NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Kanoni na crkvenoslovenskom

Kanoni na crkvenoslovenskom

Kanon Molebni Anđelu Čuvaru

Pёsnь №

Їrm0sъ: V0du prošedъ ćkw syšu, i3 є3gĐpetskagw ѕlA i3zbэžavъ, ї}lьtzninъ vopіsše: i3zbavitelю i3 bGu našemu poi1mъ.

ЃgGle hrt0vъ, hrani1telю m0й s™hй, moli2 bGa nj mnЁ.

Neusыpaemago hrani1telz duši2 moeS, i3 predstatelz životA moegw2, i3 nastavnika t bGa, є3g0že poluči1hъ, poю1 tz ѓgGle b9ій, bGa vsederži1telz.

ЃgGle hrt0vъ, hrani1telю m0й s™hй, moli2 bGa nj mnЁ.

Hotsй vsBmъ čelovёkwmъ sp7sti1sz, s™ы6z ѓgGlы nastavniki i3 svэtovodi1teli pristavilъ є3si2 sl0ve čelovёkwmъ, rukov0dstvuющыz nasъ kъ strahu tvoemY.

ЃgGle hrt0vъ, hrani1telю m0й s™hй, moli2 bGa nj mnЁ.

N0щію soderži1ma mračnoю, i3 temnыmъ mrakomъ pokrыvaemago strasteй, svёtomъ pokasnіz njzari1 mz, nastavniče, i3 predstatelю, i3 hrani1telю m0й.

Slava: Stydnыhъ pomыšlenій vo mnЁ t0čitъ, navodnenіe ti1nnoe i3 mračnoe, t bGa razlučaющee ќmъ m0й, є4že i3zsuši2, q zastypniče m0й!

I# nhnэ: TišinA tы2 vLčce i3 pristaniщe, njburevaemыhъ vъ puči1nэ grэh0vnэй: tёmže kъ tvoemY pritekaю pristaniщu, volnyemь byreю razli1čnыhъ strasteй.

Pёsnь G

Їrm0sъ: Nbcnagw kryga verhotv0rče gDi, i3 cRkve ziždi1telю, tы2 menE ўtverdi2 vъ lюbvi2 tvoeй, želanій kraю, vёrnыhъ ўtverždenіe, є3di1ne člvэkolю1bče.

ЃgGle hrt0vъ, hrani1telю m0й s™hй, moli2 bGa nj mnЁ.

Zemlenagw i3 brennagw i3 perstnagw smэšenіz i3mёю bыtіE, tёmže zemli2 prigvozdi1hsz: no, q predstatelю m0й, i3 nastavniče m0й, i3 i3zbavitelю, njbrati2 želanіe moE kъ nbcnыmъ.

ЃgGle hrt0vъ, hrani1telю m0й s™hй, moli2 bGa nj mnЁ.

Vъ noщi2 i3 vo dni2 lukavыmi dёlы moi1mi prewgorčevaю, i3 njskorblsю, i3 razdražaю tS, i3 ne hotsщa tdaleča stosti pob0rnika moego2, ponuždaю tS.

ЃgGle hrt0vъ, hrani1telю m0й s™hй, moli2 bGa nj mnЁ.

Pečali i3 ўnhnіz povi1nnый bыvaю, ćkw nepokasnenъ prebыvazй i3 neispravlenъ: tёmže mnЁ daruй pokaztisz i4stinnw, i3 radostotvori1ti tS hrani1telz moego2.

Slava: ZrS nevi1dimoe licE bGa na nb7sёhъ sэdsщagw, i3 priziraющa na zemlю ќmnw, i3 trzsti1sz є4й tvorsщa, moli2 sp7sti1sz mnЁ s™hй ѓgGle.

I# nhnэ: Ќmъ i3 smhslъ i3 sl0vo, darъ b9ій prіshъ, ćkw da poznavъ vLku, dёlы počtY d0brыmi: ѓzъ že strastьmi2 darъ njbezčestivъ, sp7su dosadi1hъ: vLčce sp7si1 mz.

Sэdalenъ

ЃgGle hrt0vъ, hrani1telю m0й s™hй, moli2 bGa nj mnЁ.

Duši2 moeS hrani1telь i3 tэlesE, i3zbrannый mi2 t bGa b9estvennый ѓgGle, bGopodražatelьnw prezri vses™hй, vs‰ pregrэšє1nіz njkasnnыz duši2 moeS, i3zbavi lьsti1vagw mS razli1čnыhъ sэteй, i3 džbщago ўmi1lostivi bGa, da na sudЁ podastъ mi2 njstavlenіe.

Pёsnь d7

Їrm0sъ: Ўslhšahъ gDi, smotrenіz tvoegw2 tainstvo, razumёhъ dэlA tvo‰, i3 proslavihъ tvoE bžctvo2.

ЃgGle hrt0vъ, hrani1telю m0й s™hй, moli2 bGa nj mnЁ.

Ne pomыšlszй strašnoe sudi1щe, vъ nemže i4mamъ sp7su predstati, i3 dati sl0vo nj vsskomъ dёlэ že i3 sl0vэ, nižE smerti bezvёstnoe vo ќmъ tnю1dъ prіemlю: neispravlenъ є4smь, nastavniče m0й ne njstavi menE.

