NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Noemvrіa №i

S™agw i3 blžennagw maxjma ю3r0divagw, mosk0vskagw čudotv0rca.

Na veli1cэй večerni, Blženъ myžъ: Stіhi6rы s™agw, na ѕ7, glasъ d7:

Ю#r0divыmi pritvorє1nіi mudrecA ѕl0bы njbezymilъ є3si2, blženne, soveršaz sl†vnaz, dёйstvuz znamєnіz, demwnы tgonsz, prosvэщaz syщыz vъ noщi2 grэh0vnэй, dž§e, i3 ќmъ nesmuщenъ, posredЁ m0lvъ soblю1lъ є3si2, maxjme, bezstrastіe t bGa prіi1mъ.

Svёta nezahodi1magw zri1telь bhvъ, dž§e, mіrski1mi krasotami ne voshotёlъ є3si2 naslaždatisz, i3 pl0tь prezrёvъ, priradёlъ є3si2 nj duši2, i3 toS dobrodёteleй svёtlostію svэщY ўkrasi1vъ, nezahodi1mыmъ sіsnіemъ nj blistaemь, gDevi predstoS, nj nasъ moli1sz, svzщennoe tvoE prestavlenіe prazdnuющihъ.

Sosydъ s™agw d¦a njsvzщenъ sotvori1lъ є3si2 sebE, dž§e. Segw2 radi i3 kъ podvigHmъ prilёžnw vperi1vъ ќmъ, maxjme, i3 na dysэhъ neči1stыhъ vlastь prіi1mъ, bGon0se, si1hъ moli1tvoю ўzzvlseši, i3 t čelovBkъ tg0niši: i3 nhnэ prt0lu vsёhъ cRS predstoi1ši, nj nasъ molssz, vёrnw tS slavzщihъ.

Slava, glasъ }:

Čelovёče b9ій maxjme čydnый, tы2 ќbw vozšedъ na lёstvicu dobrodёteleй, po neйže všelъ є3si2 kъ g0rnemu їerli1mu, i3 tamw ўzrёlъ є3si2 želaemago hrtA: є3gHže radi pl0tь tvoю2 i3znuri1lъ є3si2, i3 tёlo mertvennoe na bezsmertnuю ži1znь i3zmэni1lъ є3si2. I# nj nasъ neprestannw moli1sz, darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

CRь nbcnый:

Vh0dъ. Prokjmenъ dnE. Čtє1nіz tri2.

Premydrosti solomHnovы čtenіe. (GlavA G.)

Pravednыhъ dyšы vъ rucЁ b9іeй, i3 ne prik0snetsz i4hъ myka. Nepщevani bhša vo nčesёhъ bezymnыhъ ўmreti, i3 vmэni1sz njѕloblenіe i3sh0dъ i4hъ: i3 є4že t nasъ šestvіe, sokrušenіe, nni1 že sytь vъ mi1rэ. I$bo predъ licemъ čelovёčeskimъ ѓщe i3 myku prіi1mutъ, ўpovanіe i4hъ bezsmertіz i3sp0lneno, i3 vmalэ nakazani bhvše, veli1kimi blagodёtelьstvovani bydutъ, ćkw bGъ i3skusi2 |, i3 njbrёte i5hъ dostHйnы sebЁ. Ćkw zlato vъ gorni1lэ i3skusi2 i5hъ, i3 ćkw vsepl0dіe žertvennoe prіstъ |. I# vo vremz posэщenіz i4hъ vozsіsюtъ, i3 ćkw i4skrы po steblію potekytъ. Sydztъ kzhkwmъ, i3 njbladaюtъ lюdьmi2, i3 vocRi1tsz gDь vъ ni1hъ vo vёki. Nadёющіisz nanь razumёюtъ i4stinu, i3 vёrnіi vъ lюbvi2 prebydutъ є3mY: ćkw blgodatь i3 mi1lostь vъ prepod0bnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Premydrosti solomHnovы čtenіe. (GlavA є7.)

Pravєdnicы vo vёki živytъ, i3 vъ gDэ mzdA i4hъ, i3 popečenіe i4hъ ў vhšnzgw. Segw2 radi prіi1mutъ crtvіe blagolёpіz, i3 vэnecъ dobr0tы t ruki2 gDni: zanE desni1ceю pokrhetъ |, i3 mhšceю zaщiti1tъ i5hъ. Prіi1metъ vseoryžіe rvenіe svoE, i3 vowruži1tъ tvarь vъ mestь vragHmъ. NJblečetsz vъ bronS pravdы, i3 vozloži1tъ šlemъ, sydъ nelicemёrenъ: prіi1metъ щi1tъ nepobэdi1mый prepod0bіe: powstri1tъ že naprasnый gnёvъ vo nryžіe: spob0retъ že sъ ni1mъ mjrъ na bez{mnыz: p0йdutъ pravol{čnыz strёlы mHlnіinы, i3 ćkw t blagokrygla lyka nblakHvъ na namёrenіe poletstъ: i3 t kamenometnыz ćrosti, i3sp0lnь padytъ gradы: voznegodyetъ na ni1hъ vodA morskaz, rёki že potopstъ | naglw. Soproti1vъ stanetъ i5mъ dyhъ si1lы, i3 ćkw vi1horъ razvёetъ i5hъ: i3 njpustoši1tъ vsю2 zemlю bezzak0nіe, i3 ѕlodёйstvo prevrati1tъ prest0lы si1lьnыhъ. Slhšite u5bo, carіe, i3 razumёйte: navhknite, sudіi6 koncє1vъ zemli2. Vnuši1te deržaщіi mn0žєstva i3 gordsщіisz nj nar0dэhъ kzы6kъ: ćkw danA є4stь t gDa deržava vamъ, i3 si1la t vhšnzgw.

