NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

NktHvrіa k7f

S™hz prpdbnomyčenicы ґnastasji ri1mlznыni:

I# prpdbnagw ntcA našegw ґvramіa zatv0rnika:

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы m§nicы, glasъ }.

Pod0benъ: Čto2 vasъ narečemъ:

M§nice strastoterpice vsehvalьnaz, vozderžanіemъ str†sti nizloži1vši plotsk‡z, stradanіemъ ѕmjz ўmertvi1la є3si2 vragA, ѓgGlы ўdivi1vši bolёznьmi tvoi1mi, čelovёki njbveseli1vši strad†nіi tvoi1mi, monašestvuющihъ ўdobrenіe, dёvstva sosydъ. Moli2 spasti2 i3 prosvэti1ti dyšы našz.

Čt0 tz voz8imenyemъ, slavnaz; dёvstva dobr0tami nevёstu prosіsvšu hrt0vu, dщerь i3zbrannu vhšnzgw їerli1ma, soži1telьnicu ѓgGlwvъ i3 sobesёdnicu, čert0ga mhslennagw naslaždaющusz, ґnastasje mnogostradalьnaz, monašestvuющihъ ўdobrenіe. Moli2 spasti2 i3 prosvэti1ti dyšы našz.

Terpёla є3si2 zubHvъ i3skorenenіe, rykъ tsэčenіe, i3 n0gъ i3 soscє1vъ, ssэkaema na ќdы t bezzak0nnыhъ muči1teleй, kъ dobr0tэ ženihA vziraющi, i3 bolBzni pače є3stestvA terpsщi: ґnastasje mnogostradalьnaz, nevёsto hrt0va netlёnnaz, moli2 spasti2 i3 prosvэti1ti dyšы našz.

I$nы stіhi6rы prpdbnagw, glasъ t0йže.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

§e bGomydre ґvramіe, ґvraamu pod0bnikъ bhvъ dyhomъ, preselьnikъ bhlъ є3si2 zemli2 ntečeskіz, blženne. Pl0ti požel†nіz tvergъ i3 vъ hi1žinэ malэй zaklюči1vъ raduzsz tёlo tvoE, dyšu že vperi1lъ є3si2. Kъ nb7si2, i3dёže žitіE ćvэ stzžalъ є3si2.

Prpdbne dž§e ґvramіe, ґvraamskuю dyšu tezoimennw stzžavъ, nap†sti preterpёlъ є3si2 vёroю bžctvennoю ўkrэplsemь i3 lюb0vію bGu soedinsemь, njbэtovanіz zemlю naslёdovalъ є3si2, ўkrašaemь dobrodёteleй svэtlostьmi2. Tёmže veselsщesz, tvoю2 pamztь toržestvyemъ.

Prpdbne dž§e ґvramіe, prelestьmi lю1tэ pogloщennuю ѕmjemъ i3 pop0lzšuюsz pogi1beli vъ r0vъ, pr0mыslomъ bžctvennыmъ vozvleklъ є3si2 i3 spasaemu bGu predstavilъ є3si2. E#sže pokasnію vsi2 ўdivi1šasz, blgočestnw gDa slavzщіi preblgago.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Raduйsz, svёta b9estvennagw nosi1lo, presvёtlый svёщniče, pres™az bGonevёsto: svёtъ namъ vozsіsla є3si2 t prečctwю bokY tvoє1ю, prosvэщaz mjra koncы2 i3 njsvzщaz svoeю blgostію. Raduйsz, načalo našegw spasenіz, čctaz. Raduйsz, strašnoe slhšanіe i3 glag0lanіe nadёющihsz na tS.

KrtobGor0dičenъ: Čto2 zri1moe vidёnіe, є4že moi1ma nči1ma vi1ditsz, q vLko! Soderžaй vsю2 tvarь, na drevo vozdvi1ženъ bhvъ, i3 ўmiraeši, vsBmъ dasй ži1znь; bcda plačuщi glag0laše, є3gdA ўzrЁ na krtЁ voznosi1ma, i3zъ neS neizrečennw vozsіsvšago bGa i3 člvёka.

