NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Noemvrіa k7

Predprazdnstvo vъ hramъ vh0da pres™hz bcdы:

I# prpdbnagw ntcA našegw grig0rіa dekapoljta:

I#, i4že vo s™hhъ, ntcA našegw pr0kla, ґrhіepjskopa kwnstantjnz grada.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы predpraznstva, glasъ №.

Pod0benъ: Nbcnыhъ činHvъ:

SvэщenHsicы dBvы, prisnodv7u svёtlw provoždaющe, prbr0čestvuюtъ i4stinnw d¦omъ byduщee: hramъ bo b9ій, bcde, syщi, vъ hramъ so slavoю dёvstvennoю, mladenstvuющi vv0ditsz.

NJbэщanіz s™agw i3 pl0dъ blgoslavnый, bcda voi1stinnu kvi1sz mjru, ćkw vsёhъ prevhššaz, ćže blagočestnw privodi1ma vъ hramъ b9ій, moli1tvu r0ždšihъ i3spolnsetъ, soblюdaema bžctvennыmъ d¦omъ.

Nbcnыmъ vospi1tana, dv7o, hlёbomъ vёrnw vъ hramэ gDni, rodilA є3si2 mjru ži1zni hlёbъ, sl0vo: є3myže, ćkw hramъ i3zbrannый i3 vsenepor0čnый, pred8wbruči1lasz є3si2 d¦omъ tainstvennw, njbručenna bGu i3 nc7Y.

Stіhi6rы prpdbnagw, glasъ i3 pod0benъ t0йže:

Vъ nbcnыz njbi1tєli sъ veselіemъ vselszsz, i3 so ѓgGlы, dž§e, predstoS derznovennw prt0lu gDnю, na zemli2 soveršaющыmъ pamztь tvoю2, grэhHvъ njstavlenіe i3 strasteй darovati moli1sz.

Moli1tvennыmъ serp0mъ, dž§e grig0rіe, strasteй tє1rnіz i3zsёkъ, i3 vozdёlavъ ralomъ vozderžanіz zemlю duševnuю, vvergъ sёmena blagočestіz vъ nю2: i4miže namъ vozraщaeši i3scэlenіz plodы2.

Dobrodёteleй tS prіsteliщe naricaemъ, prpdbne, ćkw molčanіz dryga, bdёnіz dёlatelz, i3 džbrazъ cэlomydrіz, i3 moli1tvы žili1щe nekradomoe, i3 čudesъ sokr0viщe, i3 moli1tvennika čtyщihъ, tS, grig0rіe.

Slava, i3 nhnэ, glasъ d7:

Dnesь bGovmэsti1mый hramъ bcda vъ hramъ gDenь priv0ditsz, i3 zaharіa sію2 prіemletъ, dnesь s™hhъ svzt†z raduюtsz, i3 li1kъ ѓgGlьskій tainstvennw toržestvyetъ: sъ ni1miže i3 mы2 prazdnuющe dnesь, sъ gavrіi1lomъ vozopіi1mъ: raduйsz, blagodatnaz, gDь sъ tob0ю, i3mёzй velію mi1lostь.

Ѓщe vъ pzt0kъ večera: Slava, predprazdnstva: I# nhnэ, dogmatіkъ glasa.

Na stіh0vnэ stіhi6rы s™agw pr0kla, glasъ d7.

Pod0benъ: Dalъ є3si2 znamenіe:

Dogmatwvъ svёtlostію i3 žitіS krasot0ю, blagočestnw ўdobri1lъ є3si2, pr0kle prisnopamztne, svzщennonačalіe, i3 cRkve st0lpъ kvi1lsz є3si2 i4stinnw, prosvэщaz vs‰ slovesы2 tvoi1mi. Tёmъ tS ўblažaemъ, i3 vo palmёhъ že i3 pёsnehъ svztyю i3 vsečestnyю prazdnuemъ pamztь tvoю2.

Stjhъ: ČestnA predъ gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

Svёtlw nauči1lъ є3si2, i3 bGomydrennw propovёdalъ є3si2 bcdu, prečctuю ntrokovi1cu, r0ždšuю syщago prežde vBkъ, sozdatelz i3 vLku, sn7a i3 sl0vo dž§ee, i3 vъ poslBdnzz za nы2 čelovёka bhvša hotёnіemъ, i3 nevraщna є3stestv0mъ, i3 nest0rіa posrami1vъ, ćkw nečesti1va i3 prebezymna.

Stjhъ: Svzщennicы tvoi2 njblekytsz vъ pravdu, i3 prpdbnіi tvoi2 vozraduюtsz.

V0dы počerplъ є3si2 zlatoz†rnыz, prisnopamztne, mydragw bGopropovёdnika, є3gHže i3 preemnikъ i3 blagočestіz kvi1lsz є3si2 i3 sэdaliщa, ўtverždaz ўčenьmi i4stinы hrt0vu pastvu, i3 togw2 čestnёйšыz i3 vsečestnы6z m0щi, ćkože ќtvarь carskuю, cRkvi tdalъ є3si2.

Slava, i3 nhnэ, glasъ d7. Samoglasenъ:

Prіidi1te, vsi2 vёrnіi, є3di1nu nepor0čnuю voshvalimъ, t prbrHkъ propovёdannuю, i3 vъ hramъ privedennuю, prežde vBkъ pronarečennuю m™rь, i3 vъ poslBdnzz lBta ćvlьšuюsz bcdu. GDi, moli1tvami є3S, mi1rъ tv0й podaždь namъ i3 velію mi1lostь.

Troparь, glasъ d7:

B9e ntє1cъ našihъ, tvorsй pri1snw sъ nami po tvoeй kr0tosti, ne tstavi mi1lostь tvoю2 t nasъ: no moli1tvami i4hъ vъ mi1rэ ўpravi živ0tъ našъ.

Slava, i3 nhnэ, predprazdnstva, glasъ t0йže.

Radostь pred8wbručaetъ vsBmъ ѓnna nhnэ, pečali soproti1vnый pl0dъ prozsbši є3di1nu prisnodv7u, ю4že i3 priv0ditъ, moli6tvы i3spolnsющi, dnesь veselsщisz vъ hramъ gDenь, ćkw syщій hramъ bGa sl0va, i3 m™rь čctuю.

Podobaetъ vёdati, ćkw ѓщe sluči1tsz predprazdnstvo vh0da pres™hz bcdы vъ nedёlю:

Vъ subbHtu na malэй večerni: Stіhi6rы voskrnы, i3 bcdы, po nbhčaю.

Na veli1cэй večerni: Po nbhčnoй kafjsmэ, na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы voskrnы G: i3 vost0čenъ №: i3 predprazdnstva G: i3 prpdbnagw grig0rіa G. Slava, predprazdnstva: I# nhnэ, bGor0dičenъ } glasa. Na lіtji nbы6čnы. Na stіh0vnэ stіhi6rы voskrnы. Slava, i3 nhnэ, predprazdnstva. Na blagoslovenіi hlёbwvъ, troparь: Bcde dv7o, raduйsz: tri1ždы.

(Zri2) Ѓщe li nёstь bdёnіz, glag0lemъ troparь voskrnъ.