Premydrosti solomHnovы čtenіe. (GlavA d7.)

Pravednikъ, ѓщe posti1gnetъ skončatisz, vъ pok0i bydetъ. Starostь bo čestnA ne mnogolёtna, nižE vъ čislЁ lёtъ i3sčitaetsz: sэdi1na že є4stь mydrostь čelovёkwmъ, i3 v0zrastъ starosti, žitіE neskvernoe. Blagoug0denъ bGovi bhvъ, vozlю1blenъ bhstь, i3 živhй posredЁ grBšnikъ prestavlenъ bhstь. Voshiщenъ bhstь, da ne ѕl0ba i3zmэni1tъ razuma є3gw2, i3li2 lestь prelьsti1tъ dyšu є3gw2. Račenіe bo ѕl0bы pomračaetъ dHbraz, i3 parenіe p0hoti premэnsetъ ќmъ neѕl0bivъ. Skončavsz vmalэ, i3sp0lni lBta dHlga: ўg0dna bo bЁ gDu dušA є3gw2: segw2 radi potщasz t sredы2 lukavstvіz: lю1dіe že vi1dэvše, i3 ne razumёvše, nižE položi1vše vъ pomыšlenіi takov0e: ćkw blagodatь i3 mi1lostь vъ prepod0bnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ v7.

Pod0benъ: D0me є3vfrafovъ:

D0mъ i3 žili1щe d¦a pres™agw, premydre maxjme, bhlъ є3si2. Tёmže i3 nasъ d0mы togw2 sodёlaй, s™yю tvoю2 pamztь počitaющihъ.

Stjhъ: Vozveseli1tsz prvdnikъ nj gDэ, i3 ўpovaetъ na negw2.

ŽitіE tvoE, ćkw s0lnce, vъ serdcA vёrnыhъ vozsіS, čudesA i3spuщaz. Tёmže i3 nasъ svёtomъ nevečernimъ njzari2, vsečestnyю tvoю2 pamztь počitaющihъ.

Stjhъ: Prvdnikъ, ćkw fjnіxъ, procvэtetъ, ćkw kedrъ, vъ lіvanэ, ўmn0žitsz.

Ne prestaй molssz, maxjme, nj pri1snыhъ tvoi1hъ rabёhъ, ±že duh0vnыmъ tvoi1mъ žitіemъ prosvэti1lъ є3si2: da vsi2 čestn0e tvoE prazdnestvo veselsщesz počitaemъ.

Slava, glasъ ѕ7:

Rači1telь bhvъ, dž§e, nbcnagw žitіS, i3 ravnostostelь bezpl0tnыhъ si1lъ, maxjme preblženne, rwssjйskoe ўtverždenіe, mosk0vskій svэti1lьniče, i3 vselennыz ўdobrenіe prіidi2 nhnэ kъ namъ, prazdnuющыmъ presvёtluю pamztь tvoю2 prіimi2 maloe naše molenіe, i3sprosi2 namъ ў hrtA mi1rъ i3 velію mi1lostь.

I# nhnэ:

Bcde, tы2 є3si2 lozA i4stinnaz:

Troparь, glasъ є7:

Nagot0ю tэlesnoю i3 terpёnіemъ njbnaži1lъ є3si2 vr†žіz kov†rstvіz, njbličaz nepod0bnoe є3gw2 dэsnіe: ѕёlьnэ straždA s0lnečnый varъ, i3 n{ždnыz veli6kіz stydєni, mraza i3 ngnS ne čylъ є3si2, b9іeю p0moщію pokrыvaemь, maxjme premydre: nj vёroю tvorsщihъ pamztь tvoю2 čestnw, i3 ўserdnw pritekaющihъ kъ racэ moщeй tvoi1hъ, moli2, i3zbavitisz t bёdъ, i3 padenіz i3zbэžati.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ voskrnъ, po glasu.

Na ќtreni, na BGъ gDь, troparь t0йže.

Po №-й kafjsmэ, sэdalenъ, glasъ, є7.

Pod0benъ: Sobeznačalьnoe:

Tverdago ґdamanta, i3 stolpA nepokolebi1ma vražіimi prilHgi, bGon0snago maxjma pёsnьmi počti1mъ: terpёnіemъ bo voi1stinnu posrami1vša soproti1vnago vragA, i3 bezъ vёsti є3go2 sotvori1vša, i3 nhnэ molsщasz t spasenіi dyšъ našihъ. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Ўžasno čydo začatіz, i3 neskazanenъ džbrazъ ržctvA, vъ tebЁ poznasz, prisnodv7o čctaz, ўžasaetъ m0й ќmъ, i3 ўdivlsetъ p0mыslъ: slava tvoS, bcde, vo vsёhъ prostresz, ko spasenію dyšъ našihъ.

