NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

NktHvrіa kv

Kvlenіe їkHnы pres™hz vLčcы našez bcdы kazanskіz.

Ўstavisz že seй prazdnikъ prazdnovati, vъ carstvuющemъ gradэ moskvЁ, i3zbavlenіz radi t lshwvъ, vъ lёto ¤zrk7a.

Večerъ, Blaženъ myžъ: Na GDi, vozzvahъ, postavimъ stіhHvъ }, i3 poemъ stіhi6rы, glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Ćkw prekrasnaz sl0va palata, i3 prest0lъ svэtonosi1vый bcde vLčce, soprest0lьnoe sl0vo dž§ee vo tvoi1hъ ložesnahъ vmэsti1la є3si2, i3 r0ždši svёtъ nezahodi1mый, naše njmračenіe prosvэti1la є3si2: lestь ѕmіi1nu tgnala є3si2, i3 tlёnіe potrebi1la є3si2: ži1znь vёčnuю mjru darovala є3si2 tvoi1mъ ržctv0mъ: vratA raS tverzla є3si2, i3 vs‰ blag†z čelovёčeskomu є3stestvY darovala є3si2: no i3 nhnэ, gpcžE, tvoi1mi moli1tvami, i3zbavlsй rabы6 tvo‰ t vsёhъ bёdъ.

Ćkw veli1ka syщi cRi1ca i3 m™i, na nb7si2 prevыs0kihъ si1lъ cRS, prečctыz tvo‰ ryki prosterši, molebnw za nы2 predstoi1ši, i3 na zemli2 ćkw deržavnaz pom0щnica bžctvennoю tvoeю їkHnoю i3 dyhomъ sъ tvoi1mi rabы6 prebыvaeši, i3 veselw spasaeši, i3 i3zbavlseši t vsskіz napasti blagočestnw bcdu tS i3spovёdaющыz.

Ćkw zlatozarnый raй, i3 mёsto prekrasnoe, i3 bGoprosvэщennoe, i3 drevo s™0e. D¦omъ s™hmъ njsэnennoe, vmэsti1liщe svёta nevečernzgw, tebE vёduщыmъ, ćsnw nemercaющisz bžctvennoю lučeю, mLncemъ tvoi1mъ svёtiši vseй tvari, є3g0že molsщi, cRi1ce bcde, spasi2 gradъ tv0й i3 lю1di, kъ tebЁ pribэgaющыz t vsёhъ bёdъ.

Ćkw porfĐroю carskoю i3 vĐssomъ, їkHnoю tvoeю, i3 tvoegw2 sn7a, bcde, cRkovь b9іz prosvэti1všisz, krasyetsz čudesы2. Dnesь kvlenіemъ vs‰ sozыvaetъ prazdnovati, pače sіsnіz s0lnečnagw blgodatію s™agw d¦a blistaющisz, na bolsщihъ i3 nedyžnыhъ i3scэlenіz i3st0čniki i3stočaющi, i3 vsBmъ daruющi bogatuю mi1lostь.

I$nы stіhi6rы, glasъ }:

Vыs0kій cRю2 nepostiži1mый, so nc7emъ sэdsй na prt0lэ i3 bžctvennыmъ d¦omъ, blagovoli1vый rodi1tisz na zemli2 t dv7ы neiskusobračnыz, ї}se: ўщedrsz tvoE sozdanіe člvёčeskoe є3stestvo2, neizrečennыmi dobr0tami, prіimi2 tvoeS m™re prinosi6mыz tebЁ za nы2 moli6tvы, i3 ne pomzni2 bezzak0nій našihъ, no pomi1luй i3 spasi2 dyšы našz, ćkw miloserdъ. Dvaždы.

Prekloni1vъ nb7sA cRь slavы, sni1de njbnovi1ti ґdama, prestuplenіemъ vsego2 i3stlёvšago, vseli1sz vъ tS, čctaz dv7o, i3 rodi1sz, klюčeй dёvstva ne ruši1vъ, i3 na rukahъ tvoi1hъ smirenъ mladenecъ, i4že ґrhagGlwvъ cRь nošašesz: i3 nhnэ tvoю2 moli1tvu prіemletъ, i3 prošenіe tvoE vo vsemъ i3spolnsetъ, bcde, ćkw tv0й sn7ъ i3 bGъ. E#myže ўserdnw moli1sz, da spasetъ dyšы našz, ćkw miloserdъ.

Pače ski1nіi mwmseevы, po džbrazu nbcnomu sotvorennыz, vsю1 tz bGъ njsvzti2, bcde, d¦omъ s™hmъ, vesь vseli1sz vъ tS, vsego2 čelovёka njživi2: tёmъ i3 tvoS їkHna, pače ґarHnz kіvHta, nap0lnisz blgodati b9іz, i3stočaetъ njsvzщenіe dušamъ i3 tэlesє1mъ. E$йže lюbeznw poklansющesz, pr0simъ t tebє2 veli1kіz mi1losti, da spaseši dyšы našz, blagoslovennaz pom0щnice.

Slava, i3 nhnэ, glasъ }:

Prіidi1te, vozraduemsz deržavnэй zastypnicэ r0da našegw, cRi1cэ bcdэ: prіidi1te kъ ti1homu є3S čydnomu, počitaemomu ѓgGlы, čestn0mu pokloni1msz džbrazu. Daruetъ bo bcda vBrnыmъ nbi6lьnыz darы cэlє1bnыz t neistoщi1magw i3st0čnika s™hz їkHnы newskydnuю blgodatь i3stočaющi: tmы2 i3zbavlsetъ nasъ, i3skušenій i3 bёdъ, i3 vsskagw grэhA, blagočestnw i3 bGoprіstnw proslavlsющihъ i3 čtyщihъ svёtluю i3 čydnuю bGomatere s™yю їkHnu. Tёmъ vospэvaющe vozzovemъ pervoobraznэй: raduйsz, lюbeznaz mjru p0moщe, vo spasenіe dyšъ našihъ.

Vh0dъ. Prokjmenъ dnE. I# čtє1nіz G.

BыtіS čtenіe. (GlavA k7i.)

I#zhde їakwvъ t studencA klstvennagw, i3 i4de vъ harranь. I# njbrёte mёsto, i3 spA tamw: zaйde bo s0lnce, i3 vzstъ t kamenіz mёsta togw2, i3 položi2 vozglavіe sebЁ, i3 spA na mёstэ džnomъ: i3 s0nъ vi1dэ. I# sE lёstvica ўtverždena na zemli2, є3sže glavA doszzaše do nb7sъ, i3 ѓgGli b9іi voshoždahu i3 nizhoždahu po neй. GDь že ўtverždašesz na neй, i3 rečE: ѓzъ bGъ ґvraamovъ, ntcA tvoegw2, i3 bGъ їsaakovъ, ne b0йsz: zemlS, i3dёže tы2 spi1ši na neй, tebЁ damъ ю5, i3 sёmeni tvoemY. I# bydetъ sёmz tvoE, ćkw pes0kъ zemnhй, i3 rasprostrani1tsz na m0re, i3 ljvu, i3 sёverъ, i3 na vost0ki. I# vozblagoslovstsz nj tebЁ vs‰ kolBna zemn†z, i3 nj sёmeni tvoemъ. I# sE ѓzъ sъ tob0ю sohranszй tS na vsskomъ puti2, ѓmože ѓщe p0йdeši, i3 vozvraщy tz vъ zemlю sію2, ćkw ne i4mamъ tebE njstaviti, d0ndeže sotvori1ti mi2 vs‰, є3li6ka glag0lahъ tebЁ. I# vostA їakwvъ t snA svoegw2, i3 rečE: ćkw є4stь gDь na mёstэ semъ, ѓzъ že ne vёdэhъ. I# ўbossz, i3 rečE: ćkw strašno mёsto sіE, nёstь sіE, no d0mъ b9ій, i3 sі‰ vratA nebє1snaz.

