NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Noemvrіa d7i

S™agw i3 vsehvalьnagw ґpcla fіljppa.

Na večerni poemъ, Blženъ myžъ: №-й ґntіfHnъ.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы, ґpcla, na }. Glasъ ѕ7.

Pod0benъ: VsE tl0žše:

Dэsnіe ќbw voshoždenіe i4stinnagw vidёnіz, vidёnіe že konecъ bGolюbi1vagw dэsnіz, blženne, položi1vъ, hrtA moli1lъ є3si2, dž§uю slavu pokazati tebЁ neizrečennuю: i4bo želaetъ vssko slovesnoe є3stestvo2, slavne, bGa sostavlьšago, i3 želaemago poluči1lъ є3si2, togw2 ѓbіe prіemь pečatь sn7a: є3g0že so derznovenіemъ moli2 nj dušahъ našihъ. Tri1ždы.

Bžctvennыmi voshoždє1nіi vsegdA naučaemь, ćkw mwmseй pervэe, bGa vi1dэti vozželёlъ є3si2: i3 mhslennw vi1dэlъ є3si2 togw2 džbrazъ, prіemъ kъ pod0bію. Nc7a bo sk0roe ўvёdэnіe sn7ъ i3 ўkazanіe: sn7a že i3 rodi1telz є3di1no suщestvo2 znaetsz, i3 t vsёhъ t0ždestvo vozn0sitsz čestnw, i3 crtvo i3 si1la, slava i3 poklonenіe. Tri1ždы.

Nrganъ brzcaz bžctvennыmi vdohnovenьmi i3 skaz†nіi s™agw d¦a bhlъ є3si2, i3 premjrnoe pэsnopoS vъ mjrэ sp7sovo є3đlіe džgnennыmъ ljzhkomъ tvoi1mъ: vsю1 bo lestь popali1lъ є3si2, ćkw veщь ўdobosožigaemu, i3 ćkw travY zemnyю ўvzdaemu: syщago že nadъ vsёmi vLku i3 gDa hrtA vselennэй propovёdalъ є3si2, fіljppe bGovi1dče. Dvaždы.

Slava, glasъ ѕ7:

Vmzantjevo: Veli1kagw, fіljppe, svёta blist†nіi razžegsz, vsemjrnый vozsіslъ є3si2 svэti1lьnikъ, nc7a že svёtwvъ, vъ sn7э vzыskavъ, njbrёlъ є3si2: vo svёtэ bo svёtъ njbrэtaetsz. I$bo t0й pečatь ravnoobrazna, kvlsz načaloobraznoe: є3g0že, ґpcle, moli2, zapečatstvwvannыmъ bžctvennoю spasti1sz kr0vію.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Kto2 tebE ne ўblaži1tъ:

Vh0dъ. Prokjmenъ dnE. I# čtє1nіz tri2.

Sob0rnagw poslanіz petr0va čtenіe. (Za?: n7i.)