Po v7-й kafjsmэ, sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Sk0rw predvari2:

Post0mъ i3 vozderžanіemъ, i3 na zemli2 leganіemъ, ўvzdi1lъ є3si2 plotsk‡z str†sti, dyšu že prosvэti1lъ є3si2, i3 na nb7sёhъ t hrtA veli1ko vozmezdіe vosprіslъ є3si2. Tёmъ blagougodi1lъ є3si2 bGu, dost0inъ sosydъ čudesъ i3 po konči1nэ kvi1lsz є3si2 pritekaющыmъ kъ racэ moщeй tvoi1hъ, maxjme preblženne, moli2 hrtA bGa, grэhHvъ njstavlenіe darovati čtyщыmъ lюb0vію svztyю pamztь tvoю2. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

NJbnovi1la є3si2, čctaz, bžctvennыmъ ržctv0mъ tvoi1mъ, i3stlёvšee vo strastehъ zemnor0dnыhъ mertvennoe suщestvo2: i3 vozdvi1gla є3si2 vs‰ t smerti kъ ži1zni netlёnіz. Tёmže tS po d0lgu blaži1mъ vsi2, dv7o preproslavlennaz, ćkože proreklA є3si2.

Po Hvali1te i4mz gDne, pripёvъ:

Ўblžaemъ tS, s™hй pravednый maxjme, i3 čtemъ svztyю pamztь tvoю2: th bo m0liši za nasъ hrtA bGa našego.

Pal0mъ i3zbrannый: Blženъ myžъ, bosйsz gDa:

Po polmelei sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Sk0rw predvari2:

Kvi1lsz є3si2 čydenъ vъ terpёnіi tvoemъ, vssčeski hrt0vi ўgodi1lъ є3si2, preblženne maxjme, mydroю mhslію ўtverdi1lъ є3si2 dyšu tvoю2, porab0tivъ plotsk†z mudrov†nіz dyhu, i3 i3zbravъ dHbraz, є4že bGa radi truždatisz, myžeski glag0lalъ є3si2: ѓщe i3 ćra zimA, no sladokъ raй: bolёzneno є4že truždatisz, no blženno vosprіstіe. Tёmže, preblženne, moli2 hrtA bGa, spasti2 dyšы našz. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

TebE veličaemъ, bcde, vopію1щe: tы2 є3di1na blgoslovennaz: i3zъ tebє1 bo neizrečennw rodi1sz hrt0sъ bGъ našъ.

Stepє1nna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa.

Prokjmenъ: Vozveseli1tsz prvdnikъ nj gDэ i3 ўpovaetъ na nego2.

Stjhъ: Ўslhši, b9e, glasъ m0й, vnegdA moli1timisz kъ tebЁ.

Vsskoe dыhanіe:

E#đlіe matfea, začalo m7g.

Po n7-mъ palmЁ stіhi1ra, glasъ }:

Čelovёče b9ій maxjme čydnый, tы2 ќbw vozšedъ na lёstvicu dobrodёteleй, po neйže vozšelъ є3si2 kъ g0rnemu їerli1mu, i3 tamw ўzrёlъ є3si2 želaemago hrtA: є3g0že radi pl0tь tvoю2 i3znuri1lъ є3si2, i3 tёlo mertvennoe na bezsmertnuю ži1znь i3zmэni1lъ є3si2. I# nj nasъ neprestannw moli1sz, darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

KanHnъ, Glasъ d7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: M0rz čermnyю puči1nu, nevlažnыmi stopami, drevnій pэšešestvovavъ ї}lь, krestoobraznыmi mwmseovыma rukama, ґmali1kovu si1lu vъ pusthni pobэdi1lъ є4stь.

Pričastіemъ є4že kъ bGu, prpdbne, svёtъ bhlъ є3si2, i3 kъ nemY tluči1vsz, maxjme blaženne, želanіemъ kraйnimъ, blagi6mъ nadeždamъ svoi6mъ, dž§e, i3spolnenіe prіslъ є3si2.

Želanіemъ, є4že kъ bGu, raspalaemь, mjrъ njstavilъ є3si2, spytnika, dž§e, njbrёtъ hrtA, maxjme slavne, sъ ni1mže stezю2 prošelъ є3si2 spasi1telьnuю, raduzsz.

NJbogati1tisz nikakože i3stoщaemыmi vozželёvъ, bogatstvo i3 slavu vremennuю, mydre, i3 pi1щu mimotekyщuю, i3 mіrsk0e dostosnіe, doblemydrennw tri1nulъ є3si2.

BGor0dičenъ: Krasnuю i3 i3zbrannuю i3 vsečestnyю razumёvъ tS sn7ъ b9ій, prenepor0čnaz, sn7ъ tv0й bhstь, shnы sotvori2 blagodatію, bcde, čtyщыz tS.

