NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

NktHvrіa d7i

Prpdbnыz m™re našez paraskevi.

Večerъ, kafjsma nbhčnaz. Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы na ѕ7.

I# na ќtreni kanHnъ na ѕ7.

Ѓщe li nastostelь i3zv0litъ, i3li2 gdЁ priluči1tsz hramъ prpdbnыz paraskevi, togdA poemъ: Blaženъ myžъ: i3 stіhi6rы, na }: i3 stіh0vnu. I# na ќtreni poemъ ćkože i3 pr0čыmъ s™ы6mъ, i3myщыmъ polmeleй.

Stіhi6rы, glasъ ѕ7.

Pod0benъ: VsE tl0žše:

Vozsіsla є3si2 paraskevo, dobrodёtelьmi i3 vidёnіemъ na tverdi ćkw p0stnica vёrna, vsesvёtlыmi i3 slavnыmi zarsmi, vs‰ tgonseši njmračє1nіz є3retjčєskaz, i3 prosvэщaeši vёroю i3 lюb0vію prilэžaщыz tvoi6mъ ўčenієmъ. Tёmže svэton0snый tv0й prazdnikъ soveršaemъ lюb0vію, hrtY so derznovenіemъ moli1sz nj dušahъ našihъ.

Trudы6 p0stničeskimi tvoю2 dyšu vowruži1la є3si2, i3 plotsk†z ўvzdi1la є3si2 vzыgr†nіz, i3 ќmъ, slavnaz, sodёlala є3si2 bžctvennыz trbcы žili1щe: i3 vozvhsilasz є3si2, q paraskevo, i3dёže netlёnіe, i3 pok0й prvdnыhъ: sъ ni1miže nhnэ raduešisz, i3 vo slavэ predstoi1ši hrtY, so derznovenіemъ molssz nj dušahъ našihъ.

Bžctvennыhъ slezъ tvoi1hъ tečє1nіi, paraskevo, vsE potopi1la є3si2 demwnskoe njpolčenіe, ćkw nemoщno syщo, tvoi1mi vsegdA kъ bGu manovє1nіi, i3 si1lьnыmi voshoždє1nіi: i3 g0rdoe voznošenіe na zemlю nizvergla є3si2, i3 vozvhsilasz є3si2 vъ nbcnыz i3 blagolBpnыz nbi1tєli: vъ ni1hže so ѓgGlы vodvorsešisz, predstosщi hrtY, so derznovenіemъ moli1sz nj dušahъ našihъ.

I$nы stіhi6rы, glasъ } pod0benъ t0йže:

Živyщi po smerti, paraskevo blažennaz, posэщaeši vs‰ sъ vёroю pritekaющыz kъ racэ tvoeй: t lю1tыhъ strasteй pokrыvaeši vsegdA, i3 t bёdъ i3zbavlseši, podavaeši že i3scэlє1nіz moli1tvami tvoi1mi, i3 spasaeši t demwnskagw nahoždenіz čtyщыz svztyю pamztь tvoю2, prossщi t bGa darovati proщenіe pregrэšenій.

ЃgGlъ zemnhй na zemli2 kvi1lasz є3si2, žitіE bezpl0tnoe vъ zemnёmъ tёlэ pokazala є3si2: ntca bo i3 matere daleče tbёgši, pričtalasz є3si2 ko hrtY ženihY tvoemY, vъ čert0zэ nbcnэmъ bGonevёsto živyщi, vъ kallіkratіi i4maši selenіe krёpko, i3dёže i3scэlє1nіz podaeši sъ vёroю pritekaющыmъ ti2, i3 čudesъ blgodatь vsBmъ i3stočaeši.

Drevle ќbw njdoždsše bGъ ї}lьtznwmъ mannu sъ nb7sE: dnesь že i3myщыmъ i4mz tvoE čestn0e sugyba bыvaše pšeni1ca, vъ razdasnіe trebuющыmъ. I# nasъ nhnэ vъ tvoeй pamzti, prpdbnaz paraskevo, hlёba nbcnagw spod0bi prіsti blgodatь, vъ blagodarenіe čudesъ tvoi1hъ: da radostь dušamъ i3 spasenіe poluči1mъ vo svztёй pamzti tvoeй.

Slava, glasъ №:

Tы2 sleznыmi i3zlі‰nіi plotski1hъ strasteй ražžє1nіz ўgasi1vši, i3 bžctvennagw račenіz džgnь vozgnёщši, njzari1lasz є3si2 cRS hrtA bezsmertіemъ: i3 tomY sočtalasz є3si2 d0braz dёvo, i3 sъ ni1mъ vъ čert0gъ razymnый nhnэ vozšlA є3si2, paraskevo, moli1sz nj dušahъ našihъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ po glasu, i3li2 krtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: Prehvalьnіi myčєnicы:

Zakolenіe tvoE nepravednoe, hrtE, dv7a zrsщi, i3 plačuщi vopіsše ti2: čado sladčaйšee, kakw bezъ pravdы ўmiraeši; kakw na drevэ vi1siši, i4že vsю2 zemlю povёšeй na vodahъ; ne njstavi menE є3di1nu, blgodёtelю mnogomi1lostive, m™rь i3 rabY tvoю2, molю1sz.

Ѓщe že poeši polmeleй. I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Vsemjrnuю slavu:

Vh0dъ. Prokjmenъ dnE. Čtє1nіz tri2, prpdbničєskaz.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA є7 i3 ѕ7.)

