NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Їannuarіa Gi

S™hhъ myčєnikъ, є3rmĐla i3 stratonjka.

Vъ sjй že denь poetsz slyžba i3 s™hhъ ntє1cъ vъ sіnai i3 rajfэ i3zbіennыhъ.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы myčenikwvъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Dalъ є3si2 znamenіe.

E#rmĐlъ slavnый, i3 bGomydrый stratonjkъ, dv0ica č{dnaz, trbcu nesozdannuю i3spovёdaющe, mnogob0žnuю lestь po mn0gihъ ranahъ i3 mykahъ pobэdi1ša, i3 pobёdы vэncemъ vэnčavšesz, m0lztsz darovati koncє1mъ mi1rъ i3 mi1lostь.

Sl0va bhvъ, myčeniče, služi1telь, є3rmĐle, i3zbranіe bžctvennagw d¦a, tečenіemъ kr0ve svzщenіz ndeždu njbagri1vъ, svzщennэйšu i4stinnw i3 svэtlёйšu sію2 soverši1lъ є3si2. I# nhnэ vъ crtvіz mhslєnnaz prešelъ є3si2, mltvennikъ čtyщihъ tS bыvaz teplёйšій.

Nsk0rdы preterpёvše, povelёnьmi myčaщagw, vъ k0šnicu vverženi bhste, i3 konči1nu blažennu i3 ўdavlenіe v0dъ džba prіemše, mnogok0znennago vragA si1mi mydrэ ўdavi1ste. I# nhnэ ži1telьstvuete preradostnw na nb7sёhъ, nj vsёhъ molsщesz, stradalьcы d0blэйšіi.

Stіhi6rы prpdbnыhъ, glasъ }.

Pod0benъ: Čto2 vasъ narečemъ, s™ji.

Velьmi2 podvizastesz, s™ji, varvarskoe preterpёste našestvіe d0blestvennэ, dyšы predavše mečє1mъ ўserdnw, myčeničeskimi ўvzz0stesz vэncы2, so ѓgGlы vodvorsetesz dost0йnw. Mn0go vaše terpёnіe, i3 bHlьša darov†nіz: moli1te spasti1sz dušamъ našыmъ.

Prepod0bnіi hrt0vi podvizastesz, privremєnnaz prenebregše žitіS v0leю, plotsk0e pokori1ste mudrovanіe d0blestvennэ, i3 mєči2 nj hrtЁ skončavšesz, so ѓgGlы vodvorsetesz dost0йnw. Tёmže vašz p†mzti čestvyющe, m0limsz: moli1te spasti1sz dušamъ našыmъ.

D0brэ ži1telьstvovaste, s™ji, myčeničєskimъ podvigHmъ ўpod0blьšesz d0blestvennw, vэncы2 sъ nebesE prіsste: zak0nnw meči2 i3 vы2 prenebreg0ste, ćkw sji m{ki popraša, da kypnw njdёetesz vэncemъ stradanіz: moli1te spasti1sz dušamъ našыmъ.

Slava, glasъ }.

Studjtovo: Prepod0bnіi nc7ы2, pouči1všesz denь i3 n0щь vъ zak0nэ gDni, spod0bistesz dreva živ0tnagw snasaždenni bhti, i3 pl0dъ vašegw stradanіz vэncы2 procvэtE: derznovenіe i3myщe kъ podvigopol0žniku bGu, i3 namъ i3sprosi1te njčiщenіe i3 velію mi1lostь.

I# nhnэ, glasъ t0йže:

GDi, i3sp0lniti hotS, ±že ўstavilъ є3si2 t vёka, t vseS tvari služi1teli taйnы tvoeS prіslъ є3si2, t ѓgGlъ gavrіi1la, t čelovBkъ dv7u, t nb7sъ ѕvэzdY, i3 t v0dъ їordanъ, vъ nemže bezzak0nіe mіrsk0e potrebi1lъ є3si2, sp7se našъ, slava tebЁ.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ v7.

Pod0benъ: D0me є3vfrafovъ:

Kvi1sz n§eskoe sіsnіe slavы vo їordanskihъ strushъ, kreщenіemъ njčiщaющee skvernu dyšъ našihъ.

Stjhъ: M0re vi1dэ i3 pobэžE, їordanъ vozvrati1sz vspstь.

Prіimi2 rabolepnw, prbr0če їwanne, i3zbavitelz mjra, i3 kresti2 ziždi1telz, čelovёkwvъ na njbnovlenіe.

Stjhъ: Čt0 ti є4stь, m0re, ćkw pobёglo є3si2; i3 tebЁ їordane, ćkw vozvrati1lsz є3si2 vspstь;

Prіi1de prosvэщenіe, i3zbavlenіe kvi1sz vo їordanskihъ strushъ: sni1demsz njči1stitisz i3 vospёti člvэkolю1bca.

Slava, glasъ }:

RavnoagGlьnoe žitіE ži1telьstvovavše bolёznьmi p0stničeskimi, nc7ы2 prepod0bnіi, vozderžanіemъ tёlo porab0tivše, povinyste dyhu, dёlatele bhvše zapovэdeй gDnihъ. Načaloobraznuю dobr0tu zraka sohrani1ste, i3 stradalьčєskіz p0dvigi t p0stničeskihъ p0twvъ soverši1ste, i3 sugybыmi vэncы2 ўkrasi1všesz, prilёžnw sp7sa moli1te spasti1sz namъ.

I# nhnэ, glasъ t0йže:

ЃgGlьskaz vHinstva ўžas0šasz nj vi1dimэmъ dnesь vo їordanэ, nagu stosщu ti2, sp7se, vъ vodahъ, i3 preči1stый verhъ tv0й prekl0nšu kresti1tisz t їwanna. Tebё bo njbniщavšu v0leю, mjrъ njbogati1sz: gDi, slava tebЁ.

