NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Noemvrіa z7i

Prpdbnagw nc7A našegw njkwna, i3gymena čestnhz nbi1teli živonačalьnыz trbcы, ў§nikA sergіz čudotv0rca.

Na malэй večerni, na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы, na d7, glasъ №.

Pod0benъ: Vsehvalьnіi m§nicы:

§e prpdbne njkwne, t ю4nosti tvoemY vLcэ pod0bzsz, di1vno žitіE prošelъ є3si2, džbrazъ vsBmъ dobrodёteli sob0ю pokazyz, člvэkolю1bіz b9іz blgodati puči1nu vъ sebЁ i3mёz. Tёmže moli1sz, darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

§e preblaženne njkwne, kto2 p0dvigi i3 strad†nіz tvo‰ povёstь, ±že pod8slъ є3si2, hrtY poslёduz; ne dalъ bo є3si2 snA tvoi6mъ nčesє1mъ, ni vёždwmъ dremanіz, i4miže dyšu tvoю2 t strasteй svobodi1lъ є3si2, slezami neprestannыmi njčiщaz: i3 nhnэ moli1sz, darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

§e prpdbne njkwne, čistotY tэlesnuю, i3 duševnoe ўmilenіe t ю4nosti tvoeS sohrani1lъ є3si2, i3 nči1ma bGa zrёti spod0bilsz є3si2, tomY є3di1nomu služS strahomъ i3 trepetomъ, nastavnikъ bhlъ є3si2 tvoemY stadu. Tёmže moli1sz, darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

Slava, glasъ ѕ7:

Prіidi1te, monahwvъ mn0žestvo dnesь, duh0vnw vozveseli1msz vъ nar0čitomъ prazdnicэ: i4bo presvёtlaz pamztь ntcA našegw nastA, vъ nю1že sošedšesz soglasnw vospoemъ, glag0lющe: raduйsz, njkwne preslavne, nbcnый čelovёče i3 zemnhй ѓgGle, i3 d¦a s™agw nbi1teliщe: raduйsz, vBrnыmъ pohvalA i3 ўtverždenіe, i3 vseS rwssjйskіz zemli2 presvёtlый svэti1lьniče: raduйsz, ćkw trbcэ predstoS so ѓgGlы, ю4že neprestannw moli2, darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ v7.

Pod0benъ: D0me є3vfrafovъ:

D0mъ d¦a s™agw bhlъ є3si2, prpdbne, ѕёlьnыmъ poщenіemъ, ćkw blagov0nnыmi ґrwm†tы, napasz dyšu tvoю2.

Stjhъ: ČestnA predъ gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

Dremanіz ne dalъ є3si2 nčesє1mъ tvoi6mъ, prpdbne, d0ndeže dyšu t strasteй svobodi1lъ є3si2, i3 vozmezdіe njbrёlъ є3si2 so ѓgGlы vodvorenіe.

Stjhъ: Blaženъ myžъ, bosйsz gDa, vъ zapovэdehъ є3gw2 vosh0щetъ ѕэlw2.

Bžctvennыmъ želanіemъ ўzzvi1vsz, prpdbne, žitіE nepor0čno prohodS, d0ndeže dosti1glъ є3si2 carskagw prest0la.

Slava, glasъ }:

I#msše bžctvennaz tvoS dušA i3 nepor0čnaz d¦a pres™agw i3spolnenіe, dž§e prpdbne njkwne, t ю4nosti nosS soveršenъ smhslъ, lюb0vію hrt0voю razgarazsz, tomY poslёdovalъ є3si2. Deržavnw nadъ strastьmi2 vocari1lsz є3si2, kHzni demwnskіz nizl0žъ poverglъ є3si2, p0dvigъ tečenіz tvoegw2 soverši1lъ є3si2. I# nhnэ vo svёtэ nevečernэmъ vodvorssz, i3 trbcэ so ѓgGlы predstoS, moli2 i3zbavitisz stadu tvoemY t vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ vr†gъ, i3 spasti2 dyšы našz.

I# nhnэ, bGor0dičenъ. Troparь, glasъ №:

Poslušanіz d0brый rači1telь bhvъ, prpdbne njkwne prisnopamztne, cRkovь bo prekrasnu s™hz trbcы, vъ pohvalY ntcY tvoemY vozdvi1glъ є3si2. Tёmže i3 mы2, č†da tvo‰, lюb0vію vopіemъ ti2: slava davšemu ti2 krёpostь, slava vэnčavšemu tS, slava dёйstvuющemu tob0ю vsBmъ i3scэlє1nіz.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ voskrnъ.

Na veli1cэй večerni: Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы na }, glasъ ѕ7.

Pod0benъ: VsE tl0žše:

Vesь t ю4nosti gDu vozloži1lsz є3si2, njkwne prpdbne, zemnyю krasotY i3 slavu vъ ničt0že vmэni1vъ, hrtA є3di1nago vozlюbi1lъ є3si2, i3 togw2 krestъ na ramena vzemъ, bžctvennэ vowruži1vsz, lavrы veli1kagw sergіa dosti1glъ є3si2, i3 t negw2 posыlaemь bыvaeši kъ duh0vnomu nastostelю ґfanasію, i3 tamw želaemыhъ tob0ю t negw2 spodoblsešisz. I# nhnэ na nb7sёhъ so ѓgGlы trbcэ predstoS, njkwne dž§e našъ, moli2 spasti1sz dušamъ našыmъ.