Petrъ, ґpclъ ї}sъ hrt0vъ, i3zbr†nnыmъ prišelьcєmъ razsёznіz, p0nta, galatji, kappadokji, ґsji i3 vіfmnji, po prozrёnію bGa nc7A, vo s™hni d¦a, vъ poslušanіe i3 kroplenіe kr0ve ї}sъ hrt0vы, blgodatь vamъ i3 mi1rъ da ўmn0žitsz. Blgoslovenъ bGъ i3 nc7ъ gDa našegw ї}sъ hrtA, i4že po mn0zэй svoeй mi1losti poroždeй nasъ vo ўpovanіe ži1vo, voskrnіemъ ї}sъ hrt0vыmъ t mertvыhъ, vъ naslёdіe netlёnno, i3 neskverno, i3 neuvzdaemo, soblюdeno na nb7sёhъ vasъ radi: i5že si1loю b9іeю soblюdeni vёroю, vo spasenіe got0voe kvi1tisz vo vremz poslёdnee. NJ nemže raduйtesz, malw nhnэ, ѓщe lёpo є4stь, prisk0rbni bhvše vъ razli1čnыhъ napastehъ: Da i3skušenіe vašez vёrы, mnogočestnёйše zlata gi1bnuщa, ngnemъ že i3skušena, njbrsщetsz vъ pohvalY i3 čestь i3 slavu, vo tkrovenіi ї}sъ hrt0vэ: є3g0že ne vi1dэvše lю1bite, i3 na neg0že nhnэ ne zrsщe, vёruющe že, raduetesz radostію neizglag0lannoю i3 proslavlennoю, prіemlющe konči1nu vёrэ vašeй spasenіe dušamъ: nj nemže spasenіi vzыskaša i3 i3spыtaša prbr0cы, i5že nj vašeй blgodati prorek0ša, i3spыtaющe, vъ kakovo2 i3li2 vъ k0e vremz kvlsše vъ ni1hъ d¦ъ hrt0vъ, prežde svidёtelьstvuz nj hrt0vыhъ strtehъ, ±že po si1hъ slavahъ: I%mže tkrhsz, ćkw ne i5mъ samBmъ, no namъ služahu sі‰, ±že nhnэ vozvэsti1šasz vamъ blagovэstvovavšimi vamъ d¦omъ s™hmъ, p0slannыmъ sъ nb7sE, vъ nsže želaюtъ ѓgGli prini1knuti. Tёmže, vozlю1blennіi, prepossavše črє1sla pomыšlenіz vašegw, trezvsщesz, soveršennэ ўpovaйte na prinosi1muю vamъ blgodatь, tkrovenіemъ ї}sъ hrt0vыmъ. Ćkw č†da poslušanіz, ne prewbrazyющesz pervыmi nevёdэnіz vašegw pohotёnіi: no po zvavšemu vы2 s™0mu, i3 sami svsti vo vsemъ žitіi2 bydite. ZanE pi1sano є4stь: svsti bydite, ćkw ѓzъ svstъ є4smь. I# ѓщe nc7A nazыvaete nelicemёrnw sudsщa komyždo po dёlu, so strahomъ žitіS vašegw vremz ži1telьstvuйte: vёdzщe, ćkw ne i3stlёnnыmъ srebr0mъ, i3li2 zlatomъ i3zbavistesz t syetnagw vašegw žitіS ntcы2 predannagw. No čctn0ю kr0vію, ćkw ѓgnca nepor0čna, i3 prečcta hrtA, Pred8uvёdэnago ќbw prežde složenіz mjra, ćvlьšasz že vъ poslBdnzz lBta vasъ radi. I%že є3gw2 radi vёruete vъ bGa, vozdvi1gšago є3go2 i3zъ mertvыhъ, i3 slavu є3mY davša, ćkw da vёra vaša i3 ўpovanіe bydetъ na bGa. Dyšы vašz njči1stivše vъ poslušanіe i4stinы d¦omъ, vъ bratolю1bіe nelicemёrno, t či1sta serdca drygъ dryga lюbi1te prilёžnw: poroždeni ne t sёmene i3stlёnna, no neistlёnna, sl0vomъ živagw bGa i3 prebыvaющa vo vёki. ZanE vsska pl0tь ćkw travA, i3 vsska slava čelovёča, ćkw cvёtъ travnый: i4zsše travA, i3 cvёtъ є3S tpadE: glag0lъ že gDenь prebыvaetъ vo vёki: se že є4stь glag0lъ, blagovэstvovannый vъ vasъ. Tl0žše u5bo vssku ѕl0bu, i3 vssku lestь, i3 licemёrіe i3 zavistь, i3 vs‰ klevetы6, ćkw novoroždeni mladencы, slovesnoe i3 nelestnoe mleko2 vozlюbi1te, ćkw da nj nemъ vozrastete vo spasenіe. Poneže vkusi1ste, ćkw blgъ gDь. Kъ nemyže prihodsщe, kamenю ži1vu, t čelovBkъ ќbw ўničiženu, t bGa že i3zbrannu, čestnu, i3 sami ćkw kamenіe ži1vo ziždi1tesz vъ hramъ duh0venъ, s™i1telьstvo svsto, voznosi1ti žє1rtvы duhHvnы, blagoprіstnы bGovi ї}sъ hrt0mъ. ZanE pi1sano є4stь vъ pisanіi: sE polagaю vъ sіHnэ kamenь kraeug0lenъ, i3zbranъ, čestenъ: i3 vёruzй vъ džnь, ne postыdi1tsz.

Sob0rnagw poslanіz petr0va čtenіe. (Za?: n7f.)

Vozlю1blennіi, hrt0sъ postradA po nasъ, namъ njstavlь džbrazъ, da poslёduemъ stopamъ є3gw2. I$že grэhA ne sotvori2, ni njbrёtesz lestь vo ўstёhъ є3gw2: i4že ўkorsemь, proti1vu ne ўkarsše: straždA, ne preщaše: predasše že sudsщemu pravednw. I$že grэhi2 našz samъ voznesE na tёlэ svoemъ na drevo, da t grBhъ i3zbhvše, pravdoю poživemъ, є3gHže ćzvoю i3scэlёste. Bёste bo ćkw džvcы zablyždšыz, ne i3myщe pastыrz: no vozvrati1stesz nhnэ kъ pastыrю, i3 posэti1telю dyšъ vašihъ. Takožde že i3 žєnы2 povinyющesz svoi6mъ mužє1mъ, da i3 ѓщe nёcыi ne povinyюtsz sl0vu, ženskimъ žitіemъ bezъ sl0va plэneni bydutъ, vi1dэvše є4že so strahomъ či1sto žitіE vaše. I%mže da bydetъ ne vnBšnzz pletє1nіz vl†sъ, i3 njbložє1nіz zlata, i3li2 njdэsnіz ri1zъ lёpota, no potaennый serdca čelovёkъ, vъ neistlёnіi kr0tkagw i3 molčali1vagw dyha, є4že є4stь predъ bGomъ mnogocёnno. Takw bo i3nogdA i3 svztы6z žєnы2, ўpovaющыz na bGa, ўkrašahu sebE, povinyющesz svoi6mъ mužє1mъ: ćkože sarra poslyšaše ґvraama, gospodi1na togo2 zovyщi: є3sže bhste č†da, blagotvorsщe i3 ne bosщesz ni є3di1nagw straha. Myžіe takožde, vkypэ živyщe sъ svoi1mi ženami po razumu, ćkw nemoщnёйšemu sosydu ženskomu vozdaю1щe čestь, ćkw i3 snaslBdnicы blgodatnыz ži1zni, vo є4že ne prekraщatisz moli1tvamъ vašыmъ. Konecъ že, vsi2 є3dinomydreni bydite, mi1lostivi, bratolю1bcы, miloserdni, blagoutr0bni, mudrolю1bcы, smirenomydri: ne vozdaю1щe ѕlA za ѕlo2, i3li2 dosaždenіz za dosaždenіe: suproti1vnoe že blagoslovsщe, vёdzše, ćkw na sE zvani bhste, da blagoslovenіe naslёdite.

