NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

NktHvrіa d7i

S™hhъ myčєnikъ, nazarіa, gervasіa, protasіa i3 kelsja:

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы s™hhъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

I%že vёrы svidёtelє p0dvigъ soverši1vše, pobёdы vэnecъ prіsša, doblemydrennый nazarій, i3 veli1kій protasій, sъ kelsjemъ mydrыmъ, bGomydrый gervasій. I%hže vospoi1mъ ćkw dHblіz njryžniki, ćkw vhšnzgw crtvіz naslёdniki, i3 ćkw samovHlьnaz zakolє1nіz.

Prosvэti1vsz smhslomъ svэtozarenіz d¦a, svzщennый nazarіe, pače s0lnca vo tmЁ syщыmъ vozsіslъ є3si2 dušamъ, bžctvennoю blgodatію poučaz, prosvэщaz, nastavlsz svэtlёйše, є3di1nago gDa i3 vёrovati i3 čti1ti, voploщenna t dv7ы preslavnw, i3 zemnы6z njsіsvšago.

Sъ nazarіemъ vozsіS prisnopamztnый kelsjй, i3 slavnый protasій, i3 gervasій, doblemydrennw postradavše, i3 vs‰ polki2 demwnskіz myžeski na zemli2 pobэdi1vše. Tёmъ t0čatъ i3scэlenій strui6, i3 serdcA napasюtъ bogatnw blagočesti1vыhъ bžctvennoю blgodatію.

Da voshvalitsz nazarій, i3 da počti1tsz protasій, i3 bžctvennый kelsjй, i3 gervasій, i5že blagoslavnw postradavše, i3 lestь ўmalivše, i3 ѓgGlьskimъ likHmъ svzщennw pričitaemi, i3 njbožaemi po pričastію bžctvennomu, i3 pobёdы vэncы2 t dlani živonačalьnыz prіemše.

Ćkw tečenіe soverši1vše, i3 vёru soblю1dše, stradanіz vэncы2 ўvzz0stesz, i3 ѓgGlwmъ sočetastesz, svёtlw hrabrstvovavše, i3 lьsti1vago vragA nj hrtЁ popravše, bžctvennіi myčєnicы. Segw2 radi soglasnw sošedšesz, svэton0snuю vašu pamztь soveršaemъ veselsщesz.

BGomydrый nazarій, bžctvennыmъ propovёdanіemъ gradы prohodS prosvэti2: є3g0že podražavъ kelsjй, slavu stzžA bžctvennыhъ stradalєcъ, popravъ lьsti1vago. Sі‰ vsi2 pohvalami počti1mъ, ćkw ѕvёzdы i3 svэti6la syщыmъ vo tmЁ, i3 vrači2 dyšъ našihъ.

Slava, glasъ }:

Žє1rtvы slovє1snыz, nazarіa, i3 gervasіa, protasіa i3 kelsja pohvalimъ, ćkw vsE muči1teleй nei1stovstvo so jdwlы ўprazdni1ša. Tёmъ moli1tvami i4hъ, hrtE b9e, mi1rъ mjru daruй, i3 dušamъ našыmъ velію mi1lostь.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: Myčєnicы gDni:

Ne terplю2, čado, vi1dzщi tS na drevэ ўsnyvša, b0drostь vsBmъ podaю1щago. Ćkw da drevle prestuplenіz plod0mъ, sn0mъ pogi1belьnыmъ ўsnyvšыmъ, bžctvennuю i3 spasi1telьnuю b0drostь podasi, dv7a glg0laše plačuщi, ю4že veličaemъ.

Na stіh0vnэ nktHiha. Troparь, glasъ d7:

Myčєnicы tvoi2, gDi, vo stradanіihъ svoi1hъ vэncы2 prіsša netlBnnыz t tebє2 bGa našegw: i3myщe bo krёpostь tvoю2, muči1teleй nizloži1ša, sokruši1ša i3 demwnwvъ nemwщnhz derzwsti. Tёhъ moli1tvami spasi2 dyšы našz.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: ѓщe sredA, i3li2 pzt0kъ, krtobGor0dičenъ.