Pravєdnicы vo vёki živytъ, i3 vъ gDэ mzdA i4hъ, i3 popečenіe i4hъ ў vhšnzgw. Segw2 radi prіi1mutъ crtvіe blagolёpіz, i3 vэnecъ dobr0tы t ruki2 gDni: zanE desni1ceю pokrhetъ |, i3 mhšceю zaщiti1tъ i5hъ. Prіi1metъ vseoryžіe rvenіe svoE, i3 vowruži1tъ tvarь vъ mestь vragHmъ. NJblečetsz vъ bronS pravdы, i3 vozloži1tъ šlemъ, sydъ nelicemёrenъ: prіi1metъ щi1tъ nepobэdi1mый prepod0bіe: powstri1tъ že naprasnый gnёvъ vo nryžіe: spob0retъ že sъ ni1mъ mjrъ na bez{mnыz: p0йdutъ pravol{čnыz strёlы mHlnіinы, i3 ćkw t blagokrygla lyka nblakHvъ na namёrenіe poletstъ: i3 t kamenometnыz ćrosti, i3sp0lnь padytъ gradы: voznegodyetъ na ni1hъ vodA morskaz, rёki že potopstъ | naglw. Soproti1vъ stanetъ i5mъ dyhъ si1lы, i3 ćkw vi1horъ razvёetъ i5hъ: i3 njpustoši1tъ vsю2 zemlю bezzak0nіe, i3 ѕlodёйstvo prevrati1tъ prest0lы si1lьnыhъ. Slhšite u5bo, carіe, i3 razumёйte: navhknite, sudіi6 koncє1vъ zemli2. Vnuši1te deržaщіi mn0žєstva i3 gordsщіisz nj nar0dэhъ kzы6kъ: ćkw danA є4stь t gDa deržava vamъ, i3 si1la t vhšnzgw.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA G.)

Pravednыhъ dyšы vъ rucЁ b9іeй, i3 ne prik0snetsz i4hъ myka. Nepщevani bhša vo nčesёhъ bezymnыhъ ўmreti, i3 vmэni1sz njѕloblenіe i3sh0dъ i4hъ: i3 є4že t nasъ šestvіe, sokrušenіe, nni1 že sytь vъ mi1rэ. I$bo predъ licemъ čelovёčeskimъ ѓщe i3 myku prіi1mutъ, ўpovanіe i4hъ bezsmertіz i3sp0lneno, i3 vmalэ nakazani bhvše, veli1kimi blagodёtelьstvovani bydutъ, ćkw bGъ i3skusi2 |, i3 njbrёte i5hъ dostHйnы sebЁ. Ćkw zlato vъ gorni1lэ i3skusi2 i5hъ, i3 ćkw vsepl0dіe žertvennoe prіstъ |. I# vo vremz posэщenіz i4hъ vozsіsюtъ, i3 ćkw i4skrы po steblію potekytъ. Sydztъ kzhkwmъ, i3 njbladaюtъ lюdьmi2, i3 vocRi1tsz gDь vъ ni1hъ vo vёki. Nadёющіisz nanь razumёюtъ i4stinu, i3 vёrnіi vъ lюbvi2 prebydutъ є3mY: ćkw blgodatь i3 mi1lostь vъ prepod0bnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA d7.)

Pravednikъ, ѓщe posti1gnetъ skončatisz, vъ pok0i bydetъ. Starostь bo čestnA ne mnogolёtna, nižE vъ čislЁ lёtъ i3sčitaetsz: sэdi1na že є4stь mydrostь čelovёkwmъ, i3 v0zrastъ starosti, žitіE neskvernoe. Blagoug0denъ bGovi bhvъ, vozlю1blenъ bhstь, i3 živhй posredЁ grBšnikъ prestavlenъ bhstь. Voshiщenъ bhstь, da ne ѕl0ba i3zmэni1tъ razuma є3gw2, i3li2 lestь prelьsti1tъ dyšu є3gw2. Račenіe bo ѕl0bы pomračaetъ dHbraz, i3 parenіe p0hoti premэnsetъ ќmъ neѕl0bivъ. Skončavsz vmalэ, i3sp0lni lBta dHlga: ўg0dna bo bЁ gDevi dušA є3gw2: segw2 radi potщasz t sredы2 lukavstvіz: lю1dіe že vi1dэvše, i3 ne razumёvše, nižE pol0žše vъ pomыšlenіi takov0e: ćkw blagodatь i3 mi1lostь vъ prepod0bnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ d7.

Pod0benъ: Zvannый svhše:

Ўzzvi1všisz želanіemъ bžctvennыmъ prpdbnaz mati paraskevo, vs‰ syєtnaz prelestnagw žitіS voznenavi1dэvši, hrtY poslёdovala є3si2 gorsщimъ dyha želanіemъ, mudrovanіe plotsk0e ўmertvi1vši vozderžanіemъ, i3 i4stinnыmъ ўmilenіemъ, i3 soveršennыmъ smirenіemъ, i3 prіsla є3si2 t bGa darъ čudotvorenій neizrečennыhъ: є3g0že moli2, spasti2 i3 prosvэti1ti dyšы našz.

Stjhъ: ČestnA predъ gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

ЃgGlьskoe vozželёvši žitіE, prpdbnaz m™i paraskevo, mimotekyщee sіE žitіE ćkw s0nъ vmэni1la є3si2, podvizaющisz vozderžanіemъ, i3 prilёžnыmi moli1tvami, i3 poщenіemъ i3 bdёnіemъ, i3 nizuleganіemъ i3 čistot0ю, sosydъ prečctъ kvi1lasz є3si2 d¦a bžctvennagw, i3 svёtlыhъ i3 neizrečennыhъ čudesъ darъ t bGa prіsla є3si2: є3g0že, vseblžennaz mati, moli2, spasti2 i3 prosvэti1ti dyšы našz.

