NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

NktHvrіa d7

S™agw svzщennomyčenika їerofea, є3pjskopa ґfi1nskagw.

Večerъ, na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы, glasъ d7.

Pod0benъ: Dalъ є3si2 znamenіe:

Blgodatь prіemь vses™agw, vseslavne їerofee, d¦a, vsю2 prošelъ є3si2 nhnэ vselennuю, ўčS є3di1nicu vъ trehъ v3postasэhъ česti2, nc7A beznačalьna, načalo b9estvA: sъ ni1mže sn7a ćkw soprest0lьna nc7Y i3 є3dinosyщna. T dv7ы raždaema, ploton0sca ćkw člvёka.

Darъ svzщennobžctvennый tvoю2 dyšu, ćkw blagoprіstenъ prineslъ є3si2, i3 tёlo predalъ є3si2 svzщenno ćkw bžctvennoe, i3 svzщennodёйstvuющee dyšы vёruющihъ vsederži1telю bGu, spasenіe vBrnыmъ i3stočaющee. Tёmъ tvoю2 pamztь i3 pogrebenіe ўblažaemъ, i3 čudesA lю1bimъ, i3 slovesA propovёduemъ.

Tы2 dvoenadesstnoe čislo2 ґpclwvъ vi1dэlъ є3si2, na ўspenіi preslavnыz, prisnodv7ы že prečctыz bcdы m™re gDni, i3 dіonĐsій sъ tob0ю, i4že bžctvєnnыz spisavъ či1nы. Sъ ni1miže tvoE vseprazdnstvennoe i3 presvzt0e toržestvo2 vёrnіi ўblažaemъ, їerofee slavne.

Slava, glasъ v7:

Predstavъ ўspenію bžctvennomu, bGopovёstniče, bGomatere, vэщ†nіi bžctvennыmi vozveseli1lъ є3si2 serdcA, blženne, vёrnыhъ, i3 svzщennoe sosl0vіe bGopropovёdateleй ґpclwvъ ўsladi1vъ, i3zstuplenіemъ bžctvennэйšimъ vospэvaz b9іz t†йnы. Tёmъ derznovenіe ko hrtY prіemъ, їerarše їerofee, moli1sz nj dušahъ našihъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: E#gdA t dreva:

E#gdA neskvernaz ѓgnica vi1dэ svoego2 ѓgnca na zakolenіe ćkw čelovёka v0leю vlek0ma, plačuщi glag0laše: bezčadstvovati mS nhnэ tщi1šisz, hrtE, r0ždšuю tS, čto2 sіE sotvori1lъ є3si2, i3zbavitelю vssčeskihъ; nbače vospэvaю i3 slavlю tvoю2, ю4že pače ўmA i3 sl0va, kraйnюю blgostь, člvэkolю1bče.

Troparь, glasъ d7:

Blagosti nauči1vsz, i3 trezvssz vo vsёhъ blag0ю s0vэstію, svzщennolёpnw njb0lksz, počerplъ є3si2 t sosyda i3zbrannagw neizrečє1nnaz, i3 vёru soblю1dъ, ravnoe tečenіe soverši1lъ є3si2, svzщennom§niče їerofee. Moli2 hrtA bGa, spasti1sz dušamъ našыmъ.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ.

Na ќtreni, džba kanHna nktHiha, i3 s™agw kanHnъ na d7, glasъ }, tvorenіe feofanovo, є3gHže kraegranesіe:

Svэton0snuю tvoю2 vseblženne pamztь počitaemъ.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: V0du prošedъ ćkw syšu, i3 є3gĐpetskagw ѕlA i3zbэžavъ, ї}lьtzninъ vopіsše: i3zbavitelю i3 bGu našemu poi1mъ.

Nbcnago ўčenikA taйnovodi1telz, bGoprіstne, pavla, mіrskagw lovcA, ўči1telz i3mёz, vidёnіz g0rnэйšagw ўčeni1kъ bhlъ є3si2.

