NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Їannuarіa є7i

Prpdbnыhъ nc7ъ našihъ, pavla fiveйskagw i3 їwanna kyщnika.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы, na ѕ7, glasъ №.

Pod0benъ: Nbcnыhъ činHvъ:

Načalo dobrodёtelьnыz kvi1lsz є3si2 nb7oh0dnыz ćvэ stezi2, treblaženne pavle, ži1telьstva mjrovi: i4bo voshoždє1nіz duhHvnaz položi1lъ є3si2 d0brэ vъ duši2 tvoeй, i4miže kraю prikosnylsz є3si2 dobrodёteleй vozderžanіemъ i3 bolёznьmi mn0gimi.

Kъ bžctvennomu želanію, blaženne, vperi1vъ ќmъ, vozšelъ є3si2 kъ gHrnimъ pusthni, ćkože vo mrakъ pribli1žilsz є3si2: vъ nemže b9іimъ prosvэti1lsz є3si2 razumomъ svёtlw, i3 na skrižali duši2 tvoeS dobrodёteleй pomazalsz є3si2 svёtlostію.

ProcvэtE pusthnz cvёtы dobrodёteleй tvoi1hъ krasnaz: strasteй bo pogubi1lъ є3si2 tє1rnіz vъ neй: nasadi1lъ є3si2 bolBzni blagosl†vnыz, bžctvennыhъ tvoi1hъ dэsnій. Tёmže, ćkw krjnъ, t bGa nhnэ blgouh†nіz žitіS tvoegw2 blagouhaeši namъ.

I$nы stіhi6rы, glasъ v7.

Pod0benъ: E#gdA t dreva:

E#gdA manovenіemъ bžctvennыmъ mіrskjz krasotы2 raduzsz, dž§e, i3zbёglъ є3si2: togdA predpočelъ є3si2 pače prostrannagw puti2, tёsnый i3 bolёznennый, i3 ѕэlw2 žest0kій. Tёmže popečenіe dyšъ prіslъ є3si2, vъ bžctvennый njdёzvsz džbrazъ, tbэženіemъ i3 nagot0ю vsёhъ slasteй, bGoblaženne.

Strannuю porazumёlъ є3si2 ži1znь, stranno načinanіe, lюb0vію hrt0voю ўszvlenъ, є3gHže neizrečennuю niщetY vozlюbi1lъ є3si2, i3 pred8 vratы2 tvoi1hъ rodi1teleй bezd0menъ, dž§e, preterpёlъ є3si2, ўtэsnsemый i3 njskorblsemый. Tёmže darovanій i3sp0lnilsz є3si2, i3 netemlemoe bogatstvo, є4že na nb7sёhъ, naslёdovalъ є3si2.

NosS vъ rukahъ svzщennoe, dž§e, є3đlіe, segw2 i3sp0lnitelь bhlъ є3si2. I#mёnіz rodi1teleй tvergsz, їwanne, i3 slezami i3 tэsnot0ю vsE soverši1lъ є3si2 tvoE žitіE, prpdbne: tёmže ўtэšenіz b9estvennagw i3 neprestannagw veselіz nhnэ naslaždaešisz, preblženne.

Slava, glasъ v7:

Tvergsz mjra i3 syщihъ vъ mjrэ, prpdbne, є3đlіe vzemъ, є3đlьski hrtY poslёdovalъ є3si2, i3 vъ kyщi živhй ćkw vъ rai2 taйnw, konečnыmъ žestokoži1tіemъ pl0ti, čelovэkoubjйcu ѕmjz ўdavi1lъ є3si2. Tёmže na nb7sёhъ vodvorszsz, їwanne blaženne, i3sprosi2 namъ velію mlctь.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: E#gdA t dreva tS:

E#gdA neskvernaz ѓgnica, vi1dэ svoego2 ѓgnca, na zakolenіe, ćkw člvёka v0leю vlek0ma, plačuщi glag0laše: bezčadstvovati mS nhnэ tщi1šisz, hrtE, r0ždšuю tS. Čto2 sіE sotvori1lъ є3si2, i3zbavitelю vssčeskihъ; nbače vospэvaю i3 slavlю tvoю2, ю4že pače ўmA i3 sl0va kraйnюю blagostь, člvэkolю1bče.

