NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

NktHvrіa d7

NJbrёtenіe čestnhhъ moщeй, i5že vo s™hhъ ntє1cъ našihъ, gyrіa, pervagw ґrhіepjskopa novoprosvэщennagw grada kazani, i3 varson0fіa, є3pjskopa tferskagw.

Na malэй večerni stіhi6rы, glasъ №.

Pod0benъ: Nbcnыhъ činHvъ:

Vzsste na ramo krtъ hrt0vъ, i3 raspsstesz mjru, prepod0bnіi, i3 poslёdovaste stopamъ sozdavšagw t ne syщihъ vs‰, b9іz sl0va. E#g0že moli1te, da prіi1memъ grэhHvъ proщenіe, i3 naslBdnicы bydemъ ži1zni vёčnыz. Dvaždы.

Kvi1stesz sokr0viщe dobrodёteleй, i3 prezrёste vs‰ ±že vъ žitіi2 kr†snaz, hrt0voю lюb0vію raspalaemi, i4щuщe ±že bGu ўgHdnaz. I# togw2 radi bhste ži1telє crtva nbcnagw, i3 nj nasъ moli1te, da bydemъ i3 mы2 tomY soprič†stnicы.

Bezstrastіz bhvše krasnіi sosydi, ntcы2 preblžennіi, i3 čudesъ i3st0čnicы, monašestvuющihъ stolpi2 krёpcыi, demwnwvъ progoni1telє, i3 strasteй cэli1telє da počtytsz pёsnьmi, nastavnicы naši premydrіi: i3 m0lztъ hrtA, da spasetъ dyšы našz.

Slava, glasъ ѕ7:

Kto2 dov0lenъ pohvali1ti takwvhz s™i1teli, vozsіsvšыz naposlёdokъ lёtъ; blgodatію bo s™agw d¦a, čudesъ i3scэlenій darъ prіemše t bGa, i3 svoi1hъ tэlesъ netlёnіe, namъ že ў hrtA pr0sztъ grэhHvъ proщenіz, i3 velіz mi1losti.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ v7.

Pod0benъ: D0me є3vfrafovъ:

D0mъ i3 žili1щe d¦a pres™agw, prpdbnіi ntcы2, bhli є3stE: tёmže i3 nasъ d0mъ togw2 sodёlaйte, svztyю vašu pamztь počitaющihъ.

Stjhъ: ČestnA predъ gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

Ne prestaйte molsщesz, prpdbіi, nj pri1snыhъ rabёhъ vašihъ, i5hže netlёnіemъ tэlesъ vašihъ vozveseli1ste, da vsi2 čestnyю vašu pamztь veselsщesz počitaemъ.

Stjhъ: Voshvalztsz prpdbnіi vo slavэ, i3 vozraduюtsz na l0žahъ svoi1hъ.

Moli1tesz prilёžnw za nы2 nastavnicы naši, i3 i3zbavite nы2 t bёdъ i3 skorbeй, ±že na nы2 nah0dztъ: ўskori1te, s™ji, na p0moщь našu, da po d0lgu vasъ ўblažaemъ.

Slava, glasъ G. Samoglasenъ:

Mn0gъ trydъ, i3 tёsenъ pytь vъ žitіi2 svoemъ prešli2 є3stE, ntcы2 prpdbnіi: i3 tёmъ dosti1gli є3stE vъ ti1hoe pristaniщe, i3 radostь neizrečennuю, i3dёže pravednыhъ veselstsz li1cы, kvlsющesz namъ čadwmъ svoi6mъ, ćkw mzdY prіsli є3stE trudHvъ svoi1hъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ.

Troparь džbщій s™hhъ, glasъ G:

Pervіi ўči1telіe prežde temnomu, nhnэ že svёtlomu i3 novoprosvэщennomu gradu kazani, pervіi vozvэsti1telіe puti2 spasi1telьnagw, i4stinnіi hrani1telіe ґpclьskihъ predanій, stolpi2 nepokolebi1mіi, blagočestіz ўči1telіe, i3 pravoslavіz nast†vnicы, gyrіe i3 varson0fіe, vLku vsёhъ moli1te, mi1rъ vselennэй darovati, i3 dušamъ našыmъ velію mi1lostь.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ.

Na veli1cэй večerni, Blaženъ myžъ: Na GDi, vozzvahъ, postavimъ stіhHvъ }: I# poemъ stіhi6rы s™i1telz gyrіa, glasъ є7.

Pod0benъ: Raduйsz:

Predanієmъ prilэžavъ prilёžnw, ±že prіslъ є3si2 t sp7sa našegw hrtA bGa, i3 s™hhъ є3gw2 ўčeni6kъ, i3 vselenskihъ ўči1teleй, vёroю i3 blagopokorenіemъ kъ nakazatelю svoemY, i3 dosti1glъ є3si2 slovesnoe nakazanіe, i3 soveršennoe poznanіe svzщennыhъ pisanій. I# togw2 radi i3zbrannagw hrt0va stada nc7ъ i3 ўči1telь kvlsešisz, s™i1telю gyrіe, hrtA bGa moli2 spasti1sz namъ, vёroю prihodsщыmъ kъ racэ moщeй tvoi1hъ.

Kъ tri1desztєmъ dvA lBta zemleю pokroveno bhstь čestn0e tёlo tvoE, s™i1telю gyrіe, i3 njbrёtesz raka moщeй tvoi1hъ polnA mĐra blagov0nnagw, gr0bъ že i3 pogreb†lьnaz nHva bshu, krёpostію že n0vыhъ krэpčaйšz: tёlo že tvoE čestn0e ѓki gyba verhY mĐra nošašesz: časti že t čudotv0rnagw tvoegw2 tёla, ni є3di1nэй pogružennэй bhvšeй, cёlosti radi. Tёmže m0limъ tS, s™i1telю gyrіe: moli2 hrtA bGa, spasti1sz dušamъ našыmъ.

Mon†ha dvA podvi1gšasz kъ bGu d0brэ, їHna i3 nektarій, є3di1nъ є3di1nago rodi1vый, tebё že posluži1vša vъ mjrэ vёrnw, i3 po smerti tvoeй vёru kъ tebЁ deržasta nesumnёnnu, i3 hraminu kamennu nadъ gr0bomъ tvoi1mъ sogradi1sta: vъ t0йže i3 sami bli1zъ tebє2 pogreb0šasz s™ji tji, mn0gimъ netlёnіemъ t bGa počteni bhvše: moli2 sъ ni1mi, s™i1telю gyrіe, hrtA bGa, darovati namъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

E#gdA njbrэt0šasz m0щi tvo‰, s™i1telю gyrіe, togdA i3sp0lnisz vesь gradъ blagouhanіz, i3 stek0šasz vsenar0dnoe mn0žestvo, cRk0vnago pervoprest0lьnika i3 pastыrz svoego2 zrёti želaющe, radosti i3 slezъ i3sp0lnišasz, vopію1щe i3 glag0lющe: q pervый ўči1telю, i3 nastavniče gradu našemu! M0limъ tS, moli2 hrtA bGa, da podastъ mi1rъ mjru, i3 dušamъ našыmъ velію mi1lostь.

I$nы stіhi6rы s™i1telz varson0fіa, glasъ є7.

Pod0benъ: Prpdbne dž§e:

S™i1telю predi1vnый varson0fіe, spospэšestvyй namъ, čadwmъ tvoi6mъ, na vi6dimыz i3 nevi6dimыz vragi2 našz: i4maši bo na sіE t bGa dannuю tebЁ si1lu, i4stinnый b9ій ўg0dniče: moli2 i3zbavitisz namъ t vsskihъ bёdъ, tvoi1mi, svste, moli1tvami.

Voshotёvъ po hrtЁ ži1ti, pokazalsz є3si2 cэlomydrenъ, s™i1telю varson0fіe, i3 mnHgimъ pytь pokazavъ ko spasenію, ko hrtY privelъ є3si2 tvoemY vLcэ. I#mёz kъ nemY derznovenіe, za čtyщыz tS moli2, da i3zbavimsz bёdъ i3 pečaleй, da vsi2 tebE veličaemъ.

