NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

NktHvrіa ‹

S™hhъ m§nikъ, є3vlampіa i3 є3vlampji.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы, glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Prosvёщšesz d¦omъ s™hmъ, prehvalьnіi myčєnicы, kъ k0znemъ mіroderži1telz njpolči1stesz, i3 sego2 myžeski pobёždše, bžctvennыmъ pos0bіemъ na nego2 d0blestvovaste. Tёmъ dnesь svёtluю vašu pamztь soveršaющe, po d0lgu hvalami v†ša počitaemъ strad†nіz, preslovyщіi.

I# ngnю2 smэsi1všesz, i3 mykamъ, s™ji, neprekl0nni mudrovanіemъ prebhste, i3 ćkw svэщы2 vžegšesz teplot0ю d¦a, prosvэti1li є3stE vёrnыhъ serdcA blgodatію. Tёmъ vsskъ v0zrastъ i3 r0dъ prazdnuetъ svztyю vašu pamztь, pэsnosl0vzщe gDa.

BGomydrый є3vlampій, i3 є3vlampja vsečestnaz, dv0ica bžctvennaz, vozsіsvše ćkw ѕvёzdы mnogosvBtlы, tvarь prosvэщaюtъ, pHdvigъ sіsnьmi i3 čudesъ svёtlostьmi: si1hъ dnesь vsesvzщennuю pamztь soveršaющe, sъ veselіemъ poklansemsz racэ moщeй vašihъ.

Slava, glasъ d7.

Їwanna monaha: Bratolю1bію є3dinoimenіe srastv0ršeesz, i3 čistotA bezstrastію sočetavšisz, bezъ vreda sohrani1ste nravnoe blagoserdіe: i3dёže bo bGъ želaemь, mjrъ vesь nebrežetsz. Q čudesE! Ѕmjй ўmertvi1sz, i3 na vыsotY nepravdu glag0lavый podzemnый, samobratnыhъ mučenіemъ nizpadE, є3vlampіa mydragw i3 є3vlampji. Kъ ni1mže duh0vnыmi pёsnьmi vozopіi1mъ: i5že d0brэ tečenіe nj hrtЁ soverši1všіi, prosi1te mi1ra mjru, i3 dušamъ našыmъ velіz mi1losti.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Ѓgnca i3 pastыrz tS na drevэ ćkw vi1dэ, ѓgnica r0ždšaz rыdaše, i3 m™rski ti2 vэщaše: sn7e vozželёnne, kakw na drevэ krtnэmъ povёšenъ є3si2, dolgoterpэli1ve; kakw rycэ i3 n0zэ tvoi2, sl0ve, prigvozdi1šasz t bezzak0nnыhъ, i3 kr0vь tvoю2 i3zlіslъ є3si2, vLko;

Na stіh0vnэ nktHiha. Slava, m§nikwvъ, glasъ d7. Samoglasenъ:

Trbčnыmъ svёtomъ samobratnіi soprygъ prosvёщsz, muči1teleй surovstvo2 nizloži2. Tёmъ i3 plamenь popravše likovstvovahu, poю1щe: sE nhnэ čto2 dobro2, i3li2 čto2 krasno2, no є4že ži1ti bratіi vkypэ; i3 kъ bžctvennэй slavэ zrsщe, nbcnыz slavы spod0bišasz, hrtA bGa nj nasъ vsegdA molsщe spasti1sz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Na krtё tz ćkw ўzrЁ prigvoždena, gDi, ѓgnica i3 m™i tvoS divlsšesz, i3 čto2 vidёnіe sіE, vzыvaše, sn7e vozželёnne; sі‰ ti2 nevёrnый sob0rъ vozdadE bezzak0nnый, i4že mn0gihъ tvoi1hъ čudesъ nasladi1vыйsz; no slava neizglag0lannomu sošestvію tvoemY, vLko.

Troparь, glasъ d7:

Myčєnicы tvoi2, gDi, vo stradanіihъ svoi1hъ vэncы2 prіsša netlBnnыz t tebє2 bGa našegw: i3myщe bo krёpostь tvoю2, muči1teleй nizloži1ša, sokruši1ša i3 demwnwvъ nemwщnhz derzwsti. Tёhъ moli1tvami spasi2 dyšы našz.