Na ќtreni, džba kanHna nktHiha: i3 s™hhъ, kanHnъ na d7, glasъ d7, їHsifovo, є3gHže kraegranesіe:

Vёrnw vospoю2 myčeniki vэncenHsnыz.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Tverzu ўstA mo‰, i3 nap0lnztsz d¦a, i3 sl0vo trhgnu cRi1cэ m™ri, i3 kvlю1sz, svёtlw toržestvyz, i3 vospoю2, raduzsz toS čudesA.

Vёrnw postradavše, i3 p0dvigъ skončavše, pobёdы vэncemъ ўvzz0stesz, bžctvennіi myčєnicы: bžctvennuю vašu pamztь tёmъ prazdnuemъ veselsщesz.

Vёtrilomъ vpersemi d¦a bžctvennagw, puči1nu nem0krennw preid0ste, myčenicы slavnіi, mučenій, i3 nhnэ kъ bžctvennomu pristaniщu vhšnіz svёtlosti vseli1stesz.

Krt0mъ ćkože bronsmi njdёzni, blažennіi, vragA bezpl0tnago poratovaste vъ tёlэ, tomlє1nіz mnogopletє1nnaz i3 smertь nepravednuю preterpёvše.

BGor0dičenъ: E#di1nu vmэsti1všuю prevёčnago gDa vo ўtr0bэ, vsenepor0čnuю ntrokovi1cu vospoi1mъ, ćkw bhstь nb7sъ prostrannэйši, bGa voploti1vši blgosti radi.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Tvo‰ pэsnosl0vcы, bcde, živhй i3 nezavi1stnый i3st0čniče, li1kъ sebЁ sovokyplьšыz, duh0vnw ўtverdi2, vъ bžctvennэй tvoeй slavэ, vэncє1vъ slavы spod0bi.

Ćkw gr0zdіe bžctvennіi bhste vіnograda bžctvennagw i4stinnw, stradanіz i3zlivaющe vіno2 namъ, myčєnicы, duh0vnw veselsщee vsёhъ serdcA blgodatію.

Krёpkw proti1vilsz є3si2 goni1telю, nazarіe myčeniče hrt0vъ, povelэvaющu mє1rzskimъ tebЁ bogHmъ žreti, prebogate, ćkw ѓgnz zakolenію got0vъ bhlъ є3si2, slavne.

Hvalenіz vsi2 soglasіe vospoi1mъ dnesь vёrnw, nazarію, gervasію, protasію i3 kelsjю, i4stinы svidёtelєmъ bhvšыmъ vъ d©э.

BGor0dičenъ: Zak0na prowbrazovaše ski1nіz tS bhti hotsщuю, čctaz, b9іe svzщennoe žili1щe: i3zъ negHže njčiщenіe naše, s™hnю daruzй vsBmъ namъ, prіi1detъ.

Sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti.

Nazarіevы str†sti i3 gonє1nіz, protasіevы bolBzni i3 r†nы čtyщe, gervasіa hvalimъ, i3 kelsja, s™hz trbcы sosydы čestnы6z, svBtlыz ѕvёzdы, vёrnыhъ predstHlpіz, nečestіz i4stinnіi potrebi1telє, i3 stolpi2 vёrы, i3 ўtverždenіe nepokolebi1mo, i5mže vёroю vozopіi1mъ: moli1te hrtA bGa, grэhHvъ njstavlenіe darovati čtyщыmъ lюb0vію svztyю pamztь vašu.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Ćkw dv7u i3 є3di1nu vъ ženahъ, tS bezъ sёmene r0ždšuю bGa pl0tію, vsi2 ўblažaemъ r0di čelovёčestіi: džgnь bo vseli1sz vъ tS bžctvA, i3 ćkw mLnca doi1ši ziždi1telz i3 gDa. Tёmъ ѓgGlьskій i3 čelovёčeskій r0dъ dost0йnw slavimъ pres™0e ržctvo2 tvoE, i3 soglasnw vopіemъ ti2: moli2 hrtA bGa, sogrэšenій njstavlenіe darovati, poklansющыmsz vёroю pres™0mu ržctvY tvoemY.

