NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

NktHvrіa k7z

S™agw m§nika nestora.

Na GDi vozzvahъ, stіhi6rы, glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

Nestore stradalьče čydne, vseoryžіemъ hrt0vыmъ sebE njbloži1lъ є3si2: čyvstvennэ ќbw lĐю spletsz, togo2 pogubi1lъ є3si2, nevi1dimыmi že nevi1dimago strэlami velіara tы2 zapslъ є3si2 i3 ўmertvi1lъ є3si2. Tёmže pobёdы vэncemъ tvoю2 glavY vэnčA, velikodarovi1tый.

Slovesы2 bžctvennыmi ўkrэplsemь, nestore mydre, i4stinnw dimi1trіa m§nika, g0rdago muči1telz myžeski ўmertvi1lъ є3si2: i3 ўmeršago i3 ѓdъ raz0ršago i3spovёdavъ bGa bezsmertna, smertь nepravednu pod8slъ є3si2, slavne. Tёmže ži1znь, raduzsz, nekončaemuю naslёdovalъ є3si2.

Bžctvennый ю4noša bhlъ є3si2, tэlesE krasot0ю, mydre, sіsz, i3 blgodatію bžctvennoю ўkrašenъ, i3 si1loю ўdobrenъ. Tёmže lĐevu razori1vъ si1lu si1loю vsederži1telz, raduzsz, postradalъ є3si2, i3 likHmъ sči1slilsz є3si2 stradalьcєvъ. Sъ ni1miže raduzsz, nasъ pominaй.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

TS m0limъ, prečctaz, predstatelьnicu našu: smuщaєmыz vъ pečalehъ ne prezri do koncA pogi1bnuti rabы6 tvo‰, no ўkori2 i3z8sti nы2 nastosщagw gnёva i3 pečali, q bGoradovannaz pres™az čctaz! Th bo naša є3si2 stэnA i3 p0moщь newbori1maz.

KrtobGor0dičenъ: TS vi1dzщi prigvoždaema na krtЁ, ї}se, i3 str†sti prіemlющa v0leю, dv7a i3 m™i tvoS, vLko, ўvы2 mnЁ, vopіsše, čado sladkoe: r†nы nepravednw kakw terpi1ši, vračY, i3scэli1vый čelovёčeskoe nemoženіe i3 t tli2 vs‰ i3zbavivый miloserdіemъ tvoi1mъ;

Troparь, glasъ d7:

Myčenikъ tv0й, gDi, nestorъ, vo stradanіi svoemъ vэnecъ prіstъ netlёnnый t tebє2 bGa našegw: i3mёzй bo krёpostь tvoю2, muči1teleй nizloži2, sokruši2 i3 demwnwvъ nemwщnhz derzwsti. Togw2 moli1tvami spasi2 dyšы našz.

Na ќtreni kanHnъ, na d7: Glasъ d7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Kolesni6cы faraHnovы i3 si1lu є3gw2 vverže vъ m0re krёpkій vo branehъ, vospoemъ pёsnь n0vuю: ćkw proslavisz.

Na kolesni1cu plamennuю tvoeю kr0vію, mydre, raduzsz, vsёlъ є3si2, i3 kъ nbcnэй vыsotЁ, i3dёže ї}sъ bezlёtnый svёtъ, sъ radostію vozšelъ є3si2.

Bronsmi mhslennыmi vёrы tebE, nestore, njbloži1vъ, i3 krtъ, ćkw kopіE, i3mёz vъ rukahъ, vr†žіz krёpkw ssёklъ є3si2 polki2.

Teplot0ю hrt0vы ўkrэplsemь lюbvE, vnytrь vskoči1lъ є3si2 vъ tri1zniщe, i3 vs‰ razori1lъ є3si2 lĐєvы kHzni i3 pobёdu pobэdi1telьnu postavilъ є3si2.

BGor0dičenъ: ZačalA є3si2 vo črevэ sobeznačalьnago nc7Y, i3 rodilA є3si2, neiskusomyžnaz, pače є3stestvA pl0tію, prebhvši dv7a i4stinnw čctaz. Tёmže tS vsi2 počitaemъ.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Ўtverždazй gr0mъ i3 sozidazй dyhъ, ўtverdi2 menE, gDi, da tS poю2 i4stinnw i3 tvorю2 v0lю tvoю2, ćkw nёstь svstъ, ćkw tы2, b9e našъ.

