NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

NktHvrіa }

Prpdbnыz matere našez pelagji.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы, glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

Q preslavnagw čudesE! Vmuži1všisz ženA, vragA poprA, i3 str†sti ўgasi2 tэlє1snыz vozderžanіemъ mn0gimъ: i3 na ramэhъ gDenь krtъ vosprіemši pelagja teplэ, tsgostь tloži2 žiteйskagw i3mёnіz, mydragw nHna ўčenьmi poslёdova hrtY.

N0vaz fekla namъ kvi1lasz є3si2: ćkože bo i3n0go pavla, njbrёtši nHna ўči1telz, i3 togw2 porevnovala є3si2 ўčenієmъ, slavnaz, priloži1všisz pokasnію teplэ, i3 sovokupi1lasz є3si2 vozderžanіemъ hrtY, q preblžennaz pelagje vsečestnaz! Tёmъ hrtA ne prestaй molsщi, spasti1sz namъ.

Raduйsz, pelagje vsečestnaz, tы2 ko bžctvennoю revnostію razžegšisz vsečestnэ, blydnuю tvergla є3si2 slastь, preblžennaz, i3 pritekše kъ nHnu vzыvala є3si2: tvёtъ vozdasi nj dэsnіihъ moi1hъ, ѓщe ne znamenaeši mS znamenіemъ, slavne, hrt0vыmъ, kreщenіemъ njdэvaz mS či1stыz ndeždы.

Slava, glasъ d7.

Їwanna monaha: I#dёže ўmn0žisz grёhъ preizli1šestvova blgodatь, ćkože ќčitъ ґpclъ: vъ moli1tvahъ bo i3 slezahъ, mn0gihъ sogrэšenій, pelagje, puči1nu i3zsuši1la є3si2, i3 nakonecъ blagoprіstnoe pokasnіe gDu prineslA є3si2, i3 vъ semъ m0lišisz nj dušahъ našihъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Ѓgnca i3 pastыrz tS na drevэ ćkw vi1dэ, ѓgnica r0ždšaz rыdaše, i3 m™rski ti2 vэщaše. Sn7e vozželёnne, kakw na drevэ krtnэmъ povёšenъ є3si2, dolgoterpэli1ve; kakw rycэ i3 n0zэ tvoi2, sl0ve, prigvozdi1šasz t bezzak0nnыhъ, i3 kr0vь tvoю2 i3zlіslъ є3si2, vLko;

Na stіh0vnэ nktHiha. Troparь, glasъ }:

Vъ tebЁ mati i3zvёstnw spasesz, є4že po džbrazu: prіi1mši bo krestъ, poslёdovala є3si2 hrtY, i3 dёющi ўči1la є3si2 prezirati ќbw pl0tь, preh0ditъ bo, prilэžati že nj duši2 veщi bezsmertnэй. Tёmže i3 so ѓgGlы sraduetsz, prpdbnaz pelagje, dyhъ tv0й.

Na ќtreni džba kanHna nktHiha: i3 s™hz na d7, glasъ d7, є3gHže kraegranesіe:

Lюb0vію čestvuю mydruю pelagjю.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: M0rz čermnyю puči1nu nevlažnыmi stopami drevnій pэšešestvovavъ ї}lь, krestoobraznыmi mwmseovыma rukama ґmali1kovu si1lu vъ pusthni pobэdi1lъ є4stь.

Predloži1vši ćkw mnogopi1ršestvennuю dnesь, bžctvennuю pamztь svoю2, vselennэй vseй tainstvennw pelagja, povelэvaetъ napitatisz vsBmъ snёdeй p0dvigwvъ є3S.

Želanіe є4že pače vsskagw hotёnіz, vseli1všeesz vъ dyšu tvoю2, čestnaz, njzari2 ќmъ, i3 plamenь d¦a vžegъ tebE prosvэti2, i3 strasteй ti1nu popali2.

M0rz grэh0vnagw volnenіz i3zbёgši, čestnaz, kъ ti1homu pristaniщu hrt0vu, pelagje, pristala є3si2: tёmъ pokasnіemъ tvoi1mъ naslёdovala є3si2 kr0tkihъ zemlю.

