NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

NktHvrіa ‹

Prestavlenіe prpdbnagw ntcA našegw ґmvr0sіa, starca džptinskagw i3 vseS rwssji čudotv0rca.

Na veli1cэй večerni. Blženъ myžъ: №-й ґntіfHnъ.

Na GDi vozzvahъ, stіhi6rы na }, glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE:

Dnesь svёtlw toržestvyetъ svsto-vvedenskaz pystыnь, proslavlsющi svoego2 veli1kago moli1tvennika prpdbnago starca džptinskago ґmvr0sіa čudotv0rca, i4že zdЁ podvizasz revnostnw i3 vozšedъ na lёstvicu duh0vnuю, prosіslъ є4stь ćkw svэti1lьnikъ ngnezračnый po vseй zemli2 rwssjйstэй.

Prіidi1te vёrnіi lю1dіe, vozdadi1mъ dost0йnoe poklonenіe nhnэ proslavlennomu starcu b9ію i3 soglasnw vospoi1mъ є3mY: prpdbne džtče našъ ґmvr0sіe, moli1tvenniče našъ pred8 prt0lomъ cRS nbcnagw, ne zabydi nasъ, ўb0gihъ čadъ tvoi1hъ, čaющihъ tvoeS щedrыz p0moщi, i3 i3zbavi nasъ t vsskіz nyždы i3 pečali.

Čt0 tz narečemъ, prpdbne ґmvr0sіe, vъ p0dvizэhъ bo vozšelъ є3si2 na g0ru s™osti i3 soveršenstva, ćkw zemnhй ѓgGlъ i3 čelovёkъ nbcnый, nhnэ že raduešisz i3 veseli1šisz vъ čert0zэhъ cRS carstvuющihъ i3 tamw zri1ši slavu i3 dobr0tu neizrečennuю i3 sъ g0rnimi si1lami neprestannw vospэvaeši tris™yю pёsnь bGu vъ trbcэ slavimomu.

Prazdnuющi pamztь bGon0snagw ґmvr0sіa veli1kagw starca džptinskagw, vserwssjйskagw nastavnika blgočestіz, vosp0йte lю1dіe pёsnь n0vuю, blženъ є3si2, prpdbne džtče našъ, sotvori1vый vs‰ zapovBdannaz hrt0mъ, nhnэ bo tы2 proslavlsemь vъ sovёtэ s™hhъ, sozercaeši slavu vsederži1telz bGa, proslavlsющagw proslavlьšihъ є3go2.

I$nы stіhi6rы, glasъ v7:

Pod0benъ: E#gdA t dreva.

Prpdbne džtče ґmvr0sіe, kto2 i3spovёstь trudы2 i3 bolBzni tvo‰, ±že poneslъ є3si2 radi crtvіz nbcnagw; i3 bhlъ є3si2 džbrazъ terpёnіz i3 smirenіz, kr0tosti i3 vozderžanіz, cэlomydrіz i3 poslušanіz, tёmiže njbogati1lъ є3si2 dyšu tvoю2 i3 stzžalъ є3si2 darы d¦a vses™agw i4mže vsska dušA živi1tsz.

Blagoslovlslъ є3si2 gDa na vsskoe vremz vъ radosti i3 pečali zemnagw žitіS, vsegdA hvalA є3gw2 bhstь vo ўstёhъ tvoi1hъ, da ўslhšatъ kr0tcыi i3 nemoщstvyющіi glasъ tv0й i3 vozveselstsz, vzыskalъ bo є3si2 gDa i3 ўslhša tS, i3 t vsёhъ skorbeй tvoi1hъ i3zbavi tS, pristypimъ i3 mы2, bratіe, kъ bGu i3 prosvэti1msz, i3 li1ca naša ne postыdstsz.

S™hй ўg0dniče b9ій, vёrы pravoslavnыz revni1telю, sosyde blgodati i3zbrannый, di1vnыmъ žitіemъ tvoi1mъ pystыnь džptina proslavisz i3 vsi2 koncы2 zemli2 našez vozradovašasz, tebё bo vsi2 stzžahomъ stёnu i3 ўtverždenіe, moli1sz pri1snw ko gDu vsemi1lostivomu bGu našemu, da sp7setъ dyšы našz.

BGoblaženne džtče ґmvr0sіe, syєtnaz i3 lHžnaz mjra segw2 tverglъ є3si2, nepokolebi1mw njblekjйsz vъ ri6zы monašєskіz, prepobэdi1lъ є3si2 vъ sebЁ vёthago čelovёka, ўgasi1vъ razžžє1nnыz strёlы vr†žіz, dyšu svoю2 ćkw zёnicu džka soblю1lъ є3si2 nevredi1mu, tёmže tS vsi2 ўblžaemъ.

