NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

NktHvrіa k7i

Prpdbnagw ntcA našego jwva, počaevskogo čudotv0rca.

Na malэй večerni, na GDi vozzvahъ, stіhi6rы na d7, glasъ z7:

Kvi1sz denь blgovolenіz b9іz i3 prazdnikъ veselіz: stecemsz u5bo, vёrnіi, na g0ru počaevskuю, i3 vospoi1mъ vseblžennago jwva, čestnyю pamztь togw2 soveršaющe.

Dremanіz vёždoma, nižE snA nči1ma tvoi1ma dalъ є3si2, prpdbne, b0drennыmi mltvami i3 p0stničeskimъ žitіemъ gDevi ўgoždaz: tёmže radostnw soveršaemъ pamztь tvoю2, vsečestne.

Prіidi1te, vёrnіi, na s™yю g0ru počaevskuю, i3dёže ўg0dnikъ b9ій podvizasz vъ žitіi2 svoemъ, i3 t si1lы vъ si1lu voshoždaše: i3 tomY nhnэ pom0limsz, da vo nbi1telehъ nbcnыhъ vodvori1vsz, m0litsz ko gDu nj sp7senіi dyšъ našihъ.

Ne m0žetъ gradъ ўkrhtisz verhY gorы2 stoS: th že, prpdbne, ѓщe i3 vъ temnэй kamennэй peщerэ počivaeši netlёnnыmъ tёlomъ tvoi1mъ, nbače vsёhъ prizыvaeši na g0ru počaevskuю, svёtlagw radi prazdnika tvoegw2, molS hrtA bGa sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ, glasъ ѕ7:

Vses™az bcde, vo vremz životA moegw2 ne njstavi menє2, čelovёčeskomu predstatelьstvu ne vvёri mS, no samA zastupi2 i3 pomi1luй mS.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ ѕ7:

Pamztь tvoю2 dnesь prazdnuющe, prpdbne džtče našъ jwve, vopіemъ ti2: so ѓgGlы predstoS vъ derznovenіi mn0zэ, nj vsёhъ nasъ, džtče, moli1sz ko vLcэ hrtY.

Stjhъ: Blženъ myžъ bosйsz gDa, vъ zapovэdehъ є3gw2 vosh0щetъ ѕэlw2.

Ќtro i3 denь svёtelъ, tv0й prazdnikъ kvi1sz, prosvэщaz naša serdcA, vёroю hvalzщihъ čestnhz tvoS p0dvigi, džtče našъ jwve.

Stjhъ: ČestnA pred8 gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

Ćkw s0lnce na zemli2 njbrёtъ vsečestnyю їkHnu b9іz m™re na gorЁ počaevstэй, vsesvёtlaz ѕvэzdA toS pokazalsz є3si2: tёmže i3 nasъ, poю1щihъ tS, svёtomъ bGorazymіz njzari2, mltvami bcdы, jwve džtče našъ.

Slava, i3 nhnэ, glasъ t0йže:

VsE ўpovanіe moE na tS vozlagaю, m™i b9іz, sohrani1 mz pod8 kr0vomъ tvoi1mъ.

Troparь, glasъ d7:

Mnogostradalьnagw praotca dolgoterpёnіe stzžavъ, krti1televu vozderžanію ўpodoblszsz, b9estvennыz že revnosti nboю2 prіobщazsz, tёhъ i3menA dost0йnw prіsti spod0bilsz є3si2, i3 i4stinnыz vёrы bhlъ є3si2 propovёdnikъ bezbosznenъ: tёmže monahwvъ mn0žєstva ko hrtY privelъ є3si2, i3 vs‰ lю1di vъ pravoslavіi ўtverdi1lъ є3si2, jwve prpdbne džtče našъ, moli2 sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

Slava, i3 nhnэ:

E$že t vёka ўtaennoe:

Na veli1cэй večerni, na GDi vozzvahъ, stіhi6rы na }, glasъ №:

Prіi1de denь pamzti tvoeS, jwve preslavne, i3 volhnskaz zemlS radosti i3spolnsetsz, ćkw tvoi1mъ naučenіemъ vo pravoslavіi ўtverdi1všisz i3 tvoi1mi pHdvigi blgočestію nauči1všisz, na tvo‰ že mltvы ўpovaющi: i4miže, džtče prpdbne, i3sprosi2 mjrovi mi1rъ i3 dušamъ našыmъ velію mlctь. Dvaždы.

Vo slavnэй pamzti tvoeй, ўg0dniče hrt0vъ, monašestіi sob0ri likovstvyюtъ, i3 nj bGoug0dnэmъ žitіi2 revnostію raspalaюtsz, tvoi6mъ že netlBnnыmъ moщemъ poklansющesz, ćkw živyщemu ti2 sъ nami vosklicaюtъ: džtče jwve, mlctive i3 bGouvёtlive, i3sprosi2 ў gDa mjrovi mi1rъ i3 dušamъ našыmъ velію mlctь.

Kto2 ne podivi1tsz tvoemY dolgoterpэli1vomu žitію2, džtče prpdbne; vo trіehъ bo nbi1telehъ tvo‰ presl†vnaz dэ‰nіz propovёdašasz, p0stъ že i3 slezы i3 bdёnіe, vъ peщerэ sebє2 zaklюčenіe i3 vo vsemъ sebє2 nepoщadёnіe, no ko bratіi lюb0vь mi1luющaz, tatemъ proщenіe i3 vsBmъ lю1demъ d0broe naučenіe.

I$nы stіhi6rы, glasъ v7:

Kjimi pohvalьnыmi vэncы2 ўvzzemъ prpdbnago jwva, vёrы pravoslavnыz ўči1telz i3 ratob0rca, b9estvennыhъ pisanій glašataz, ntečeskihъ že predanій spisatelz, no i3 tsžkihъ slyžbъ i3spolni1telz, zemli2 kopanіemъ i3 drevesъ saždenіemъ sebE smirsvšago i3 vsBmъ džbrazъ poslušanіz bhvšago; sego2 nhnэ netlёnnoю slavoю vэnčaetъ hrt0sъ bGъ našъ, i3mёzй velію mlctь. Dvaždы.