Troparь s™hz, glasъ d7:

Ѓgnica tvoS, ї}se, ґnastasja, zovetъ velіimъ glasomъ: tebE, ženišE m0й, lюblю2, i3 tebE i4щuщi stradalьčestvuю, i3 sraspinaюsz, i3 spogrebaюsz kreщenію tvoemY, i3 straždY tebє2 radi, ćkw da crtvuю vъ tebЁ, i3 ўmiraю za tS, da i3 živY sъ tob0ю: no, ćkw žertvu nepor0čnuю, prіimi1 mz sъ lюb0vію požeršuюsz tebЁ. ToS moli1tvami, ćkw mi1lostivъ, spasi2 dyšы našz.

Slava, prpdbnagw, glasъ }:

Vъ tebЁ, dž§e, i3zvёstnw spasesz є4že po džbrazu: prіi1mъ bo krtъ, poslёdovalъ є3si2 hrtY, i3 dёz ўči1lъ є3si2 prezirati ќbw pl0tь, preh0ditъ bo, prilэžati že nj duši2, veщi bezsmertnэй. Tёmže i3 so ѓgGlы sraduetsz, prpdbne ґvramіe, d¦ъ tv0й.

Na ќtreni, kanHnъ prpdbnыz, tvorenіe їHsifovo, glasъ }, є3gHže kraegranesіe:

Myžєskіz tvo‰, myčenice, voshvalю2 bolBzni.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Poi1mъ gDevi, provedšemu lю1di svo‰ skvozЁ čermn0e m0re, ćkw є3di1nъ slavnw proslavisz.

Sію2 svэton0snuю pamztь tvoю2 počitaющemu, bGomydraz, prosvэщenіe mi2 podaždь, duši2 moeS tmY tgonsщi.

Vsю2 t pelenъ tebE samyю vozloži1la є3si2 ziždi1telю tvoemY, i3 ngnemъ vozderžanіz tэlє1snыz str†sti popali1la є3si2.

Kъ vыsotЁ mučenіz, m§nice, vozšlA є3si2, nepoщadёvši pl0ti, i3 čert0gwvъ mhslennыhъ, ćkw dёva, spod0bilasz є3si2.

BGor0dičenъ: TS, nb7omёrnuю lёstvicu, na neйže bGъ ўtverdi1sz, čelovёki nbcnы sodёlavъ, ntrokovi1ce, počitaemъ.

I$nъ kanHnъ prpdbnagw. ЇHsifъ. Glasъ t0йže. E#gHže kraegranesіe:

TvoE čestvyю vsesvёtloe žitіE, blženne.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: V0du prošedъ ćkw syšu, i3 є3gĐpetskagw ѕlA i3zbэžavъ, ї}lьtzninъ vopіsše: i3zbavitelю i3 bGu našemu poi1mъ.

Bžctvennыmi sіsz blist†nіi, svэton0snый tv0й soveršaющыz prazdnikъ, strasteй njmračenіz, vseblženne, moli1tvami tvoi1mi, ґvramіe, i3zbavi.

Bžctvennoe razžžE tvoю2 dyšu, blženne, želanіe, ўgasi2 plotsk†z razžžє1nіz, dž§e, i3 neveщestvennw na zemli1 tz ži1ti sotvori2.

Ўmertvi1vъ ќdы, ±že na zemli2, poщenіemъ i3 vsskimi ѕlostrad†nіi, dž§e mydre, ži1zni spod0bilsz є3si2 lyčšіz na nb7sёhъ, bGon0se ґvramіe.

BGor0dičenъ: T kroveй tvoi1hъ svzщennыhъ, bGa nc7A sl0vo voploti1sz preestestvennw, dv7o marje: є3g0že moli2, plotsk†z mo‰ ўmertvi1ti vzыgr†nіz.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Tы2 є3si2 ўtverždenіe pritekaющihъ kъ tebЁ, gDi, tы2 є3si2 svёtъ njmračennыhъ, i3 poetъ tS dyhъ m0й.

Stosla є3si2 predъ sudi1щemъ muči1telz, hrtA, slavnaz, tvorcA vsёhъ i3 vLku, bGa sl0va propovёdaющi.

Dobr0ta serdečnaz vi1dimыmъ zrakomъ, slavnaz, i3zdavšisz, tS krasnёйšuю zrsщыmъ kvi1la є4stь.

Bogatstvo neistoщi1mo i3scэlenій tebЁ podadE, ntrokovi1ce, hrt0sъ, є3gHže niщetY v0lьnw vozlюbi1la є3si2.