Slava, glasъ №:

Prіidi1te monahwvъ mn0žestvo, hvalebnыmi pёsnьmi pamztь počti1mъ bGon0snagw starca ґmvr0sіa, džptinы pystыni ўkrašenіe, se bo ćkw fjnіxъ nasaždennый vъ domY b9іemъ procvёlъ i3 vozblgouhalъ є4stь ćkw cvёtъ neuvzdaemый, i3 nhnэ predstoi1tъ pred8 cRemъ nbcnыmъ, molssz nj dušahъ našihъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Vsemjrnuю slavu:

Vh0dъ, prokjmenъ dnE, i3 čtє1nіz G.

Premydrosti solomHnovы čtenіe. (Glavы6 є7 i3 ѕ7.)

Prvdnicы vo vёki živytъ, i3 vъ gDэ mzdA i4hъ, i3 popečenіe i4hъ ў vhšnzgw. Segw2 radi prіi1mutъ crtvіe blgolёpіz, i3 vэnecъ dobr0tы t ruki2 gDni: i3 zanE desni1ceю pokrhetъ |, i3 mhšceю zaщiti1tъ i5hъ. Prіi1metъ vseoryžіe rvenіe svoE, i3 vooruži1tъ tvarь vъ mestь vragHmъ. NJblečetsz vъ bronS pravdы, i3 vozloži1tъ šlemъ, sydъ nelicemёrenъ. Prіi1metъ щi1tъ nepobэdi1mый, prepod0bіe: powstri1tъ že naprasnый gnёvъ vo nryžіe: spob0retъ že sъ ni1mъ mjrъ na bez{mnыz. P0йdutъ pravol{čnыz strBlы mHlnіinы, i3 ćkw t blgokrygla lyka nblakHvъ, na namёrenіe poletstъ. I# t kamenometnыz ćrosti i3sp0lnь padytъ gradы: voznegodyetъ na ni1hъ vodA morskaz, rёki že potopstъ | naglw. Soproti1vъ stanetъ i5mъ dyhъ si1lы, i3 ćkw vi1horъ razvёetъ i5hъ: i3 njpustoši1tъ vsю2 zemlю bezzak0nіe, i3 ѕlodёйstvo prevrati1tъ prest0lы si1lьnыhъ. Slhšite u5bo, carіe i3 razumёйte, navhknite sudіi2 koncє1vъ zemli2. Vnuši1te, deržaщіi mn0žєstva, i3 gordsщіisz nj nar0dэhъ kzы6kъ: ćkw danA є4stь t gDa deržava vamъ, i3 si1la t vhšnzgw.

Premydrosti solomHnovы čtenіe. (GlavA G.)

Prvdnыhъ dyšы vъ rucЁ b9іeй, i3 ne prik0snetsz i4hъ myka. Nepщevani bhša vo nčesёhъ bezymnыhъ ўmreti, i3 vmэni1sz njѕloblenіe i3sh0dъ i4hъ: i3 є4že t nasъ šestvіe, sokrušenіe, nni1 že sytь vъ mi1rэ. I$bo pred8 licemъ čelovёčeskimъ, ѓщe i3 myku prіi1mutъ, ўpovanіe i4hъ bezsmertіz i3sp0lneno, i3 vmalэ nakazani bhvše, veli1kimi blgodёtelьstvovani bydutъ: ćkw bGъ i3skusi2 i5hъ. I# njbrёte i5hъ dostHйnы sebЁ. Ćkw zlato vъ gorni1lэ i3skusi2 i5hъ, i3 ćkw vsepl0dіe žertvennoe prіstъ |. I# vo vremz posэщenіz i4hъ vozsіsюtъ, i3 ćkw i4skrы po steblію potekytъ. Sydztъ kzhkwmъ i3 njbladaюtъ lюdьmi2, i3 vocRi1tsz gDь vъ ni1hъ vo vёki. Nadёющіisz nanь, razumёюtъ i4stinu, i3 vёrnіi vъ lюbvi2 prebydutъ є3mY: ćkw blgodatь i3 mlctь vъ prpdbnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Premydrosti solomHnovы čtenіe. (GlavA d7.)

Prvdnikъ, ѓщe posti1gnetъ skončatisz, vъ pok0i bydetъ. Starostь bo čestnA ne mnogolёtna, nižE vъ čislЁ lёtъ i3sčitaetsz: sэdi1na že є4stь mydrostь čelovёkwmъ, i3 v0zrastъ starosti žitіE neskvernoe. Blgoug0denъ bGovi bhvъ, vozlю1blenъ bhstь, i3 živhй posredЁ grBšnikъ prestavlenъ bhstь: voshiщenъ bhstь, da ne ѕl0ba i3zmэni1tъ razuma є3gw2, i3li2 lestь prelьsti1tъ dyšu є3gw2. Račenіe bo ѕl0bы pomračaetъ dHbraz, i3 parenіe p0hoti premэnsetъ ќmъ neѕl0bivъ. Skončavsz vmalэ, i3sp0lni lёta dHlga: ўg0dna bo bЁ gDvi dušA є3gw2: segw2 radi potщasz t sredы2 lukavstvіz. Lю1dіe že vi1dэvše, i3 ne razumёvše, nižE pol0žše vъ pomыšlenіi takov0e: ćkw blgodatь i3 mlctь vъ prpdbnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Na lіtji stіhi1ra hrama: i3 s™agw, glasъ ѕ7.