Kjimi dost0йnыmi blgodarenьmi proslavimъ jwva, počaevskuю pohvalY i3 vseS stranы2 rwssjйskіz ўkrašenіe; t0й bo mltvami svoi1mi nbcnый svёtъ vъ peщeru nizvedE, t0й i3 po prestavlenіi svoemъ sъ nb7sE kvlsetsz i3 mltvu vozn0sitъ nj napastvuemыhъ lю1dehъ. Tamw vo slavoю vэnčaetъ є3go2 hrt0sъ bGъ našъ, i3mёzй velію mlctь.

Kjimi ўmilennыmi slezami sokruši1mъ rastlBnnaz serdcA n†ša, zrsщe jwva netlёnnoe tёlo, є4že po smerti ѓki ži1vo sohransetsz, no vo vremz žitіS є3gw2 ѓki mertvo prebыvaše, post0mъ i3 bdёnіemъ i3znursemo; togw2 u5bo podvigHmъ podražati potщi1msz, da i3 nasъ vo grzdyщemъ žitіi2 pomi1luetъ hrt0sъ bGъ našъ, i3mёzй velію mlctь.

Slava, glasъ G:

Tvoi6mъ slovesє1mъ, gDi, poslёdovavъ jwvъ prpdbnый, vs‰ kr†snaz mjra segw2 vo ўmetы vmэni1lъ є4stь, i3 nj ю4nosti svoeй neradi1vъ, i3z8mlada monašeskomu poslušanію vdadesz: tёmže demwnskіz kHzni pobэdi1vъ, ґdamantъ krёpokъ pravoslavnagw blgočestіz kvi1lsz є4stь, vsю1 že stranY sію2 svoi1mi pHdvigi prosvэщaetъ. Togw2 mltvami dyšы našz poщadi2, i3 daruй namъ p0mыslъ d0brый є4že prežde koncA pokasnіz.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Kakw ne divi1msz:

Vh0dъ, i3 čtє1nіz G.

Premydrosti solomHnovы čtenіe. (GlavA G.)

Prvdnыhъ dyšы vъ rucЁ b9іeй, i3 ne prik0snetsz i4hъ myka: Nepщevani bhša vo nčesёhъ bezymnыhъ ўmreti, i3 vmэni1sz njѕloblenіe i3sh0dъ i4hъ: I# є4že t nasъ šestvіe sokrušenіe, nni1 že sytь vъ mi1rэ. I$bo pred8 licemъ čelovёčeskimъ, ѓщe i3 myku prіi1mutъ, ўpovanіe i4hъ bezsmertіz i3sp0lneno: I# vmalэ nakazani bhvše, veli1kimi blgodёtelьstvovani bydutъ, ćkw bGъ i3skusi2 |: i3 njbrёte i5hъ dost0йnы sebЁ. Ćkw zlato vъ gorni1lэ i3skusi2 i5hъ, i3 ćkw vsepl0dіe žertvennoe prіstъ |. I# vo vremz posэщenіz i4hъ vozsіsюtъ: i3 ćkw i4skrы po steblію potekytъ: Sydztъ kzhkwmъ, i3 njbladaюtъ lюdьmi2, i3 vocRi1tsz gDь vъ ni1hъ vo vёki. Nadёющіisz nanь razumёюtъ i4stinu, i3 vёrnіi vъ lюbvi2 prebydutъ є3mY. Ćkw blgodatь i3 mlctь vъ prpdbnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Premydrosti solomHnovы čtenіe. (Glavы6 є7 i3 ѕ7.)

Prvdnicы vo vёki živytъ, i3 vъ gDэ mzdA i4hъ i3 popečenіe i4hъ ў vhšnzgw. Segw2 radi prіi1mutъ crtvіe blgolёpіz i3 vэnecъ dobr0tы t ruki2 gDni, zanE desni1ceю pokrhetъ |, i3 mhšceю zaщiti1tъ i5hъ. Prіi1metъ vseoryžіe rvenіe svoE, i3 vowruži1tъ tvarь vъ mestь vragHmъ. NJblečetsz vъ bronS pravdы, i3 vozloži1tъ šlemъ, sydъ nelicemёrenъ. Prіi1metъ щi1tъ nepobэdi1mый prepod0bіe: Powstri1tъ že naprasnый gnёvъ vo nryžіe: spob0retъ že sъ ni1mъ mjrъ na bez{mnыz: P0йdutъ pravol{čnыz strёlы mHlnіinы, i3 ćkw t blgokrygla lyka nblakHvъ, na namёrenіe poletstъ. I# t kamenometnыz ćrosti i3sp0lnь padytъ gradы, voznegodyetъ na ni1hъ vodA morskaz, rёki že potopstъ | naglw. Soproti1vъ stanetъ i5mъ d¦ъ si1lы i3 ćkw vi1horъ razvёetъ i5hъ, i3 njpustoši1tъ vsю2 zemlю bezzak0nіe, i3 ѕlodёйstvo prevrati1tъ prest0lы si1lьnыhъ. Slhšite u5bo carіe, i3 razumёйte, navhknite sudіi6 koncє1vъ zemli2. Vnuši1te deržaщіi mn0žєstva, i3 gordsщіisz nj nar0dэhъ kzhkwvъ, ćkw danA є4stь t gDa deržava vamъ i3 si1la t vhšnzgw.

Premydrosti solomHnovы čtenіe. (GlavA d7.)