BGor0dičenъ: Veщь grэhHvъ moi1hъ tvoi1hъ moli1tvъ ngnemъ popali2, m™i svёta, r0su mi2 bžctvennuю njstavlenіz nossщi.

I$nъ.

Їrm0sъ: Nbcnagw kryga verhotv0rče, gDi, i3 cRkve ziždi1telю, tы2 menE ўtverdi2 vъ lюbvi2 tvoeй, želanій kraю, vёrnыhъ ўtverždenіe, є3di1ne člvэkolю1bče.

Vseobraznw vozželёvъ želanій konečnoe, mjra i3 pl0ti, bGon0se, vnЁ bhlъ є3si2. Tёmъ vosprіslъ є3si2 premjrnuю slavu i3 vёčnuющee, dž§e, naslaždenіe.

Hramъ ži1vъ kvi1lsz є3si2 vsedёtelьnagw d¦a, dž§e, vъ hi1žinэ tёlo zaklюči1vъ, prpdbne. Tёmže njblistalъ є3si2 dobrodёteleй lučami, svzщennw njbožaemь, blženne ґvramіe.

Dёlanіemъ bolёzneй, dobrodёteleй zrёlъ, prpdbne, i3zrasti1lъ є3si2 klasъ stori1čestvuющь, i4mže pitaюtsz čestnw čestn0e tvoE ўspenіe toržestvyющіi.

BGor0dičenъ: Vъ tebЁ, vses™az, vsegw2 vin0vnый, za premn0goe miloserdіe, hotS vseli1sz i3 njsvzti2 čelovёčeskoe suщestvo2, prestuplenіemъ pervэe pop0lzšeesz.

Po G-й pёsni kondakъ ґnastasji, glasъ G.

Pod0benъ: Dv7a dnesь:

Dёvstva vodami njčiщenna, prpdbnaz, m§ničestva krovьmi2, ґnastasje, vэnčavšisz, podaeši syщыmъ vъ nyždahъ nedygwvъ i3scэlenіe i3 spasenіe, pristupaющыmъ t serdca: krёpostь bo tebЁ podaetъ hrt0sъ, i3stočaz blgodatь prisnotekyщuю.

Sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

Vozderžanіz ros0ю strasteй pogasi1la є3si2 plamenь ю4nošeski, ngnemъ že kroveй tvoi1hъ vsю2 prelestь popali1la є3si2: i3 ženihY sl0vu, ćkw darъ, prineslA є3si2 čestn0e dёvstvo i3 d0blestvennoe stradanіe. Tёmže vъ čert0gъ vvede tz slavы, svёtlэ d0blьstvovavšuю, i3 ѕmjz popravšuю, ґnastasje mnogostradalьnaz: moli2 hrtA bGa, grэhHvъ njstavlenіe podati čtyщыmъ lюb0vію svztyю pamztь tvoю2.

Slava, prpdbnagw, glasъ №.

Pod0benъ: Gr0bъ tv0й:

I$že drevnemu ґvraamu pod0bzsz, dž§e, ўdali1lsz є3si2 sr0dnikwvъ po pl0ti, povinyzsz, ґvramіe, glag0lu bGa našegw. Tёmže, posti1vsz, i3 dyšu svэtlёйšu pokazalъ є3si2 s0lnečnыhъ l{čь, bGomydre vseblženne.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Nastavi nы2 na pytь pokasnіz, ўkl0nšыzsz pri1snw kъ bezpytіemъ ѕHlъ, i3 preblgago prognёvavšыz gDa, neiskusobračnaz, blgoslovennaz marje, pribёžiщe tčaznnыhъ čelovёkwvъ, b9іe nbitaliщe.

KrtobGor0dičenъ: Neskvernaz ѓgnica ѓgnca i3 pastыrz povёšena na drevэ mertva zrsщi, plačuщi vэщaše, m™rski vosklicaющi: kakw preterplю2 tvoE, є4že pače sl0va, sn7e m0й, sni1tіe, i3 vHlьnыz strti, b9e preblgjй;

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ, gDi, smotrenіz tvoegw2 tainstvo, razumёhъ dэlA tvo‰, i3 proslavihъ tvoE b9estvo2.

TS, i4go legčaйšee hrt0vo, m§nice, ponesšuю t ю4nosti, želёznoe ќže nosi1ti prebezzak0nnuющіi njsudi1ša.