KrtobGor0dičenъ: Ѓgnca i3 pastыrz i3 i3zbavitelz, ѓgnica zrsщi na krtЁ, vosklicaše plačuщi, i3 g0rьkw rыdaющi, vopіsše: mjrъ ќbw raduetsz, prіemlz i3zbavlenіe, ўtr0ba že moS gori1tъ, zrsщi tvoE raspstіe, є4že terpi1ši za miloserdіe mi1losti. Dolgoterpэli1ve gDi, mi1losti bezdno, i3 i3st0čniče neisčerpaemый, ўmiloserdisz, i3 daruй sogrэšenій njstavlenіe, vёroю poю1щыmъ bžctvєnnыz str†sti tvo‰.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Sэdsй vъ slavэ na prt0lэ b9estvA, vo džblacэ legcэ prіi1de ї}sъ prebžctvennый, netlёnnoю dlanію, i3 spasE zovyщыz: slava, hrtE, si1lэ tvoeй.

Pače smhsla s™hhъ myčєnikъ tvoi1hъ lюb0vь prevosh0ditъ vs‰ pomыšlє1nіz, sl0ve, borє1nіz i3 myžestvєnnыz p0dvigi, i3 natrižnє1nіz, ±že podalъ є3si2 zak0nnw i5mъ postradavšыmъ.

E#di1nъ razumъ, vъ raznыhъ ўransemi tэlesёhъ, hrtHvы nr{žnicы preizli1šnw pokazaša, є3di1nago bGa vъ tri1zniщi i3spovёdaša, i3 mnogob0žіz lestь ćvэ pogubi1ša.

Nazarіa, protasіa, gervasіa i3 kelsja, čestnhhъ myčenikwvъ, ѓgGli borenію podivi1šasz, kakw vъ pl0ti bezpl0tnomu spletaющesz, nizloži1ša sego2 na zemlю myžestvennэйše.

Ćkw d0blіi v0ini, ćkw nepobэdi1mіi myčєnicы, ćkw hrtHvы nr{žnicы, i3 ćkw blagočestіz pobHrnicы, nbcnaz selє1nіz naslёdovaste, i3 likHmъ ѓgGlьskimъ vsegdA sveselsщesz.

BGor0dičenъ: Ne i3stoщi1vъ n§eskihъ prebžctvennый, prečctaz bcde, nёdrъ, vъ nёdrэhъ tvoi1hъ preči1stыhъ sэdi1tъ, bžctvennoe sэdaliщe vsBmъ blgosthneю gotovlsz, i3 slavu pri1snw prebыvaющuю.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ўžas0šasz vssčєskaz nj bžctvennэй slavэ tvoeй: th bo neiskusobračnaz dv7o, i3mёla є3si2 vo ўtr0bэ nadъ vsёmi bGa, i3 rodilA є3si2 bezlёtnago sn7a, vsBmъ vospэvaющыmъ tS, mi1rъ podavaющaz.

Ranamъ tёlo tvoE, nazarіe, priwbщi1sz, ќzamъ mnogoobraznыhъ mykъ: mĐro blagov0nnoe tёmъ i3stočaetъ namъ, njblagov0nstvuющee dyšы, vёroю nesomnёnnoю tS počitaющihъ, vsehvalьne.

Kroplenьmi kroveй tvoi1hъ pogasi1lъ є3si2 ќglіe mnogob0žіz, strastoterpče: bžctvennыhъ čudesъ ngnemъ že, vsemydre, ti1nu strasteй lю1tыhъ požigaeši, b9іeю blgodatію sp7sovoю, nazarіe.

Cvёtы dыhaющіi, vonю2 b9іz znanіz, bGoznanіz ѕlačniki, r†йskaz drevesA blagoplHdnaz, predHbrыz i3 svэtoz†rnыz počti1mъ m§niki, i3 vёrnw ўblaži1mъ.

Da poetsz nazarій, da veličaetsz kelsjй, kypnw sъ protasіemъ, d0blій da pohvalitsz vёroю gervasій, cRkve neprekl0nnіi stolpi2, i3 njsnov†nіz neruši6maz bhvšіi.

