0mъ. I# ne vozmog0ša svzщennicы stati služi1ti t licA džblaka: ćkw i3sp0lnisz slavы d0mъ gDa bGa vsederži1telz.

Prbr0čestva їezekjileva čtenіe. (GlavA m7g i3 m7d.)

Takw glag0letъ gDь: bydetъ t dnE nsmagw i3 pr0čee, sotvorstъ їerє1i na nltari2 vsesožženіz vašegw, i3 ±že spasenіz vašegw, i3 prіimY vы2, glag0letъ ґdwnaJ gDь. I# njbrati1 mz na pytь vratъ s™hhъ vnёšnihъ, zrsщihъ na vost0ki, i3 sі‰ bshu zatvorє1na. I# rečE gDь ko mnЁ: vratA sі‰ zatvorє1na bydutъ, i3 ne tverzutsz, i3 nikt0že pr0йdetъ skvozЁ i4hъ, ćkw gDь bGъ ї}levъ pr0йdetъ i4mi, i3 bydutъ zaklюčє1na. Ćkw i3gymenъ ssdetъ vъ ni1hъ snёsti hlёbъ, po puti2 є3lamskihъ vratъ vni1detъ, i3 po puti2 є3gw2 i3zhdetъ. I# vvede mz po puti2 vratъ s™hhъ, syщihъ kъ sёveru, prsmw d0mu, i3 vi1dэhъ, i3 sE i3sp0lnь slavы d0mъ gDenь.

Na lіtji stіhi6rы, glasъ №. Samoglasnы.

GeHrgіa nіkomіdjйskagw: Da raduetsz dnesь nb7o svhše, i3 džblacы veselіe da kropstъ, nj ѕэlw2 preslavnыhъ veli1čіihъ bGa našegw: se bo dverь na vost0ki zrsщaz, r0ždšisz t nepl0dove bezpl0dnыz po njbэtovanію, i3 bGu njsvzщena bhvši vъ žili1щe, dnesь vъ hramъ, ćkw nepor0čnoe prinošenіe priv0ditsz, da raduetsz dv7dъ brzcaz vъ gysli: privedytsz, rečE, cRю2 dBvы vъ slёdъ є3S, bli6žnzz є3S privedytsz vnytrь ski1nіi b9іz, vnytrь njčisti1liщa є3gw2, vospitatisz vъ žili1щe, prežde vBkъ t nc7A netlёnnw r0ždšagwsz, vo spasenіe dyšъ našihъ.

Glasъ d7:

Dnesь bGovmэsti1mый hramъ bcda vъ hramъ gDenь priv0ditsz, i3 zaharіa sію2 prіemletъ: dnesь s™†z s™hhъ raduюtsz, i3 li1kъ ѓgGlьskій tainstvennw toržestvyetъ. Sъ ni1miže i3 mы2 prazdnuющe dnesь, sъ gavrіi1lomъ vozopіi1mъ: raduйsz, blgodatnaz, gDь sъ tob0ю, i3mёzй velію mi1lostь.

Prіidi1te, vsi2 vёrnіi, є3di1nu nepor0čnuю voshvalimъ, t prbr0kwvъ propovёdannuю, i3 vъ hramъ privedennuю, prežde vBkъ pronarečennuю m™rь, i3 vъ poslBdnzz lBta ćvlьšuюsz bcdu. GDi, moli1tvami є3S, mi1rъ tv0й podaždь namъ i3 velію mi1lostь.

Slava, i3 nhnэ, glasъ є7.

LeHnta mai1stra: VozsіS denь radostenъ i3 prazdnikъ vsečestenъ: dnesь bo ćže prežde ržctvA i3 po ržctvЁ dv7a prebhvši, vъ hramъ gDenь priv0ditsz, i3 raduetsz zaharіa starecъ, rodi1telь p®tečevъ, i3 vopіetъ veselw: pribli1žisz predstatelьnica skorbsщihъ vъ hramъ s™hй, ćkw svztA, njsvzti1tisz vo nbi1teliщe vsecRS. Da veseli1tsz їwakjmъ praotєcъ, i3 ѓnna da raduetsz, ćkw prines0ša bGu, ćkw trilёtstvuющuю ю4nicu, nepor0čnuю vLčcu. Matєri, sraduйtesz, dBvы, vzыgraйte, i3 nepl0dы, slikovstvyйte, ćkw tverze namъ nbcnoe crtvo pronarečennaz vsecRi1ca, raduйtesz, lю1dіe, i3 veseli1tesz.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ є7.

Pod0benъ: Raduйsz:

Raduetsz, nb7o i3 zemlS, nb7o ќmnoe, grzdyщee zrsщe, vъ bžctvennый d0mъ vospitatisz čestnw, dv7u є3di1nu i3 nepor0čnuю, kъ neйže divssz zaharіa vopіsše: dvere gDnz, hrama tverzaю tebЁ dvє1ri, raduющisz vъ nemъ likovstvyй: poznahъ bo i3 vёrovahъ, ćkw ўžE i3zbavlenіe prіi1detъ prozvlennw ї}levo, i3 rodi1tsz i3zъ tebє2 bGъ sl0vo, daruzй mjrovi velію mi1lostь.

Stjhъ: Privedytsz cRю2 dBvы vъ slёdъ є3S: i4skrєnnіz є3S privedytsz tebЁ.

Ѓnna bžctvennaz blagodatь ćvэ, t blagodati dannuю čctuю prisnodv7u priv0ditъ sъ veselіemъ vъ hramъ b9ій, prizvavši i3ti2 predъ neю ntrokovi1camъ svэщы2 nossщыmъ, i3 glag0lющi: poйdi2, čado, davšemu tS bydi vozloženіe, i3 blagov0nnый fmmіamъ. Vni1di vъ nezahodi6maz, i3 ўvёždь t†йnы, i3 ўgot0visz bhti ї}sovo vmэsti1liщe veseloe i3 krasnoe, podaю1щagw mjru velію mi1lostь.

Stjhъ: Privedytsz vъ veselіi i3 radovanіi, vvedytsz vъ hramъ cRevъ.

Vnytrь vъ hramъ b9ій, bGovmэsti1mый hramъ vozlagaetsz dv7a vses™az, i3 ntrokovi6cы є4й nhnэ, svэщы2 nossщe, predh0dztъ. I#graetъ rodi1teleй soprzženіe i3zrsdnoe, їwakjmъ že i3 ѓnna likovstvyющe, ćkw rodi1ša tvorcA r0ždšuю, ćže, likovstvyющi vъ bžctvennыhъ ski1nіihъ, i3 pitaema ruk0ю ѓgGlovoю vsenepor0čnaz, hrtA kvi1sz m™i, podaю1щagw mjru velію mi1lostь.

Slava, i3 nhnэ, glasъ ѕ7.

Sergіa ґgіopoljta: Dnesь, sob0ri vёrnыhъ, sošedšesz, duh0vnэ da toržestvyimъ, i3 bGootrokovi1cu, dv7u i3 bcdu, vъ hramъ gDenь privodi1mu, blagočestnw voshvalimъ, pred8izbrannu t vsёhъ rodHvъ, vo njbi1teliщe vsёhъ cRS hrtA i3 bGa: dBvы, svэщы2 nossщe, pred8idi1te, prisnodv7ы, čtyщe čestn0e proishoždenіe, matєri, pečalь vsю2 tloži1vše, radostnw sposlёdstvuйte m™ri bGa bыvaющeй, i3 radosti mjra hodataicэ. Vsi2 ќbw radostnw, є4že raduйsz, so ѓgGlomъ vozopіi1mъ njbradovannэй, pri1snw molsщeйsz nj dušahъ našihъ.

Na blagoslovenіi hlёbwvъ, troparь, glasъ d7:

Dnesь blagovolenіz b9іz pred8wbraženіe, i3 čelovёkwvъ spasenіz propovёdanіe, vъ hramэ b9іi ćsnw dv7a kvlsetsz i3 hrtA vsBmъ predvozvэщaetъ. T0й i3 mы2 veleglasnw vozopіi1mъ: raduйsz, smotrenіz ziždi1televa i3spolnenіe. Tri1ždы.