D¦odvi1žnый ćvstvennw pavlovъ tS ljzhkъ, vэщaющъ b9іz t†йnы, blženne, njb8sše, i3 bGovэщatelz sodёz.

Ўnzenъ lюb0vію duh0vnoю, i3 bžctvennыmi slovesы2 vъ razumэ besёduz vsёhъ vLcэ, vsesvzщenne, svzщє1nnaz slovesA vozloži1lъ є3si2.

BGor0dičenъ: Svёta prisnosyщnagw prіsteliщe bGolёpnoe bhvši, dv7o čctaz, skvє1rnъ mS vsskagw grэhA, i3 timёnій i3zmhй, vLčce.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Nbcnagw kryga verhotv0rče, gDi, i3 cRkve ziždi1telю, tы2 menE ўtverdi2 vъ lюbvi2 tvoeй, želanій kraю, vёrnыhъ ўtverždenіe, є3di1ne člvэkolю1bče.

Ćkw svzщennosl0vzщa svzщє1nnaz pi1smena, i3 blagočestіz sl0vo propovёdaющa, vsi2 počitaemъ tS veselw sošedšesz, i3 tvoю2 svzщennuю pamztь slavimъ.

Krёpostію i3 manіemъ, i3 bžctvennыmъ rečenіemъ, kъ blgodёtelю vsёhъ vozprostirazsz, ќmъ tv0й njzari1lъ є3si2 lučami tamošnimi, i3 dyšu prosvэti1lъ є3si2, preblženne.

Tezoimennэ nareklsz є3si2 svzщennoe bžctvennoe, i3 s™0e bGomydroe kvi1lsz є3si2 vozloženіe, vsederži1telю i3 tvorcY vэkHvъ, i3 hramъ ўkrasi1lъ є3si2 nbcnый.

BGor0dičenъ: Nebo prostrhй, i3 zemnhй, čctaz, soderžaй krygъ, i3 po vsemY є3stestv0mъ bžctvA vo njb8stіihъ tvoi1hъ pl0tski soderžasz, i3 vBrnыmъ tS ўtverždenіe vsBmъ pokazA.

Kondakъ, glasъ }.

Pod0benъ: Vzbrannoй:

Svzщennonačalьnika ґfi1nskago voshvalsemъ tS, ćkw taйnouči1všesz tob0ю str†nnыmъ i3 neizrečє1nnыmъ: kvi1lsz bo є3si2 bGoprіstnый pэsnosl0vecъ. No moli2 vseblženne їerofee, t vsskihъ namъ grэhopadenій i3zbavitisz, da zovemъ: raduйsz, dž§e bGomydre.

Taže sэdalenъ, glasъ є7.

Pod0benъ: Sobeznačalьnoe sl0vo:

Ґpclьskimъ vэщanіemъ njglasi1vъ tv0й ќmъ, i3 ўpasъ prpdbne, vёrnыhъ sostavlє1nіz, žertvu či1stu prineslъ є3si2 cRю2 i3 tvorcY, vopl0щšemusz za nы2 t dv7ы bcdы, i3 voskresša so slavoю i3spovёdavъ є3go2, їerofee.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Teplaz predstatelьnice i3 nepobэdi1maz, ўpovanіe i3zvёstnoe, i3 neposthdnoe, stэno2 i3 pokr0ve i3 pristaniщe pribэgaющыmъ kъ tebЁ, prisnodv7o čctaz, sn7a tvoego2 i3 bGa moli2 so ѓgGlы, ўmirenіe dati mjru, i3 spasenіe, i3 velію mi1lostь.

KrtobGor0dičenъ: Na krtЁ zrsщi tS, hrtE, m™i tvoS, v0leю posredЁ razb0йnikwvъ vi1szщa, rasterzaющisz ўtr0boю m™rski, glag0laše: bezgrёšnый sn7e, kakw nepravednw na krtЁ ćkože ѕlodёй prigvoždenъ є3si2, čelovёčeskій r0dъ hotS njživi1ti ćkw blgoutr0benъ;

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Tы2 moS krёpostь, gDi, tы2 moS i3 si1la, tы2 m0й bGъ, tы2 moE radovanіe, ne njstavlь nёdra dž§a, i3 našu niщetY posэti1vъ. Tёmъ sъ prbr0komъ ґvvakymomъ zovy ti: si1lэ tvoeй slava, člvэkolю1bče.