Stjhъ: Blženi vsi2 bosщіisz gDa, hodsщіi vъ putehъ є3gw2.

Nastosщagw žitіS segw2 prelestnagw i3 malovremennagw, i3 sk0rw mimotekyщagw vs‰ tvergla є3si2, i3 plamenь ngnS strastnagw ўgasi1la є3si2, neprestannыmъ ўmilenіemъ, i3 soveršennыmъ smirenіemъ, i3 prilёžnыmъ molenіemъ, bezpl0tnыhъ či1nы dosti1gla є3si2, i3 zri1ši tkrovennыmъ licemъ slavu b9ію: є3g0že, prpdbnaz paraskevo, moli2, spasti2 i3 prosvэti1ti dyšы našz.

Slava, glasъ v7:

T k0rene blagagw i3zrastE ši1pokъ, i4že t mladenčestva tvoegw2 vozlюbi1la є3si2 hrtA, paraskevo, blgodatію pače neže mlek0mъ vospitana bhvši, i3 na kameni stosщi pl0tь tvoю2 i3znuri1la є3si2, i3 kъ bGu vozvhsivšisz razumomъ, i3 gDne sozdalasz є3si2 dobrotёtelьmi žili1щe, i3 sъ nbcnыmi likovstvyeši, hrt0va bhvši nbi1telь, moli2 spasti1sz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: E#gdA t dreva:

E#gdA neskvernaz ѓgnica vi1dэ svoego2 ѓgnca, na zakolenіe ćkw člvёka v0leю vlek0ma, plačuщi glag0laše: bezčadstvovati mS nhnэ tщi1šisz, hrtE, r0ždšuю tS. Čto2 sіE sotvori1lъ є3si2, i3zbavitelю vssčeskihъ; nbače vospэvaю i3 slavlю tvoю2, ю4že pače ўmA i3 sl0va, kraйnюю blgostь, člvэkolю1bče.

Troparь, glasъ d7:

Pusthnnoe i3 bezm0lvnoe žitіE vozlюbi1vši, i3 vo slёdъ hrtA ženihA tvoegw2 ўserdnw potekši, i3 togw2 blag0e i4go vo ю4nosti tvoeй vzemši, krtnыmъ znamenіemъ kъ mhslєnnыmъ vragHmъ myžeski vowruži1všisz, p0stničeskimi pHdvigi, post0mъ i3 moli1tvami i3 sleznыmi kaplzmi, ќglіe strasteй ўgasi1la є3si2, dostoslavnaz paraskevo: i3 nhnэ vъ nbcnэmъ čert0zэ sъ mydrыmi dёvami predstosщi hrtY, moli2 nj nasъ počitaющihъ čestnyю pamztь tvoю2.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

E$že t vёka ўtaenoe:

Na ќtreni, na BGъ gDь, troparь s™hz, dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ.

Po №-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Sk0rw predvari2:

ŽenihA vozlюbi1vši tvorcA i3 bGa, ženiha že tlёnnago njstavila є3si2, čestnaz paraskevo, i5, raduющisz, preterpёla є3si2 pHstnыz p0dvigi: tёmže i3 vэncы2 nossщi, kъ bžctvennomu čert0gu vozšlA є3si2, i3sprošaющi vsBmъ grэhHvъ njstavlenіe. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Dv7o vsenepor0čnaz, ćže presyщnago bGa r0ždšaz, so prpdbnoю togo2 neprestannw moli2, njstavlenіe pregrэšenій, i3 i3spravlenіe žitіS dati namъ prežde koncA, vёroю i3 lюb0vію poю1щыmъ tS po d0lgu, є3di1na vsepёtaz.

Po v7-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ №:

Nepor0čnaz ѓgnica čestnaz, gDevi sočtasz tainstvennw vъ čctэmъ žitіi2, dobr0toю bGodannoю sebE ўkrasi1vši. Tёmže i3 prіstъ blgodatь i3scэlenіz, ўvračyющi str†sti pritekaющihъ kъ neй, si1loю duh0vnoю. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

M™rь tS b9ію m0limъ vsi2, dv7u voi1stinnu i3 po ržctvЁ ćvlьšuюsz, lюb0vію pribэgaющіi kъ tvoeй blagosti: tebe bo i4mamы grёšnіi predstatelьnicu, tebE stzžahomъ vъ napastehъ spasenіe, є3di1nu vsenepor0čnuю.

Posemъ: Hvali1te i4mz gDne.

Pal0mъ i3zbrannый prpdbničeskъ.

Pripёvъ: Ўblažaemъ tS, prpdbnaz mati paraskevo, i3 čtemъ svztyю pamztь tvoю2, th bo m0liši za nasъ hrtA bGa našego.

Po polmelei sэdalenъ, glasъ }:

Pred8izbrannaz t bGa, prpdbnaz mati paraskevo, žitіS trevolnenій, i3 mzteža mіrskagw strastnыhъ pomыšlenій i3zbёgši, ko pristaniщu žitіS dosti1gla є3si2, i3 so ѓgGlы pэsnosl0vzщi i3zbavitelz hrtA bGa, moli2 neprestannw nj nasъ, da blgodatь i3 mi1lostь daruetъ namъ, čtyщыmъ lюb0vію svztyю pamztь tvoю2. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Raduйsz, ѓgGlomъ radostь mjra prіemšaz. Raduйsz, r0ždšaz tvorcA tvoegw2 i3 gDa. Raduйsz, spod0blьšazsz bhti m™i b9іz.