(Zri2) Ґ i3dёže vsen0щnagw bdёnіz nёstь, na veli1cэй večerni troparь glag0lemъ є3di1noždы.

Podobaetъ vёdati, ćkw ѓщe sluči1tsz prazdnikъ vvedenіz bcdы vъ nedёlю:

Vъ subbHtu večera, na malэй večerni: Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы voskrnы glasa, d7. Slava, i3 nhnэ, prazdnika, i4že na GDi, vozzvahъ, malыz večerni. Na stіh0vnэ stіhi1ra voskrna є3di1na. Taže prazdnika stіh0vna veli1kіz večerni, so stіhi6 prazdničnыmi: Slava, i3 nhnэ, prazdnika. Troparь voskrnъ. Slava, i3 nhnэ, prazdnika. Posemъ є3ktenіA malaz, i3 tpystъ.

Na veli1cэй večerni: Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы voskrnы G: i3 vost0čenъ є3di1nъ: i3 prazdnika ѕ7. Slava, i3 nhnэ, prazdnika. Posemъ vh0dъ. Prokjmenъ dnE, i3 čtє1nіz prazdnika G. Na lіtji stіhi6rы, i3 Slava, i3 nhnэ, prazdnika: VozsіS denь radostenъ: Na stіh0vnэ stіhi6rы voskrnы: Slava, i3 nhnэ, prazdnika. Na blagoslovenіi hlёbwvъ troparь prazdnika tri1ždы. I# čtenіe vъ poslanіihъ ґpclьskihъ.

Na ќtreni: Na BGъ gDь, troparь voskrnъ, dvaždы: Slava, i3 nhnэ, prazdnika. Po nbhčnыhъ kafjsmahъ, sэdalьnы voskrnы, sъ bGorHdičnы i4hъ. I# čtenіe vo є3đlіi tolkov0mъ. Taže mnogomi1lostivo. I# tropari2, ЃgGlьskій sob0rъ: V#pakoi2 glasa. I# sэdalьnы vsi2 prazdnika, po є3di1noщi. Slava, i3 nhnэ, prazdnika, i4že po polmelei sэdalenъ. I# čtenіe prazdnika. Stepє1nna glasa. Prokjmenъ i3 є3đlіe, prazdnika. Taže, Voskresenіe hrt0vo: pal0mъ n7. I# cэlovanіe є3đlіa, po nbhčaю. Taže, Slava, pripёvъ prazdnika, I# nhnэ, t0йže. I# stіhi1ra prazdnika. KanHnъ voskrnъ so їrmos0mъ na d7, i3 Bcdэ dvA: i3 prazdnika džba kanHna na }. Katavasіa, Hrt0sъ raždaetsz: džba li1ka vkypэ. Po G-й pёsni, kondakъ voskrnъ i3 jkosъ: i3 sэdalenъ prazdnika dvaždы. I# čtenіe prazdnika. Po ѕ7-й pёsni kondakъ prazdnika, i3 jkosъ, i3 čtenіe vъ pr0lozэ. Na f7-й pёsni pripёvwvъ ne poemъ, no Čestnёйšuю. Svэti1lenъ voskrnъ: Slava, i3 nhnэ, prazdnika. Na hvali1tehъ stіhi6rы voskrnы d7, i3 prazdnika d7, so stіhi6 prazdničnыmi. Slava, prazdnika. I# nhnэ, Preblgoslovenna є3si2, bcde dv7o: Taže Slavosl0vіe veli1koe. Po Trt0mъ troparь voskrnъ t0čію, i3 є3ktєnіi2 i3 tpystъ. Taže, stіhi1ra є3đlьskaz, i3 njglašenіe, i3 nbhčnoe i3shoždenіe, i3 časъ № vъ pritv0rэ. Na časёhъ troparь voskrnъ: Slava, troparь prazdnika: I# nhnэ, bGor0dičenъ časHvъ. Po §e našъ: kondakъ voskrnъ. Takožde i3 na vsёhъ časёhъ kondaki2 premэnsющe glag0lemъ.

Na lіturgji: Blžє1nna voskrna glasa, na ѕ7: i3 prazdnika pёsnь G, na d7. Po vh0dэ troparь voskrnъ, i3 prazdnika. Slava, kondakъ voskrnъ: I# nhnэ, prazdnika. Prokjmenъ, ґpclъ, ґllilyіa, є3đlіe i3 pričastenъ, prežde dnE, i3 prazdnika.

Na ќtreni, na BGъ gDь, troparь:

Dnesь blagovolenіz b9іz pred8wbraženіe, i3 čelovёkwvъ spasenіz propovёdanіe, vъ hramэ b9іi ćsnw dv7a kvlsetsz i3 hrtA vsBmъ predvozvэщaetъ. T0й i3 mы2 veleglasnw vozopіi1mъ: raduйsz, smotrenіz ziždi1televa i3spolnenіe. Tri1ždы.

Po №-mъ stіhosl0vіi, sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Li1kъ ѓgGlьskій:

Pravednыhъ pl0dъ їwakjma i3 ѓnnы prin0sitsz bGu vo svzti1liщe s™0e, pl0tію mladenstvuющi, pitatelьnica ži1zni našez, ю4že blagoslovi2 svzщennый zaharіa: sію2 vsi2, ćkw m™rь b9ію, vёrnw da ўblaži1mъ.

Slava, i3 nhnэ, t0йže.

Po v7-mъ stіhosl0vіi, sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Ўdivi1sz їHsifъ:

Prežde začatіz, čctaz, njsvzti1lasz є3si2 bGu, i3 r0ždšisz na zemli2, darъ prineslasz є3si2 nhnэ є3mY, i3spolnsющi ntečeskoe njbэщanіe, vъ bžctvennэmъ že hramэ, ćkw syщw bžctvennый hramъ, t mladenstva či1stэ so svэщami svёtlыmi tdanA bhvši, kvi1lasz є3si2 prіsteliщe nepristypnagw i3 bžctvennagw svёta. Veli1ko voi1stinnu predšestvіe tvoE, є3di1na bGonevёsto i3 prisnodv7o.

Slava, i3 nhnэ, t0йže:

Po polmelei sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Povelёnnoe taйnw:

Da raduetsz dv7dъ pэsnopi1secъ, i3 da likovstvyetъ їwakjmъ so ѓnnoю, ćkw pl0dъ s™hй i3zъ ni1hъ proizhde, marja svэton0snaz, bžctvennaz svэщA, i3 raduetsz vhodsщi vъ hramъ: ю4že i3 zrS blagoslovi2 varahjinъ shnъ, i3 raduzsz vzыvaše: raduйsz, čydo vsemjrnoe.

Slava, i3 nhnэ, t0йže.

Taže stepє1nna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa.

Prokjmenъ, glasъ d7:

Slhši dщi2, i3 vi1ždь, i3 prikloni2 ќho tvoE.

Stjhъ: Trhgnu s®ce moE sl0vo blgo:

Vsskoe dыhanіe:

E#đlіe luki2, začalo d7.

Po n7-mъ palmЁ, vmёstw Moli1tvami bcdы, Slava, glasъ v7:

Dnesь hramъ njduševlennый i3 veli1kagw cRS vъ hramъ vh0ditъ, tomY ўgot0vatisz vъ bžctvennoe žili1щe: lю1dіe veseli1tesz.

I# nhnэ, t0йže.

Taže: Pomi1luй mS, b9e:

Stіhi1ra, samoglasna, glasъ d7:

Dnesь bGovmэsti1mый hramъ bcda vъ hramъ gDenь priv0ditsz, i3 zaharіa sію2 prіemletъ: dnesь s™†z s™hhъ raduюtsz, i3 li1kъ ѓgGlьskій tainstvennw toržestvyetъ. Sъ ni1miže i3 mы2 prazdnuющe dnesь, sъ gavrіi1lomъ vozopіi1mъ: raduйsz, blgodatnaz, gDь sъ tob0ю, i3mёzй velію mi1lostь.