I$nъ kanHnъ. Glasъ d7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Trіstatы krBpkіz, roždeйsz t dv7ы, bezstrastіz vo glubinЁ duši2 tričastnoe potopi2, molю1sz: da tebЁ, ćkw vъ tmmpanэ, vo ўmerщvlenіi tэlesE pobёdnoe vospoю2 pёnіe.

Podaždь mi2, hrtE, d¦a tvoegw2 blgodatь, da po dostosnію vospoю2 pёsnь n0vu t ўstenъ moi1hъ, vъ pamztь tvoegw2 ўg0dnika maxjma preblažennagw.

I$že krestъ na ramo vzemъ, blženne, i3 želaemagw ti2 ntečestva dosti1gъ g0rnzgw їerli1ma, i3 vъ nemъ so ѓgGlы likyeši, ю3r0de premydrый, moli1sz nj nasъ, čtyщihъ pamztь tvoю2 vsečestnyю.

Byйstvomъ premэni1vъ mіrsk0e mudrovanіe, dž§e, nepokrovenno tёlo i3mёz, blaženne, pokrhй našz str†sti, bGomydre, da tvoi1mi moli1tvami t bёdъ i3zbavlsemsz.

BGor0dičenъ: Ўspi2 duši2 moeS svirёpuю volnY, ćkw mn0žestvo pregrэšenій, i3skušenій i3 pečali, vLčce, vostaša na mS. No sama mz spasi2.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Veseli1tsz nj tebЁ cerkovь tvoS, hrtE, zovyщi: tы2 moS krёpostь, gDi, i3 pribёžiщe i3 ўtverždenіe.

Ўserdnw kъ mhslєnnыmъ sovlečesz dэsnієmъ, pobэždaz vr†žіz polki2 bžctvennыmъ pos0bіemъ d¦a.

Ranami i3 moli1tvennыmъ vozderžanіemъ, i3 bіє1nіi, prepod0bne, str†sti mіrsk‡z, dž§e maxjme, ўzzvi1lъ є3si2.

Ўmori1ša vragA pHstnicы tvoi2, ї}se, ўmerщvlenіe radostnw, vLko, tvoE živon0snoe vozželёvše.

BGor0dičenъ: I#zbavlsющago čelovёki preslušanіz, lю1tagw padenіz, vsemY vin0vnago, čctaz i3 vsenepor0čnaz, rodilA є3si2.

I$nъ.

Їrm0sъ: Lykъ si1lьnыhъ i3znem0že, i3 nemoщstvyющіi prepossašasz si1loю: segw2 radi ўtverdi1sz vъ gDэ serdce moE.

Ўm0mъ vesь kъ premjrnыmъ vzemsz, blženne, ю3r0dъ prozvalsz є3si2, dž§e: i3 nasъ ўmovrednыhъ sohrani2, da nevreždeni prebydemъ koznьmi2 čuždagw, i3 tebE ўblažaemъ, maxjme preblaženne.

Varomъ s0lnečnыmъ njpalsemь, dž§e, i3 nasъ pali1mыhъ grэh0vnыmi strastьmi2, njrosi2 tvoi1mi moli1tvami: da neprestannw vospэvaemъ pamztь tvoю2, maxjme prehvalьne.

Zim0ю tomi1mь, svste, nebreglъ є3si2 nj tёlэ perstnэmъ i3 nhnэ naslaždaešisz raйskіz dobr0tы: i3 namъ prosi2 njstavlenіz njѕl0blєnnыmъ prilHgi čuždagw, da tebE ўblažaemъ, dž§e bGomydre.

BGor0dičenъ: Ćže є3di1na vъ napastehъ i3 sk0rbehъ zaщiщaющi, podъ kr0vъ tv0й, prečctaz, pribёgša teplэ, prіimi2, ćkw preblgaz, є4že t serdca moegw2 molenіe.

Sэdalenъ, glasъ }:

Svёtomъ bžctvennыmъ njzarsemь, vъ pytь, vedyщій kъ bžctvєnnыmъ sіsnієmъ, hodi1lъ є3si2, vёrnw, dž§e prpdbne, i3 vražіihъ tbёglъ є3si2 prilHgъ, i3 shnъ svёta i3 dnE kvi1lsz є3si2, maxjme bGoblaženne.

Slava, glasъ t0йže.

Pod0benъ: Povelёnnoe:

§e bGomydre i3 preblaženne maxjme, kr†snaz mjra segw2 ćkw ўmetы vmэni1vъ, vesь ўm0mъ i3zmэni1vsz, i3zmёnšemusz nasъ radi hrtY poslёdovalъ є3si2, i3 ю3r0dъ є3gw2 radi nareklsz є3si2, i3 t nerazymnыhъ skHrbi preterpёlъ є3si2. I# nhnэ nj nasъ moli1sz, pamztь tvoю2 vёrnw slavzщihъ, prehvalьne.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Predstatelьnice vёrnыhъ, bGorodi1telьnice, skorbsщihъ radoste, i3 plačuщihъ veli1koe ўtэšenіe, t čreva tvoegw2, dv7o, vses™agw preestestvennw r0ždšagosz, neprestannw moli2 sъ maxjmomъ preblažennыmъ, i3zbaviti nasъ vъ časъ i3spыtanіz, lю1tagw njsuždenіz.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Voznesena tS vi1dэvši cRkovь na krtЁ, slnce pravednoe, stA vъ či1nэ svoemъ, dost0йnw vzыvaющi: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Soedini1vsz kъ stezЁ pravdы, vъ bGospasaemый b9estvennый gradъ všelъ є3si2, prpdbne, spasi1telьnыmъ sіsnіemъ njbogati1vsz.