So ўserdіemъ slovesъ b9іihъ poslyšatelь bhvъ, i3 blagočestnw i3 pravednw, blagoug0dnw žitіE poži1vъ, s™i1telю varson0fіe, hrtA lюbS, i3 hrt0mъ lюbi1mь bhvъ, i3 vёčnыhъ bl†gъ naslёdnikъ bhlъ є3si2. Moli2 hrtA bGa, prpdbne, spasti2 i3 prosvэti1ti dyšы našz.

Prpdbnыz tvo‰ ryki prosterъ molebnw, varson0fіe dž§e prpdbne, nj deržavэ našeй hrtY moli1sz, nj gradэ, i3 nj s™ёй seй nbi1teli, є4йže bhlъ є3si2 pervый zdatelь, i3 pastvэ načalьnikъ, vъ neйže trudolюbeznw poщenіemъ i3 moli1tvoю d0brэ podvi1gsz, i3 mnogotrydnomu tvoemY tёlu položi1tisz bGъ vъ t0й i3zv0li: i3 preslavnw njbrэt0šasz čestnы6z tvo‰ m0щi netlBnnы, podaю1tъ čudesA i3 i3scэlє1nіz. Moli2, prpdbne, i3 namъ spasti1sz, tvoю2 pamztь počitaющыmъ.

Slava, glasъ d7:

Duh0vnoю blgodatію temlete nedygi i3 str†sti, i3 tg0nite dyhi luk†vыz, i3 i3scэlsete str†sti neiscBlьnыz, i3 prosvэщaete vBrnыz, i3 nevёrnыhъ vъ vёru pretvorsete, blist†nіi čudesъ vašihъ, ntcы2 prpdbnіi. Tёmže dnesь glasы nem0lčnыmi vospэvaemъ vašu pamztь presvёtluю, i3 m0limъ vasъ: moli1te hrtA bGa, spasti1sz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Vh0dъ. Prokjmenъ dnE. I# čtє1nіz G s™i1tєlьskіz.

Pri1tčeй čtenіe. (Glavы6 G i3 }.)

Pamztь pravednagw sъ pohvalami, i3 blagoslovenіe gDne na glavЁ є3gw2. Blaženъ čelovёkъ, i4že njbrёte premydrostь: i3 smertenъ, i4že ўvёdэ razumъ. Lyčše bo sію2 kupovati, neželi zlata i3 srebrA sokrHviщa. Čestnёйšaz že є4stь kamenій mnogocёnnыhъ: vse že čestn0e nedost0йno є3S є4stь. Dolgota bo dneй, i3 lBta životA vъ desni1cэ є3S: vъ šyicэ že є3S bogatstvo i3 slava: t ќstъ є3S i3sh0ditъ pravda, zak0nъ že i3 mi1lostь na ljzhcэ n0sitъ. Poslyšaйte u5bo menє2, q č†da! čestn†z bo rekY: i3 blženъ čelovёkъ, i4že puti6 mo‰ sohrani1tъ: i3sh0di bo moi2, i3sh0di životA, i3 ўgotovlsetsz hotёnіe t gDa. Segw2 radi molю2 vasъ, i3 predlagaю m0й glasъ sыnovHmъ čelovёčєskimъ: ćkw ѓzъ premydrostь ўstr0ihъ, sovёtъ i3 razumъ i3 smhslъ ѓzъ prizvahъ. M0й sovёtъ i3 ўtverždenіe, m0й razumъ, mos že krёpostь. Ѓzъ menE lю1bzщыz lюblю2, i4щuщіi že menE njbrsщutъ blgodatь. Razumёйte ќbw, neѕl0bivіi, kovarstvo, nenakazannіi že, prilagaйte serdcA. Poslyšaйte menє2 i3 paki, čestn†z bo rekY: i3 tverzu t ўstenъ pr†vaz, ćkw i4stinэ pouči1tsz gortanь m0й, mє1rzski že predo mn0ю ўstnы2 lži6vыz. Sъ pravdoю vsi2 glag0lы ќstъ moi1hъ: ničt0že vъ ni1hъ str0potno, nižE razvraщenno. Vs‰ pr†va sytь razumэvaющыmъ, i3 prHsta njbrэtaющыmъ razumъ. Naučaю bo vasъ i4stinэ, da bydetъ nj gDэ nadežda vaša, i3 i3sp0lnitesz d¦a.

Premydrosti solomHni čtenіe. (Glavы6 ‹, ѕ7, f7.)

ЎstA prvdnagw kaplюtъ premydrostь: ўstnё že mužeй mydrыhъ vёdztъ blgodatь. ЎstA mydrыhъ poučatsz premydrosti, pravda že i3zbavlsetъ i5hъ t smerti. Skončavšusz myžu pravednu, ne pogi1bnetъ nadežda. Shnъ bo pravedenъ raždaetsz vъ živ0tъ, i3 vo blgi1hъ svoi1hъ pl0dъ pravdы njb8i1metъ. Svёtъ pravєdnыmъ vsegdA, i3 t gDa njbrsщutъ blgodatь i3 slavu. LJzhkъ mydrыhъ dHbraz svёstь, i3 vъ serdcэ i4hъ počjetъ mydrostь. Lю1bitъ gDь prpdbnыz serdcA, prіstni že є3mY vsi2 nepor0čnіi vъ puti2. Mydrostь gDnz prosvэщaetъ licE razymnagw. Postigaetъ bo želaющыz ю5, prežde daže razumёti ю5: i3 ўd0bь ќzritsz t lю1bzщihъ ю5. Ќtrenevavый kъ neй, ne ўtrudi1tsz: i3 bdsй є3S radi, vsk0rэ bezъ pečali bydetъ. Ćkw dost0йnыhъ є3S samA njbh0ditъ i4щuщi, i3 vo stezshъ є3S kvlsetsz i5mъ blagoprіemnэ. Mydrosti nikogdaže njdolёetъ ѕl0ba. Si1hъ radi i3 rači1telь bhhъ dobr0tы є3S: i3 vozlюbi1hъ ю5, i3 poiskahъ t ю4nosti moeS: i3 vzыskahъ nevёstu privesti2 sebЁ, ćkw vsёhъ vLka vozlюbi2 ю5: tai1nnica bo є4stь b9іz hi1trosti, i3 njbrэtatelьnica dёlъ є3gw2. Trudы2 є3S sytь dobrodёtєli: cэlomydrію že i3 razumu tA ўči1tъ, pravdэ i3 myžestvu, i4hže potrebnэe ničt0že є4stь vъ žitіi2 čelovёkwmъ. Ѓщe že i3 mn0gagw i3skysstva želaetъ kto2, vёstь drє1vnzz, i3 bhti hot‰щaz razsm0tritъ: svёstь i3zvi6tіz slovesъ, i3 razrэšє1nіz gadanій: znamєnіz i3 čudesA prorazumёetъ, i3 sbыtі‰ vremenъ i3 lёtъ: i3 vsBmъ sovёtnikъ є4stь blagъ, ćkw bezsmertіe є4stь vъ neй, i3 blgoslavіe vo nbщenіi slovesъ є3S. Segw2 radi besёdovahъ ko gDu, i3 pomoli1hsz є3mY, i3 rёhъ t vsegw2 serdca moegw2: b9e ntcє1vъ i3 gDi mi1losti, sotvori1vый vs‰ sl0vomъ tvoi1mъ, i3 mydrostію tvoeю ўstr0ivый čelovёka, da vladёetъ bhvšimi t tebє2 tvarьmi2, i3 da ўpravlsetъ mjrъ vъ prpdbіi i3 pravdэ, daždь mi2 tvoi1hъ prest0lwvъ prisэdsщuю premydrostь, i3 ne tluči2 menє2 t džtrwkъ tvoi1hъ, ćkw ѓzъ rabъ tv0й, i3 shnъ rabhni tvoeS. Posli2 ю5 sъ nb7sъ t s™agw žili1щa tvoegw2, i3 t prest0la slavы tvoeS, da syщi so mn0ю nauči1tъ mS, čto2 blgoug0dno є4stь predъ tob0ю: i3 nastavitъ mS vъ razumъ, i3 sohrani1tъ mS vъ slavэ svoeй. Pomыšlє1nіz bo smertnыhъ vs‰ bozzli6va, i3 pogrэši1tєlьna ўmыšlє1nіz i4hъ.