KanHna prazdnika dvA: pervый so їrmos0mъ na }. Їrm0sъ po dvaždы, tropari2 na ѕ7. Tvorenіe geHrgіevo, glasъ d7, є3gHže kraegranesіe:

Tы2 blagodatь, vLčce, sl0vu daždь.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Tverzu ўstA mo‰, i3 nap0lnztsz d¦a, i3 sl0vo trhgnu cRi1cэ m™ri, i3 kvlю1sz svёtlw toržestvyz, i3 vospoю2 raduzsz toS vhoždenіe.

Premydrosti, prečctaz, tS sokr0viщe vёmы, i3 blagodati točaщuю, i3st0čnikъ prisnotekyщій razuma, pr0simъ: tvo‰ k†pli njdoždi2, vLčce, є4že vospэvati tS pri1snw.

Prevhšši, prečctaz, nb7sъ bhvši, hramъ i3 palata, vъ hramъ b9ій vozloži1lasz є3si2, tomY ўgot0vatisz vъ bžctvennoe žili1щe prišestvіz є3gw2.

Svёtъ vozsіsvši bcda blagodati, vs‰ prosvэti2, i3 sovokupi2 presvёtloe є3S ўkrasi1ti toržestvo2 pёsnьmi: prіidi1te, kъ neй stecemsz.

Dverь slavnaz, pHmыslы neprohodi1maz, dvє1ri tverzši hrama b9іz, nhnэ povelэvaetъ namъ sovšedšыmъ, bžctvennыhъ є3S čudesъ nasladi1tisz.

Drugjй kanHnъ prazdnika, pod0bnэ so їrmos0mъ na }. Їrm0sъ po dvaždы, tropari2 na ѕ7. Tvorenіe vasjlіevo. Glasъ №.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Pёsnь pobёdnuю poi1mъ vsi2 bGu, sotv0ršemu di6vnaz čudesA mhšceю vыs0koю, i3 spasšemu ї}lz, ćkw proslavisz.

Stecemsz dnesь, bcdu počitaющe pёsnьmi, i3 toržestvyimъ duh0vnый prazdnikъ: vъ hramъ bo bGu darъ prin0sitsz.

Pёsnьmi da vospoi1mъ bcdы slavnoe predšestvіe: kъ hramu bo dnesь, ćkw hramъ b9ій, prin0sitsz prbr0česki darъ mnogocёnnый.

Ѓnna nepor0čnaz radovašesz, ćkw darъ mnogocёnenъ bGu prinossщi vъ hramъ materski, їwakjmъ že sъ neю toržestvyetъ svёtlw.

Dv7dъ praotecъ tv0й vospЁ tS drevle, dv7o bGonevёsto, dщerь glag0lz tS cRS hrtA: є3g0že i3 rodi1vši, materski mLnca doi1la є3si2.

Pl0tію trilёtstvuющi, bcda gDu prin0sitsz: zaharіa že sію2 svzщennikъ b9ій prіemъ, raduzsz vъ hramъ vozloži2.

DBvы likovstvyйte svэщenHsicы, načni1te dnesь i3 matєri: vosp0йte cRi1cэ m™ri, prihodsщeй vъ hramъ cRS hrtA.

Slava, trbčenъ:

Trbce є3dinosyщnaz, dž§e, i3 sl0ve, i3 dš7e s™hй, tS vёrnw slavimъ, ćkw tvorcA vsёhъ, i3 tebЁ vopіemъ blagočestnw: spasi1 nы, b9e.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

T bagra kroveй tvoi1hъ červleni1ceю, prečctaz, njdёzvsz, prošedъ njbnovi2 cRь i3 bGъ, r0dъ vesь čelovёčeskій blgoutr0bіemъ svoi1mъ.

Katavasіa džba li1ka vkypэ:

Hrt0sъ raždaetsz, slavite. Hrt0sъ sъ nb7sъ, srsщite. Hrt0sъ na zemli2, voznosi1tesz. P0йte gDevi vsS zemlS, i3 veselіemъ vosp0йte, lю1dіe, ćkw proslavisz.

(T segw2 dnE, katavasіz sіS poetsz do №-gw dnE їannuarіa.)

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Tvo‰ pэsnosl0vcы, bcde, živhй i3 nezavi1stnый i3st0čniče, li1kъ sebЁ sovokyplьšыz, duh0vnw ўtverdi2, vъ čestnёmъ vhoždenіi tvoemъ vэncє1vъ, slavы spod0bi.

Nevэstokrasi1telь dnesь kvi1sz, krasnый dv7ы hramъ i3 čert0gъ, prіemь njduševlennый čert0gъ b9ій, čctuю i3 nepor0čnuю, i3 svэtlёйšuю vseS tvari.

Dv7dъ prednačinaz likovanіe, i3graetъ i3 likovstvyetъ sъ nami, i3 cRi1cu zovetъ tS ўkrašenu, prečctaz, predstosщu, vsečctaz, vъ hramэ cRю2 i3 bGu.

I#zъ nesže prestuplenіe proizhde drevle r0du čelovёčeskomu, i3zъ toS i3spravlenіe i3 netlёnіe procvэtE, bcda dnesь privodi1ma vъ d0mъ b9ій.

I#graюtъ ѓgGlьskaz vHinstva, i3 vsёhъ čelovBkъ mn0žestvo, i3 predъ licemъ, prečctaz, predtekytъ tvoi1mъ dnesь svэщenHsicы zovyщe, veli1čєstvіz tvo‰ vъ domY b9іi.

I$nъ.

Їrm0sъ: Da ўtverdi1tsz serdce moE vъ v0li tvoeй, hrtE b9e, i4že nadъ vodami nebo ўtverždeй vtor0e, i3 njsnovavый na vodahъ zemlю, vsesi1lьne.

Toržestvyimъ praznolю1bcы i3 sraduimsz dyhomъ, vo s™ёmъ prazdnicэ ўčreždaющesz dnesь, dщere cRevы, i3 m™re bGa našegw.

Їwakjme, raduйsz dnesь, i3 veseli1sz, ѓnno, d¦omъ, roždennuю i3zъ vasъ gDu privodsщe trilёtstvuющu, ćkw ю4nicu či1stu vsenepor0čnuю.

B9іe selenіe vo hramъ s™hй priv0ditsz, bcda marіamь, pl0tію trilёtstvuющaz, i3 t0й svэщesvёtztъ dBvы, predtekyщe.

B9іz ѓgnica neblaznennaz, i3 golubi1ca neskvernaz, bGovmэsti1maz ski1nіz, slavы njsvzщenіe, vъ ski1nіi svztёй njbitati i3zbrA.

Trilёtstvuющaz tёlomъ, i3 mnogolёtstvuющaz dyhomъ, ši1ršaz nb7sъ, i3 g0rnihъ si1lъ prevhššaz, da voshvalitsz pёsnьmi bGonevёstnaz.

Bcdы prazdnuющe vъ nevhodi1mыhъ predšestvіe, svэщeimyщe ќmnw sъ veselіemъ dnesь, i3 mы2 sъ dёvami kъ hramu pribli1žimsz.

Svzщennicы b9іi, njblechtesz vъ pravdu blgodatію, i3 srsщite svёtlw, vh0dы podaю1щe dщeri cRS i3 bGa vo s™†z.

Slava, trbčenъ:

Svёtъ nc7ъ, svёtъ sn7ъ є3gw2, svёtъ d¦ъ ўtёšitelьnый: ćkw t slnca bo є3di1nagw trbca sіsющi, b9estvennw njzarsetъ i3 soblюdaetъ dyšы našz.

I# nhnэ:

TS prbr0cы propovёdaša kіvHtъ, čctaz, s™hni, kadi1lьnicu zlatyю, i3 svёщnikъ, i3 trapezu: i3 mы2, ćkw bGovmэsti1muю ski1nію, vospэvaemъ tS.

Katavasіa: Prežde vBkъ t nc7A roždennomu netlёnnw sn7u, i3 vъ poslBdnzz t dv7ы voploщennomu bezsёmennw hrtY bGu vozopіi1mъ: vozneshй r0gъ našъ, s™ъ є3si2, gDi.

Sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Ўdivi1sz їHsifъ:

Vozopjй, dv7de, čto2 seй nastosщій prazdnikъ, ю4že vospёlъ є3si2 i3nogdA vъ kni1zэ pal0mstэй, ćkw dщerь bGootrokovi1cu i3 dv7u. Privedytsz, rečE, cRю2 tainstvennw dBvы vo slёdъ є3S, i3 bli6žnіz є3S: i3 di1venъ sodёlaй i3 vsemjrenъ prazdnikъ zovyщыmъ: bcda namъ predstA, spasenіz hodataica.

Slava, i3 nhnэ, glasъ i3 pod0benъ t0йže:

Nepor0čnaz ѓgnica i3 neskvernый čert0gъ, vъ d0mъ b9ій bcda marіamь sъ veselіemъ vv0ditsz preslavnw, ю4že ѓgGli b9іi dormn0sztъ vёrnw, i3 vsi2 vёrnіi blažatъ pri1snw, i3 blagodarstvennw poю1tъ є4й neprestannw velіimъ glasomъ: naša slava i3 spasenіe tы2 є3si2, vsenepor0čnaz.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Neizslёdnый b9ій sovёtъ, є4že t dv7ы voploщenіz tebє2 vhšnzgw, prbr0kъ ґvvakymъ ўsmotrsz, zovsše: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Dverь neproh0dnuю, b9ій d0mъ prіemlz dnesь, prestati sotvori2 vsskoй slyžbэ zak0nnoй, ćkw i4stinnw kvi1sz, zovhй, syщыmъ na zemli2 i4stina.

GorA prisёnnaz, ю4že provi1dэ drevle ґvvakymъ, predpropovёda vnytrь vmэsti1všuюsz vъ neh0dnыhъ hrama, dobrodёtєli procvёtši, i3 pokrыvaetъ koncы2.

Vi1dэvši presl†vnaz vsS zemlS str†nnыz že i3 di6vnыz vє1щi, kakw dv7a, t ѓgGla pi1щu prіemlющi, džbrazы stroenіz n0sitъ.

Hramъ i3 palata, i3 nb7o njduševlennoe ćvlьšisz, bGonevёsto cReva, vo hramъ zak0nnый privodi1ma dnesь, tomY soblюdaema, prečctaz.

I$nъ.

Їrm0sъ: D¦omъ provi1dz, prbr0če ґvvakyme, slovesE voploщenіe, propovёdalъ є3si2, vopіS: vnegdA pribli1žitisz lёtwmъ, poznaešisz, vnegdA prіiti2 vremeni, pokažešisz. Slava si1lэ tvoeй, gDi.

Prbr0če i3saіe, prorcы2 namъ, dёva kt0 є3stь, i3myщaz vo črevэ, ćže i3zъ їydina k0rene prozsbši, i3 r0ždšisz i3zъ dv7da carS, sёmene s™agw, pl0dъ blagoslavnый;

Načinaйte dBvы, i3 vosp0йte pBsni, rukami deržaщe svэщы2, čctыz bcdы predšestvіe hvalzщe, nhnэ grzdyщіz vo hramъ b9ій kypnw sъ nami prazdnuющe.

Їwakjme i3 ѓnno, veseli1tesz nhnэ, vo hramъ privodsщe gDenь čctuю bGa m™rь, hrtA vsecRS byduщuю, t vasъ že r0ždšuюsz, ćkw trilёtstvuющuю ю4nicu.

S™†z s™hhъ syщi, čctaz, vo hramъ s™hй vozlюbi1la є3si2 vseli1tisz, i3 so ѓgGlы, dv7o, besёduющi prebыvaeši, preslavnэ sъ nb7sE hlёbъ prіemlющi, pitatelьnice ži1zni.

R0ždše pače nadeždi prečctuю dv7u, blagočesti1vw njbэщahusz bGu prinesti2: i3 i3spolnsюtъ, daю1щe, ćkw žertvu roždennuю t ni1hъ, їwakjmъ dnesь i3 ѓnna vъ d0mъ b9ій.

ProzzbE žezlъ i3nogdA ґarHnovъ, prowbrazyющій, či1staz, bžctvennoe ržctvo2, ćkw bezsёmennw začneši, i3 netlёnna prebydeši, i3 po ržctvЁ dёvstvuющi kvi1šisz, mLnca pitaющi, vsёhъ bGa.

DBvы dv7u, i3 matєri m™rь, blagočestnw stechtesz počti1ti sъ nami r0ždšuюsz, ćkw nepor0čnuю žertvu i3 roždennuю bGu plodonosi1muю, vsi2 ќbw svёtlw prazdnuemъ.

Slava, trbčenъ:

Trbcu li1cы, є3di1nicu džbrazomъ blagočestnw slavimъ bGa i4stinna, є3g0že poю1tъ ѓgGlьskaz i3 ґrhagGlьskaz činonač†lіz, ćkw tvari vLku, i3 čelovёcы vёrnw poklansющesz pri1snw.

I# nhnэ:

Moli2 neprestannw, pres™az čctaz, є3g0že pl0tію rodilA є3si2 sn7a tvoego2 i3 bGa, t mnogoobraznыhъ sёteй dіavolihъ, i3 t vsskihъ i3skušenій nahodsщihъ vs‰ i3zbaviti rabы6 tvo‰.

Katavasіa: Žezlъ i3zъ k0rene їesseova, i3 cvёtъ t negw2, hrtE, t dv7ы prozsblъ є3si2, i3zъ gorы2 hvalьnый priwsэnennыz čaщi, prišelъ є3si2 vopl0щsz, t neiskusomyžnыz, neveщestvennый b9e: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ўžas0šasz vssčєskaz vъ čestnёmъ vhoždenіi tvoemъ: th bo, neiskusobračnaz dv7o, vnytrь vošlA є3si2 vъ hramъ b9ій, ćkože čctёйšій hramъ, vsBmъ vospэvaющыmъ tS mi1rъ podavaющaz.

Svzщenіe slavnoe i3 svzщennoe vozloženіe dnesь prečctaz dv7a, vozloži1všisz vъ hramъ b9ій, vsecRю2 našemu, bGu є3di1nomu vъ žili1щe soblюdaetsz, ćkw vёstь samъ.

Dobr0tu, prečctaz, duši2 tvoeS zrS nёkogda, vёroю zaharіa vozopi2: tы2 є3si2 i3zbavlenіe, tы2 є3si2 vsёhъ radostь, tы2 є3si2 vozzvanіe naše, є4юže nevmёstnый vmэщenъ mnЁ kvi1tsz.

Q pače ўmA čudesъ tvoi1hъ, vsečctaz! Strannoe tvoE ržctvo2 є4stь, stranenъ džbrazъ vozraщenіz tvoegw2, str†nna i3 presl†vna tvo‰ bGonevёsto, vs‰, i3 čelovёki neskaz†nna.

Svёщnikъ mnogosvёtlый syщi, bGonevёsto, dnesь vozsіsla є3si2 vъ domY gDni, i3 njzarseši nы2 čctnhmi darov†nіi, čctыz, čudesъ tvoi1hъ, bcde vsepёtaz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Svёtlый namъ vozsіsй svёtъ prisnosyщnый, ќtrenюющыmъ nj sudьbahъ zapovэdeй tvoi1hъ, vLko člvэkolю1bče, hrtE b9e našъ.

Da svэtlon0simъ, pravoslavnіi vsi2, stekaющesz, i3 slavzщe bGomaterь, ćkw gDu dnesь priv0ditsz, ćkw žertva blagoprіstna.

Da veselstsz praoc7ы dnesь, vLčce, i3 da raduetsz r0ždšaz tS so ntcemъ tvoi1mъ, ćkw pl0dъ i4hъ gDu prin0sitsz.

Mnogoimeni1tuю i3 slavnэйšuю nepor0čnuю ю4nicu, ćkw pl0tію r0ždšuю bžctvennago telьcA, vsi2 vospoi1mъ, vёrnw prazdnuющe.