Strašnoe hrt0vo prišestvіe vъ serdcы tvoemъ prіi1mъ, njkwne prpdbne, razymnw mimotekyщihъ žitіS ўstupi1lъ є3si2: i3 slavu malovremennuю prezrёvъ, molčanіe vosprіslъ є3si2: na zemli1 bo myžeski podvizalsz є3si2, i3 pl0tь potщalsz є3si2 pokori1ti dyhu: dyšu že i3 ќmъ t strasteй njči1stivъ, revnovavъ žitію2 veli1kagw sergіa. Sъ ni1mže nhnэ na nb7sёhъ prt0lu vLki vsёhъ predstoi1ši, so derznovenіemъ molssz nj dušahъ našihъ.

Prpdbne dž§e njkwne, i3zmlada vozlюbi1vъ dobr0tu vLčnю, i3 kъ tomY želanіe nevozvratnw i3mёz, ntečestvo i3 r0dъ njstavilъ є3si2: bogatstvo i3 slavu voznenavi1dэvъ, hrtY є3di1nomu poslёdovalъ є3si2: ravnoagGlьnw vo nbi1teli pres™hz trbcы poži1vъ, njgradu monašestvuющыmъ sozdalъ є3si2. I# nhnэ na nb7sёhъ so ѓgGlы trbcэ predstoi1ši, njkwne prpdbne, so derznovenіemъ molssz nj dušahъ našihъ.

I$nы stіhi6rы, glasъ d7.

Pod0benъ: Zvannый svhše:

E#gdA bžctvennoe račenіe naйde na tS, blženne njkwne, togdA, mіrsk†z mudrov†nіz daleče tri1nuvъ, kъ b9estvennomu sergію priteklъ є3si2, i3 t negw2 nastavlsemь, posыlaešisz vъ monasthrь, vыs0koe naricaemo, kъ togw2 ў§nikY ґfanasію: i3 tamw džbraza monašeskagw, i3 svzщenstva spodoblsešisz, mnHgimъ dobrodёteli džbrazъ bhvъ. Tёmže m0limъ tS: moli2, prpdbne, spasti2 i3 prosvэti1ti dyšы našz.

Sud0mъ b9іimъ i3 povelёnіemъ veli1kagw, paki ko ntcY i3 pastыrю, vъ monasthrь prih0diši, i3 t negw2 sъ veli1koю lюb0vію, dž§e, prіemlešisz. Tonyduže, i3 po prestavlenіi duh0vnagw tvoegw2 ntcA, pastыrь t negw2 postavlsešisz tosže nbi1teli, i3dёže cerkovь prekrasnu, vъ slavu s™hz trbcы, prpdbne njkwne, vozdvi1glъ є3si2: ю4že neprestannw nj vsёhъ čtyщihъ tS moli2, spasti2 i3 prosvэti1ti dyšы našz.

E#gdA bžctvennoe nai1tіe naйde na tS, prpdbne, togdA mіrsk†z voznenavi1dэlъ є3si2, i3 hrtY prih0diši, i3 togw2 kremъ vzemъ, po stopamъ blažennagw sergіa i3zv0lilъ є3si2 hodi1ti, i3dёže džbrazъ mnHgimъ dobrodёteli bhvъ, i3 mn0gimъ vozderžanіemъ i3 moli1tvami pod0bnikъ tvoemY ntcY vo vsemъ. Tёmže m0limъ tS, moli1sz, prpdbne, spasti2 i3 prosvэti1ti dyšы našz.

Slava, glasъ v7:

Želanіemъ byduщihъ, prpdbne, dobrodёtelьnw poži1lъ є3si2, čistot0ю duševnoю spasi1tєlьnыz puti6 prošelъ є3si2, i3 g0rdago ѕmjz vozderžanіemъ ўbi1lъ є3si2: nbcnaz že vHinstva ўdivi1lъ є3si2 terpёnіemъ tvoi1mъ, či1stoe prіsteliщe d¦a pres™agw, dž§e, bhlъ є3si2. I# segw2 radi t vsedёtelьnыz desni1cы vэnčalsz є3si2, i3 čudesъ darovanій t negw2 spod0bilsz є3si2: moli2 spasti1sz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ voskrnъ.

Vh0dъ. Prokjmenъ dnE. Čtє1nіz G.

Premydrosti solomHnovы čtenіe. (GlavA G.)

Pravednыhъ dyšы vъ rucЁ b9іeй, i3 ne prik0snetsz i4hъ myka. Nepщevani bhša vo nčesёhъ bezymnыhъ ўmreti, i3 vmэni1sz njѕloblenіe i3sh0dъ i4hъ: i3 є4že t nasъ šestvіe, sokrušenіe, nni1 že sytь vъ mi1rэ. I$bo predъ licemъ čelovёčeskimъ ѓщe i3 myku prіi1mutъ, ўpovanіe i4hъ bezsmertіz i3sp0lneno, i3 vmalэ nakazani bhvše, veli1kimi blagodёtelьstvovani bydutъ, ćkw bGъ i3skusi2 |, i3 njbrёte i5hъ dostHйnы sebЁ. Ćkw zlato vъ gorni1lэ i3skusi2 i5hъ, i3 ćkw vsepl0dіe žertvennoe prіstъ |. I# vo vremz posэщenіz i4hъ vozsіsюtъ, i3 ćkw i4skrы po steblію potekytъ. Sydztъ kzhkwmъ, i3 njbladaюtъ lюdьmi2, i3 vocRi1tsz gDь vъ ni1hъ vo vёki. Nadёющіisz nanь razumёюtъ i4stinu, i3 vёrnіi vъ lюbvi2 prebydutъ є3mY: ćkw blgodatь i3 mi1lostь vъ prepod0bnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Premydrosti solomHnovы čtenіe. (GlavA є7.)