Na stіh0vnэ nktHiha, Slava, glasъ ѕ7:

Prpdbne dž§e, vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i3spravlenій tvoi1hъ. Tёmъ na nb7sёhъ njbrёlъ є3si2 mzdY trudHvъ tvoi1hъ, demwnskіz pogubi1lъ є3si2 polki2, i3 ѓgGlьskіz dosti1glъ є3si2 či1nы, i4hže žitію2 nepor0čnw porevnovalъ є3si2: derznovenіe i3mёz ko hrtY bGu, mi1rъ i3sprosi2 dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: Tridnevenъ:

Vi1dzщi tS raspinaema, hrtE, tebE r0ždšaz, vopіsše: čto2 strannoe є4že vi1ždu tainstvo, sn7e m0й; kakw na drevэ ўmiraeši, pl0tію povёšenъ, ži1zni podatelю;

Troparь glasъ d7:

B9e nc7ъ našihъ, tvorsй pri1snw sъ nami po tvoeй kr0tosti, ne tstavi mi1lostь tvoю2 t nasъ: no moli1tvami i4hъ vъ mi1rэ ўpravi živ0tъ našъ.

Na ќtreni, kanHnъ nktHiha є3di1nъ: I# s™hhъ dvA na }.

KanHnъ s™agw pavla, tvorenіe їwanna monaha. Glasъ }.

Pёsnь №. Їrm0sъ:

Poi1mъ gDevi, provedšemu lю1di svo‰ skvozЁ čermn0e m0re, ćkw є3di1nъ slavnw proslavisz.

Pavla bGon0snago, ćkw monašestvuющihъ ўdobrenіe, vёrnіi, sošedšesz pёsnьmi po d0lgu počitaemъ.

Bhlъ є3si2 pusthni pervый ži1telь, pavle slavne, i3 nbcnagw crtvіz naslёdnikъ pokazalsz є3si2 poщenіemъ.

Vsego2 sebE vozderžanіemъ njči1stivъ, vseblženne, žili1щe kvi1lsz є3si2 b9іe, i3 ѓgGlwvъ є3dinoselьnikъ.

BGor0dičenъ: Preči1staz bcde, ćže voploщenno prisnosyщnoe i3 prebžctvennoe sl0vo, pače є3stestvA r0ždšaz, poemъ tS.

I$nъ kanHnъ їwanna, їHsifъ, glasъ v7, є3gHže kraegranesіe:

Ni1щa strasteй mS pokaži2 moli1tvami tvoi1mi, blaženne:

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Vo glubinЁ postlA i3nogdA farawni1tskoe vsev0instvo prewružennaz si1la, vopl0щšeesz že sl0vo vseѕl0bnый grёhъ potrebi1lo є4stь, preproslavlennый gDь, slavnw bo proslavisz.

NJbogati1vsz b9estvennыmi dobrodёtelьmi, bogatstvo prewbi1dэlъ є3si2 zemn0e, i3 nbcnoe poluči1lъ є3si2. Tёmže mS njbniщavša b9estvennagw razuma njbogati2 blgodatію: ćkw da tvoE vospoю2, dž§e, ži1telьstvo ravnoagGlьnoe.

Kremъ gDenь blgjй, blženne, t ю4nosti tы2 pod8emъ, p0stničeskimi borє1nіi vragA smiri1lъ є3si2, smirenіemъ hrt0vыmъ vowryžsz: i4mže vozvhsilsz є3si2 na vыsotY, їwanne, kъ nb7si2.

Ćkw šestvovavъ stezeю tёsnoю, skorbьmi2 i3 slezami, i3 stenanьmi i3 njѕloblє1nіi, prepod0bne, kъ prostrannэйšeй širotЁ dosti1glъ є3si2, njbrёtъ nbi1telь dost0йnu bolёzneй, dž§e їwanne dostočydne.