Ўkrэpi1vsz deržavoю krёposti verєi2 sokruši1všagw i3 ѓdova vratA, so tщanіemъ vъ tri1zniщe všelъ є3si2 i3 krёpcэ sokruši1lъ є3si2 vr†žіz kHzni.

Vethій prelesti načalьnikъ podъ nogami tvoi1mi prostresz: ю4nošeski bo kъ posэčenію prosterlsz є3si2 mečA, nestore, m§nikwvъ pohvalo2. Tёmže voshvalsemъ tS.

Predrazruši1vъ gordhnю prebezzak0nnikwvъ, bGu požerlъ є3si2, myčeniče, žertvu, kr0vь tvoю2 vozmezdіe svzщennuю tomY podaS: tёmže ti2 vozmzdi2 bogatыmi darovanьmi.

BGor0dičenъ: E$že t ґdama r0da bez8obrazіe, vnesennoe snёdію, vo črevэ tvoemъ nosi1mый ї}sъ, bcde, preestestvennw nazdavъ, pervuю dobr0tu podadE namъ.

Sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Vozneshйsz:

Ne ўstraši1vsz vragHvъ tomi1telьstva, ni ўžassz plotski1hъ ranъ, no bezbosznennw poteklъ є3si2 kъ borenію, mydre, nosS nepobэdi1moe krtA bžctvennoe nryžіe. Tёmže vnezapu lьsti1vago ўmertvi1vъ, ўmerщvlenъ bhlъ є3si2, nestore, i3 ži1zni spod0bilsz є3si2, hrtY predstoS.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Grэholюbi1vъ shй, molю1 tz, bezgrёšnago bGa r0ždšuю, vzemlющago grэhi2 mjra, prečctaz, mnogogrёšnuю dyšu moю2 ўщedriti, i3 grэhi2 mo‰ mnHgіz njči1stiti: grёšnыhъ bo tы2 є3si2 njčiщenіe, i3 spasenіe vёrnыhъ i3 zastuplenіe.

KrtobGor0dičenъ: T beznačalьnagw nc7A roždennago, naposlёdokъ tS pl0tію r0ždšaz, na krtЁ vi1szщa zrsщi, hrtE, ўvы2 mnЁ, lюbeznэйšій ї}se, vopіsše: kakw slavimый, ćkw bGъ, t ѓgGlъ, t bezzak0nnыhъ nhnэ čelovBkъ, sn7e, hotS raspinaešisz; poю1 tz, dolgoterpэli1ve.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ, b9e, slyhъ tv0й, i3 ўboshsz, razumёhъ dэlA tvo‰, i3 ўžas0hsz, gDi: ćkw tvoegw2 hvalenіz i3sp0lnь zemlS.

Dimi1trіevыmi njzari1vsz svэtolyčnыmi ўčє1nіi, є4llinskіz suetы2 mraka tbёglъ є3si2, i3 mučenіz svёtomъ njblistalsz є3si2.

Nevёrіz slanoe vozmuti1lъ є3si2 m0re, sladostію tvoeS, m§niče, blagjz vёrы, nečesti1vыhъ vHinstva glubin0ю tvoi1hъ kroveй potopi1lъ є3si2.

Vozdvizaemo kъ ži1zni kvi1lsz є3si2 drevo, blagopl0dіemъ pitaz pHdvigъ tvoi1hъ vёrnыhъ polnotY, nestore hrt0vъ, m§nikwvъ hvalA.

BGor0dičenъ: NJčisti1liщe mnЁ bydi grэhHvъ, i3 daždь mnЁ ryku p0moщi bёdstvuющemu, vses™az vLčce, hrtіanъ tverdoe zastuplenіe.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ќtro svёtloe namъ posli2, ćkw blgъ, i3 nastavi nы2 vъ strahъ tv0й, vLko.

Slovesы2 bžctvennagw razuma p0mыslъ napoi1vъ, mučenіz klasъ zrёlъ slavne nestore, i3zrasti1lъ є3si2.