Pravєdnicы vo vёki živytъ, i3 vъ gDэ mzdA i4hъ, i3 popečenіe i4hъ ў vhšnzgw. Segw2 radi prіi1mutъ crtvіe blagolёpіz, i3 vэnecъ dobr0tы t ruki2 gDni: zanE desni1ceю pokrhetъ |, i3 mhšceю zaщiti1tъ i5hъ. Prіi1metъ vseoryžіe rvenіe svoE, i3 vowruži1tъ tvarь vъ mestь vragHmъ. NJblečetsz vъ bronS pravdы, i3 vozloži1tъ šlemъ, sydъ nelicemёrenъ: prіi1metъ щi1tъ nepobэdi1mый prepod0bіe: powstri1tъ že naprasnый gnёvъ vo nryžіe: spob0retъ že sъ ni1mъ mjrъ na bez{mnыz: p0йdutъ pravol{čnыz strёlы mHlnіinы, i3 ćkw t blagokrygla lyka nblakHvъ na namёrenіe poletstъ: i3 t kamenometnыz ćrosti, i3sp0lnь padytъ gradы: voznegodyetъ na ni1hъ vodA morskaz, rёki že potopstъ | naglw. Soproti1vъ stanetъ i5mъ dyhъ si1lы, i3 ćkw vi1horъ razvёetъ i5hъ: i3 njpustoši1tъ vsю2 zemlю bezzak0nіe, i3 ѕlodёйstvo prevrati1tъ prest0lы si1lьnыhъ. Slhšite u5bo, carіe, i3 razumёйte: navhknite, sudіi6 koncє1vъ zemli2. Vnuši1te deržaщіi mn0žєstva i3 gordsщіisz nj nar0dэhъ kzы6kъ: ćkw danA є4stь t gDa deržava vamъ, i3 si1la t vhšnzgw.

Premydrosti solomHnovы čtenіe. (GlavA d7.)

Pravednikъ, ѓщe posti1gnetъ skončatisz, vъ pok0i bydetъ. Starostь bo čestnA ne mnogolёtna, nižE vъ čislЁ lёtъ i3sčitaetsz: sэdi1na že є4stь mydrostь čelovёkwmъ, i3 v0zrastъ starosti, žitіE neskvernoe. Blagoug0denъ bGovi bhvъ, vozlю1blenъ bhstь, i3 živhй posredЁ grBšnikъ prestavlenъ bhstь. Voshiщenъ bhstь, da ne ѕl0ba i3zmэni1tъ razuma є3gw2, i3li2 lestь prelьsti1tъ dyšu є3gw2. Račenіe bo ѕl0bы pomračaetъ dHbraz, i3 parenіe p0hoti premэnsetъ ќmъ neѕl0bivъ. Skončavsz vmalэ, i3sp0lni lBta dHlga: ўg0dna bo bЁ gDu dušA є3gw2: segw2 radi potщasz t sredы2 lukavstvіz: lю1dіe že vi1dэvše, i3 ne razumёvše, nižE položi1vše vъ pomыšlenіi takov0e: ćkw blagodatь i3 mi1lostь vъ prepod0bnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Na lіtji stіhi6rы, glasъ №:

Dnesь likovstvyetъ radostnw bžctvennaz i3 veli1kaz lavra, i3 hvalitsz tvoi1mi bGoug0dnыmi dэ‰nіi, i3mёющi tvo‰ s™ы6z m0щi, blženne njkwne, t ni1hže s™hnю počerpaemъ nbi1lьnw: podaю1tъ bo zdravіe sъ vёroю pritekaющыmъ kъ čestnёй tvoeй racэ. Tёmže, prosvёщšesz tob0ю, glag0lemъ: spod0bi i3 nasъ slavы nbcnыz hrt0vы, blženne, i3 tvoE stado sohransй, i3 spasi2 dyšы našz.

Glasъ v7:

Pamztь tvoS vo vёkъ prebыvaetъ, prpdbne dž§e njkwne, i3 kr0tostь serdca tvoegw2, ўg0dniče hrt0vъ blženne, prosіS pače s0lnečnagw sіsnіz, njzarsющi vёrnыhъ serdcA: i4bo voi1stinnu čestnaz raka bžctvennыhъ moщeй tvoi1hъ, ćkw trubA veleglasnw svidёtelьstvuetъ, blagouhaющi blgodatію pres™agw d¦a, i3 progonsющi mrakъ grэh0vnый, i3 nasъ naučaющi blgodari1ti i3 slaviti bGa, tebE proslavlьšago.

Glasъ G:

Velіz slava žitіS tvoegw2, dž§e našъ njkwne, vs‰, ±že zemn†z, njstavivъ, є3di1nago hrtA vozlюbi1lъ є3si2, i3 tomY služA či1stoю s0vэstію, na zemli2 ѓgGlьski poži1lъ є3si2, demwnskaz vыšє1nіz razori1lъ є3si2, vozšedъ na vыsotY nbcnuю: blženъ є3si2, ćkw takw hrtY rab0tavъ. Tёmže i3 mы2, tob0ю pytь ži1zni poznavše, tS neprestannw ўblažaemъ.