Prpdbne džtče našъ ґmvr0sіe, vseS rwssji nastavniče bGomydrый, žezle nemoщnhhъ i3 stražduщihъ, džbraze vёrы i3 blgočestіz, propovёdniče smirenіz i3 terpёnіz, moli1tvenniče za ntečestva naše pravoslavnoe, dnesь ўblžaemъ čctnyю tvoю2 pamztь, sъ vёroю i3 lюb0vію pritekaющe vzыvaemъ ti2 derznovennw: moli2 hrtA bGa sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

Slava, glasъ }:

Prіidi1te vёrnіi lю1dіe, vozdadi1mъ dost0йnoe poklonenіe nhnэ proslavlennomu starcu b9ію i3 soglasnw vospoi1mъ є3mY: prpdbne džtče našъ ґmvr0sіe, moli1tvenniče našъ pred8 prt0lomъ cRS nbcnagw, ne zabydi nasъ, ўb0gihъ čadъ tvoi1hъ, čaющihъ tvoeS щedrыz p0moщi, i3 i3zbavi nasъ t vsskіz nyždы i3 pečali.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Beznevёstnaz dv7o:

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ є7.

Pod0benъ: Raduйsz, živon0snый krte:

Pёsnь vospoi1mъ lю1dіe ўči1telю dušesp7si1telьnagw ži1telьstva, i3st0čniku lюbvE hrt0voй, veli1komu starcu ґmvr0sію, monahwvъ putevodi1telю, ѓlčuщihъ pitatelю, bёdstvuющыmъ pom0щniku, vsBmъ hrtіanwmъ pribёžiщu: prіimi2, ўg0dniče b9ій, našz molє1nіz, vёrnыhъ čadъ tvoi1hъ. Čtyщihъ s™yю pamztь tvoю2.

Stjhъ: ČestnA pred8 gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

Prazdnuющe, prpdbne džtče, s™yю pamztь tvoю2, blgodarnuю pёsnь vospэvaemъ ti2, th bo vёsi nyždы nasъ čadъ tvoi1hъ, njbremenennыhъ skorbьmi2 mn0gimi, pomogaeši namъ si1loю svhše i3 njgraždaeši ćkw щi1tъ t vsskihъ demonskihъ nahoždenій, nizposыlaz velію mi1lostь.

Stjhъ: Blženъ myžъ bosйsz gDa, vъ zapovэdehъ є3gw2 vosh0щetъ ѕэlw2.

Pritecemъ, bratіe, kъ i3st0čniku svёta i4stinы bGoblažennomu ґmvr0sію, prosvэti1msz є3gw2 ўčenіzmi duh0vnыmi i3 sъ vёroю vozopіi1mъ kypnw: prіimi2 našz moli6tvы i3 i3zbavi nasъ t vsskihъ ѕHlъ i3 skorbeй.

Slava, glasъ }:

Nastavniče vsёhъ prihodsщihъ kъ tebЁ, džtče našъ ґmvr0sіe, lюbvE nasadi1telю, ni1щihъ kormi1telю, žažduщihъ napoi1telю, grёšnikwvъ d0brый i3spravi1telю, nevёrnыhъ vrazumi1telю, pri1zri na nasъ čadъ tvoi1hъ, čtyщihъ s™yю pamztь tvoю2.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Beznevёstnaz dv7o.

Troparь, glasъ є7:

Ćkw kъ cэlebnomu i3st0čniku pritekaemъ kъ tebЁ, ґmvr0sіe džtče našъ, th bo na pytь sp7senіz nasъ vёrnw nastavlseši, moli1tvami t bёdъ i3 napasteй njhranseši, vъ tэlesnыhъ i3 duševnыhъ sk0rbehъ ўtэšaeši, pače že smirenію, terpёnію i3 lюbvi2 naučaeši, moli2 člvэkolю1bca hrtA i3 zastypnicu ўserdnuю sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

Na ќtreni, Na BGъ gDь: troparь dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Po №-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ }:

CRkovь s™az nhnэ prazdnuetъ tvoю2 čestnyю pamztь, džtče našъ ґmvr0sіe, počitaющi p0dvigi tvoegw2 zemnagw žitіS, th bo kvi1lsz є3si2 voi1stinnu ćkw rэkA blgodati d¦a s™agw, vračyz nemwщi tэlє1snыz i3 dušє1vnыz vsёhъ pribэgaющihъ kъ tebЁ sъ vёroю i3 nadeždoю. Tёmъ vzыvaemъ tebЁ neprestannw: moli1sz hrtY bGu nj sp7senіi dyšъ našihъ.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Ўpovanіe i3 pribёžiщe hrtіanwmъ, bGor0dice prisnodv7o marje, ne prezri ўpovaющihъ na tS, rabHvъ tvoi1hъ, trebuemъ vo vsegdA tvoeS p0moщi i3 zastuplenіz, ćkw m™i ziždi1telz vsёhъ hrtA bGa našegw: tёmъ i3 veličaemъ ržctvo2 tvoE, prečctaz, i3 vopіemъ: raduйsz, bGoradovannaz vLčce: raduйsz, sp7senіe dušamъ našыmъ i3 velіz mi1lostь.