Premydrosti solomHni čtenіe. (Glavы6 d7 i3 ѕ7.)

Pohvalsemu pravedniku, vozveselstsz lю1dіe: Bezsmertіe bo є4stь pamztь є3gw2, ćkw t gDa poznavaetsz, i3 t čelovBkъ: i3 ўg0dna gDevi dušA є3gw2. Vozlюbi1te ќbw, q myžіe, mydrostь, i3 poživetE: voshoщi1te є3S, i3 nakazani bydete: načalo bo є3S lюbы2 i3 soblюdenіe zak0na. Počti1te premydrostь, da vo vёki carstvuete. VozvэщY vamъ, i3 ne skrhю t vasъ t†inъ b9іihъ: ćkw t0й mydrosti nastavnikъ є4stь, i3 mydrыhъ i3spravitelь, i3 vsskomu smhslu i3 dёlu hitrecъ. I# vsBmъ smhslwmъ nauči1tъ mydrostь: є4stь bo vъ neй d¦ъ razymenъ i3 svstъ, i3 sіsnіe svёta prisnosyщnagw, i3 džbrazъ blagosti b9іz. taz drygi b9іz i3 prbr0ki ўstrosetъ: blagolёpnэйši že є4stь s0lnca, i3 pače vsskagw sotvorenіz ѕvёzdъ: svёtu sosuždaema, njbrэtaetsz pervэйši. Taz ўgoždaющihъ є4й t bolёzni i3zbavi, i3 nastavi na stєzi2 pr†vыz. DadE i5mъ razumъ i3mёti svstъ, i3 sohrani2 | t lovsщihъ, i3 p0dvigъ krёpokъ podadE i5mъ. Da razumёюtъ vsi2, ćkw si1lьnэe vsegw2 є4stь blagočestіe. I# nikogdaže prem0žetъ ѕl0ba mydrosti, nižE preйdetъ ѕlы6z njbličaющi sydъ. Rek0ša že vъ sebЁ, pomhslivše nepravednw: nasi1lьstvuemъ pravednomu, i3 ne poщadi1mъ prepod0bstva є3gw2, ni ўsrami1msz sэdi1nъ starosti mnogolёtnы. Bydetъ bo namъ krёpostь zak0nъ: i3 ўlovi1mъ pravednago, ćkw neug0denъ namъ є4stь, i3 proti1vitsz dэlHmъ našыmъ, i3 pon0sitъ namъ tpadenіe zak0na, i3 njbličaetъ namъ sogrэšє1nіz nakazanіz našegw. Vozvэщaetъ namъ razumъ i3mёti b9ій, i3 džtroka gDnz sebE i3menyetъ. Bhstь namъ na njbličenіe pomыšlenій našihъ, i3 tsžekъ namъ є4stь i3 vi1dimь: ćkw nepod0bno i3nы6mъ žitіE є3gw2, i3 i3zmэnє1nы stєzi2 є3gw2. Vъ poruganіe vmэni1homsz є3mY: i3 ўdalsetsz t puteй našihъ, ćkw t nečist0tъ: i3 blaži1tъ poslBdnzz pravednыhъ. Ўvi1dimъ u5bo, ѓщe slovesA є3gw2 i4stinna sytь, i3skysimъ, ±že sbыvaюtsz є3mY. Ruganіemъ i3 mykoю i3stsžemъ є3go2: da razumёemъ kr0tostь є3gw2, i3 i3skysimъ bezѕl0bstvo є3gw2: smertію bez8obraznoю njsydimъ є3go2: bydetъ bo posэщenіe t slovesъ є3gw2. Sі‰ pomhsliša, i3 prelьsti1šasz: njslэpi1 bo | ѕl0ba i4hъ, i3 ne razumёša t†inъ b9іihъ, i3 ne razsudi1ša, ćkw tы2 є3si2 bGъ є3di1nъ, životA i3mёzй i3 smerti vlastь: i3 spasazй vo vremz sk0rbi, i3 i3zbavlszй t vsskagw ѕlA. Щedrъ i3 mi1lostivъ, i3 dasй prpdbnыmъ svoi6mъ blagodatь, i3 svoeю mhšceю gHrdыmъ protivlszйsz.

Na lіtji stіhi6rы, glasъ G. Samoglasnы:

Či1stoю s0vэstію, i3 blagi1mъ nravomъ, monahi i3 mіrskjz mnHgіz, ўčenіemъ vašimъ ko hrtY priveli2 є3stE: i3 segw2 radi netlёnіemъ t hrtA počteni є3stE. E#g0že moli1te, spasti1sz dušamъ našыmъ.

Raki vaši vopію1tъ kъ bGu moli1tvu vašu, i3 pr0čыz dobrodёtєli, poslušestvyюtъ že tomY i3 ri6zы vašz pogreb†lьnыz: s™†z že tэlesA v†ša vselennuю ўdivlsюtъ, i3 nar0dъ blagočesti1vый. No moli1te gDa, da spasetъ i3 prosvэti1tъ dyšы našz.

Ўmlcrdisz, vLko, nj nasъ rabёhъ tvoi1hъ, i3 nj novoprosvэщennыhъ tvoi1hъ lю1dehъ: i3 ne predaždь nasъ vъ ryki poganыhъ, za mn0žestvo našihъ bezzak0nій: no moli1tvami prpdbnыhъ tvoi1hъ ўgHdnikъ, i3zbavi nы2 t vsskіz sk0rbi, i3 bёdъ i3 pečaleй.

Post0mъ, i3 žest0kimъ žitіemъ, i3 hud0ю pi1щeю, i3 prost0ю trapezoю, na kjйždo denь njbučaющe sebE, ntcы2 prpdbnіi, mnogocBnnaz že vsskw i3 tlBnnaz prezrёste, i3 vъ netlёnnыhъ veselitesz, i3 m0lite spasti1sz dušamъ našыmъ.

Slava, glasъ v7:

I$stinnіi i3 nel0žnіi ўči1telіe є3stE bhli, zapovBdannыz bo gDemъ, prežde sami sotvorsющe, pot0mъ že ўčaщe i3 nakazyющe ko blagočestію prihodsщыz lю1di vBrnыz, nevBrnыz že vrazumlsющe, poznati vёru i4stinnu, i3 prosvэщaющe i5hъ s™hmъ kreщenіemъ. Pervіi načalьnicы i3 ўči1telіe naši nelestnіi, i3 b9іihъ zapovэdeй hrani1telіe, spasi1te nasъ, vasъ vёroю na p0moщь prizыvaющihъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ G.

Pod0benъ: Velіz krtA:

Hrt0vu vёru ćkw svёtъ na svёщnicэ postaviste, nast†vnicы, i3 prosvэti1telіe grada kazani kvi1stesz, i3 mnHgi t nevёrіz ko hrtY prived0ste, ntcы2 prpdbnіi.

Stjhъ: Svzщennicы tvoi2 njblekytsz vъ pravdu, i3 prpdbnіi tvoi2 vozraduюtsz.

Krasyйsz grade kazane, i3mёz vъ sebЁ mHщi prpdbnыhъ s™i1teleй, gyrіa i3 varson0fіa, tgnavšihъ t tebє2 tmY nevёrіz, i3 prosvэti1všihъ tS svёtomъ bGorazymіz: i5že i3 m0lztsz hrtY za vs‰ lю1di vъ tebЁ živyщыz.