Ўnevёщenіz napisyюtsz bžctvennaz znamєnіz pače ўmA ržctvA tvoegw2, čctaz dv7o, dnesь d¦omъ s™hmъ vъ domY b9іi.

Da tverzutsz preddvє1rіz slavы bGa našegw, i3 da prіemlюtъ neiskusobračnuю b9ію m™rь, ćkože trilёtstvuющuю neskvernuю ю4nicu.

Mnogočestnyю i3 prisёnnuю g0ru vospoi1mъ prisnodv7u, b9ію m™rь bhvšu: ta bo njblistA svёtъ vъ koncёhъ.

Slava, trbčenъ:

Prenačalьnoe i3 prisnosyщnoe є3di1no bžctvo2 slavosl0vzщe, pokloni1msz, tremi li1cы є3stestv0mъ nerazdёlьnoe, i3 slavoю ravnočestnoe.

I# nhnэ:

Pristaniщe blagouti1šnoe, i3 newbori1muю stёnu stzžahomъ, moli1tvu tvoю2 vo njbstosnіihъ, bGorodi1telьnice, vsegdA i3zbavlsemi bёdъ i3 skorbeй.

Katavasіa: BGъ shй mi1ra, nc7ъ щedrHtъ, veli1kagw sovёta tvoegw2 ѓgGla, mi1rъ podavaющa, poslalъ є3si2 namъ: tёmъ bGorazymіz kъ svёtu nastavlьšesz, t n0щi ќtrenюющe, slavosl0vimъ tS, člvэkolю1bče.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Bžctvennoe sіE i3 vsečestn0e soveršaющe prazdnestvo, bGomydrіi, bGomatere, prіidi1te, rukami vospleщimъ, t neS r0ždšagosz bGa slavimъ.

Vssčєskaz nossй glag0lomъ, moli1tvu pravednыhъ ўslhša. Tёmže nepl0dnыz razrэši1lъ є3si2 nedygъ, ćkw blgoutr0benъ, radosti vin0vnuю si6mъ darovA.

Skazati hotS gDь kzhkwmъ svoE spasenіe, neiskusobračnuю nhnэ t čelovBkъ prіstъ, primirenіz znamenіe i3 njbnovlenіz.

Ćkw d0mъ syщi blagodati, vъ nemže sokrHviщa ležatъ neizrečennagw b9іz stroenіz, vsečctaz, vъ hramэ pričasti1lasz є3si2 netlёnnыz sladosti.

Dіadi1mu tS carskuю prіemъ hramъ, bGonevёsto, prosvэщašesz, i3 podstupaše lyčšыmъ, predrečennыhъ zrS na tebЁ sbhtіe.

I$nъ.

Їrm0sъ: Prbr0ka їHnu podražaz, vopію2: živ0tъ m0й, blže, svobodi2 i3zъ tli2, i3 spasi1 mz, sp7se mjra, zovyщa: slava tebЁ.

Prazdnuimъ, vёrnіi, prazdnikъ duh0vnый m™re b9іz, vospэvaющe blagočestnw: є4stь bo s™ёйša nbcnыhъ ўmHvъ.

Pёsnьmi duh0vnыmi voshvalimъ, vёrnіi, m™rь svёta, ćkw dnesь namъ kvi1sz, prehodsщi vъ hramъ b9ій.

Neskverna ѓgnica, i3 čctaz golubi1ca privedesz njbitati vъ d0mъ b9ій, ćkw nepor0čnaz, pronarečennaz bhti m™i b9іz.

Vъ hramъ zak0nnый vh0dы soveršaetъ hramъ b9ій, nbcnaz ski1nіz, i3zъ nesže namъ syщыmъ vo tmЁ svёtъ vozsіS.

Mladenstvuющi pl0tію, i3 soveršena dušeю, s™hй kіvHtъ vъ d0mъ b9ій vh0ditъ, vospitatisz bžctvennoю blgodatію.

T vsskihъ i3skušenій i3 bёdъ duševnыhъ svobodi1 nы, pritekaющыz kъ tebЁ, vsepёtaz, tvoi1mi molьbami, m™i hrtA bGa.

Slava, trbčenъ:

Nc7ъ, i3 sn7ъ, i3 d¦ъ pravый, trіmpostasnaz є3di1nice, i3 nerazdэli1maz trbce, pomi1luй poklansющыzsz bžctvennэй deržavэ tvoeй.

I# nhnэ:

Vo črevэ tvoemъ vmэщenъ nevmэsti1mый vsёmi, bGomati, bhvъ, i3zъ tebє2 proizhde, prečctaz, sugybъ є3stestv0mъ bGъ i3 člvёkъ.

Katavasіa: I#zъ ўtr0bы їHnu mladenca i3zblevA morskjй ѕvёrь, kkovA prіstъ: vъ dv7u že vselьšeesz sl0vo, i3 pl0tь prіemše pr0йde sohranšee netlёnnu. E#gHže bo ne postradA i3stlёnіz, r0ždšuю sohrani2 nevreždennu.

Kondakъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Vozneshйsz:

Prečctый hramъ sp7sovъ, mnogocёnnый čert0gъ i3 dv7a, sщ7ennoe sokr0viщe slavы b9іz, dnesь vv0ditsz vъ d0mъ gDenь, blagodatь sovvodsщi, ćže vъ d©э bžctvennomъ, ю4že vospэvaюtъ ѓgGli b9іi: sіS є4stь selenіe nbcnoe.

Jkosъ: Neizrečennыhъ b9іihъ i3 b9estvennыhъ t†inъ zrS vъ dv7э blagodatь kvlsemuю, i3 i3spolnsemu ćvstvennw, raduйsz. I# džbrazъ razumёti nedoumёюsz, strannый i3 neizrečennый: kakw i3zbrannaz či1staz є3di1na kvi1sz pače vseS tvari vi1dimыz i3 razumэvaemыz; tёmže voshvali1ti hotS sію2, ўžasaюsz ѕэlw2 ўm0mъ že i3 sl0vomъ, nbače derzaz propovёdaю i3 veličaю: sіS є4stь selenіe nbcnoe.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Ne posluži1ša tvari bGomydrіi, pače sozdavšagw, no džgnennoe preщenіe myžeski popravše, radovahusz, poю1щe: prepёtый ntcє1vъ gDь i3 bGъ, blgoslovenъ є3si2.

SE dnesь vozsіS koncє1mъ vesnA radostnaz, prosvэщaющi našu dyšu i3 pomыšlenіe i3 ќmъ blagodatію, toržestv0mъ bcdы dnesь tainstvennw da ўčredi1msz.

Da daron0sztъ dnesь vssčєskaz cRi1cэ m™ri b9іi, nb7o i3 zemlS, i3 ѓgGlwvъ či1ni, i3 čelovёkwvъ mn0žestvo, i3 da vopію1tъ: vo hramъ vv0ditsz radostь i3 i3zbavlenіe.

Pisanіe mimotečE, i3 njskudЁ zak0nъ ćkože sёnь, i3 blagodati luči2 vozsіsša, vъ hramъ b9ій všedšeй tebЁ, dv7o m™i čctaz, vъ nemъ blagoslovennaz.

Povinysz ržctvY tvoemY, vsečctaz, ćkw tvorcY i3 bGu, nb7o i3 zemlS i3 preisp0dnzz, i3 vsskъ ljzhkъ zemnhhъ i3spovёdaetъ, ćkw gDь kvi1sz sp7sъ dyšъ našihъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Peщь, sp7se, njrošašesz, džtrocы že, likyющe, poshu: ntcє1vъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Likovstvyimъ prazdnolю1bcы dnesь, vospoi1mъ čctuю vLčcu, їwakjma i3 ѓnnu dost0йnw čtyщe.

Prbr0čestvuй dv7de, glag0lz d¦omъ: privedytsz dBvы vъ slёdъ tebє2, privedytsz tebЁ vo hramъ cRi1cы m™ri.

Radovahusz ѓgGlwvъ či1ni, veselshusz pravednыhъ dysi, ćkw b9іz m™i vo s™†z priv0ditsz.