E#dinoobraznый, prpdbne, smhslъ bGon0snый vi1dэvъ, bžctvennыmi povэstьmi2, i3 bžctvennoю ndeždeю njdёzlsz є3si2.

Serdce tvoE skrižalь njčiщenu, s™ago d¦a blgodatь njbrёtši, dž§e, napisA soveršennoe bezstrastіe i3 lюb0vь nelicemёrnu.

BGor0dičenъ: Sэdsй na prest0lэ prevoznesennэ heruvjmstэmъ, ćkw prt0lъ tS i3mёz na rukЁ tvoeй poči2, marje bGonevёsto, preproslavlennый bGъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: LюbvE radi, щedre, tvoegw2 džbraza, na krtЁ tvoemъ stalъ є3si2, i3 rastazšasz kzhcы: th bo є3si2, člvэkolю1bče, krёpostь moS i3 hvalenіe.

LюbvE sr0dnikwvъ treklsz, blaženne, lюb0vію hrt0voю ўzzvlsemь, i3 pl0tь, ćkože rabhnю, d¦ovi pokori1vъ, nadъ strastьmi2 carь pokazalsz є3si2, dž§e, i3 nasъ, plэnennыhъ grэh0vnыmi strastьmi2, svobodi2, bGomydre.

Stezeю prisk0rbnagw puti2 šestvovavъ, blženne, i3 prostrannagw žili1щa došedъ, sъ bezpl0tnыmi likovstvovati spod0bilsz є3si2, dž§e bGon0se.

Vlastь prіi1mъ na dusёhъ neči1stыhъ, dž§e maxjme, si1hъ t čelovBkъ progonseši, vsskimi ned{gi bolsщыz i3scэlэvaeši, sъ vёroю prihodsщыz kъ racэ moщeй tvoi1hъ.

BGor0dičenъ: Mi1losti tvoeй spod0bi mS, blagomi1lostivnoe sl0vo r0ždši, i3 nhnэ, vLčce, pribэgaющa mS kъ tebЁ spasi2.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Tы2, gDi, m0й, svёtъ vъ mjrъ prišelъ є3si2, svёtъ s™hй, njbraщazй i3zъ mračna nevёdэnіz, vёroю vospэvaющыz tS.

Presvёtluю zarю2, maxjme, prіi1mь, ćkw s0lnce kvi1lsz є3si2, i3 demwnskuю tmY tgnalъ є3si2, dostoslavne.

Tvoi1mъ želanіemъ, hrtE, tvergъ vsE prpdbnый želanіe tэlesnoe, ćkože sgrebіe mіrsk0e ttrzsE.

Si1loю bžctvennoю dyšu ўkrэpi1vъ, vъ mjrъ vseli1lsz є3si2, njpustэvaz str†sti, dž§e bGomydre maxjme.

BGor0dičenъ: Račenіe prestA tlёnnoe, dv7a bo netlёnnw rodi2 bGa sl0va, pače є3stestvA i3 sl0va dv7a prebыvaetъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Vozsіsй mi2, gDi, svёtъ povelёnій tvoi1hъ, ćkw kъ tebЁ dyhъ m0й ќtrenюetъ, i3 poetъ tS: th bo є3si2 bGъ našъ, i3 kъ tebЁ pribэgaю, cRю2 mi1ra.

Ю#r0dъ kvi1lsz є3si2 i3zvolenіemъ, dž§e, i3 džnomu di1vnomu ґndreю poslёdovalъ є3si2. I# ćkože t0й vi1dэ duh0vnыma nči1ma bcdu na vozdysэ, za mjrъ molsщuюsz: th že nhnэ zri1ši s™yю trbcu, molssz neprestannw nj dušahъ našihъ.

Revni1telь bhvъ di1vnomu smmeHnu, pusthnю i3 sverstnika njstavlьšemu, i3 ю3r0dstvo na sS vozloži1všemu, i3 g0rnіz mitrop0lіi dosti1gšu, sъ ni1mže nhnэ i3 tы2 naslaždaešisz, i3 nasъ pominaй prazdnuющihъ pamztь tvoю2 vsečestnyю.

Vtorhй tverdisl0vъ vъ rwssji pokazalsz є3si2, dž§e maxjme, nepokroveno tёlo i3mёz, pokrhй nasъ pokr0vomъ moli1tvъ tvoi1hъ, da ne ўzzvi1tъ nasъ ўzzvi1vый praotca prestuplenіemъ.

BGor0dičenъ: T k0rene i3st0čnikъ, i3 vinY netlёnіz, tS, dv7o, vsi2 vёrnіi hvalami počitaemъ: th bo v3postasnoe namъ bezsmertіe rodilA є3si2.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Požry ti so glasomъ hvalenіz, gDi, cRkovь vopіetъ ti2, t bэs0vskіz kr0ve njči1щšisz, radi mi1losti t rebrъ tvoi1hъ i3stekšeю kr0vію.

