NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Їannuarіa k7є

Prazdnovanіe pres™ёй bcdэ, vъ čestь їkHnы є3S naricaemыz ўtoli2 mo‰ pєčali.

Na vsen0щnomъ bdёnіi, Na GDi vozzvahъ: stіhi6rы, glasъ v7.

VsBmъ skorbsщыmъ radoste, i3 njbi6dimыmъ predstatelьnice, i3 ѓlčuщыmъ pitatelьnice, str†nnыmъ ўtэšenіe, i3 njburevaєmыmъ pristaniщe, bolsщыmъ posэti1telьnice, njѕl0blєnnыmъ pokr0vъ i3 zastuplenіe, i3 žezlъ slэpы6mъ, m™i bGa vhšnzgw, tы2 є3si2 prečctaz: potщi1sz, m0limsz, sp7sti1sz rabHmъ tvoi6mъ.

I$no pribёžiщe, čctaz, čelovёcы kъ tvorcY i3 vLcэ ne stzžahomъ mы2, razvэ tebE, bGonevёsto. Ne tverži nasъ t tvoegw2 zastuplenіz, nižE posrami2 lюb0vію pribэgaющihъ kъ pokr0vu tvoemY, m™i bGa vhšnzgw, potщi1sz, pokaži2 tvoeS mlcti bogatstvo, i3 nhnэ t strasteй nasъ sp7si2.

Strahъ mnogoobraznыhъ i3skušenій, i3 nedyžnыhъ byrz nhnэ mS njburevaюtъ, i3 glubinA potoplsetъ mS tčaznіz: zimA pregrэšenій moi1hъ lю1tэ mS smuщaetъ: predvari2 i3 i3zbavi mS njburevaema, є3di1na vBrnыmъ tišino2: i3 kъ pristaniщu vhšnzgw b9estvennagw zvanіz vozvedi2.

Slava, i3 nhnэ:

Q veli1kagw tainstva! Vi1dz čudesA, propovёdaю b9estvo2: є3mmanyilъ ќbw є3stestvA dvє1ri tverze, ćkw člvэkolю1becъ: dv7stva že zatv0rы ne razverze, ćkw bGъ: no takw i3zъ ložesnъ pr0йde, ćkože slyhomъ vni1de: takw rodi1sz, ćkože i3 začatsz. Bezstrastnw vni1de, i3 neizrečennw i3zhde, po glag0lющemu prbr0ku: tA dverь zatvorena bydetъ, i3 nikt0že pr0йdetъ skvozЁ є3S, t0kmw є3di1nъ gDь, bGъ ї}levъ, i3mёzй velію mlctь.

Vh0dъ. Prokjmenъ dnE, i3 čtє1nіz tri2.

BыtіS čtenіe. (GlavA k7i.)

I#zhde їakwvъ t studencA klstvennagw i3 i4de vъ harranь. I# njbrёte mёsto, i3 spA tamw: zaйde bo s0lnce, i3 vzstъ t kamenіz mёsta togw2, i3 položi2 vozglavіe sebЁ, i3 spA na mёstэ džnomъ, i3 s0nъ vi1dэ: i3 sE lёstvica ўtverždena na zemli2, є3sže glavA doszzaše do nb7sъ, i3 ѓgGli b9іi voshoždahu i3 nizhoždahu po neй: gDь že ўtverždašesz na neй, i3 rečE: ѓzъ bGъ ґvraamovъ ntcA tvoegw2, i3 bGъ їsaakovъ, ne b0йsz: zemlS i3dёže tы2 spi1ši na neй, tebЁ damъ ю5, i3 sёmeni tvoemY. I# bydetъ sёmz tvoE ćkw pes0kъ zemnhй, i3 rasprostrani1tsz na m0re, i3 ljvu, i3 sёverъ, i3 na vost0ki: i3 vozblagoslovstsz nj tebЁ vs‰ kolBna zєmnaz, i3 nj sёmeni tvoemъ. I# sE ѓzъ sъ tob0ю sohranszй tS na vsskomъ puti2, ѓmože ѓщe p0йdeši, i3 vozvraщy tz vъ zemlю sію2: ćkw ne i4mamъ tebE njstaviti, d0ndeže sotvori1ti mi2 vs‰, є3li6ka glag0lahъ tebЁ. I# vostA їakwvъ t snA svoegw2, i3 rečE: ćkw є4stь gDь na mёstэ semъ, ѓzъ že ne vёdэhъ. I# ўbossz, i3 rečE: ćkw strašno mёsto sіE! Nёstь sіE, no d0mъ b9ій, i3 sі‰ vratA nbcnaz.