BGor0dičenъ: TišinA syщihъ vъ žitіi2, čctaz, vlaющihsz zemnhhъ, tы2 tverdaz i3 krёpkaz ґgkĐra: i3 pristaniщe i3 njkormlenіe є3si2, vsegdA kъ tebЁ rukovodsщi i3 spasaющi.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Veseli1tsz nj tebЁ cRkovь tvoS, hrtE, zovyщi: tы2 moS krёpostь, gDi, i3 pribёžiщe, i3 ўtverždenіe.

Vozletёla є3si2 na nb7sA hrt0va golubi1ce, krilami vozderžanіz, i3 bolёznьmi mn0gimi vozvhsivšisz.

Ti6nы str†stnыz tы2 ѕlosmradnoe, hrt0voю vod0ю njmhvši, čestnaz, mĐro, pelagje, kvi1lasz є3si2 є3mY.

Nryžіe vragY smerton0snoe i4stinnw bhstь, kъ bGu tvoS, čestnaz, razžžennaz lюb0vь i3 želanіe.

BGor0dičenъ: Ćkw rosA ќtrennzz veselіe tvoE, čctaz, kaplющi, strasteй peщь tebE poю1щыmъ ўgašaetъ vsegdA.

Sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

Pokasnіz ros0ю strasteй ўgasi1vši plamenь, tv0й živ0tъ vozloži1la є3si2 hrtY i3 sp7su tvoemY, i3 є3gw2 radi mjra i3zbёgši, ўedini1lasz є3si2 vъ pustы6ni, žitіE ѓgGlьskoe došedši: tёmъ i3 konči1nu so slavoю veli1koю njbrёtši t bGa počitaemu, poznalasz є3si2 koncє1mъ, pelagje ravnoagGlьnaz. Moli2 hrtA bGa, grэhHvъ njstavlenіe podati prazdnuющыmъ lюb0vію svztyю pamztь tvoю2.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Vъ nap†sti mnogopletє1nnыz vpadъ, t vr†gъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ, byreю njderži1mь bezči1slennыhъ sogrэšenій moi1hъ: i3 ćkw kъ teplomu zastuplenію i3 pokr0vu moemY, čctaz, ko pristaniщu pritekaю tvoeS blgosti. Tёmže, prečctaz, i3zъ tebє2 voploщennomu bezsёmennw moli1sz prilёžnw nj vsёhъ rabёhъ tvoi1hъ, neprestannw molsщihtisz, bcde prečctaz, molsщi є3go2 pri1snw sogrэšenій njstavlenіe darovati, vospэvaющыmъ dost0йnw slavu tvoю2.

KrtobGor0dičenъ: Ѓgnca i3 pastыrz i3 i3zbavitelz, ѓgnica zrsщi na krtЁ, nepravednw vozdvi1žena, plačuщisz g0rьkw vzыvaše: mjrъ ќbw raduetsz, prіemlz tob0ю i3zbavlenіe: ўtr0ba že moS gori1tъ, zrsщi tvoE raspstіe, є4že terpi1ši za miloserdіe mi1losti, b9e preblagjй, bezgrёšne gDi. E$йže vёrnw vozopіi1mъ: blgoutr0bіe pokaži2, dv7o, na nы2, i3 sogrэšenій njstavlenіe daruй, poklansющыmsz togw2 stradanієmъ.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Voznesena tS vi1dэvši cRkovь na krtЁ, slnce pravednoe, stA vъ či1nэ svoemъ, dost0йnw vzыvaющi: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Ćkw kadi1lo prečestn0e, pelagje, vozderžanіz ќglіemъ, vsesožegaemo blagov0nіe bыlA є3si2 hrtY bGu našemu, vъ vonю2 tekši mĐra є3gw2.

Tэlesnoe blagolёpіe, pelagje, grэhHvnыz ti6nы prežde bhvšee, vsE preloži1la є3si2 vъ dobr0tu neskvernuю, є3sže tv0й ženi1hъ voshotЁ hrt0sъ.