Stjhъ: Voshvalztsz prpdbnіi vo slavэ, i3 vozraduюtsz na l0žahъ svoi1hъ.

Velіe čydo nj vasъ zri1tsz, ntcы2 prpdbnіi, i3 ќžasa i3sp0lneno, kakw po pogrebenіi vo mnHga lBta neruši6ma soblюd0šasz blžє1nnaz tэlesA v†ša, sudьbami, i4miže vёstь, vasъ samъ proslavlszй.

Slava, glasъ ѕ7:

I$že prežde temnый, nhnэ že svёtlый gradъ kazanь krasyetsz i3 veseli1tsz, i3mёz vъ sebЁ netlBnnыz m0щi vašz, s™ji čudotv0rcы: i3stočaюtъ bo namъ newskydna i3scэlє1nіz, sъ vёroю prihodsщыmъ kъ racэ moщeй vašihъ. Mh že veselsщesz, m0limъ, i3 teplэ zovemъ: moli1te, s™ji hrtA bGa, spasti1sz namъ, svztyю pamztь vašu počitaющыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Bcde, tы2 є3si2 lozA i4stinnaz:

Troparь:

Pervіi ўči1telіe prežde temnomu, nhnэ že svёtlomu i3 novoprosvэщennomu gradu kazani, pervіi vozvэsti1telіe puti2 spasi1telьnagw, i4stinnіi hrani1telіe ґpclьskihъ predanій, stolpi2 nepokolebi1mіi, blagočestіz ўči1telіe, i3 pravoslavіz nast†vnicы, gyrіe i3 varson0fіe, vLku vsёhъ moli1te, mi1rъ vselennэй darovati, i3 dušamъ našыmъ velію mi1lostь.

Na ќtreni, na BGъ gDь, troparь dvaždы. Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ.

Po №-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ G:

Namъ poslёdnemu r0du kvi1stesz, s™i1telіe, tёlomъ netlёnnіi: i3 pokazaste nadeždu, ćkw i3 no smerti netstypnw dyhomъ nasъ posэщaete. Tёmže i3 pripadaemъ vamъ, prpdbnіi: moli1te nj nasъ vašu pamztь lюbeznw počitaющihъ, da i3zbavimsz t vsёhъ ѕHlъ vašimi moli1tvami. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

E#di1na ўpovanіe naše, є3di1na nadežda, є3di1no pribёžiщe vёruющыmъ prečctomu tvoemY ržctvY, pres™az preblgoslovennaz bGomati, pokrhй i3 soblюdi2, i3 t vsskihъ bёdъ i3zbavi, lюb0vію veličaющihъ tS.

Po v7-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ d7:

BGomъ naučє1nnaz v†ša ўstA monašєskimъ dušamъ sladostь raйskuю i3skapaša, i3 vsBmъ džbrazъ bhste ko spasenію, q di1vnіi ntcы2 naši, gyrіe i3 varson0fіe. Segw2 radi vopіemъ vamъ prilёžnw molsщesz: potщi1tesz na p0moщь našu, i3 ўmoli1te za nы2 sohranьšago vasъ blgodёtelz hrtA bGa. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Svэton0senъ tS svёщnikъ poznahomъ, bcde, bžctvennoe sіsnіe vo ўtr0bэ nosi1la є3si2. Tёmže tS m0limъ, vLčce: svёtomъ tvoi1mъ njzari2 dyšы vsёhъ poю1щihъ tS, da vёroю i3 lюb0vію počitaemъ tS, ćkw voi1stinnu i4stinnuю syщuю bcdu.

Po polmelei sэdalenъ, glasъ ѕ7:

I$že prežde nevёrіemъ pomračennый, nhnэ že vёroю ko hrtY prosvэщennый, preslovyщій gradъ kazanь vami hvalitsz, i3mёz vъ sebЁ m0щi v†ša netlBnnыz, ntcы2 prpdbnіi: i3 sъ vёroю prihodsщыmъ i3stočaete čudesA, i3 podaete newskydnw i3scэlenіe, lюb0vію svztyю vašu pamztь počitaющыmъ. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Vmэsti1liщe čctoe svёta prečctagw, prbr0cы tS premydrw propovёdaša: myčєnicы poklansюtsz, s™i1teli propovёdaюtъ, monasi i3 prostji, bogatіi i3 ўb0zіi, i3 vsskъ v0zrastъ m0lztъ: spasi2, vLčce, dyšы našz.

Taže stepє1nna, ґ ґntіfHnъ d7-gw glasa. Prokjmenъ: ČestnA predъ gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2. Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ, ±že vozdade mi; Vsskoe dыhanіe da hvalitъ gDa. E#đlіe luki2, začalo k7d. Po n7-mъ palmЁ stіhi1ra, glasъ є7:

Ne svoegw2 t0čію smotrssta, no є4že vsBmъ poleznagw, i3 voznenavi1dэsta vssku veщь na grёhъ vlekyщuю, neprel0ženъ i3myщe p0mыslъ blagočestіz, i3 soblю1dše sebE mn0goю krёpostію vъ dobrodёtelehъ. Segw2 radi tvє1rda i3 netlBnna soblюdE bGъ tэlesA v†ša, ntcы2 prpdbnіi: togo2 moli1te spasti1sz namъ, vašu pamztь počitaющыmъ.

KanHnъ bcdы, na ѕ7: i3 s™hhъ kanHna dvA, na }.

KanHnъ s™i1telz gyrіa. Glasъ }.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Ї}lz t rab0tы i3zbavilъ є3si2, gDi, desni1ceю tvoeю deržavnoю: ćkw džnago spaslъ є3si2, nhnэ nasъ spasi2.

Trbce pres™az, pёsnь tebЁ prinesti2, i3 dost0йnыmi pohvalami ўg0dnika tvoego2 s™i1telz, gyrіa, vospёti podaždь mi2: da raduzsz, slavlю tS vo vёki.

Povelёnіemъ samoderžca pervoprest0lьnikъ cRk0vnый gradu novoprosvэщennomu kvlsešisz, i3 ґpclьski nauči1lъ є3si2 vёrovati trbcэ, vo є3di1nomъ suщestvЁ.

Moli1tvennый hramъ vъ domY tvoemъ i3mёz, i3 vъ t0mъ mnogotrydnэ podvizasz, vsenHщnaz sto‰nіz, i3 moli6tvы prinosS vhnu bGu.

BGor0dičenъ: B9іz m™i r0ždšaz є3di1nago t s™hz trbcы, slovesnoe mi2 nedoumёnіe razrэši2, i3 sl0vo mi2 podaždь, i4mže tS proslavlю.

KanHnъ s™i1telz varson0fіa. Glasъ }.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: V0du prošedъ ćkw syšu, i3 є3gĐpetskagw ѕlA i3zbэžavъ, ї}lьtzninъ vopіsše: i3zbavitelю i3 bGu našemu poi1mъ.

I%že preslavnuю pamztь prazdnuющihъ s™i1telz tvoegw2 varson0fіa, sl0vo b9іe є3dinor0dnoe, slovesnuю žertvu prinesti2 kъ tebЁ spod0bi nasъ, i3 ўg0dnika tvoegw2 vёrnw voshvali1ti podaždь namъ.

S™i1telю dž§e našъ varson0fіe, moli1sz hrtY bGu, da po dostosnію vozm0žemъ prinesti2 tebЁ pёnіe vo hvalenіe, i3 hrtA proslavimъ.

Neushpnыmi moli1tvami tvoi1mi, svste, str†stnыz našz nedygi ўvračyй, dušє1vnыz našz bolBzni i3scэli2, i3 pregrэšenій njstavlenіe ў hrtA namъ i3sprosi2.