I#scэlenіemъ slovesъ tvoi1hъ, q dimi1trіe m§niče hrt0vъ! Bezb0žіz bezzak0nіe veli1koe, nestorъ, ўstavilъ є4stь.

Ko vragY vi1dimomu spletsz, b9ію nevi1dimw p0moщь stzžalъ є3si2, nestore slavne.

BGor0dičenъ: Raduйsz, r0ždšaz bGa našego bezъ sёmene. Raduйsz, є3di1na bGomati prečctaz. Raduйsz, nevёsto nenevёstnaz.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Byrz mS pomыšlenій posti1gši, vo glubinY nizvlači1tъ mS bezmёrnыhъ grэhHvъ: no tы2, ўpravitelю blgjй, predvari1vъ, ўpravi, ćkw prbr0ka, i3 spasi1 mz.

Pečatію naznamenavъ tvoE serdce, d0blestvennw ўzzvi1lъ є3si2 myžestva tvoegw2 kopіemъ serdce lĐevo, stradalьče. I#, raduzsz, ўmerщvlsešisz za vsёhъ ži1znь, ї}sa.

Ćkw ženi1hъ t čert0ga pl0ti tvoeS, mydre i3zšelъ є3si2. Ndeždami, i3stkannыmi t kroveй tvoi1hъ, m§niče, svzщennыhъ, ćsnw ўkrašaemь, i3 vLcэ predstalъ є3si2 hrtY.

Vozvhsivъ na kameni tvo‰ n0gi blgočestіz, postavi hrt0sъ ži1zni kamenь, i3 napravi, nestore, kъ sebЁ stwpы2 tvo‰, i3 vragi2 tvo‰ posrami2.

BGor0dičenъ: Rast0rgni pleni6cы moi1hъ pregrэšenій, ćže bGa r0ždšaz, vzemlющago mjra grёhъ, dv7o marje, na ts bo nadeždu spasenіz vozloži1hъ.

Kondakъ, glasъ v7.

Pod0benъ: Vhšnihъ i3щS:

Stradalьčestvovavъ d0brэ, bezsmertnuю slavu naslёdovalъ є3si2 nhnэ, ćkw v0inъ i3zrsdnый vLki bhlъ є3si2, moli1tvami dimi1trіa m§nika: sъ ni1mъ ќbw, nestore mydre, molS ne prestaй nj vsёhъ nasъ.

Jkosъ: Vъ pytь gDenь t mladenstva šestvovalъ є3si2, treblženne, i3 togw2 blagočestnw svidёtelьstvъ vozželёlъ є3si2, i3 krtъ na ramena, nestore bGomydre, ўserdnw vzemъ, prelestь lю1tuю їdwlonei1stovstva razori1lъ є3si2, sokruši1vъ i3 sterъ lĐєvы kHzni i3 lovlє1nіz. Tёmže vёroю pritekaemъ vъ tv0й kr0vъ, vopію1щe: prebogate, moli2 hrtA bGa nj vsёhъ nasъ.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Glag0lavый na gorЁ sъ mwmseomъ i3 džbrazъ dёvstva kvleй vъ kupinЁ, blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

NJzari1vый vёrnыhъ serdcA zareю podvigHvъ strastoterpca, blgoslovenъ є3si2, gDi b9e ntє1cъ našihъ.

Nečestіz ўgasi1vъ plamenь ros0ю kroveй tvoi1hъ, bžctvennый m§niče nestore, poeši: blgoslovenъ є3si2, gDi, b9e ntє1cъ našihъ.

Žertvu ži1vu vъ vonю2 blgov0nіz gDi prinesъ, m§niče nestore, blgoslovenъ є3si2, vzыvalъ є3si2, gDi, b9e ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: S™ёйši heruv‡mъ kvi1lasz є3si2, r0ždšaz pres™0e bGa sl0vo, vses™az vLčce, nasъ njsvzщaющago.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: ZemlS i3 vs‰, ±že na neй, m0re i3 vsi2 i3st0čnicы, nb7sA nb7sъ, svёtъ i3 tmA, mrazъ i3 zn0й shnove čelovёčestіi, svzщennicы blagoslovi1te gDa i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

ZemlS kr0vь tvoю2 čctnyю prіstъ, prolіsvšuюsz za hrtA, nebesa že dyšu, ćkože nevёstu ўkrašenu: m§nikwvъ že li1cы i3 pravednыhъ vsёhъ dysi radostію srэt0ša tS, m§niče.