Troparь myčenikwvъ, glasъ d7:

Myčєnicы tvoi2, gDi, vo stradanіihъ svoi1hъ vэncы2 netlBnnыz t tebє2 bGa našegw: i3myщe bo krёpostь tvoю2, muči1teleй nizloži1ša, sokruši1ša i3 demwnwvъ nemwщnhz derzwsti. Tёhъ moli1tvami spasi2 dyšы našz.

Slava, nc7є1vъ, glasъ t0йže:

B9e ntє1cъ našihъ, tvorsй pri1snw sъ nami po tvoeй kr0tosti, ne tstavi mi1lostь tvoю2 t nasъ: no moli1tvami i4hъ vъ mi1rэ ўpravi živ0tъ našъ.

I# nhnэ, prazdnika. Troparь, glasъ №:

Vo їordanэ kreщaющusz tebЁ, gDi, trbčeskoe kvi1sz poklonenіe: rodi1televъ bo glasъ svidёtelьstvovaše tebЁ, vozlю1blennago tS sn7a i3menyz: i3 d¦ъ vъ vi1dэ golubi1nэ, i3zvёstvovaše slovesE ўtverždenіe. Kvleйsz hrtE b9e, i3 mjrъ prosvэщeй, slava tebЁ.

Na ќtreni. Po №-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ G.

Pod0benъ: Dv7a dnesь:

VLka dnesь na їordanъ prіi1de, kresti1vsz vъ vodahъ t b9estvennagw p®teči, svhše že nc7ъ svidёtelьstvovaše: seй є4stь sn7ъ m0й, nj nemže blagoizv0lihъ, i3 d¦ъ kvi1sz strannыmъ vi1domъ golubi1nыmъ nadъ ni1mъ.

Slava, i3 nhnэ, t0йže.

Po v7-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

Їordanъ strusmi slyžitъ, i3 їwannъ prostiraetъ ryku tlёnnuю, ćvlьšusz tebЁ, nevi1dime, pl0tію ko kreщenію: no džvъ ќbw vozvraщašesz vspstь so strahomъ, džvъ že ѓbіe deržaše sъ trepetomъ tS netlёnnago. Voi1stinnu ѓgnecъ b9ій, i3st0čnikъ prisnoživ0tnый, i3st0čniki že i3 morS i3 čelovёki njsvzti1vъ: trbca bo prosіS, svhše sn7a tS i3menyetъ rodi1telь, i3 s™hй d¦ъ sh0ditъ.

Slava, i3 nhnэ, t0йže.

KanHnъ prazdnika, na ѕ7. Glasъ v7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Šestvuetъ morskyю volnsщuюsz byrю, syšu ѓbіe ї}lь ćvlьšuюsz: čermnhй že p0ntъ trіstatы є3gĐpєtskіz pokrы2 kypnw, vodostlanenъ gr0bъ, si1loю krёpkoю desni1cы vLčni.

Ќtru ćvlьšusz čelovёkwmъ svэton0snu, nhnэ t pusthni kъ vodamъ їord†nskimъ, cRю2, prekloni1lъ є3si2 slnca tvoю2 vhю, li1ka mračna rodonačalьnika i3shi1titi, skvernы že vsskіz njči1stiti tvarь.

Beznačalьne, strusmъ spogrebšasz tebЁ, sl0ve, n0vago prev0diši i3stlёvšago lestію: segw2 neskazannw t nc7A prіemъ glasъ deržavenъ: seй vozlю1blennый, ravenъ že mi2 є4stь džtrokъ є3stestv0mъ.

I$nъ kanHnъ myčenikwvъ, їHsifъ, glasъ }, є3gHže kraegranesіe:

Tvoi1hъ čestvyю myčєnikъ, sp7se, slavu.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Poi1mъ gDevi vsi2 lю1dіe, vъ m0ri čermnёmъ faraHna pogruzi1všemu, pobёdnuю pёsnь poю1щe, ćkw proslavisz.

Čestnы6z ćkože ѕvёzdы bGosі‰nnыz, tverdi mydrіi cRkve kvi1stesz, njzarsющe nы2 bžctvennыmi svэtlostьmi2, myčєnicы.

Kvi1stesz ćkože ќglіe mhslennoe, vozžženi ngnemъ d¦a, slavnіi, i3 jdwlьskoe ngni1щe strusmi kroveй ўgasi1ste.

Vodami potoplsemi hrtA radi, vъ vodahъ naše nečestіe pogruzi1všagw, bezb0žіz rёki, myčєnicы, i3zsuši1ste.

BGor0dičenъ: Ўstavi mo‰ grэhHvnыz pot0ki, ćže smertnuю tlю2 ržctv0mъ tvoi1mъ ўvzdi1vši, i3 ўmilenіe mi2 daždь, bGorodi1telьnice vsenepor0čnaz.

I$nъ kanHnъ prepod0bnыhъ, їHsifъ, glasъ d7, є3gHže kraegranesіe:

Stradanіe vospёti nc7є1vъ slavu veli1kuю.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: M0rz čermnyю puči1nu nevlažnыmi stopami drevnій pэšešestvovavъ ї}lь, krestoobraznыmi mwmseovыma rukama, ґmali1kovu si1lu vъ pusthni pobэdi1lъ є4stь.

Vozderžanіemъ svэtovi1dni bhvše, blžennэйšіi, bGovi1dni kvi1stesz ćvэ i3stoщenіemъ kr0ve. Tёmže sraduetesz p0stnikwmъ hrtHvыmъ i3 myčenikwmъ.