BGor0dičenъ: Prіidi1te, dBvы i3 matєri, vosp0йte prečctэй b9іi m™ri glasъ gavrіi1la ґrhagGla: raduйsz, njbradovannaz, radoste vsegw2 mjra, i3 radostію tvoeю njbraduй dyšы vsёhъ poю1щihъ tS.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Ўtveržeй sl0vomъ nb7sA, i3 zemlю njsnovavый na vodahъ mn0gihъ, ўtverdi1 mz kъ pёnію slavosl0vіz tvoegw2, gDi.

Ґdama drevnэйša ѓgnca nepor0čnago, b9іzgo sl0va soprisnosyщnago, s™i1telю gyrіe, moli2, da podastъ blagočesti1vomu nar0du našemu zdravіe vo blagodenstvэ, i3 ne soproti1vnыhъ pobёdu.

E#g0že i3zmlada vozlюbi1lъ є3si2, i3 vs‰ tlBnnaz mjra segw2 vъ ničt0že vmэni1lъ є3si2, prehod‰щaz prezrёvъ, da vъ byduщemъ ўtverdi1šisz slaviti gDa.

Blagovёrnыhъ zak0nu nakazyz blagočestіz, nevBrnыz že naučaz poznati vёru blagočesti1vu i3 i4stinnu, i3 pёti sъ nami pri1snw pёsnь, ѓgGlы pэvaemu vъ trbcэ bGu: s™ъ є3si2, gDi.

BGor0dičenъ: Podъ kr0vъ tv0й deržavnый sъ vёroю pribэgaemъ, bcde: pokrhй i3 soblюdi2, gpcžE, moli1tvami tvoi1mi, i3 spasi2 t bёdъ i3 t klevetы2 ѕlhhъ čelovBkъ r†bъ tvoi1hъ, pri1snw poю1щihъ tS.

I$nъ.

Їrm0sъ: Tы2 є3si2 ўtverždenіe pritekaющihъ kъ tebЁ, gDi, tы2 є3si2 svёtъ njmračennыhъ, i3 poetъ tS dyhъ m0й.

Carevыmъ povelёnіemъ pervuю nbi1telь prekrasnu vъ novoprosvэщennomъ gradэ kazani vozdvi1glъ є3si2, i3 vъ t0й mnogotrydnэ podvi1glsz є3si2, i3 mn0gihъ dyšы ko hrtY privelъ є3si2.

Vi1dэhomъ i3 počudi1homsz, pače že strahomъ i3 radostію bhhomъ njderži1mi: cёlы bo i3 nerazruši1mы njbrэt0šasz čestnы6z tvo‰ m0щi, s™i1telю varson0fіe, i3 vsi2 є3dinoglasnw vozopіemъ: slava hrtY bGu.

Čaemagw, є4že vъ byduщemъ vёcэ, naslaždenіz, prepod0bne, dosti1glъ є3si2, i3 nhnэ vo svёtэ s™hz trbcы likyeši, poS so ѓgGlы: svstъ є3si2, gDi.

BGor0dičenъ: Ўblaži1mъ b9ію m™rь bžctvennыmi pёsnьmi: i3dёže bo slavitsz preblagoslovennaz bcda, tamw demwnwmъ strašnoe i3sčeznovenіe, hrtіanwmъ že krёpostь i3 ўtverždenіe.

Kondakъ varson0fіa, glasъ ѕ7:

Vozderžanіemъ tёlo dyhu porab0tivъ, dyšu že ravnoagGlьnu sotvori1lъ є3si2: segw2 radi s™i1telьstva sanomъ početsz, či1stэ čctёйšemu predstoi1ši. Moli2 hrtA bGa, s™i1telю, spasti2 lю1di tvo‰, svste, da vsi2 vopіemъ ti2: raduйsz, dž§e prpdbne varson0fіe, gradu našemu kazani pohvalA i3 ўtverždenіe.

Jkosъ: Pervый d0mu d¦0vnagw sostavitelь, i3 pervый monahwmъ nastavnikъ bhlъ є3si2, pervый trudopol0žnikwmъ džbrazъ i3 ўči1telь bhlъ є3si2, vъ novoprosvэщennomъ gradэ kazani, monahi nastavlsz, i3 mіrsk‡z poučaz, i3 nevBrnыz privodS vo hrt0vu vёru, i3 vsBmъ bhlъ є3si2 samъ džbrazъ i3 ўči1telь nelestenъ. I# slavnomu vo gradэhъ tferi s™i1telь postavlsešisz, ўčS i3 nakazyz puti2 gDnю. Poslэdi1 že manovenіemъ b9іimъ vъ potruždenіe svoE, vo nbi1telь sp7sovu vselsešisz, i3 trudы2 kъ trudHmъ prilagaeši, d0ndeže vёstnikъ sъ nb7sъ sošedъ poemletъ dyšu tvoю2 vo nbi1tєli crtva nbcnagw, i3dёže nhnэ veseli1šisz sъ li1ki s™hhъ. Mh že, lю1dіe tvoi2, vopіemъ ti2: raduйsz, prpdbne dž§e varson0fіe, gradu našemu kazani pohvalA i3 ўtverždenіe.

Sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Vozneshйsz:

T zemli2 vozzvavый vasъ kъ vBčnыmъ nbi1telemъ, soblюdaetъ i3 po smerti tэlesA v†ša, ntcы2 prpdbnіi: vh bo vъ cэlomydrіi i3 čistotЁ žitіE p0žili є3stE, gyrіe bGomydre, i3 varson0fіe predi1vne. Togw2 radi lюb0vію počitaemъ svztyю pamztь vašu, i3 m0limъ: moli1te hrtA bGa spasti1sz namъ.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

E#gdA hoщY predstati predъ licemъ sozdatelz moegw2 vъ denь pravednagw sudA є3gw2, togdA, vLčce, predstani mi2, i3 myki i3zbavi mS vёčnыz, moli1tvu sotvori1vši nj ўpovaющemъ na tS, s™az bcde, da ne sni1du vo ѓdъ, no da spasysz tvoi1mъ zastuplenіemъ.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: I#zъ gorы2 priwsэnennыz, sl0ve, pror0kъ, є3di1nыz bcdы, hotsщa voploti1tisz, bGovi1dnw ўsmotri2, i3 so strahomъ slavosl0vzщe si1lu tvoю2.

Blagъ nravъ i3 poslušanіe kъ tvoemY nastavniku i3mёlъ є3si2, i3 vo svёtэ s™hz trbcы sveselssz, sъ ni1mъ poeši: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Blagoslovenіemъ kraйnzgw s™i1telz, postavlsešisz pastыrь i3 ўči1telь novoprosvэщennomu gradu kazani, i4že prelestію vragA njmračє1nnыz lю1di svёtomъ bGorazymіz prosvэti1lъ є3si2.

Jwva prvdnagw terpёnію podražalъ є3si2, vъ bolёzni sležA, i3 na ndrЁ, tёlomъ druči1mь, i3znemogalъ є3si2, poS tvorcY tvoemY pёnіe neprestannw.

BGor0dičenъ: BGonevёsto i3 bGomati, ploton0sca bezъ bolёzni r0ždši, i3 po ržctvЁ dv7a ćvlьšisz, togo2 moli2, vLčce, da i3zbavimsz bёdъ i3 skorbeй.

I$nъ.

Їrm0sъ: Tы2 moS krёpostь, gDi, tы2 moS i3 si1la, tы2 m0й bGъ, tы2 moE radovanіe, ne njstavlь nёdra dž§a, i3 našu niщetY posэti1vъ. Tёmъ sъ prbr0komъ ґvvakymomъ zovy ti: si1lэ tvoeй slava, člvэkolю1bče.

Patrіarha ґvraama d0blestь vosprіi1mъ, s™i1telю varson0fіe, ѓlčnыz kormS, i3 ž†dnыz napasz, i3 ne i3myщыmъ neskydna trebwvanіz podavaz, duševnыmъ i3 tэlesnыmъ hlёbomъ kormS vs‰ prihodsщыz, i3 vručennoe tebЁ stado.