I# čtenіe t žitіS.

Po v7-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ №:

Lюb0vію hrt0voю privleklъ є3si2 vs‰ koncы2 zemli2 našez i3 ўči1lъ є3si2 d0bromu hrtіanskomu ži1telьstvu, terpёnіe i3 smirenіe nasaždaz vъ dušahъ ѓlčuщihъ sp7senіz. Naipače pomogaeši namъ, predstoS nhnэ ў cRS carstvuющihъ i3 vLki ži1zni vёčnыz, da pomi1luetъ nedost0йnыhъ r†bъ svoi1hъ i3 sp7setъ dyšы našz.

Slava, i3 nhnэ: bGor0dičenъ:

TS, pres™az bGor0dice, ѓgGli poю1tъ neprestannw, ćkw sodёtelz tёhъ i3 bGa našego neskazannw vo črevэ tvoemъ začenši, rodilA є3si2 neiskusomyžnw vo sp7senіe naše i3 i3zbavlenіe: є3g0že i3 m0liši pri1snw, syщыmъ na zemli2 zdravіe darovati, i3 mjru vsemY ўmirenіe. Tёmže i3 zovemъ ti2: raduйsz, vsёhъ rodHvъ veselіe: raduйsz, dv7o, hrtіanъ pohvalo2.

Po polmelei sэdalenъ, glasъ }:

Dost0йnw voshvalimъ, bratіe, p0dvigi vseS rwssji čudotv0rca prpdbnagw ntcA našegw ґmvr0sіa, vozšedšagw na vыsotY lёstvicы duh0vnыz i3 proslavlьšagw bGa soveršenstvomъ dobrodёteleй dušesp7si1telьnыhъ, i3 paki vospoi1mъ so ўmilenіemъ serdecъ našihъ, zovyщihъ: raduйsz, ґmvr0sіe. džtče s™hй, d0brый nastavniče blgočestіz.

Slava, i3 nhnэ: bGor0dičenъ:

Dv7o prenepor0čnaz i3 neiskusobračnaz marje, pri1zri i3 posэti2 rabHvъ tvoi1hъ, vёrnw poю1щihъ i3 hvalzщihъ tS vo hramэ tvoemъ, prepёtaz: raduйsz, bGoblagodatnaz bGor0dice vsepёtaz: raduйsz sp7senіe naše i3 ўtverždenіe: raduйsz, prosvэti1všaz r0dъ našъ svэton0snыmъ ržctv0mъ sn7a tvoegw2 i3 bGa našegw, i4mže i3skoreni1sz lestь bэs0vskaz: raduйsz, sovokupi1všaz dHlьnaz nbcnыmъ. Raduйsz, nevёsto nenevёstnaz.

Stepє1nna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa.

Prokjmenъ: ČestnA pred8 gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ, ±že vozdade mi;

E#đlіe t matfea, začalo m7g.

Po n7-mъ palmЁ stіhi1ra, glasъ ѕ7.

BGon0snый džtče našъ ґmvr0sіe, vъ hrtopodražatelьnomъ žitіi2 svoemъ stzžalъ є3si2 plodы2 duhHvnыz, lюb0vь, mi1rъ, radostь, dolgoterpёnіe, blagostь, miloserdіe, vёru, kr0tostь, vozderžanіe, pl0tь raspsvъ so strastьmi2 i3 pohotьmi2, tzgotы2 drugi1hъ poneslъ є3si2 i3 takw i3sp0lnilъ є3si2 zak0nъ hrt0vъ, dostoblženne džtče, moli1sz nj sp7senіi dyšъ našihъ.

KanHnъ bGor0dicы i3 s™agw, glasъ }.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Kolesnicegoni1telz faraHnz pogruzi2 čudotvorsй i3nogdA mwmseйskій žezlъ krtowbraznw porazi1vъ i3 razdэli1vъ m0re: ї}lz že bэglecA pэšeh0dca sp7sE, pёsnь bGovi vospэvaющa.

CRkovь nhnэ toržestvyetъ, svёtlo prazdnuющi tvoю2 s™yю pamztь, i3 sъ radostію vospэvaetъ ti2 hvalebnuю pёsnь, slavzщi gDa, di1vnago vo s™hhъ svoi1hъ.

Poznalъ є3si2 sladostь ži1zni vo hrtЁ i3 newbinyzsz njstavilъ є3si2 prelestь zemnhhъ bl†gъ i3 suetY mjra, vsego2 sebE pokori1vъ bGu.