Slava, glasъ v7:

Prpdbne i3 bGoblaženne dž§e našъ njkwne, gradъ živyщій b9ій, vhše razuma blgi1hъ vosprіslъ є3si2 žel†nіz: ѓgGlьskoe žitіE soverši1vъ, i3 nhnэ na nb7sёhъ vodvorsešisz, i3sperva pod0bnu dobr0tu džbraza sohrani1vъ, i3 na pod0bstvіe, ćkože m0щno, vosh0dъ bezpakostnw njbrёtъ, i3 bGu so derznovenіemъ predstoS, zercalomъ razymnыmъ či1stw zri1ši s™yю trbcu, za čtyщыz tS vёroю i3 lюb0vію pomoli1sz, dž§e našъ njkwne.

I# nhnэ, bGor0dičenъ voskrnъ:

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ v7.

Pod0benъ: D0me є3vfrafovъ:

T ю4nosti ntečeskomu žitію2 porevnovavъ vo vsemъ, prpdbne: tёmže njstavilъ є3si2 vs‰, ±že vъ mjrэ, žitє1йskaz mudrov†nіz, molS nj nasъ člvэkolю1bca.

Stjhъ: ČestnA predъ gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

Poslušanіz t serdca želaz, mydre, mjra i3 syщihъ vъ nemъ žiteйskihъ treklsz є3si2. I# segw2 radi vъ vhšnihъ so ѓgGlы hrtY predstoi1ši, nj vsёhъ molssz.

Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ, ±že vozdade mi.

Ѓщe i3 ю4nъ tёlomъ, prpdbne njkwne, no mnogolёtnыhъ žitіemъ prevozšelъ є3si2, vsE plotsk0e mudrovanіe tsёkъ, prpdbnomu poslušanію povinylsz є3si2.

Slava, glasъ }. Samoglasenъ:

Pomыšlsz džno žitіE, i3 vёkъ prebыvaющій, vёkъ seй, ćkw malovremenenъ, njstavilъ є3si2, i3 potщalsz є3si2 tlёющimi netlBnnaz stzžati: tonyduže i3 tёlo porab0tilъ є3si2 dyhu, da hrtA є3di1nago priwbrsщeši. E#g0že moli2 spasti1sz vsBmъ, lюb0vію svzщennuю pamztь tvoю2 vъ pёsnehъ pri1snw počitaющыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ.

Troparь, glasъ №:

Poslušanіz d0brый rači1telь bhvъ, prpdbne njkwne prisnopamztne, cRkovь bo prekrasnu s™hz trbcы, vъ pohvalY ntcY tvoemY vozdvi1glъ є3si2. Tёmže i3 mы2, č†da tvo‰, lюb0vію vopіemъ ti2: slava davšemu ti2 krёpostь, slava vэnčavšemu tS, slava dёйstvuющemu tob0ю vsBmъ i3scэlє1nіz.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ voskrnъ, po glasu.

Na ќtreni, na BGъ gDь, troparь s™agw, dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Po № stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Kvi1lsz є3si2 dnesь:

Vёkъ, i4že na zemli2, ćkw prehodsщій voznenavi1dэvъ, blženne, i3 vёkъ džnъ, ćkw ne prehodsщій, t serdca vozlюbi1vъ, є3myže i3 naslёdnikъ kvi1lsz є3si2, nj vsёhъ nasъ hrtA moli2, pri1snw vъ pёsnehъ, prpdbne, tvoю2 pamztь počitaющihъ. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

NJbnovi1la є3si2, čctaz, bžctvennыmъ ržctv0mъ tvoi1mъ i3stlёvšee vo strastehъ zemnor0dnыhъ mertvennoe suщestvo2, i3 vozdvi1gla є3si2 vs‰ t smerti kъ ži1zni netlёnіz. Tёmže tS po d0lgu blaži1mъ vsi2, dv7o preproslavlennaz, ćkože proreklA є3si2.

Po v7 stіhosl0vіi, sэdalenъ, glasъ v7.

Pod0benъ: Miloserdіz syщi:

Monašeskoe žitіE t serdca, prpdbne, vozlюbi1vъ, i3 segw2 radi mjrъ, i3 ±že vъ mjrэ voznenavi1dэvъ, blaženne njkwne, duh0vnomu tvoemY ntcY poslušanіemъ i4skrennimъ vdalsz є3si2. Sъ ni1mže gDu moli1sz spasti1sz vsBmъ namъ. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Miloserdіz syщi i3st0čnikъ, mi1losti spod0bi nasъ, bcde, pri1zri na lю1di sogrэši1všыz, kvi2, ćkw pri1snw, si1lu tvoю2: na ts bo ўpovaющi, raduйsz, vopіemъ ti2, ćkože i3nogdA gavrіi1lъ, bezpl0tnыhъ ґrhіstrati1gъ.