Vitjйskimi bGovэщanьmi ўkrasi1lъ є3si2 likosto‰nіz blženne їerofee, vёrnыhъ, i3 svzщennый sob0rъ bGomydre, vozveseli1lъ є3si2 ґpclьskій, ўdivlenіemъ bžctvennыmъ dёйstvuz, i3 poS: si1lэ tvoeй slava, člvэkolю1bče.

Vesь bGu njsvzщenъ bhlъ є3si2 vseobraznw, blženne, i3zstupaz kъ nemY bGosl0vnыmi svzщennoslHvіi, svzщennozvlenъ bGoprіstne, i3 bžctvenъ pэsnosl0vecъ, i3 mydrъ bGovэщatelь, prisyщыmъ smhslennw sudi1mь.

Nhnэ vi1dz, dž§e, bžctvєnnaz ksnёйše, mimošedšihъ vsёhъ svzщennэйše gadanій, i3 sёnій syщihъ na zemli2, i4stinnэйšaz bGovidBnіz sіsnій, moli2 spasti1sz vёrnw poю1щыmъ: si1lэ tvoeй slava, člvэkolю1bče.

BGor0dičenъ: Tы2 bGa nevmэsti1mago, vmёщšagosz vo črevo tvoE, prečctaz, rodilA є3si2, ćkw čctaz dёvstvennыmi ўkrašena svэtlostьmi2, vseblžennaz. Tёmъ tS bcdu i4stinnw blagohvalimъ, i3 ržctvo2 tvoE vsi2 slavimъ.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Vskyю mS tri1nulъ є3si2 t licA tvoegw2, svёte nezahodi1mый, i3 pokrhla mS є4stь čuždaz tmA nkasnnago, no njbrati1 mz, i3 kъ svёtu zapovэdeй tvoi1hъ puti6 mo‰ napravi, molю1sz.

Kupnoži1telь, dž§e, ґpclьskomu shй sobranію, sъ ni1miže predstalъ є3si2 na ўspenіe bžctvennoe, bGoglase, žiznodavca pl0tію namъ r0ždšіz, pres™hz i3 čctыz bGomatere.

Preestestvennw razumёvъ, i3 starčeski ±že pače slovesE vidBnіz, i3spovёda vsBmъ prіemlющыmъ vёrnw sіsnіe i3 tvoS vseblženne, sozri1tєlьnaz bGoslHvіz, razumёti lю1bzщыmъ vsed0blestvennэйše.

Prebogatnыmi lučami pače є3stestvA svэtozarenіemъ svэtssz, i3zvэstvovanіemъ bžctvennыhъ tkrovenій, i3 čistot0ю mn0gihъ njderžalъ є3si2 vremennыmъ i3spыtanіemъ, i3 vidёnіemъ mudrёйšaz bžctvєnnaz naučaemь.

BGor0dičenъ: Neiskusomyžnw dv7o, nepredёlьnago є3stestv0mъ b9estvA, vmuži1všagosz sl0va nasъ radi čelovёkwvъ, začalA є3si2 t kroveй, ntrokovi1ce, dёvstvennыhъ, vowbražena pače sl0va i3 zak0na, i3 є3stestvA.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: NJči1sti mS, sp7se, mnHga bo bezzakHnіz mo‰, i3 i3zъ glubinы2 ѕHlъ vozvedi2, molю1sz: kъ tebё bo vozopi1hъ, i3 ўslhši mS, b9e spasenіz moegw2.

Navыčenіemъ bGolёpnыmъ bžctvennomu znanію naučaemь, slovesA, dž§e, tvoS, ćkw vtoraz slovesA njstavilъ є3si2 ćvэ svzщennoznanіz, dyšы našz prosvэщaющaz.