M0remъ slezъ pervэe ўdavi1ste faraHna, mydrіi, mhslennago, kr0vnыmi p0slэžde tečenьmi pogubi1ste, i3 bezvёstію preposlaste.

Prosvэщaz svэtodavecъ gDь vaše poщenіe terpёnіemъ, ўgHdnicы hrtHvы, svэtozarno sodёla i3 ćvstvenno stradanіe, pače zari2 s0lnečnыz sіsющee.

BGor0dičenъ: Shй po є3stestvY gDь, vsBmъ nevmэsti1mь, vъ tebЁ vmэщaetsz, vLčce, člvёkъ blagoutr0bіemъ bhvъ, da čelovёki za neizrečennoe člvэkolю1bіe spasetъ.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: E#li1cы drevnihъ i3zrэši1homsz sёteй, brašenъ lьvHvъ sotrennыhъ člen0vnыmi, raduimsz i3 razširi1mъ ўstA, sl0vo pletyщe t slovesъ sladkopёnіz, i4mže kъ namъ naslaždaetsz darovanій.

Ўmerщvlenіe pervэe nasadi1vый tvari, ѕvёrz ѕlodёйstvennagw vowbražsz vъ є3stestvo2, njmračaetsz plotski1mъ prišestvіemъ, ќtru ćvlьšusz, prirazi1vsz vLcэ, sokruši1ti svoю2 vraždebnuю glavY.

Vlečetъ kъ sebЁ bGozdannoe є3stestvo2, ўtr0bы muči1telz, pogrebennoe predёlы: raždaetsz paki zemnor0dnыhъ njbnovlenіe, dёlo deržavno soveršaz vLka, prіi1de bo t0e njči1stiti hotS.

I$nъ.

Їrm0sъ: Strahъ tv0й, gDi, vsadi2 vъ serdcA r†bъ tvoi1hъ, i3 bydi namъ ўtverždenіe, tS vo i4stinэ prizыvaющihъ.

Tekyщihъ nepostostelьnoe voznenavi1dэvše, byduщihъ vozželaste netlёnnoe naslaždenіe, d0blіi stradalьcы hrtA vsecRS.

Myžeski proti1vistesz, bGomydrіi, prebezzak0nnw povelэvaющemu nečestію pokori1tisz, i3 pobёdы sъ nb7sE prіsste vэncы2.

Trє1biщa prelesti nizloži1ste, nelє1stnы že hrtHvы m§nicы sebE vozdvig0ste hramы čє1stnы i3 stolpы2 bGorazymіz.

BGor0dičenъ: Nryžіe prežde njbraщaemo vh0dы mnЁ daetъ, stыdsщisz prob0dšagw, dv7o m™i, kopіS, i3z8 tebє2 roždennagw.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ne mydrostію, i3 si1loю, i3 bogatstvomъ hvalimsz, no tob0ю dž§eю v3postasnoю mydrostію, hrtE: nёstь bo s™ъ, pače tebє2, člvэkolю1bče.

Sokrušennoю mhslію bGu ўgodi1vše, sokruši1ste vražіe velehvalenіe, blžennіi, mečemъ sokrušaemi i3 ўmerщvlsemi.

Smotrsющe prebыvaющihъ mydrіi, prisnosyщnoe, nestosnnыhъ i3 tlёnnыhъ d0lu vlekyщo tri1nuste: tёmže ўblažaetesz, prpdbnomyčєnicы.

Zak0nu bžctvennomu blgopok0rnoю mhslію povinyvšesz, plotsk‡z sl†sti vozderžanіemъ pogubi1ste, i3 nhnэ postradavše, slavu ўluči1ste.

BGor0dičenъ: Pres™az, pres™0e sl0vo r0ždšaz, njsvzti2 našz i3 dyšы i3 tэlesA blažaщihъ tS vsenepor0čnuю.

Kondakъ, glasъ v7.

Pod0benъ: Vhšnihъ i3щS:

T mіrskjz molvы2 i3zbэg0ste, i3 kъ ti1homu pristaniщu prestavistesz, m§ničestva krovьmi2 i3 p0stničestva trudami vэnčaemi. Tёmže i3 pokazastesz m§nikwvъ i3 prepod0bnыhъ є3dinovsє1lьnicы.

Jkosъ: Я%že na zemli2 ўmertvi1vše ќdы, žiznon0snoю mertvostію hrtA i3 bGa strtь i3z8wbrazi1ste, pervэe vъ d0brэmъ poщenіi, i3 vtor0e paki vo stradanіi. Tёmže i3 samъ sug{bы vэncы2 nizposlA glavamъ vašыmъ, nc7ы2, ўgot0vivъ žili1щe nbcnoe i3 mёsto vёčnoe: i3dёže nhnэ raduющesz kvi1stesz myčenikwvъ i3 prepod0bnыhъ є3dinovsє1lьnicы.

Sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Gr0bъ tv0й:

Vъ vodahъ kypnw blažennый konecъ prіsste, mydrіi, i3 vъ ni1hъ velіara pogruzi1vše blgodatію bGa našegw, m§nicы: tёmže vэncы2 ćkw pobэdon0scы prіemše, raduetesz so ѓgGlьskimi li1ki, sъ ni1miže nasъ pominaйte.

Slava, prpdbnыhъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Sk0rw predvari2:

Ćkw presє1lьnicы kvlsemi i3 prišelьcы na zemli2, kyщы vodruzi1vše vъ pusthnzhъ, ćvэ posti1stesz, prpdbnіi, nagot0ю ўkrasi1všesz dobrodёteleй ndeždeю, soobrazni bhvše hrt0vыhъ strteй. Tёmže i3 preterpёste varvarskoe zakolenіe.