D¦a vselьšazsz, pelagje, blgodatь vъ duši2 tvoeй, ćkw i4skra sl0va, plamenь vыs0kъ vozžžE vёrы, i3 grёhъ i3zvari2.

BGor0dičenъ: Žezlъ prozzblA є3si2, bcde, i3zъ negHže cvёtъ mhslennый vozrastE, bžctvennagw blagov0nіz i3sp0lnivъ vssčєskaz, hrt0sъ bGъ našъ, mĐro shй neistoщennoe čestn0e.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Tы2, gDi m0й, svёtъ vъ mjrъ prišelъ є3si2, svёtъ s™hй, njbraщazй i3zъ mračna nevёdэnіz, vёroю vospэvaющыz tS.

Vodami tainstvennыmi ўmasti1všisz d¦a, procvэlA є3si2 vъ vёrэ dobrodёteleй blagopl0dіemъ, i3 bolёznьmi poщenіz.

Tы2, gDi, svёtъ vo tmЁ ležaщihъ čelovёkwvъ, tы2 vozsіslъ є3si2 vъ serdce prepod0bnыz, svёtlostь bžctvennagw razumёnіz.

BolBzni tvo‰, čestnaz pelagje, so slezami sёemы, veselіemъ i3 radostію nbi1lіz na nb7sёhъ sobrašasz.

BGor0dičenъ: Ўdivlena i4stinnw blgodatь tvoS pokazasz, prečctaz, preslavnw dёйstvuющi si6lы i3 čudesA po vseй zemli2.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Požry ti so glasomъ hvalenіz, gDi, cRkovь vopіetъ ti2, t bэs0vskіz kr0ve njči1щšisz, radi mi1losti t rebrъ tvoi1hъ i3stekšeю kr0vію.

Ćvlьšeйsz nevečernэй zari2 hrtA bGa našegw vъ duši2 pelagji, tmы2 knszь tgnanъ bhstь: i3 vseli1sz d¦a blagodatь, i3 vёra є3gw2.

Drevle ўlovlennaz ѕmjemъ, sёtь є3mY pokazasz, si1lu є3gw2 njbderžaщi, i3 popiraющi togw2 lukavstvіe si1loю b9іeю.

ŽenihA hrtA vozlюbi1vši i3 bGa, dobrodёtelьmi ўkrasi1lasz є3si2, i3 ўpeщrena trudы6 bžctvennыmi, čert0ga є3gw2, pelagje, spod0bilasz є3si2.

BGor0dičenъ: Vi1dэti, bcde, slavu tvoю2 neizrečennuю drevle vozželёša bžctvennіi prbr0cы vsi2: no naposlёdokъ namъ kvi1lasz є3si2 lю1bzщыmъ tS, vsёhъ preb0lьši.

Kondakъ, glasъ v7.

Pod0benъ: Vhšnihъ i3щS:

Tёlo tvoE postami i3znuri1vši, bdёnnыmi moli1tvami tvorcA ўmoli1la є3si2 nj dэsnіihъ tvoi1hъ, ćkw da prіi1meši soveršennoe njstavlenіe: є4že i3 njbrэlA є3si2 mati ćvэ, pytь pokasnіz pokazavši.

Jkosъ: E#li1cы vъ žitіi2 vo grэsёhъ njskverni1stesz, prіidi1te so mn0ю, i3 potщavšesz porevnyimъ pokasnію, slezamъ i3 podvigHmъ prpdbnыz matere našez pelagji: da vsk0rэ t bGa proщenіe prіi1memъ, ćkože blažennaz, є3щE živA syщi, skvernu tmы2 grэhA, i3 prіstъ t bGa soveršennoe proщenіe, pytь pokasnіz pokazavši.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Vъ peщi2 ґvraamstіi džtrocы persjdstэй, lюb0vію blagočestіz pače, neželi plamenemъ njpalsemi, vzыvahu: blgoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS, gDi.

Puči1na pokazalasz є3si2 bžctvennыhъ i3spravlenій tы2 i4stinnw, vsю2 vražію pogruzi1vši vъ neй krёpostь. Tёmъ vospэvala є3si2: blgoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS, gDi.