Po polmelei sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

Mydrosti i3zmlada pod0bію navhkъ, i3 segw2 radi vs‰, ±že vъ mjrэ, voznenavi1dэvъ, prpdbne, hrtA є3di1nago vozlюbi1lъ є3si2. Tonyduže duh0vnomu tvoemY ntcY, vsekonečnw poslušanію vdalsz є3si2, t negHže tosže nbi1teli pastыrь preslavnw ўstrosešisz, i3 mnHgimъ vъ dobrodёteli džbrazъ bhvъ: sъ ni1mže moli1sz gDu, njkwne prpdbne, grэhHvъ njstavlenіe darovati čtyщыmъ lюb0vію svztyю pamztь tvoю2. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Ćkw dv7u i3 є3di1nu vъ ženahъ, tS bezъ sёmene r0ždšuю bGa pl0tію, vsi2 ўblažaemъ r0di čelovёčestіi: džgnь bo vseli1sz vъ tS b9estvA, i3 ćkw mLnca mlek0mъ pitaeši ziždi1telz i3 gDa. Tёmъ ѓgGlьskій i3 čelovёčeskій r0dъ, dost0йnw slavimъ pres™0e ržctvo2 tvoE, i3 soglasnw vopіemъ ti2: moli2 hrtA bGa, sogrэšenій njstavlenіe darovati poklansющыmsz vёroю pres™0mu ržctvY tvoemY.

Taže stepє1nna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa.

Prokjmenъ: ČestnA predъ gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ, ±že vozdade mi;

Vsskoe dыhanіe:

E#đlіe matfea, začalo m7g.

Po n7-mъ palmЁ, stіhi1ra, glasъ ѕ7:

T ю4nosti, prpdbne, i3zv0lilъ є3si2 bGu rab0tati, togdA duh0vnoe račenіe raspali2 dyšu tvoю2, i3 vsk0rэ, rodi1teli njstavivъ, veli1kagw ntcA dosti1glъ є3si2. džnъ že, vi1dэvъ tvoE duševnoe želanіe, vmalэ i3skušenіe nalagaetъ, da tS sotvori1tъ teplёйša rači1telz: th že smirenіe pokazyeši, rečennagw ntcemъ dostizaeši, i3 t negw2 navhklъ є3si2 dobrodёtelemъ, ko ntcY paki vozvraщaešisz, i3 pastыrь postavlsešisz. I# nhnэ, preblaženne njkwne, predstoS prt0lu vsёhъ cRS, i3sprosi2 mi1rъ mjru, i3 cRkvi rwssjйstэй ўtverždenіe, i3 spasenіe dušamъ našыmъ.

KanHnъ bcdы so їrmos0mъ na ѕ7, i3 prpdbnagw kanHnъ na }. Tvorenіe pahHmіa їeromonaha, i4že t s™hz gorы2, glasъ d7, є3gHže kraegranesіe:

PohvalY blažennomu njkwnu tkY.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Tverzu ўstA mo‰, i3 nap0lnztsz d¦a, i3 sl0vo trhgnu cRi1cэ m™ri, i3 kvlю1sz, svёtlw toržestvyz, i3 vospoю2, raduzsz toS čudesA.

Premydrostію razuma ўkrašaemь, prpdbne njkwne, vesь hrtY porab0tilsz є3si2, kъ nemY želanіe tvoE i3mёz: є3g0že moli2, spasti2 t bёdъ poю1щыz tS.

NJ vsёhъ hrtA moli2, prpdbne njkwne, pamztь tvoю2 lюb0vію poю1щihъ, i3zbavitisz vёčnagw mučenіz, da tebE vsi2, ćkw tepla predstatelz, pёsnьmi veličaemъ.

HrtY vesь porab0tivsz, prpdbne njkwne, i3 kъ nemY vsE želanіe i3mёz, i3 togw2 radi lюbvE mjra sъ želanьmi є3gw2 treksz. Segw2 radi tS vsi2 pёsnьmi ўblažaemъ, njkwne vseblženne.

VsE tvoE želanіe kъ bGu myžeski vperi1vъ, vъ vhšnihъ selenіe sotvori1lъ є3si2 preslavnw. Tёmže tS pёsnьmi, blaženne njkwne, počitaemъ.

Ѓщe i3 daleče žitіemъ, no bli1zъ vёroю i3 lюb0vію duh0vnagw tvoegw2 nastostelz, i3 sъ ni1mъ vkypэ preslavnw čudesA tvori1ši, vkypэ že i3 bGu predstoitE, nj vsёhъ nasъ molsщesz.

BGor0dičenъ: Mydrosti premydrostnыz prіsteliщe bыlA є3si2, prenepor0čnaz: sv0й bo hramъ t tvoi1hъ prečctыhъ kroveй, čctaz, sozdati blagoizv0li na spasenіe naše.

Katavasіa: Tverzu ўstA mo‰:

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Tvo‰ pэsnosl0vcы, bcde, živhй i3 nezavi1stnый i3st0čniče, li1kъ sebЁ sovokyplьšыz duh0vnw ўtverdi2, vъ bžctvennэй tvoeй slavэ vэncє1vъ slavы spod0bi.

Lю1di vs‰, tebE vёduщыz i3 zastuplenіz tvoegw2 čaющыz ne prezri, dž§e: no, є3li1kw m0щno, predstatelьstvuй, vsBmъ polє1znaz prosS moli1tvami tvoi1mi.

Ўpovanіe i3mёlъ є3si2, blaženne njkwne, i3 pribёžiщe, vsёhъ bGa: togo2 moli2, m0limъ tS, nj nasъ lюb0vію vospэvaющihъ tS, prisnopamztne.