Na ќtreni džba kanHna nktHiha, i3 s™hhъ, kanHnъ na d7, glasъ d7, feofanovo, є3gHže kraegranesіe:

Samobratnoe poю2 soprzženіe.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: M0rz čermnyю puči1nu, nevlažnыmi stopami, drevnій pэšešestvovavъ ї}lь, krestoobraznыmi mwmseovыma rukama, ґmali1kovu si1lu vъ pusthni pobэdi1lъ є4stь.

Lюb0vію hrt0voю raspalsemь, myčeniče є3vlampіe, mіrsk0e tverglъ є3si2 njmračenіe: nbcnomu že, premydre, pribli1žilsz є3si2 teplэ svёtu neveщestvennomu, vseblženne.

Račenіe є4že kъ bGu tvoE, premydre myčeniče є3vlampіe, mučenій prevrati2 stremlenіe, vozderžanіemъ že i3 stosnіemъ, demwnskaz popali2 njpolčє1nіz i4stinnw, mnogohvalьne.

Ўkrэpi1vъ bGoglag0livыmъ tvoi1mъ ljzhkomъ v0instvo myčeničeskoe, privelъ є3si2 ko hrtY sovokuplenіe bžctvennoe, mnogobogatnoe ўlovlenіe, i3 prіemlz sъ ni1mi vэncы2 netlBnnыz, prebogate.

BGor0dičenъ: Sъ vыsotы2 vo črevo tvoE, prečctaz, prišedъ bGъ, pl0tь bhvъ proizhde ćvstvennw, padšыz vozvыšaz kъ sebЁ, sыnopolagaz blgodatію zemnы6z, vsepёtaz dv7o čctaz.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Veseli1tsz nj tebЁ cRkovь tvoS, hrtE, zovyщi: tы2 moS krёpostь, gDi, i3 pribёžiщe i3 ўtverždenіe.

Vozvhsiti vragъ prelesti lukavnoe pisanіe dušetlёnnw hotsše, no togo2 vъ pr0pastь nizverglъ є3si2.

Lюb0vію bratneю raspalaema, ko hrt0vэ dobr0tэ, ntrokovi1ce, priteklA є3si2 ćvэ, myčenice є3vlampje prisnoslovyщaz.

BGor0dičenъ: Bezsёmennw b9іe sl0vo, ntrokovi1ce, vo črevэ tvoemъ prіemši neslіsnnw, pače ўmA, prečctaz, namъ rodilA є3si2.

Sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

Mučenій džblaki tє1mnыz, stradalьcы, prešedše terpэli1vnw, ćkw s0lnce blgodatію sp7sovoю vozsіsste: bratskoю že lюb0vію bžctvennэ svzzaemi, pod0bnыmi bolёznьmi svёtlw ўkrasi1stesz. Tёmъ po konči1nэ bezkonečnuю blgodatь t vыsotы2 prіsste, i3scэlsti nedygi, gDni ўgHdnicы: moli1te hrtA bGa, grэhHvъ njstavlenіe podati, čtyщыmъ lюb0vію svztyю pamztь vašu.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Vъ nap†sti mnogopletє1nnыz vpadъ, t vr†gъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ, byreю njderži1mь bezči1slennыhъ sogrэšenій moi1hъ, i3 ćkw kъ teplomu zastuplenію i3 pokr0vu moemY, čctaz, ko pristaniщu pritekaю tvoeS blagosti. Tёmže, prečctaz, i3zъ tebє2 voploщennomu bezsёmennw moli1sz prilёžnw nj vsёhъ rabёhъ tvoi1hъ, neprestannw molsщihtisz, bcde prečctaz, molsщi є3go2 pri1snw, sogrэšenій njstavlenіe darovati, vospэvaющыmъ dost0йnw slavu tvoю2.

KrtobGor0dičenъ: Ѓgnca i3 pastыrz i3 i3zbavitelz ѓgnica zrsщi na krtЁ, vosklicaše plačuщi, i3 g0rьkw rыdaющi vopіsše: mjrъ ќbw raduetsz, prіemlzй tob0ю i3zbavlenіe, ўtr0ba že moS gori1tъ, zrsщi tvoE raspstіe, є4že terpi1ši za miloserdіe mi1losti. Dolgoterpэli1ve, gDi, mi1losti bezdno i3 i3st0čniče neisčerpaemый, ўmiloserdisz i3 daruй sogrэšenій njstavlenіe vёroю poю1щыmъ bžctvєnnыz str†sti tvo‰.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Voznesena tS vi1dэvši cRkovь na krtЁ, slnce pravednoe, stA vъ či1nэ svoemъ, dost0йnw vzыvaющi: slava si1lэ tvoeй, gDi.