I# nhnэ, t0йže pod0benъ:

Strui6 njsvzti1lъ є3si2 їord†nskіz, deržavu sokruši1lъ є3si2 grэh0vnuю, hrtE b9e našъ, prekloni1lъ є3si2 dlani sebE predtečevэ, i3 spaslъ є3si2 t lesti čelovёčeskій r0dъ. Tёmže tS m0limъ: spasi2 dyšы našz.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Ngnemъ njči1щsz taйnagw zrёnіz, poS prbr0kъ čelovёkwvъ novodёйstvo, vozglašaetъ glasъ, d¦omъ pleщuщъ, voploщenіe kvlsющь neizrečenna sl0va, i4mže si1lьnыhъ derž†vы sotr0šasz.

P0slanъ t nc7A presvёtloe sl0vo, n0щi tgnati ѕlomračnoe stremlenіe, i3 i3skoreni1ti grzdeši čelovёkwvъ grэhi2, shnы že privleщi2 tvoi1mъ kreщenіemъ, blže, svBtlы, t stryй їordanskihъ.

Samoe provi1dэvъ narečennoe sl0vo, ćsnw propovёdnikъ vopіetъ tvari: seй prežde menє2, vtorhй pl0tію, soobrazenъ prosіS bžctvennoю si1loю, vraždebnый našъ tsti grёhъ.

Pažitь ў sebє2 životv0rnu nosS, ўlovlsetъ ѕmіє1vъ, gnёzdamъ natekaz, mn0gimi sэtьmi2, nizlagaz bGъ sl0vo: zapinaetъ že ўzzvi1všago vsemjrnый r0dъ, sego2 potreblь i3zbavlsetъ tvarь.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ, gDi, smotrenіz tvoegw2 tainstvo, razumёhъ dэlA tvo‰, i3 proslavihъ tvoE bžctvo2.

Ćkw sl0va služi1telь, slovesы2 tvoi1mi bezslovesnoe njbliči1lъ є3si2, myčeniče є3rmĐle, nerazymіe bezzak0nnuющihъ, ўserdnэйše.

E#di1no є3stestvo2 bžctvA, є3di1nu vlastь i3 gDstvo, bGomydrіi, propovёdavše, mnogob0žnuю lestь prewbi1dэste.

Povёšenъ i3 str0ganъ, i3 ranami njѕloblsemь, neprekl0nenъ prebhlъ є3si2, strastoterpče, bGomydre myčeniče є3rmĐle.

BGor0dičenъ: Ўnhnіemъ dremlющa, i3 grэh0mъ spokrыvaema, kъ pokasnію mS, prečctaz, ćkw sl0va m™i, vozzovi2.

I$nъ.

Їrm0sъ: Voznesena tS vi1dэvši cRkovь na krtЁ, slnce pravednoe, stA vъ či1nэ svoemъ, dost0йnw vzыvaющi: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Ne strastьmi2 tэlesnыmi pobэdi1všesz, vragA pobэdi1li є3stE: i3 ўmertvi1všesz mečemъ, vseblažennіi, kъ ži1zni nebesnэй raduющesz kypnw prestavistesz.

Ўtučni1stesz ćkw ѓgncы vozderžanіemъ, i3 ćkw nvni2 naznameni1tіi, rukami krovopjйcъ volkHvъ ўbіeni bhste, i3 soveršє1nna zakolє1nіz, prepod0bnіi, hrtY prived0stesz.

Svzщennicы že i3 starcы i3 ю4noši, i5že vъ rajfэ i3 sіnai gorЁ živyщіi, myčєnicы bhša, prpdbnw ži1vše, i3 nyždnw ўmerše.

BGor0dičenъ: Novodёlaetъ čelovёčestvo, n0vъ mLnecъ prevёčnый gDь kvi1vsz t dv7ы, i3 člvёkъ bhvъ, tomY vospoi1mъ: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: VragA temnagw i3 njskvernennagw ćda njčiщenіemъ d¦a i3zmoveni, kъ n0voй pristahomъ neblaznennoй stezi2, vvodsщeй vъ nepristypnuю radostь, є3di1nэmъ pristypnu, i5mže bGъ primiri1sz.

Vi1dэvъ ziždi1telь, vo mracэ pregrэšenій pleni1cami neizbёžnыmi, є3g0že vowbrazi2 pє1rstы, postavlsetъ na nboю2 r†mu vozdvi1gъ gorЁ, nhnэ vo mnogotekyщihъ vodahъ njmыvaz studA drevnzgw, ґdamova ѕlagw nrava.

So blagočestіemъ pritecemъ prilёžnw ko i3st0čnikwmъ preči6stыmъ tečenіz spasi1telьnagw, sl0vo ўsmotrsющe t netlёnnыz, počerp†la prinossщe žaždi b9estvennыz, mjru sladostnэ i3scэlsz nedygъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Vskyю mS tri1nulъ є3si2 t licA tvoegw2, svёte nezahodi1mый, i3 pokrhla mS є4stь čuždaz tmA nkasnnago; no njbrati1 mz, i3 kъ svёtu zapovэdeй tvoi1hъ puti6 mo‰ napravi, molю1sz.

Mykъ džblacы, myčєnicы vsehvalьnіi, ne pokrhša vašegw myžestva: pače s0lnca bo kvi1sz blgočestіz sіsnіemъ, blgočesti6vыz svэtovodsщee, i3 demwnskій mrakъ temlющee.

Prešedše predёlы čelovёčestva, bGoblažennіi, i3 pače є3stestvennomu soedini1všesz soveršennыmi čiщenьmi, gHrьkіz m{ki i3 strog†nіz i3 r†nы preterpёste ўmA tverdostію.