Prbr0čestva їezekjileva čtenіe. (Glavы6 m7g, m7d.)

Takw glag0letъ gDь: bydetъ t dnE nsmagw, i3 pr0čee: sotvorstъ їerei na nltari2 vsesožženіz vašegw, i3 ±že sp7senіz vašegw: i3 prіimY vы2, glag0letъ ґdwnaJ gDь. I# njbrati1 mz na pytь vratъ s™hhъ vnёšnihъ, zrsщihъ na vost0ki, i3 sі‰ bshu zatvorє1na. I# rečE gDь ko mnЁ: vratA sі‰ zatvorє1na bydutъ, i3 ne tverzutsz: i3 nikt0že pr0йdetъ skvozЁ i4hъ, ćkw gDь bGъ ї}levъ pr0йdetъ i4mi, i3 bydutъ zatvorє1na. Ćkw i3gymenъ ssdetъ vъ ni1hъ snёsti hlёbъ. Po puti2 є3lamskihъ vratъ vni1detъ, i3 po puti2 є3gw2 i3zhdetъ. I# vvede mz po puti2 vratъ s™hhъ, syщihъ kъ sёveru, prsmw hramu: i3 vi1dэhъ, i3 sE i3sp0lnь slavы hramъ gDnь.

Pri1tčeй čtenіe. (GlavA f7.)

Premydrostь sozdA sebЁ d0mъ, i3 ўtverdi2 stolpHvъ sedmь. ZaklA svo‰ žertvєnnaz, i3 rastvori2 vъ čaši svoeй vіno2, i3 ўgot0va svoю2 trapezu. PoslA svo‰ rabы6 sozыvaющi sъ vыs0kimъ propovёdanіemъ na čašu, glag0lющi: I$že є4stь bezymenъ, da ўkloni1tsz ko mnЁ, i3 trebuющыmъ ўmA rečE: prіidi1te, kdi1te m0й hlёbъ, i3 pjйte vіno2, є4že rastvori1hъ vamъ. NJstavite bezymіe, i3 ži1vi bydete: i3 vzыщi1te razuma, da poživetE, i3 i3spravite razumъ vъ vёdэnіi. Nakazyzй ѕlы6z, prіi1metъ sebЁ bezčestіe: njbličazй že nečesti1vago, njpor0čitъ sebE: njbličenіe bo nečesti1vomu r†nы є3mY. Ne njbličaй ѕlhhъ, da ne voznenavi1dztъ tebE. NJbličaй premydra, i3 vozlю1bitъ tS. Daždь premydromu vinY, i3 premydršій bydetъ: skazyй prvdnomu, i3 priloži1tъ prіimati. Načalo premydrosti strahъ gDenь: i3 sovёtъ s™hhъ razumъ. Razumёti bo zak0nъ, p0mыsla є4stь blgagw: si1mъ bo džbrazomъ mn0goe poživeši vremz, i3 priložatsz tebЁ lBta životA.

Na lіtji stіhi6rы, glasъ v7.

Zlataz kadi1lьnice, ryčko i3 žezle, i3 svэti1lьniče svэtozarnый, svi1tče b9estvennый, vъ nemže perstomъ b9іimъ napisasz sl0vo, sp7si2 nasъ tebE veličaющihъ.

Daruй namъ p0moщь, bcde, na tS nadёющыmsz, vBrnыmъ pribёžiщe: i3zbavi t bёdъ rabы6 tvo‰, dv7o, na ts bo po bz7э ўpovanіe vozlagaemъ.

VLčce, m™i i3zbavitelz, prіimi2 molenіe rabHvъ tvoi1hъ, ѓщe i3 nedost0йnэ molsщihsz tebЁ: da m0lišisz za nh kъ r0ždšemusz i3zъ tebE, vLčce mjra, i3 bydi namъ i3zbavitelьnica.

Slava, i3 nhnэ, glasъ }.