LюbvE radi ziždi1telz, q strastoterpcы, vsю2 mіrskyю lestь i4stinnw prezrёvše, є3di1nagw vozželёste hrtA, vzыvaющe: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Nastupi1vše na peщnый plamenь, i3 popravše sego2, myčєnicы, ros0ю sъ nb7sъ bžctvennw njbogati1stesz, hrtY vzыvaющe: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Prosvёщšesz trbčnыmъ sіsnіemъ, m§nikwvъ d0blzz verstA, jdwlьskoe razruši2 njmračenіe, hrtY vzыvaющe: slava si1lэ tvoeй gDi.

BGor0dičenъ: Nosi1moe smertnoe stremlenіe, dv7o, tы2 hrtA r0ždši netlёnnw, marje, ўstavila є3si2, sočetavši bezplHtnыmъ činHmъ r0dы zemnhhъ, prenepor0čnaz.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Tы2, gDi m0й, svёtъ vъ mjrъ prišelъ є3si2, svёtъ s™hй, njbraщazй i3zъ mračna nevёdэnіz vёroю vospэvaющыz tS.

Ne prevrati1ša vasъ priložє1nіz mučenій, tverdіi, na kameni bo sp7sovэ dušє1vnыz vašz n0gi ćvэ ўtverdi1ste.

Pobёždše krёpkw lє1sti pervonačalьnagw, ўprazdni1ste jdwlьskіz krHvnыz žє1rtvы kroveй vašihъ lіsnіemъ, slavnіi.

BGor0dičenъ: Tsla є3si2 klstvu, ćkw radostь r0ždši njboži1všuю zemnы6z, bGa tvoi1mi rukami nosi1vši, m™i bGonevёsto.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Požry ti so glasomъ hvalenіz, gDi, cRkovь vopіetъ ti2, t bэs0vskіz kr0ve njči1щšisz, radi mi1losti t rebrъ tvoi1hъ i3stekšeю kr0vію.

Cэlenіe dušetlёnnыhъ strasteй kvi1šasz vašz krHvi, vsBmъ strastoterpcы, vёroю pritekaющыmъ kъ bžctvennэй i3 vsesvёtlэй racэ, preblažennіi.

Zak0nnw za hrtA postradavše, slavnіi, njbogati1stesz vэncemъ netlёnnыmъ, i4stinnw preblžennіi, i3 crtvo nbcnoe, i3 bžctvennoe naslaždenіe prіsste.

BGor0dičenъ: NJbrёtъ tS posredЁ ternіz, prenepor0čnaz, ćkw preči1stый krjnъ, i3 ю3d0lьnый cvёtъ, q bGomati! Ženi1hъ vo črevэ tvoemъ pl0tь bhstь.

Kondakъ, glasъ G.

Pod0benъ: Dv7a dnesь:

DHblіz m§niki i3 bratію po pl0ti mydrago є3vlampіa i3 є3vlampjю počti1mъ: tji bo prebezzak0nnыhъ koznodBйstva posrami1ša si1loю raspenšagwsz: segw2 radi kvi1šasz myčenikwvъ slava, kypnw i3 pohvalA.

Jkosъ: Dv0icu, vёrnіi, strastoterpєcъ dnesь vъ pёsnehъ svzщennыhъ i3 pёnіihъ pohvalimъ, ćkw lestь jdwlьskuю nizloži1ša, mnogob0žіz džgnь i3spepeli1ša, i3 demwnы posrami1ša: muči1teleй že ćrosti ne ўstraši1šasz, mečA ќbw i3 ngnS ne ўbosšasz, nižE ѕvэreй stremlenіz, d0blestvennw podvizavšesz d0brэ, є3vlampій slavnый, sъ čestn0ю є3vlampjeю i3 so strad†lьcы, ćvlьšesz myčenikwvъ slava, kypnw i3 pohvalA.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Vъ peщi2 ґvraamstіi džtrocы persjdstэй, lюb0vію blagočestіz pače, neželi plamenemъ njpalsemi, vzыvahu: blgoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS, gDi.