Krёpkw soproti1vilsz є3si2, myčeniče, sudsщemu, slavne є3rmĐle, i3 glasъ slhšati sъ nb7sE, preblaženne, spod0bilsz є3si2, zovyщemu lюb0vію pribli1žitisz ćkw podvigopol0žniku, i3 segw2 ўkrэplsющemu myčeniki.

BGor0dičenъ: Ćkw dobrA, ćkw krasnA, ćkw čistot0ю njblistaющi, krasnago dobr0toю voploti1la є3si2 sl0va i3 rodilA є3si2, є4že bhti vsBmъ bGodёlьnw, dv7o m™i, podaю1щago bogatstvomъ blagosti.

I$nъ.

Їrm0sъ: Tы2, gDi, m0й svёtъ, vъ mjrъ prišelъ є3si2, svёtъ s™hй, njbraщazй i3zъ mračna nevёdэnіz vёroю vospэvaющыz tS.

Raй sladosti, ži1zni drevo gDa, kvi1stesz posredi2 i3mёzй vašu ćkw žertvu kr0vь prіi1mšago.

Kroveй t0ki so sleznыmi smэsi1vše strusmi, bGon0scы, mnogoobraznago ѕmjz vъ si1hъ pogruzi1ste.

KrasotY b9ію zrёti spod0bistesz, vёčnoe veselіe vmёstw trudHvъ i3 bolёzneй, blažennіi, prіsste.

BGor0dičenъ: RodilA є3si2 bGa, pače sl0va i3 mhsli, i3 prebыlA є3si2 po roždestvЁ, ćkw prežde ržctvA dv7a, či1staz bGoradovannaz.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Voždelёnnagw ćvstvova so vseblžennыmъ glasomъ nc7ъ, є3g0že i3zъ čreva trhgnu: є4й, glag0letъ, seй soestestvenъ sn7ъ shй svэtozarenъ, proizni1če i3zъ čelovёča r0da: sl0vo že moE ži1vo, i3 člvёkъ promыšlenіemъ.

T glubi1nnagw lьvA, trevečernій strannэ prbr0kъ vo vnytrennihъ valszsz, ѓbіe proizhde, pakibыtіS spasenіe, t ѕmjz čelovэkoubjйcы, vsBmъ pred8zvlsz vъ poslBdnzz lBta.

Tverstu nb7u vsesvёtlыhъ pisanій, ўčeni1kъ zri1tъ t nc7A posыlaemь: prebыvaющъ že d¦ъ na preči1stэmъ sl0vэ, našedъ ćkw g0lubь neizrečennыmъ džbrazomъ, lю1demъ že kvlsetsz, prišedšыmъ ko vLcэ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Moli1tvu prolію2 ko gDu, i3 tomY vozvэщY peč†li mo‰, ćkw ѕHlъ dušA moS i3sp0lnisz, i3 živ0tъ m0й ѓdu pribli1žisz, i3 molю1sz, ćkw їHna: t tli2, b9e, vozvedi1 mz.

V0dъ životv0rnыhъ i3sp0lnivšesz, vъ rBčnыz vverženi bhste strui6, i3 vъ ni1hъ prіemše konči1nu, ѕl0bы predstatelz ўdavi1ste, vsehvalьnіi: i3 nhnэ namъ i3scэlenій pot0ki i3stočaete.

Vъ k0šnicu vverženi bhvše, ўserdnw predastesz glubinЁ, strastoterpcы, i3 kъ ži1zni voznes0stesz bžctvennэй, ±že t vёka vami nadёєmaz njbrёtše radostnw, velemydrіi s™ji myčєnicы.

Kvi1lsz є3si2 vъ g0rcэй mycэ myčimь, i3 palicami bіemь, stratonjče m§niče, terpёnіz newbori1mь st0lpъ vozvhšenъ stepenemъ vёrы, soprotivlenіe goni1teleй potreblsz i3 slovesы2 i3 dэsnьmi.

BGor0dičenъ: Str†sti nemoщnhz duši2 moeS, i3 bolёznь serdca, dv7o, i3 ўmA preložє1nіz mnogoobr†znaz, ćkw mi1lostiva, pres™az, i3scэli2, i3 ўti1ši lю1toe ѕHlъ moi1hъ volnenіe, molю1sz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Požry ti so glasomъ hvalenіz, gDi, cRkovь vopіetъ ti2, t bэs0vskіz kr0ve njči1щšisz, radi mi1losti t rebrъ tvoi1hъ i3stekšeю kr0vію.

Tvergše pristrastіz ќzы p0stničestvomъ, nyžnэйšeю smertію ќzъ tэlesnыhъ razrэši1stesz, i3 nerэši1moю lюb0vію svzzastesz ziždi1telz.

Ćkw g0rы vыsHkіz ži1telьstvomъ ćvlьšesz, njb8sti g0rы, i3 sozdanіe vsE pretsщago si1loю hrt0voю podъ n0gi pokori1ste.

Vodami napoi1všesz slezъ, blžennіi, ćkw zemlS dobra že i3 tyčna, mučenіz klasъ plodonosi1ste, vъ ži1tnicahъ vёčnыhъ hrtY soblюdaemый.

BGor0dičenъ: Ўspi2 strasteй pl0ti moeS v0lnы, neushpnoю tvoeю, dv7o, moli1tvoю, molю1sz, i3 ne daždь grэh0vnыmъ ўsnyti mnЁ sn0mъ tzžčaйšimъ.

Kondakъ, glasъ d7:

Kvi1lsz є3si2 dnesь vselennэй, i3 svёtъ tv0й, gDi, znamenasz na nasъ, vъ razumэ poю1щihъ tS: prišelъ є3si2 i3 kvi1lsz є3si2 svёtъ nepristypnый.