Myžestvennэ terpS t nevёrnыhъ vъ plёnэ shй, i3 smirenіz radi nrava, vъ kr0tostь preloži1lъ є3si2 nevёrnыhъ: i3 segw2 radi t bGa mzdY vosprіi1mъ, s™i1telю varson0fіe.

Preslavnыmi čudotvorє1nіi t bGa njdarovani bhša, s™ji čudotv0rcы, i3scэlsющe nedygi, i3 tgonsющe demwnы: moli1te i3zbavitisz namъ t bёdъ, vašimi moli1tvami.

BGor0dičenъ: Kъ preblžennэй dv7э i3 bcdэ, q prpdbnіi! Pripadi1te, i3 moli6tvы prostri1te, da ўm0litъ sn7a svoego2 hrtA bGa našego, podati hrtolюbi1vomu nar0du našemu zdravіe, i3 na vragi2 pobёdu.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Mrakъ duši2 moeS razženi2, svэtodavče hrtE b9e, načalor0dnuю tmY i3zgnavъ bezdnы, i3 daruй mi2 svёtъ povelёnій tvoi1hъ, sl0ve, da ќtrenюz slavlю tS.

Ґrhіereй shй, ґrhіereєmъ našыmъ vъ moli1tvahъ spos0bstvuй, da vozm0gutъ gradu kazani, blagočestіz soderži1telю, i3 vsemY hrtіanskomu nar0du i3sprosi1ti ў hrtA mi1ra i3 velіz mi1losti.

Nhnэ, preblaženne gyrіe, dušA tvoS počivaetъ na nb7sёhъ, predstoS prt0lu hrt0vu: čestnы6z že tvo‰ m0щi netlёnіemъ počtenы, daю1tъ i3scэlє1nіz prihodsщыmъ sъ vёroю.

Drevle pomračennый ѕmjevoю prelestію, nhnэ že prosvэщennый hrt0voю blgodatію, gradъ kazanь, vi1dz vъ sebЁ netlBnnы m0щi tvo‰, raduetsz. Mh že, č†da tvo‰ čudesы2 njbogaщaemi veseli1msz, hrtA slavzщe zovemъ: spasi2 nasъ, gDi.

BGor0dičenъ: Bcde vsёhъ cRi1ce, blagočesti1vomu nar0du našemu na vragi2 pobёdu daruй, i3 soproti1vnыhъ sovёtы razori2, i3 t meždous0bnыz brani i3zbavi, i3 klevetnikHvъ čє1lюsti sokruši2, vLčce, i3 t vsёhъ bёdъ moli1tvami tvoi1mi spasi2 nasъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Vskyю mS tri1nulъ є3si2 t licA tvoegw2, svёte nezahodi1mый, i3 pokrhla mS є4stь čuždaz tmA nkasnnago, no njbrati1 mz, i3 kъ svёtu zapovэdeй tvoi1hъ puti6 mo‰ napravi, molю1sz.

M{draz ўčє1nіz vsBmъ pokazalъ є3si2, i3 duševnoe є3stestvo2 či1sto stzžalъ є3si2, preziraz pl0tь, preh0ditъ bo: i3 segw2 radi so ѓgGlы prt0lu vLčnю predstoi1ši s™i1telю, molS hrtA bGa spasti1sz namъ.

Vospэvaющihъ tS i3 pri1snw blažaщihъ, i3 pamztь tvoю2 vёrnw proslavlsющihъ, s™i1telю varson0fіe, njsvzti2 i3 proslavi, i3 t napasteй i3 bёdъ i3zbavi.

Bžctvennыmъ manovenіemъ, dž§e, plotsk0e želanіe tri1nuvъ, i3 poslёdovalъ є3si2 lюb0vію zovyщemu tS hrtY, blženne varson0fіe, s™i1telю vsečestne.

BGor0dičenъ: Pravovёrnw čtyщыz tS lю1di i3 їkHnэ tvoeй s™ёй lюbeznw poklansющыzsz, q b9іz m™i, spasi2, i3 t klevetы2 ѕlhhъ čelovBkъ i3zbavi.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Ćkw v0dы morsk‡z, člvэkolю1bče, volnami žiteйskimi njburevaюsz. Tёmže ćkw їHna, takw vopію1 ti: vozvedi2 t tli2 živ0tъ m0й, blgoutr0bne gDi.

Ўtэšaz skorbsщыz, zastupaz njbi6dimыz, nakormlsz ѓlčuщыz, i3 vs‰ vsBmъ podavaz newskydnw, gyrіe s™i1telю, hrtA bGa moli2 spasti1sz namъ.

B9іimъ smotrenіemъ, i3 s™i1telьskimъ blagoslovenіemъ, i3 carskimъ povelёnіemъ, ruk0ю moeю nedost0йnoю prinosi1moe vašыmъ trudHmъ pohvalenіe, prpdbnіi čudotv0rcы ne tri1nite, no prіimi1te, i3 moli1te hrtA, da i3zbavitъ mS šyіzgw stosnіz.

Tečenіe vosprіS, i3 pytь soverši2, i3 zemlю nepl0dnu moli1tvami tvoi1mi dobropl0dnu pokazA: i3 nj mnЁ prinossщemъ tebЁ pёnіe sіE, s™i1telю, moli2 hrtA, da prinesY i3 ѓzъ pokasnіz pl0dъ, da i3zbavitъ mS vёčnagw mučenіz.

BGor0dičenъ: BGoblažennaz, i3 t ѓgGlъ poklansemaz, i3 t zemnhhъ vsegdA slavosl0vimaz, tvorcA tvoego2 i3 bGa, є3g0že rodilA є3si2, pres™az dv7o, moli2 spasti1sz namъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Moli1tvu prolію2 ko gDu, i3 tomY vozvэщY peč†li mo‰, ćkw ѕHlъ dušA moS i3sp0lnisz, i3 živ0tъ m0й ѓdu pribli1žisz, i3 molю1sz, ćkw їHna: t tli2, b9e, vozvedi1 mz.

Kjimi pohvalami vozm0žemъ tebE pohvali1ti, prepod0bne s™i1telю varson0fіe; po prestavlenіi bo tvoemъ cBlы i3 netlBnnы njbrэt0šasz cэlьbonHsnыz tvo‰ m0щi.

Vs‰ sotv0ršago, i3 vsю2 vselennuю kormsщago sn7a b9іz, i3 ѓgGlьskago cRS prevёčnago, sp7sa hrtA ўmoli2, s™i1telю varson0fіe, da podastъ lю1demъ našыmъ zdravіe, i3 zemnы6z plodы2 ўmn0žitъ, i3 grэhi2 tpystitъ.

I$stinnago vsёhъ pastыrz hrtA, s™i1telю varson0fіe, moli2 so vsёmi njsvzщennыmi li1ki, da spasetъ lю1di, po veli1cэй є3gw2 mi1losti, i3 sohraneni bydemъ t dіavolьskihъ kovarstvъ čtyщіi tS.

BGor0dičenъ: Bžctvennэй tvoeй poklansemsz їkHnэ, bcde, prossщe t tebє2 veli1kіz mi1losti: daruй, vLčce, sogrэšenій njstavlenіe rabHmъ tvoi6mъ, є3di1na blgoslovennaz.

Kondakъ gyrію, glasъ d7:

Čyvstvєnnыz str†sti pobэdi1vъ, čistot0ю ćkw s0lnce vozsіslъ є3si2, či1sto žitіE do koncA sohrani1vъ, i3 t nevёrіz vъ vёru mn0gihъ ko hrtY privelъ є3si2: i3 togw2 radi t bGa netlёnіemъ počtenъ bhlъ є3si2, i3 čudesы2 ўdivlsemь. M0limъ tS, s™i1telю gyrіe, moli1tvami tvoi1mi t bёdъ i3zbavi nasъ, da zovemъ ti2: raduйsz, dž§e predi1vnый, gradu kazani pohvalA i3 ўtverždenіe.