Razumomъ bžctvennыmъ njbogaщenъ, m§niče prisnopamztne, vsE tomlenіe ўkori1lъ є3si2 i4stinnw ѕločesti1vыhъ, є3vlampіe, poS: blagoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS, gDi.

Ćkw potekše kъ lюbvi2 i4stinnw sozdavšagw, bžctvennw sočetastesz, q stradalьcы! Ćkože pl0tію i3 dyhomъ poю1щe: blgoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS, gDi.

BGor0dičenъ: Strannolёpnw tы2 dž§ee, dv7o, začalA є3si2 sl0vo vo črevэ tvoemъ, prečctaz, i3 pl0tію rodilA є3si2, zovyщыmъ: blgoslovena tы2 vъ ženahъ є3si2, vsenepor0čnaz vLčce.

Rycэ rasprosterъ danіi1lъ, lьvHvъ zі‰nіz vъ r0vэ zatčE, džgnennuю že si1lu ўgasi1ša, dobrodёtelію prepossavšesz, blagočestіz rači1teli džtrocы, vzыvaющe: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Vasъ, stradalьcы slavnіi, ne vozmog0ša razluči1ti t lюbvE hrt0vы mykъ ўmnožє1nіz, ni džgnь, ni r†nы, premydrіi, ni konHbnaz vrBnіz, ni nstrotA mečA, no pobэdi1ste, vopію1щe: blagoslovi1te vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Nhnэ vmёstw bolёzneй blgovremennw vы2 crtvomъ b9іimъ njbogati1stesz, slavnіi stradalьcы, prnoslovyщій є3vlampіe, sъ є3vlampjeю čctn0ю dv7oю m§niceю vopію1щe: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

BGor0dičenъ: Ćkw є3di1na r0ždši bGa, m™i beznevёstnaz, bezsёmennыmъ ržctv0mъ, čctaz, sego2 mi1lostiva sotvori2, vLčce, sohrani1tisz stadu tvoemY t i3skušenіz vragHvъ, vopію1щu hrtY: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Kamenь nerukosёčnый t nesэk0mыz gorы2 tebє2, dv7o, kraeug0lьnый tsэčesz, hrt0sъ, sovokupi1vый razsto‰щazsz є3stєstvA, tёmъ, veselsщesz, tS, bcde, veličaemъ.

Tečenіemъ kroveй, prelestь jdwlьskuю, strastoterpcы myčєnicы, razruši1ste, mučenіz vašegw vosprіemše mzdY, nbcnoe žili1щe, i3 prebыvaющій pok0й.

SE vmёstw tmы2, ю4zъ že i3 ngnS i3 ranъ strastoterpcы, svёtъ prisnosіsnnый, vamъ, prostranstvo i3 voshlaždenіe radostnoe, poleznыz blgodati ўd0bnw podadesz, myčєnicы slavnіi prebogatіi.

Tečenіe soverši1vše bžctvennoe vašegw čestnagw stradanіz, vъ svёtlostehъ b9іihъ vodvorsetesz, i3dёže li1cы ѓgGlьskihъ činHvъ, i3 mn0žєstva prvdnыhъ, i3 myčєnikъ sob0ri, q prisnopamztnіi!

BGor0dičenъ: Prbr0čєskaz nhnэ prorečє1nіz konecъ prіsša, dv7o ntrokovi1ce, ploton0snago bGa namъ r0ždši tы2, vsečctaz. Tёmъ, є4že raduйsz, vLčce, so ѓgGlomъ zovemъ ti2.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: Žєnы2 ўslhšite:

Vъ lёpotu samobratnoe strastoterpcєvъ sdohnovenіe, є3vlampій bGomydrый, i3 čestnaz є3vlampja, zvanіemъ njbogaщšesz t bžctvennagw predznanіz: tvarь vo prosvэщaюtъ myčeničeskimi zarsmi, i3 i3scэlenій sіsnьmi.

BGor0dičenъ: I#zъ tebє2 presyщestvennый bGъ, čctaz, vъ smэšenіe čelovёčeskagw suщestvA, mn0gimъ miloserdіemъ njdёzsz, ne smэsi1vъ ўvёdэnіz nboi1hъ, ntrokovi1ce, є3stestvъ, no є3di1nъ sn7ъ bhvъ po nboemY, i3 po ržctvЁ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.