K†pli kroveй tvoi1hъ, mnogob0žіz ўgasi1ša ќglіe: luči1 že čudesъ tvoi1hъ strasteй veщь popali1ša.

Ne njbnaži2 blagodati, tёlo tvoE njbnaži1vъ lukavnэйšій: i3stkanu že pače svhše nerazdranu ri1zu i3shodatai tebЁ.

BGor0dičenъ: Po ržctvЁ prebыlA є3si2 netlёnna dv7a, ćkože prežde ržctvA, ю4na bo mLnca rodilA є3si2, prežde vBkъ poznavaema.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ, gDi, smotrenіz tvoegw2 tainstvo, razumёhъ dэlA tvo‰, i3 proslavihъ tvoE b9estvo2.

Strusmi, dž§e, slezъ tvoi1hъ dušє1vnыz skvє1rnы njmhvъ, bžctvennoe bhlъ є3si2 d¦a i3 čestn0e, vseblženne, žili1щe.

Bdёnіe vsen0щno, moli1tvu neprestannu, bezpristrastіe i3 lюb0vь nelicemёrnu, i3 soveršennu vёru ўderžalъ є3si2.

I#scэlsti str†sti i3 tgoni1ti, prpdbne, dyhi, blgodatь prіslъ є3si2, ґvramіe, ćkw b9ій ўg0dnikъ i4stinnэйšій.

BGor0dičenъ: Ўnhnіemъ njderži1ma i3 grэh0mъ nhnэ pogružena, molьb0ю tvoeю i3zbavi mS, bcde m™i prisnodv7o.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ќtrenюющe, vopіemъ ti2: gDi, spasi1 nы: tы2 ko є3si2 bGъ našъ, razvэ tebє2 i3n0gw ne vёmы.

Ne i3znurena ngnemъ veщestvennыmъ kvi1lasz є3si2, m§nice ґnastasje: džgnь bo tS serdečnый bžctvennыz lюbvE njrošaše.

Ўdarenьmi licA, m§nice ґnastasje, ўkrasi1všisz, vragHvъ trazi1la є3si2 merzskoe nerazymіe.

Protzžena na drevэ, bGomydraz ґnastasje, lюb0vію ženihA tvoegw2, bžctvennuю strtь njbrazovala є3si2.

BGor0dičenъ: Poemъ tS, vsepёtaz vLčce, bcde: bGa bo prepёtago pl0tію rodilA є3si2, prečctaz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Vskyю mS tri1nulъ є3si2 t licA tvoegw2, svёte nezahodi1mый, i3 pokrhla mS є4stь čuždaz tmA nkasnnago. No njbrati1 mz, i3 kъ svёtu zapovэdeй tvoi1hъ puti6 mo‰ napravi, molю1sz.

Ćkw plodovi1taz rozgA, gr0zdы i3zrasti1lъ є3si2, dž§e ґvramіe, dobrodёteleй bžctvennыhъ, ўmilenіz vіno2 točaщыz, i3 strasteй pіsnstvo t dyšъ tgonsщыz, i3 serdcA vёrnыhъ veselsщыz.

Nap†sti tebЁ razli6čnы ѕmjй vselukavый, dž§e, vozdvi1že, no togo2 nryžіemъ krestA, bGon0se, ўmertvi1lъ є3si2: i3 pobёdы vэnecъ t bGa pravednыmъ sud0mъ prіslъ є3si2, bGomydre ґvramіe.

S™hni d0mъ, dž§e, bžctvennagw d¦a vёroю bhvъ, sozdalъ є3si2 d0mъ svzщennый, i3 nesvzщennый sob0rъ nesvzщennыz lesti preloži1vъ nakazanьmi, vsёhъ bGu njsvzti1lъ є3si2.

BGor0dičenъ: M™rь, dv7u ntrokovi1cu, bžctvennыmъ prosvэщaemi d¦omъ, prečctaz, svzщennіi prbr0cы svzщennыmi tS glasы provozvэsti1ša, i3zъ nesže bGъ sl0vo, pače vinh že i3 sl0va, voploti1sz za miloserdіe bezči1slennoe.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Ri1zu mnЁ podaždь svёtlu, njdэsйsz svёtomъ, ćkw ri1zoю, mnogomi1lostive hrtE, b9e našъ.

Sokrušaemo tёlo ranami kvlsše pravostь tvoeS s0vэsti, strastoterpice, ko hrtY bGu našemu.