Prvdnikъ ѓщe posti1gnetъ skončatisz, vъ pok0i bydetъ. Starostь bo čestnA ne mnogolёtna: nižE vъ čislЁ lёtъ i3sčitaetsz. Sэdi1na že є4stь mydrostь čelovёkwmъ, i3 v0zrastъ starosti, žitіE neskvernoe. Blgoug0denъ bGovi bhvъ, vozlю1blenъ bhstь, i3 živhй posredЁ grBšnikъ, prestavlenъ bhstь. Voshiщenъ bhstь, da ne ѕl0ba i3zmэni1tъ razuma є3gw2, i3li2 lestь prelьsti1tъ dyšu є3gw2. Račenіe bo ѕl0bы pomračaetъ dHbraz, i3 parenіe p0hoti premэnsetъ ќmъ neѕl0bivъ. Skončavsz vmalэ, i3sp0lni lBta dHlga: Ўg0dna bo bЁ gDvi dušA є3gw2. segw2 radi potщasz t sredы2 lukavstvіz. Lю1dіe že vi1dэvše, i3 ne razumёvše, nižE pol0žše vъ pomыšlenіi takov0e: ćkw blgodatь i3 mlctь vъ prpdbnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Na lіtji stіhi1ra hrama i3 s™agw dvЁ, glasъ }:

Prіidi1te, vsi2 slovenstіi sob0ri, proslavimъ džbщagw sp7senіz rači1telz i3 є4resi bezbosznennago njbliči1telz, ni1щihъ pitatelz i3 grёšnikwvъ kr0tkago vrazumi1telz, pavlovu revnostь nj lю1dehъ kvi1všago i3 derznovenіe velіe ko gDu stzžavšago: t0й bo i3 po prestavlenіi svoemъ bolsщыz i3scэlsetъ i3 derznovє1nnaz našє1stvіz v†rvarъ tgonsetъ, nasъ že ўmilennыmi pHmыslы i3spolnsetъ i3 m0litsz pri1snw nj sp7senіi dyšъ našihъ.

Slava, glasъ v7:

Dnesь likyetъ tvoS lavra, prpdbne džtče jwve, i3 vsi2 lю1dіe tvo‰ m0щi lobыzati podvizaюtsz, demoni tvoeS blgodati trepeщutъ, i3 ѓgGli nj tvoemъ zastuplenіi raduюtsz. Mh že neprestannw vopіemъ: ўtverdi2 tvoi1mi mltvami pravoslavnыhъ vёru, žitіE naše i3spravi i3 sp7senіe i3sprosi2 dušamъ našыmъ.

I# nhnэ:

VsE ўpovanіe moE na tS vozlagaю, m™i b9іz, sohrani1 mz pod8 kr0vomъ tvoi1mъ.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ є7:

Raduйsz, sщ7ennaz glavo2, jwve, volhnskіz stranы2 ўkrašenіe, tyю bo zri1ši vъ pravoslavnэй vёrэ ўtverždaemu, tebЁ ćkw ži1vu syщu molsщuюsz i3 zastuplenіz na demonы prossщuю: є4йže bydi zastypnikъ newbori1mый i3 nj vsemъ mjrэ moli1tvennikъ.

Stjhъ: ČestnA pred8 gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

Raduйsz, sщ7ennaz glavo2, prpdbne jwve, ѕvэzdo2 t galickіz zemli2 kъ vost0ku prišedšaz i3 nemoщnhhъ dyšы njb0drivšaz, vo smirenіi svoemъ derznovenію proti1vu є4resi lю1di rwssjйskіz nastavivšaz i3 kъ nbcnomu crtvію privedšaz: є3gHže i3 nasъ spod0bi predstatelьstvomъ tvoi1mъ, i3 nj vsemъ mjrэ bydi moli1tvennikъ.

Stjhъ: Blženъ myžъ bosйsz gDa, vъ zapovэdehъ є3gw2 vosh0щetъ ѕэlw2.

Raduйsz, sщ7ennaz glavo2, nad8 volhnskoю stran0ю gDemъ voznesennaz, є4йže povinyšasz knszi i3 lю1dіe: mh že, duhHvnaz tvo‰ č†da, serdcemъ sokrušennыmъ kъ tebЁ pripadaющe, pr0simъ ko njdolёnію strasteй tvoeS p0moщi, vъ sk0rbehъ blgodyšіz, i3 nj smertnomъ časЁ pamzti neprestannыz, i3 nj vsemъ mjrэ mltvъ tvoi1hъ. jwve prpdbne.

Slava, glasъ }:

Monahwvъ mn0žєstva nastavnika tS počitaemъ, džtče našъ jwve: tvoeю bo stezeю voi1stinnu pravw hodi1ti poznahomъ. Blženъ є3si2 hrtY rab0tavъ, i3 vražію njbliči1lъ є3si2 si1lu, ѓgGlwvъ sobesёdniče i3 prpdbnыhъ sopričastniče i3 prvdnыhъ: sъ ni1miže moli1sz gDevi, pomi1lovatisz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Beznevёstnaz dv7o:

Troparь, glasъ d7:

Mnogostradalьnagw praotca dolgoterpёnіe stzžavъ, krti1televu vozderžanію ўpodoblszsz, b9estvennыz že revnosti nboю2 prіobщazsz, tёhъ i3menA dost0йnw prіsti spod0bilsz є3si2, i3 i4stinnыz vёrы bhlъ є3si2 propovёdnikъ bezbosznenъ: tёmže monahwvъ mn0žєstva ko hrtY privelъ є3si2, i3 vs‰ lю1di vъ pravoslavіi ўtverdi1lъ є3si2, jwve prpdbne džtče našъ, moli2 sp7sti1sz dušamъ našыmъ. Dvaždы.

Bcde dv7o: E#di1noždы.

Na ќtreni, na BGъ gDь, troparь prpdbnomu, dvaždы.

Slava, i3 nhnэ: bGor0dičenъ.