Slava, grig0rіa, glasъ G:

brazъ bhlъ є3si2 vozderžanіz, bžctvennыmъ d¦omъ vs‰ prosvэti1vъ, pravovёrіz tečenіe soverši1lъ є3si2, ўčenіemъ mjrъ prosvэti1lъ є3si2, i3 ѕlovёrnыhъ njbliči1lъ є3si2 smhslы, dž§e prpdbne grig0rіe, hrtA bGa moli2, darovati namъ velію mi1lostь.

I# nhnэ, predprazdnstva.

Na BGъ gDь, troparь voskrnъ dvaždы: Slava, grig0rіa: I# nhnэ, predprazdnstva. Po kafjsmahъ sэdalьnы voskrnы, i3 bGor0dičnы i4hъ. Taže polmeleй, i3 tropari2: ЃgGlьskій sob0rъ: є3ktenіA, v3pakoi2 glasa, stepє1nna, prokjmenъ, i3 є3đlіe voskrno, i3 pr0čee do kanHna. KanHnъ voskrnъ so їrmos0mъ na d7: i3 Bcdы na v7: i3 predprazdnstva na d7: i3 prpdbnagw grig0rіa na d7. Katavasіa: Tverzu ўstA mo‰: Po G-й pёsni kondakъ predprazdnstva, i3 jkosъ: i3 kondakъ grig0rіa: Slava, sэdalenъ є3gw2: I# nhnэ, predprazdnstva. Po ѕ7-й pёsni kondakъ voskrnъ, i3 jkosъ. Na f7-й pёsni poemъ: Čestnёйšuю: Svэti1lenъ voskrnъ: Slava, grig0rіa: I# nhnэ, predprazdnstva. Na hvali1tehъ stіhi6rы voskrnы d7. I# predprazdnstva pod0bnы G, pi1sanы na stіh0vnэ: i3 samoglasenъ i4hъ, sъ pripёvы. Slava, stіhi1ra є3đlьskaz: I# nhnэ, Preblgoslovenna є3si2: Slavosl0vіe veli1koe. Po Tris™0mъ troparь voskrnъ t0čію, є3ktєnіi2, i3 tpystъ, i3 časъ №. Na №-mъ časЁ troparь voskrnъ: Slava, predprazdnstva: I# nhnэ, bGor0dičenъ časHvъ, Po §e našъ, kondakъ predprazdnstva. Na G-mъ časЁ troparь voskrnъ. Slava, grig0rіa: I# nhnэ, bGor0dičenъ časHvъ. Po §e našъ, kondakъ voskrnъ. Takožde i3 na pr0čihъ časёhъ glag0lemъ kondakъ voskrnъ, i3 predprazdnstva, premэnsющe.

Na lіturgji: Blžє1nna glasa na ѕ7: i3 predprazdnstva, pёsnь G, na d7. Po vh0dэ troparь voskrnъ, i3 predprazdnstva: i3 hrama s™agw. Taže troparь grig0rіa. Kondakъ voskrnъ, i3 hrama. Slava, grig0rіa: I# nhnэ, predprazdnstva. Prokjmenъ, ґpclъ, ґllilyіa, i3 є3đlіe, i3 pričastenъ, prežde voskrnъ, i3 pot0mъ s™agw. Slyžba prpdbničeskaz.

S™agw že pr0kla slyžba poetsz, є3gdA razsyditъ є3kklisіarhъ.

Troparь pr0kla, glasъ d7:

I$že bžctvennыmъ načalomъ premydrosti, strahomъ gDnimъ ўtverždsz, ttydu svzщennыmi voshoždє1nіi vozšelъ є3si2 vo ўčeni1čestvo zlatoysta, i3 ґrhіereйskagw togw2 prest0la dost0inъ bhvъ čistotы2 dobr0tami, ґpclьskimъ pravilomъ sebE vowbrazi1vъ, ne sebЁ živhй, no hrtY i3 stadu tvoemY. Tёmъ vъ netlёnnый živ0tъ ґpclьski vseli1lsz є3si2, їerarše pr0kle, moli2 hrtA bGa spasti1sz dušamъ našыmъ.

Na ќtreni, na BGъ gDь, troparь predpraznstva, dvaždы.

Slava, s™hhъ: I# nhnэ, predprazdnstva.

Po №-й kafjsmэ, sэdalenъ, glasъ, d7.

Pod0benъ: Ўdivi1sz їHsifъ:

Prežde začatіz, čctaz, njsvzti1lasz є3si2 bGu, i3 r0ždšisz na zemli2, darъ prineslasz є3si2 nhnэ є3mY, i3spolnsющi ntečeskoe njbэщanіe, vъ bžctvennэmъ že hramэ, ćkw syщw bžctvennый hramъ, t mladenstva či1stэ, so svэщami svёtlыmi tdanA bhvši, kvi1lasz є3si2 prіsteliщe nepristypnagw i3 bžctvennagw svёta, veli1ko voi1stinnu predšestvіe tvoE, є3di1na bGonevёsto i3 prisnodv7o.

Slava, i3 nhnэ, t0йže.

Po v7-й kafjsmэ, sэdalenъ, glasъ i3 pod0benъ t0йže:

Hramъ b9ій, mnogočestnый čert0gъ, vъ hramъ b9ій so svэщami svёtlыmi, sъ veselіemъ vseli1tisz proish0ditъ: i3 raduetsz nj neй zaharіa, zrS kvlenіe ćsnw svzщennыhъ prbrHkъ i3spolnsemo, i3 veseli1tsz, i3 predprazdnstvennый poetъ glasъ: radostь provozvэщaetъ proishoždenіe tvoE, ntrokovi1ce dv7omati.

Slava, i3 nhnэ, t0йže:

KanHnъ predprazdnstva so їrmos0mъ na ѕ7: i3 s™hhъ džba kanHna, na }. KanHnъ predprazdnstva, є3gHže kraegranesіe, po ґlfavi1tu, do sedmhz pёsni. Pod0bno že i3 nsmaz svo‰ stіhi2. Devstaz že їHsifovo. Glasъ d7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Tverzu ўstA mo‰, i3 nap0lnztsz d¦a, i3 sl0vo trhgnu cRi1cэ m™ri, i3 kvlю1sz svёtlw toržestvyz, i3 vospoю2 raduzsz toS čudesA.

S™hhъ vo s™†z, vses™az, i3 nepor0čnaz vseli1tisz proish0ditъ, pres™agw bGa ćkw da bydetъ hramъ njsvzщenъ: i3 t0й predtekytъ dBvы ntrokovi6cы.

Sovёtъ prevёčnый prevёčnagw bGa našegw vo i3spolnenіe grzdetъ, predgrzdyщeй ti2 vospitatisz vo s™†z s™hhъ, sl0va vъ žili1щe, ntrokovi1ce vsenepor0čnaz.

Rodi1telіe bžctvennіi, tS b9ію rodi1telьnicu hotsщu bhti, vv0dztъ vospitatisz vo s™†z s™hhъ: moli1tvu, є4юže molshusz, njbэщanіe i3spolnsюtъ, prečctaz.

Ўkrэpi2, vLčce, nemoщь serdca moegw2, i3 ўtverdi2 strastьmi2 koleblemoe: ćkw da vёroю tS i3 lюb0vію ўblažaю, prisnoblžennuю i3 vsenepor0čnuю.

I$nъ kanHnъ prpdbnagw grig0rіa, glasъ }. Tvorenіe їHsifa.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Kolesnicegoni1telz faraHnz pogruzi2, čudotvorsй i3nogdA mwmseйskій žezlъ, krtoobraznw porazi1vъ, i3 razdэli1vъ m0re, ї}lz že bэglecA, pэšeh0dca spasE, pёsnь bGovi vospэvaющa.