TS m0limъ predstatelьnicu našu, prečctaz bcde, njderži1mi pečalьmi, ne njstavi do koncA pogi1bnuti rabHmъ tvoi6mъ: no ўskori2 i3z8sti nasъ t nastosщіz sk0rbi i3 pečali. Q pres™az dv7o čctaz, th bo є3si2 namъ p0moщь i3 stэnA newbori1maz.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ d7:

Nastavnicu tS zablyždšihъ, i3 pristaniщe sp7si1telьno vъ puči1nэ, vLčce, i3 vъ byri, vo i3skušenіi že i3 pečalehъ hrt0sъ tS vsBmъ pokazA, sn7ъ tv0й i3 bGъ, vёrnw prihodsщыmъ kъ tebЁ. E#g0že moli2, t ѕlhhъ bёdъ i3zbavitisz vёdzщыmъ tS, bcde, voi1stinnu nastavnicu.

Stjhъ: PomznY i4mz tvoE vo vsskomъ r0dэ i3 r0dэ.

Tlёnіe potrebi1la є3si2, vsepёtaz, i3 bolёznь drevnюю vsю2 ržctv0mъ tvoi1mъ, živ0tъ mjru r0ždši, smertь razruši1všій: bwlёzni že, ćkw blgaz, i3scэlseši vёrnw tv0й čudesnый džbrazъ počitaющihъ, i3 lюb0vію klanzющihsz, i3 čtyщihъ tS čctuю nastavnicu.

Stjhъ: Slhši, dщi2, i3 vi1ždь, i3 prikloni2 ќho tvoE.

Ćkw i3st0čnika tS životA, vsepёtaz, vёduщe, i3 ćkw čudesъ i3 cэlebъ podatelьnicu, strasteй duševnыhъ že i3 tэlesnыhъ sk0roe potreblenіe, mlcti i3 щedrHtъ neisčerpaemoe m0re, tebЁ pripadaemъ vsi2, prossщe t sk0rbi razrэšenіz, i3 byduщihъ mučenій i3zbavlenіz.

Slava, i3 nhnэ, glasъ }:

Raduйsz blgoslovennaz bcde, preči1staz m™i hrt0va: raduйsz, vёrnыhъ nadeždo. Raduйsz, mjra njčiщenіe: raduйsz, vsskіz sk0rbi i3zbavlsющaz rabы2 tvo‰. Raduйsz, čelovёkwmъ ўtэšenіe živon0snoe: raduйsz, zastuplenіe prizыvaющihъ tS, bGoblgodatnaz. Raduйsz, b9іe prebыvanіe i3 gorA s™az.

Troparь, glasъ є7:

Ўtoli2 bwlёzni mnogovozdыhaющіz duši2 moeS, ўtoli1všaz vssku slezY t licA zemli2: th bo čelovёkwmъ bwlёzni tg0niši, i3 grёšnыhъ skHrbi razrušaeši: tebe bo vsi2 stzžahomъ nadeždu i3 ўtverždenіe, pres™az m™i dv7o.

Po №-й kafjsmэ sэdalenъ, glasъ є7:

Prečctaz dv7o bcde, pomi1luй nasъ pribэgaющihъ sъ vёroю kъ tebЁ mlcrdoй, i3 prossщihъ teplagw zastuplenіz tvoegw2: m0žeši bo, ćkw blgaz, vsёhъ sp7sti2, i3 ćkw m™i bGa vhšnzgw, m™rnimi tvoi1mi mltvami vsegdA i3zbavlseši čtyщihъ tS t vsёhъ bёdъ i3 skorbeй, blgoslovennaz.

Slava, i3 nhnэ, t0йže.

Po v7-й kafjsmэ sэdalenъ, glasъ №.

Pravovёrnw čtyщыz tS, i3 kъ tebЁ pribэgaющыz, i3 їkHnэ tvoeй s™ёй lюbeznw poklansющыzsz, q b9іz m™i! Sp7si2, i3 ne daždь vъ rashiщenіe supostatwmъ, nižE da naйdutъ na nы2 vs‰ ѕl†z, ±že grэhi2 našz ўgot0vaša namъ: nižE bezzakHnіz n†ša da prevzhdutъ na glavы6 našz: no da tvo‰ m™rnzz kъ bGu prewdolёetъ za nы2 bGoprіstnaz mltva.

Slava, i3 nhnэ, t0йže. Veličanіe.