Prbr0čestva їezekjileva čtenіe. (GlavA m7g i3 m7d.)

Takw glag0letъ gDь: bydetъ t dnE nsmagw i3 pr0čee, sotvorstъ їerei na nltari2 vsesožženіz vašegw, i3 ±že spasenіz vašegw, i3 prіimY vы2, glag0letъ ґdwnaJ gDь. I# njbrati1 mz na pytь vratъ s™hhъ vnёšnihъ, zrsщihъ na vost0ki, i3 sі‰ bshu zatvorє1na. I# rečE gDь ko mnЁ: vratA sі‰ zatvorє1na bydutъ, i3 ne tverzutsz, i3 nikt0že pr0йdetъ skvozЁ i5hъ: ćkw gDь bGъ ї}levъ pr0йdetъ i4mi, i3 bydutъ zaklюčє1na. Ćkw i3gymenъ ssdetъ vъ ni1hъ snёsti hlёbъ: po puti2 є3lamskihъ vratъ vni1detъ, i3 po puti2 є3gw2 i3zhdetъ. I# vvede mz po puti2 vratъ s™hhъ, syщihъ kъ sёveru, prsmw d0mu, i3 vi1dэhъ, i3 sE i3sp0lnь slavы d0mъ gDenь.

Pri1tčeй čtenіe. (GlavA f7.)

Premydrostь sozdA sebЁ d0mъ, i3 ўtverdi2 stolpHvъ sedmь. ZaklA svo‰ žertvєnnaz, i3 rastvori2 vъ čaši svoeй vіno2, i3 ўgot0va svoю2 trapezu. PoslA svo‰ rabы6 sozыvaющi sъ vыs0kimъ propovёdanіemъ na čašu, glag0lющi: i4že є4stь bezymenъ, da ўkloni1tsz ko mnЁ, i3 trebuющыmъ ўmA rečE: prіidi1te, kdi1te m0й hlёbъ, i3 pjйte vіno2, є4že rastvori1hъ vamъ. NJstavite bezymіe, i3 ži1vi bydete: i3 vzыщi1te razuma, da poživetE, i3 i3spravite razumъ vъ vёdэnіi. Nakazyzй ѕlы6z, prіi1metъ sebЁ bezčestіe: njbličazй že nečesti1vago, njpor0čitъ sebE: njbličenіe bo nečesti1vomu, r†nы є3mY. Ne njbličaй ѕlhhъ, da ne voznenavi1dztъ tebE: njbličaй premydra, i3 vozlю1bitъ tS. Daždь premydromu vinY, i3 premydrэйšій bydetъ: skazyй pravednomu, i3 priloži1tъ prіimati. Načalo premydrosti, strahъ gDenь, i3 sovёtъ s™hhъ, razumъ. Razumёti bo zak0nъ, p0mыsla є4stь blagagw: si1mъ bo džbrazomъ mn0goe poživeši vremz, i3 priložatsz tebЁ lBta životA.

Na lіtji stіhi6rы, glasъ v7, samoglasnы:

Ćkw voi1stinnu drevnzgw kіvHta prečctnёe, є3gdA dv7dъ sobravъ či1nы likovstvovaše, nhnэ tvoS, bcde, їkHna, є4йže predstostъ ґrhіereєvъ sob0ri, i3 sъ či1nmi ѓgGlъ sщ7ennicы i3 vsE hrtoimeni1tыhъ lюdeй mn0žestvo, dost0йnw blažatъ tS m™rь b9ію, i3 proslavlsюtъ rabolёpnw, i3 čestvyюtъ i3 poklansюtsz, i3 m0lztsz tebЁ po bz7э, da mjrъ ўmiri1ši vъ pravoslavіi, i3 cerkovь ўtverdi1ši, i3 spaseši t vsёhъ ѕHlъ tvo‰ rabы6, ćkw є3di1na blgoslovennaz.

Predstostъ ti2, gpcžE bcde, predъ tvoi1mъ, prečctaz, džbrazomъ, ґrhіereєvъ sosl0vіe, i3 sщ7ennicы, i3 vsi2 lю1dіe, monasi i3 prostji, vёduщe tS voi1stinnu pom0щnicu si1lьnu i3 nepobэdi1mu, molє1nіz tebЁ prinosi1ti t vseS duši2 podvizaюtъ, i3 pouщaюtъ na moli1tvu kъ bGu, trebuющe tvoeS p0moщi, da prostreši bGonHsnыz tvo‰ ryki, i3 ўm0liši za mjrъ. Vonmi2 i3 ўslhši, vLčce, i3 podaždь ўtэšenіe rabHmъ tvoi6mъ, d0ndeže ne njdolёюtъ nы2 grэhi2 našz t‰žkіz i3 lю6tыz: tvoes bo vsegdA trebuemъ vsi2 p0moщi.

Glasъ }:

Pervэe napisavšeйsz tvoeй їkHnэ, є3đlьskihъ t†inъ blagovёstnikomъ, i3 kъ tebЁ, cRi1cэ, prinesennэй, da ўsv0iši tY, i3 si1lьnu sodёlaeši spasti2 čestvyющыz tS: i3 poradovalasz є3si2 ćkw syщi mi1lostiva, spasenіz našegw sodёtelьnica. Ćkw ўstA i3 glasъ їkHnэ bhvše, ćkože i3 bGa vnegdA začinaющi vo črevэ, pёsnь vospёla є3si2: sE t nhnэ ўblažatъ mS vsi2 r0di! I# na tY zrsщi glag0lala є3si2 so vlastію: sъ si1mъ džbrazomъ blgodatь moS i3 si1la. I# mы2 i4stinnw vёruemъ, ćkw sE reklA є3si2, gpcžE, si1mъ džbrazomъ sъ nami є3si2: tёmъ blagogovёйnw predstosщe, poklansemsz tebЁ rabi2 tvoi2, posэti1 nы tvoi1mi maternimi щedr0tami.

Glasъ z7:

GorA є3si2 veli1kaz i3 preslavnaz, pače gorы2 sіnaйskіz, bcde: džna bo ne terpsše sni1tіz slavы b9іz vo džbrazэhъ i3 sёnehъ, ngnemъ vozgarašesz, i3 gr0mi i3 mHlnіi tamw bhša. Th že vesь bžctvennый džgnь syщь b9іe sl0vo, vo črevэ tvoemъ newpalьnw nosi1la є3si2, i3 t sosє1cъ tvoi1hъ mlek0mъ pitala є3si2, manіemъ nossщago vs‰, i3 maternee derznovenіe kъ nemY i3myщi, pomozi2, vLčce, vёrnw prazdnuющыmъ tv0й čestnhй prazdnikъ, i3 ne zabydi mi1lostivnw posэщaющi: prіsla bo є3si2 t bGa darъ, str0iti i3 pokrыvati hrtoimeni1toe stado, rabы6 tvo‰.