Ќmъ tv0й vesь kъ bGu prostiraz neprestannыmi poučє1nіi, plotskyю lюb0vь ne poщadёlъ є3si2, blgi1hъ tebЁ hodataйstvu, maxjme, prisvoenіe.

Ni skvernы, ni vraski prіslъ є3si2, blaženne, posredЁ tebЁ mjra živyщu, čestnhmi že pače molьbami tvoi1mi njčiщaeši t duševnыz skvernы pritekaющыz.

Tы2 plotski1hъ mudrovanій vhšše i3mёz p0mыslъ, ne ўzzvi1lsz є3si2 posredЁ ženъ njbnažaemь: bezstrastіz bo ndeždeю, maxjme, njdёzlsz є3si2.

BGor0dičenъ: Ўstы6 i3 p0mыslomъ i3 serdcemъ, pres™az bcde, tS propovёduemъ: tob0ю bGu primiri1homsz, trinovennіi prestuplenіemъ pervэe praotca.

I$nъ.

Їrm0sъ: NJčiщenіe namъ, hrtE, i3 spasenіe, vLko, vozsіslъ є3si2 t dv7ы, da, ćkw pror0ka t ѕvёrz morskagw perseй їHnu, t tli2 i3shiti1ši vsego2 ґdama vser0dna padšago.

Na bezstrastіz g0ru vozšedъ dobrodёtelьmi, na vragi2 hrab0rnikъ čydenъ pokazalsz є3si2: i3 nhnэ moli1sz hrtY bGu, njbъ ntečestvэ našemъ, ćkw da tvoi1mi moli1tvami proti1vnіi pobэždaюtsz.

Čudesъ i3st0čnikъ raka tvoS kvi1sz, maxjme blaženne, t nesže nbi1lьnw vsi2 pritekaющіi prіemlюtъ tэlesє1mъ zdravіe, i3 dušamъ spasenіe tvoi1mi moli1tvami.

Premydrostію razuma njb8stъ, dž§e, syetnuю mydrostь byйstvomъ preminylъ є3si2: i3 ўtaє1naz t mydrыhъ i3 razymnыhъ, trbčeskimъ blagovolenіemъ poznalъ є3si2.

BGor0dičenъ: Mwmseй vъ kupinё tz vi1dэ, vъ gorЁ prіemlющu nesterpi1mый bžctvA džgnь newpalьnw: tёmъ tS vsi2 pёsnьmi veličaemъ.

Kondakъ, glasъ v7:

Vhšnіz krasotы2 želaz, ni6žnіz sladwsti i3 tэlє1snaz njdэ‰nіz vъ ničt0že vmэni1lъ є3si2, i3 nestzžanіe pače syetnagw mjra vozlюbi1lъ є3si2. ЃgGlьskoe žitіE prohodS, skončalsz є3si2, blženne maxjme: sъ ni1miže hrtA moli2 neprestannw nj vsёhъ nasъ.

Jkosъ: ЃgGlъ na zemli2 žitіemъ pokazavsz, ѓgGlьskіz polki2 ўdivi1lъ є3si2, i3 demwnы ўstraši1lъ є3si2, i3 čelovёki prosvэti1lъ є3si2 čudesъ tvoi1hъ zarsmi, bGon0se i3 preblaženne dž§e našъ maxjme. I# nhnэ nasъ vrazumi2 vospэvati pёsnь kъ tvoemY hvalenію, radostnыmъ glasomъ si1ce glag0lющihъ: raduйsz, njstavivый tlёnnoe mudrovanіe, i3 prіemый netlёnnый vэnecъ: raduйsz, terpэli1vый dušeю: raduйsz, cэlomydrennый razumomъ i3 kъ bGu vozzrёnіemъ: raduйsz, pred0blій ю3r0de, i4že ѕlok0znennago vragA podъ nogami sotrhй: raduйsz, ćkw ni1žnee mudrovanіe njstavlь, i3 vhšnzgw crtvіz dosti1gій: raduйsz, cэli1telю bolёzneй, i3 tgoni1telю strasteй: raduйsz, maxjme blaženne, molS neprestannw nj vsёhъ nasъ.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Vъ peщi2 ґvraamstіi džtrocы persjdstэй, lюb0vію blagočestіz pače, neželi plamenemъ njpalsemi, vzыvahu: blgoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS, gDi.

Soderži1mь hrt0voю pod0bnw, dž§e, bžctvennoю lюb0vію, drugi1hъ spasti2 radostnw vesь samъ sz, vopіS, i3zdalъ: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Sъ nb7sE tebЁ podannuю, dž§e, prіi1mъ pi1щu, seю prepitalъ є3si2 blagopok0rnw prіemlющыz tvo‰ povelBnіz, i3 d0lu vlekyщій grёhъ njstavlsющыz, blaženne.

Poslёdovavъ ntečєskimъ predanієmъ, dž§e mydre, pagubы trinovenіe zapovёda zovyщыmъ: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: Vhšnzgw njsvzщennoe bžctvennoe selenіe, raduйsz, tob0ю bo dadesz radostь, bcde, zovyщыmъ: blgoslovena tы2 vъ ženahъ, vsenepor0čnaz vLčce.