Prіemlющi pi1щu nbcnuю, prespэvaše mydrostію i3 blagodatію, bhvši m™i po pl0ti hrtA bGa.

I# tёlomъ i3 dyhomъ radovašesz, prebыvaющi marja nepor0čnaz vo hramэ b9іi, ćkože sosydъ svzщennэйšій.

Vved0ša tS vo vnytrennэйšee hrama, cэlomydrennіi rodi1telіe tvoi2, prečctaz, vospitatisz strannw vъ žili1щe hrtA bGa.

Slava, trbčenъ:

Proslavimъ trbcu nerazdёlьnuю, vospoi1mъ є3di1no bžctvo2, so nc7emъ sl0vo, i3 d¦a vses™ago.

I# nhnэ:

Moli2, є3g0že rodilA є3si2, gDa, ćkw blgoutr0bna є3stestv0mъ syщa, bGorodi1telьnice, spasti2 dyšы vospэvaющihъ tS.

Katavasіa: DŽtroki blagočestію sovospitani, ѕločesti1vagw velёnіz nebregše, džgnennagw preщenіz ne ўbosšasz, no, posredЁ plamene stosщe, poshu: nc7є1vъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Slhši, ntrokovi1ce dv7o či1staz, da rečetъ ќbw gavrіi1lъ, sovёtъ vhšnzgw drevnій i4stinnый, bydi kъ prіstію got0va b9ію: tob0ю bo nevmэsti1mый sъ čelovёki poživE. Tёmъ i3 raduйsz vopію2: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Prečctый hramъ vъ d0mъ b9ій privodsщi ѓnna i3nogdA, vopію1щi, sъ vёroю rečE svzщenniku: čado, t bGa dannoe mnЁ, prіi1mъ nhnэ, vvedi2 vo hramъ ziždi1telz tvoegw2, i3 raduzsz p0й є3mY: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

RečE, vi1dэvъ, ѓnnэ i3nogdA d¦omъ zaharіa: ži1zni m™rь vv0diši i4stinnuю, ю4že svёtlw prbr0cы b9іi bcdu propovёdaša, i3 kakw hramъ vmэsti1tъ ю5; tёmъ čudssz vopію2: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDi.

RabA b9іz bhhъ ѓzъ, tvэщA ѓnna є3mY, prizыvaющi sego2 vёroю i3 moli1tvoю, prіsti moeS bolёzni pl0dъ, po prіstіi že roždennuю privesti2 davšemu ю5. Tёmъ zovS vopію2: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Zak0nnoe voi1stinnu dёlo є4stь, svzщennikъ rečE є4й, strannu že vesьmA veщь porazumэvaю, zrS privodi1muю vъ d0mъ b9ій, preslavnw prevoshodsщuю s™†z blagodatію. Tёmъ i3 raduzsz vopію2: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Vozmogaю, rečE ѓnna є3mY, znaющi, ±že glag0leši, razumёeši bo sі‰ d¦omъ b9іimъ, ćsnw ±že dv7ы propovёdalъ є3si2: prіimi2 ќbw prečctuю vъ hramъ sozdatelz tvoegw2, i3 raduzsz p0й є3mY: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Svэton0sna namъ vozžžesz svэщA, vozopi2 svzщennikъ, radostь veličaйšuю svэtsщi vъ hramэ: dyšы prbr0čєskіz da sraduюtsz mnЁ, ćkw presl†vnaz zrsщe, soveršaєmaz vъ domY b9іi, i3 da vopію1tъ pri1snw: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

I$nъ.

Їrm0sъ: E#gHže ўžasaюtsz ѓgGli i3 vs‰ vHinstva, ćkw tvorcA i3 gDa, p0йte svzщennicы, proslavite džtrocы, blagoslovi1te lю1dіe, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Veseli1tsz dnesь svёtlw їwakjmъ, i3 ѓnna nepor0čnaz gDu bGu prin0sitъ žertvu, dannuю є4й t njbэщanіz s™yю dщerь.

Hvalztsz s™ji, dv7dъ i3 їesseй, i3 їyda čti1tsz, i3zъ k0rene bo i4hъ i3zrastE pl0dъ, dv7a čctaz, i3zъ nesže rodi1sz bGъ prevёčnый.

Marja, prečctaz i3 njduševlennaz ski1nіa, priv0ditsz dnesь vъ d0mъ b9ій: i3 prіemletъ sію2 zaharіa rukami, ćkw njsvzщennoe sokr0viщe gDne.

Ćkw dverь spasi1telьnuю i3 g0ru mhslennuю, ćkw lёstvicu njduševlennuю, počti1mъ, vёrnіi, voi1stinnu dv7u i3 m™rь b9ію, blgoslovennuю rukami їereєvъ.

Prbr0cы, ґpcli i3 m§nicы hrt0vы, ѓgGlwvъ či1ni i3 vsi2 zemnor0dnіi, počti1mъ pёsnьmi dv7u čctuю, ćkw blagoslovennuю m™rь vыsočaйšagw.

Vъ hramъ tS prines0ša, vsenepor0čnaz čctaz, b9estvennэ r0ždšіi tS, ćkw žertvu či1stu: i3 strannw vodvorsešisz vъ nehodi1mыhъ bGu, pred8ugot0vatisz vъ žili1щe sl0va.

Blagoslovi1mъ nc7A, i3 sn7a i3 s™ago d¦a, gDa.

Trbčenъ: Da poetsz tris™hй, nc7ъ, i3 sn7ъ, i3 d¦ъ s™hй, nerazdёlьnaz є3di1nica, є3di1no bžctvo2, deržaщee dlanію vsю2 tvarь, vo vs‰ vёki.

I# nhnэ:

Beznačalьnoe načinaetsz sl0vo pl0tію, rodi1vsz, ćkw blagovoli2, bGъ že i3 člvёkъ, i3zъ ntrokovi1cы dv7ы, vozsozidaz nы2 prežde padšыz, radi kraйnzgw blgoutr0bіz.

Hvalimъ, blagoslovi1mъ, poklansemsz gDevi, poю1щe i3 prevoznossщe vo vs‰ vёki.

Katavasіa: Čyda preestestvennagw rosodatelьnaz i3z8wbrazi2 peщь džbrazъ: ne bo2, ±že prіstъ, pali1tъ ю4nыz, ćkw nižE džgnь bžctvA dv7a, vъ nю1že vni1de ўtr0bu. Tёmъ vospэvaющe vospoemъ: da blgoslovi1tъ tvarь vsS gDa, i3 prevozn0sitъ vo vs‰ vёki.

Na devstoй pёsni, Čestnёйšuю ne poemъ, no poemъ pripёvы prazdnika.

ЃgGli, vhoždenіe prečctыz zrsщe, ўdivi1šasz, kakw dv7a vni1de vo s™†z s™hhъ.

I# posemъ їrm0sъ: Ćkw njduševlennomu b9ію kіvHtu:

Taže vtorhй li1kъ poetъ t0йže pripёvъ prazdnika, i3 їrm0sъ. I# na kjйždo troparь poю1tъ pripёvы prazdnika, na džba li1ka.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Ćkw njduševlennomu b9ію kіvHtu, da nikakože k0snetsz rukA skvernыhъ, ўstnё že vёrnыhъ bcdэ nem0lčnw glasъ ѓgGla vospэvaющe, sъ radostію da vopію1tъ: i4stinnw vhšši vsёhъ є3si2, dv7o čctaz. Dvaždы.

ЃgGli, vhoždenіe vsečctыz zrsщe, ўdivi1šasz: kakw so slavoю vni1de vo s™†z s™hhъ.

Ćkw presvёtluю, bcde čctaz, duševnыz čistotы2 i3myщi dobr0tu, blgodatію že b9іeю i3spolnsema sъ nb7sE, svёtomъ prisnosyщnыmъ prosvэщaeši vsegdA sъ veselіemъ vopію1щыz: i4stinnw vhšši vsёhъ є3si2, dv7o čctaz.