Sob0rnagw poslanіz petr0va čtenіe. (Za?: …a.)

Vozlю1blennіi, hrtY postradavšu za nы2 pl0tію, i3 vы2 vъ ty že mhslь vowruži1tesz, zanE postradavый pl0tію, prestA t grэhA. Vo є4že ne ktomY vъ čelovёčєskіz p0hwti, no vъ v0lю b9ію, pr0čee vo pl0ti ži1ti vremz. Dovlёetъ bo vamъ mimošedšee vremz žitіS, v0lю kzhčeskuю tvori1všыmъ, h0ždšыmъ vъ nečistotahъ, vъ p0hotehъ, vъ skotol0žstvэ, vъ p0mыslэhъ, vъ pіsnstvэ, vъ koѕloglasovanіihъ, vъ lihoimanіi i3 bGomerzskihъ їdwlosluženіihъ. NJ nemže divstsz, ne shodsщыmsz vamъ vъ t0že bludA razlіsnіe, hylzщe: i5že vozdadstъ sl0vo, got0vu syщemu sudi1ti živы6mъ i3 mє1rtvыmъ. Na se bo i3 mє1rtvыmъ blagovэsti1sz, da sydъ ќbw prіi1mutъ po čelovёku pl0tію, poživytъ že po bz7э dyhomъ. VsBmъ že konči1na pribli1žisz: ўcэlomydritesz u5bo, i3 trezvi1tesz vъ moli1tvahъ. Prežde že vsёhъ drygъ ko drygu lюb0vь prilёžnu i3mёйte, zanE lюb0vь pokrыvaetъ mn0žestvo grэhHvъ. Strannolю1bcы drygъ ko drygu, bezъ roptanій. Kjйždo, ćkože prіstъ darovanіe, meždY sebє2 si6mъ služaщe ćkw d0brіi stroi1telіe razli1čnыz blgodati b9іz. Ѓщe kto2 glag0letъ, ćkw slovesA b9іz: ѓщe kto2 slyžitъ, ćkw t krёposti, ю4že podaetъ bGъ: da nj vsemъ slavitsz bGъ ї}sъ hrt0mъ, є3myže є4stь slava i3 deržava vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Na lіtji stіhi1ra hrama, i3 ґpcla, glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Tr0stію blgodati t glubinы2 syetstva čelovёki i3zvleklъ є3si2, dostočydne, ў§telz manіemъ povinyvsz, fіljppe, provёщšagw po vsemY tvoE razumёnіe, i3 ґpcla, i3 čestna bGoglag0lьnika, tS, vseblženne, pokazavša togw2 nepostiži1magw bžctvA.

D¦a sіsnіe na tS sni1de vo džgnennэ vi1dэ, i3 tS, blaženne, bžctvennoe prіsteliщe sodёla, sk0rw tgonsщa bezb0žіz mglY, i3 mjrъ prosvэщaющa sіsnіemъ vsemydrыhъ tvoi1hъ slovesъ, taйnoglag0lьniče, ґpclwvъ ўkrašenіe, hrt0vъ samovi1dče, blaženne.

M0lnіzmi propovёdanіz vo tmЁ sэdsщыz nevёdэnіz, slavne, prosvэti1vъ, pokazalъ є3si2 shnы vLki i3 bGa, vёrы radi. E#gHže strtemъ revnovalъ є3si2 i3 smerti, i3 slavы bhlъ є3si2 naslёdnikъ, ćkw mydrъ i3 bGoglag0livъ, ćkw ў§ni1kъ i4stinы.

Slava, glasъ v7:

NJstavivъ zemn†z, poslёdovalъ є3si2 hrtY, i3 znamenavsz dohnovenіemъ s™agw d¦a, p0slanъ bhvъ t negw2 vъ kzhki pogi1bšыz, njbraщati čelovёki vo svёtъ bGoznanіz, ґpcle fіljppe: i3 skončavъ p0dvigi bžctvennыz tvoeS strasti i3 mykъ razli1čnыhъ, dyšu tvoю2 hrtY predalъ є3si2: togo2 moli2, vseblaženne, darovati namъ velію mi1lostь.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

VsE ўpovanіe moE na tS vozlagaю, m™i b9іz, sohrani1 mz podъ kr0vomъ tvoi1mъ.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ №.

Pod0benъ: Nbcnыhъ činHvъ:

Nbcnыhъ tvoi1hъ vэщanій i3zglašє1nіz na zemli2, vseblženne, razglasi1šasz, i3 sію2 i3sp0lni dogmatwvъ, i4miže sn7a nc7Y i3 d¦u, bGosl0vzщe, ґpcle, taйnw, є3dinosyщna slavimъ.