Vъ peщi2 vozderžanіz tёlo i3 dyšu, bžctvennw ćkw zlato či1sto i3zvari1vši, i3 pervuю dobr0tu pokazala є3si2, svэtlёйšu, čestnaz pelagje, kraйnimъ vozderžanіemъ.

Baneю bžctvennoю sovlekšisz tы2 i4stinnw pervagw njdэsnіz strasteй, i3 tlёющagw tS čelovёka, vъ n0vago že, slavnaz, njdёzsz, hrtY sowbrazyющisz.

BGor0dičenъ: Na prt0lэ n§estэmъ sэdsй sl0vo b9іe, strannw vъ tS vseli1sz i3 strašnw, bcde, i3 vozvedE naše smэšenіe, vъ sebЁ vozvhsivъ, ćkw blgoutr0benъ.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Rycэ rasprosterъ danіi1lъ, lьvHvъ zі‰nіz vъ r0vэ zatčE, džgnennuю že si1lu ўgasi1ša, dobrodёtelію prepossavšesz, blagočestіz rači1teli džtrocы, vzыvaющe: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Svёtztsz lučы2 svёtlw čudesъ tvoi1hъ ćkože s0lnce, i3 žitіS tvoegw2 vsю2 kvlsюtъ svёtlostь, i3 sіsющuю vъ tebЁ bžctvennuю vёru, i3 vopію1tъ: vs‰ dэlA gDnz gDa p0йte, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Nerazrэši1mыmъ soю1zomъ ko hrtY vёrnw privzzavšisz, prilэpi1lasz є3si2 kъ nemY, i3 netlyčna prebыlA є3si2 є3dinenіemъ lюbvE є3gw2: є3myže sočleni1lasz є3si2 mhslennw, vёroю є3gw2, pelagje, nerazlyčnэ tomY prebhvši.

Razumъ prіemši i4stinnый vъ serdcы tvoemъ, ćvэ dyhomъ njstavila є3si2 vsю2 žiteйskuю suetY: tёmъ ўdivi1la є3si2 zemnы6z vnezapnыmъ, čestnaz, preloženіemъ, i3 nb7sA veselіz i3sp0lnila є3si2.

BGor0dičenъ: Poю1tъ, prečctaz dv7o, veli6čіz tvo‰ ќmnaz vHinstva, propovёduюtъ vsi2 patrіarsi i3 prbr0cы ćsnw so ґpclы, takožde i3 myčєnikъ li1cы, i3 prpdbnыhъ vsE mn0žestvo: sъ ni1miže poklansemsz tebЁ.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Kamenь nerukosёčnый t nesэk0mыz gorы2 tebє2, dv7o, kraeug0lьnый tsэčesz, hrt0sъ, sovokupi1vый razsto‰щazsz є3stєstvA: tёmъ veselsщesz, tS, bcde, veličaemъ.

Vi1dэti voshotёla є3si2 i4stinnw rači1telz hrtA dobr0tu, є3gHže radi raspslasz є3si2 mjru, i3 krasnый cvёtъ tэlesnый, prpdbnaz, i3zsuši1la є3si2, i3 žiteйskuю voznenavi1dэla є3si2 lюb0vь.

Vsю2 tэlesnuю tsgostь tl0žši, pelagje, vozderžanіemъ i3 bolёznьmi, kъ nbcnыmъ nbi1telєmъ vosteklA є3si2: vъ ni1hže lюbi1mыz tebЁ naslaždaešisz dobr0tы, slavnaz.

Nhnэ tebE počitaющihъ lюb0vію vsёhъ, prpdbnaz, naziraeši, i3 lёtnюю soveršaющihъ tvoю2 pamztь sію2: moli1sz tvorcY i3 sozdatelю tvoemY, pričastnikwmъ bhti i3 namъ slavы є3gw2.

BGor0dičenъ: Poю2 tvoю2 blgodatь, dv7o, veličaю slavu tvoю2: th bo prosvэщenіe duši2 moeS є3si2 i4stinnw, i3 ўtэšenіe, i3 sk0raz pom0щnica, i3 spasenіe i3 zaщiщenіe.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.