Jkosъ: Galіlei kzhčestэй, zavulHnstэй stranЁ i3 neffali1mstэй zemli2, ćkože rečE prbr0kъ, svёtъ veli1kъ vozsіS hrt0sъ. NJmračє1nnыmъ svэtlA kvi1sz zarS, i3z8 vifleema njblistaющaz, pače že i3zъ mRji gDь, vseй vselennэй vozsіzvaetъ lučы2 slnce pravdы. Tёmže, i5že t ґdama, nazji, prіidi1te, vsi2, njblečemsz vъ nego2, da sogrёemsz: pokrыvaetъ bo nag‡z i3 prosvэщaetъ tє1mnыz. Prišelъ є3si2 i3 kvi1lsz є3si2 svёtъ nepristypnый.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: NJpali2 strueю ѕmjєvы glavы6 peщnый vыs0kій plamenь, ю4nošы nossщъ blagočesti6vыz, ўti1šivый neudoboderži1muю mglY i3z8 grэhA, vsю1 že njmыvaetъ ros0ю d¦a.

TebE živopisyющій ґssmrjйskій plamenь ўžasenъ postavlseši, vъ r0su prevedenъ. Tёmže vodA nhnэ, ćkože plamenь, njdэvazй vrednuю ѕl0bu, hrtE, prikrovennuю njpalsetъ, t popolznovennыz stezi2 prizыvaющi.

Razdёlьšusz їordanu drevle, po syhu preh0dztъ lю1dіe ї}lьstіi, tebE deržavnэйšago, soderžaщa tvarь nekosni1telьnэ, nhnэ vъ vodahъ napisyющіi, kъ netlёnnэй i3 poleznэй stezi2.

Vёmы pervэe vsepagubnый pot0pъ, mi1lostivnw tS vsёhъ vo tlю2 privesti2, q treveli6kaz sotvorsz, i3 str†nnaz! Nhnэ že pot0plьša, hrtE, grёhъ za blgoserdіe i3 čelovёčeskoe spasenіe.

I$nъ.

Їrm0sъ: DŽtrocы є3vreйstіi vъ peщi2 popraša plamenь derznovennw, i3 na r0su džgnь preloži1ša vopію1щe: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e, vo vёki.

Tečaše medot0čnoe t ќstъ tvoi1hъ sl0vo, g0restь ўnhnіz stratonjka, tvoegw2 sostradalьca, ўkroщaющee, vopію1щagw, є3rmĐle: b9e, blgoslovenъ є3si2 vo vёki.

Žezlъ si1lы deržS, spasi1telьnый krestъ, d0blій myčeniče, žezl0mъ bіє1nіz terpi1ši ўserdnw, vospэvaz tvorcY tvoemY, є3rmĐle: b9e, blgoslovenъ є3si2.

Spashй t čreva ki1tova soderži1mago prbr0ka preslavnw, t rёčnыhъ v0dъ vašz spasaetъ pobэdonHsnыz mHщi, po konči1nэ, stradalьcы.

BGor0dičenъ: Razrэšaz є4vinu klstvu, vo vsenepor0čnuю vseli1lsz є3si2 dv7u, blgoslovenіz i3st0čniki i3stočaz vopію1щыmъ: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e, vo vёki.

I$nъ.

Їrm0sъ: Vъ peщi2 ґvraamstіi džtrocы persjdstэй, lюb0vію blagočestіz pače, neželi plamenemъ njpalsemi, vzыvahu: blgoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS, gDi.

Prosvэщeni vozderžanіz svэtlostьmi2 i3 stradanьmi svzщennыmi, myčєnicы, kvlennw njsvzщaemi, preid0ste kъ svёtu nezahodi1momu, i3 dnE shnove bhste.

V0leю syщihъ vъ mjrэ sladkihъ ўstransющesz, strannw čelovёkwmъ ćvlьšemusz pl0tію, prisv0istesz, prebыv†ющaz i3 neistlэv†ющaz blag†z naslёdovavše, prepod0bnіi.

Bžctvennый pavelъ i3 їwannъ, i3 feodylъ, njlъ, i3 vkypэ vsi2 vseslavnw i3 ўmerše i3 poži1vše, da ўblažatsz pHstnicы i3 slavnіi m§nicы.

BGor0dičenъ: TS mannu ži1zni vo črevэ tvoemъ nossщuю, drevle mannoprіemnaz stamna, ćkw voi1stinnu prowbražaše kvlennw: blgoslovenna tы2 vъ ženahъ є3si2, vsenepor0čnaz vLčce.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Svob0dna ќbw tvarь poznavaetsz, i3 shnove svёta prežde njmračennіi: є3di1nъ stenetъ tmы2 predstatelь. Nhnэ da blagoslovi1tъ ўserdnw vin0vnago, prežde nkasnnoe kzhkwvъ vsenaslёdіe.

TrіE bGovi1dnіi vo ngni2 njrošaemi njzarsющesz tremi2 vsesvёtlэ svzthnzmi, ćvэ pokazovahu prevhšnee є3stestvo2 smэšenіemъ čelovёčeskimъ, ngnepalsщee ros0ю mi1lostivnw vssku pagubnuю lestь.

Da ўbэli1tsz vsskoe zemn0e є3stestvo2, t padenіz nhnэ na nb7o vozvodi1mo: i4mže bo vs‰ soblюdaюtsz sl0vomъ, tekyщimi strusmi njmhvšisz, sogrэšenій prežnihъ ўbэžE, presvёtlw i3zmoveno.

I$nъ.