Bžctvennыmъ želanіemъ, prpdbne njkwne, razžigaemь, mіrskyю krasotY prewbi1dэlъ є3si2, monašeskoe žitіE vozlюbi1vъ. Tёmže bhlъ є3si2 prpdbnыmъ є3dinoži1telь i3 pravєdnыmъ.

BGor0dičenъ: I#scэlenій tS i3st0čnikъ, vъ tvoю2 ўtr0bu všedъ, pokazA, m™i b9іz prečctaz, moю2 u5bo dyšu i3scэli2.

Sэdalenъ, glasъ G:

Ўkrэplsemь bžctvennoю si1loю, prpdbne njkwne, vozm0glъ є3si2 njskudёnіe, t bezb0žnыhъ ґgarznъ bhvšee, nap0lniti: cerkovь bo n0vu i3 nbi1telь krasnёйšu pače vozdvi1glъ є3si2. Tёmže tS vsi2 ўblažaemъ. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Bžctvennaz ski1nіz bыlA є3si2 sl0va, є3di1na prečctaz m™i dv7o, čistot0ю ѓgGlы prevozšedšaz, pače vsёhъ menE perstь bhvša, njskvernena plotski1mi pregrэšenьmi, njči1sti moli1tvъ tvoi1hъ bžctvennыmi vodami, podaю1щi, čctaz, velію mi1lostь.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Sэdsй vъ slavэ na prt0lэ b9estvA, vo džblacэ legcэ prіi1de ї}sъ prebžctvennый, netlёnnoю dlanію, i3 spasE zovyщыz: slava, hrtE, si1lэ tvoeй.

Nevozvratnw šestvovavъ vvodsщій pytь kъ nbcnomu gradu, njkwne prpdbne, i3dёže nastavi tS s™hй d¦ъ, nbi1telь i3mёz serdce tvoE.

Smirenіe voznossщee, njkwne blženne, vъ serdcы i3mёlъ є3si2: tonyduže tS i3 mы2 m0limъ ўщedriti smirenіe naše.

Strastьmi2 razli1čnыmi koleblєmыz, i3 vёroю pritekaющыz kъ tvoemY gr0bu, blženne njkwne, s™hmъ tvoi1mъ hodataйstvomъ vs‰ posэti2 mi1lostivnw kъ čelovэkolю1bcu.

Mrakъ strasteй t serdca tvoegw2 tы2, prpdbne njkwne, njči1stivъ, hrt0va povelёnіz voi1stinnu svёtъ prіemъ, vъ postЁ prosіslъ є3si2, ўmertvi1vъ tёlo, dyhomъ že, njkwne, njži1lъ є3si2.

BGor0dičenъ: NJčiщenіe vsёhъ zemnhhъ, vёroю molю2 i3 pripadaю, blgoslovennaz: moli1tvami tvoi1mi sudію2 i3 sn7a tvoego2 mi1lostiva sotvori2, ćkw da po d0lgu slavlю tS.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ўžas0šasz vssčєskaz nj bžctvennэй slavэ tvoeй: th bo, neiskusobračnaz dv7o, i3mёla є3si2 vo ўtr0bэ nadъ vsёmi bGa, i3 rodilA є3si2 bezlёtnago sn7a, vsBmъ vospэvaющыmъ tS mi1rъ podavaющaz.

Ќzkій i3 prisk0rbnый pytь šestvovalъ є3si2, prpdbne njkwne, voshoždenьmi bžctvennыmi serdca tvoegw2, ѓmože nc7A tvoegw2 nastaviša tS moli6tvы.

T grэh0vnыhъ bolёzneй mS njblegči2 sk0rbnыhъ, i3 serdca moegw2 lю1tostь ўtoli2, i3 sogrэšenій njstavlenіe i3sprosi2: i4maši bo poslyšaющa hrtA či1stыz tvoeS moli1tvы.

Str†sti tэlє1snыz vozderžanіemъ, dž§e, ўvzdi1vъ, ćkw drevo mnogopl0dnoe, pl0dъ čydenъ prin0siši bGu, svo‰ č{dnaz i3spravlє1nіz, njkwne prpdbne.

Vsesvёtlый svэti1lьnikъ kvi1lsz є3si2, njzarsz poю1щыz tS, njkwne prpdbne. I# segw2 radi m0limъ tS: vёčnagw mučenіz i3zbavi nы2, poю1щыz tS.

BGor0dičenъ: ЎmA moegw2 ўvračyй i3zstuplenіe, vsenepor0čnaz, i3 i3scэli2 str†sti dušє1vnыz, i3 ўnhnіz tmY tženi2, ćkw da voshvalю1 tz po dostosnію, bcde vsepёtaz.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: B9estvennoe sіE i3 vsečestn0e soveršaющe prazdnestvo, bGomydrіi, bGomatere, prіidi1te, rukami vospleщimъ, t neS r0ždšagosz bGa slavimъ.

SvoE serdce, prpdbne njkwne, s™hz trbcы žili1щe i3 d0mъ sozdalъ є3si2. Vsi2, vёroю pritekaющіi kъ čestnёй tvoeй racэ, prosvэщenіe, i3 njsvzщenіe, i3 njčiщenіe, vseblženne njkwne, prіemlemъ.

Tvo‰ vseblženne njkwne, svzщє1nnыz i3 vses™ы6z mHщi, vo gr0bэ ležaщe, nedygi vračyюtъ, demwnskіz že polki2 progonsюtъ vsegdA, vBrnыmъ že i3stočaюtъ i3scэlє1nіz nbi6lьnaz, tebE po dostosnію pri1snw blažaщыmъ.