Taže stepє1nna, № ґntіfHnъ, d7-gw glasa:

Prokjmenъ: Di1venъ bGъ vo s™hhъ svoi1hъ, bGъ ї}levъ.

Stjhъ: Vъ cerkvahъ blgoslovi1te bGa, gDa t i3stHčnikъ ї}levыhъ.

Vsskoe dыhanіe:

E#đlіe matfea, začalo Rd.

Po n7-mъ palmЁ, stіhi1ra, glasъ }:

Vsskъ ljzhkъ da podvi1žitsz kъ pohvalenію hrt0vы krasnыz nevёstы, či1stыz golubi1cы, pozlaщennыz d¦omъ s™hmъ: ta bo, vozlюbi2 pusthnnoe žitіE, bhstь ѓgGlwmъ sobesёdnica, dёvstvennaz pohvalA, ю4že ѓgGli voshvali1ša, i3 čelovёčestіi r0di blažaщe vopіemъ: raduйsz, zastypnice syщыmъ vъ bэdahъ, i3 njburevaєmыmъ pristaniщe, preblžennaz paraskevo: th bo poslёdovala є3si2 tvoemY ženihY hrtY, podaю1щemu mjru velію mi1lostь.

KanHnъ bcdы, so їrmos0mъ na ѕ7. I# prpdbnыz v7 kanHna, na }. Glasъ }.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Ćkw po syhu pэšešestvovavъ ї}lь po bezdnэ stopami, goni1telz faraHna vi1dz potoplsema, bGu pobёdnuю pёsnь, poi1mъ, vopіsše.

Moegw2 razuma tvoi1mi moli1tvami mrakъ tženi2, paraskevo prpdbnaz, da vospoю2 slavnuю tvoю2 pamztь, i3 svэton0snuю, i3 blžennuю, pёsnьmi.

Ćkw rэkA ўstremi1sz t sіHna, slavnaz paraskevo, napoi1la є3si2 ѕэlw2 bžctvennыmi strusmi vёrnыhъ s0nmы, vopію1щi: gDevi poi1mъ pёsnь n0vuю.

Bžctvennыmi sі‰nіi dyšu tvoю2 njzari1vši, paraskevo, sladostrastіe pl0ti vozderžanіz popali1la є3si2 ngnemъ, poю1щi i4stinnuю pёsnь hrtY.

BGor0dičenъ: Svёtlыmi lučami tvoegw2 sn7a, bcde, prosvэti2 njmračennuю moю2 dyšu, i3 strasteй smuщenіe tvoi1mi, čctaz, ўkroti2 hodataйstvы.

I$nъ.

Їrm0sъ: V0du prošedъ ćkw syšu, i3 є3gĐpetskagw ѕlA i3zbэžavъ, ї}lьtzninъ vopіsše: i3zbavitelю i3 bGu našemu poi1mъ.

Likyющi, mati, na nb7sёhъ, i3 tvoemY ženihY hrtY predstosщi pri1snw, so ѓgGlы, i3 prbrHki, i3 so ґpclы, i3 so ženami prpdbnыmi nj nasъ moli1sz.

P0stъ vozlюbi1vši i3 či1stoe smirenіe, dёvo, bGa i4stinnago vozveseli1la є3si2: tomY neprestannw nj nasъ moli1sz.

Radostnый ti2 hrt0vъ glasъ prіi1de, na zemli2 molьbY dёющeй, mati čestnaz, i3 radosti nap0lnilasz є3si2, sego2 pёsnьmi za nы2 molsщi.

BGor0dičenъ: Či1ni tS ѓgGlьstіi i3 čelovёčestіi, beznevёstnaz dv7o, hvalztъ neprestannw: ziždi1telz bo i4hъ ćkw mladenca, na rukY tvoє1ю poneslA є3si2.

Katavasіa: Tverzu ўstA mo‰:

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Nёstь svstъ, ćkože tы2, gDi b9e m0й, vozneshй r0gъ vёrnыhъ tvoi1hъ, blže, i3 ўtverdi1vый nasъ na kameni i3spovёdanіz tvoegw2.

Tы2 i3sp0lnilasz є3si2, mydraz mati paraskevo, bžctvennagw d¦a, i3 kvi1lasz є3si2 pitaющi bogatnw blagočestіz sladostію, živ0tnыmъ sl0vomъ, zrsщыz kъ tebЁ.

T povelёnій bžctvennagw sіsnіz, prosvэti1la є3si2 vs‰, blžennaz paraskevo, tgnavši vsю2 є3retjčeskuю ѕl0bu, žiznodavcu hrtY vospэvaющi: svstъ є3si2 gDi.

Na g0ru bžctvennыhъ dobrodёteleй vosteklA є3si2 paraskevo, i3 vo džblakъ vidёnій prini1kši, sočetalasz є3si2 sъ bGomъ, raz{mnыz skriž†li prіi1mši zak0na blgodatnagw.

BGor0dičenъ: SE lёstvica їakwvlz, ю4že vi1dэ i3nogdA ўtverždenu, na neйže ўtverždašesz bGъ, svэton0sna, čctaz, kvi1sz dёvstvuющi.

I$nъ.

Їrm0sъ: Tы2 є3si2 ўtverždenіe pritekaющihъ kъ tebЁ, gDi, tы2 є3si2 svёtъ njmračennыhъ, i3 poetъ tS dyhъ m0й.

I#sprosi2, paraskevo, nevёsto hrt0va slavnaz, grэhHvъ proщenіe podati, vёroю hvalzщыmъ tS.