Ўmerщvlennuю slastьmi2 tэlesE, smirennuю moю2 dyšu tvoi1mi moli1tvami njživi2, blaženne grig0rіe: ži1znь bo nhnэ prіslъ є3si2 nestarёющuюsz, ўmertvi1vъ, ±že na zemli2, ќdы, prpdbne, p0stničeskimi pHdvigi.

Ўderžavъ sl†sti tэlє1snыz ўmA čistot0ю, i3zъ mladagw, dž§e, v0zrasta nrganъ d¦a bhlъ є3si2, togw2 dBйstva svёtlw prіemlz, i3 bGovi1denъ poznavazsz.

Želanіemъ bžctvennыmъ pl0ti žel†nіz ўvzdi1lъ є3si2, i3 tebЁ samomY, blaženne, njbruči1lъ є3si2 supryžnicu čistotY, i3zъ nesže č†da tebЁ rodi1šasz, vs‰ dobrodёtєli, prisnoslavne, čado tS b9іe sodёlovaющыz.

BGor0dičenъ: T zemli2 do nb7sъ dossžuщi lёstvica nbcnaz, є4юže bGъ sl0vo zemnы6mъ sni1de, blagoslovennaz preči1staz, neskazannoe čydo, nedomhslennoe vidёnіe, spasi2 kъ tebЁ pribэgaющыz.

I$nъ kanHnъ s™agw pr0kla, glasъ №. Tvorenіe feofanovo.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: TvoS pobэdi1telьnaz desni1ca bGolёpnw vъ krёposti proslavisz: ta bo, bezsmertne, ćkw vsemogyщaz, proti6vnыz sotrE, ї}lьtznwmъ pytь glubinы2 novosodёlavšaz.

Dэsnіemъ že i3 sl0vomъ i4stinnыmъ, razymnыhъ ґrhagGlwvъ bhvъ soobrazenъ, bGoprіstne, i3 sъ ni1mi prest0lu predstoS čctnhz trbcы, ю4že, pr0kle, moli2 spasti2 nasъ.

Stopamъ poslёduz ćvэ zlatoystagw, vseblženne i3 prisnopamztne, togHže bžctvennoe svzщenstva, dž§e, njdэsnіe, ćkw naslёdіe vzslъ є3si2 ntečeskoe, dostoslavne.

Drevle bGa na zemlю, i3saіi vopію1щu d¦omъ, prіiti2, nest0rій ўmovrednw njbolgyzй voploщenіe, t tebє2, treblaženne, sob0rnэ nizvergaetsz.

BGor0dičenъ: Slovesы2 bGodohnovennыmi strašnoe t dv7ы ўzsni1lъ є3si2 voploщenіe sl0va bGa našegw, i3 bcdu sію2 propovёdavъ, dogmatwmъ vsemydrыmъ ґpclwvъ poslёduz.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Tvo‰ pэsnosl0vcы, bcde, živhй i3 nezavi1stnый i3st0čniče, li1kъ sebЁ sovokyplьšыz duh0vnw ўtverdi2, vъ bžctvennэй tvoeй slavэ vэncє1vъ slavы spod0bi.

Načinaющыz ntrokovi6cы dBvы, svэщы2 nossщыz svёtlw, byduщee podpisyюtъ: i3zъ nes bo rodi1tsz prosvэщenіe znanіz, rэšaщee prelesti njmračenіe.

Revnyющi drevle bGomydrennw, ѓnna moli1tvu i3spolnsetъ, i3 tebE privozlagaetъ s™i1liщu, vsenepor0čnaz, svzщennэйšee začatіe i3mёti hotsщu i3 roždestvo2.

S0lnce prostrE lučы2, zrS džblakъ svёtlый prostiraemь, manіemъ bžctvennыmъ, vnytrь vo s™†z, i3zъ nesže njdoždi1tъ njstavlenіe njlzdenёvšыmъ strastьmi2.

NJbožaetъ mS bGъ, vseli1vsz vъ tS za miloserdіe, vsenepor0čnaz čctaz, ўkradena snёdію prežde lestію ѕmіi1noю: i3 tli2, netlёnіz paki pi1щu vozdaetъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Nbcnagw kryga verhotv0rče, gDi, i3 cRkve ziždi1telю, tы2 menE ўtverdi2 vъ lюbvi2 tvoeй, želanій kraю, vёrnыhъ ўtverždenіe, є3di1ne člvэkolю1bče.

Dobrodёteleй na g0ru vostekъ, prpdbne, vo mrakъ vidёnіz všelъ є3si2, i3 razumёvъ є3li1kw vmэsti1lъ є3si2 neposti1žnago є3stestv0mъ, prosvэщenіz i3sp0lnenъ, dž§e, bhvъ.

Roždennый vъ vertepэ za zemnhhъ i3zbavlenіe, drevle tS vъ vertepэ, vseblženne, živyщa, svёtomъ njzari2 nebesnыmъ, ćkw pavla, svэtozarna pokazyz tS, dž§e grig0rіe.

Nbcnaz dverь, hrt0va prečctaz m™i, prilHgi tS demwnskimi njkružaema, dž§e, vperi2, i3 m0щna krёpostію na ni1hъ sodёla d¦a blgodatію.

BGor0dičenъ: Raduйsz, є3di1na r0ždšaz vssčeskihъ gDa: raduйsz, ži1znь čelovёkwmъ i3shodataivšaz: raduйsz, njsэnennaz i3 nesэk0maz goro2, vёrnыhъ ўtverždenіe: raduйsz, vsenepor0čnaz.

I$nъ.

Їrm0sъ: E#di1ne vёdый čelovёčeskagw suщestvA nemoщь, i3 mi1lostivnw vъ nE vowbražsz, preposši mS sъ vыsotы2 si1loю, є4že vopi1ti tebЁ, s™hй: njduševlennый hrame, neizrečennыz slavы tvoeS, člvэkolю1bče.

Svёtъ i3zъ svёta bGovi1dnw, vseblženne, prіemъ, cRkve svёtъ bhlъ є3si2. Tёmže i3 svёtъ tebЁ bžctvennый vozsіS razymnw, ćkože є4stь pi1sano, i4mže prosvэщaemь, poю1щыz njzarseši pamztь tvoю2.

Vostrubi1vъ dogmatwvъ gr0momъ, ćkw stёnы nizloži1lъ є3si2 їerіhHnskіz є3reseй derzwsti vs‰, i3 vHinstva, i3 njdolёnіz pobёdu vozstavilъ є3si2, voploщenіe b9іe, є4že t dv7ы, propovёdavъ ćsnw.

I#st0čniku mydrosti priloži1vъ ўstA tvo‰, bGoprіstne, i3 d¦0vnыz počerplъ є3si2 mydrosti, pr0kle, b9estvєnnыz v0dы, m{tnыz potopi1vъ rёki, vseblženne, nest0rієva bezbHžnaz mnBnіz.

BGor0dičenъ: I$že gorЁ nc7Y є3dinor0dnый sn7ъ neizrečennw srazumэvaemь, є3dinor0dnый i3zъ tebє2 d0lэ, prečctaz, pače vinы2 i3 razuma rodi1sz, i3 njbožaetъ čelovёka, prečctaz vLčce bcde: tёmže tS slavimъ.