Stjhъ: Vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i4hъ, i3 vъ koncы2 vselennыz glag0lы i4hъ.

Ćkw svэton0sca tS vsi2 ґpclwvъ hrt0vыhъ, i3 svёtlago svэti1lьnika čestnhz cRkve, fіljppe treblaženne, i3myщe nhnэ, dušami prosvэщaemsz i3 t bёdъ ѕlolю1tыhъ i3zbavlsemsz, moli1tvami tvoi1mi, vsehvalьne.

Stjhъ: Nb7sA povёdaюtъ slavu b9ію, tvorenіe že rukY є3gw2 vozvэщaetъ tverdь.

Krt0mъ p0dvigъ stradanіz skončavый, pobёdы vэncы6 njdёzlsz є3si2, fіljppe, dost0йnэ: sъ ni1miže, všedъ vъ gHrnzz crtvіz, spredstoi1ši, ґpcle, hrtY, i3 m0lišisz spasti1sz namъ.

Slava, glasъ v7:

Čašы ґrwm†tъ vъ mjrэ lani6tы tvo‰, mydre, kvi1šasz, ґpcle fіljppe, počerpaющыz vBrnыmъ pi1vo žiznotv0rnoe. Dэ‰nіz bo vъ vidBnіz voshoždenіe i3mhй, hrtA poslёdovatelь i3 privёtstvovatelь bhlъ є3si2: nepl0dnuю i3 bezčadnuю kzhkwvъ cRkovь ўkrasi1lъ є3si2 poučenьmi, blagočadstvuющu vъ nemъ. E$йže i3 nhnэ moli2 i3zbavitisz nyždъ i3 njbstosnіz: m0žeši bo nj bz7э mn0gw, približazsz є3mY.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Q čudesE n0vagw:

Troparь, glasъ ѕ7:

Ґpcle s™hй fіljppe, moli2 mi1lostivago bGa, da pregrэšenій njstavlenіe podastъ dušamъ našыmъ.

I#li2 seй, glasъ t0йže:

Blagoukrašaetsz vselennaz, є3fі0pіa likovstvyetъ, ćkw vэncemъ krasyema, tob0ю prosvэti1všisz, svёtlw toržestvyetъ pamztь tvoю2, bGoglag0live fіljppe: vs‰ bo vёrovati hrtY nauči1lъ є3si2, i3 tečenіe soverši1vъ dost0йnw є3đlіa. Tёmъ derznovennw vari1tъ є3fі0pskaz rukA bGu: є3g0že moli2 darovati namъ velію mi1lostь.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

TS hodataйstvovavšuю:

Na ќtreni, na BGъ gDь, troparь ґpcla, dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: Po №-й kafjsmэ, sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Gr0bъ tv0й:

Ґpcle hrt0vъ i3 samovi1dče, i3 m§niče fіljppe premydre, dryže b9ій blaženne, i5že vёroю prazdnuющыz čestnyю tvoю2 pamztь, svobodi2 t njbderžaщihъ pregrэšenій moli1tvami tvoi1mi, i3 nbcnoe naslёdіe poluči1ti spod0bi. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

KupinY, ю4že mwmseй newpalьnu vi1dэ, g0ru b9ію, s™hй džblakъ, sёnь neskvernuю, bGoprіstnuю trapezu, palatu vыsočaйšagw cRS, vsesvёtluю i3 neproh0dnuю dverь, dv7o, poemъ tS.

Po v7-й kafjsmэ, sэdalenъ, glasъ є7.

Pod0benъ: Sobeznačalьnoe sl0vo:

Ў§ni1kъ slovesE, i4stinы propovёdnikъ, ćkw strэlA p0slanъ bhlъ є3si2, prosvэщaz syщыz vo tmЁ lю1tэй, svste ґpcle, i3 bezb0žіz mglY tgonS t zemli2, i3 vs‰ blagovёruющыz shnы dnE pokazalъ є3si2, hrt0vъ vi1dče, svste fіljppe. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

I$že ўpovanіe na tS, dv7o prečctaz, nepotknovennoe i3myщe, pokr0vъ syщi, t razli1čnыhъ napasteй i3 njbstosnій i3 bёdъ lю1tыhъ svobodi1 nы, molsщi sn7a tvoego2 so ґpclы є3gw2, i3 spasi2 vs‰, vospэvaющыz tS.

Po polmelei sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti i3 sl0va:

Jdwlьskuю lestь nizloži1lъ є3si2, sp7sovы strti vozželёvъ, fіljppe slavne: kvi1lsz є3si2 mjru, nbcnaz vsBmъ i3stočaz čudesA, i3 kzhkwvъ bhvъ, vseblženne, ґpclъ. Tёmъ tvoю2 pamztь dost0йnw čti1mъ, pэsnosl0vzщe: gDnь ґpcle, moli2 hrtA bGa, grэhHvъ njstavlenіe darovati prazdnuющыmъ lюb0vію svztyю pamztь tvoю2. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Vъ nap†sti mnogopletє1nnыz vpadъ t vr†gъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ, byreю njderži1mъ bezči1slennыhъ sogrэšenій moi1hъ: i3, ćkw kъ teplomu zastuplenію i3 pokr0vu moemY, čctaz, ko pristaniщu pritekaю tvoeS blgosti, tёmže, prečctaz, i3zъ tebє2 voploщennomu bezsёmennw, moli1sz prilёžnw nj vsёhъ rabёhъ tvoi1hъ, neprestannw molsщihtisz, bcde prečctaz, molsщi є3go2 pri1snw, sogrэšenій njstavlenіe darovati vospэvaющыmъ dost0йnw slavu tvoю2.