BGor0dičenъ: Nryžіe, drevle є3demъ stregyщee, pleщы2 vBrnыmъ podaetъ, čctaz, znamєnannыmъ čestn0ю kr0vію, prežde i3stoči1všeюsz t rebrъ, kopіS probodenіemъ, i3zъ tebє2 vozsіsvšago.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: B9estvennoe sіE i3 vsečestn0e soveršaющe prazdnestvo, bGomydrіi, bGomatere, prіidi1te, rukami vospleщimъ, t neS r0ždšagosz bGa slavimъ.

Tvo‰ šє1stvіz na vodahъ bhša, vseblženne nazarіe, i3 ne poznašasz si6mъ slэdы2 tvo‰ vъ dysэ, є3gHže si1loю vs‰ vragi2 posrami1lъ є3si2.

Tэlesъ str†sti neiscBlьnыz, b9іeю blgodatію i3scэli1lъ є3si2, m§niče nazarіe, mĐro blagov0nnoe i3stočaeši že, tvoi6mъ čestnы6mъ moщemъ približaющыmsz.

Ćvэ bžctvennый protasій, veli1kій že sъ ni1mъ gervasій, bogatstvo privremennoe i3 mogytstvo popravše, vёčnыz slavы spod0bišisz.

BGor0dičenъ: Zak0nы є3di1na njbnovi1la є3si2 є3stestvA, dv7o, r0ždši bGa bezsmertnago, vъ pl0tь mertvennuю njdёzvšasz, da mє1rtvыz njživi1tъ blagostію.

Kondakъ, glasъ v7.

Pod0benъ: Vhšnihъ i3щS:

Svэti1lьnicы svёtlіi ćvlьšesz bžctvennіi myčєnicы, tvarь svёtomъ čudesъ njzarsete, nedygwvъ razrэšaющe glub0kuю n0щь vsegdA, i3 hrtY є3di1nomu bGu molsщesz neprestannw nj vsёhъ nasъ.

Jkosъ: Ćkw svэtozarnіi i3 bžctvennіi svэti1lьnicы, svёtu veli1komu predstosщe pri1snw, bGoblažennіi myčєnicы, i3 ttydu i3spuщaemыmi nevečernzgw b9estvA sі‰nіi, vsegdA prosvэщaemi i3 njbožaemi, vёroю pamztь vašu soveršaющыz bžctvennuю prosvэti1te, i3 njmračenіz i3 strasteй i3 bёdъ i3 ѕl0bы i3zbavite, molsщesz neprestannw nj vsёhъ nasъ.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Ne posluži1ša tvari bGomydrіi pače sozdavšagw, no džgnennoe preщenіe myžeski popravše, radovahusz poю1щe: prepёtый nc7є1vъ gDь i3 bGъ, blagoslovenъ є3si2.

Na kameni bžctvennagw znanіz ўtverdi1vše stwpы2, slavnіi, serdecъ vašihъ vražіimi ўhiщrenьmi ne prevrati1ste, vospэvaющe: prepёtый ntcє1vъ gDi i3 bGъ, blgoslovenъ є3si2.

Svёtъ nevečernій stradavšыmъ kr0vію vamъ vozsіS, i3 veselіe ćvэ vasъ prіstъ velikom§nicы, vospэvaющihъ: prepёtый ntє1cъ gDь i3 bGъ, blgoslovenъ є3si2.

NJsvzti1ste preuserdnw prohodsщe gradы, blažennіi, i3spovёdaющe hrtA predъ muči1teli, i3 vsBmъ i3scэlє1nіz podaю1щe trebuющыmъ, blagodatію d¦a vses™agw.