Q duši2 tvoeS bGolюbi1vыz, smertь privremennuю vъ ničt0že vmэni1všіz, no є4že ži1ti vъ gDэ i3zbravšіz! Q bžctvennagw myžestva, nemyžestva vragHvъ krэpčaйša! Ne i3spovёdaющihъ bo hrtA njbliči1lъ є3si2.

P0dvigomъ tvoi1mъ d0brыmъ podvizavsz, tečenіe i4stinnw, myčeniče, skončalъ є3si2, mydre, i3 soblю1lъ є3si2 tvoю2 vёru: pr0čee tebЁ vэnecъ pravdы leži1tъ, є3g0že tebЁ podastъ hrt0sъ vo vёki.

BGor0dičenъ: Ne ўboю1sz vragHvъ lovlenій, tS i3mёz p0moщь: ne ўboю1sz ѕlhhъ, kъ tebЁ pritekъ, bGorodi1telьnice: vъ tebё bo hvalю1sz i3 vъ tebЁ preйdu, čctaz, stёnu grэhA, spassz moli1tvami tvoi1mi.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Ćkw sotvori2 mnЁ veli6čіz si1lьnый, i3 s™o i4mz є3gw2, i3 mlctь є3gw2 vъ r0dъ i3 r0dъ bosщыmsz є3gw2.

Bagrzni1cu, t kr0ve tvoeS njčervlenu, svzщennw njdёzlъ є3si2, i3 deržA vъ desni1cэ, ćkože ski1ptrъ, krtъ, crtvueši so hrt0mъ, nestore blženne.

Zrёlъ gr0zdъ kvi1lsz є3si2 lozы2 mhslennыz, toči6lы že mučenіz i3zgnёtsz, ўmilenіz namъ vіno2 i3stoči1lъ є3si2, pri1snw hvalzщыmъ tS.

Likyz so ѓgGlы predъ licemъ ї}sovыmъ i3 slavы nasыщazsz togw2, tvorsщihъ tvoю2 vёrnw, nestore, pamztь čestnyю, pri1snw pominaй.

BGor0dičenъ: Svёta kvi1lasz є3si2 prіsteliщe, razori1všagw mglY drevnzgw nerazymіz i4stinnw, svzщenіz hramъ, zlathй svэti1lьnikъ, nb7sъ vhšši, čctaz.

Svэti1lenъ:

Pod0benъ: Žєnы2 ўslhšite:

Bezb0žnagw veličanіe i3 vražію gordhnю krtA si1loю i3 moli1tvami dimi1trіa, slavnagw m§nika, nizloži1lъ є3si2, pervэe, nestore, str†sti pobэdi1vъ, i3 m§nikъ i3zrsdenъ kvi1lsz є3si2 hrt0vъ, mydre stradalьče.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Ćkw nryžіe nepobэdi1moe, i3 stёnu newbori1mu, i3 st0lpъ vsskіz krёposti, i3 spasenіz pristaniщe, i3 bžctvennoe njsnovanіe voi1stinnu, i3 m0stъ, prevodsй t zemli2 kъ nbcnыmъ, poemъ tS, bcde, tob0ю spasaemіi.

Na lіturgji, prokjmenъ, glasъ d7:

S™ы6mъ, i5že sytь na zemli2 є3gw2, ўdivi2 gDь vs‰ hotBnіz svo‰ vъ ni1hъ.

Stjhъ: Predzrёhъ gDa predo mn0ю vhnu:

Ґpclъ kъ є3fesewmъ, začalo slg.

Ґllilyіa, glasъ d7: Vozzvaša pravednіi, i3 gDь ўslhša i5hъ.

Stjhъ: MnHgi skHrbi pravєdnыmъ:

E#đlіe luki2, začalo Rѕ.

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю bydetъ pravednikъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.