Jkosъ: Pervый sёztelь bhlъ є3si2 duh0vnыhъ dobrodёteleй, i3 pervый pastыrь i3 cRkvi načalьnikъ: pervый ґrhіereй i3 ўči1telь hrtіanskomu zak0nu, vъ novoprosvэщennomъ gradэ kazani, vBrnыz lю1di kormS hlёbomъ ўčenіz blgodatnagw zak0na, napasz pi1vomъ duh0vnыz blgodati: nevBrnыz že ўčS poznati i4stinu, i3 krti1tisz s™hmъ kreщenіemъ, i3 mn0žestvo nar0da t nevёrіz vъ vёru ko hrtY privelъ є3si2, i3 či1stыmъ žitіemъ bGu ўgodi1ti nastavivъ i5hъ. Segw2 radi hrt0sъ s™0mu i3 trudolюbeznomu tvoemY tёlu darovA netlёnіe, i3 darъ čudotvorenіz, prihodsщіi bo sъ vёroю kъ cэlьbonHsnыmъ tvoi6mъ moщє1mъ, prіemlюtъ newsk{dnaz strasteй premэnє1nіz, i3 bolёzneй i3scэlenіe, i3 grэhHvъ proщenіe, tvoi1mi, svste, ko hrtY moli1tvami, da zovemъ ti2: raduйsz, dž§e predi1vnый, gradu kazani pohvalA i3 ўtverždenіe.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: DŽtrocы blagočesti1vіi vъ vavmlHnэ džbrazu zlat0mu ne pokloni1šasz, no posredЁ peщi džgnennыz njrošaemi, pёsnь vospэvahu glag0lющe: prevoznosi1mый ntcє1vъ i3 nasъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Ne t0kmw ќbw tёlo tvoE netlёnіemъ proslavilъ є4stь bGъ, s™i1telю gyrіe, no i3 pogreb†lьnaz vs‰ i3 do nhnэ prebыvaюtъ n0vыhъ krэpčaйše. Mh že si6mъ divsщesz zovemъ: blgoslovenъ bGъ ntcє1vъ našihъ.

P0dvigwvъ tvoi1hъ radi i3 trudHvъ, prpdbne, tёlo tvoE netlёnno pokazA bGъ: gr0bu bo i3 ri1zamъ vmёstw tlёnіz krёpostь darovA. Blgoslovenъ bGъ ntcє1vъ našihъ.

Ne є3di1no ќbw tёlo tvoE s™i1telю, tlёnію bhstь nepričastno, no i3 pogrebšihsz sъ vёroю vo є3di1noй grobni1cэ sъ tob0ю, moli1tvami tvoi1mi dvY monahwvъ netlёnіemъ njdari2 bGъ, є3myže zovemъ: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e ntcє1vъ našihъ.

BGor0dičenъ: Q vsepёtaz i3 vsenepor0čnaz vLčce, moli2 sn7a tvoego2 hrtA bGa našego, da i3zbavitъ nasъ vёčnagw mučenіz, da poemъ: blgoslovenъ bGъ ntcє1vъ našihъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Vъ načalэ zemlю2 njsnovavый, i3 nb7sA sl0vomъ ўtverdi1vый, blgoslovenъ є3si2 vo vёki, gDi b9e ntє1cъ našihъ.

Vsёhъ blagi1hъ džbrazъ bhlъ є3si2, kъ vhšnemu žitію2 vedyщь smirenіemъ i3 kr0tostію. Tёmže i3 hrt0sъ pastыrz tS lю1demъ svoi6mъ ўstrosetъ, poю1щыmъ: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Ne prestaй, varson0fіe, molssz nj duh0vnыhъ tvoi1hъ čadэhъ, i5hže duh0vnыmъ ўčenіemъ porodi1lъ є3si2, da poemъ: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

I%že tvoю2 preslavnuю pamztь prazdnuющыmъ, s™i1telю varson0fіe, moli2 i3zbavitisz vsBmъ t razli1čnыhъ bёdъ i3 napasteй, da vsi2 zovemъ: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: Vopl0щsz t prečctыhъ tvoi1hъ ložesnъ b9іe sl0vo, dv7o prečctaz, vsёhъ kъ bGorazymію nastavi, da poemъ є3mY: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Pokrыvazй vodami prevhsprєnnzz svo‰, polagazй m0rю predёlъ pes0kъ, i3 soderžaй vs‰, tS poetъ s0lnce, tS slavitъ lunA, tebЁ prin0sitъ pёsnь vsS tvarь, ćkw sodёtelю vsёhъ vo vёki.

Prečestnaz raka, i3dёže položeno2 čestn0e tёlo tvoE, s™i1telю gyrіe, mĐra blagouhanna preisp0lnena bhstь, i5že sъ vёroю mažuщіisz newsk{dna i3scэlє1nіz prіemlюtъ, zovyщe: da blagoslovi1tъ vsS tvarь gDa, i3 prevozn0sitъ є3go2 vo vёki.

Novoprosvэщennomu gradu kazani pervoprest0lьnikъ posыlaešisz, i3 mn0žestvo nevёrnыhъ kъ tvoemY vLcэ hrtY privelъ є3si2, poю1щihъ є3mY: blagoslovi1te, p0йte, i3 prevoznosi1te gDa vo vёki.

Pastыrskій žezlъ prіemъ, s™i1telю, nHvыmъ lю1demъ ўči1telь bhlъ є3si2, preslavne gyrіe, i3 mnHgi lю1di ґgarznska kzhka s™hmъ kreщenіemъ njbnovi1lъ є3si2, da vsi2 sъ tob0ю zovemъ: blagoslovi1te, p0йte, i3 prevoznosi1te gDa vo vёki.

BGor0dičenъ: BGoizbrannaz, є3di1na vsenepor0čnaz, prečctaz bGonevёsto i3 bGomati, prіimi2 molьbы6 vёroю ўpovaющihъ na tS, i3 sotvori2 molenіe ko s™ёй trbcэ, i3zbavitisz namъ t vsёhъ bёdъ, tS slavzщыmъ i3 prevoznossщыmъ gDa vo vёki.

I$nъ.

Їrm0sъ: Na gorЁ s™ёй proslavlьšasz, i3 vъ kupinЁ ngnemъ prisnodv7ы mwmseovi taйnu ćvlьšago, gDa p0йte, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Lюbomydrstva duševnagw ne prem0že tэlesnaz tvoS bolёznь dž§e: nj bz7э bo revnostь vosprіi1mъ, vъ ničt0že vmэnseši mimohodsщuю sk0rbь, togw2 radi vёčnыz bolёzni i3zbёglъ є3si2.

BolЁ ќbw bolёznію bolёznennэ, da mimotečeši syetnыhъ bolёzneй, i3 nhnэ na nb7sёhъ so ѓgGlьskimi li1ki predstoi1ši s™ёй trbcэ, zovhй: vs‰ dэlA gDnz gDa p0йte, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Ćkw bo i3n0ю pi1щeю pitazsz, ѕёlьnыmъ poщenіemъ i3 vsen0щnыmъ stosnіemъ i3znursz pl0tь tvoю2, poS neprestannw: vsS dэlA gDnz gDa p0йte, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

BGor0dičenъ: Prečctaz bcde, prіimi2 nedost0йnuю moli1tvu moю2, i3 sohrani1 mz t klevetы2 ѕlhhъ čelovёkwvъ, i3 t naprasnыz smerti, i3 daruй mnЁ prežde koncA pokasnіe.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Snёdію dreva, r0du pribhvšaz smertь, krt0mъ ўprazdni1sz dnesь: i4bo pramaternzz vser0dnaz klstva razruši1sz, prozzbenіemъ čctыz bGomatere: ю4že vs‰ si6lы nebє1snыz veličaюtъ.

Prіslъ є3si2 t hrtA bžctvennoe є3gw2 darovanіe: t mn0gihъ bo lёtъ sokrovє1nы čestnы6z tvo‰ m0щi, vъ tri1desztь že vtor0e lёto njbrэt0šasz nevredi6mы niči1mže, i3scэlє1nіz razli6čna podavaющz.