Stepє1nna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa. Prokjmenъ, glasъ d7: Vo vsю2 zemlю: Stjhъ: Nb7sA povёdaюtъ: Vsskoe dыhanіe: E#đlіe, їwanna, začalo …z. Po n7-mъ palmЁ stіhi1ra, glasъ ѕ7. Samoglasenъ:

Premydrый l0vče, s™hй ў§ničE, dёlatelю sp7sovъ i3 skazatelю togw2 strteй, i4že tvarь vёroю njbtekъ, i3 prelьщє1nnыz kzhki sobravъ i3 bGu privedъ, ćkw kadi1lo d0broe, na nb7sA vozvedesz. Tёmže, predstoS sudіi2, moli2 i3zbavitisz namъ t bezzak0nій našihъ, i3 vъ denь sydnый i3zbavitisz mučenіz.

KanHnъ bcdы, so їrmos0mъ na ѕ7: i3 ґpcla na }, feofanъ, glasъ ѕ7, є3gHže kraegranesіe:

Slavnago fіljppa poю2 blagolёpnw.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Ćkw po syhu pэšešestvovavъ ї}lь po bezdnэ stopami, goni1telz faraHna vi1dz potoplsema, bGu pobёdnuю pёsnь poi1mъ, vopіsše.

Presvёtlыmi lučami hrt0vы bžctvennыz svёtlosti naslaždazsz ćsnw, bGopropovёdniče fіljppe, tvoi1mi po pričastію zarsmi nasъ prosvэti2.

§uю tebЁ slavu sob0ю pokazavый, fіljppe, li1ku ўčenikHvъ tS hrt0sъ včini2, tvoю2 provёdый dobrodёtelь, bGoblaženne.

Nhnэ ne vъ gadanіihъ zri1ši, nižE sёnehъ, nižE zercalэhъ, vsemydre, i3st0čnika blagi1hъ, želanій konečnoe, hrtA, no licemъ zri1ši ćvstvennw kъ licY.

BGor0dičenъ: NJskudёvšыmъ načalьnikwmъ t kolёna їydova, prečctaz, sn7ъ tv0й i3 bGъ prišedъ, v0ždь zemli2 koncє1mъ i4stinnw nhnэ vocRi1sz.

Katavasіa: Tverzu ўstA mo‰:

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Nёstь svstъ, ćkože tы2, gDi b9e m0й, vozneshй r0gъ vёrnыhъ tvoi1hъ, blže, i3 ўtverdi1vый nasъ na kameni i3spovёdanіz tvoegw2.

Tы2 i3sp0lnenъ svёta dёztelьnagw vidёnіz, svёtu veli1komu bhvšu sъ nami, spod0bilsz є3si2 hrtY služi1ti, fіljppe bGoglag0live.

Stepenь dogmatwvъ blagočesti1vыhъ, tvoE taйnov0dstvіe blagočesti1vw kvi1sz: tёmъ bo sn7a poznahomъ soestestvenna i3 soedinenna syщa rodi1telю.

Svёщnikъ bhlъ є3si2 zlatъ, sіsz čelovёkwmъ prisnosyщnый svёtъ, i3 prosvэщaющъ i4mъ vselennuю ćvэ poznanіemъ, fіljppe vseizsщnэйše.

BGor0dičenъ: Na tS, pres™az čctaz, nadёzvsz, da ne tpadY tvoegw2 čaznіz: no, ćkw m™i mi1lostivnaz člvэkolюbi1vagw bGa, sэteй mS vragA i3zbavi.

Sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

Tučen0senъ džblakъ duh0vnый i4stinnw pokazalsz є3si2 syщыmъ na zemli2, napasz, ćkw ni1vu, tainstvennw serdcA n†ša! Protekъ sl0vomъ, napaseši koncы2, i3 d0ždь prolivaeši mĐra t raki. Tёmъ dohnyvъ nevBrnыmъ serdcamъ vonю2 d¦a, vъ ni1hže sokr0viщstvovalъ є3si2, ґpcle fіljppe: moli1sz hrtY bGu, grэhHvъ njstavlenіe darovati prazdnuющыmъ lюb0vію svztyю pamztь tvoю2.