Po №-й kafjsmэ sэdalenъ, glasъ d7:

Zvanію gDnю poslёdovavъ, rodi1telьskій d0mъ njstavilъ є3si2, i3 t tёsnagw žitіS na tэsnёйšee prehodi1lъ є3si2, no serdce tvoE vsS pritekaющыz kъ tebЁ ne tёsnw vmэщaše: tёmže duhHvnaz č†da tvo‰ ўmn0žišasz i3 nj gDэ vozveseli1šasz. E#g0že moli2, džtče našъ jwve, sp7sti1sz vёroю čtyщыmъ s™yю pamztь tvoю2. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

NJbnovi1la є3si2, čctaz, b9estvennыmъ ržctv0mъ tvoi1mъ i3stlёvšee strastьmi2 zemnor0dnыhъ mertvennoe suщestvo2: i3 vozdvi1gla є3si2 vs‰ t smerti kъ ži1zni netlёnіz. Tёmže tS po d0lgu blži1mъ vsi2, dv7o preproslavlennaz, ćkože proreklA є3si2.

Po v7-й kafjsmэ sэdalenъ, glasъ є7:

Peщernago zatv0rnika i3 bdёnnago moli1tvennika počti1mъ prpdbnago jwva, t mladenstva do starosti sebE smirsvšago i3 s™yю cRkovь proslavlьšago, t†ti i3 ѕlodBi kъ pokasnію privedšago i3 teplэ molsщasz nj dušahъ našihъ. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Ўžasno čydo začatіz i3 neskazanenъ džbrazъ ržctvA vъ tebЁ poznasz, prisnodv7o čctaz, ўžasaetъ m0й ќmъ i3 ўdivlsetъ pomыšlenіe: slava tvoS, bcde, vsBmъ prostresz, vo sp7senіe dyšъ našihъ.

Pal0mъ i3zbrannый prpdbnomu.

Po polmelei sdэdalenъ, glasъ }:

Pastыrskuю mydrostь smirenomydrіemъ stzžavъ, mnHgimъ bhlъ є3si2 ўči1telь, monahwmъ ntecъ i3 skorbsщыmъ ўtёšitelь i3 mltvы ї}sovы neumolkazй nrganъ: tёmže moщeй netlёnіemъ proslavi tS mzdovozdastelь gDь, є3g0že neprestannw moli2, pregrэšenій njstavlenіe darovati čtyщыmъ lюb0vію s™yю pamztь tvoю2. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Nbcnuю dverь i3 kіvHtъ, vses™yю g0ru, svёtlый džblakъ vospoi1mъ, newpali1muю kupinY, slovesnый raй, є4vы vozzvanіe, vselennыz vseS veli1koe sokr0viщe, ćkw sp7senіe vъ neй sodёlasz mjru, i3 njstavlenіe drevnihъ sogrэšenій. Segw2 radi vopіemъ є4й: moli1sz sn7u tvoemY, pregrэšenій njstavlenіe darovati blgočestnw poklansющыmsz vses™0mu ržctvY tvoemY.

Stepє1nna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa.

Prokjmenъ, glasъ d7:

ČestnA pred8 gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ, ±že vozdade mi;

E#đlіe t matfea, začalo m7g.

Po n7-mъ palmЁ stіhi1ra, glasъ ѕ7:

Prpdbne džtče, vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i3spravlenій tvoi1hъ: tёmъ na nb7sёhъ njbrёlъ є3si2 mzdY trudHvъ tvoi1hъ, demwnskіz pogubi1lъ є3si2 polki2, i3 ѓgGlьskіz dosti1glъ є3si2 či1nы, i4hže žitію2 bez8 por0ka porevnovalъ є3si2. Derznovenіe i3mёz ko hrtY bGu, mi1rъ i3sprosi2 dušamъ našыmъ.

KanHnъ bcdэ na ѕ7: i3 prpdbnomu na }, po ѓzbucэ.

KanHnъ prpdbnomu i3 bGon0snomu jwvu, počaevskomu čudotv0rcu. Glasъ }.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Posёčennый nesэk0mago presэčE, i3 vi1dэ s0lnce zemlю, ю4že ne vi1dэ: lю1tago vragA vodA potopi2, i3 neprohodi1moe pr0йde ї}lь. Pёsnь že vospэvašesz: gDevi poi1mъ, slavnw bo proslavisz.

ЃgGla zemnago i3 nbcnago čelovёka, jwva prpdbnago, volhnskuю pohvalY, dost0йnw vospёti pomozi1 mi, sl0ve b9ій, preziraz mo‰ pregrэšє1nіz i3 podavaz sl0vo ўstHmъ moi6mъ.

Bhlъ є3si2, prpdbne, voi1stinnu mjru svэti1lьnikъ presvёtelъ, vsBmъ pytь sp7senіz pokazyzй: tёmže i3 mnЁ bydi pom0щnikъ vo є4že proslaviti žitіE tvoE i3 ўmilenіe stzžati.

Vъ domY rodi1teleй tvoi1hъ pervэe poznalъ є3si2 gDa, jwve slavne, i3 džtrokъ shй, razumъ soveršenъ pokazalъ є3si2, є3gdA monašeskoe žitіE i3zv0lilъ є3si2, vs‰ že žitє1йskaz prewbi1dэvъ, є3di1nago bGa vozlюbi1lъ є3si2.

GorЁ džči tvoi2 i3 dyšu voznosS, vo nbi1teli ўg0rnictэй bratію vъ bGoug0dnэmъ žitіi2 sk0rw prevozšelъ є3si2, hyždša vsёhъ sebE pomыšlsz i3 tёmъ lyčšій ї}su kvlszsz, starcєmъ že i3 ю4nыmъ džbrazъ bhvъ prelюbeznэйšій.

D0brэ tS na dіavolы v0instvovavša pomыšlsz, prpdbne, svoeS stыždysz lёnosti, i3 mn0žestva grэhHvъ moi1hъ ўžasaюsz: no tvoi1mi, s™e, mltvami daruй mi2 želanіe blg0e, vo є4že pr0čee vremz žitіS moegw2 vъ pokasnіi skončati.