Pal0mъ: Velій gDь i3 hvalenъ ѕэlw2:

Po polmelei sэdalenъ, glasъ №.

Prečctaz tvoS їkHna, bcde dv7o, vračevstvo2 vsemY mjru d¦0vnoe: kъ neй že pribэgaющe, lobыzaemъ i3 počitaemъ, i3 poklansemsz, i3scэlenій blgodatь počerpaющe t neS, i3 ned{gъ tэlesnыhъ, i3 duševnыhъ strasteй, tvoi1mi mltvami svoboždaющesz.

Slava, i3 nhnэ, t0йže.

Stepє1nna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa.

Prokjmenъ: PomznY i4mz tvoE:

Stjhъ: Slhši, dщi2: E#đlіe t luki2, začalo d7.

Po n7-mъ palmЁ stіhi1ra, glasъ ѕ7:

Ne i4mamы i3nhz p0moщi, ne i4mamы i3nhz nadeždы, razvэ tebE prečctaz dv7o, tы2 namъ pomozi2, na tebE nadёemsz, i3 tob0ю hvalimsz: tvoi1 bo є3smы2 rabi2, da ne postыdi1msz.

KanHnъ. Glasъ v7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Vo glubinЁ postlA i3nogdA farawni1tskoe vsev0instvo prewružennaz si1la: vopl0щšeesz že sl0vo vseѕl0bnый grёhъ potrebi1lo є4stь, preproslavlennый gDь: slavnw bo proslavisz.

Ćže vsBmъ ўd0bь posl{šnaz vъ sk0rbi, i3 vъ pečali pomogaющaz, bcde blgaz, blgodatь podaždь pёti tS derzaющыmъ, vLčce, skorbsщihъ radoste.

Mnogobogatnuю blgodatь stzžavši, vLčce, derznovennoю tvoeю mltvoю preslavnw i3zmi1 mz t napasteй, ўb0gago rabA tvoego2, skorbsщihъ radoste.

T vr†gъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ i3zbavi, m0limsz, kъ tebЁ pribэgaющihъ, bcde, i3 razori2 vsskъ sovёtъ borю1щihъ nasъ.

Timi2 ponošenіe čelovёčeskoe, i3 klevetы6 navBtnikъ t menE, bcde, molю1 tz: da ўserdnw slavlю gDa, є3g0že pitala є3si2.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Ўtverdi2 nasъ vъ tebЁ, gDi, drevomъ ўmerщvleй grёhъ, i3 strahъ tv0й vsadi2 vъ serdcA nasъ poю1щihъ tS.

VragHvъ navёtы razori2 syєtnыz, vsepёtaz bcde, i3 ne njskudёй mltvami tvoi1mi, snabdsщi nasъ voshvalsющihъ tS.

Pri1zri, čctaz, mlctivnыmъ tvoi1mъ džkomъ, i3 i3zbavi mS vsskagw navёta vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ vragHvъ, njslэpi1vši zBnicы nčesъ i4hъ.

Ѕl0e napadenіe vragHvъ, ćkw džgnь palsщee, i4щuщihъ vsegdA pogubi1ti nasъ, dv7o, ros0ю mltvъ tvoi1hъ ўgasi2.

Neugasi1maz lampado, zarS prisnosіstelьnaz, n0щію mS skorbeй njderži1ma prosvэti2 mltvami tvoi1mi, r0ždšaz slnce slavы hrtA.

Kondakъ, glasъ ѕ7:

Predstatelьstvo hrtіanъ neposthdnoe, hodataйstvo ko tvorcY neprel0žnoe, ne prezri grёšnыhъ molenій glasы, no predvari2, ćkw blgaz, na p0moщь nasъ, vёrnw zovyщihъ ti2: ўskori2 na mltvu i3 potщi1sz na ўmolenіe, predstatelьstvuющi pri1snw, bcde, čtyщihъ tS.

Sэdalenъ, glasъ v7.