Blženъ i4stinnw bhlъ є3si2, bGoblaženne, njčiщennoю dušeю, i3 syщee blženstvo, i3 є3di1no želaemoe vozlюbi1lъ є3si2, dobr0tы sp7sovы, їerofee.

Na preči1stыz lučы2 vziraz, bGoprіstne, razymnыmi blistanьmi bžctvennыhъ svёtlosteй, tёhъ naslaždenіz i3 svэtodasnіz džbщnikъ kvi1lsz є3si2, blženne.

BGor0dičenъ: GDьstvennw, i3 i4stinnw tS, bcde, slavimъ, syщw bo syщago bGa neizrečennw rodilA є3si2, pl0tію po v3postasi sovokyplьšasz, pres™az m™i dv7o.

Kondakъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Vozneshйsz:

Ćkože st0lpъ nepokolebi1mь, їerofee, preщenіz vragHvъ ne ўstraši1sz: no prelesti razruši1lъ є3si2 tverdhnю, ćkw kamenь čestenъ valszsz, dž§e. Tёmъ vLka tS hrabrstvovavša vэnčaetъ živonačalьnoю i3 bžctvennoю desni1ceю: є3g0že nj vsёhъ nasъ ўmoli2.

Jkosъ: Zak0nu pokorsющesz tvoemY, hrtE, ў§nicы2 tvoi2, i3 i5že t kzы6kъ vsBmъ propovёdaющe sl0vo bžctvennagw tvoegw2 prišestvіz, cerkvamъ vsBmъ rukopolagaюtъ vBrnыz, pastыri že i3 propovёdateli. Pastыrz ќbw i3 sego2 položi1ša, є3g0že i3zbralъ є3si2 t mladenstva, i3 prosvэti1vъ ćkw nepor0čna tebЁ, i3 proizv0li na sіE togo2 vozvedъ, i3 stado tvoE vruči1vъ, svidёtelz kvi1lъ є3si2 tvoegw2 crtvіz, molsщasz nj vsёhъ nasъ.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: B9іz snishoždenіz džgnь ўstыdёsz vъ vavmlHnэ i3nogdA, segw2 radi džtrocы vъ peщi2 radovannoю nog0ю, ćkw vo cvёtnicэ likyющe, poshu: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

S™hhъ s™†z tщasz vi1dэti, bGoblaženne, čistot0ю žitіS, i3 zrёnіz bžctvennagw vыs0koe, mydrэ stzžalъ є3si2, i3 poS vzыvalъ є3si2: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

GlagHlъ vэщanіe tvoi1hъ, i3 spisanій dobroslovesіe, vozveselsetъ lюb0vію čestvyющыz, i3 pouщaetъ kъ pэsnopёnію, zvati naučaz: blgoslovenъ є3si2 b9e ntє1cъ našihъ.

E#di1nicu b9estv0mъ znaemuю blagosl0vilъ є3si2, vъ li1cэhъ trbcu, i3 poemu vo v3postasэhъ trehъ bGomydre, i3 poS vzыvalъ є3si2: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: Zak0nnыhъ є3stestvъ, dv7omati, kromЁ rodilA є3si2, vladhčestvuющago vsёmi vi1dimыmi i3 razymnыmi, čctaz, є3g0že poemъ soglasnw zovyщe: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Sedmeri1ceю peщь haldeйskій muči1telь bGočesti6vыmъ nei1stovnw razžžE, si1loю že lyčšeю spasє1nы sі‰ vi1dэvъ tvorcY i3 i3zbavitelю vopіsše: džtrocы, blgoslovi1te, svzщennicы, vosp0йte, lю1dіe, prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Vsesi1lьnoe d¦a s™agw dёйstvo vъ čistёйšuю tvoю2 dyšu vselьšisz, bGoprіstna propovёdnika i3 bGoglag0lьnika pokazA, svzщennolёpnw i3zbavitelz poю1щa, i3 vёroю hvalzщa: svzщennicы, vosp0йte, lю1dіe, prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Sъ blagočestnыmъ vzыskanіemъ i3spыtavъ neizrečє1nnaz stroє1nіz hrt0vыhъ t†inъ, ćsnw i3z8zvi1lъ є3si2 vыsokoslovesіemъ dёйstvuz, i3 sladčaйšimъ tvoi1hъ vэщanій složenіemъ vopіS neprestannw: svzщennicы, vosp0йte, lю1dіe, prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Vsebogataz tS blagodatь bžctvennэйšimъ vdohnovenіemъ i3 bGosl0vіemъ i3sphtnыmъ i3sp0lnila є4stь: tsю1du i3stoči1lъ є3si2 ćkw rёki ўčє1nіz, ґpclьskaz vozveselsщz likosto‰nіz, sъ ni1miže nhnэ vospэvaeši: svzщennicы, vosp0йte, lю1dіe, prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