BGor0dičenъ: Lю1tыmi strasteй navёtы, ntrokovi1ce, njburevaemь, i3 prilHgi grэh0vnыmi priklonenъ, ko tvoemY neushpnomu i3 nepobэdi1momu predstatelьstvu, vsepёtaz, lюb0vію pribэgaю, ўщedri mS i3 spasi2, prnodv7o.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Ўtverždeй sl0vomъ nb7sA, i3 zemlю njsnovavый na vodahъ mn0gihъ, ўtverdi1 mz kъ pёnію slavosl0vіz tvoegw2, gDi.

Kъ bGu džkomъ tvoeS duši2 vziraz, dž§e, togo2 vozlюbi1lъ є3si2, voznenavi1dэvъ zemn†z, i3 ѓgGlьskuю soverši1vъ ži1znь.

Lučami, dž§e, dobrodёteleй, strasteй tgnalъ є3si2 mglY ćvэ, prosvэщenіe d¦a vo tvoemъ serdcы prіemъ.

Nbcnыmъ hlёbomъ pitazsz, ćkw i3lіA drevle vranomъ, mhslennыz tbёglъ є3si2, dž§e, їezaveli, kъ pokr0vu hrt0vu.

BGor0dičenъ: CRь slavы i3 tvorecъ, njbagri1vъ krovьmi2, bGorodi1telьnice, svoю2 bagrzni1cu njmoči1vъ, tainstvennw njčervleni2.

I$nъ.

Їrm0sъ: ProcvэlA є4stь pusthnz, ćkw krjnъ, gDi, kzhčeskaz neplodsщaz cRkovь prišestvіemъ tvoi1mъ, vъ neйže ўtverdi1sz moE serdce.

Kadi1lo blgov0nno vsevi1dcu, prepod0bne, tvo‰ moli6tvы prineslъ є3si2, ±že njbonsvъ i3 prіemъ, p0stničeskimъ likHmъ pričte tz.

Kvi1lsz є3si2 čydo veličaйše, serdcA, prepod0bne, blagočesti1vыhъ ўžasaz: kakw predъ vratы2 preterpёlъ є3si2 rodi1teleй, niщetstvuz i3 njskorblsemь.

Zak0nnw vъ moli1tvahъ i3 poщenіihъ, prepod0bne, preterpэvaz, vъ bezstrastіe njbleklsz є3si2, pl0ti mudrovanіe smiri1vъ krёpostію b9estvennagw d¦a.

BGor0dičenъ: Ćkw mmrouhanenъ, šip0kъ t ўd0lій, prečctaz, či1stый tS njbrёte, i3 posredЁ tebє2 vseli1sz, blgov0nіz i3sp0lnivъ čelovёčestvo.

Kondakъ pavla, glasъ G.

Pod0benъ: Dv7a dnesь:

Ćkw svэti1lo nezahodsщee mhslennagw slnca, sošedšesz dnesь voshvalimъ vъ pёsnehъ: vozsіslъ bo є3si2 syщыmъ vo tmЁ nerazymіz, vs‰ vozvodS kъ b9estvennэй vыsotЁ, fiveєvъ ўkrašenіe, pavle prpdbne, ntcє1vъ i3 p0stnikwvъ tverdoe njsnovanіe.

Sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Gr0bъ tv0й, sp7se:

Mjra kr†snaz t serdca voznenavi1dэvъ, є3di1nago bGa t duši2 vozlюbi1vъ: pusthnю ćkw vo nbitatelьnый gradъ, pavle, posti1glъ є3si2. Vъ є3di1nэhъ t0kmw vidёnіihъ ўpražnszsz, kvi1lsz є3si2 ćkw ѓgGlъ sъ pl0tію živhй: tёmъ tS počitaemъ.

Slava, i4nъ sэdalenъ їwanna, glasъ G.