Pamztь njbrёtenіz čestnhhъ moщeй tvoi1hъ nastA namъ svёtlo prazdnestvo, prečydnый s™i1telю hrt0vъ prehvalьne gyrіe, vъ nю1že čudesъ blagodatь prіslъ є3si2 t vsёhъ cRS hrtA bGa. Tёmže zovemъ: i3zbavi nasъ t vragHvъ našihъ.

Blagodarstvєnnыz pBsni prinesemъ hrtY bGu našemu, takovago namъ s™i1telz darovavšemu, cRkvi svoeй prečestn0e ўdobrenіe, i3 gradu kazani veli1koe ўtverždenіe.

BGor0dičenъ: Ўmiri2 mjrъ, hrtE, molьbami čctыz bGootrokovi1cы, i3 nizloži2 vr†žіz si6lы, i3 tišinY neizglag0lannu ўstr0й, i3 vo vёki sohrani2.

I$nъ.

Їrm0sъ: Prozvlennoe na gorЁ zakonopol0žniku vo ngni2 i3 kupinЁ, roždestvo2 prisnodv7ы, vъ naše vёrnыhъ spasenіe, pёsnьmi nem0lčnыmi veličaemъ.

Prazdnuющыmъ svёtlw pamztь njbrёtenіz čestnhhъ moщeй tvoi1hъ lю1demъ našыmъ mi1rъ i3sprosi2, i3 ўsHbnыz br†ni ўkroti2, i3 i3zbavi nasъ t nahoždenіz poganыhъ, i3 klevetnikHvъ čє1lюsti sokruši2.

Svob0denъ tv0й ќmъ t strasteй soblю1dъ, i3 sosydъ njsvzщenъ d¦u pres™0mu bhlъ є3si2, i3 hrtA prіi1mъ vъ serdcы tvoemъ, i3 čudotv0recъ kvi1lsz є3si2 progonsz demwnы. Segw2 radi m0limъ tS, i3zbavitisz namъ t sэteй i4hъ, tvoi1mi, svste, moli1tvami.

CRю2 si1lъ vhšnihъ, hrtE, krёpostію desni1cы tvoeS pokori2 vragi2 nečesti6vыz, i3 lю1di tvo‰ spasi2, i3 zemnы6z plodы2 ўmn0ži.

BGor0dičenъ: Na molenіe moE ўmiloserdisz, i3 radostь mi2 vъ mёstw pečali daruй, vLčce, i3 t klevetы2 ѕlhhъ čelovBkъ i3zbavi mS, da poю1 ti: raduйsz njbradovannaz, sъ tob0ю gDь.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: Posэti1lъ nы2:

E#gdA ќbw čestnы6z vašz i3 s™ы6z m0щi netlBnnы njbrэt0šasz, togdA blagouhanіe t grobHvъ vašihъ i3znošašesz, i3scэlsющee nedygi, i3 tgonsющee dyhi luk†vыz. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Voznesi2, bcde, r0gъ cRkvi, i3 nar0du našemu podaždь na vragi2 njdolёnіe i3 krёpostь, i3 cRkovь, čctaz, ўtverdi2, i3 lю1di tvo‰ pomi1luй, da tS vsskъ kzhkъ hrtіanskій veličaetъ.

Na hvali1tehъ stіhi6rы na d7, glasъ v7.

Pod0benъ: E#gdA t dreva:

Tob0ю njsvzti1lъ є4stь gDь, s™i1telю gyrіe, gradъ veli1kій nevёrіemъ pogružennый, tob0ю nastavi nevBrnыz lю1di poznati vёru i4stinnu. Tob0ю že prived0šasz ko hrtY mn0žestvo nevёrnыhъ. I# neimyщыmъ newskydnoe podavanіe, ѓlčuщыmъ kormi1telь i3 pitatelь, i3 vъ bэdahъ pom0щnikъ, i3 vsBmъ kъ tebЁ pribэgaющыmъ bogatnoe priwbrёtenіe, gyrіe prpdbne.

Tob0ю, prpdbne s™i1telю varson0fіe, pervaz i3 veli1kaz nbi1telь sp7sova s™agw prewbraženіz, vъ novoprosvэщennomъ gradэ kazani sostavisz. I# tob0ю ćkw drevesA dobroplHdna, i3 ćkw sadъ prisnocvэtyщій, i3 ćkw pl0dъ krasenъ mn0žestvo monahwvъ tvoemY vLcэ hrtY prines0šasz: tob0ю že mn0žestvo vёrnыhъ, monašєskaz natrižnє1nіz i3 trudы2 vozlюbi1ša, i3 mn0žestvo nevёrnыhъ t tmы2 voznik0ša, i3 kъ svёtu hrtY bGu pritek0ša, i3 ўčenіemъ tvoi1mъ mn0zi spas0šasz.

Vы2 ќbw vъ mjrэ semъ naši nač†lьnicы i3 nast†vnicы, i3 ўči1teli ko spasenію namъ kvi1stesz: džvъ ќbw načalьnый pastыrь, i3 s™i1telь gradu kazani bhlъ є4stь, džvъ že džbщemu žitію2 sostavitelь, i3 monahwmъ ўči1telь i3 pastыrь bhstь: kypnw že ўčaщe i3 nakazyющe b9іz lю1di puti2 vvodsщu vъ crtvo nbcnoe, vkypэ že i3 vo є3di1nъ časъ njbrэt0šasz s™ы6z vaši m0щi netlBnnы, i3 čudesъ darъ prіsli є3stE t bGa, i3scэlenіe podavaete newskydnw prihodsщыmъ kъ vamъ sъ vёroю.

Po dostosnію ќbw ne m0žemъ vasъ pohvali1ti, ntcы2 prpdbnіi: i3 po smerti ќbw, ne ćkw vo snЁ, no na ćvэ stražduщemu t bэsHvъ kvlsetesz, i3 mn0žestvo duhHvъ ѕlhhъ t njburevaemagw tg0nite, i3 glag0lati podaete, t bэsHvъ ljzhku trёzaemomu. Moli1te hrtA, prpdbnіi s™i1telіe, i3 nj nasъ či1stw čtyщihъ svztyю vašu pamztь, da spasetъ dyšы našz.

Slava, glasъ }. Samoglasenъ:

Ćkw ѕvёzdы presvBtlыz vo stranahъ vost0ka kvi1stesz: poneže t ю4nosti svoeS plotsk†z mudrov†nіz prewbi1dэste vs‰: vperi1vše že ќmъ vašъ kъ želaemomu hrtY bGu, i3 skončaste tečenіe d0broe post0mъ, i3 moli1tvoю, i3 mi1lostыneю i3 bdёnіemъ, i3 čistot0ю tэlesnoю. I# tverzesz vamъ crtvo nbcnoe, i3 vi1dite, ±že vi1dztъ ѓgGli, i3 vozdasnіe trudHvъ prіemlete, bGъ bo vёstь proslavlsti svo‰ ўg0dniki, i3 podavati vэncы2 netlBnnыz. Mh že m0limъ vasъ: moli1te, s™ji čudotv0rcы i3 nj nasъ neprestannw hrtA bGa, spasti1sz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ.

Slavosl0vіe veli1koe, i3 tpystъ.

Na lіturgji: Blžє1nna t kanHna s™hhъ. Pёsnь G, i3 ѕ7 na }.

Prokjmenъ, glasъ z7:

ČestnA predъ gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ, ±že vozdade mi;

Ґpclъ kъ є3vreєmъ, začalo tlє.

Ґllilyіa, glasъ v7.

Stjhъ: Svzщennicы tvoi2 njblekytsz vъ pravdu, i3 prpdbnіi tvoi2 vozraduюtsz.

E#đlіe matfea, začalo №i.

Pričastenъ: Raduйtesz pravednіi nj gDэ:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.