Їrm0sъ: Sedmeri1ceю peщь haldeйskій muči1telь bGočesti6vыmъ nei1stovnw razžžE, si1loю že lyčšeю spasє1nы sі‰ vi1dэvъ, tvorcY i3 i3zbavitelю vopіsše: džtrocы, blagoslovi1te, svzщennicы, vosp0йte, lю1dіe, prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Terpi1ši, bіemь i3 lю1tэ stryžemь, slotami bolёzneй njkružaemь, slavnый є3rmĐle: stratonjka že nastavnikъ bo blgočestіz podvigHmъ bhlъ є3si2, sъ ni1mže i3 vopіslъ є3si2: svzщennicы, blagoslovi1te, lю1dіe, prevoznosi1te gDa vo vёki.

Neprekl0nnіi mudrovanіemъ, i3 d0blіi stradanіemъ, i3 nbcnыhъ darHvъ dost0йni, kamenіe čestn0e i3 vёrnыhъ predstHlpіz, kamenію, povelёni bhvše, ne prines0ša česti, bGu že vsёhъ vopіshu vLcэ: lю1dіe, prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Tvo‰ rebra nogotьmi2 stružS muči1telь, i3 mєči2 nemi1lostivnw ssэkaz tS, ўmA ne ўkrade, ўkrэplena bžctvennoю lюb0vію, i3 i3zbavitelz nasmotrsющa dobr0tu: є3myže nhnэ so derznovenіemъ predstoS, vzыvaeši: lю1dіe, prevoznosi1te gDa vo vёki.

BGor0dičenъ: Shй po vsemY soveršenъ i3 є3stestv0mъ nepristypnый kvi1sz pristypenъ mnЁ, pl0tію njbloženъ i3zъ tebє2, neiskusobračnaz, є3g0že prilёžnw moli2, bezzak0nій moi1hъ bremz rostoči1ti i3 spasti2 pэsnopoю1щa: sщ7ennicы, blgoslovi1te, lю1dіe, prevoznosi1te gDa vo vёki.

I$nъ.

Їrm0sъ: Rycэ rasprosterъ danіi1lъ, lьvHvъ zі‰nіz vъ r0vэ zatčE: džgnennuю že si1lu ўgasi1ša, dobrodёtelію prepossavšesz, blagočestіz rači1teli džtrocы, vzыvaющe: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Veličaйšій li1kъ p0stničeskimi doblestьmi2 ўkrašenъ, prepod0bnыhъ dnesь vs‰ lik0vniki bžctvєnnыz pokazyetъ, voshvalsющыz ќbw togo2, hrty že poю1щыz: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Zaklani bhste, ćkože ѓgncы, varvarskimi meči6 ssэkaemi: i3 prived0stesz soveršє1nna zaklavšemusz sl0vu zakolє1nіz, i3 vъ ski1nіihъ pervor0dnыhъ vseli1stesz, pэsnopoю1щe: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Nazi vsskіz syщe sladosti, praoc7ы njbnaži1všago, nc7ы2 prepod0bnіi, ѕlёйšago vragA njbnaži1ste: ndeždu že svzщennu ćkw postradavše prіi1mše, sego2 vъ stydъ, mydrіi, njblek0ste.

BGor0dičenъ: Tverzaetsz paki tebє2 radi drevnій raй, i3 vъ džnь vv0ditsz prežde njsuždennый čelovёkъ, i3 njbožaetsz i4stinnэйše, bGoblagodatnaz čctaz, čelovёkwvъ na njbnovlenіe vopію1щihъ: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Q pače ўmA ržctvA tvoegw2 čudesъ, nevёsto vsečctaz, m™i blgoslovennaz! E$юže poluči1vše vsesoveršennoe spasenіe, dost0йnw hvalimъ, ćkw blgodёtelz, darъ nossщe pёsnь blagodarenіz.

Ўvёdэhomъ mwmseю kupin0ю kvlє1nnaz, grzdi2 strannыmi ўstavы sodёlannaz: ćkw bo spasesz džgnь nossщi dv7a, svэton0sna r0ždši blgodёtelz, vo їordanskihъ že strushъ kvlenna.

Pomazyeši soveršaz čelovёčeskoe suщestvo2, cRю2 beznačalьne, d¦a nbщenіemъ, strusmi čctыmi tmhvъ: i3 tmы2 krёpostь že posramlь vozvhšennuю, nhnэ vъ bezprestannэmъ vozdati žitіi2.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ўstraši1sz vsskъ slyhъ neizrečenna b9іz snizhoždenіz, ćkw vhšnій v0leю sni1de daže i3 do pl0ti, t dv7i1českagw čreva bhvъ člvёkъ. Tёmže prečctuю bcdu, vёrnіi, veličaemъ.

Vёtrilomъ m§nicы hrtHvы mykъ preplhvše puči1nu, ўstremi1stesz ko pristaniщєmъ pok0z, i3dёže m§nikwvъ li1ki, pravednыhъ sob0ri: i3dёže nezahodi1mый svёtъ, i3 radostь prazdnuющihъ vъ d©э.

Dnesь pamztь svzщennuю stradanіz vašegw, vseblažennіi, cRkovь hrt0va soveršaющi, prazdnuetъ radostnый i3 svэton0snый prazdnikъ, bGa veličaющi, vэncedavca vašego, veličaющago vasъ, ćkw ўg0dniki.

Vzsstesz kъ presvёtlэй svidёtelьstva i4stinnw vыsotЁ, s™ji, i3 vosprіsste želanіz kraй, i4stinnw blžennіi crtvіe b9іe prіemše nedvi1žimoe, m§niče stratonjče sъ є3rmĐlomъ mydrыmъ i3 bGorazymnыmъ.