BGor0dičenъ: Ćkw b9іz m™i derznovenіe i3myщi kъ r0ždšemusz i3z8 tebє2, є3dinor0dnomu sl0vu, i3 nc7Y sobeznačalьnomu, i3 soestestvennomu d¦u, molsщi ne prestaй t bёdъ sp7sti2, vsenepor0čnaz, tS bcdu slavzщыz.

Katavasіa po ўstavu.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Ўtverdi1sz serdce moE vo gDэ, voznesesz r0gъ m0й vъ bz7э moemъ, razširi1šasz na vragi2 mo‰ ўstA mo‰, vozveseli1hsz nj sp7senіi tvoemъ.

E$stь vo mnЁ, džtče prpdbne, d0bragw i3spravlenіz želanіe, no i3skušenіz lёnosti pobэždati ne navыk0hъ, ўvы2 mnЁ. Nbače na p0moщь tvoю2 nadёzsz, ўnhnіz p0mыslы tgonsю, na tvo‰ že vziraю sl†vnыz p0dvigi.

Želёzo narečesz r0dъ tv0й, jwve prpdbne, krёpostь duši2 tvoeS pred8ukazyz: vъ peщerэ že kamennэ zaklюči1vsz, ćkw zlato sokroveno, njs™i1lъ є3si2 mёsto pHdvigъ tvoi1hъ, i3 g0ru počaevskuю ćkw stёnu mёdznu proti1vu vragHvъ pravoslavіz kvi1lъ є3si2.

Ѕэlw2 ўglubi1šasz pomыšlє1nіz tvo‰, ±že nj nbcnэmъ crtvіi, є3gdA, є3щE džtrokъ shй, ѓgGlьskій džbrazъ vosprіslъ є3si2: tёmže i3 sщ7ennikъ bhvъ bGu vёrenъ, daže nhnэ molє1nіz nj lю1dehъ vozn0siši, jwve prpdbne.

ZemlS galickaz ю4nostію tvoeю slavitsz, i3 dybenskaz nbi1telь myžєskіz p0dvigi tvo‰ blgovэstvyetъ, nbi1telь že počaevskaz starostію tvoeю hvalitsz i3 blžennoю konči1noю veseli1tsz, vss že vselennaz nj čudesёhъ tvoi1hъ raduetsz i3 likovstvyetъ.

I$že podaeši blg†z vsBmъ molsщыmsz tebЁ, i3 menE pripadaющa ne tri1ni, svstče, no pokasnіe moE zrS, daždь mi2 žitіS i3spravlenіe, revnostь že vdohni2, є4že podražati tvoi6mъ bGolюbi6vыmъ dэsnієmъ.

BGor0dičenъ: Ўmerщvlennый m0й ќmъ, živ0tnыmъ dёйstvomъ i3z8 tebє2 ćvlьšimsz mjru, vozdvi1gni, čtcaz, i3 kъ ži1zni nastavi, ćže smerti dvє1ri raz0ršaz є3di1na ržctv0mъ tvoi1mъ.

Sэdalenъ, glasъ }:

Dnesь i3spolnsetsz radosti nbi1telь počaevskaz, tvoE bGolюbi1voe žitіE proslavlsющi: dnesь hrtoimeni1tіi lю1dіe revnostію sp7senіz prosvэщaюtsz, zrsщe netlёnіemъ proslavlєnnыz m0щi tvo‰, prpdbne: dnesь grэhHvnыz tgonsюtsz str†sti, i3 p0mыslы pokasnіz dyšы našz njb8emlюtъ, vъ ni1hže ўtverdi2 vsёhъ, preslavne, vёrnw počitaющihъ pamztь tvoю2.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Ćkw vsenepor0čnaz nevёsta tvorcA, ćkw neiskusomyžnaz m™i i3zbavitelz, prіsteliщe ćkw syщi ўtёšitelz, vsepёtaz, bezzak0nіz mS syщa skvernoe nbi1teliщe, i3 demonwvъ i3graliщe vъ razumэ bhvša, potщi1sz t tёhъ ѕlodёйstva mS i3zbaviti, i3 svёtloe žili1щe dobrodёteleй soverši2, svэton0snaz netlёnnaz: tženi2 w4blakъ strasteй, i3 vhšnzgw pričastіz spod0bi, i3 svёta nevečernzgw, mltvami tvoi1mi.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Prbr0kъ ґvvakymъ ќmnыma nči1ma provi1dэ, gDi, prišestvіe tvoE, tёmъ i3 vopіsše: t ю4ga prіi1detъ bGъ. Slava si1lэ tvoeй, slava snizhoždenію tvoemY.

Jwve prpdbne, nj vsёhъ moli1tvennikъ bydi teplый, tvoemY zastuplenію vёruющihъ, svoe že njkazvaющihъ žitіE i3 na b9іe miloserdіe ўpovaющihъ, ѓщe i3 prelьщenьmi žitіS segw2 vlaющihsz.

Kto2 t čelovBkъ ne podivi1tsz dolgoterpэli1vomu žitію2 tvoemY, džtče; kt0 li ne proslavitъ tvoeS nj pravoslavіi revnosti; th bo, ćkw ґdamantъ krёpokъ, є3retіkHmъ protivostalъ є3si2, i3 i4stinnыz vёrы propovёdanіe, slovesh že i3 pisanьmi vsBmъ prep0dalъ є3si2.

LьvA rыkaющa i3 i4щuщa pogloti1ti dyšъ sp7saemыhъ mltvoю tvoeю pobэdi1lъ є3si2, džtče, no i3 tomY služaщыz lю1di vъ pokasnіe privodi1lъ є3si2, t†ti miloserdіemъ tvoi1mъ postыždaz i3 vrazumlsz, grabi1tєli že njbličenьmi ўstrašaz i3 vs‰ naučaz sp7si1telьnomu pokasnію.