Vi1szщi vыsokw2, r†nы, m§nice, terpsщi, i3 ne ўszvleno hransщi duši2 blagor0dіe, dostohvalьnaz.

Preterpёla є3si2 zubHvъ i3 rykъ i3 n0gъ tstіe, m§nice mnogostradalьnaz, vziraющi ko hrtY ženihY tvoemY.

BGor0dičenъ: Člvэkolю1bca r0ždši bGa, blgolюbi1vaz vLčce: togo2 moli2, geennы ngnS i3zbavitisz namъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Moli1tvu prolію2 ko gDu, i3 tomY vozvэщY peč†li mo‰, ćkw ѕHlъ dušA moS i3sp0lnisz, i3 živ0tъ m0й ѓdu pribli1žisz, i3 molю1sz, ćkw їHna: t tli2, b9e, vozvedi1 mz.

Svэti1lьnika tS syщіi vo tmЁ prelesti, nelestnw nastavlsющa, njbrёtše kъ putє1mъ ži1zni, bGon0se, nevёdэnіz tmY tloži1ša, i3 kvi1šasz svэtovi1dni vёroю bžctvennoю, ґvramіe.

B0drennw, ўmoli1vъ bGa, posыlaeši prosvэщenіe spasenіz syщыmъ vъ noщi2 їdwlonei1stovstva njderži6mыmъ, bGomydre ґvramіe: i3 pokazalъ є3si2 vs‰ shnы svёta i3 dnE blgodatію.

Bezm0lvnw tvoю2 ži1znь soverši1vъ, ±že vъ žitіi2 trevolnє1nіz, vseblženne, b9іimi nadeždami prešelъ є3si2, i3 kъ ti6himъ pristaniщєmъ dosti1glъ є3si2, ґvramіe, nbcnagw crtva i3 bžctvennыz svёtlosti.

BGor0dičenъ: NJtzgčena mS dremanіemъ ўnhnіz, vozstavi tvoi1mъ hodataйstvomъ, m™i b9іz, i3 ne daždь ўsnyti vъ smertь grэhA, dv7o, predstatelьnicu bo i3 putevoždA moeS ži1zni napisyю tS.

Kondakъ ґvramіa, glasъ G.

Pod0benъ: Dv7a dnesь:

Vo pl0ti, ćkw ѓgGlъ, na zemli2 kvi1lsz є3si2, i3 poщenіemъ bhlъ є3si2 ćkw drevo nasaždennoe, vod0ю vozderžanіz d0brэ vozvrati1vsz, i3 tečenьmi tvoi1hъ slezъ skvernu njmhvъ: segw2 radi kvi1lsz є3si2 prіsteliщe bžctvennoe, ґvramіe, d¦a.

Jkosъ: TlBnnaz prezrёvъ, netlBnnыz vosprіslъ є3si2 kraswtы2: sl†sti plotsk‡z voznenavi1dэlъ є3si2, mydre, i3zmlada vozlюbi1vъ čistotY. Tёmъ, čert0ga mіrskagw tbэžavъ, sopryžnicы že blagoslavnыz i3 rodi1teleй ўkloni1vsz, є3di1nago bGa ćsnw rači1telz vozželavъ i3 vozlюbi1vъ t vseS, dž§e, duši2 i3 serdca i4stinnw: segw2 radi pokazalsz є3si2 dёvstva i3 čistotы2 prіsteliщe bžctvennoe, ґvramіe, d¦a.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: DŽtrocы є3vreйstіi vъ peщi2 popraša plamenь derznovennw, i3 na r0su džgnь preloži1ša, vopію1щe: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e, vo vёki.

Šymъ glasa prazdnuющihъ i3dёže є4stь likyeši, strastoterpice sъ dёvami bGu ziždi1telю pэsnopoю1щi: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e, vo vёki.

Ќdы sokrušaemы zrsщi i3 nogteй i3sterzanіe terpsщi, prineslasz є3si2 bGu žertva, pэsnopoю1щi: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e, vo vёki.

Kvi1lasz є3si2, ćkw lozA, bGomydraz, rycэ i3 n0zэ, ćkw vBtvi, rёžemы, i3 namъ mhslenno vіno2 i3stočaющee, serdcA ўtэšaющee, i3 strasteй trэvaющee pіsnstvo.