Molenіe teploe i3 stэnA newbori1maz, mlcti i3st0čniče, mjrovi pribёžiщe, prilёžnw vopіemъ ti2: bcde vLčce, predvari2 i3 t bёdъ i3zbavi nasъ, є3di1na vsk0rэ predstatelьstvuющaz.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ, gDi, glasъ tv0й, є3g0že reklъ є3si2, glasъ vopію1щagw vъ pusthni, ćkw vozgremёlъ є3si2 nad8 vodami mn0gimi, tvoemY svidёtelьstvuzй sn7u, vesь bhvъ sošedšagw d¦a, vozopi2: tы2 є3si2 hrt0sъ, b9іz mydrostь i3 si1la.

Mltvu neushpnu, zastuplenіe tverdo m0limъ: ўmlcrdisz i3 vi1ždь našu nesterpi1muю pečalь, bwlёzni, skHrbi, str†sti: i3 blgopremёnnw posэti2, m™i b9іz, radostь sk0ruю podaю1щi.

Ne nepričastni є3smы2, vLčce, tvoegw2 zastuplenіz vъ sk0rbehъ: tёmže i3 nhnэ namъ pomozi2 vsk0rэ, lю1tэ njburevaєmыmъ ryku prostiraющi, čctaz. Bydi mlctiva bolёznєmъ našыmъ, m™i b9іz, radostь sk0ruю podaю1щi.

Ne ўpovaša, vLčce, na tS bezzak0nnuющіi, no ўpovaša na ljzhkъ čelovёčь, pri1snw zavi1stnw i3zlіsvšійsz, nepravednw prolіsti kr0vь i4skrennzgw, rыkaющe: th že, čctaz, čє1lюsti i4hъ sokruši2.

Smiri2, vLčce, vragHvъ voznesennuю vhю velerёčuющihъ, sovёtы i3 ѕlonr†vіz, i3 serdcA poučaющazsz ѕlы6mъ, na mS po vs‰ dni6: krёpostь že i3 pobёdu podaždь prizыvaющыmъ tS, m™i b9іz, radostь sk0ruю podaю1щi.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ќglь i3saіi prozvleйsz, slnce i3z8 dv7stvennыz ўtr0bы vozsіS vo tьmЁ zablyždšыmъ, bGorazymіz prosvэщenіe daruz.

Mltvennice nel0žnaz, ўpovanіe hrtіanъ, njbradovannaz, prіimi2 molьbы6 t nasъ, prilёžnw prizыvaющihъ i3 molsщihsz tebЁ.

I#st0čnikъ tS ži1zni syщій, čctaz, bezsmertіz i3stočaющій v0dы, zemnor0dnіi poznavše ўblžaemъ.

Vowruži1sz na nы2 lukavnw vragъ, ljzhkomъ ćkože mečemъ pogubi1ti hotS: no tvoeю, bGorodi1telьnice, krёpostію predvari2.

Puči1nu, čctaz, zastuplenій kto2 i3zočtetъ si1lы tvoeS; tёmže nasъ syщihъ vъ nyždэ sk0rw predvari2.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Vъ bezdnэ grэh0vnэй valszsz, neizslёdnuю mlcrdіz tvoegw2 prizыvaю bezdnu: t tli2 b9e mS vozvedi2.

Cэlomydrіz syщi hodataica, prizыvaющыmъ tS nhnэ kvi1sz, i3 t vsskihъ i3zbavi napasteй i3 bёdъ, bGonevёsto.

ЅlodBйstva vr†žіz razori2, i3 klevetы2 nepravєdnыz ўstavi, blgoslovennaz prečctaz, i3zbavlsющi nepovi6nnыz t sk0rbi.

Lю1tыmi grэhi2 njkruženi, i3 napastnыmi bэdami potoplsemi, pod8 b9estvennый pokr0vъ tv0й pribэgaemъ, m™i hrtA bGa.

Neiskusomyžnw r0ždši gDa, kvi1sz po bžctvЁ paki dv7stvuющi. Q preslavnagw čudesE, vъ tebЁ sodёlannagw, bGonevёsto!

Kondakъ, glasъ ѕ7:

Ne vvёri mS čelovёčeskomu predstatelьstvu, pres™az vLčce, no prіimi2 molenіe rabA tvoegw2: sk0rbь bo njbderži1tъ mS, terpёti ne mogY demwnskagw strэlsnіz, pokr0va ne i4mamъ, nižE gdЁ pribёgnu nkasnnый vsegdA pobэždaemь, i3 ўtэšenіz ne i4mamъ, razvэ tebE, vLčce mjra, ўpovanіe i3 predstatelьstvo vёrnыhъ: ne prezri molenіe moE, polezno sotvori2.