Slava, pod0benъ t0йže:

Jdwlьskuю lestь nizloži1lъ є3si2, sp7sovы strti vozželёvъ, fіljppe slavne, kvi1lsz є3si2 mjru, nbcnaz vsBmъ i3stočaz čudesA, i3 kzhkwvъ bhvъ, vseblaženne, ґpclъ. Tёmъ tvoю2 pamztь dost0йnw čti1mъ, pэsnosl0vzщe: gDenъ ґpcle, moli2 hrtA bGa, grэhHvъ njstavlenіe darovati prazdnuющыmъ lюb0vію svztyю pamztь tvoю2.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Vъ nap†sti mnogopletє1nnыz vpadъ t vr†gъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ, byreю njderži1mь bezči1slennыhъ sogrэšenій moi1hъ: i3 ćkw kъ teplomu zastuplenію i3 pokr0vu moemY, čctaz, ko pristaniщu pritekaю tvoeS blgosti. Tёmže, prečctaz, i3zъ tebє2 voploщennomu bezsёmennw moli1sz prilёžnw nj vsёhъ rabёhъ tvoi1hъ, neprestannw molsщihtisz, bcde prečctaz, molsщi є3go2 pri1snw, sogrэšenій njstavlenіe darovati vospэvaющыmъ dost0йnw slavu tvoю2.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Hrt0sъ, moS si1la, bGъ i3 gDь, čestnaz cRkovь bGolёpnw poetъ, vzыvaющi t smhsla či1sta, nj gDэ prazdnuющi.

S0lnca selenіe, hrtA syщagw svёta, i3 hramъ pokazalsz є3si2 vmэsti1telenъ togw2 svёtlosti, i3 nb7o, slavu b9ію čelovёkwmъ povёdaz.

Vo i3stlёvšee strastьmi2 čelovёčestvo tы2 vloženъ, b9іz s0lь, t hrtA, togw2 i3zsuši2 gni1lostь lю1tuю, bGovэщatelю dostoslavne.

Si1loю, fіljppe, hrt0voю ўkrэplsemь, demwnskagw polkA i3 ѕlovёrnыhъ kvi1lsz є3si2 si1lьnšій, syщыmъ na zemli2 vopіS ži1zni bžctvennыz blagovёstіe.

BGor0dičenъ: Pristaniщe blagoti1hoe hrt0sъ kvi2 vёroю i3 lюb0vію tS, i4stinnuю vLčcu vsenepor0čnuю, t s0vэsti či1stыz bcdu propovёdaющыmъ.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: B9іimъ svёtomъ tvoi1mъ, blže, ќtrenюющihъ ti2 dyšы lюb0vію njzari2, molю1sz, tS vёdэti, sl0ve b9ій, i4stinnago bGa, t mraka grэh0vnagw vzыvaющa.

Ćda dušegubi1telьnagw vražіz vračebnыmi tvoi1mi dlanьmi, bGoglag0live, i3zsuši1vъ smerton0snoю glubin0ю derži6mыz, lю1tыz bolёzni i3zbavlsz.

Ngnedohnovenenъ vesь kvi1lsz є3si2 parakli1tovыmъ našestvіemъ i3 blgodatію, fіljppe: i3zzsbšыz bezb0žіz zim0ю teplot0ю vёrы njživotvori1lъ є3si2.

Bli1zъ bhlъ є3si2 hrtA, daemыz ti2 zari2 nesredstvennw prіemlz, prosvэщaz kъ tebЁ pritekaющыz, i3 privodS tы6z sodёtelю tvoemY.

BGor0dičenъ: Sl0vomъ vs‰ sodёtelьstvuz, i3 mydrыmъ pr0mыslomъ njkormlsz є3di1nъ, ćkw h0щetъ, gDь, za blgoutr0bіe zi1ždetsz i3zъ tebє2, i3 pl0tь neskazannw, prečctaz, bыvaetъ.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Ćtъ bhstь, no ne ўderžanъ vъ persehъ ki1tovыhъ їHna: tv0й bo džbrazъ nosS, stradavšagw i3 pogrebenію davšagwsz, ćkw t čert0ga, t ѕvёrz i3zhde, priglašaše že kustwdji, hransщіi syєtnaz i3 lHžnaz, mi1lostь sію2 njstavili є3stE.

NJderžaщu i3 gubsщuю zrS prelestь vražію čelovёčeskій r0dъ, tvo‰ strёlы i3z8oщrє1nnыz ґpclы naprsgъ i3spusti1lъ є3si2, i3 razverzlъ є3si2 brє1nnaz ўstA ѕmjeva, vsёhъ t togw2 vreda i3 tli2, sp7se, i3scэlsz.

Vhšnimъ sіsnіemъ blistaz, kvi1lsz є3si2, ćkože m0lnіz, vselennэй svэtS, i3 ćkw gorA, sladostь i3skapaющaz, ćkw rosA bžctvennaz, sъ nb7sE padaющaz, ćkw ґpclъ i3zbranъ, dvanadesztoči1slennый p0lkъ i3spolnsz ў§nikHvъ hrt0vыhъ, vseblženne.

Nauči1vsz tvoeS taйnы glubinЁ bžctvennый ў§ni1kъ, ćkw rэkY mjra, navodnsющu sladosti pot0kъ, ćkw potoplsющuю volnY, slavu kzhkwvъ, tS propovёda veleglasnw, i3 tvoE slavnoe i3stoщanіe, blaže, є4že nj nasъ blagovэsti2.

BGor0dičenъ: Ўmerщvlsєmыz i3 gi1bnuющыz vs‰ smertію čelovёki, tы2, hrtA r0ždši netlёnnoe bezsmertіe, prizvalA є3si2 kъ ži1zni vёčnэй, i3 prosvэti1la є3si2 njmračє1nnыz, i3 svobodi1la є3si2, razrэši1vši ќzы tvedenіz našegw, vsepёtaz.