Slava, i3 nhnэ, glasъ ѕ7:

TebЁ vsi2 r0di čelovёčestіi hv†lьnыz darы prin0sztъ, vLce, i3 m0lztsz ćkw cRi1cэ i3 m™ri b9іi: prbr0cы tS premydrw propovёdaša, levjti blagoslovi1ša, ґpctoli i3 m§nicы i3spovёdaša, sщ7ennicы poklansюtsz, ґrhіereє propovёdaюtъ, monasi i3 prostji blagogovёюtъ, bogatіi i3 ўb0zіi, sirotы6 i3 vdwvы2, i3 vsskъ v0zrastъ, i3 vssko prespёznіe, starčeskoe i3 mladenčeskoe, podъ kr0vъ tv0й deržavnый sъ vёroю pribэgaemъ: pokrhй i3 soblюdi2, gpcžE, moli1tvami tvoi1mi, i3 spasi2 t bёdъ dyšы našz.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ v7:

Vmэsti1liщe či1stoe svёta preči1stagw, bcde, kakw tS rabi2 dost0йnw vospэvaemъ; ćkw kvlenіemъ prečctыz tvoeS їkHnы, i3 prevёčnagw mLnca, vs‰ njsvэщaeši.

Stjhъ: PomznY i4mz tvoE vo vsskomъ r0dэ i3 r0dэ.

Q dv7o neskvernaz bGoradovannaz! Čt0 ti kogdA takovo2 blagodarenіe prinesemъ; ćkw blžennagw tvoegw2 ržctvA vsesіsющeю lučeю, vsёhъ t tlёnіz kъ ži1zni vozvelA є3si2.

Stjhъ: Slhši dщi2 i3 vi1ždь, i3 prikloni2 ќho tvoE.

Q dv7o gpcžE, m™i ziždi1televa! Nbcnыhъ є3si2 činHvъ radovanіe, i3 čelovёčeskomu r0du blgoslovennaz pom0щnice: moli2 nj spasenіi dyšъ našihъ.

Slava, i3 nhnэ, glasъ є7:

Vospoemъ lю1dіe svёtlw dv7dskuю pёsnь ntrokovi1cэ nevёstэ b9іi, i3 m™ri cRS hrtA: predstA cRi1ca njdesnyю tebE, vLko, r‰snы zlathmi njdёzna, i3 preukrašena bžctvennыmi blagolёpotami. Sію2 ќbw ćkw i3zbrannuю i3 d0bruю vъ ženahъ, pače vsegw2 mjra ўdobri1vъ, blagovoli1lъ є3si2 rodi1tisz i3zъ neS veli1kіz radi mi1losti: i3 sію2 pom0щnicu lю1demъ tvoi6mъ darovalъ є3si2, spasati i3 pokrыvati t bёdъ vsemogyщeю tvoeю i3 bžctvennoю si1loю, є3sže moli1tvami, hrtE b9e, pomi1luй nasъ.

Troparь, glasъ d7:

Zastypnice ўserdnaz, m™i gDa vhšnzgw. Za vsёhъ m0liši sn7a tvoego2 hrtA bGa našego, i3 vsBmъ tvori1ši spasti1sz, vъ deržavnый tv0й pokr0vъ pribэgaющыmъ. Vsёhъ nasъ zastupi2, q gpcžE cRi1ce i3 vLčce! I%že vъ napastehъ i3 sk0rbehъ, i3 vъ bolёznehъ njbremenennыhъ grэhi6 mn0gimi, predstosщihъ i3 molsщihsz tebЁ ўmilennoю dušeю, i3 sokrušennыmъ serdcemъ, predъ prečctыmъ tvoi1mъ džbrazomъ so slezami, i3 nevozvratnw nadeždu i3myщihъ na tS, i3zbavlenіz vsёhъ ѕHlъ. VsBmъ polє1znaz daruй, i3 vs‰ spasi2, bcde dv7o: th bo є3si2 bžctvennый pokr0vъ rabHmъ tvoi6mъ.

Na ќtreni, na BGъ gDь, troparь tri1ždы.

Po №-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ G:

Lю1dіe blagočesti1vіi, pravovёrnіi sob0ri hrtoimeni1tіi, pristupi1te vёrnw vsi2, bžctvennomu pripadaющe b9іz m™re džbrazu: taz bo i3scэlenіe bolsщыmъ radostnw podaetъ: ўzzvlsetъ že ѕlosl†vnaz ćkw strэlA t lyka, nasъ vsёhъ veseli1tъ svэtovi1dnw, i3 blgodatію njzarsetъ moli1tvami svoi1mi.

Slava, i3 nhnэ:

Vsю1 tz bGъ njsvzti2 dv7u d0bruю, i3 nepor0čnuю vъ ženahъ, prbrHki prowbrazi1vъ čestnw, їerє1i blgoslovi1vъ, vo s™†z s™hhъ vseli2: ѓgGlomъ vospitA, sъ nb7sE pi1щu hlёbъ podaS, samъ že preblgjй, є3dinor0dnoe bGъ sl0vo, vseli1sz vъ tS, i3 pl0tію pr0йde i3zъ tebє2: tёmže ti2 poklansemsz i3 čti1mъ, ćkw voi1stinnu i4stinnuю syщuю bcdu.

Po v7-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ d7:

Da likovstvyetъ svёtlw vёrnыhъ vsE mn0žestvo, rыdaetъ že demwnskoe v0instvo, vi1dzщe mnogoimє1nnыz sіsющz prazdniki b9іz m™re, ўblažaemu b9ію m™rь bžctvennыmi pёsnьmi: i3dёže bo bGoprіstnw slavitsz preblgoslovennaz bcda vLčca, bGoizbrannaz ntrokovi1ca, neprіszni padenіe, hrtіanwmъ že krёpkoe ўtverždenіe.

Slava, i3 nhnэ:

Q vseblgoslovennaz bcde vLčce, bGoizbrannaz ntrokovi1ce, svёtloe prbr0českoe sbыtіE, ґpclьskaz pohvalo2, i3 m§ničeskoe i3spovёdanіe i3 vёnče, ѓgGlы čti1maz, i3 čelovёčeskimi rHdы mnogopёtaz, i3 vsegw2 mjra voždelёnnaz pom0щnica. I#zbavi rabы6 tvo‰ njsuždenіz byduщagw, i3 є4zera džgnennagw, є3di1na blgoslovennaz.

Po polmelei sэdalenъ, glasъ №:

Pravovёrnw čtyщыz tS lю1dіe kъ tebЁ pribэgaющa i3 їkHnэ tvoeй s™ёй lюbeznw poklansющasz, q b9іz m™i, spasi2, i3 ne daždь vъ rashiщenіe sopostatwmъ, nižE nai1dutъ na nы2 vs‰ ѕl†z, že grэhi2 našz ўgot0vaša namъ, nižE bezzakHnіz n†ša prevzhdutъ na glavы6 našz, no da tvoS maternaz kъ bGu prewdolёetъ za nы2 bGoprіstnaz moli1tva.

Slava, i3 nhnэ:

Prečctaz tvoS їkHna, bcde dv7o, vračevstvo2 vsemY mjru duh0vnoe: kъ neйže pribэgaющe, tebЁ poklansemsz, i3 počitaemъ, i3 lobыzaemъ, i3 čti1mъ. I#scэlenій blgodatь počerpaющe t neS, i3 ned{gъ tэlesnыhъ, i3 duševnыhъ strasteй, tvoi1mi moli1tvami svoboždaemsz.

Taže stepє1nna, №-й ґntіfHnъ d7 glasa.