BGor0dičenъ: Vo vsego2 čelovёka njbleksz neskvernый kromЁ grэhA, i3zъ ўtr0bы tvoeS, čctaz, pr0йde ploton0secъ: є3g0že ўmoli2, vёroю tS čestvyющыz spasti2.

I$nъ.

Їrm0sъ: DŽtrocы є3vreйstіi vъ peщi2 popraša plamenь derznovennw, i3 na r0su džgnь preloži1ša, vopію1щe: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e, vo vёki.

Da vhšnee crtvo poluči1ši i3 slavu neizrečennuю, slavu že popiraemuю, mydre, i3 tlёnnuю, ćkw smhslenъ i3 razymenъ prewbi1dэlъ є3si2 mydrennw.

E#gdA v0lkъ lukavый ѓgnicu tvoю2 rast0rgne lьsti1vnэ, togdA segw2, mydre, čє1lюsti sokruši1lъ є3si2: sію1 že, ćkw pastыrь i3zrsdnэйšій, kъ ži1zni privelъ є3si2.

Zak0nwmъ povinyzsz vLčnimъ, zablyždšee vzыskalъ є3si2 i3 njbrёlъ є3si2, i3 na ramena tvo‰ vzemъ, vseblženne, ćkw pastыrь, vvelъ є3si2 vo njgradu pokasnіz.

BGor0dičenъ: E#di1na є3di1nagw t trbcы rodilA є3si2 vo dvY suщestv{, v3postasi že є3di1nэй vi1dimago, dv7o. E#myže pэsnopoemъ: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e, vo vёki.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Sedmeri1ceю peщь haldeйskій muči1telь bGočesti6vыmъ nei1stovnw razžžE, si1loю že lyčšeю spasє1nы sі‰ vi1dэvъ, tvorcY i3 i3zbavitelю vopіsše: džtrocы, blgoslovi1te, svzщennicы, vosp0йte, lю1dіe, prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Ю$nošski d0blьstvovavši, straston0sice vsehvalьnaz, i3 na prelestь vozdvi1gla є3si2 pobBdы: rykъ bo lišenіz i3 n0gъ terpёla є3si2, soscє1vъ že i3 zubHvъ tvoi1hъ i3skorenenіe, m§nice, preterpёla є3si2, vъ radosti pэsnopoю1щi: lю1dіe, prevoznosi1te hrtA vo vёki.

VsesvэtlA, ćkw s0lnce, dёvstva svёtlostьmi, i3 mučenіz dobr0tami njblistala є3si2, i3 mjrъ prosvэti1la є3si2 svэtolyčnыmi sі‰nіi tvoegw2 terpёnіz, strastoterpice, vopію1щi: džtrocы, blagoslovi1te, svzщennicы, vosp0йte, lю1dіe, prevoznosi1te hrtA vo vёki.

NJskvernennuю strastьmi2 dyšu moю2, bGonevёsto, i3 njčernennuю prilHgi ѕmjz, tvoi1mi molьbami t lю1tыhъ njči1sti, i3 svёtlыmъ njsэnenіemъ tvoi1mъ, myčenice ґnastasje, njzari2 vopi1ti: svzщennicы p0йte, lю1dіe prevoznosi1te hrtA vo vёki.

BGor0dičenъ: TS či1stuю i3 nepor0čnuю dёva želaющi, nepor0čno i3 tёlo i3 dyšu soblюdE, strasteй podpalє1nіz terpёnіemъ i3spepeli1vši, i3skušenіe že mn0gihъ preterpёvši mykъ, i3 nhnэ vъ nbcnыhъ čert0zэhъ likyetъ sъ tob0ю, veselsщisz vo vs‰ vёki.

I$nъ.

Їrm0sъ: Pobэdi1teli muči1telz i3 plamene, blagodatію tvoeю bhvše, zapovэdemъ tvoi6mъ ѕэlw2 prilэžaщe, džtrocы vopіshu: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Vъ pogi1beli r0vъ či1stuю sverže golubi1cu tvoю2 ѕlodёйstvennый ѕmjй, no sію2 i3zvelъ є3si2, dž§e, vsemydrennw, blagoslovi1te, poS, dэlA gDa, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