Kondakъ, glasъ }.

Pod0benъ: Ćkw načatki:

Ў§ni1kъ i3 drygъ tv0й podražatelь strti tvoeS, vselennэй bGa tS propovёda, bGoglag0livый fіljppъ: togw2 moli1tvami t vragHvъ prebezzak0nnыhъ cRkovь tvoю2 i3 vsskъ gradъ tv0й bcdeю soblюdi2, mnogomi1lostive.

Jkosъ: Struю2 sl0va podaždь mi2, gDi, vodn0e є3stestvo2 sodёzvый, serdce moE ўkrэpi2, blgoutr0bne, i4že zemlю ўtverdi1vый sl0vomъ tvoi1mъ, i3 prosvэti2 moE pomыšlenіe, svёtomъ, ćkw ri1zoю, njdэvazйsz, da glag0lю i3 poю2 podob†ющaz, i3 dost0йnw voshvalю2 tvoego2 ўg0dnika, mnogomi1lostive.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: DŽtrocы vъ vavmlHnэ peщnagw plamene ne ўbosšasz, no posredЁ plamene vverženi, njrošaemi poshu: blgoslovenъ є3si2, gDi, b9e ntє1cъ našihъ.

Ćkw svёtъ poslalsz є3si2 strэlы2 pod0bіemъ, ґpcle, svэtozarnыmi blist†nіi prosvэщaz vёroю zovyщыz: blgoslovenъ є3si2, gDi, b9e ntє1cъ našihъ.

Bogatыmi svэtoli6tіi bžctvennagw, blženne, propovёdanіz sіsz svёtlw, vo tmЁ syщыz pэsnopёti prosvэti1lъ є3si2: blgoslovenъ є3si2, gDi, b9e ntє1cъ našihъ.

Vit‡йskaz bueslHvіz i3 slovesnuю vsю2 lю1tostь krёpkimъ sl0vomъ vёrы pobэdi1vъ, pёlъ є3si2: blgoslovenъ є3si2, gDi, b9e ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: Vъ є3stestvahъ presyщestvennw, dv7o, dvyhъ rodilA є3si2 soedinennыhъ, čctaz, neslіsnnw hrtA, є3myže zovemъ: blgoslovenъ є3si2, gDi, b9e ntє1cъ našihъ.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Za zak0nы ntečєskіz blžennіi vъ vavmlHnэ ю4nošы, predbёdstvuющe, carю1ющagw njplevaša povelёnіe bezymnoe, i3 sovokypleni, i4mže ne svari1šasz ngnemъ, deržavstvuющemu dost0йnuю vospэvahu pёsnь: gDa p0йte dэlA, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Svёta tS mjra soverši2 n§ь svёtъ, sl0vo v3postasnoe, i3zbravый ґpcla t mjra, treblženne: i3 vowruži1vъ bžctvennoю si1loю svoeю, poslA ćkw nryžnika nepobэdi1ma, vopію1щa: gDa p0йte dэlA, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Si1loю bžctvennoю ўkrэplsemь, ґpcle, proti6vnыz polki2 pobэdi1lъ є3si2, svirёpoe njpolčenіe tёhъ razruši1vъ: mi1rъ bo, netstnый žrebій, vzemъ, mi1rnoe ўstroenіe nasadi1lъ є3si2 mjru, gDa vospэvaйte dэlA, vopіS, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Vseю lюb0vію prilэpi1lsz є3si2 voploщennomu sl0vu b9ію, ґpcle, ў§ni1kъ togw2 bhvъ, i3 b9ій slugA, i3 taйnoglag0lьnikъ: tonyduže, t negw2 p0slanъ vo kzhki, propovёdalъ є3si2 є3gw2 prišestvіe, gDa p0йte, vopіS, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

BGor0dičenъ: Vesь soedini1sz pače razuma neizmёnnw vsemY čelovёčestvu, prebžctvennый vo ўtr0bэ tvoeй, vses™az dv7o. Tёmže vo dvY є3stєstvY znaetsz hrt0sъ, є3di1nъ shй nboE. E#myže poю1щe, vopіemъ: gDa p0йte dэlA, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: BGa čelovёkwmъ ne vozm0žno vi1dэti, na neg0že ne smёюtъ či1ni ѓgGlьstіi vzirati: tob0ю bo, vsečctaz, kvi1sz čelovёkwmъ sl0vo voploщenno. E#g0že veličaющe, sъ nbcnыmi vHi tS ўblžaemъ.

Nhnэ neizrečennыz slavы i3 svёta nevečernzgw spod0bivsz, i3dёže neizglag0lannoe є4stь veselіe, i3dёže radostь neprestannaz vъ cRkvi pervoroždennыhъ, i3dёže pravednыhъ selє1nіz. Za vs‰ hrtіanы moli1sz, fіljppe vsemydre.

Ўkrašenъ dobr0toю ќmnagw blagolёpіz, i3 crtvіz vэncemъ njbloženъ, bGomydre, i3 bogatыmi svэtoda‰nіi, fіljppe, prosvэщaemь presyщestvennagw svёta sіsnьmi, raduzsz vLki tvoegw2 prest0lu, blaženne, predstoi1ši.