Prokjmenъ: PomznY i4mz tvoE vo vsskomъ r0dэ i3 r0dэ.

Stjhъ: Slhši dщi2 i3 vi1ždь, i3 prikloni2 ќho tvoE.

Vsskoe dыhanіe:

E#đlіe luki2, začalo d7.

Po n7-mъ palmЁ stіhi1ra, glasъ }.

Prіidi1te, vozraduemsz deržavnэй zastypnicэ r0da našegw, cRi1cэ bcdэ: prіidi1te kъ ti1homu є3S čydnomu, počitaemomu ѓgGlы, čestn0mu pokloni1msz džbrazu. Daruetъ bo bcda vBrnыmъ nbi6lьnыz darы cэlє1bnыz t neistoщi1magw i3st0čnika s™hz їkHnы newskydnuю blgodatь i3stočaющi: tmы2 i3zbavlsetъ nasъ, i3skušenій i3 bёdъ, i3 vsskagw grэhA, blagočestnw i3 bGoprіstnw proslavlsющihъ i3 čtyщihъ svёtluю i3 čydnuю bGomatere s™yю їkHnu. Tёmъ vospэvaющe vozzovemъ pervoobraznэй: raduйsz, lюbeznaz mjru p0moщe, vo spasenіe dyšъ našihъ.

KanHnъ ndigi1trію pres™hz bcdы, so їrmos0mъ na ѕ7. Tvorenіe їeromonaha їgnatіa. Glasъ d7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Tverzu ўstA mo‰, i3 nap0lnztsz d¦a, i3 sl0vo trhgnu cRi1cэ m™ri, i3 kvlю1sz svёtlw toržestvyz, i3 vospoю2 raduzsz toS čudesA.

Radostnw, čctaz, nhnэ nastavšee hvalenіe prinošaю, raduzsz, i3 ti1himъ glasomъ, ndіgi1trіe, vopію1 ti: raduйsz, i3 i3sp0lni mS razuma, pёti načinaющa.

HrtA rodi1všaz, radostь namъ vёčnuю, q raduйsz, vsepёtaz, pravoslavnыhъ nadeždo, ndіgi1trіe, vsepёtaz dv7i1ce. Radosti i3sp0lni mS, mjrovi želannaz.

Likyюtъ vsi2 čelovёcы i3 ѓgGli, vsegdA soglasnw vopію1щe, na nb7si2 i3 na zemli2, ndіgi1trіe: raduйsz dv7i1ce, radosti bo ržctv0mъ tvoi1mъ vssčєskaz i3sp0lnila є3si2.

Radostь, ndіgi1trіe, so strahomъ ti2 vopію1щihъ radosti spod0bi, m™i syщіz radosti, i3zbavlsющi skorbeй vssčeskihъ, i3 vsёhъ pomi1luй, kъ tebЁ pribэgaющihъ.

I$nъ kanHnъ prazdnika na }, glasъ t0йže.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Tverzu ўstA mo‰, i3 nap0lnztsz d¦a, i3 sl0vo trhgnu cRi1cэ m™ri, i3 kvlю1sz svёtlw toržestvyz, i3 vospoю2 raduzsz toS čudesA.

Blagogovёюtъ ti2, bcde, ѓgGlwvъ nač†lьnicы, i3 s™hhъ či1ni čestnw slyžatъ, pravednіi krasyюtsz, nbcnыhъ hodataicu blažatъ tS: kypnw že i3 zemlS i3 nb7o vъ veselіi svёtlw voshvalsюtъ tS, i3 mы2 grёšnіi mi1losti pr0simъ: njzari2 n†ša serdcA, vLčce, vospёti pёsnь s™hz tvoeS їkHnы kvlenію.

Prіidi1te, soberi1tesz, hrtoimeni1tіi lю1dіe, ўmы2 taйnw njči1stivšesz, vo s™yю cRkovь m™re hrtA bGa našegw: i3stočaetъ bo namъ newskydnw t s™hz їkHnы i3st0čnikъ d¦0venъ, cэlebenъ dušamъ i3 tёlwmъ, pёsnь vopію1щыmъ: blgoslovenъ i3zъ tebє2 roždeйsz bGъ našъ.

Divi1tъ, prenepor0čnaz, i3 ўžasaetъ vsskъ slyhъ stranno čydo bžctvennagw tvoegw2 ržctvA: kakw heruvjmskago tvorcA začalA є3si2; kakw džgnь nesterpi1mый vo ўtr0bэ nosi1la є3si2; kakw syщuю ži1znь pl0tію njbleklA є3si2, i3 živ0tъ vsemY mjru rodilA є3si2 bGa kypnw i3 člvёka;

Podъ kr0vъ tv0й, dv7o gpcžE, pribэgaemъ vsi2 r0di čelovёčestіi: prosvэti1 nы svёtomъ ržctvA tvoegw2, grBšnыz rabы6 tvo‰ molsщыzsz prilёžnw, i3 klanzющыzsz prečctэй tvoeй їkHnэ, prossщe t tebє2 prіsti veli6kіz mi1lwsti.

Katavasіa: Tverzu ўstA mo‰:

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Tvo‰ pэsnosl0vcы, bcde, živhй i3 nezavi1stnый i3st0čniče, li1kъ sebЁ sovokyplьšыz duh0vnw ўtverdi2, vъ bžctvennэй tvoeй slavэ, vэncє1vъ slavы spod0bi.

HrtA vhšnzgw cRS, q raduйsz, nepokolebi1maz, čctaz, i3 njduševlennaz palato! Raduйsz ndіgi1trіe, raduйsz, tob0ю bo neruši1mъ našъ gradъ sohransetsz.

Vmэsti1ti є3g0že ne vozm0že tvarь, vo ўtr0bu neiskusobračnuю, ndіgi1trіe dv7i1ce, tэlesnw vmэsti1la є3si2: tёmže ti2 raduйsz, poemъ, po d0lgu veličaющe.

Radostь mnogopёtaz mjrovi, radostnw ti2 poю1щe pri1snw, vёčnuющіz, čctaz, radosti spodoblsemsz, tvoi1mi m™rnimi moli1tvami kъ r0ždšemusz i3zъ tebє2, ndіgi1trіe.

Zlatyю tS stamnu, i3 svёщnikъ, i3 žezlъ, i3 trapezu, čctaz, prizыvaemъ, ndіgi1trіe: i3 glasъ є4že raduйsz, tebЁ pri1snw privnošaemъ, sъ si1miže i3menы2.

I$nъ.

Їrm0sъ: Tvo‰ pэsnosl0vcы, bcde, živhй i3 nezavi1stnый i3st0čniče, li1kъ sebЁ sovokyplьšыz duh0vnw ўtverdi2, vъ bžctvennэй tvoeй slavэ, vэncє1vъ slavы spod0bi.

Kyю ti2 dost0йnuю pohvalY naše prinesetъ konečnoe nemoženіe; ćkw kvlenіemъ prečctыz tvoeS bžctvennыz їkHnы, nezavi6stnыz i3st0čniki cэlє1bnыz i3stočaeši, vёrnw pribэgaющыmъ kъ tebЁ rabHmъ tvoi6mъ.

Bžctvennыz tvoeS їkHnы s™0e kvlenіe, bcde dv7o, ćkw svэtozarnoe vozsіS namъ s0lnce, preslavnыhъ čudesъ luči2 puщaющi, tmы6 lю1tыhъ njbstosnій tgonsющi, svzщennыmi tvoi1mi, vLčce, predstatelьstvы.