Pod0benъ: KrasotЁ dv7stva:

Bogatstvo tlёnnoe i3 slavu mimotekyщuю njstavivъ, nbcnoe bogatstvo vosprіslъ є3si2, i3 slavu, dž§e, i4stinnw vёčnuющuю, blženne. Tёmže blži1mъ s™0e tvoE ўspenіe, i3 toržestvyющe vъ nemъ vopіemъ tebЁ: pomzni2 nasъ, ko gDu, ćkw i3mёz, їwanne, derznovenіe.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Ćkw nevozdёlannaz, dv7o, lozA, krasnёйšій gr0zdъ prozzblA є3si2, i3stočaющь namъ vіno2 spasi1telьnoe, vsёhъ veselsщee dyšы i3 tэlesA. Tёmže ćkw viny tz d0brыhъ blažaщe pri1snw, so ѓgGlomъ vopіemъ tebЁ: raduйsz, blgodatnaz.

KrtobGor0dičenъ: Neiskusobračnaz čctaz, i3 m™i tvoS, hrtE, vi1dzщi tS mertva vi1szщa na krtЁ, m™rski plačuщi glag0laše: čto2 tebЁ vozdadE є3vreйskій bezzak0nnый sob0rъ i3 neblagodarnый, mn0gihъ i3 veli1kihъ tvoi1hъ, sn7e m0й, darHvъ nasladi1vыйsz; poю2 tvoE bžctvennoe snizhoždenіe.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Taйnw prbr0kъ predzrS t dv7ы tS, sl0ve, voploщaema, pёsnennw vopіsše: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Nasaždenъ vъ domY b9іi, dobrodёteleй blagopl0dіe prozsblъ є3si2, i3 plotsk†z ўvzdi1lъ є3si2 vost†nіz p0stničestvomъ tvoi1mъ.

Ngnemъ lюbvE b9іz strasteй ternіe popali1lъ є3si2, i3 tebE samago d¦a, dž§e, žili1щe pokazalъ є3si2.

Žezl0mъ dobrodёtelьnыz tvoeS ži1zni, ćkože ѕvёri str†sti tgnalъ є3si2. Tёmže i3 tvoS smertь ѕvёri na pogrebenіe tvoE sobrA.

BGor0dičenъ: Bagrzni1ca i3stkasz tainstvennaz i3z8 či1stыhъ kroveй tvoi1hъ vsёhъ bGu: vъ nю1že njdёzvsz, bcde, soedini2 nasъ bGu i3 nc7Y.

I$nъ.

Їrm0sъ: Prišelъ є3si2 t dv7ы, ne hodataй, ni ѓgGlъ, no samъ, gDi, vopl0щsz, i3 spaslъ є3si2 vseg0 mz čelovёka. Tёmъ zovy ti: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Vъ rybiщahъ ўb0gihъ sokr0viщe sokroveno kvi1lsz є3si2, bGodohnovenne: bžctvennuю bo ndeždu vozlюbi1lъ є3si2, i3 njdёzvsz, vъ čert0gъ vhšnій všelъ є3si2.

Prіemъ nbcnoe sёmz, bGodohnovenne, serdca brazd0ю klasъ krasenъ vozdёlalъ є3si2, ўmы2 prepitavaющь prepod0bnw pamztь tvoю2 čtyщыmъ.

Preterpёlъ є3si2 vъ tёsnэйšeй kyщi, čydne, ni1щь, ćkože drugjй lazarь, v0leю bhvъ. Tёmže poči1lъ є3si2 ґvraama nhnэ vъ nёdrэhъ, dž§e prepod0bne.

BGor0dičenъ: Ўpravi moeS duši2 dvižє1nіz, vsenepor0čnaz, kъ b9estvєnnыmъ povelёnієmъ vozsіsvšagw i3zъ čreva tvoegw2, byri i3zbavlsющi mS žiteйskihъ soblaznwvъ hodataйstvomъ tvoi1mъ.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ќtrenюющe vopіemъ ti2, gDi, spasi1 nы: th bo є3si2 bGъ našъ, razvэ tebє2 i3n0gw ne vёmы.