ЃgGli, vhoždenіe dv7ы zrsщe, ўdivi1šasz: kakw preslavnw vni1de vo s™†z s™hhъ.

Preletaetъ, bcde čctaz, čydo tvoE si1lu slovesъ: tёlo bo vъ tebЁ porazumэvaю pače sl0va, tečenіz grэh0vnagw neprіstno. Tёmže blagodarstvennw vopію1 ti: i4stinnw vhšši vsёhъ є3si2, dv7o čctaz.

ЃgGli i3 čelovёcы dv7ы vhoždenіe počti1mъ: ćkw so slavoю vni1de vo s™†z s™hhъ.

Preslavnw prowbrazovaše, čctaz, zak0nъ tS ski1nію i3 bžctvennuю stamnu: stranenъ kіvHtъ, i3 katapetasmu, i3 žezlъ: hramъ nerazruši1mый i3 dverь b9ію. Tёmže naučaюtъ tebЁ zvati: i4stinnw vhšši vsёhъ є3si2, dv7o čctaz.

ЃgGli, vhoždenіe dv7ы zrsщe, ўdivi1šasz: kakw bGoug0dnэ vni1de vo s™†z s™hhъ.

PэsnospoS tebЁ, provozglašaše dv7dъ, glag0lz tS dщerь cRevu, krasot0ю dobrodёteleй, njdesnyю predstosщuю bGa, vi1dэvъ tS ўpeщrenu. Tёmže, prbr0čestvuz, vopіsše: i4stinnw vhšši vsёhъ є3si2, dv7o čctaz.

ЃgGli, vzыgraйte so s™hmi, dBvы, slikovstvyйte: bGootrokovi1ca bo vni1de vo s™†z s™hhъ.

BGoprіstnu predzrS solomHnъ, propovёda tS dždrъ cRevъ, živhй i3st0čnikъ zapečatstvovanъ, i3zъ negHže nemytnaz namъ proizhde vodA, vёroю vopію1щыmъ: i4stinnw vhšši vsёhъ є3si2, dv7o čctaz.

ЃgGli i3 čelovёcы dv7u pёsnьmi da vozveli1čimъ: bGolёpnw bo vni1de vo s™†z s™hhъ.

Podaeši darovanій tvoю2 tišinY, bcde, duši2 moeй, točaщi ži1znь tebE čtyщыmъ po d0lgu, samA zaщiщaющi, i3 pokrыvaющi, i3 soblюdaющi, vopi1ti tebЁ: i4stinnw vhšši vsёhъ є3si2, dv7o čctaz.

Taže pervый li1kъ poetъ vtoragw kanHna pripёvъ prazdnika:

Veličaй, dušE moS, privedennuю vo hramъ gDenь, i3 blgoslovennuю rukami їereevыmi.

I# posemъ їrm0sъ: Svэton0snый džblakъ:

I# vtorhй li1kъ poetъ t0йže pripёvъ prazdnika, i3 їrm0sъ: i3 na troparёhъ poemъ t0йže pripёvъ prazdnika.

I$nъ.

Їrm0sъ: Svэton0snый džblakъ, vъ džnьže vsёhъ vLka, ćkw d0ždь sъ nb7sE na runo2 sni1de, i3 voploti1sz nasъ radi, bhvъ člvёkъ, beznačalьnый: veličaemъ vsi2 ćkw m™rь bGa našegw čctuю. Dvaždы.

Pripёvъ: Veličaй, dušE moS, privedennuю vo hramъ gDenь, i3 blgoslovennuю rukami їereevыmi.

I#zъ pravednыhъ proizhde, їwakjma i3 ѓnnы, njbэщanіz pl0dъ, bGootrokovi1ca marja: i3 ćkw kadi1lo prіstnoe, pl0tію mladenstvuющi, priv0ditsz vo svzti1liщe s™0e, ćkw s™az vo s™hhъ njbitati.

Mladenstvuющuю є3stestv0mъ, i3 pače є3stestvA ćvlьšuюsz m™rь b9ію, voshvalimъ pёsnьmi: vъ hramъ bo zak0nnый gDu dnesь priv0ditsz, vъ vonю2 blagov0nіz pravednыhъ, ćkw pl0dъ d¦0vnый.

So ѓgGlomъ, є4že raduйsz, bcdэ prili1čnэ vozopіi1mъ, vёrnіi: raduйsz, vsed0braz nevёsto. Raduйsz, džblače svёtlый, i3zъ negHže namъ vozsіS gDь, vo tmЁ nevёdэnіz sэdsщыmъ. Raduйsz, vsёhъ nadeždo.

S™hhъ s™az, i3 bGomati marje, moli1tvami tvoi1mi, čctaz, svobodi1 nы t sёteй vražіihъ i3 vsskіz є4resi i3 sk0rbi, vёrnw poklansющыzsz džbrazu s™agw tvoegw2 zraka.

Pёsnь dost0йnu bcdэ vsS tvarь so ѓgGlomъ gavrіi1lomъ vzыvaetъ, vopію1щi: raduйsz, m™i b9іz vsenepor0čnaz, є4юže i3zbavihomsz pervыz klstvы, bhvše netlёnіz džbщnicы.

Heruv‡mъ preb0lьši, i3 seraf‡mъ vhšši, i3 ši1rši nb7sъ kvi1lasz є3si2, dv7o, ćkw nevmёstnago vsёmi, vo ўtr0bэ vmэsti1vši bGa našego, i3 r0ždši neskazannw: є3g0že moli2 prilёžnw nj nasъ.

Trbčenъ:

Pripёvъ: Veličaй, dušE moS, trіmpostasnagw i3 nerazdёlьnagw bžctvA deržavu.

Trіmpostasnoe є3stestvo2, i3 nerazdёlьnuю slavu, i3 vъ bžctvЁ є3di1nomъ poemuю neprestannw, na nb7si2 i3 na zemli2, trbcu nerazlyčnuю proslavimъ, sъ sn7omъ nc7Y i3 d¦u poklansющesz blagočestnw.

BGor0dičenъ: Veličaй, dušE moS, čctnёйšuю i3 slavnэйšuю g0rnihъ v0instvъ, dv7u, prečctuю bcdu.

Podъ tvoE blgoutr0bіe pribэgaющыz vёrnw, i3 poklansющыzsz blagočestnw sn7u tvoemY, dv7o bGorodi1telьnice, ćkw bGu i3 gDu mjra moli1sz, t tli2 i3 bёdъ i3zbaviti, i3 vssčeskihъ i3skušenій.

Taže džba li1ka, vkypэ sošedšesz, poю1tъ pripёvъ №-gw kanHna:

ЃgGli, vhoždenіe prečctыz:

I# posemъ їrm0sъ: Tainstvo strannoe vi1žu i3 preslavnoe: nb7o, vertepъ: prest0lъ heruvjmskій, dv7u: ćsli, vmэsti1liщe, vъ ni1hže vozležE nevmэsti1mый hrt0sъ bGъ, є3g0že vospэvaющe veličaemъ.

Svэti1lenъ:

Pod0benъ: Žєnы2 ўslhšite:

Ю$že drevle predvozvэsti2 prbr0českoe sosl0vіe, stamnu i3 žezlъ, i3 skrižalь, i3 nesэk0muю g0ru, marjю bGootrokovi1cu vёrnw da voshvalimъ: dnesь bo vv0ditsz vo s™†z s™hhъ, vospitatisz gDu. Tri1ždы.

Na hvali1tehъ stіhi6rы na d7, glasъ №.

Pod0benъ: Nbcnыhъ činHvъ:

SvэщenHsicы dBvы, prisnodv7u svёtlw provoždaющe, prbr0čestvuюtъ i4stinnw d¦omъ byduщee: hramъ bo b9ій bcda syщi, vъ hramъ so slavoю dёvstvennoю mladenstvuющi vv0ditsz.

NJbэщanіz s™agw i3 pl0dъ blagoslavnый, bcda voi1stinnu kvi1sz mjru, ćkw vsёhъ prevhššaz: ćže blagočestnw privodi1ma vъ hramъ b9ій, moli1tvu r0ždšihъ i3spolnsetъ, soblюdaema bžctvennыmъ d¦omъ.