Kondakъ grig0rіa, glasъ G:

Svёtloe tS s0lnce cRkovь poznavaetъ, dobrodёteleй krasotami, i3 i3scэlenій lučami, vsёhъ prosvэщaz, hrt0vъ ўg0dniče. Tёmže prazdnuemъ čestnyю pamztь tvoю2, i3 počitaemъ p0dvigi tvo‰, vseblženne dž§e, premydre grig0rіe.

Kondakъ pr0kla, glasъ d7.

Pod0benъ: Kvi1lsz є3si2:

Dost0йnw dnesь toržestvyetъ, vsёhъ gradHvъ čestnёйšій voi1stinnu vъ čestn0mъ prestavlenіi tvoemъ, dž§e ntcє1vъ pr0kle mydre.

Sэdalenъ grig0rіa, glasъ d7.

Pod0benъ: Sk0rw predvari2:

Bžctvennoю svёtlostію njzarsemь, mrakъ i3zgnalъ є3si2 dušetlёnnыhъ strasteй, grig0rіe premydre, vzstsz kъ bezstrastіz čistёйšeй vыsotЁ, vozsіslъ є3si2 preslavnw vračevanій zari6, vseli1vsz vъ nezahodi1mый svёtъ crtvіz hrt0va.

Slava, pr0kla, glasъ G.

Pod0benъ: Bžctvennыz vёrы:

Bžctvennый bhvъ svzщennopropovёdnikъ, bžctvennыmъ ўčenіemъ cRkovь njbogaщaz, taйnouči1telю vsehvalьne, i3 bcdu dv7u prečctuю propovёdalъ є3si2, i3 nest0rіa posrami1lъ є3si2. Tёmže vsi2 čti1mъ vёrnw pamztь tvoю2, prossщe prіsti velію mi1lostь.

I# nhnэ, predprazdnstva, glasъ №.

Pod0benъ: Kameni zapečatanu:

Voshvali1te dBvы, matєri predprazdnuйte, lю1dіe slavosl0vite, svzщennicы blagoslovi1te prečctuю m™rь b9ію: pl0tію bo mladenstvuющi prežde vo hramъ prinesesz, ćkw hramъ b9ій s™ёйšій. Tёmže, prazdnikъ soveršaющe duh0vnый, vospoemъ ю5, ćkw predstatelьnicu r0da čelovёčeskagw.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Neizslёdnый b9ій sovёtъ, є4že t dv7ы voploщenіz tebє2 vhšnzgw, prbr0kъ ґvvakymъ ўsmotrsz, zovsše: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Svzщennіi provozvэsti1ša ljzhcы, tebE, čctaz, bhti selo2 nevmэsti1magw є3stestvA. Segw2 radi tS li1cы dёvstvennіi provoždaюtъ, svэщы2 nossщe vo s™†z.

Slavu vzstъ їwakjmъ so ѓnnoю, hodsщe i3 nossщe tS sъ veselіemъ, vo s™hй hramъ, hrame b9ій pres™hй, čctaz i3 vsenepor0čnaz vLčce.

Razrэšaetsz i3zrečenіe prarodi1telьnoe: se bo procvэtE lozA, ćže gr0zdъ netlёnnый namъ plodon0sitъ, vіno2 nossщій veselіz koncє1mъ.

E#di1nu tS vsenepor0čnuю sodёtelь sl0vo njbrёtъ, vseli1sz vo tvoE črevo, sodэvaz naše spasenіe blgodatію prečctaz, za neizglag0lannuю mi1lostь.

I$nъ.

Їrm0sъ: Tы2 moS krёpostь, gDi, tы2 moS i3 si1la, tы2 m0й bGъ, tы2 moE radovanіe, ne njstavlь nёdra dž§a, i3 našu niщetY posэti1vъ. Tёmъ sъ prbr0komъ ґvvakymomъ zovy ti: si1lэ tvoeй slava, člvэkolю1bče.

Nasъ radi strannыmъ sošestvіemъ bhvъ, grig0rіe, stranenъ blagosthneю, tebE є3gw2 radi stranna vi1dэvъ, t ntečestva bhvša prіstъ, i3 bžctvenna naslёdnika svoegw2 carstva dobrodёtelьmi ўkrašena sodёla.

Za hrtA nasъ radi mladenstvovavšago, i3 džtroka, prpdbne, bhvša, ntrokHvъ ўči1liщu vdalъ є3si2 tebE samago, mladenecъ ѕl0boю, bGomydre dž§e, bhvъ: i3 bžctvennыmъ smirenіemъ vražію ѕl0bu smiri1lъ є3si2, blženne grig0rіe.

Tyčami tvoi1hъ slezъ, dž§e grig0rіe, ćkože ros0ю b9estvennoю napasemь, vssku vozrasti1lъ є3si2 dobrodёtelь, vsskoe blagopl0dіe pravdы procvёlъ є3si2, ćkw drevo plodon0snoe pri i3sh0diщahъ v0dъ nasaždenъ soveršennagw p0stničestva.

BGor0dičenъ: M™i b9іz blgoslovennaz vsenepor0čnaz, duši2 moeS ćzvы i3scэli2, sl†sti ўtoli2 plotsk‡z, njmračennoe s®ce moE prosvэti2, ўmiri2 ќmъ m0й, i3 vsskagw vreda i3 vražіihъ mS napasteй i3zbavi.

I$nъ.

Їrm0sъ: G0ru tS, blgodatію b9іeю priwsэnennuю, prozorli1vыma ґvvakymъ ўsmotri1vъ nči1ma, i3zъ tebє2 i3zhti ї}levu provozglašaše s™0mu, vo spasenіe naše i3 njbnovlenіe.

GlagHlъ vэщ†nіz, i3 dogmatwvъ blagoglasnый ўčenій tvoi1hъ gr0mъ, cRkovь b9ію mydrw veselstъ, є3retjčeskoe tg0nztъ svirёpstvo, svzщennozvlenne pr0kle vseslavne.

Ćkože zlato ngnemъ, svzщennэйše, vozderžanіemъ čestn0e tёlo tvoE njči1stivъ, mydre, krasno2 pokazalъ є3si2 tvorcY. Segw2 radi tebЁ njdэsnіz sщ7enstva vёčnw darovA.

Znanіe bžctvennoe navhkъ, bhvъ ćkw їerarhъ svzщennый, blagopodatnw pr0čee vsBmъ prep0dalъ є3si2 prosvэщenіe, i3 bžctvєnnыz svёtlwsti, vo spasenіe dyšъ, dostoslavne.

BGor0dičenъ: Ќglь bžctvennый vo ўtr0bэ, vsenepor0čnaz, prіemši pače ўmA, ne njpali1lasz є3si2 i4stinnw: kupina bo i3zdaleče nbraznw tvoE ržctvo2 prowbrazovA, vo spasenіe naše i3 njbnovlenіe.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ўžas0šasz vssčєskaz nj bžctvennэй slavэ tvoeй: th bo, neiskusobračnaz dv7o, i3mёla є3si2 vo ўtr0bэ nadъ vsёmi bGa, i3 rodilA є3si2 bezlёtnago sn7a, vsBmъ vospэvaющыmъ tS mi1rъ podavaющaz.

blacы da voskaplюtъ pravdu dnesь, ćkw na nb7si1 bo prostiraetsz bžctvennый džblakъ vo hramэ b9іi, i4že kapletъ sladostь, vsю2 g0restь dyšъ našihъ i3z8emlющu.