Kto2 i3zočtetъ p0dvigi tvo‰, ±že poneslъ є3si2 radi crtvіz nbcnagw, vъ pёnіi, bdёnіi i3 poщenіi ўtverždaz dyhъ sv0й.

Voshodi1lъ є3si2 t si1lы vъ si1lu vъ dobrodёlanіi zapovэdeй hrt0vыhъ i3 stzžalъ є3si2 darъ d¦a s™agw, є3gHže dёйstvіemъ sp7slъ є3si2 mnHgіz dyšы hrtі†nskіz.

BGor0dičenъ: BGor0dice prisnodv7o, marje, prostri1 mi mi1lostivnэ desni1cu na p0moщь, ўmolsющi sn7a tvoego2 i3 bGa: ćkw ўszvlenъ є4smь lю1tэ, i3 na tS t0čію nadeždu moю2 položi1hъ, th mz ўщedri.

Katavasіa: Tverzu ўstA mo‰:

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Ўtverždeй vъ načalэ nb7sA razumomъ, i3 zemlю na vodahъ njsnovavый, na kameni mS, hrtE, zapovэdeй tvoi1hъ ўtverdi2, ćkw nёstь s™ъ pače tebє2, є3di1ne člvэkolю1bče.

Poslušanіemъ soveršennыmъ tverglsz є3si2 v0li svoeS i3 tёmъ str†sti suщestvA padšagw ґdama tri1nulъ є3si2, vsego2 sebE predavъ vodi1telьstvu bGomydrыhъ starcєvъ i3 ntcє1vъ pystыni, i5že i3 vozrasti1 tz vъ mёru v0zrasta duh0vnagw.

Cэlomydrіz krasotY stzžala є4stь tvoS či1staz dušA, si1loю pokasnіz sovlekšisz vёthagw čelovёka i3 vъ duh0vnomъ preuspёznіi njblekšisz vo hrtA.

Bog†tstva tlёnnagw mjra voznenavi1dэlъ є3si2 i3 bhlъ ćkw strannikъ i3 prišelecъ na zemli2, vzыskyz grada nbcnagw, tёmže domovLka vvede tz vъ čert0gъ slavы svoeS.

Hrt0sъ bGъ njbogati1 tz daromъ čudesъ i3 mnHgіz bolBzni stražduщihъ i3scэli1lъ є3si2, ne njstavi nasъ, čaющihъ t tebE blgodatnuю p0moщь.

BGor0dičenъ: Nadežda i3 ўpovanіe naše, vLčce mjra, blgaz pom0щnice, sp7si2 i3 vъ krёposti r0gъ voznesi2 pravoslavnыhъ i3 lю1di našz t vsskihъ bёdъ i3 t razli1čnыhъ njbstosnій svobodi2.

Sэdalenъ, glasъ d7:

Li1kъ monahwvъ nhnэ slavosl0vitъ tS, prpdbne džtče našъ ґmvr0sіe, ўblžaz čestnyю pamztь tvoю2, i3 vsS nbi1telь vъ radosti toržestvyetъ, počitaющi tvoE či1stoe vъ dobrodёtelzhъ žitіE i3 mn0žestvo čudotvorenій, tob0ю proizlivaemыhъ, tёmže mы2 vsi2 vkypэ vopіemъ: sp7saй nasъ moli1tvami tvoi1mi, ґmvr0sіe, džtče našъ. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Pod8 tvoE blgoutr0bіe pritekaющe, m0limъ, bGor0dice dv7o, ne prezri rыdanіz našegw i3 moli1tvы, no ўskori2 i3zbaviti t bёdъ i3 skorbeй lю1di bez8tvBtnыz: th bo є3di1na є3si2 i3zvёstnэйšee hrtіanwmъ ўpovanіe, i3 kъ tebЁ pribэgaющe vsi2 spasaemsz.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Tы2 moS krёpostь, gDi, tы2 moS i3 si1la, tы2 m0й bGъ, tы2 moE radovanіe, ne njstavlь nёdra dž§a, i3 našu niщetY posэti1vъ. Tёmъ sъ prbr0komъ ґvvakymomъ zovy ti: si1lэ tvoeй slava, člvэkolю1bče.

I#zbrannый sosydъ d¦a s™agw bhlъ є3si2 i3 t0ki čudesъ i3zli1lъ є3si2, prіimi2 našz moli6tvы i3 i3scэli2 nasъ t ranъ grэh0vnыhъ i3 strasteй.

Poznavый si1lu moli1tvы vo sp7senіe duši2, nauči2 nasъ dušepoleznw moli1tisz ko i3zbavitelю vsёhъ mi1lostivomu sp7su.

Vёru i4stinnuю pravoslavnuю ўtverdi2 vъ lю1dehъ tvoi1hъ, čtyщihъ tS ćkw revni1telz hrt0va.

Čto2 vozdadi1mъ ti2, preblženne džtče našъ, za vs‰ ±že vozdalъ є3si2 namъ, čadwmъ tvoi6mъ, čtyщыmъ tvoю2 čestnyю pamztь.