Vъ pёnіihъ i3 poщenіihъ, moli1tvahъ že i3 bdёnіihъ poži1vъ, prepod0bne, kъ bGu vseli1lsz є3si2.

ŽitіE tvoE vsečestn0e bhstь vъ gDэ, pavle vseblaženne, i3 pogrebenіe tvoE preslavno.

Tečenіe poщenіz, prpdbne, skončavъ, vы6šnimъ si1lamъ sobesёdnikъ, dž§e, bhlъ є3si2.

BGor0dičenъ: Dv7u po ržctvЁ poemъ tS, bcde, th bo bGa sl0va pl0tію mjru rodilA є3si2.

I$nъ.

Їrm0sъ: Prosvэщenіe vo tmЁ ležaщihъ, spasenіe tčaznnыhъ, hrtE sp7se m0й, kъ tebЁ ќtrenюю, cRю2 mi1ra, prosvэti1 mz sіsnіemъ tvoi1mъ: i3n0gw bo, razvэ tebє2, b0ga ne znaю.

Stranenъ zemnhhъ slasteй bhlъ є3si2, stranenъ svoi1hъ, stranenъ rodi1teleй tvoi1mъ i3zvolenіemъ: i3 vozderžanіemъ sebE njči1stivъ, ўsv0ilsz є3si2 vsederži1telю, dž§e їwanne, njbniщavъ dyhomъ.

Hramъ sebE s™hz trbcы soverši1vъ, preterpёlъ є3si2 ўtэsnsemь kyщeю, bžctvennыmi poučє1nіi dyšu njčiщaz, i3 dobr0tu b9ію neizglag0lannuю, dž§e їwanne, pri1snw zrS.

Zak0na b9іz i3sp0lnitelь kvi1lsz є3si2, ničt0že predsudi1vъ pače segw2 lюbvE, bGomydre dž§e: ni bratіi bo, ni rodi1teleй tS lюb0vь, nižE bogatstvo, nižE dost0instvo, nižE pl0ti sladostь razslabiša.

BGor0dičenъ: E#mmanyila vsёhъ vLku raždaeši netlёnnw, prebhvši dv7a i3 po ržctvЁ, dv7o m™i. E#g0že neprestannw moli2, i3skušenій vražіihъ i3zbaviti podъ kr0vъ tv0й pribэgaющыz.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Ri1zu mnЁ podaždь svёtlu, njdэsйsz svёtomъ, ćkw ri1zoю, mnogomi1lostive hrtE b9e našъ.

Ryki prosterъ kъ bGu, dyšu tvoю2, prepod0bne, tomY preloži1lъ є3si2, vo dni2 i3 noщi2 blagougoždaz є3mY.

Proslaviša ўspenіe tvoE ѓgGlwvъ vHinstva, prbr0kwvъ že či1ni, i3 s™hhъ ґpclwvъ, dž§e prepod0bne.

Byrю strasteй prebёgъ, vёtrilomъ, prpdbne, kraйnzgw p0stničestva, vъ nebyrnoe pristaniщe ўstremi1lsz є3si2 hrt0vo.

BGor0dičenъ: E#di1na sl0vomъ pl0tію sl0vo r0ždšaz, i3zbavi, m0limsz, sэteй vragA dyšы našz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Vъ bezdnэ grэh0vnэй valszsz, neizslёdnuю miloserdіz tvoegw2 prizыvaю bezdnu: t tli2, b9e, mS vozvedi2.

G0rdago ѕmjz nizloži1lъ є3si2, smirenomydrіz nryžіi, vseblženne: i3 vozvhsivsz d¦omъ vo nbi1tєli prisnoži1znєnnыz vseli1lsz є3si2.

Darovanій i3sp0lnilsz є3si2 d¦a, i3 lukavstvіz pokori1lъ є3si2 dyhi, ćkw smhslenъ i3 premydrъ, i3 bGu vesьmA vozloženъ.