Stranno tvoE začatіe, stranno tvoE ržctvo2, stranno tvoE proishoždenіe, dv7o, є4že vnytrь, svzti1liщa vvedenіe, str†nna i3 presl†vna tvo‰, sl0vo prevoshodsщz i3 pomыšlenіe, prečctaz.

Vsю2 tebE njsvzti2 d¦ъ vses™hй, vnytrь hrama prebыvaющu, i3 pitaemu pi1щeю nbcnoю, nevёsto dž§a prekrasnaz: segw2 radi bыlA є3si2 i3 sl0va rodi1telьnica.

Kъ tebЁ moю2 vsю2 nadeždu, ntrokovi1ce, polagaz, kъ щedr0tamъ tvoi6mъ pribэgaю: vreda demwnskagw kvi2 nepričastnu padšuю dyšu moю2, i3 i3znem0gšuю slasteй potoplenьmi.

I$nъ.

Їrm0sъ: Vskyю mS tri1nulъ є3si2 t licA tvoegw2, svёte nezahodi1mый, i3 pokrhla mS є4stь čuždaz tmA nkasnnago, no njbrati1 mz, i3 kъ svёtu zapovэdeй tvoi1hъ puti6 mo‰ napravi, molю1sz.

Dёlanіemъ slovesE lozA pokazalsz є3si2 plodon0sna, prpdbne, dobrodёteleй zrBlыz i3 veličaйšыz prinossщaz gr0zdы, spasenіz vіno2 duh0vnoe točaщыz, dž§e, i3 vёrnыhъ serdcA veselsщee.

Slavnый ri1mъ, dž§e, t vost0ka tS svэti1lьnika nezahodi1ma prіemъ vёroю, prosvэti1sz čestnhmi tvoi1mi darov†nіi: hrta bo i3mёlъ є3si2 vъ duši2, ćkw svёtъ, vi1dzщыz tS, dž§e, njzarsющa.

Polzsщago ѕmjz i3 nablюdaющago tvoю2 pstu, grig0rіe, b0drostію bžctvennoю vъ putehъ ži1zni hodS, ćkw b9ій ўg0dnikъ, ćkw zapovэdeй hrt0vыhъ dёlatelь, ўmertvi1lъ є3si2 si1loю d¦a.

BGor0dičenъ: Predstatelьnice mjra, m™i prisnodv7o, th mz njkormi2, i3 putev0dstvi mS na pravый pytь, i3 napravi kъ pravdы stezsmъ pr†vыmъ pomыšlenіe moE, duši2 šє1stvіz i3spravlsющi.

I$nъ.

Їrm0sъ: Prosvэti1vый sіsnіemъ prišestvіz tvoegw2, hrtE, i3 njsvэti1vый krt0mъ tvoi1mъ mjra koncы2, serdcA prosvэti2 svёtomъ tvoegw2 bGorazymіz, pravoslavnw poю1щihъ tS.

Svэton0senъ, ćkw svэti1lьnikъ, vseblaženne, bhvъ, bžctvennыz cRkve kvi1lsz є3si2 pob0rnikъ: i3 b9іz ўzsni1lъ є3si2, є4že i3zъ dv7ы vses™hz, ržctvo2 nevraщnoe, slavne.

Voploщenіe b9іe i3zъ dv7ы slavnoe, dogmatwvъ vъ praщu vloži1vъ, ćkw i3noplemennika golіafa, nizloži1lъ є3si2 nest0rіevъ svirёpый nravъ, ćkw drevle bžctvennый dv7dъ.

Pavlovыmi ўčє1nіi shй i3sp0lnenъ, i3 togw2 vidBnіz ўzrёvъ, vseizbranne, є3lіsseй vtorhй pokazavsz, mastію bžctvennoю, svzщenstvomъ pomazanъ tainstvennw.

BGor0dičenъ: Ni smuщenіz, ni smэšenіz vo ўtr0bэ prіstъ dv7ы, bGъ pl0tію proishodS: no є4že bЁ, prebhstь, bGъ i3 člvёkъ, nevraщnw dBйstvы kvlsemь.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Bžctvennoe sіE i3 vsečestn0e soveršaющe prazdnestvo, bGomydrіi, bGomatere, prіidi1te, rukami vospleщimъ, t neS r0ždšagosz bGa slavimъ.

Ўkrёplьšesz bžctvennoю blagodatію, bžctvennыz dv7ы rodi1telіe, sію2 ćkw nepor0čnuю golubi1cu, vo s™†z vospitatisz lюb0vію vozlagaюtъ.

TebЁ, hotsщeй prіimati svёtъ, i3zъ svёta proishodsщій, svэщы2 vžigaющe ntrokovi6cы, čctaz, predh0dztъ svэtovi1dnw kъ bžctvennomu hramu, likovstvyющe.

PolnA slavы palata, veli1koe prbr0kwvъ njglašenіe, prt0lъ s™hй vnytrь s™†z vv0ditsz, cRю2 vsёhъ got0vzщisz.

Poю2 tvoE, ntrokovi1ce, začatіe, poю2 tvoE i3 neizrečennoe ržctvo2, poю2 i3 pokr0vъ tv0й, i4mže vreda vsskagw i3zbavlsemsz, kъ tvoemY njti1šію pribэgaющіi.

I$nъ.

Їrm0sъ: NJči1sti mS, sp7se, mnHga bo bezzakHnіz mo‰, i3 i3zъ glubinы2 ѕHlъ vozvedi2, molю1sz: kъ tebё bo vozopi1hъ, i3 ўslhši mS, b9e spasenіz moegw2.

Manіemъ, є4že kъ bGu, njbožaemь, svzщennэйše, vidBnіi tainstvennыmi i3 bžctvennыmi njsі‰nіi, ćkw prbr0kъ bžctvennый, ćkw b9ій ўg0dnikъ, spod0bilsz є3si2 b9іz blagodati.

Molčali1vw tvoю2 ži1znь soverši1lъ є3si2, bGodohnovenne, mztežeй žiteйskihъ kvi1lsz є3si2 b0lьšій, i3 strasteй vhššій, i3 zemli2 vseS stranenъ že i3 prišlecъ.

Ćkw zercalo či1stoe, bžctvennoю zareю njbogati1lsz є3si2, ćkw sosydъ svzщennый, hramъ ўkrasi1lъ є3si2, g0rnюю, grig0rіe, i3 pervor0dnыhъ cRkovь prosvэti1lъ є3si2.

BGor0dičenъ: Marje, čctaz palata cReva, bhvša mS razb0йnikwmъ neči1stый vertepъ, moli1tvami tvoi1mi njči1stivši, i3zъ tebє2 r0ždšemusz hramъ svstъ pokaži2.

I$nъ.

Їrm0sъ: NJbhde nasъ poslёdnzz bezdna, nёstь i3zbavlszй, vmэni1homsz ćkw džvcы zakolenіz, spasi2 lю1di tvo‰, b9e našъ: th bo krёpostь nemoщstvyющihъ i3 i3spravlenіe.

NJbыšedšыz, ćkw ѕvёri, tgnalъ є3si2 є3reseй t stada hrt0va pob0rniki žezl0mъ razymnыmъ tvoi1hъ ўčenій, pr0kle blženne, kъ pastvэ že pravoslavіz pastvu i3spravilъ є3si2.