BGor0dičenъ: Poщadi1 mz, sp7se, roždeйsz i3 sohrani1vый r0ždšuю tS netlёnnu po roždestvЁ, є3gdA ssdeši sudi1ti dэlA mo‰, bezzakHnіz preziraz i3 grэhi2 mo‰, ćkw bezgrёšenъ, ćkw bGъ mi1lostivъ i3 člvэkolю1becъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Kamenь nerukosёčnый t nesэk0mыz gorы2 tebє2, dv7o, kraeug0lьnый tsэčesz, hrt0sъ, sovokupi1vый razsto‰щazsz є3stestv†. Tёmъ veselsщesz, tS, bcde, veličaemъ.

SvzщennoslHvіi prepod0bnыmi svzщє1nnыz, prіidi1te, nc7ы2, vъ rajfэ i3 vъ sіnai poži1všыz vъ prepod0bіi, blagočestnw postradavšыz veleglasnw veličaemъ.

Tёlo i3 dyšu gDu njsvzti1ste prepod0bnw, vozderžanіz pHtы njsvzti1všesz, i3 kr0vnыmi tečє1nіi i3zsuši1vše varvarskіz ѕl0bы m0re.

BGosіsnnaz vaša pamztь, vost0kami prosvэщaema, za hrtA vašihъ bolёzneй, pomыšlє1nіz vsёhъ, blažennіi, njzarsetъ blgodatію vsedёtelz i3 bžctvennagw d¦a.

BGor0dičenъ: Trepeщutъ heruvjmi, zrsщe na ni1hъ neizglag0lannыmъ sl0vomъ sэdsщago sl0va, maternimi rukami mLnca derži1ma tvoi1mi, pres™az vLčce, vhšši vsskіz tvari.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: D¦omъ vo svzti1liщi:

Bolёznьmi p0stničestva ѕlonačalьnago ѕmjz do koncA ўbi1ste, pri konči1nэ že vэnecъ mučenіz prіsste, nc7є1vъ pohvalo2 i3 myčenikwvъ slava, i5že vъ rajfэ i3 sіnai vsesvzщennoe mn0žestvo čydnыhъ nc7є1vъ.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika:

Svёta nezahodi1magw bhstь nastosщій denь: hrt0sъ bo i4stina prіi1de nhnэ i3 kvi1sz, palmы2 togo2 dost0йnw i3 pёsnьmi vospoi1mъ, ćkw sodёtelz že i3 vLku. Q n0vagw tainstva! Ґdamovъ tvorecъ v0leю člvёkъ kvi1sz.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ ѕ7.

Pod0benъ: ЃgGlьskіz:

Prіidi1te, i3 mы2 vъ čyvstvэ serdca pritecemъ, vёrnіi, kъ strusmъ їord†nskimъ, i3 hrtA vi1dэvše pl0tію kreщaema t їwanna predteči, nhnэ sъ ni1mъ slavosl0vzщe, tomY vozopіi1mъ: blgoslovenъ, kvleйsz b9e našъ, slava tebЁ.

Stjhъ: M0re vi1dэ i3 pobэžE, їordanъ vozvrati1sz vspstь.

Їesseevъ nhnэ prozzbE žezlъ, bžctvennый kіvHtъ i3 mannы prіsteliщe, i3z8 negHže proizhde cvёtъ ži1zni netlёnnый: є3gHže їordanъ ўbosvsz, i3 їwannъ ruk0ю prikosnyvsz hrtY zovsše: blgoslovenъ, kvleйsz b9e našъ, slava tebЁ.

Stjhъ: Čt0 ti є4stь, m0re, ćkw pobёglo є3si2; i3 tebЁ їordane, ćkw vozvrati1lsz є3si2 vspstь.

Vosp0йte pBsni, nbcnыz si6lы, p0йte, čelovёcы, i3 raduйtesz soglasnw: se bo vLka, dž§ee sіsnіe, grzdetъ kъ strusmъ їord†nskimъ, da kresti1tsz t rabA. Lю1dіe, vozzovemъ: blgoslovenъ, kvleйsz b9e našъ, slava tebЁ.

Slava, glasъ }:

Blženni є3stE, prepod0bnіi i3 myčєnicы hrtA bGa: prepod0bnіi ќbw, ćkw pravdы radi i3zgnastesz: m§nicы že, ćkw mečь vasъ ne razluči2 t lюbvE hrt0vы: i3 segw2 radi raduetesz, ćkw mn0ga mzdA vaša na nb7sёhъ.

I# nhnэ, glasъ t0йže:

Dnesь tvarь prosvэщaetsz, dnesь vssčєskaz veselstsz, nbcnaz vkypэ i3 zemn†z, ѓgGli i3 čelovёcы smэšaюtsz: i3dёže bo cRevo prišestvіe, i3 či1nъ prih0ditъ. Tecemъ ќbw na їordanъ, i3 vi1dimъ vsi2 їwanna, kakw kreщaetъ verhъ nerukotvorennый i3 bezgrёšnый. Tёmže ґpclьskій glasъ pripэvaющe, soglasnw vozopіi1mъ: kvi1sz blgodatь b9іz, spasi1telьnaz vsBmъ čelovёkwmъ, njzarsющaz i3 podaю1щaz vBrnыmъ velію mi1lostь.

Na lіturgji blžє1nna, prazdnika pёsnь } na d7: i3 nc7є1vъ pёsnь ѕ7, na d7.

Prokjmenъ, glasъ z7:

ČestnA predъ gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2.

Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ, ±že vozdade mi;

Ґpctolъ kъ ri1mlznwmъ, začalo §f.

Ґllilyіa, glasъ d7: Vozzvaša prvdnіi, i3 gDь ўslhša i5hъ.

E#đlіe luki2, začalo k7d.

Pričastenъ: Raduйtesz, pravednіi, nj gDэ:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.