Mrakъ duši2 moeS, džtče, predstatelьstvomъ tvoi1mъ razsёй, i3 svёtomъ zapovэdeй gDnihъ prosvэti2 moE njkasnnoe serdce, da i3 ѓzъ tvoi6mъ ўčenikHmъ poslёduz, tёhъ časti lišenъ ne prebydu, tvoю2 voshvalsz s™yю pamztь.

BGor0dičenъ: BGa i3z8 tebє2 voploщennago moli2, neprel0žnw, є4že bЁ, prebhvša, i3 є3stestvennw ravna nc7Y, i3 d¦u soprest0lьna, proщenіe pregrэšenій i3 dyšъ sp7senіe poю1щыmъ tS vёroю darovati.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Mrakъ duši2 moeS razženi2, svэtodavče hrtE b9e, načalor0dnuю tьmY i3zgnavъ bezdnы, i3 daruй mi2 svёtъ povelёnій tvoi1hъ, sl0ve, da ќtrenюz slavlю tS.

Našъ є3si2 voi1stinnu predstatelь i3 čudotv0recъ presvёtlый, vzыvaše dіonĐsій, njbrэthй m0щi tvo‰ tlёnію neprič†stnы. Mh že, sі‰ lobыzaющe, vopіemъ: našihъ skvernъ ne vozgnušaйsz, ўg0dniče b9ій, no tvoi1mi mltvami sіS njči1sti.

NJpravdanієmъ b9іimъ t ю4nosti, džtče, naučaemь, suetы2 žiteйskіz ўkloni1tisz krёpkw vozželalъ є3si2, bezm0lvіe že vozlюbi1lъ є3si2: nbače velёnію hrt0vu ne protivlszsz, pritekaющыz kъ tebЁ pravomu i3spovёdanію i3 є3đlьskomu žitію2 naučalъ є3si2.

Predstatelь kvi1lsz є3si2 i3 po prestavlenіi tvoemъ stražduщыmъ i3 skorbsщыmъ čelovёkwmъ: takw bo tS vi1dэša lю1dіe i3z8 gr0ba tvoegw2 i3shodsщa i3 so ѓgGlы posredЁ cerkve molsщasz! Q čydo preslavnoe voi1stinnu! Q radostь vBrnыmъ i3 ўtverždenіe!

Rači1telь bhvъ nbcnagw crtvіz, nj svoemъ tamw vhoždenіi i3zvэstvyešisz, i3 kromЁ bolёzni i3 straha preselьnikъ kvlsešisz lyčšіz ži1zni, bratіi že tvoeS ўči1telь i3 ўpovanіe.

Sopytnikъ žitію2 moemY bydi, džtče jwve, mltvoю tvoeю njgraždaй mnogomztežnuю moю2 dyšu, i3 vvedi2 ю5 vъ nbcnoe crtvo, tvoi1mi ўmilennuю pHdvigi, hrty že pokasnnыz prinossщuю slezы.

BGor0dičenъ: TS stёnu i3myщe i3 predstatelьstvomъ tvoi1mъ soblюdaemi, tvoeю b9estvennoю slavoю hvalzщesz, tS blži1mъ: th bo, vsečctaz, dušamъ našыmъ i3stočaeši veselіe i3 radovanіe.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: ЇHnu vъ ki1tэ, gDi, є3di1nago vseli1lъ є3si2, mene že svszana mrežami vražіimi, ćkw t tli2 džnago, sp7si2.

Tverdoe ўpovanіe na predstatelьstvo tvoE vozlagaю, prpdbne, i3 vёroю molю1sz: daždь mi2 strasteй lю1tыhъ njdolёnіe, smerti že neprestannuю pamztь i3 blženstva želanіe grzdyщagw vёka.

Ўtverždaetsz tob0ю, prpdbne, s™az cRkovь, є4resь že vsskaz posramlsetsz, njbličenіe i3myщi tvo‰ mnogocэlє1bnыz m0щi, i3 žitіS tvoegw2 stolёtnzgw trudы2, i3 bolBzni, i3 slezы, i3 p0stъ, i3 pl0ti t kosteй tpadenіe.

FaraHna mhslennago pobэždaše jwvъ prpdbnый, poslušanію vsegdA prilэžS i3 njburevaєmыmъ na p0moщь prihodi1ti ne tricazsz: i3 takw tri2 nbi1tєli ўčenіemъ svoi1mъ prosvэti1vъ i3 pHdvigi mn0gimi proslavivъ, veselsše sp7sa vsёhъ, člvэkolю1bca.

Hrt0vu smirenію podražaše jwvъ, є3gdA načalьstvo, ćkw služenіe vsBmъ, prіstъ, i3 i3gymenъ shй, vъ tsžkihъ slyžbahъ podvizašesz, bratіi že bsše džbrazъ kr0tosti i3 trudolю1bіz pravilo i3 nj mltvэ pri1snoe napominanіe.

T skvernыhъ i3zbavi mS strasteй tvoi1mi mltvami, tёhъ njdolёnіe mnЁ podavaz b9estvennыz p0moщi pri1snыmъ prizыvanіemъ, i3 na sebE nenadёznіemъ, i3 brata moegw2 newsuždenіemъ.

BGor0dičenъ: VozneslA є3si2 vsei1stinnw padšeesz čelovёčeskoe suщestvo2, vo zracэ b9estvennэmъ, i3 nc7A vъ ravenstvэ, vi1dimago sn7a neizmёnnago, bGomati, bez8 sёmene vo črevэ ponosi1vši.

Kondakъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Kvi1lsz є3si2 dnesь vselennэй:

Kvi1lsz є3si2 i4stinnыz vёrы st0lpъ, є3đlьskihъ že zapovэdeй revni1telь, gordhni njbličenіe, smirє1nnыmъ že predstatelь i3 naučenіe: tёmže i3 ўblažaющыmъ tS grэhHvъ tpuщenіe i3sprosi2, i3 nbi1telь tvoю2 nevredi1mu sohrani2, jwve džtče našъ, mnogostradalьnomu pod0bnый.