Ćkw i4nъ kovčegъ, cRkvi hrt0vэ tёlo vseblžennagw zlatoysta vdalъ є3si2 tvoi1mi, pr0kle, poučenьmi, i3 vozveseli1lъ є3si2 pravoslavnыhъ li1ki prisytstvіemъ є3gw2.

Na veli1koe vozšedъ sэdaliщe, prpdbne, veličaйšimi i3spravlє1nіi ўkrasi1lъ є3si2 t0e bGolёpnw. Tёmže sošedšesz blagohvalimъ tS, ґrhіeree, velikomydrenne pr0kle slavne.

BGor0dičenъ: Kvi1lasz є3si2 heruvjmwvъ, bGoblagodatnaz dv7o, preimyщi, na ramэhъ bo nosi1ma tёmi, čctaz, njb8‰tіi tvoi1mi nosi1la є3si2. Tёmže tS pri1snw, bcde, vsi2 slavimъ.

Kondakъ predprazdnstva, glasъ d7.

Pod0benъ: Kvi1lsz є3si2:

Veselіz dnesь vselennaz i3sp0lnisz vsS, vъ blagoznameni1tomъ prazdnicэ bcdы, zovyщe: tA є4stь sёnь nbcnaz.

Jkosъ: I$že vsёhъ tvorecъ, sozdatelь i3 vLka, neizrečennыmъ blgoutr0bіemъ prikloni1vыйsz, є3di1nэmъ člvэkolю1bіemъ svoi1mъ, є3g0že svoi1mi ўstr0i rukami, vi1dэvъ padša, ўщedri, i3 vozstaviti sego2 blagovoli2, zdanіe bžctvennэйšee, i3 i3stoщenіemъ svoi1mъ, ćkw blagъ є3stestv0mъ i3 mi1lostivъ. Tёmъ marjю hodataicu prіemletъ, i3 ćkw dv7u i3 čctuю tainstva, i3zъ neS naše є3stestvo2 nosi1ti voshotЁ: tA є4stь sёnь nbcnaz.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Ne posluži1ša tvari bGomydrіi pače sozdavšagw, no džgnennoe preщenіe myžeski popravše, radovahusz poю1щe: prepёtый nc7є1vъ gDь i3 bGъ, blagoslovenъ є3si2.

Svэton0snoe tS ćkw s0lnce prіemletъ hramъ s™hй, vnytrь sіsющu zarю2 koncє1mъ spasenіz, čctaz, hramъ bhti i3myщuю sn7a b9іz, dv7o.

Rukami vsi2 vospleщemъ, i3zbavlenіz nossщuю džbrazы neiskusobračnuю vi1dzщe: ruk0ю bo ѓgGlovoю pitaetsz, nbcnый hlёbъ namъ ćkw hotsщu neizrečennw porodi1ti.

Dyšы vs‰ pravednыhъ podzє1mnыz blagovэsti1ša tS, golubi1ce zlataz, pok0й nossщu pot0pa razymnagw prozvlsюtъ, i3 vo s™hhъ s™†z blagočestnw likovstvyющu.

Ćkw krasnA, krasnago rodilA є3si2, nelёpotu našu vozvraщaющago vъ pervый džbrazъ, ntrokovi1ce vsenepor0čnaz. E#myže i3 poemъ: ntcє1vъ gDь i3 bGъ blgoslovenъ є3si2.

I$nъ.

Їrm0sъ: B9іz snishoždenіz džgnь ўstыdёsz kъ vavmlHnэ i3nogdA, segw2 radi džtrocы vъ peщi2 radovannoю nog0ю, ćkw vo cvёtnicэ likyющe, poshu: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Slezъ prolіsnьmi grэhA džgnь pogasi1lъ є3si2, bezstrastіz že v0du, i3 vračevanій či1stoe pi1vo pэsnopoю1щыmъ t0čiši, grig0rіe: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Plamennoю kolesni1ceю, čestnhz lюbvE soveršenіemъ nosi1mь, kъ vыsotЁ vozšelъ є3si2, vъ neйže stzžalъ є3si2 tvoE, bGomydre, žitіE, zovhй: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Strasteй ўspi1lъ є3si2 trevolnє1nіz b0drennыmi stosnьmi: ўsnyvъ že sn0mъ pravednыmъ pod0bnw, kъ svёtu prešelъ є3si2 nevečernemu, zovhй: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: Mertva bhvša grэh0mъ i3 pogibaющa, ži1znь r0ždšaz, či1staz dv7o, njživi2 i3 spasi1 mz, i3 geennы i3shiti2 poю1щago: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: TebE ќmnuю, bcde, peщь, razsmotrsemъ, vёrnіi, ćkože bo džtroki spasE tri2 prevoznosi1mый, mjrъ njbnovi2 vo črevэ tvoemъ vsecёlъ, hvalьnый ntcє1vъ bGъ i3 preproslavlenъ.

Tёlo i3 ќmъ i3 dyšu njči1stivъ tstіemъ strasteй, їerarše pr0kle mydre, ttydu dogmatstvovalъ є3si2, tёlo i3 dyšu i3 ќmъ t dv7ы r0ždšagwsz bGa, kromЁ premэnenіz, za є4že spasti1 nы, prіemšagw.

Tы2 ko hrtY stzžavъ, svste, derznovenіe, na zemli2 hvalzщыmъ pэsnopёsnennw pamztь tvoю2 slavnuю, vsskihъ napasteй i3zbavitisz moli2, hvalьnago poю1щыmъ bGa preslavnago.

gnь razymnый vъ pomыšlenіihъ vžegъ tvoi1hъ, hvrastnuю i3 gnilyю ѕločesti1vagw nest0rіa є4resь popali1lъ є3si2. Tёmže ti2 m0limsz: hvr†stnыz našz sl†sti, є4že kъ bGu, molьbami tvoi1mi požegъ, njči1sti, slavne.

BGor0dičenъ: N0siši bGa, pl0tію njbložena, na njb8stіihъ tvoi1hъ, čctaz, ćkože prt0lъ heruvjmskій, nossщago vs‰ glag0lomъ si1lы svoeS, є3myže pэsnopoemъ, veselsщesz: prepёtый ntcє1vъ b9e i3 preproslavlennый, blgoslovenъ є3si2.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Slhši, ntrokovi1ce, dv7o čctaz, da rečetъ ќbw gavrіi1lъ, sovёtъ vhšnzgw drevnій i4stinnый, bydi kъ prіstію got0va b9ію: tob0ю bo nevmэsti1mый, sъ čelovёki poživE. Tёmъ i3 raduzsz vopію2: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Slhši i3 razumёй, starče mydrый, zaharіi ѓnna glag0letъ, sovёtomъ bžctvennыmъ: ю4že i4mamъ, ntrokovi1cu čctuю, d0blestvennoю dušeю prіimi2: tos bo radi bydetъ i3zbavlenіe. I# vъ hramъ s™hй vvedi2 sію2, vopіS: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Blgoslovenъ є3di1nъ gDь, vozopi2 svzщennikъ: ži1zni vh0dы nhnэ ўkazyюtъ ćvэ, namъ njb8zvi1vše, vъ nю1že h0щetъ vseli1tisz, bGovmэsti1muю palatu, hrt0sъ, cRь vssčeskihъ. E#myže vopіetъ vsS zemlS: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