BGor0dičenъ: Ўmerщvlenu prečctaz, dyšu moю2 grэhmi2, i3 njѕl0blenu kdovi1tыmъ ўgrыzenіemъ, bGa mogyщago životvori1ti vssčєskaz, neiskusobračnw pače є3stestvA r0ždši, vozstavi vopію1щuю: dёti, blagoslovi1te, svzщennicы, vosp0йte, lю1dіe, prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Ўžasesz nj semъ nb7o, i3 zemli2 ўdivi1šasz koncы2, ćkw bGъ kvi1sz čelovёkwmъ pl0tski, i3 črevo tvoE bhstь prostrannэйšee nebesъ. Tёmъ tS bcdu, ѓgGlwvъ i3 čelovBkъ činonač†lіz veličaюtъ.

Mydrosti premydragw ćkw rači1telь bhvъ, blgodatnый vэnecъ blagolёpnый raduzsz prіslъ є3si2 nhnэ t neS: i3 lik0vnikъ nebesnый ў vssčeskihъ sodёtelz bhvъ, moli2 spasti1sz t bёdъ hvalzщыmъ tS, їerofee.

Vseli1lsz є3si2 vъ vы6šnіz bžctvєnnыz dvorы2, i3 nbi1tєli vBčnыz naslёdivъ, sъ v0instvы ѓgGlьskimi nhnэ prazdnueši, i3 sъ ґpclьskimi či1nmi, i5mže sveseli1šisz radostnэ: sъ ni1miže i3 sovodvorszsz, vёroю čestvyющыmъ tS bžctvennagw mi1ra prosi2.

I#zvBstnaz vozda‰nіz vosprіemъ, i4hže na zemli2 kvlє1nіz stzžalъ є3si2, pri1snoю lюb0vію vziraz kъ bGu: nhnэ prilёžnw moli2, dž§e їerofee, mi1lostь i3 njčiщenіe podati, vёroю pamztь tvoю2 soveršaющыmъ svэton0snuю i3 vsesvzщennuю.

BGor0dičenъ: Ćkw m™i vsёhъ sodёtelz, m™rnimъ tvoi1mъ derznovenіemъ ўmoli2 tvoego2 sn7a, spasti2 t nasi1lіz muči1telьskagw plэnє1nnыz rabы6 tvo‰, i3 klevєtы2 čelovBkъ lukavыhъ ўprazdni1ti, mi1rъ že podati i3 spasenіe poю1щыmъ tS.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: Žєnы2, ўslhšite:

Hyždšee pokori1lъ є3si2 lyčšemu, bGoprіstne, ќmъ strasteй voždA predvčini1vъ vsemydrw: tvsю1du, їerofee, bGosl0vіz bhlъ є3si2 nrganъ, i3 ґpclъ hrt0vъ mydre їerarše, nj mjrэ moli1sz.

BGor0dičenъ: Ўspenію tvoemY prečctomu prišedъ їerofeй, sъ pr0čimi ґpclы pёsnь poetъ tebЁ ntrokovi1cэ, strannuю i3 neizrečennuю, bžctvennw i3zstupaz, ćkw i4stinnw bGoprіstenъ: є3myže pod0bniki i3 nasъ pokaži2, bGomati dv7i1ce.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.