BGor0dičenъ: I#zъ tvoi1hъ prečctыhъ čreslъ, bGorodi1telьnice, sl0vo b9іe proizhde neskazannw, є3g0že njb8emši, t ѕHlъ i3zbaviti ўmoli2 zovyщihъ: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Vskyю mS tri1nulъ є3si2 t licA tvoegw2, svёte nezahodi1mый, i3 pokrhla mS є4stь čuždaz tьmA njkasnnago, no njbrati1 mz, i5 kъ svёtu zapovэdeй tvoi1hъ puti6 mo‰ napravi, molю1sz.

Svёtomъ ўčenіz hrt0va prosvэщennый, mrakъ zabluždenіz grэh0vnagw tmelъ є3si2, nastavi vo svёtэ povelёnій b9іihъ i3 nasъ, njmračennыhъ strastьmi2.

N0vaz svэщA vozsіS tob0ю, džtče, na zemli2 rwssjйstэй, njzarsz svёtomъ lюbvE b9estvennыz vsS dHlьnaz. Prosvэti2, bGon0se, nasъ, nedost0йnыhъ čadъ tvoi1hъ, svёtomъ zapovэdeй hrtA.

Vozlюbi1lъ є3si2 bli1žnzgo i3 pod8slъ є3si2 є3gw2 bremz grэhHvъ i3 skorbeй, da ќzritъ svёtъ i4stinы i3 i3spravitъ stopы6 svo‰ kъ dёlanію zapovэdeй hrt0vыhъ.

Ўnaslёdovalъ є3si2 crtvo nbcnoe, i3dёže prazdnuющihъ glasъ neprestannый i3 bezkonečnaz sladostь zrsщihъ licA dobr0tu bGa neizrečennuю.

BGor0dičenъ: Neskvernaz ѓgnica i3 bGootrokovi1ce marje, tvoi1mi moli1tvami ўkrэpi1všisz, s™ji pobэdi1ša bэsHvskіz si6lы: tёmže i3 namъ, ўpovaющыmъ na tS, sk0rw predstani vъ p0moщь, da posramztsz i3 padytъ vsi2, kvlsющіi rabHmъ ѕl†z.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: NJči1sti mS, sp7se, mnHga bo bezzakHnіz mo‰, i3 i3zъ glubinы2 ѕHlъ vozvedi2, molю1sz: kъ tebё bo vozopi1hъ, i3 ўslhši mS, b9e sp7senіz moegw2.

Krёpkoe zastuplenіe bydi vsBmъ, pritekaющыmъ kъ tvoeй p0moщi vъ nedyzэhъ i3 pečalehъ, džtče našъ ґmvr0sіe, džptinskіz njbi1teli veli1kій starče.

I#zbavi nasъ t kovarstva lukavыhъ duhHvъ i3 i3zvedi2 i3zъ glubinы2 grэh0vnыz, da njči1stitъ nasъ hrt0sъ bGъ t bezzak0nій našihъ i3 sp7setъ dyšы našz.

Kakw rcemъ tvoS blagodэ‰nіz lю1demъ, stražduщыmъ i3 ўničižє1nnыmъ; kakw vospoi1mъ ti2 blgodarstvennuю pёsnь; prіimi2 nhnэ pёsnь hvalebnuю nedost0йnыhъ čadъ tvoi1hъ.

Posэti2 našz nemwщi po mi1losti tvoeй, i3scэli2 ćzvы duhHvnыz si1loю dannoю ti2 svhše blgodati, da vostanemъ t mertvennagw snA grэh0vnagw.

BGor0dičenъ: Pэsnosl0vzщe, čctaz, i3zъ ўtr0bы tvoeS vopl0щšagosz, tS slavosl0vimъ, ćkw b9ію m™rь.

Kondakъ, glasъ v7:

Zavёtъ pastыrenačalьnika i3sp0lnivъ, starčestva blgodatь naslёdovalъ є3si2, bolёznuz serdcemъ nj vsёhъ sъ vёroю pritekaющihъ kъ tebЁ, tёmže i3 mы2, č†da tvo‰, sъ lюb0vію vopіemъ ti2: džtče s™hй ґmvr0sіe, moli2 hrtA bGa sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