I$nъ.

Їrm0sъ: Spashй vo ngni2 ґvra†mskіz tvo‰ džtroki, i3 haldє1i ўbi1vъ, ±že pravda pravednw ўlovlsše: prepёtый gDi, b9e ntє1cъ našihъ, blgoslovenъ є3si2.

Pričastіemъ s™agw d¦a prosvэщenъ, blženne, i3zmэni1vsz dobr0tы tэlesnыz, i3 poz0rъ bhvъ čelovёkwmъ, nepokroveno tёlo tlёnnыmi njdeždami i3mёz, hrtY vopіslъ є3si2: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

NiщetY i3 ю3r0dstvo i3zv0livъ, prpdbne, nasъ radi njbniщavšagw, i3 segw2 legkій kremъ na ramena vzemъ, tomY poslёdovalъ є3si2, hrtY vopіS: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Ѕlomydragw vragA kHzni premudri1vъ, ю3r0de prehvalьne, i3 sego2 ćkw rhbu bezglasnu sotvori1lъ є3si2, bGomydre, hrtY vopіS: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: Ćkože l0žnicu b9ію, i3 kadi1lьnicu razymnagw i3 svэton0snagw ќglz, prisnoradovannuю vospoemъ, zovyщe: raduйsz, vinA spasi1telьnagw vozzvanіz, blgoslovennaz vo vёki.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Rycэ rasprosterъ danіi1lъ, lьvHvъ zі‰nіz vъ r0vэ zatčE, džgnennuю že si1lu ўgasi1ša, dobrodёtelію prepossavšesz, blagočestіz rači1teli džtrocы, vzыvaющe: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Vsesvёtlaz ѕvэzdA syщъ vo tmЁ i3 strasti, svэtovodS kъ ži1zni svёtlэй: tvori1ši bo žєnы2 neči6stыz cэlomydrennw ži1ti, i3 tg0niši lю6tыz nedygi, vopіS: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Tы2 i3scэli2 ќmъ m0й vъ kr0vэ čydnыhъ i3 mydrыhъ, prpdbne, povelёnій b9іihъ, mn0gi ўlovi1lъ є3si2 ю3r0dstvovati gDa radi, vёdый narugaemь bhti, vopіS čistёйšeю dušeю: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Soveršenъ є3di1nъ, i4že vёstь svo‰ proslavlsti gDь prpdbnыz: seй bo gr0bu posыlaemь, i3 ѓgGlwvъ svэtloslovlє1nіi počitaemь vopію1щihъ: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

BGor0dičenъ: I#zbavlszй nasъ, vozsіS i3zъ tebє2 gDi, dv7o čctaz, є3g0že moli2, vLčce, prosvэti1ti poю1щыz tS, i3 njbstosnіz nasъ i3zbaviti vopію1щыz: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

I$nъ.

Їrm0sъ: I#zbavitelю vsёhъ vsesi1lьne, posredЁ plamene blagočestvovavšыz, snizšedъ njrosi1lъ є3si2, i3 nauči1lъ є3si2 pёti: vs‰ dэlA blagoslovi1te, p0йte gDa.

Prisv0ivsz sodёtelю vsёhъ, dž§e, i3 grэh0vnыz ćzi ўdali1vsz, prіslъ є3si2 nbcnoe naslёdіe, i3 so ѓgGlы likyz, vopіslъ є3si2: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Ю$nošeskihъ i3 plotski1hъ strasteй ўderžalъ є3si2 vzыgr†nіz, njči1stivъ vsskіz skvernы dyšu že i3 tёlo, maxjme preblaženne, hramъ pokazalsz є3si2 neskvernenъ bGu, є3myže neprestannw vopіeši: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Nezahodi1mый vozsіS tebЁ svёtъ, dž§e bGomydre, prisnosyщnagw veselіz, vъ nemže nhnэ naslaždaešisz, predstoS s™ёй trbcэ, i3 vospэvaz hrtA vo vs‰ vёki.

BGor0dičenъ: TS nryžіe nepobэdi1moe na vragi2 predlagaemъ, tS njsnovanіe i3 nadeždu našegw spasenіz, bGonevёsto, i4mamы, i3 tS vospэvaemъ vo vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Kamenь nerukosёčnый t nesэk0mыz gorы2 tebє2, dv7o, kraeug0lьnый tsэčesz, hrt0sъ, sovokupi1vый razsto‰щazsz є3stєstvA. Tёmъ veselsщesz, tS, bcde, veličaemъ.

Vsёmъ serdcemъ, maxjme, trbcэ ўserdnw predloži1vsz, i3 t neS lučы2 bGodёlьnw prіemъ, svэtovi1denъ bhlъ є3si2, i3 so ѓgGlы likyeši.

Želanіemъ bžctvennыmъ prіedini1vsz, i3 vozderžanіemъ prosvэщaemь, byduщihъ bl†gъ vъ pričastіi ўžE bhvъ, maxjme bGoblaženne, i3 vъ naslaždenіi.