Ćkw vesь hrtY približazsz ksnёйši, pomzni2 vsёhъ, vёroю pominaющihъ tS, njkwne vsečestne, grэhHvъ proщenіz ў hrtA prosS, i3 nbcnagw crtvіz vosprіstіz.

BGor0dičenъ: E#di1na vsBmъ pomoženіe, pomozi2 namъ bёdstvuющыmъ, i3 ryku podaždь, i3 kъ pristaniщu vvedi2 spasenіz, ntrokovi1ce bGoblagodatnaz.

Kondakъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Kvi1lsz є3si2:

Duh0vnomu tvoemY nastostelю, dž§e njkwne, vssčeski prilэpi1vsz, i3 t negw2 nastavlsemь, vo vsemъ hrt0vi porab0tivsz, monahwvъ bhlъ є3si2 činonačalьnikъ, i3 prpdbnыhъ soži1telь: sъ ni1miže hrtA bGa moli2 neprestannw nj vsёhъ nasъ.

Jkosъ: Kakw vozmogY vospёti tvo‰ i3spravlє1nіz; i3li2 i3zreщi2 trudы2 tvo‰, i4miže trudi1lsz є3si2 po ntcЁ tvoemъ, ѓщe ne tы2 podasi mi2 sl0vo, nedost0йnomu rabY tvoemY; th bo bhlъ є3si2 po ntcЁ monahwvъ načalьnikъ: sъ ni1miže hrtA bGa moli2 neprestannw nj vsёhъ nasъ.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Ne posluži1ša tvari bGomydrіi, pače sozdavšagw, no džgnennoe preщenіe myžeski popravše, radovahusz, poю1щe: prepёtый ntcє1vъ gDь i3 bGъ, blgoslovenъ є3si2.

Vs‰ mimotek{щaz privremєnnaz pristr†stіz, prpdbne njkwne, trazi1vъ, vsю2 nadeždu kъ bGu stzžalъ є3si2, i4mže dёйstvueši presl†vnaz čudesA.

TvoeS duši2 tverdoe, i3 blagostosnnoe razuma, prpdbne njkwne, nikakože lukavый vozm0že sovrati1ti, bGu pomogaющu ti2, dostočydne.

Mjru ўmertvi1vsz, byduщuю ži1znь naslёdilъ є3si2, dž§e, i3scэlenій bžctvennuю blgodatь i3stočaeši poю1щыmъ: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Nelьsti1vnw navhkъ, prežde tebє2 bhvšihъ ntє1cъ p0stničeskomu žitію2, prpdbne: no tёhъ žitіemъ poži1vъ, bGoblaženne, vospэvaz: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: Glag0lwmъ prbr0čєskimъ poslёduющe, dv7o, bcdu tS i3spovёduemъ: rodila bo є3si2 ntročA, vsёhъ drevnэйšee, є3mmanyilъ naricaemoe. E#myže zovemъ: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: DŽtroki blagočesti6vыz vъ peщi2 ržctvo2 bGor0dičo spaslo2 є4stь, togdA ќbw njbrazyemoe, nhnэ že dёйstvuemoe, vselennuю vsю2 vozdvizaetъ pёti tebЁ: gDa p0йte dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

Myžestvovavъ, pobэdi1lъ є3si2 str†stnaz vzыgr†nіz vs‰, ќmъ prosvэщenъ i3mёz, vozm0glъ є3si2, ±že vi1dэ ntcA tvorsщa, sі‰ dёteli i3sp0lniti: tёmže tS vsi2 ўblažaemъ, njkwne vseblaženne.

Mhslію njčiщennoю, premydre njkwne, bGu približazsz, vsBmъ vsskъ bhvъ, da hrtA priwbrsщeši. Tёmže vъ nebє1snыz nbi1tєli vseli1vsz, prpdbne, derznovennw zri1ši s™yю trbcu, ю4že neprestannw moli2, spasti2 vs‰ pravoslavnw tS počitaющыz.

Serp0mъ moli1tvъ, dž§e njkwne, str†stnaz tє1rnіz i3zsёkъ, i3 vozdёlavъ vozderžanіz ralomъ duševnuю zemlю, vverglъ є3si2 sёmena blagočestіz vъ neй: tёmže i3scэlenіz plodы2 požinaeši.

Dobrodёteleй tS prіsteliщe naricaemъ, preblaženne, ćkw molčanіz dryga, i3 bdёnіz dёlatelz, i3 džbrazъ cэlomydrіz, i3 moli1tvы žili1щe nekradomoe, i3 čudesъ sokr0viщe, i3 moli1tvennika nj počitaющihъ pamztь tvoю2, njkwne blaženne.

BGor0dičenъ: M™i b9іz vsenepor0čnaz, duši2 moeS ćzvы i3scэli2: sl†sti ўtoli2 pl0ti moeS, njmračennoe serdce moE prosvэti2, i3 ўmiri2 ќmъ m0й t vsskagw vreda, i3 vražіihъ mS i3zbavi napasteй.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Vsskъ zemnor0dnый da vzыgraetsz, d¦omъ prosvэщaemъ, da toržestvyetъ že bezpl0tnыhъ ўmHvъ є3stestvo2, počitaющee svzщennoe toržestvo2 bGomatere, i3 da vopіetъ: raduйsz, vseblžennaz bcde, čctaz prisnodv7o.