I# vъ žitіi2 njbhodS, dž§e ґvramіe, i3 po konči1nэ vračь bolsщihъ kvi1lsz є3si2, d¦a blgodatію bžctvennoю, blagoslovi1te, poS, dэlA gDa, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Neѕl0bіemъ, blženne, pravdoю že i3 cэlomydrіemъ i3 vёroю prosіsvъ, ѓgGlwmъ, prpdbne, sči1slilsz є3si2, blagoslovi1te, poS, dэlA gDa, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

BGor0dičenъ: Strui2 živhz kvi1lasz є3si2 vses™0e selenіe, t nesže pію1щe, ўmertvi1všіisz, ži1znь naslёduemъ, vopію1щe: blagoslovi1te dэlA vs‰ gDa, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Ўžasesz nj semъ nb7o, i3 zemli2 ўdivi1šasz koncы2, ćkw bGъ kvi1sz čelovёkwmъ pl0tski, i3 črevo tvoE bhstь prostrannэйšee nebesъ. Tёmъ tS bcdu, ѓgGlwvъ i3 čelovBkъ činonač†lіz veličaюtъ.

Na drevэ povёšena bыlA є3si2, sl0va b9іz njbrazyющi strtь blžennuю, i3 tsэčenіe terpёla є3si2 rykъ tvoi1hъ i3 n0gъ, zubHvъ i3skorenenіe, ljzhka že trёzanіe i3 soscє1vъ, či1staz ґnastasje, monašestvuющihъ slavo i3 m§nikwvъ ўkrašenіe.

Ćkw nevёsta ўkrasi1lasz є3si2 dobr0toю, njbruči1všisz ženihY stradanьmi dobrotv0rnыmi, vnytrь že čert0gwvъ svэtovi1dnыhъ, ćkw i3zbrannaz, vseli1lasz є3si2, nossщi svэщY dёvstvennuю. I# nhnэ crtvueši sъ živyщimъ vo vёki, ґnastasje, sіsющi.

I#skapaюtъ bolBzni tvo‰ sladostь, grэhA g0restь temlющu: raka že t0čitъ i3scэlenій rёki, i3 potoplsetъ vs‰ str†sti i3 nedygi lю6tыz, vъ slavu sp7sovu, čestnaz ґnastasje, i5že po dostosnію tS slavztъ.

D0blestvovaša žєnы2 tvoi1mъ krt0mъ ўkrёplьšesz, hrtE vsesi1lьne, i3 vražію glavY mnogok0znennuю myžeski, sl0ve b9ій, sokruši1ša, i3 raS radostno selenіe poluči1vše, njboženіe prіsša di1vnoe, vospэvaющe tS.

BGor0dičenъ: Ponesšago tS pl0tь t ženы2 ćkw poznA m§nica tvoS, gDi, dёvstvennыmi ўkrašena lučami, i3 mučenіz kr0vію njbagrenA, tebЁ bGu, vo slёdъ m™re tvoeS, slavnw privedesz, ćkw crtvuющemu tvarію.

I$nъ.

Їrm0sъ: Voi1stinnu bcdu tS i3spovёduemъ, spasennіi tob0ю, dv7o či1staz, sъ bezpl0tnыmi li1ki tS veličaющe.

Vi1dэti spod0bilsz є3si2, dž§e bGon0se, črezъ nadeždu tebЁ drevle želaєmaz, i4hže džko ne vi1dэ, i3 ќho ne slhša.

Krasenъ kvi1lsz є3si2 bžctvennыmi dobrodёteleй lučami sіsz, ґvramіe, i3 krasnomu vLcэ raduzsz predstoi1ši.

Sovokupi1lsz є3si2 likHmъ vsёhъ prepod0bnыhъ, i3 sъ ni1mi njboženіz, prpdbne, poluči1vъ, moli2 є4že spasti1sz vsBmъ namъ.

Denь veselіz priv0ditъ radostnw, svzщennoe tvoE, ґvramіe, ўspenіe, cRkovь čestvyющi žitіE tvoE.

BGor0dičenъ: Blagolюbi1vaz dv7o, njѕl0blennuю grэh0mъ dyšu moю2 ўblaži2, i3 bl†gъ nbcnыhъ pričastnika sotvori2.

Na lіturgji prokjmenъ, glasъ z7:

ČestnA predъ gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ, ±že vozdade mi;

Ґpclъ kъ galatwmъ, začalo sGi.

Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Blaženъ myžъ:

Stjhъ: Si1lьno na zemli2 bydetъ sёmz є3gw2.

E#đlіe matfea, začalo m7g.

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.