Bёgaющi ўdali1lasz є3si2, i3 vseli1lasz є3si2 vъ pusthni i3 gorahъ pri1snw, i3 vertepэhъ, bGu ўgoždaющi.

NJbrэlA є3si2, є3g0že vozlюbi1la є3si2 t duši2, prečestnaz paraskevo, vъ širotЁ pusthni sokr0viщe potaenoe.

BGor0dičenъ: TebE vsi2 stzžahomъ pribёžiщe, i3 stёnu našu, hrtіane, i3 tS slavimъ nem0lčnw, m™i beznevёstnaz.

Sэdalenъ, glasъ d7:

Kvi1lasz є3si2 prpdbnaz paraskevo, cRkvi ćkw i3n0e s0lnce, njzarsющi sію2 m0lnіzmi čudesъ tvoi1hъ, i3 prosvэщaющi vёroю vopію1щыz ti2: raduйsz, p0stnicъ pohvalo2, i3 dёvъ ўdobrenіe. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Prečctэi rycэ tvoi2, dv7omati, prosterši, pokrhй ўpovaющыz na tS, i3 sn7u tvoemY zovyщыz: vsBmъ podaždь, hrtE, mi1lwsti tvo‰.

KrtobGor0dičenъ: Na drevэ vi1dzщi vozdvi1žena sn7a tvoego2, prečctaz, ўtr0boю m™rneю razterzaema, žalostnw vzыvala є3si2: ўvы2 mnЁ, kakw zašelъ є3si2, svёte m0й bezlёtnый;

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Hrt0sъ, moS si1la, bGъ i3 gDь, čestnaz cRkovь bGolёpnw poetъ, vzыvaющi t smhsla či1sta, nj gDэ prazdnuющi.

Poщenіemъ, prpdbnaz paraskevo, sebE njči1stivši, vsS svёta i3sp0lnilasz є3si2, i3 vsS bGovmёstna pokazalasz є3si2, i3 vsS kvi1lasz є3si2 d¦u sopričastna.

Gladomъ ўmorsющi lю1tэ, ѕl0e ю4nosti i3granіe, paraskevo blažennaz, i3 p0stničєskіz terpi1ši bolBzni, t s0vэsti či1stы nj gDэ veselsщisz.

NJblistavši, slavnaz, žitіS i3spravlє1nіi, njboщrenA kvi1lasz є3si2 ćkw hrt0vъ mečь, ssэcaющi demwnskaz ўhiщrє1nіz bžctvennыmъ d¦omъ ўkrэplsema.

BGor0dičenъ: Svэti1lьnikъ vsesvёtlый, bžctvennaz trapeza, b9іe selenіe, kіvHtъ, i3 žezlъ procvёtši vъ mjrэ hrtA, tы2 kvi1lsz є3si2, m™i dv7o.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ, gDi, smotrenіz tvoegw2 tainstvo, razumёhъ dэlA tvo‰, i3 proslavihъ tvoE b9estvo2.

Neskverno zercalo i3 svsto p0mыslomъ sebE sotv0rši, ćkw svэti1lo pri1snw sіsющi posredЁ p0stnicъ, slavnaz.

Vъ tэlesnomъ njbnaženіi, s0lnečnыmъ popalenіemъ sgarala є3si2 za lюb0vь ženihA tvoegw2: i3 mraza studenostь preterpёla є3si2.

Vsen0щnыmъ bdёnіemъ, i3 moli1tvami krёpkimi i3 stenanьmi, pl0ti ўvzdi1la є3si2 dvižє1nіz, preblažennaz mati.

BGor0dičenъ: HrtA, є3g0že rodilA є3si2, prečctaz dv7o, togo2 ўmoli2, rabHmъ tvoi6mъ darovati pregrэšenій njstavlenіe.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: B9іimъ svёtomъ tvoi1mъ, blže, ќtrenюющihъ ti2 dyšы lюb0vію njzari2, molю1sz, tS vёdэti, sl0ve b9ій, i4stinnago bGa, t mraka grэh0vnagw vzыvaющa.

Svэtopodatelьnыmi tvoi1mi blistanьmi, paraskevo, mračnuю tmY potrebi1la є3si2 є3retjčeskuю: i3 bGoznanіz svёtomъ njzari1všisz, prosvэщaeщi mjra koncы2.

TebE vsi2 zastypnicu i3myщe, dost0йnw slavimъ, paraskevo: th bo kvi1lasz є3si2 ѓgGlwvъ sobesёdnica, i3 dёvъ ўkrašenіe, mati prpdbnaz.

Kvi1lasz є3si2, mati paraskevo, svэtozarna, zablyždšihъ putevodi1telьnica, vlaющihsz pravi1telьnica, i3 koleblющihsz vъ lю1tыhъ tverdostь, i3 stэnA neruši1ma.

BGor0dičenъ: Dobr0ta їakwvlz, ю4že vozlюbi2 bGъ, i3 vseli1tisz i3zbrA, zemnhhъ slava, i3 pribёžiщe grэšaщihъ, bcde, tы2 kvi1lasz є3si2.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ќtrenюющe, vopіemъ ti2, gDi, spasi1 nы: th bo є3si2 bGъ našъ, razvэ tebє2 i3n0gw ne vёmы.

DnE i3 mjra soproti6vnaz vёdzщi, želanіz lюbotv0rca demwna lюbi1ti ne voshotёla є3si2.

MnS prewdolёti tvoeй lюbvi2 i3 čistotЁ: no smёhъ kvi1sz koznьmi2 prelukavый.