Jkosъ: Prostri2 dl†ni svoi2, i4miže vsёhъ vLku ćkw mLnca prіsla є3si2, ne njstavi nasъ vsegdA nadёющihsz na tS. B0drennoю tvoeю mltvoю, i3 neisčetnoю blgostію ўщedri nasъ, i3 podaždь dušamъ našыmъ mlcrdіe svoE vъ vёki i3stočaющi: tebe bo i4mamы grёšnіi zastypnicu, t nahodsщihъ na nы2 bёdъ i3 ѕHlъ: no ćkw i3myщaz mlcrdіz щedrHtы, ўskori2 na mltvu i3 potщi1sz na ўmolenіe, zastupaющi pri1snw, bcde, čtyщihъ tS.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Da preslavnoe ržctvo2 tvoE hrtE, є4že t dv7ы, prowbrazi1ši ćvэ, newpali1mы vъ peщi2 džtroki sohrani1lъ є3si2, pёsnьmi poю1щыz tebЁ: ntcє1vъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Q blgoutr0bіz tvoegw2, dv7o čctaz! Rэši1ši bo bezmBrnыz peč†li i3 nap†sti, prizыvaющыmъ vъ nyždэ i3 njbstosnіi. Tёmže i3 nhnэ pomozi2, blgoslovennaz, tS voshvalsющыmъ.

Pokaži2 sk0roe tvoE zastuplenіe, pokaži2, ćkw m0žeši ćkw m™i bGa: prizыvaemъ tS t serdca, so slezami pripadaющe: sk0rbь ўkroti2 i3 bolёznь rabHvъ tvoi1hъ vsk0rэ.

ЎstA čelovёkwvъ, ćkw lьvHvъ lю1tыhъ, gr0ba tzžčaйše tverz0šasz g0rьkw pogloti1ti mS: no tы2, bcde, kvi1sz nadežda nenadёющыmsz, i3 nizloži2 krёpostь i4hъ blgoslovennaz.

Da ќzrztъ vrazi2 i3 postыdstsz: da razumёюtъ i3 vi1dztъ tvoю2, є4že po namъ soproti1vъ borю1щuю si1lu, i3 vъ pr0pastь preisp0dnюю nizloži2 i4hъ, blgoslovennaz, nadeždo nenadёющihsz.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Peщь i3nogdA džgnennaz vъ vavmlHnэ dBйstva razdэlsše, b9іimъ velёnіemъ haldє1i njpalsющaz, vBrnыz že njrošaющaz, poю1щыz: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa.

Pribёžiщe naše i3 mjru radovanіe, bGorodi1telьnice, ўmiloserditisz potщi1sz, i3 spёšnw blgodatь tvoю2 podaždь namъ njskorblє1nnыmъ, i3 zastupi2, blgaz, tvo‰ rabы6.

Sovёtъ syetenъ sovэщaša lю1tэ na nы2 bezb0žnыhъ sHnmiщa, ćkože prežde ґhіtofelъ. No vopіemъ: tvoi1mi mltvami seй razori2, nizl0žši si1hъ krёpostь, bcde.

Prizыvaющihъ tS, bcde, t duši2 nel0žnw, vo vsskoй sk0rbi i3 vъ bolёznehъ razli1čnыhъ, i3 bэdahъ lю1tыhъ, spёšnw ўslhši, vLčce, si1hъ i3zbavlsющi pri1snw mltvami tvoi1mi.

Da i4mz tvoE, bcde, na zemli2 slavosl0vitsz, i4že i3z8 tebE vozsіsvъ, grёšnikwmъ deržavnuю nadeždu i3 stёnu tS darovA: tob0ю bo vsskoe dыhanіe kъ bGu pritekaetъ.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Nedoumёetъ vsskъ ljzhkъ blgohvali1ti po dostosnію, i3z8umэvaetъ že ќmъ i3 premjrnый pёti tS bcde: nbače blgaz syщi, vёru prіimi2, i4bo lюb0vь vёsi b9estvennuю našu, th bo hrtіanъ є3si2 predstatelьnica, tS veličaemъ.