Bezstrastіz sіsz vыsotami, dž§e їwanne, koli1boю ўtэsnsemь, i3 napastьmi njblagaemь, terpёlъ є3si2 b9estvennэ ўkrэplsemь.

BGor0dičenъ: Ravnodёtelьna r0ždšemu i3 soprest0lьna sl0va, i3zъ ўtr0bы tvoeS, čctaz, voploti1la є3si2, za blagoutr0bіe neizrečennoe naše vsE ponesšago.

Kondakъ, glasъ v7.

Pod0benъ: Vhšnihъ i3щS:

Vozlюbi1vъ premydre, niщetY newkradomu, rodi1teleй tvoi1hъ bogatstvo voznenavi1dэlъ є3si2, i3 є3đlіe vъ rukahъ tvoi1hъ deržS, poslёdovalъ є3si2 hrtY bGu, їwanne, molssz neprestannw nj vsёhъ nasъ.

Jkosъ: Kto2 dov0lenъ dost0йnw vospёti tvo‰ trudы2 i3 bolBzni, i3 dBlanіz mnHgaz, i3 slavu i3 veli1čestvo; No moli1tvami tvoi1mi kъ bGu blgoprіstnыmi d¦a blgodatь mnЁ nhnэ podaždь: ćkw da tvo‰, pače є3stestvA, p0dvigi i3zrekY vёrnw, i3 vospoю2, є4že pače sl0va, terpёnіe tvoE, i3 s0vэsti poždanіe, vseblženne, i4mže lьsti1vago vragA posrami1lъ є3si2. Ne prestaй molssz nj vsёhъ nasъ.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Vъ načalэ zemlю njsnovavый, i3 nb7sA sl0vomъ ўtverdi1vый, blgoslovenъ є3si2 vo vёki, gDi b9e ntє1cъ našihъ.

Mudrovanіe plotsk0e pokori1vъ dyhu, prepod0bnый vopіsše: blgoslovenъ є3si2 vo vёki, gDi b9e ntє1cъ našihъ.

Spasenъ bhvъ t vražіihъ sёteй, prpdbne, vъ radosti vopіsše: blgoslovenъ є3si2 vo vёki, gDi b9e ntє1cъ našihъ.

Strasteй plamenь vesь popravъ p0stničeski, prpdbnый vopіsše: blgoslovenъ є3si2 vo vёki, gDi b9e ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: Nb7o sotvori1vый dv7u, i3 i3z8 neS ćkw s0lnce vozsіsvъ, blgoslovenъ є3si2 vo vёki, gDi b9e ntє1cъ našihъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: BGoproti1vnoe velёnіe bezzak0nnuющagw muči1telz vыs0kъ plamenь vozneslo2 є4stь: hrt0sъ že prostrE bGočesti6vыmъ ntrokHmъ r0su d¦0vnuю, shй blgoslovenъ i3 preproslavlenъ.

Tёsnый predpočelъ є3si2 neželi prostrannый pytь, dostoslavne, i3 raduzsz preterpёlъ є3si2 pred8 vratы2 rodi1teleй tvoi1hъ, ўkorsemь i3 ўdručaemь mn0gimi bolёznьmi, bGoblaženne.

TebE samago ўdobri1lъ є3si2 krasnёйšimi, mydre, voshoždє1nіi, pl0ti ўmertvi1vъ mudrovanіe. Tёmže vseli1lsz є3si2 vъ nebє1snaz, likHmъ sčislsemь pri1snw čestnhhъ nc7є1vъ, dostočydne.

Puti2 šestvuz, vvodsщыz kъ bžctvennomu pok0ю, ўkloni1lsz є3si2 pr0pasteй demwnskihъ, blženne, bžctvennoю pokrыvaemь blgodatію, vopіsše: shй blgoslovenъ i3 preproslavlenъ.