Pogreb0ša tvoE tёlo, ćkože netlёemo: th bo ćkw bezpl0tna požilA є3si2, bGonevёstnaz.

BGor0dičenъ: Dv7u po ržctvЁ poemъ tS, bcde, th bo bGa pl0tію mjru rodilA є3si2.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Žiteйskoe m0re vozdvizaemoe zrS napasteй byreю, vъ ti1homu pristaniщu tvoemY pritekъ, vopію1 ti: vozvedi2 t tli2 živ0tъ m0й, mnogomi1lostive.

Sіseši ćkw s0lnce, bGozarnы lučы6, preblažennaz paraskevo, čudesъ i3spuщaющi, pohvalsющыmъ tvo‰ pHstnыz trudы2, i3 di6vnыz p0dvigi.

Preči1stuю vLčcu bcdu pohvalsющi čestnw, ljzhkomъ tvoi1mъ, bGomydraz paraskevo, vospёvši slovesA svэtoz†rnaz, vёrnыhъ s0nmiщa mydrэ serdcA ўmaщaющi.

Napi1sannый vsečctnhй i3 s™hй džbrazъ lюbeznw lobыzaeši, bezb0žnыhъ že pis†nіz potreblseši, i3 tёhъ bGomє1rzskaz i3 bezbHžnaz povelBnіz poplevaeši, i3 vozvэщaeši čestь i3 poklonenіe džbraza hrt0va.

BGor0dičenъ: Vs‰ hotёnіemъ svoi1mъ sostavivый bGъ, i3 soderžaй vssčєskaz, njpisanіemъ tэlesE na tvoi1hъ rukahъ derži1tsz, prečctaz, i4že bžctvennыmъ suщestv0mъ newpi1sannый.

I$nъ.

Їrm0sъ: Moli1tvu prolію2 ko gDu, i3 tomY vozvэщY peč†li mo‰, ćkw ѕHlъ dušA moS i3sp0lnisz, i3 živ0tъ m0й ѓdu pribli1žisz, i3 molю1sz, ćkw їHna: t tli2, b9e, vozvedi1 mz.

Mіrsk‡z mwlvы2 poprala є3si2, mjra sodёtelю predstoi1ši, vozletёvši kri1lы zlatoukrašennыmi, m™i, t trudHvъ poщenіz i3 moli1tvъ, bGoblažennaz.

BGoug0dnagw tvoegw2 radi žitіS, prečestnaz, ćkw darъ njsvzщenъ ntečestvu podaešisz tvoemY, paraskevo, kъ zapadu prišedši, vseslavnaz.

Neskazanno žitіE i3zmlada vozželёvši, nevi1dima bo bo vъ zemli2 potaenA, voshodsщi, prpdbnaz, na ўdivlenіe bhstь, bGu ćvlьšu tS.

BGor0dičenъ: Da i3zbydemъ t lю1tыhъ pregrэšenій moli1tvami tvoi1mi, bcde čctaz, i3 da ўluči1mъ b9іe sіsnіe, i3zъ tebє2 neizrečennw voploщennagw sn7a b9іz.

Kondakъ, glasъ ѕ7:

Svztyю vsi2 zastypnicu syщыmъ vъ bэdahъ, blagočestnw vospoi1mъ paraskevu vsečestnyю: ta bo žitіE njstavlьši tlёnnoe, i3 netlёemoe prіstъ vo vёki: segw2 radi slavu njbrёte, čudesъ blgodatь, b9іimъ velёnіemъ.

Jkosъ: Prіidi1te, p0stničeskoe sosl0vіe, prіidi1te čistotы2 rači1telє, prіidi1te prazdnolю1bcы, vsskъ v0zrastъ, pёsnьmi duh0vnыmi pohvalimъ pustыnnolю1bnuю g0rlicu, p0stnikwvъ pohvalY, dёvъ ўkrašenіe, molčalьnikwvъ ўdobrenіe, pečalьnыhъ ўtёšitelьnicu, bolsщihъ posэti1telьnicu, i3 syщыmъ vъ bэdahъ skoroposlyšnuю pom0щnicu, bGomydruю paraskevu, točaщuю vsBmъ i3scэlє1nіz: njbrёte bo blagodatь čudesъ b9іimъ velёnіemъ.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Rosodatelьnu ќbw peщь sodёla ѓgGlъ prepodHbnыmъ ntrokHmъ, haldє1i že njpalsющee velёnіe b9іe, muči1telz ўvэщA vopi1ti: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

I#spravlsющi tы2 sl0vo ženihA hrtA, tomY nevozvratnыmъ želanіemъ poslёdovala є3si2, gDoimeni1taz paraskevo, vopію1щi: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Dobr0tы tlёющіz, paraskevo prpdbnaz, nebreglA є3si2, smotrsющi tamw syщagw vozdasnіz, i3 prіsla є3si2 slavu nestarёющuюsz, b9ію krasotY i3 veselіe.

Rёki tvoi1hъ slovesъ medot0čnыhъ, paraskevo, čelovёkwmъ dyšы veselіz bžctvennagw i3spolnseši, hvalosl0vzщыmъ pёsnьmi bGa preproslavlennago.

BGor0dičenъ: Na tebЁ sodёzsz veli1koe, dv7omati, tainstvo: sn7ъ b9ій i3zъ čreva tvoegw2 voploti1sz, i3 vsBmъ kvi1sz, є3myže veselsщesz poemъ: ntcє1vъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

I$nъ.

Їrm0sъ: DŽtrocы є3vreйstіi vъ peщi2 popraša plamenь derznovennw, i3 na r0su džgnь preloži1ša, vopію1щe: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e, vo vёki.