SE, starče mudrёйše, ѓnna rečE blgogovёйnw, dobrёйšuю ntrokovi1cu, ю4že dadE mnЁ bGъ, svёtlw prіimi2, i3 prbr0čestvuй є3di1nu hotsщuю vъ veщi proiznesti2 propovёdanіz. Sъ ni1miže vopіeši prbr0česki: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Nhnэ poznahъ, ženo, ćvstvennэйše, razymnw rečE starecъ, drevo vozrastaetъ posredЁ hrama, є4že procvэtetъ syщnw bžctvennый pl0dъ, vъ raй vvodsщій, snёdію i3zgn†nnыz tlёnіz, vopію1щыz radostію: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

GlagHlъ neizrečennыhъ ўčenій, tvoS dušA, ntrokovi1ce čctaz, ćvэ bydetъ, starecъ rečE ćsnw, vъ bžctvennый seй, dv7o, vseli1šisz hramъ: ѓgGlomъ bo pitaema, sovёta ѓgGla veli1kagw rodi1ši, є3myže poemъ: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Glasъ ti2 poemъ, ntrokovi1ce čctaz, radostnw gavrіi1lovъ: raduйsz, vsёhъ vinA є3di1na radosti: raduйsz, dyšъ njčiщenіe, ćkw r0ždšaz i3zbavlenіe naše, i3 vozdanіe pэsnopoю1щihъ tomY: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

I$nъ.

Їrm0sъ: Sedmeri1ceю peщь haldeйskій muči1telь bGočesti6vыmъ nei1stovnw razžžE, si1loю že lyčšeю spasє1nы sі‰ vi1dэvъ, tvorcY i3 i3zbavitelю vopіsše: džtrocы, blgoslovi1te, svzщennicы, vosp0йte, lю1dіe, prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Tvoi1mi kъ bGu molьbami terpэli1vnw dёz, prіslъ є3si2, vseblženne, vёroю prosi1moe: n0щію bo spsщu, kvi1vsz tebЁ ѓgGlъ, mečь plamennый vdadE, str†sti serdca tsэkaющь, i3 ngnemъ tS neveщestvennыmъ njčiщaющь, i3 slavoю prosvэщaющь neizrečennw.

Vsesvёtloe ćkw s0lnce, razymnw vozsіslъ є3si2 svёtomъ dobrodёteleй svэtozarnw, grig0rіe, čudesъ že sіsnьmi njzarsz vsю2 zemlю, i3 prosvэщaz blgočestnw pэsnopoю1щыz: dёti, blagoslovi1te, svzщennicы, vosp0йte, lю1dіe, prevoznosi1te hrtA vo vёki.

ЃgGlьskagw pэsnopёnіz slhšavъ, grig0rіe, є3щE hodS vъ mertvennэmъ tvoemъ tэlesi2, t negHže č{vstvіz tvo‰ dušє1vnaz ćvэ nasladi1vъ, i3 bGovi1denъ i3 svэtozarenъ poznalsz є3si2, zovS vLcэ: dёti, blagoslovi1te, svzщennicы, vosp0йte, lю1dіe, prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

BGor0dičenъ: Sudію2 i3 gDa pače sl0va r0ždšaz, togo2, ćkw sn7a tvoego2, vses™az, ўmoli2, vъ časъ sudA, njsuždenіz i3 ngnS, i3 tmы2 nesvёtlыz, i3 skrežeta zubHvъ i3zbaviti vёroю blagočestnw pэsnopoю1щыz: svzщennicы, vosp0йte, lю1dіe, prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

I$nъ.

Їrm0sъ: Vъ peщi2 džtrocы ї}levы, ćkože vъ gorni1lэ, dobr0toю blgočestіz čistёe zlata bleщahusz, glg0lющe: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa, p0йte i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Ćkw vъ gorni1lэ svэtozarnэmъ, vseslavne, čistot0ю str†sti plotsk‡z njči1stivъ, ćkw zlato, vsBmъ vozsіslъ є3si2, vospэvaz: vs‰ dэlA, gDa p0йte, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Nrganomъ, blaženne, čestnagw tvoegw2 ljzhka, ўkrašaema vэщanіemъ cRkovь b9іz, na zemli2 spasi1telьnoe nizšestvіe vospэvaetъ, vsBmъ glassщi ćsnw, i3 vopію1щi: tS prevozn0simъ, hrtE, vo vs‰ vёki.

Gyslь bžctvennaz kvi1lsz є3si2 i4stinnw, vэщanіe vozglašaющaz vёroю prіemlющыmъ b9іe є4že kъ namъ, spasi1telьnoe voploщenіe, pr0kle dž§e blaženne, vёroю zovhй: gDa p0йte, dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

BGor0dičenъ: Sohrani1vъ znamєnіz tvoegw2, dv7o, dёvstva nevredna vLka, pr0йde bGъ i3zъ tebє2 pače smhsla, vo є4že spasti2 vopію1щыz: gDa p0йte, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Vsskъ zemnor0dnый da vzыgraetsz, d¦omъ prosvэщaemь, da toržestvyetъ že bezpl0tnыhъ ўmHvъ є3stestvo2, počitaющee svzщennoe toržestvo2 bGomatere, i3 da vopіetъ: raduйsz, vseblažennaz bcde, čctaz prisnodv7o.

SE b9іz gorA s™az so svэщami svёtlыmi vnytrь vo s™†z šestvuetъ, t nesže kamenь tsэčetsz, i3 trє1biщa i3 kumjrы demwnskіz i3stni1tъ, čelovёki že s†mыz sodёlaetъ hramы i3 čestn†z nbi1tєliщa.

Klstsz bGъ, i3 nhnэ i3sp0lni, t kolёna їydova namъ davъ prisnodv7u, є3sže črevo drevo vozrasti1tъ ži1zni, smerton0snыz snёdi i3zbavlsющee, padenію pi1щeю podni1kšыz, i3 ўkradєnnыz prelestію ѕmіi1noю.

Ўstы6 svёtlыmi ѓnna vozopi2 vъ hramэ b9іi, tebЁ privozlagaю, ю4že mnЁ dalъ є3si2 ntrokovi1cu, q vLko! I#zъ nesže za miloserdіe neizglag0lannoe, ploton0secъ kvi1vsz, spaseši mjrъ, є3g0že sozdalъ є3si2, vozveli1čivъ ю5, ćkw m™rь tvoю2.

SE njzari1sz denь spasenіz syщыmъ vъ noщi2 lю1tыhъ: dverь nbcnaz, hrama dvє1ri tverzši, so svэщami vh0ditъ vnytrь vo s™†z, t s™hz pitatisz si1lы, s™0e bGa vselenіe.

Prosvэti2, čctaz, duši2 moeS džči, svёtъ r0ždšaz, da ne posti1gnetъ mS grэh0vnaz tmA glubočaйšaz, nižE glubinA da pokrhetъ mS tčaznіz: no sama mz spasi2, i3 njkormi2 ko pristaniщu bžctvennagw hotёnіz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ўstraši1sz vsskъ slyhъ neizrečenna b9іz snizhoždenіz, ćkw vhšnій v0leю sni1de daže i3 do pl0ti, t dv7i1českagw čreva bhvъ člvёkъ. Tёmže preči1stuю bcdu, vёrnіi, veličaemъ.