Jkosъ: Dobrozračnoe žitіE pokazalъ є3si2 i3 svoi1mi dobrodёtelьmi njzari1lъ є3si2 vsю2 zemlю rysskuю, privleklъ є3si2 kъ sebЁ vs‰ koncы2 ntečestva našegw, njkormlsz neizčetnuю pastvu vёrnыhъ čadъ tvoi1hъ, i5hže sъ lюb0vію prizrёlъ є3si2 ćkw ntecъ čadolюbi1vый i3 mi1lostivый. Tёmže stekšisz vъ denь prestavlenіz tvoegw2, vo ўmilenіi zovemъ: raduйsz, podvi1žniče blgočestіz, vosprіemый bog†tыz darы d¦a vses™agw: raduйsz, vыsoto2 smirenіz i3 terpёnіz, i4miže naučaeši vёrnыhъ čadъ svoi1hъ: raduйsz, drevo plodon0snoe, i4mže napitalъ є3si2 mn0žestvo ѓlčuщihъ ži1zni vёčnыz: raduйsz, cvёte blgouhannый lюbvE b9estvennыz, є4юže ўtэšaюtsz skorbsщіi i3 bolёznuющіi. Raduйsz, i3st0čniče prisnotekyщій čudesъ i3 blgotvorenій, t ni1hže bolsщіi i3scэlevaюtъ i3 gi1bnuщіi sp7saюtsz: raduйsz, derznovennый hodataю našъ pred8 pravednыmъ sudіeю: raduйsz, pom0щniče našъ preslavnый vo vsёhъ njbstosnіihъ. Raduйsz, bGomydre ґmvr0sіe, veli1kій starče vserwssjйskій.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: B9іz snizhoždenіz džgnь ўstыdёsz vъ vavmlHnэ i3nogdA. Segw2 radi džtrocы vъ peщi2 radovannoю nog0ю, ćkw vo cvёtnicэ likyющe, poshu: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Preseli1lsz є3si2 vъ gHrnіz čert0gi i3 tamw zri1ši slavu neizrečennuю prevёčnagw bGa, zovS: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Vъ s0nmэ s™hhъ ўg0dnikwvъ nhnэ proslavlseši premydrago tvorcA i3 gDa si1lъ, vospэvaz: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Sъ li1ki ѓgGlwvъ i3 ґrhagGlwvъ predstoi1ši pred8 licemъ vsederži1telz i3 tamw nem0lčnw poeši: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Vni1de vъ radostь gDa, ćkw d0brый i3 vёrnый rabъ є3gw2 bhlъ na zemli2, i3 nhnэ na nb7sёhъ vzыvaeši: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: Vi1ždь, vLčce, duši2 moeS ѕlosmr†dnыz r†nы i4hže samoh0tnэ pod8shъ nkasnnый, i3 ne mogY priloži1ti plastыrz, no є4le ži1vъ shй vopію2: mi1lostiva mnЁ vračA vsёhъ i3 bGa maternimi tvoi1mi mltvami sotvori2, ćkw da vospoю1 ti: blgoslovenъ, prečctaz, pl0dъ tvoegw2 čreva.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Sedmeri1ceю peщь haldeйskій muči1telь bGočesti6vыmъ nei1stovnw razžžE, si1loю že lyčšeю sp7sє1nы sіS vi1dэvъ, tvorcY i3 i3zbavitelю vopіsše: džtrocы, blgoslovi1te, svzщennicы, vosp0йte, lю1dіe, prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

CRkovь nhnэ likovstvyetъ, prazdnuющe blžennuю pamztь tvoю2, dostohvalьne džtče, i3 sъ radostію poetъ: da blgoslovi1tъ vsS tvarь gDa i3 prevozn0sitъ є3go2 vo vёki.

Sobrašasz nhnэ vъ nbi1teli s™ёй monahwvъ mn0žestvo, ўblžaющihъ tvoю2 čestnyю pamztь i3 poю1щihъ sъ radostію: da blgoslovi1tъ vsS tvarь gDa i3 prevozn0sitъ є3go2 vo vёki.

Pastыrіe i3 ўči1telіe stek0šasz vъ seй gradъ nbi1telьnый, i3dёže vъ dobrodёtelehъ tы2 procvёlъ є3si2, poS: da blgoslovi1tъ tvarь vsS gDa i3 prevozn0sitъ є3go2 vo vёki.

Starіi i3 mladji, si1lьnіi i3 nemoщnji prіid0ša nhnэ vъ d0mъ gDenь proslaviti prpdbnago starca i3 ntcA, vopію1щe: da blgoslovi1tъ tvarь vsS gDa i3 prevozn0sitъ є3go2 vo vёki.

BGor0dičenъ: T tebE, pres™az bGor0dice, i3zlіssz vodA živ0tnaz, na njmovenіe skvernы vsemjrnыz, є4юže blgovoli2 i3 moE serdce prohladi1ti, i3 njkropi1ti ros0ю moli1tvъ vъ kr0vэ kri1lъ tvoi1hъ vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Ўžasesz nj semъ nb7o, i3 zemli2 ўdivi1šasz koncы2, ćkw bGъ kvi1sz člvёkwmъ pl0tski, i3 črevo tvoE bhstь prostrannэйšee nb7sъ. Tёmъ tS, bGor0dicu, ѓgGlwvъ i3 člvBkъ činonač†lіz veličaюtъ.

Propovёduetъ nhnэ pravoslavnaz cRkovь p0dvigi tvo‰, ćkw vserwssjйskagw ўg0dnika b9іz, i3 čti1tъ tvoю2 pamztь, voshvalsющi tvoE ґgGlopod0bnoe žitіE.