Slezъ tvoi1hъ prolіsnіemъ grэh0vnый džgnь pogasi1lъ є3si2, bezstrastіz že v0du i3scэlenій či1stagw pi1va poю1щыmъ i3stočaeši, blaženne njkwne dostočydne.

Raka, i3dёže leži1tъ s™0e tёlo tvoE, prpdbne njkwne, čudesъ blagodatь i3stočaetъ, prosvэщaющi našz dyšы i3 tэlesA, i3 njbogaщaющi, predstatelz tS tepla, i3 zastypnika i3myщыz.

Dnesь sъ nami sob0ri ѓgGlъ i3 prpdbnыhъ veselstsz, vъ pamztь tvoю2, blženne njkwne: sъ ni1miže pominaй nы2, čtyщыz tS vёrnw, dostočydne.

Ўstavi svzщennыmi tvoi1mi moli1tvami vozdvizaemoe na nы2 smuщenіe, i3 čelovBkъ vsёhъ njѕloblenіe, ćkw i3mёz derznovenіe ko vLcэ i3 bGu našemu, njkwne dostočydne.

BGor0dičenъ: Q pače ўmA čudesъ tvoi1hъ! B9іz bo sl0va voploti1všagosz є3di1nago rodilA є3si2, pače є3stestvA, m™i dv7o, vssčєskaz bžctvennыmъ svoi1mъ hotёnіemъ mydrэ deržaщa i3 njkormlsющa.

Svэti1lenъ.

Svzthni hramъ bhlъ є3si2, prpdbne, po bžctvennomu pričastію, raйskій graždani1nъ, vъ nemže naslaždaešisz nevozbrannw dreva znanіz, i3 netlёnnыz slavы, pamztь tvorS, njkwne prpdbne, nj i5že vёroю hvalzщihъ tS, dž§e, bGomydre. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Raduйsz, vёrnыhъ pohvalo2: raduйsz, prpdbnыhъ ўtverždenіe: raduйsz, pravoslavnыhъ slavo: raduйsz, svёte syщihъ vo tmЁ: raduйsz, hrame pres™hй: raduйsz, b9ій raю2: raduйsz, klstvы razrэšenіe, blgoslovennaz marje.

Na hvali1tehъ stіhi6rы, na d7, glasъ ѕ7.

Pod0benъ: VsE tl0žše:

Veli6kaz i3spravlє1nіz p0stničeskihъ pHdvigъ, veli1kagw ntcA voi1stinnu čydnagw sergіa, njkwne blženne, privlek0ša tS želannэ p0stničeskomu sosl0vію, i3 di1vnw dobrodёtelemъ є3gw2 vowbražsz tomY soži1tіemъ, i3 sostradalecъ podvigHmъ d0blestvenъ, ćkw ўčeni1kъ togw2 i4stinenъ, ўči1telь že hud0ženъ togw2 čadwmъ. I# nhnэ moli1sz, prpdbne, pomi1lovatisz dušamъ našыmъ. Dvaždы.

Mn0žestvo pHdvigъ i3 p0twvъ tvoi1hъ p0stničeskihъ, razdraži1ša sopostata pravednыhъ: navede bo kzhki raskopati žili1щe čestn0e, no p0tы prpdbnagw veli1kagw sergіa vo vёki sіsюtъ predъ bGomъ. Tёmže tob0ю pače ўtverdi2, i3 b0lьše sіE rasprostrani2: no m0limъ tS. Prpdbne, podvi1gnuvъ veli1kago na moli1tvu, vozbransй pri1snw v†rvarъ stremlenіe, i3 nikogdaže popusti2 njbori1ti, njkwne blženne.

Drevo dobrovёtvenno, sёnno i3 blagopl0dno, na vodahъ prekrasnw ži1znennыhъ voi1stinnu nasaždennoe, pitaющee prihodsщыz, i3 njsэnsющee njpalsєmыz, tы2 є3si2, dž§e prpdbne, napasemь ўčє1nіi sergіa, i4miže pitalъ є3si2 tvo‰ ўčeniki2. Tёmže m0limъ tS: njsэni2 lю1di, zastupaz t kzhčeskihъ našestvій, nizlagaz i5hъ prežde vostanіz: nasъ že vъ mi1rэ soblюdi2, njkwne, tvoi1mi moli1tvami.

Slava, glasъ v7. Samoglasenъ:

Pamztь pravednika, radostь bosщihsz gDa, hvala bo є3go2 sladostь vёrnыhъ є4stь: blženъ bo voi1stinnu, є3g0že i3zbrA i3 prіstъ gDь. Tёmže mы2, veselsщesz, počitaemъ pamztь prpdbnagw: є3myže nhnэ vъ pamztь є3gw2 molsщesz, ćkw i3myщu derznovenіe, nj pobёdэ namъ na kzhki proti6vnыz, є4že nizloži1ti vostaю1щыz nepravednw, podati že mi1rъ mjru, i3 cRkvamъ є3dinomhslіe, i3 dušamъ našыmъ velію mi1lostь.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Na lіturgji: Blžє1nna t kanHna s™agw, pёsnь G i3 ѕ7.

Prokjmenъ, glasъ z7:

ČestnA predъ gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2:

Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi:

Ґpclъ kъ galatwmъ, začalo sGi.

Ґllilyіa glasъ ѕ7: Blaženъ myžъ, bosйsz gDa:

E#đlіe matfea, začalo ‹.

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.