Jkosъ: Tverzi ўstA tvo‰, peщero kamennaz, i3 rcы2 namъ, kolьkratы tHki slezъ jwvlihъ njmoči1lasz є3si2. Kakw togw2 vozdыh†nіz tvoi1hъ stёnъ ne rastorg0ša, kakw svёtъ b9estvennый tebє2 ne sožžE, kakw ѓgGli bdBnnыmъ podvigHmъ jwvlimъ divi1šasz, tёmi bo njs™i1sz zemlS galickaz i3 volhnskaz; mh že sі‰ vs‰ pomыšlsющe, slezami ўmilenіz džči naši i3spolnsemъ: є4stь bo prpdbnый jwvъ ўg0dnikъ di1vnый, mnogostradalьnomu pod0bnый.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Na p0li dei1rэ i3nogdA muči1telь peщь postavi na mučenіe bGon0snыhъ, vъ neйže trіE džtrocы pэsnosl0vzhu є3di1nago bGa, tr0ičnw vospэvahu, glag0lющe: ntcє1vъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Lю1di pravosl†vnыz, tS blažaщыz, prpdbne jwve, ўkrэpi2 na vragi2, i3 nj cRkvi mi6rnaz glag0li vъ serdce i4hъ: vsBmъ є3dinomhslіe i3sprosi2 ў bGa, i3 drygъ ko drygu lюb0vь, i3 nj pravoslavіi revnostь.

Čašu žitіS tvoegw2 pi1ti, gDi, ne mogY ѓzъ njkasnnый, bosznію skorbeй njburevaemь i3 strasteй spletaemь ternіemъ. Nbače molю1sz: jwva, tvoegw2 ўg0dnika, mltvami pomi1luй mS, i3 pomozi1 mi grэh0vnuю njtrzsti2 lёnostь.

Šir0kій pytь, pogi1belь duši2 prednossщій, voznenavi1dэvъ, jwve prpdbne, vъ tёsnэй peщerэ zaklюči1lsz є3si2, i3 tёsnagw puti2 ži1zni vъ načalьstvэ tvoemъ ne ўkloni1lsz є3si2, denь i3 n0щь vъ mltvэ i3 trudёhъ prebыvaz i3 naučenіe zdravoe vsBmъ prihodsщыmъ kъ tebЁ podavaz.

Щedrъ bhlъ є3si2 ni1щыmъ, kaющыmsz že mi1lostivъ, i3 naučenіz trebuющыmъ ўči1telь kr0tokъ, b9estvennыz že mydrosti lюbi1telь, i3 є3đlьskihъ zapovэdeй propovёdnikъ, kni1gъ že b9estvennыhъ i3zdatelь, i3 є4resi bezbosznennый njbliči1telь.

BGor0dičenъ: MRjю prečctuю i3 vses™yю voshvalimъ: t0ю bo blgodatь namъ i3stočaetsz pače ўmA darHvъ, ćkw t pot0ka b9estvennыz blgosti: ю4že blgočesti1vыmъ p0mыslomъ nhnэ ўblažaemъ.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Pokrыvazй vodami prevhsprєnnaz svo‰, polagazй m0rю predёlъ pes0kъ, i3 soderžaй vsS, tS poetъ s0lnce, tS slavitъ lunA, tebЁ prin0sitъ pёsnь vsS tvarь, ćkw sodёtelю vsёhъ vo vёki.

Э$duщыmъ i3 i3dyщыmъ vo njbi1telь tvoю2 bezči1slєnnыmъ lю1demъ, ko tvoi6mъ že moщemъ pripadaющыmъ, bydi darovanій d¦0vnыhъ podatelь, tэlesnыhъ že bolёzneй cэli1telь i3 pred8 sp7somъ teplый nj vsёhъ predstatelь, jwve, zemli2 volhnskіz slavo i3 ўkrašenіe.

Ю$noša tёlomъ, no starecъ ўm0mъ vъ načalэ monašeskagw žitіS tvoegw2 bhlъ є3si2, džtče: sostarэvsz že pl0tію, ю4nošeskuю b0drostь vъ trudёhъ kvlslъ є3si2, zemli2 kopanіemъ i3 drevesъ nasaždenіemъ džbrazъ vsBmъ smirenomydrіz podavaz.

Kvlenіe tvoE so ѓgGlы vkypэ smirennuю dёvu ўžasaše, zdravіe že ўčenikY tvoemY podavaše, i3 vs‰ lю1di na slavosl0vіe bGovi vozdvizaše, i4stinnuю že ўtverždaše vъ ni1hъ vёru, i3 є3retjčєskaz trэvaše napadє1nіz.

Fmmіamomъ mltvъ tvoi1hъ i3 menE njblgouhaй, jwve preslavne, moi1hъ grэhHvъ ѕlosmradіe tёmъ tgonsz i3 ўpovanіe na gDa vselsz vъ moю2 smradnuю dyšu, da. Blgodatію b9іeю njčiщaemь, vospoю2 tvoE, preblženne, krёpkoe zastuplenіe.

BGor0dičenъ: BGorodi1telьnice vsečctaz, duši2 moeS ćzvы i3 grэhHvnыz strypы njči1sti, i3st0čnikomъ njmыvaющi syщimъ i3z8 rebrъ sn7a tvoegw2, i3 potekšimi i3z8 tёhъ njčiщaющi strusmi: kъ tebЁ pribэgaю, i3 tS prizыvaю bGoblagodatnuю.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Blgoslovenъ gDь bGъ ї}levъ, vozdvi1gnuvый r0gъ sp7senіz namъ vъ domY dv7dovэ, džtroka svoegw2: vъ ni1hže posэti2 nasъ vost0kъ sъ vыsotы2, i3 napravilъ nы2 є4stь na pytь mi1ra.