Nbcnыmъ vospitana, dv7o, hlёbomъ, vёrnw vъ hramэ gDni, rodilA є3si2 mjru ži1zni hlёbъ sl0vo: є3myže, ćkw hramъ i3zbrannый i3 vsenepor0čnый, pred8wbruči1lasz є3si2 d¦omъ tainstvennw, njbručenA bGu i3 nc7Y.

Da tverzetsz dverь bGoprіstnagw hrama: hramъ bo vsёhъ cRS i3 prt0lъ, dnesь so slavoю vnytrь prіemъ, їwakjmъ vozlagaetъ, njsvzti1vъ gDu, t negw2 i3zbrannuю vъ m™rь sebЁ.

Slava, i3 nhnэ, glasъ v7.

LeHnta majstora: Dnesь vъ hramъ priv0ditsz vsenepor0čnaz dv7a, vo nbi1teliщe vsecRS bGa, i3 vseS ži1zni našez pitatelz: dnesь čctёйšaz s™hnz, ćkw trilёtstvuющaz ю4nica, vo s™†z s™hhъ vv0ditsz. T0й vozopіi1mъ, ćkw ѓgGlъ: raduйsz, є3di1na vъ ženahъ blgoslovennaz.

Slavosl0vіe veli1koe. I# tpystъ.

(Zri2) Znamenaюtsz že bratіz t їerea s™hmъ є3leemъ. I# poemъ stіhi1ru samoglasnu prazdnika, ю4že h0щetъ є3kklisіarhъ.

Na lіturgji, Blžє1nna t kanHna, pёsnь G, d7-gw glasa, i3 ѕ7-z, №-gw glasa, na }.

Po vh0dэ troparь prazdnika. Slava, i3 nhnэ, kondakъ.

Prokjmenъ, glasъ G.

Pёsnь bcdы: Veli1čitъ dušA moS gDa:

Stjhъ: Ćkw prizrЁ na smirenіe rabы2 svoeS.

Ґpclъ ko є3vreєmъ, začalo ™k.

Ґllilyіa, glasъ }: Slhši, dщi2, i3 vi1ždь, i3 prikloni2 ќho tvoE.

Stjhъ: LicY tvoemY pom0lztsz bogatіi lю1dstіi.

E#đlіe luki2, začalo n7d.

Pričastenъ: Čašu spasenіz prіimY:

Podobaetъ vёdati, ѓщe sluči1tsz poprazdnstvo vh0da bcdы vъ nedёlю, i3 s™hй prazdnuetsz, na d7, i3li2 na ѕ7:

Na malэй večerni, vъ subbHtu večera: Stіhi6rы voskrnы, i3 bcdэ, po nbhčaю.

Na veli1cэй večerni: Po stіhosl0vіi, na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы voskrnы G, i3 vost0čenъ є3di1nъ: i3 prazdnika G, togw2 dnE rzdovы6z, i3 s™agw minei G. Ѓщe li poetsz s™hй na ѕ7, i3li2 є3myže i3 polmeleй, i3 poemъ stіhi6rы voskrnы G: i3 prazdnika G: i3 s™agw d7. Slava, s™agw: Ѓщe že ni2, Slava, prazdnika. I# nhnэ, bGor0dičenъ № glasa. Vh0dъ. Prokjmenъ dnE. Na lіtji stіhi6rы prazdnika, togw2 dnE stіhHvnыz: i3 s™agw, ѓщe polmeleй. Slava, i3 nhnэ, prazdnika. Ѓщe li i4matь s™hй Slavu: Slava, s™agw: I# nhnэ, prazdnika. Na stіh0vnэ stіhi6rы voskrnы: Slava, s™agw, ѓщe є4stь. Ѓщe li ni2, Slava, i3 nhnэ, prazdnika. Na blagoslovenіi hlёbwvъ troparь: Bcde dv7o: dvaždы. I# prazdnika, є3di1noždы.

Na ќtreni: Na BGъ gDь, troparь voskrnъ, v7. Slava, s™agw, ѓщe є4stь: ѓщe li ni2, Slava, i3 nhnэ, prazdnika. Po kafjsmahъ sэdalьnы voskrnы sъ bGorHdičnы i4hъ, i3 čtenіe vo є3đlіi tolkov0mъ. Polmeleй, i3 tropari2: ЃgGlьskій sob0rъ: v3pakoi2, stepє1nna, i3 prokjmenъ glasa. E#đlіe voskrno, i3 stіhi1ra voskrna, i3 pr0čee voskresno. KanHnъ voskrnъ, so їrmos0mъ na d7: i3 bcdэ na v7. I# prazdnika na d7: I# s™agw na d7. Ѓщe polmeleй, kanHnъ voskrnъ so їrmos0mъ na d7: i3 prazdnika na d7. I# s™agw na ѕ7. Katavasіa: Hrt0sъ raždaetsz: Po G pёsni kondakъ prazdnika i3 jkosъ, i3 s™agw, ѓщe i4matь, i3 sэdalenъ s™agw. Slava, i3 nhnэ, prazdnika, i3 čtenіe. Po ѕ7 pёsni kondakъ voskrnъ, i3 jkosъ, i3 čtemъ pr0logъ. Na f7 pёsni poemъ, Čestnёйšuю: svэti1lenъ voskrnъ. Slava, s™agw, ѓщe i4matь: ѓщe ni2, Slava, i3 nhnэ, prazdnika. Na hvali1tehъ stіhi6rы voskrnы d7: i3 prazdnika so Slavnыmъ d7, stіhHvnыz ќtrєnnіz, so stіhi6 prazdnika. Ѓщe i4matь s™hй stіhi6rы na hvali1tehъ, i3 poemъ stіhi6rы voskrnы d7: i3 s™agw so Slavnыmъ d7, sъ pripёvы є3gw2. Slava, stіhi1ra є3đlьskaz. I# nhnэ, Preblgoslovenna є3si2, bcde dv7o: Slavosl0vіe veli1koe. Po Tris™0mъ troparь voskrnъ t0čію. I# є3ktєnіi2, i3 tpystъ, i3 njglašenіe, i3 nbhčnoe i3shoždenіe vъ pritv0rъ. Taže časъ №: Na №-mъ časЁ troparь voskrnъ. Slava, troparь prazdnika: I# nhnэ, bGor0dičenъ časHvъ. Po §e našъ: kondakъ prazdnika. Na G-mъ časЁ troparь voskrnъ. Slava, s™agw: I# nhnэ, bGor0dičenъ časHvъ. Po §e našъ: kondakъ voskrnъ. Takožde i3 vъ pr0čыz časы2 glag0lemъ voskrnый troparь, vsegdA sъ prazdničnыmъ, i3 so s™agw troparemъ, premэnsющe, ѓщe є4stь. Ґ kondakъ voskrnъ, i3 prazdnika, glag0lemъ premэnsющe: ѓщe polmeleй, i3 s™agw.

Na lіturgji: Blžє1nna glasa na ѕ7: i3 prazdnika rzdovaz pёsnь, na d7. Ѓщe li i4matь s™hй pёsnь vo ўstavэ: i3 voskrna na d7: i3 prazdnika pёsnь rzdovaz, na d7: i3 s™agw pёsnь ѕ7, na d7. Po vh0dэ troparь. Voskrnъ, i3 prazdnika, i3 hrama s™agw: i3 s™agw, ѓщe i4matь. Taže kondakъ voskrnъ. Slava, s™agw: I# nhnэ prazdnika. Ѓщe li ne i4matь s™hй troparS i3 kondakA: Slava, kondakъ voskrnъ: I# nhnэ, kondakъ prazdnika. Prokjmenъ, ґpclъ, ґllilyіa, є3đlіe i3 pričastenъ dnE i3 s™agw, ѓщe i4matь: ѓщe li ni2, to2 rsdъ nedёli є3di1nъ.

Vёstno bydi, ćkw prazdnuetsz prazdnikъ seй dneй є7.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.