BGor0dičenъ: Poemъ roždestvo2 tvoE, blgoslovennaz, i4mže i3zbavihomsz drevnzgw njsuždenіz: i3 tS blži1mъ, bGoblažennaz, є3di1nu, ю4že vozlюbi2, shй blgoslovenъ i3 preproslavlenъ.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Beznačalьnago cRS slavы, є3gHže trepeщutъ nbcnыz si6lы, p0йte, svzщennicы, lю1dіe, prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Porevnovalъ є3si2 їwannu bGomydromu p®teči, vъ pusthni posti1vsz: sъ ni1mže i3 ži1znь poluči1ti spod0bilsz є3si2, i4stinnw prisnosyщnuю.

Ўgasi1lъ є3si2 strasteй pє1щi, dž§e našъ, vozderžanіz ros0ю, vopіS vseblagočestnw: lю1dіe, prevoznosi1te hrtA vo vёki.

Raй i4stinnw sodёlalъ є3si2 pusthnю, vъ neй preizsщestvovavъ vo vsskoй dobrodёteli: tёmže i3 raS sladosti spod0bilsz є3si2.

BGor0dičenъ: Ćkw i3myщi kъ bGu derznovenіe, vsepёtaz bGom™i mRje, ўmoli2 є3go2 bёdъ i3zbaviti vёroю tS poю1щыz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Vъ peщь džgnennuю ko ntrokHmъ є3vrє1йskimъ snizšedšago, i3 plamenь vъ r0su prel0žšago bGa, p0йte, dэlA, ćkw gDa, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Nevetšaemый sebЁ, їwanne, dobrodёtelьmi ўpeщrennэ i3stkA hіtHnъ, njdэsnіemъ niщetnыmъ, vъ vi1dэ ni1щagw tы2 njdёzlsz є3si2, pred8 vratы2 rodi1teleй preterpэvaz.

Nepor0čenъ, ćkože drugjй jwvъ, pred8 vratы2 ѕlostraždeši, ćkw na gn0iщi terpS ўk0rы rabHvъ tvoi1hъ, mydre, gladomъ že i3 žaždeю druči1mь: tёmže naslёdovalъ є3si2 g0rnee crtvіe.

Poslёdovalъ є3si2 ćvэ, є4že prіslъ є3si2 rukami, є3đlію, i3 njbniщalъ є3si2, blženne, sёtuz vo vseй ži1zni, i3 kr0tokъ bhlъ є3si2, i3 neѕl0bivъ i3 crtvіz g0rnzgw naslёdnikъ.

BGor0dičenъ: Struю2 prisnotekyщuю namъ pritekaющыmъ kъ tebЁ, čctaz, t0čiši: є3sže nbi1lьnuю blgodatь počerpaющe, tvoE poemъ ržctvo2, prečctaz, i3 prevozn0simъ vo vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Nevi1dimago zrakomъ bžctvennыmъ prіemšaz, neiskusobračnaz dv7o i3 m™i, pёsnьmi ržctvo2 tvoE veličaemъ.

Ćkw sokr0viщe tS mhslennoe sokrovennw, prepod0bne, tkrы2 bGъ ґntHnію, namъ že vъ slavu i3 radovanіe.

Vъ strahъ b9ій sebE samago prigvozdi1vъ, dž§e prepod0bne, i3 smerti poučenіemъ žitіE soverši1vъ, ži1zni spod0bilsz є3si2.

Ćkw derznovenіe kъ bGu stzžavъ, moli2 nj i5že na zemli2 soveršaющihъ vёroю pamztь tvoю2 sію2, pavle blženne.

BGor0dičenъ: Sobeznačalьnago nc7Y i3 s™0mu d¦u, začenši hrtA, i3 r0ždši neskazannw, dv7o, moli2 є4že spasti1sz namъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Beznačalьna rodi1telz sn7ъ, bGъ i3 gDь, vopl0щsz t dv7ы, namъ kvi1sz, njmračє1nnaz prosvэti1ti, sobrati rastočє1nnaz. Tёmъ vsepёtuю bcdu veličaemъ.