Zaйde ćkože s0lnce, prpdbnaz mati, prosvэщaeši že čudesы2, vёroю teploю i3 lюb0vію poю1щihъ: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

I#sp0lnišasz vs‰ stranы6 tvoegw2 blagouhanіz, vo njbrёtenіe moщeй tvoi1hъ, i5mže vёroю pёti povelэvaeši, prpdbnaz: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

NJbrэtaešisz, mati, hromы6mъ i3spravlenіe: i4bo nog0ю bolёvый, skakaz vopіsše, zovhй nem0lčnw: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: SE, ю4že prorečE, dv7o, d¦omъ s™hmъ veli1kій i3saіa, vo črevэ bGa začenši, rodilA є3si2: i3 blgoslovenъ, prečctaz, pl0dъ tvoegw2 čreva.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: I#zъ plamene prpdbnыmъ r0su i3stoči1lъ є3si2, i3 pravednagw žertvu vod0ю popali1lъ є3si2: vs‰ bo tvori1ši, hrtE, t0kmw є4že hotёti. TS prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

Po zak0nэ dž§i, zak0nъ ntečeskій, vseblžennaz, i4stinnw nossщi, demwnskaz li1ca poplevala є3si2, gDne vowbraženіe blagočestnw lobыzaющi, є4že prіi1mъ vъ mjrэ kvi1všasz t dv7ы ntrokovi1cы: є3g0že prevozn0simъ vo vёki.

Ќmъ bžctvenъ, i3 d¦a pres™agw gyslь vsesočetanna, slavjй dobropёsnivый, vёrnыhъ pohvalA verh0vnaz, pravoslavіz st0lpe, i3 ўtverždenіe mydroe, cRk0vnoe pravilo, monahinь slava, i3 vsёhъ prpdbnыhъ ўdobrenіe kvi1lasz є3si2, poю1щi hrtA vo vёki.

Mmropol0žnica d¦a pres™agw, mati, pokazalasz є3si2, i3zlіsnіemъ mĐra blagov0nnыhъ tvoi1hъ i3 mydrыhъ ўčenій, potreblsющi prelesti ѕlosmradnuю tlю2, i3 blagov0nstvuz nravomъ tvoi1mъ, paraskevo, čestnyю cRkovь zovyщi neprestannw: pёsnьmi tS prevozn0simъ hrtE, vo vёki.

BGor0dičenъ: B9іz gorA tyčnaz, є3sže praoc7ъ dv7dъ ўzsni1vъ drevle poS prbr0česki, tы2 kvi1lasz є3si2 dv7o, t nesže tsэčesz kamыkъ kraeug0lьnый hrt0sъ, i3 sokruši2 krёpostь jdwlьskuю: togo2 neprestannw poemъ, i3 prevozn0simъ vo vёki.

I$nъ.

Їrm0sъ: CRS nbcnago, є3g0že poю1tъ vHi ѓgGlьstіi, hvali1te i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Ўkrёplьšisz ўm0mъ, bezpl0tnыhъ želanіemъ, vdalA є3si2 tёlo postY, i3 živeši vo vёki.

Prebogataz vъ ženahъ kvi1sz, blžennaz paraskevo, poю1щi tvorcY: tS prevozn0simъ vo vёki.

Syщu razslablennomu vъ lBta mnHga, čestnaz, i3scэlє1nіz podadE nedyga: tёmъ tS vospэvaše prpdbnaz vo vёki.

BGor0dičenъ: Sošedšago sъ nb7sъ, i3 vъ ložesnA dv7i1čєskaz vselьšasz gDa, p0йte i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: BGa čelovёkwmъ ne vozm0žno vi1dэti, na neg0že ne smёюtъ či1ni ѓgGlьstіi vzirati: tob0ю bo, vsečctaz, kvi1sz čelovёkwmъ sl0vo voploщenno. E#g0že veličaющe, sъ nbcnыmi vHi tS ўblžaemъ.

Pos0bstvuющu tS po hrt0vэ cRkvi, čelovэkoubjйca zrёti ne mogjй, i3skušє1nіz tebЁ prostiraetъ: nbače neprekl0nna prebhvši, mhslєnnыmъ vragHmъ proti1vilasz є3si2 d0blestvennw, poklansющisz džbrazu hrt0vu, bGomydraz paraskevo.

Ўkrašena neskazannoю, bGomydraz, d0blestію, i3 ўpeщrena sіsnьmi svэtlёйšimi, radostnw, preblžennaz, predstoi1ši prest0lu ziždi1telz bGa, i3dёže prazdnuющihъ glasъ, bGomydraz paraskevo.

Tvoi1hъ p0dvigwvъ dost0йnuю prіsla є3si2 p0čestь, i3 vэncen0sica nhnэ na nb7sёhъ so ѓgGlы likovstvyющi, i3dёže prbr0českій s0nmъ, i3 ґpctwlъ, i3 myčєnikъ voi1stinnu vHinstva mnHga, i3dёže patrіarhwvъ likosto‰nіz, pominaй nasъ, prpdbnaz mati paraskevo.

BGor0dičenъ: Pob0rstvuющi lю1demъ vBrnыmъ bo branёhъ, v0instvu našemu na soproti6vnыz daždь pobBdы, bGorodi1telьnice, pokrыvaющi t vsskagw navёta vragHvъ, m™i bGa sl0va neiskusobračnaz čctaz, da tvoego2 sn7a poю1щe, tS veličaemъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Voi1stinnu bcdu tS i3spovёduemъ, spasennіi tob0ю, dv7o čctaz, sъ bezpl0tnыmi li6ki tS veličaющe.