Da zagradi1tsz vsskъ ljzhkъ, luk†vыmъ poučazйsz: da molčatъ ўstnA lьsti6vaz, i3 ўstA nepravednw glagHlющaz na prvdnago bezzak0nіe, gordhneю i3 zavistію vraždebnoю vkypэ, bcdы mltvoю i3 s™hhъ hrt0vыhъ.

Vъ mltvahъ b0druю, čctuю bcdu prizыvaemъ vsi2, bolёznію i3 sk0rbію njderži1mi, vzыvaющe: vLčce čctaz, sk0rw i3zbavi t njderžaщihъ bolёzneй rabы6 tvo‰ pri1snw, ćkw po bz7э zastypnicы i3nhz ne i4mamы.

Tčazvšihsz velіe pribёžiщe, njburevaemыhъ ti1hoe pristaniщe tы2 є3si2 bcde. Tёmže i3 mы2 pritekaemъ, vzыvaющe: da ne postыdi1msz, m™i i4stinnagw životA, no da blgodarsщe ўserdnw tS veličaemъ.

Prіimi2, ntrokovi1ce prečctaz, b9estvennuю pёsnь, vozdavaющi blgodatь na tS nadёющыmsz: i3 mjrъ i3sprosi2 cRkvamъ pri1snw poslati, i3 ntečestvu našemu njdolBnіz i3 pobBdы, da hrtіanskій vsskъ ljzhkъ tS veličaetъ.

Svэti1lenъ: Teploe zastuplenіe vъ bэdahъ, vъ pečalehъ ўtэšenіe, i3 kъ bGu primirenіe, є4юže tli2 i3zbavihomsz, bGor0dicu vёrnіi ўblžaemъ.

Slava, i3 nhnэ:

TS predstatelьnicu i4mamы grёšnіi, q pres™az dv7o! Tы2 mlctiva kъ namъ sotvori2 sn7a tvoego2 i3 bGa našego, m™rnimi tvoi1mi mltvami.

Na hvali1tehъ stіhi6rы, glasъ v7:

VsBmъ predstatelьstvueši, blgaz, pribэgaющыmъ sъ vёroю vъ deržavnый tv0й pokr0vъ: i3n0gw bo ne i4mamы grёšnіi kъ bGu, vъ bэdahъ i3 sk0rbehъ pri1snw i3zbavlenіz, njbremeneni grэhi6 mn0gimi, m™i bGa vhšnzgw. Tёmže ti2 pripadaemъ: i3zbavi t vsskagw njbstosnіz rabы6 tvo‰.

Vsёhъ skorbsщihъ radostь, i3 njbi1dimыhъ zastypnica, i3 ѓlčuщihъ pitatelьnica, strannыhъ ўtэšenіe, njburevaemыhъ pristaniщe, bolьnhhъ posэщenіe, nemoщnhhъ pokr0vъ i3 zastypnica, žezlъ starosti, m™i bGa vhšnzgw, tы2 є3si2 prečctaz: potщi1sz, m0limsz, sp7sti1sz rabHmъ tvoi6mъ.

Raduйsz, prečctaz dv7o: raduйsz, čctnhй ski1ptre cRS hrtA. Raduйsz, prozsbšaz gr0zdь taйnый: Raduйsz, dvere nbcnaz i3 newpali1maz kupino2. Raduйsz, vsemjrnый svёte: Raduйsz, vsёhъ radoste. Raduйsz, vёrnыhъ sp7senіe: raduйsz, zastypnice vsёhъ hrtіanъ, pribёžiщe vLčce.

Slava, i3 nhnэ, glasъ }:

Raduйsz, vselennыz pohvalo2: raduйsz, hrame gDenь. Raduйsz, goro2 prіwsэnennaz: raduйsz, vsёhъ pribёžiщe. Raduйsz, svёщniče zlathй: raduйsz, slavo pravoslavnыhъ čctnaz. Raduйsz, mRje m™i hrtA bGa: raduйsz raю2. Raduйsz, b9estvennaz trapezo: raduйsz sёne. Raduйsz, ryčko vsezlataz: raduйsz, vsёhъ ўpovanіe.

Slavosl0vіe veli1koe, i3 tpystъ, i3 časъ №-й.

Na lіturgji: Blžє1nna, pёsnь G i3 ѕ7.

Prokjmenъ, ґp0stolъ, є3đlіe i3 pričastenъ bcdэ džbщій.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.