I#sp0lnila є3si2 blgodati i3nogdA pervopi1sannuю tvoю2 їkHnu, gpcžE dv7o bcde: i3 nhnэ taže blgodatь i4stinstvuetъ sіsnіemъ vёrы čudesъ, ćkw toS radi pervopi1sannыz, ko spasenію vёrnw kъ tebЁ po bz7э pribэgaющыmъ.

Poklansemsz, bcde, tvoemY preči1stomu džbrazu, i3 presladkomu tvoemY mLncu, prevёčnomu i3 nezahodi1momu svёtu hrtY, i4mže spaslA є3si2 t lю1tыhъ ѕHlъ i3 tlёnіz smertnagw vsE čelovёčeskoe є3stestvo2.

Sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

Bžctvennіi sl0va ґpcli, є3đlіa hrt0va veleglasnіi vselennыz blagovёstnicы, bžctvennuю cRkovь sozdavše vъ pres™0e tvoE i4mz, bcde, i3 kъ tebЁ, gpcžE, prih0dztъ molsщe tS prіiti2 na toS njsvzщenіe. Th že, q bGomati, reklA є3si2: i3di1te sъ mi1romъ, i3 ѓzъ sъ vami tamw є4smь. Nni1 že šedše njbrэtaюtъ tamw na stэnЁ cerkve, tvoegw2, vLčce, džbraza pod0bіe, bžctvennoю pi1sano si1loю šar0vnыmi podHbіi, i3 vi1dэvše pokloni1šasz ti2 i3 proslaviša bGa. Sъ ni1miže i3 mы2 bžctvennэй tvoeй poklansemsz їkHnэ, prossщe t tebє2 veli1kіz mi1losti: daruй sogrэšenій njstavlenіe rabHmъ tvoi6mъ, є3di1na blgoslovennaz.

Slava, i3 nhnэ, t0йže.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Sэdsй vъ slavэ na prt0lэ b9estvA, vo džblacэ legcэ prіi1de ї}sъ prebžctvennый, netlёnnoю dlanію, i3 spasE zovyщыz: slava, hrtE, si1lэ tvoeй.

Raduйsz čydo čudesъ, ndіgi1trіe vLčce. Raduйsz, vsёhъ radoste gradHvъ i3 veseй, nepobэdi1moe hrtіanskoe vъ bэdahъ hrani1liщe, i3 predgradіe, i3 na vragi2 pobэždenіe.

Raduйsz, raduйsz lюdeй pravoslavnыhъ pohvalo2, i3 hrtolюbi1vыhъ v0instvъ pokr0vъ prebыvaeši vsёhъ cRi1ce. Raduйsz ndіgi1trіe, pribёžiщe vsBmъ namъ i3 ўtverždenіe.

Raduйsz, vsBmъ sk0roe vъ bэdahъ i3zbavlenіe. Raduйsz, got0voe vsBmъ skorbsщыmъ ўtэšenіe, raduйsz vsepёtaz, raduйsz, ndіgi1trіe vseblgoslovennaz, vsBmъ nemwщnhmъ i3scэli1telьnice.

Raduйsz, є3sže veli6čіz vsS tvarь slaviti ќbw spэši1tъ po dostosnію, no ne vozmogaetъ, ndіgi1trіe: i3 segw2 radi zovetъ ti2: raduйsz, vLčce, bGovmэsti1moe žili1щe.

I$nъ.

Їrm0sъ: Sэdsй vъ slavэ na prt0lэ b9estvA, vo džblacэ legcэ prіi1de ї}sъ prebžctvennый, netlёnnoю dlanію, i3 spasE zovyщыz: slava, hrtE, si1lэ tvoeй.

Počti1mъ lю1dіe čctыz vъ čistotЁ їkHnu dv7ы bcdы, i3 toS bžctvennagw mLnca, hrtA bGa našegw, i3 lobыzaemъ i3 proslavlsemъ so strahomъ i3 trepetomъ: počitaemъ bo їkHnu blagočestnw, pače že počitaemъ samuю tyю syщuю čctuю bGom™rь.

Dv7dъ bžctvennый i3 čydnый prbr0kъ i3zdaleče provi1dz, glag0la: licY tvoemY pom0lztsz bogatіi lю1dіe. Mh že vёrnіi poklansemsz, i3 lobыzaemъ čestnyю їkHnu, dušami kypnw i3 tэlesы2 njsvzщaemsz.

E#đlіa hrt0va bGoglasnый spisatelь lukA, b9іimъ manovenіemъ vsenepor0čnый tv0й napisyetъ džbrazъ, bcde, i3 mLnca prevёčnago na rukahъ tvoi1hъ vowbrazi1vъ: kъ nemyže pritekaющыz napasteй i3 bёdъ i3zbavlseši, i3 vs‰ pokrыvaeši, i3 spasaeši tvoeю mi1lostію.

Tы2 є3si2 pohvalo2 i3 vэnecъ s™ы6mъ vsBmъ, q cRi1ce! Tы2 ўpovanіe naše i3 pom0щnice po bz7э, i3 na tS nadeždu spasenіz našegw vozloži1homъ vsi2. TebЁ m0limsz, ćkw b9іi m™ri: njdoždi2 grBšnыmъ rabHmъ tvoi6mъ bog†tыz tvo‰ dušespasi1tєlьnыz mi1lwsti.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ўžas0šasz vssčєskaz nj bžctvennэй slavэ tvoeй: th bo, neiskusobračnaz dv7o, i3mёla є3si2 vo ўtr0bэ nadъ vsёmi bGa, i3 rodilA є3si2 bezlёtnago sn7a, vsBmъ vospэvaющыmъ tS mi1rъ podavaющaz.

Blagosthni bezdno i3 щedr0tamъ є3si2, raduйsz ndіgi1trіe dv7i1ce. Raduйsz, vsёmъ radostь tvorsщi vBrnыmъ. Q raduйsz syщыmъ vъ bэdahъ, skorbsщыmъ prebhstraz zastypnice!

Radosti t i3spolnenіz veli1čіz čudesъ tvoi1hъ zrsщe i3spolnsemsz vsi2, ne zrsщe, i3 slhšaщe že vёrnіi: tёmže raduйsz tebЁ pri1snw, vsю1du i3 vsi2, ndіgi1trіe, poemъ.

HrtA bGa našegw, q raduйsz, ndіgi1trіe, žili1щe, i3 d0mъ neizrečennэй i3 prebžctvennэй, dv7o, slavэ є3gw2! Q raduйsz, palato preukrašennaz! Raduйsz grade njduševlennый, prisnocarstvuющій!

Radostь newskydnuю tS razsmotrsющe, ćkw m0re, ntrokovi1ce, ndіgi1trіe dv7i1ce, raduющesz vsi2, raduйsz, vopіemъ ti2: i3 poю1щe, bžctvennыhъ darHvъ nevi1dimw pri1snw t tebє2 njžidaemъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ўžas0šasz vssčєskaz nj bžctvennэй slavэ tvoeй: th bo, neiskusobračnaz dv7o, i3mёla є3si2 vo ўtr0bэ nadъ vsёmi bGa, i3 rodilA є3si2 bezlёtnago sn7a, vsBmъ vospэvaющыmъ tS mi1rъ podavaющaz.

Vsskw, prečctaz, suщestvo2 vospёti nedoumёetъ tS, pače bo g0rnihъ ўmHvъ prevozvhsilasz є3si2, r0ždši nepristypnago i3 strašnago vsecRS i3 bGa: no ćkw mi1lostiva i3 sk0raz čelovёkwmъ pom0щnica, vonmi2 molenію r†bъ tvoi1hъ, i3 daruй tvoю2 p0moщь.