BGor0dičenъ: Svэtlёйšuю palatu njbrёtъ bGъ ўtr0bu tvoю2, vъ sію2 vseli1sz, shnы sodёlovaz svёta, vsenepor0čnaz, zovyщыz: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: DŽtroki blagočesti6vыz vъ peщi2 ržctvo2 bGor0dičo spaslo2 є4stь: togdA ќbw njbrazyemoe, nhnэ že dёйstvuemoe, vselennuю vsю2 vozdvizaetъ pёti tebЁ: gDa p0йte dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

Ќtrenюющe kъ vozsіsvšemu i3zъ dv7ы preslavnw veli1komu slncu myčєnicы nepobэdi1mіi, svёtъ bhste, i3 prelesti tmY blgodatію razori1ste: gDa p0йte, vopію1щe, dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

Ri1mъ drevle p0dvigi tvo‰ propovёdaetъ, nazarіe mnogostradalьne: kwnstantіnogradъ poetъ čudesA, svzщє1nnыz tvo‰ m0щi vёroю soderžaz, gDa p0йte, vopію1щій, dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

Bžctvennый nazarій i3stočaz mĐra blagodati, povelэvaetъ vsBmъ pritekaющыmъ vёroю počerpati, na prosvэщenіe i3 njčiщenіe, vzыvaющыmъ: gDa p0йte dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

Vasъ, dHblіz strastoterpcы, nazarіa, kelsja, protasіa, paki že gervasіa, molebniki ko gDu krэpčaйšыz i3myщe, lюb0vію zovemъ: gDa p0йte dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

BGor0dičenъ: Pl0tію soedini1vsz tebЁ po suщestvY, vsBmъ є4že bhti podasй, vseg0 mz njbnovi2, vsego2 nazdA njbvetšavšago, prečctaz, prestuplenьmi. Tёmъ tS dv7u poemъ, i3 prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: E$va ќbw nedygomъ preslušanіz klstvu vseli1la є4stь: th že, dv7o bcde, prozzbenіemъ črevonošenіz, mjrovi blagoslovenіe procvэlA є3si2. Tёmъ tS vsi2 veličaemъ.

Krёpostію vžilsemi hrtA, raz0ršagw ѕl0bu gubi1telz, prekloni1vše semY vhю, konecъ mečemъ prіsste, razrёššesz t pl0ti, velikoimeni1tіi: tёmъ dost0йnw blaži1mi є3stE.

Krasni2 ćzvami plotski1mi bhste, i3 ѓgGlwmъ ўpod0bistesz: nhnэ že predstoitE vsёhъ raduющesz pri1snw krasotЁ, pričastіemъ ćvэ ўdobrsemi, krasnёйše, vsečestnji.

Znamenьmi i3 čudesы2 vasъ ўkrasi2, i3 prežde koncA vseprisnopamztnіi, i3 po koncЁ vLka, nazarіe, protasіe, kelsje, gervasіe, nepobэdi1mіi m§nicы, tёmъ dost0йnw ўblažaetesz.

NJsvzti1šasz lюb0vію vašeю vssčєskaz, soveršaющi pamztь dnesь: raduюtsz m§nicы, i3 vsi2 prbr0cы sъ nami prazdnuюtъ, sъ ni1miže nj nasъ moli1tesz blgodёtelю, vseblžennіi.

BGor0dičenъ: Glasъ ti2 bžctvennagw gavrіi1la prin0simъ veselsщesz, ntrokovi1ce prečctaz: raduйsz njbradovannaz, myčenikwvъ, ґpclwvъ pohvalo2, i3 vsёhъ vёrnыhъ spasenіe, dv7o m™i, neiskusobračnaz.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: D¦omъ vo s™i1liщi:

Preterpёlъ є3si2 ćkw bezpl0tenъ nesterpi6mыz m{ki, nazarіe blženne, m§nikwvъ slava, sъ gervasіemъ mydrыmъ, protasіemъ že kypnw i3 bžctvennыmъ kelsjemъ. Tёmъ vёroю čti1mъ vseprazdnstvennuю vašu i3 čestnyю pamztь.

BGor0dičenъ: Pače ўmA ržctvA tvoegw2 preslavnoe čydo, ўdivlsetъ vsskъ smhslъ, i3 zemnhhъ i3 ѓgGlъ: dv7a bo syщi rodilA є3si2, i3 dv7a prebыlA є3si2, ćkw prežde ržctvA dv7o. Q strašnagw tainstva! Q ržctvA di1vnagw! Q črevonošenіz preslavnagw!

 

Komentarisanje nije više omogućeno.