PHtы p0stničeskimi grэhA ўgasi1lъ є3si2 ќglіe, i3 sъ nb7sE ćvэ ngnS vъ vi1dэ blagodatь prіslъ є3si2, ne popalsющuю, mydre, no pače njrošaющuю, i3 krёpostію tS si1lьna na str†sti pokazyющuю.

Ćkw ši1pokъ, vъ p0stničeskihъ, dž§e, procvёlъ є3si2 ўd0lіihъ, grig0rіe, i3 ćkw krjnъ blagov0nnый. Segw2 radi t0čiši mĐro blagov0nnoe, tvo‰ kHsti nbi1lьnw ўhaюtъ ži1znь: p0lnы bo lani6tы tvo‰, ćkw čaši ґrwmatъ, pokazašasz.

Dnesь sъ nami sob0rъ p0stnikwvъ i3 prpdbnыhъ veseli1tsz, patrіarhwvъ i3 prbr0kwvъ, vъ pamzti tvoeй, blaženne, sprazdnuюtъ namъ ґpcli i3 m§nicы: sъ ni1miže pominaй čtyщihъ tS vёrnw, dostočydne.

Raka, i3dёže čestn0e i3 mnogostradalьnoe tёlo tvoE leži1tъ, čudesъ blagodatь namъ i3stočaetъ, dž§e grig0rіe, njsvzщaющi našz dyšы i3 tэlesA, njbogati1všihsz tob0ю, i3 predstatelz i3 tepla tS zastypnika i3myщihъ.

BGor0dičenъ: Glasъ tebЁ gavrіi1lovъ vёrnіi radostnw provэщavaemъ: raduйsz, raю2, ži1zni drevo prozsbšій. Raduйsz, rэšenіe klstvы, m§nikwvъ vэnčanіe, prpdbnыhъ pohvalo2, i3 čelovёkwvъ blagočesti1vыhъ ўtverždenіe.

I$nъ.

Їrm0sъ: DŽbrazъ či1stagw roždestvA tvoegw2 ngnepali1maz kupinA pokazA newpalьnaz: i3 nhnэ na nasъ napasteй svirёpэющuю ўgasi1ti, m0limsz, peщь, da tS, bcde, neprestannw veličaemъ.

brazы i3 sBni mimotekъ, i3 i4stinnw hrtA razumёvъ, porodi1vsz baneю kreщenіz, svzщennikъ že pomazanъ svzщennэйšій, tёmže i3 bcdu togo2 r0ždšuю propovёdalъ є3si2.

Nravы svzщє1nnыz i3 dogmatы zlatoystagw, blaženne, vpersilъ є3si2, revnostь že є3gw2 svzщennuю vёrы, i3zrhgnulъ є3si2 dogmatwvъ tvoi1hъ puči1nu, є3reseй pot0ki i3zsušaющuю blagodatію.

Ўstavi svzщennыmi tvoi1mi moli1tvami vozdvizaemoe na nы2 smuщenіe, i3 tženi2 napasteй njmračenіe, i3 čelovBkъ vsёhъ njѕloblenіe, ćkw i3mёz derznovenіe ko vLcэ i3 bGu našemu.

BGor0dičenъ: Q pače ўmA čudesъ tvoi1hъ! B9іe bo sl0vo, pl0tь bhvšee, є3di1na rodilA є3si2 preestestvennw, m™i dv7o, vssčєskaz bžctvennыmъ hotёnіemъ mydrэ soderžaщago, i3 njkormlsющa, i3 soblюdaющa.

Svэti1lenъ, grig0rіa.

Pod0benъ: ЎčenikHmъ zrsщыmъ:

S™hni hramъ bhlъ є3si2 їerarše, po bžctvennomu že pričastію, nhnэ b0gъ bыvaeši, i3 raS graždani1nъ, vъ nemže napitavaešisz nevozbrannw dreva znanіz i3 netlёnnыz slavы, pamztь tvorS, grig0rіe mydre, nj i5že t lюbvE vёroю hvalzщihъ tS, svzщennый dž§e.

Slava, i3 nhnэ, predprazdnstva.

Pod0benъ: Žєnы2 ўslhšite:

Denь predprazdnstvennый, hramъ priv0ditъ nhnэ, preči1stыmъ vvedenіemъ bcdы marji, ю4že poю1tъ ѓgGli i3 čelovёcы ўblažaюtъ, dBvы že provoždaюtъ, svэщы2 nossщe i3 i3graющe, vъ hramъ gDenь.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ №.

Pod0benъ: Nbcnыhъ činHvъ:

Prіidi1te, vёrnіi, sošedšesz, pёsnьmi počti1mъ, t m™re nepl0dnыz preslavnw r0ždšuюsz, bGonevёstnuю m™rь tvorcA: i3 sъ dёvami že i3 svэщami pred8usrsщemъ ю5, vъ hramъ vhodsщu vo s™†z.

Stjhъ: Privedytsz cRю2 dBvы vъ slёdъ є3S: i4skrєnnіz є3S privedytsz tebЁ.

Ćkože cvёtы razli6čnыz sobravše t razymnыhъ cvэtnikHvъ d¦a slovesъ, pohv†lьnыz vэncы2 radostnw dv7э i3spletemъ, i3 predprazdnstvennый darъ є4й dost0йnw prinesemъ.

Stjhъ: Privedytsz vъ veselіi i3 radovanіi. Vvedytsz vъ hramъ cRevъ.

Da ўgot0vztsz dvє1ri hrama gDnz, i3 da tverzutsz: i3 d0mъ slavы, i3 є3di1nu prevhššuю nb7sъ, pače ўmA bhvšuю, da prіemlюtъ raduющesz, i3 hrtA sp7sa da vospoю1tъ.

Slava, i3 nhnэ, glasъ t0йže.

GeHrgіa nіkomіdjйskagw: Da raduetsz dnesь nb7o svhše, i3 džblacы veselіe da kropstъ, nj ѕэlw2 preslavnыhъ veli1čіihъ bGa našegw: se bo dverь, na vost0ki zrsщaz, r0ždšisz t nepl0dove bezpl0dnыz, po njbэtovanію, i3 bGu njsvzщena bhvši vъ žili1щe, dnesь vъ hramъ, ćkw nepor0čnoe prinošenіe, priv0ditsz. Da raduetsz dv7dъ, brzcaz vъ gysli: privedytsz (rečE) cRю2 dBvы vъ slёdъ є3S, bli6žnzz є3S privedytsz vnytrь ski1nіi b9іz, vnytrь njčisti1liщa є3gw2, vospitatisz vъ žili1щe, prežde vBkъ t nc7A netlёnnw r0ždšagwsz, vo spasenіe dyšъ našihъ.

Na lіturgji, Blžє1nna predprazdnstva, pёsnь G i3 ѕ7.

Prokjmenъ, glasъ №:

ЎstA mo‰ vozglag0lюtъ premydrostь:

Stjhъ: Ўslhšite sі‰, vsi2 kzhcы:

Ґpclъ dnE, i3 ќtrešnій podъ začalo.

Taže s™agw, ko є3vreєmъ, začalo t}i.

Ґllilyіa, glasъ v7: ЎstA pravednagw poučatsz premydrosti:

Stjhъ: Zak0nъ bGa є3gw2 vъ serdcэ є3gw2.

E#đlіe dnE, i3 ќtrešnee podъ začalo, i3 svztagw, їwanna, začalo lѕ.

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.