I#dёže njsэni1tъ blgodatь tvoS, bcde, strahomъ i3sčezaюtъ demwni, i3 razrušaetsz ѕlok0znennoe tёhъ mečtanіe, bёgaюtъ dysi temnіi, raduetsz že vёrnыhъ vsE mn0žestvo, tebЁ pёsnь hvalьnu t serdca vopію1щe: raduйsz, bžctvennый pokr0ve dyšъ našihъ.

Bez8očє1snыmъ sladkoe zrёnіe daetsz, gluhi6mъ slhšanіe, nэmы6mъ blagoglag0lanіe, hromы6mъ hoždenіe, prokažє1nnыmъ njčiщenіe, demwnstvuєmыmъ cэlomydrіe, i3 vъ bolёznehъ syщыmъ razli1čnыhъ i3scэlenіe, njsэnenіemъ prečctыz tvoeS, bcde, їkHnы.

Ne ўmolči1mъ nikogdaže, bcde, palmы6 i3 pёsnьmi vospэvati veli6čіz tvo‰, njbradovannaz: bGa bo voi1stinnu voploti1všagosz rodilA є3si2, vo spasenіe naše vsemjrnoe, i3 i3zbavlenіe.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: B9estvennoe sіE i3 vsečestn0e soveršaющe prazdnestvo, bGomydrіi, bGomatere, prіidi1te, rukami vospleщimъ, t neS r0ždšagosz bGa slavimъ.

HrtA, čctaz, prіemlющi, glasъ є4že raduйsz, ndіgi1trіe dv7i1ce, slhšala є3si2: є3g0že neizrečennw r0ždši, i3 raduйsz, t vsёhъ slhšiši vsegdA.

Radosti vs‰ i3sp0lnila є3si2, vы6šnzz i3 ni6žnzz tы2 sovokupi1la є3si2, ndіgi1trіe: tёmže radostnw i3 soglasnw nhnэ, nb7o i3 vsS zemlS zovetъ ti2.

Vdovamъ, q raduйsz vsepёtaz, i3 vsBmъ si6rыmъ ndіgi1trіe, ўtэšenіe! Raduйsz, vsBmъ i3stočaющi ni1щыmъ bogatstvo neistoщi1moe!

Zlata vsskagw blistaema, i3 ќtra s0lnečnagw svэtlёйši, žili1щe hrt0vo, raduйsz ndіgi1trіe, raduйsz dv7i1ce: raduйsz nevёsto nenevёstnaz.

I$nъ.

Їrm0sъ: B9estvennoe sіE i3 vsečestn0e soveršaющe prazdnestvo, bGomydrіi, bGomatere, prіidi1te, rukami vospleщimъ, t neS r0ždšagosz bGa slavimъ.

Bžctvennagw tvoegw2 ržctvA, dv7o gpcžE, prebogataz blgodatь, ю4že drevle i3zglašenіemъ predalA є3si2 prečctomu tvoemY džbrazu, newskydnэ dёйstvovati veli6kaz že i3 presl†vnaz, vo spasenіe na tS nadёющыmsz.

I#dёže proslavlsetsz s™0e i4mz njbradovannыz bcdы, tamw vssčeskihъ blagi1hъ i3st0čnicы prolivaюtsz, prіidi1te vъ čistotЁ, čelovёcы, se bo kvlenіemъ bžctvennыz dv7ы їkHnы, skazyetъ cRi1cы prišestvіe, vo spasenіe vsёhъ vёrnыhъ.

Cэlє1nіz bolёzneй, tgnanіe že strasteй i3 dušepitatelьnoe spasenіe, grэhHvъ proщenіe, i3 vёčnoe i3zbavlenіe, t prečctыz tvoeS їkHnы, vLčce, vёrnw prihodsщe prіemlemъ, bGomati vsenepor0čnaz.

Kъ tebЁ, gpcžE, pribэgaюtъ r0di pravovёrnыhъ, pr0sztъ veli1kіz mi1losti, i3 prіemlюtъ newskydnw syщіi vъ nedyzэhъ i3scэlenіe, vъ strastehъ premэnenіe, vъ pečalэhъ ўtэšenіe. I#stoči2 i3 mnЁ, vLčce, kaplю dušespasi1telьnuю, da so vsёmi i3 ѓzъ poю2 tvoE veli1čіe.

Kondakъ, glasъ }.

Pod0benъ: Vzbrannoй:

Pritecemъ, lю1dіe, kъ ti1homu semY i3 d0bromu pristaniщu, sk0roй pom0щnicэ, got0vomu i3 teplomu spasenію, pokr0vu dv7ы: ўskori1mъ na moli1tvu, i3 potщi1msz na pokasnіe: i3stočaetъ bo namъ newsk{dnыz mi1lwsti prečctaz bcda, predvarsetъ na p0moщь, i3 i3zbavlsetъ t veli1kihъ bёdъ i3 ѕHlъ, blagonr†vnыz i3 bGobosщыzsz rabы6 svo‰.

Jkosъ: Smhslъ njči1stivše i3 ќmъ, pritecemъ kъ bcdэ, svёtlw pёsnьmi ўblažaющe ю5, i3 prečctuю їkHnu є3S proslavlsemъ i3 čti1mъ, i3 pripadaющe poklansemsz ćkw sam0й syщeй džnoй: čestь bo їkHnы na pervoobraznoe vosh0ditъ, i3 počitazй i3 poklanszйsz є4й, počitaetъ samoe pervoobraznoe, ćkože bžctvennіi ntcы2 rek0ša. I# ѓщe kto2 ne čti1tъ pres™hz bcdы, i3 ne poklansetsz їkHnэ є3S, ґnafema da bydetъ: posramlsetъ bo i3 pogublsetъ ne čtyщыz ю5: i3zbavlsetъ že t veli1kihъ bёdъ i3 ѕHlъ, blagonr†vnыz i3 bGobosщыzsz rabы6 svo‰.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Ne posluži1ša tvari bGomydrіi, pače sozdavšagw: no džgnennoe preщenіe myžeski popravše, radovahusz, poю1щe: prepёtый ntcє1vъ gDь i3 bGъ, blgoslovenъ є3si2.

Raduйsz, raduйsz, bcde ndіgi1trіe, vsёhъ i3 vsegdA nastavlsющi vёrnыhъ, šestvovati ko vsskomu puti2 spasi1telьnomu, raduйsz vLčce, tob0ю bo pri1snw i3zbavlsemsz nastosщіz varvarskіz bэdы2.

Raduйsz, raduйsz ndіgi1trіe, bdsщi i3 molsщisz nj nasъ kъ bGu, i3 vsskіz ѕl0bы hodataйstvomъ tvoi1mъ, vssčeskihъ skorbeй, bGorodi1telьnice, vsёhъ lюdeй i3zbavlsющi.

Raduйsz, raduйsz pres™az ndіgi1trіe, prošє1nіz n†ša kъ p0lьzэ namъ i3spolnsющi, i3 hotsщi vsBmъ pri1snw vsegdA lюbodryžnoe blag0e є3di1nstvo, spёšnoe že vo i3zsщnыhъ.