Ne prestaй molsщi hrtA, mati prpdbnaz, i3zbaviti nы2 t bёdъ rabы6 tvo‰, i5že t duši2 poю1щыz tS i3 veličaющыz.

KrasotA dёvъ kvi1lasz є3si2, prpdbnaz, ćkw ѓgGlьskomu žitію2 porevnovala є3si2: ne prestaй molsщi nj ntečestvэ tvoemъ.

Sočetalasz є3si2 so bezpl0tnыmi likosto‰nіi, i3 vLcэ predstoi1ši raduющisz, sъ mydrыmi dёvami, semY molsщisz nj mjrэ.

BGor0dičenъ: Radosti i3sp0lni mS i3 veselіz, dv7o, ćkw prіi1mši vinY radosti: th bo i3stoči1la є3si2 vsBmъ radovanіe.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: Žєnы2 ўslhšite:

Ćkw bžctvennый svёtъ, paraskevo, pёsnennw cRkvi kvi1lasz є3si2, krasot0ю sію2 njzari1vši svёtomъ licA tvoegw2, pred0braz nevёsto hrt0va: kъ nemyže neprestannw moli1sz nj vsёhъ nasъ. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Drevle darovannuю mi2 ri1zu baneю kreщenіz njskverni1vъ strastnыmъ bluženіemъ, ўžasaюsz nkasnnый, časъ pomыšlsz voi1stinnu bžctvennagw sudA, dv7o vsenepor0čnaz, predstani togdA, i3 i3zbavi mS strašnagw preщenіz.

Na hvali1tehъ stіhi6rы na d7, glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

Grzdi1te vsi2, bGomydrіi, t zemli2 dalьnіz, racэ prikosnyvšesz prepod0bnыz, i3 prošє1nіz svo‰ t duši2 prinossщe, prіimi1te i3zbavlenіe t strasteй razli1čnыhъ: i3nji že grэhHvъ razrэšenіe, i3 kъ bGu prisvoenіe, i3 vssku p0lьzu namъ ko spasenію. Dvaždы.

Poщenіz pytь vosprіemši, žiteйskіz byri i3zbёgši, paraskevo slavnaz, džvo ќbw sъ mydrыmi dёvami, svэton0sna vošlA є3si2 vo dvorы2 gDa tvoegw2: džvo že ўnevёstivšisz є3mY, i3stočaeši i3scэlє1nіz pritekaющыmъ kъ tebЁ, i3 t duševnыhъ ned{gъ i3zbavlseši, i5že kъ bGu tvoi1mi moli1tvami.

Nadeždeю hrt0voю i3 vёroю vozm0gši, stzžanіz rodi1teleй tbёgši, i3 so bezpl0tnыmi likyeši, prpdbnaz mati paraskevo slavnaz. Tёmže i3scэlenіe t0čiši po smerti: tvo‰ bo m0щi pokazašasz vsskimъ blagouhanіemъ i3sp0lnenы, є4že hrt0sъ tebЁ darovA, є3g0že vozlюbi1la є3si2, є3g0že vozželёla є3si2, i3 t0й tS proslavi, prpdbnaz.

Slava, glasъ }:

Ntečestvo i3 sr0dstvo i3 i3mёnіe njstavlьši, paraskevo, i3 nečє1stіz vs‰ mіrsk†z voznenavi1dэvši, bGa є3di1nago vozlюbi1la є3si2, є3myže i3 poщenіemъ ўnevёstilasz є3si2, i3 bыlA є3si2 s™agw d¦a žili1щe, t negHže svэtoli1tіemъ prosvэti1všisz, togo2 moli2 spasti2 dyšы našz.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

VLčce, prіimi2 mltvu r†bъ tvoi1hъ:

Slavosl0vіe veli1koe. I# tpystъ.

Ѓщe li ne poemъ polmelea, togdA poemъ stіh0vnu vo nktHihэ.

Slava, prpdbnэй, glasъ v7:

Prpdbnaz mati paraskevo, i3zmlada sebE samyю vozloži1vši hrtY bGu, i3 t negw2 ўkrэplsema, plotsk‡z str†sti pokori1la є3si2, i3 hyždšee porab0tila є3si2 lyčšemu: tёmže i3 vэnecъ tripletennый prіsla є3si2, moli2 spasti2 dyšы našz.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: E#gdA t dreva:

E#gdA neskvernaz ѓgnica vi1dэ svoego2 ѓgnca, na zakolenіe ćkw člvёka v0leю vlek0ma, plačuщi glag0laše: bezčadstvovati mS nhnэ tщi1šisz, hrtE, r0ždšuю tS: čto2 sіE sotvori1lъ є3si2, i3zbavitelю vssčeskihъ; nbače vospэvaю i3 slavlю tvoю2 pače ўmA i3 sl0va kraйnюю blagostь, člvэkolю1bče.

Na lіturgji, blžє1nna, t pervagw kanHna pёsnь G: i3 t vtoragw pёsnь ѕ7.

Prokjmenъ, glasъ d7:

Di1venъ bGъ vo s™hhъ svoi1hъ, bGъ ї}levъ.

Ґpclъ kъ galatwmъ, začalo ©i:

Bratіe, prežde prišestvіz vёrы:

Ґllilyіa: TerpS poterpёhъ gDa i3 vnstъ mi2.

E#đlіe matfea začalo Rd:

RečE gDь pri1tču sію2: ўpod0bisz crtvіe nbcnoe deszti1mъ dёvamъ:

Pričastenъ: Raduйtesz prvdnіi nj gDэ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.