Tvo‰ bolBzni i3 p0tы prіstъ veselіe, nikakože koncA i3myщee: vъ nemže pitazsz, maxjme prpdbne, nasъ neprestannw pominaй.

BGor0dičenъ: Razori2 duši2 moeS džblaki, svёta džblače s™az vLčce, i3 si1lьna sodёlaй mS na str†sti, borю1щыz mS, sp7sa vsёhъ r0ždšaz i3 i3zbavitelz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Kamenь nerukosёčnый t nesэk0mыz gorы2 tebє2, dv7o, kraeug0lьnый tsэčesz, hrt0sъ, sovokupi1vый razsto‰щazsz є3stєstvA. Tёmъ veselsщesz, tS, bcde, veličaemъ.

Ćkože tverdый ґdamantъ dušeю pokazalsz є3si2: nepokolebi1mь vražіimi prilHgi, dž§e: i3 namъ tverdoe zabralo bydi, blaženne, moli1tvami tvoi1mi t nahoždenій proti1vnыhъ.

NJs™i1sz vozdyhъ, maxjme blaženne, pamztію tvoeю, i3 nasъ toržestvovati podvizaetъ radostnw, njsvzщennoe tvoE prazdnestvo.

Žezl0mъ dobrodёteleй strasteй m0re presёkъ, i3 g0rdago vragA ćkože i3nago faraHna moli1tvami tvoi1mi pogruzi1vъ, i3zbrannoe stado n0vagw ї}lz nevrednw soblю1lъ є3si2, maxjme blženne, moli1tvami tvoi1mi.

BGor0dičenъ: Ski1nіa svidёtelьstva tS prowbrazi2, hlёbъ i4stinnый ži1zni, prіemšuю, čctaz, sl0vo nc7A soprisnosyщnoe.

Svэti1lenъ:

Pod0benъ: Nebo ѕvэzdami:

ЃgGlьskagw žitіS želaz, prpdbne, pokori1lъ є3si2 strti plotsk‡z myžeski, i3 ravnoagGlenъ bhlъ є3si2, bGon0se dž§e maxjme. Dvaždы.

BGor0dičenъ: TS predstatelьnicu i4mamы vsi2 grёšnіi, q pres™az dv7o! Tы2 blagopremёnna sotvori2 tvoego2 sn7a maternimi tvoi1mi moli1tvami.

Na hvali1tehъ stіhi6rы, na d7, glasъ d7.

Pod0benъ: Dalъ є3si2 znamenіe:

Dalъ є3si2 pri1tču terpёnіz i3 myžestva, preblgjй gDi, pravednago maxjma i3 mnogočudesnago, dobrodёtelьmi, i3 slovєsы2, i3 dBlы sіsющa, cэlomydrіemъ ўkrašaema i3 kr0tostію. Tёmъ tvoE neizrečennoe stroenіe slavimъ, ї}se vsesi1lьne, i3 sp7se dyšъ našihъ. Dvaždы.

Pravedenъ i3 neѕl0bivъ, i4stinenъ že i3 nepor0čenъ i3 vёrenъ, ўklonszsz t vsskіz ѕl0bnыz veщi, pokazalsz є3si2, maxjme blaženne, prosvэщenъ dobrodёtelьmi, i3 blagočestіemъ sіsz. Tёmъ tS ўblažaemъ, i3 svzt0e tvoE i3 čestn0e dnesь prazdnuemъ ўspenіe, raduющesz, bGomydre.

Cэlomydrіemъ i3 blagovёrіemъ, ćkw bagrzni1ceю mnogocёnnoю, njdёzvsz, maxjme, pravdoю že i3 kr0tostію, ćkw bžctvennыmъ vэncemъ ўvszlsz є3si2, so stražduщimi hrtA radi, carstvovati vozželёlъ є3si2. I# nhnэ cRю2 si1lъ predstoi1ši, ї}su vsemi1lostivomu, i3 sp7su dyšъ našihъ.

Slava, glasъ }:

Dobrodёteleй tvoi1hъ, bGomydre maxjme, i3spravlє1nіz ўzsni1ša vёrnыhъ serdcA: kt0 bo slhšz bezmёrnoe tvoE smirenіe i3 terpёnіe, ne ўdivi1tsz; є4že ko vsBmъ kr0tostь i3 bezѕl0bіe, kъ skorbsщыmъ mi1lovanіe, i3 syщыmъ vъ bёdahъ sk0roe pomoženіe, plavaющыmъ nemztežnoe pristaniщe, i3 putešestvuющыmъ blag0e pospэšenіe, vs‰ bGolёpnw predvari2, dostočydne, i3 nhnэ neuvzdaemыmъ vэncemъ vэnčalsz є3si2 t ruki2 vsederži1telz bGa: є3g0že moli2 spasti1sz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

VLčce, prіimi2 moli1tvu r†bъ tvoi1hъ, i3 i3zbavi nasъ t vsskіz nyždы i3 pečali.

Na lіturgji, blažє1nna, pёsnь G-z i3 ѕ7-z.

Prokjmenъ, glasъ z7:

ČestnA predъ gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ, ±že vozdade mi;

Ґpclъ kъ galatwmъ, začalo sGi.

E#đlіe matfea, začalo ‹.

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.