Raduйsz, raduйsz korablє1mъ, ndіgi1trіe, nyždnw plavaющыmъ, i3zbavlsющi vёrnыhъ, i3 vsBmъ i3zbavlenіe t vsskіz sk0rbi, i3 nedygi pestrHtnыz, i3 medlєnnыz razrэšaющi vsk0rэ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ne posluži1ša tvari bGomydrіi, pače sozdavšagw: no džgnennoe preщenіe myžeski popravše, radovahusz, poю1щe: prepёtый ntcє1vъ gDь i3 bGъ, blgoslovenъ є3si2.

Prіidi1te, počerpemъ tpuщenіe t neistoщi1magw i3st0čnika, točaщagw s™hnю prečctыz dv7ы, i3 toS preči1stagw mLnca b9іz sl0va, nasъ radi vočlvёčšagwsz: kъ nemyže vozopіi1mъ: tv0rče i3zbavitelю, preproslavlennый so nc7emъ i3 d¦omъ, b9e blgoslovenъ є3si2.

Neushpnuю, čctaz, i3 bGoprіstnuю i3myщi moli1tvu, i3 neprewdolёemuю deržavu krёposti, vragHvъ našihъ derzostь, ćže na nы2 razori2, i3 vы6z i4hъ podъ n0zэ vёrnomu nar0du našemu nizloži2, da vozveseli1msz nj tebЁ rabi2, sn7u tvoemY vopію1щe: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Raduemsz i3 veseli1msz vёrnіi lю1dіe, čydnomu kvlenію їkHnы prečctыz vLčcы bcdы: rэka bo kvi1sz neisčerpaema, cэlebnuю v0du točaщi, slэpы6mъ bo vi1dэti daetъ, i3 gluhi6mъ slhšanіe, hromы6mъ hoždenіe, i3 vsBmъ syщыmъ vъ nedyzэhъ bezmezdno i3scэlenіe.

Neisphtana glubinA, nedovёdomo tainstvo, nepostiži1mъ džbrazъ, dv7o, začatіz tvoegw2, začatіe bezъ sёmene, bezъ myža ržctvo2. Bezpl0tnый voploti1sz, prevёčnый mladenstvuetъ, sn7ъ b9ій, sn7ъ tebє2, dv7ы, bыvaetъ, є3myže vopіemъ: b9e, blgoslovenъ є3si2.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: DŽtroki blagočesti6vыz vъ peщi2 ržctvo2 bGor0dičo spaslo2 є4stь: togdA ќbw njbrazyemoe, nhnэ že dёйstvuemoe, vselennuю vsю2 vozdvizaetъ pёti tebЁ: gDa p0йte dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

Raduйsz, vseblgoslovennaz marje, i3zъ tebє1 bo vseblgoslovennый bGъ njdёzvsz vo vseg0 mz čelovёka. I# njdёzvsz soedini2 svoemY bžctvY, neizrečennыmъ soedinenіemъ, dv7o ndіgi1trіe. Raduйsz, njbradovannaz, radoste vsegw2 mjra.

Raduйsz, lukavыhъ duhHvъ progoni1telьnice. Raduйsz bcde ndіgi1trіe. Raduйsz, ю4že nbcnaz nevi6dimaz vHinstva slavosl0vztъ vsegdA, i3 veličaюtъ, ćkw m™rь b9ію bhvšuю. Raduйsz, ćže ni6žnzz sočetavši sъ vhšnimi.

Raduйsz, vsёhъ nbcnыhъ si1lъ bezъ razsuždenіz prevoshodsщaz. Raduйsz, ndіgi1trіe, raduйsz, vsskіz tvari, ćkw bGa r0ždšaz gosp0dstvuющi, є4й, vLčce vsepёtaz. Raduйsz, prebыvaeši dv7a čctaz i3 po ržctvЁ.

Raduйsz, ženamъ vsBmъ slavo, hrame prewsvzщennый bGa našegw. Raduйsz, ndіgi1trіe. Raduйsz, dušespasi1telьnaz vseй vselennэй. Raduйsz, pokrыvaющій džblače, nb7sъ ši1ršaz. Raduйsz, mmropol0žnice, bžctvennagw mĐra polnA.

I$nъ.

Їrm0sъ: DŽtroki blagočesti6vыz vъ peщi2 ržctvo2 bGor0dičo spaslo2 є4stь: togdA ќbw njbrazyemoe, nhnэ že dёйstvuemoe, vselennuю vsю2 vozdvizaetъ pёti tebЁ: gDa p0йte dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

Ќmъ ѓgGlьskій i3 čelovёčeskій ўžasaetsz, bcde, kakw bGa nbcnago ložesnami njb8emši voploti1la є3si2; kakw mLnca r0ždši, ćkw sn7a na rukY n0siši; є3g0že ўžasaetsz tvarь, i3 trepeщutъ g0rnіi prest0li, vopію1щe neprestannw: s™ъ, s™ъ, s™ъ є3si2, b9e, prepёtый i3 prevoznosi1mый vo vёki.

Raduйsz, syщaz radoste vsegw2 mjra, so ґrhagGlomъ gavrіi1lomъ vopіemъ ti2, bcde: raduйsz, vmэsti1liщe nevmэsti1magw. Raduйsz, blgodatnaz, nosi1lo b9estvA vsegw2. Raduйsz, ґdamovo vozzvanіe, sъ tob0ю gDь, i3 tebє2 radi sъ nami spasaz nasъ. E#g0že poemъ i3 prevozn0simъ vo vёki.

K0renь їesseevъ njsvzщennый, k0renь grэhA našegw i3st0rgnula є3si2. Žezlъ ґarHnovъ procvёtšій, žiznodatelz cvёta i3zrasti1vši hrtA, stamno mannoprіemnaz, smerti vsю2 si1lu sokruši1la є3si2, i3 vъ por0du ži1zni vozvelA є3si2 r0dъ čelovёčeskій: tёmže tS poemъ d0brыhъ vin0vnuю.

Tы2 pohvalA hrtіanwmъ є3si2, vLčce, tы2 nryžіe na vragi2, i3 stэnA kъ tebЁ pribэgaющыmъ. TS i3 nhnэ na p0moщь prizыvaemъ, gpcžE, ne daždь vragHmъ voznesti1sz na lю1di tvo‰, i5že tebE ne hvalztъ, ni sn7a tvoegw2, bcde, i3 tvoeй їkHnэ ne klanzюtsz: si1hъ pobэdi2, i3 dyšы našz spasi2.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Vsskъ zemnor0dnый da vzыgraetsz, d¦omъ prosvэщaemь, da toržestvyetъ že bezpl0tnыhъ ўmHvъ є3stestvo2, počitaющee svzщennoe toržestvo2 bGomatere, i3 da vopіetъ: raduйsz, vseblžennaz bcde, čctaz prisnodv7o.

Raduйsz, svэщE, svёtъ nevečernій ponesšaz, i3 vъ ržctvЁ tvoemъ mnogob0žіz tmY razruši1všaz, i3 ѓdovы pr0pasti i3zbavlьšaz lю1di. Raduйsz, ndіgi1trіe bcde, dobr0tъ vsёhъ predhodataice.

Raduйsz, zemlE, i3zъ nesže klasъ prozsbši nbcnый vBrnыmъ, i3 mjra vsegw2 dušegybnagw glada i3zbavi, razymnaz i3 njduševlennaz. Q raduйsz, vіnograde, i4že gr0zdъ živ0tnый r0ždšaz, bcde čctaz ndіgi1trіe!