So ґpclы vsёmi čestnhmi, i3 prbrHki i3 strastotє1rpcы, fіljppe, prpdbnыmi, їer†rhi i3 pravednыmi, sъ bcdeю moli2 razrэšenіe grэhHvъ mn0gihъ i3 pregrэšenій dati njčiщenіe vёroю svэton0snuю i3 bžctvennuю pamztь soveršaющыmъ tvoю2.

BGor0dičenъ: Voploщenno sl0vo, prežde bezpl0tno syщo, dv7o m™i, rodilA є3si2. Segw2 radi tS gDьstvennw bcdu vsi2 blagočestnw slavimъ, i4stinnэйšee tebЁ naricanіe prinossщe, čctaz: th bo vёrnыhъ spasenіz k0renь prebыvaeši.

Svэti1lenъ:

Pod0benъ: D¦omъ vo s™i1liщi:

Tečenіe krasnыhъ tvoi1hъ n0gъ, fіljppe, vozvrati1vъ, kъ šestvію nbcnomu vozšelъ є3si2 raduzsz, i3 trbcэ predstavъ, vo nc7Ё vi1diši sn7a i3 d¦a bžctvennago. Segw2 radi vёroю vsesvzщennuю tvoю2 i3 bžctvennuю prazdnuemъ pamztь. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Strašnagw i3spыtanіz vospominaю časъ: mn0žestvo bo dёlъ moi1hъ ўžasaetъ i3 ўstrašaetъ mS. No ўщedri, prečctaz, teploю tvoeю moli1tvoю, i3 daždь mi2 spasenіe: є3li1kw bo h0щeši, i3 tvori1ši, ćkw bGa r0ždši, blgoslovennaz marje.

Na hvali1tehъ stіhi6rы, na d7, glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

Q preslavnagw čudesE! Rы6bы i3nogdA lovsй ґpclъ, čelovёkwvъ lovecъ bhstь, bGoproizvedennый, slovesъ mrežeю kzhki ўlovi2, krtA ќdiceю mjrъ vozvlečE. Q kakovY lovi1tvu bGu prinesE bGodёlatelь! E#gHže pamztь nhnэ prazdnuemъ.

Q preslavnagw čudesE! T bGa p0slanъ posredЁ volkHvъ, ćkw nvčA, nebosznennw prohoždaše ґpclъ fіljppъ, ѕvёri ѓgncы vёroю kvi2, mjrъ bžctvennw prestіhjйstvova. Q dёlъ vёrы! Q si1lъ i3zsщnэйšihъ! E#gHže moli1tvami, hrtE, spasi2 dyšы našz, ćkw є3di1nъ blgoutr0benъ.

Q preslavnagw čudesE! Kladzzь, točaщій ži1znь, mydrostnыmъ čerpanіemъ, syщыmъ vъ mjrэ bhstь ґpclъ fіljppъ. T negHže strui6 dogmatwvъ i3sh0dztъ, t ni1hže čudesъ bыstrinы6 pіemъ. Q kwli1ka sodёz str†šnaz čudesA bGodёlatelь! E#gHže pamztь vёroю slavimъ.

Glasъ v7. Samoglasna:

Nbcnaz čaša kvi1lsz є3si2 mydrosti, d¦a bo pokazalsz є3si2 nbi1telь krasnaz, i3 i3zreklъ є3si2 dobrodёteleй i4stinu, zemnы6z ўlovi1vъ ќmnoю ќdiceю mydrosti b9іz. Tёmъ m0limъ tS, ґpcle fіljppe, moli1sz nj dušahъ našihъ.

Slava, glasъ G:

Rhbъ lovi1tvu vъ čelovёču lovi1tvu preloži1vъ, syщыz vo glubinЁ prelesti, nevodomъ i3zvlekъ tainstvennыmъ, fіljppe ґpcle, vesь mjrъ ўlovi1lъ є3si2, i3 ў§telю tvoemY hrtY privelъ є3si2. Tёmъ m0limъ tS: moli1sz є3mY neprestannw, spasti2 dyšы našz, vёrnw tvorsщihъ vsečestnyю pamztь tvoю2.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Bcde, predstatelьnice vsёhъ molsщihsz tebЁ, tob0ю derzaemъ, i3 tob0ю hvalimsz, i3 kъ tebЁ vsE ўpovanіe naše є4stь, moli2 r0ždšagosz i3zъ tebє2, za nepotrє1bnыz rabы6 tvo‰.

Slavosl0vіe veli1koe. Troparь.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

TS hodataйstvovavšuю:

I# tpystъ.

Na lіturgji, Blžє1nna ґpcla, pёsnь G i3 ѕ7.

Prokjmenъ, glasъ }:

Vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i4hъ, i3 vъ koncы2 vselennыz glag0lы i4hъ.

Stjhъ: Nb7sA povёdaюtъ slavu b9ію: Ґpclъ kъ korjnfznwmъ, začalo rla.

Ґllilyіa, glasъ №: I#spovёdztъ nb7sA čudesA tvo‰, gDi.

E#đlіe їwanna, začalo ѕ7.

Pričastenъ: Vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i4hъ:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.