Pri1zri sъ nb7sE, džtče našъ ґmvr0sіe, na vBrnыz lю1di tvo‰ i3 nizposli2 svhše ryku p0moщi vsBmъ, poklansющыmsz čestn0mu džbrazu tvoemY.

Ўslhši glasъ molenіz našegw, posэti2 mi1lostію tvoeю bolBzni i3 nemwщi čadъ tvoi1hъ, sъ vёroю kъ tebЁ pribэgaющihъ, dostočydne džtče našъ.

Pripadaemъ vo ўmilenіi serdecъ našihъ kъ stopamъ tvoi6mъ, veli1kій starče zemli2 našez, pr0simъ i3 m0limъ: ne zabydi posэщati čtyщыz prečestnyю pamztь tvoю2.

BGor0dičenъ: K0e tebЁ darovanіe prinesemъ, bGor0dice: i3li2 čto2 vэщati i4mamы grёšnіi: t0čію ўmi1lьnw vopіemъ molsщesz: sp7si2 rabы6 tvo‰, bGoblagodatnaz ntrokovi1ce, ćkw da tS pri1snw veličaemъ.

Svэti1lenъ: Monašeskagw džbraza žitіE i3zbravъ neprel0žnw, i3 tri1nuvъ mjra segw2 suetY i3 slavu, vseli1lsz є3si2 vъ nbi1telь bGor0dicы, prpdbne džtče našъ ґmvr0sіe, i3 procvёlъ є3si2 ćkw krjnъ selьnый, mh že čtyщe s™yю pamztь tvoю2, zovemъ ti2: bydi namъ pom0щnikъ i3 zastypnikъ vъ bэdahъ i3 sk0rbehъ njbstosщihъ.

Slava i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Raduйsz, tebЁ zovemъ, blgoslovennaz bGor0dice dv7o, ćkw tob0ю prisnosyщnыz radosti prič†stnicы bhhomъ. Živ0tъ bo našъ i3 sp7senіe nedomhslimo i3 prevhšэ є3stestvA rodilA є3si2, segw2 radi neprestannw ўblžaюtъ tS r0dove rodHvъ, ćkože prežde proreklA є3si2.

Na hvali1tehъ stіhi6rы na d7, glasъ ѕ7:

Voshvalimъ, vёrnіi lю1dіe, dostoblžennuю pamztь prpdbnagw ґmvr0sіa, veli1kagw starca džptinskagw, vseS rwssji čudotv0rca, t0й bo skončavъ zemn0e stranstvіe, vni1de vъ nbi1telь cRS nbcnagw i3 zri1tъ tamw krasotY neizrečennuю, včini1vsz sъ li6ki bezpl0tnыhъ, poetъ sъ ni1mi pёsnь tris™yю vъ trbcэ slavimomu bGu.

Vozraduemsz, bratіe, prazdnuющe svёtluю pamztь bGon0snagw starca ґmvr0sіa, ўči1telz blgočestіz, propovёdnika lюbvE hrt0voй, є3g0že bGъ sotvori2 sosydomъ i3zbrannыmъ blgodati svoeS živon0snыz. Vospoi1mъ, zovyщe: moli2, džtče, vseщedrago bGa sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

Preblženne džtče ґmvr0sіe, vonmi2 glasu dyšъ našihъ, čaющihъ tvoeS mi1losti, se bo skHrbi i3 nyždы prevzыd0ša glavY našu i3 nёstь i3scэlenіz pl0ti našez. Prіidi2 i3 pomozi2 vsBmъ, čtyщыmъ tvoю2 s™yю pamztь.

CRkovь rysskaz nhnэ prazdnuetъ tvoю2 prehvalьnuю pamztь, bGomydre džtče ґmvr0sіe, proslavlsz tvoE zemn0e žitіE. E$že ўkrasi1lъ є3si2 dobrodBteli hrt0vыmi. Ne premolči2 za nы2 ko gDu vъ tvoi1hъ teplыhъ moli1tvahъ, da sp7setъ dyšы našz.

Slava, glasъ }:

Bydi pom0щnikъ i3 zastypnikъ namъ, njburevaєmыmъ vъ puči1nэ žiteйskagw m0rz, bGoblaženne džtče ґmvr0sіe, d0brый pastыrю i3 dёlatelю žatvы mn0gіz, tebe bo vsi2 vёmы ćkw mi1lostivago čudotv0rca, sk0rago vračA dyšъ i3 tэlesъ našihъ, krёpkago moli1tvennika pred8 bGomъ nj sp7senіi dyšъ našihъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

VLčce, prіimi2 moli6tvы rabъ tvoi1hъ i3 i3zbavi nasъ t vsskіz nyždы i3 pečali.

Slavosl0vіe veli1koe, i3 tpystъ.

Na lіturgji. Blžє1nnы t kanHna, pBsni G i3 ѕ7.

Prokjmenъ: ČestnA pred8 gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.