Raduйsz, taйnыhъ cvэtHvъ prekrasnый syщій raю2. Raduйsz, m™i dv7o, nevi1dimыhъ razumъ čistot0ю strannolёpnw pobёždši, bGorodi1telьnice. Raduйsz, ntrokovi1ce. Raduйsz, ndіgi1trіe, vsemjrnoe čydo i3 slhšanіe.

Lёto životA našegw pr0čee sohrani2 nevreždenno, pomoženіemъ tvoi1mъ, dv7o ntrokovi1ce, i3 spod0bi konecъ blagjй poluči1ti namъ vospэvaющыmъ tS, i3 vzыvaющыmъ: raduйsz, vseblžennaz, bcde čctaz ndіgi1trіe.

I$nъ.

Їrm0sъ: Vsskъ zemnor0dnый da vzыgraetsz, d¦omъ prosvэщaemь, da toržestvyetъ že bezpl0tnыhъ ўmHvъ є3stestvo2, počitaющee svzщennoe toržestvo2 bGomatere, i3 da vopіetъ: raduйsz, vseblžennaz bcde, čctaz prisnodv7o.

TebE tverduю pom0щnicu r0du čelovёčeskomu, bcde marje, li1kъ pror0českій mnogoobraznw provozvэsti2, sёnь s™yю, nb7sъ prostrannэйšuю, skrižalь bGopi1sannuю, i3 kupinY newpali1muю, dverь bGoproh0dnuю, g0ru že i3 lёstvicu, i3 m0stъ, i3 žezlъ procvёtšій: mh že voi1stinnu bcdu tS veličaemъ.

Taйna glubinы2 ržctvA tvoegw2 ќmъ ѓgGlьskій ўžasaetъ, dv7o, i3 prečctaz їkHna demwnы prog0nitъ, i3 li1ca nečesti1vыhъ njmračaetъ, i3 vъ stydъ porэvaetъ: ne terpstъ bo vzirati na si1lu є3S, bёgaюtъ že i3 i3sčezaюtъ. Mh že lюbeznw poklansemsz i3 lobыzaemъ, i3 tS bcdu veličaemъ.

Predstatelьnica syщi netstypna kъ vhšnemu cRю2, ćkw i3myщi m™rne derznovenіe neposthdno, vъ mi1rэ glub0cэ pravoslavnыhъ žitіE ўtverdi2, i3 ntečestvo naše vozvhsi, i3 vs‰ polє1znaz daruй vsegdA rabHmъ tvoi6mъ, da tS, bcde, veličaemъ.

Q vsemi1lostivaz hrtіanwmъ pom0щnice! Ne m0žetъ tS vospёti dost0йnw ќmъ čelovёčeskій i3 ѓgGlьskій, ćkw vseS tvari čestnёйši, nbcnыhъ i3 zemnhhъ slavnэйši. Vsёhъ bo rodilA є3si2 tvorcA i3 bGa. No, q vLčce! Prіimi2 mi1lostivnw, ю4že tebЁ t serdca vozloži1homъ pёsnь, spasaй nasъ vsegdA, na ts bo nadёemsz.

Svэti1lenъ: Da počti1tsz vsepёtaz m™i b9іz, ži1znь syщuю r0ždši hrtA bGa našego, raйskihъ dvereй tverzenіe, i3 vsegw2 mjra njčiщenіe, kъ životY vozvedenіe, seй є4stь prbr0kwmъ glag0lavый, tomY pokloni1msz, bGu i3 sp7su dyšъ našihъ. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ:

Prіidi1te, vёrnіi sъ čistot0ю, vozveli1čimъ prečctыz m™re bGa našegw čydnuю їkHnu, i3 bžctvennagw mLnca sp7sa hrtA: є3g0že ćkw r0ždšaz na rukY nosi1vši, i3 m™rne derznovenіe kъ nemY i3myщi, neprestannw m0litъ za nы2, i3 podaetъ rabHmъ svoi6mъ bog†tыz mi1lwsti.

Na hvali1tehъ stіhi6rы na d7, glasъ d7.

Proslavimъ, vёrnіi, njbradovannuю bcdu, pače že vo ўstёhъ našihъ i4mamы vsegdA s™0e i3 blgoslovennoe i4mz є3S, neprestannw pribэgaющe kъ prečctэй є3S i3 cэlьbon0snэй їkHnэ. Tog0 bo njbrэtaemъ ±že na zemli2 vs‰ blag†z i3 polє1znaz, i3 syщihъ na vozdysэ t demwnwvъ zapinanій i3zbavlsemsz, ćkw m™i r0ždšaz vsёhъ tvorcA, spasaetъ t bёdъ dyšы našz. Dvaždы.

Da rыdaetъ vёčnw s0nmъ ѕločesti1vыhъ, ne i3spovёdaющihъ tS vъ ržctvЁ čctuю bGorodi1telьnicu, i3 ne poklansющihsz prečctэй tvoeй їkHnэ: vёrnіi že lю1dіe raduющesz, i3spovёdaemъ tS i4stinnuю dv7u bcdu, ćkw voi1stinnu rodilA є3si2 pl0tію hrtA bGa našego. Tlёnіe ґdamovo poprala є3si2, i3 t grэhA vesь mjrъ njči1stila є3si2, ži1znь bezkonečnuю darovala є3si2, raйskій vh0dъ vBrnыmъ tverzla є3si2 bžctvennыmъ tvoi1mъ ržctv0mъ. E#g0že moli2, spasti1sz namъ poю1щыmъ vёrnw tvoE tainstvo.

Raduetsz ќbw i3 veseli1tsz neizrečennoю radostію vsE mn0žestvo blagočesti1vыhъ: pripadaющe že poklansюtsz, vsi2 blagogovёюtъ b9іi m™ri sъ bosznію, blagodarsщe sію2 po bz7э ćkw bGa, toli1kihъ preveli1kihъ bl†gъ hodataicu, vъ nsže želaюtъ ѓgGli prini1knuti, darovA bcdeю vBrnыmъ hrt0sъ bGъ našъ, i3mёzй premn0žestvo щedr0tъ, i3 veli1kuю prebogatuю mi1lostь.

Slava, i3 nhnэ, glasъ }:

S™az tvoS i3 soobraznaz їkHna, bcde dv7o, blgodatію tvoeю prebogatый syщій i3st0čnikъ, kipsщій vseй pods0lnečnэй, i3 svэtsщій vsemY mjru svэtolyčnыmi s™agw d¦a sіsnьmi, i3 i3scэlenій svэtlostьmi2. Th bo bGa sl0va pl0tію neskazannw rodilA є3si2, t ґrhagGla gavrіi1la sicev†z slhšavši: raduйsz njbradovannaz, gDь sъ tob0ю, i3 d¦ъ s™hй njsэni1tъ tS kъ začatію. Takožde reklA є3si2 kъ pervopi1sannoй tvoeй їkHnэ, na tY zrsщi: sъ t0ю moS blgodatь, i3 sl0vo tvoE so vlastію їkHnэ bhstь. I# džbrazъ i3 glasъ, i3 si1la i3 dёlo, i3 vsskъ ќmъ prevoshodsщaz bžctvennaz blgodatь, sprebыvaющi vёčnw, znamєnіz i3 čudesA neprestannw sodэvaetъ, i3 dušepoleznoe i3scэlenіe vsBmъ vёrnw prihodsщыmъ podaetъ, tvoi1mi bGomaternimi neprestannыmi kъ bGu moli1tvami.

Slavosl0vіi veli1koe. I# tpystъ.

Na lіturgji, slyžba bcdы.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.