V#ssHpomъ blgodati b9іz njkropi2 serdcA n†ša, jwve prpdbne, tvoi6mъ s™ы6mъ moщemъ poklansющihsz, da tvoeS revnosti nj vёrэ pričasti1všesz, ko i3spolnenію zapovэdeй hrt0vыhъ d0brэ potщi1msz.

Pal0mski vzыvati kъ bGu na zemli2 ne prestavalъ є3si2, i3 dёvstva tvoegw2 sosydъ soblю1lъ є3si2: tёmže na nb7si2 r†йskіz vospэvaeši nhnэ pBsni so ѓgGlы i3 vsёmi s™hmi, lю1di že na zemli2 trudsщыzsz t vhšnihъ naziraeši.

Q koli1ka žitіS tvoegw2 netlёnnaz krasotA, q koli1ka po smerti tvoeй čudesA i3 i3scэlє1nіz! Se bo zemn†z njstavivъ, voi1stinnu stori1ceю nbcnaz blga є3щE vъ žitіi2, pače že vo grzdyщemъ, po glag0lu hrt0vu stzžalъ є3si2.

Q koli1ko grэhHvъ našihъ mn0žestvo! No sі‰ prevosh0ditъ tvoi1hъ mltvъ krёpostь, i4hže ne liši2 nasъ, džtče prpdbne jwve, dryže hrt0vъ i3 s™hhъ vsёhъ sopričastniče, cRk0vnый st0lpe i3 nj dušahъ čelovёčeskihъ predstatelю teplёйšій.

BGor0dičenъ: ZačalA є3si2, dv7o, bez8 sёmene, vssčєskaz sozdavšago sl0vo b9іe, kromЁ hotёnій plotski1hъ: i3 bez8 i3stlёnіz rodilA є3si2, bez8 bolёzneй maternihъ. Tёmъ tS bcdu, i3 ljzhkomъ i3 serdcemъ i3spovёdaющe, veličaemъ.

Svэti1lenъ:

Pod0benъ: Svёte neizmёnnый:

Jwvъ prpdbnый dnesь da voshvalitsz, ćkw hrt0vъ v0inъ i3 nj lю1dehъ moli1tvennikъ, vёrы propovёdnikъ, є4resi njbliči1telь i3 cRkve ўkrašenіe. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ:

TS pёsnьmi nem0lčnыmi ўblžaemъ, dv7o, ćkw t trbcы є3di1nago rodilA є3si2, bcde, i3 nosi1la є3si2 na b9estvennыhъ njb8stіihъ presyщestvennoe sl0vo, nevraщno i3 neizmёnno.

Na hvali1tehъ stіhi6rы na d7, glasъ d7:

Prosіsša p0dvizi tvoi2 vo stranЁ galictэй, džtče jwve: tёmže pravoslavіz revni1tєli vъ zemlю volhnskuю tebE glašaюtъ, i3 nbi1telь dybenskaz tvoi1mъ prepod0bnыmъ žitіemъ ўkrašaetsz: no togw2 soveršenіe počaevskaz lavra prіemletъ, vss že stranA sіS ўčenьmi tvoi1mi prosvэщaetsz. Dvaždы.

Bratolюbi1voe tvoE serdce, prpdbne, monahwvъ mn0žєstva na g0ru počaevskuю privlečE, i4hže sp7senіz bhlъ є3si2 revni1telь: tёmže i3 mы2 ґpclьskій glag0lъ vёduщe, ćkw nikogdaže prestaetъ d¦0vnaz lюbы2, tvoemY čudesnomu popečenію dyšы našz vvэrsemъ, ±že privedi2 ko ї}su člvэkolю1bcu.

Ne smёzše tlёnіe kosnytisz mertvagw tэlesE tvoegw2, prpdbne, є4že črez8 vsE žitіE ўmerщvlslъ є3si2: duša že tvoS, živyщi so ѓgGlы, vs‰ pritekaющыz kъ tebЁ vъ svoю2 lюb0vь prіemletъ. Tёmže i3 našz dyšы privedi2 ko ї}su člvэkolю1bcu.

Slava, glasъ }:

Ne dovlёюtъ slovesA n†ša kъ voshvalenію pHdvigъ tvoi1hъ, prpdbne jwve: kt0 bo i3zočtetъ tvoi1hъ dobrodёteleй polnotY, kto2 ўrazumёetъ bezm0lvnoe tvoE kъ bGu sobesёdovanіe; no ne tri1ni tvo‰ pэvcы2 i3 duhHvnaz č†da, tvoegw2 zastuplenіz prossщыz i3 nj tvoemъ s™ёmъ žitіi2 ўmilsющыzsz i3 vo tvoeй pamzti veselsщыzsz.

I# nhnэ:

VLčce, prіimi2:

Slavosl0vіe veli1koe. E#ktєnіi2, i3 tpystъ.

Na lіturgji slyžba vsS prpdbničeskaz.

Vёdomo bydi, ćkw pamztь prpdbnagw jwva soveršaetsz vъ denь blžennыz konči1nы є3gw2, nktHvrіa vъ k7i-й denь, i3 vъ denь njbrёtenіz s™hhъ moщeй є3gw2, ѓvgusta vъ k7i-й denь, є3gdA vo s™ёй počaevstэй lavrэ s™ы6z m0щi є3gw2 i3zn0sztsz vъ veli1kuю cRkovь.

Ѓщe ќbw pamztь prpdbnagw sluči1tsz vъ nedёlю, soveršaemъ vsю2 slyžbu є3gw2 po G-й glavЁ tmpіk0na: ѓщe že vъ subbHtu, po є7i-й t zri2 neizmёnnw.

Treti1ceю že tvori1mъ pamztь prpdbnagw jwva maіa vъ ѕ7-й denь. Vъ seй denь na povečerіi poemъ slyžbu s™agw jwva mnogostradalьnagw, pr0čee že sovokuplsemъ slyžbu prpdbnagw sъ trіHdію, ćkože vo glavЁ їwanna bGosl0va ўkazasz, є4že zri2 mcca togHžde vo }-й denь.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.