Krёpostь moS i3 pёnіe gDь, vzыvalъ є3si2, predstatelz tmы2 vъ semъ pobэždaю, mečtannыhъ lesteй, ±že t negw2, nikakože boю1sz, є3di1nu mečtaz dobr0tu b9estvennuю i3 nepristypnuю.

Ćkw zemlS tučnA, prpdbne, tvoE serdce prіstъ nbcnoe sёmz ќmnыmi brazdami, i3 stori1čestvuющій klasъ plodon0sitъ, pitaющi vsёhъ vёrnw čtyщihъ tS dyšы, bGoblaženne.

NJsvzti2 gDi i3z8 ložesnъ tS, blaženne, i3 kъ sebЁ šє1stvіz tvo‰ napravi. Tёmže sči1slilsz є3si2 prepodHbnыmъ, blgočestnw poži1všыmъ: sъ ni1miže njboženіz naslaždaešisz, preslavne.

BGor0dičenъ: Svёta žili1щe ўtr0ba tvoS bhstь, i4mže svёtъ vo tmЁ sэdsщіi vi1dэša. Tёmže tS glasы nem0lčnыmi, m™i b9іz, pri1snw vospэvaemъ, i3 lюb0vію počitaemъ, ćkw nadeždu dyšъ našihъ.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: Žєnы2 ўslhšite:

Rodi1teleй pristrastіe njstavivъ, i3 bogatstvo tekyщee, tv0й krestъ vzslъ є3si2, dž§e, i3 hrtY, їwanne, preuserdnw poslёdovalъ є3si2: p0stničeski že ўmertvi1lъ є3si2 str†sti, kъ bezstrastію vosteklъ є3si2, i3 m0lišisz nj nasъ, bGon0se.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ.

Sovёta veli1kagw ѓgGla dž§a, rodilA є3si2 hrtA, vsepёtaz ntrokovi1ce, cRS slavы: є3gHže krestъ prpdbnіi i3 pHstnicы vzemše, vъ slёdъ segw2 potek0ša: sъ ni1miže neprestannw moli2 nj nasъ, bcde.

Na stіh0vnэ nktHiha. Slava, glasъ }:

Monahwvъ mn0žestva nastavnika tS počitaemъ, dž§e našъ pavle: tvoeю bo stezeю voi1stinnu pravw hodi1ti poznahomъ. Blženъ є3si2 hrtY rab0tavъ, i3 vražію njbliči1lъ є3si2 si1lu, ѓgGlwvъ sobesёdniče, prepod0bnыhъ sopričastniče i3 pravednыhъ, sъ ni1miže moli1sz gDu, pomi1lovatisz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

Čto2 zri1moe vidёnіe, є4že moi1ma nči1ma vi1ditsz, q vLko! Soderžaй vsю2 tvarь, na drevo vozdvi1ženъ bhvъ, i3 ўmiraeši vsBmъ dasй ži1znь, bcda plačuщisz glag0laše, є3gdA ўzrЁ na krtЁ voznosi1ma, syщago i3zъ neS neizrečennw vozsіsvšago bGa i3 člvёka.

Na lіturgji, Blažє1nna, pavla t kanHna pёsnь G: i3 їwanna, pёsnь ѕ7-z.

Prokjmenъ, glasъ }:

Voshvalztsz prpdbnіi vo slavэ.

Stjhъ: Vosp0йte gDevi pёsnь n0vu:

Ґpclъ kъ galatwmъ, začalo sGi.

Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Blaženъ myžъ bosйsz gDa:

Stjhъ: Si1lьno na zemli2 bydetъ sёmz є3gw2:

E#đlіe matfea, začalo m7g.

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю bydetъ pravednikъ:

(Zri2) Vёdomo bydi, ćkw po tdanіi prazdnika bGozvlenій, їannuarіa sъ є7i-gw čislA, vъ nedёli, i3 vo dni6 s™hhъ prazdnuemыhъ, katavasію poemъ: Syšu gluborodi1telьnuю zemlю: i3 do tdanіz prazdnika srёtenіz gDnz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.