ЃgGle hrt0vъ, hrani1telю m0й s™hй, moli2 bGa nj mnЁ.

Prilёžnw vsskuю ѕl0bu soverši1hъ i3z8 mlada, i3 ne prestahъ tS zastypnika moego2 prewgorčevati bezzak0nnыmi slovesы2 i3 dэsnьmi: no ne njѕl0bisz, no poždi2 є3щE, vrazumlsz, i3 prosvэщaz, i3 ўtverždaz mS.

ЃgGle hrt0vъ, hrani1telю m0й s™hй, moli2 bGa nj mnЁ.

Sl0va b9іz dolgoterpёnіe podražazй, prišedša ćkw da vъ pokasnіe prizovetъ vs‰ grBšnыz, i3 njžidaющa samov0lьnoe i3spravlenіe, i3 ne ponuždaющa: i3 tы2 nastavniče m0й, na mnЁ dolgoterpэli1vnw prebydi.

Slava: Daleče t bGa grёhъ mS tri1nu, neklюči1mago rabA i3 nedost0йnago: no vLka m0й ї}sъ vosprіstъ mS blgoutr0bnw i3 priusv0i: ѓzъ že toli1kuю tmetazй є3gw2 blgodatь, є3щE njskorblsю i3 tS, b9ій ѓgGle.

I# nhnэ: Ćkw voi1stinnu gDь vocRi1sz, crtvіemъ netpadaющimъ, i3 njblečesz pal0mski, i3z8 tebE bGomati, vъ krasnёйšee blgolёpіe, pl0tь s™yю, є4юže smertь prіstъ, i3 nizloži2 є3S carstvo.

Pёsnь є7

Їrm0sъ: Prosvэti2 nasъ povelёnіi tvoi1mi gDi, i3 mhšceю tvoeю vыs0koю tv0й mi1rъ podaždь namъ, člvэkolю1bče.

ЃgGle hrt0vъ, hrani1telю m0й s™hй, moli2 bGa nj mnЁ.

TS hrani1telz stzžavъ sprebhtelz, sobesёdnika, s™hй ѓgGle, soblюdaющa, spytьstvuющa, sprebыvaющa, i3 sp7si1tєlьnaz predlagaющa pri1snw mnЁ: k0e proщenіe prіimY nerazymenъ shй;

ЃgGle hrt0vъ, hrani1telю m0й s™hй, moli2 bGa nj mnЁ.

Mn0zэmъ derznovenіemъ prt0lu predstoS vsederži1telz, i3 slikovstvyz ў cRS tvari, mn0gihъ ѕHlъ moi1hъ podati mi2 proщenіe, zaщi1titelю m0й, pomoli1sz.

ЃgGle hrt0vъ, hrani1telю m0й s™hй, moli2 bGa nj mnЁ.

M{ki provi1dz i3 mučє1nіz njžid†ющaz mS, i3 njžestočenіe moE, i3 bezymіe, i3 njslэplenіe, mi1luz steneši, i3 sёtueši, i3 drshlueši, posuplenіz i3sp0lnenъ, i3zbavitelю m0й.

Slava: NižE ko є3di1nomu časY, no nižE čertЁ, i3li2 i3 seS kratši njstavihъ tS, blgodёtelz moego2 i3 hrani1telz, nj mnЁ poradovatisz i3 vozveseli1tisz i3 vzыgrati, grэhmi2 pri1snw srastlэvaemый.

I# nhnэ: N0vый mLncъ kvi1sz nedomhslennый t tebE prenepor0čnaz, stavilomъ dubr†vы, i3 g0rы mёrilomъ razuma postavivый: li1kъ ѕvэzdamъ i3sčitazй, i3 k†pli rosы2, i3 vёtrwvъ dыhanіe preloži1vый.

Pёsnь ѕ7

Їrm0sъ: Moli1tvu prolію2 ko gDu, i3 tomY vozvэщY peč†li mo‰, ćkw ѕHlъ dušA moS i3sp0lnisz, i3 živ0tъ m0й ѓdu pribli1žisz, i3 molю1sz ćkw їHna: t tli2 b9e, vozvedi1 mz.

ЃgGle hrt0vъ, hrani1telю m0й s™hй, moli2 bGa nj mnЁ.

Sohranszй, i3 njpolčazйsz džkrestъ menE, i3 stremlє1nіz vozbranszй demonwvъ, i3 tёhъ ѕvэrovi6dnaz nahoždє1nіz ±že na mS trёzй vsegdA, ne prestaй hrani1telю m0й: ts bo i4mamъ tepla zastypnika.

ЃgGle hrt0vъ, hrani1telю m0й s™hй, moli2 bGa nj mnЁ.

Prečctn0e i3 blgouhannoe shй mĐro, ne gnušaйsz moeS smradnosti, ne tstupi2 t menE daže do koncA: no netstypenъ bydi mnЁ hrani1telь pri1snw: i3 s0lnce bo, mэstA skvє1rnaz prehodS, ne njskvernsetsz.

ЃgGle hrt0vъ, hrani1telю m0й s™hй, moli2 bGa nj mnЁ.

K†pli slezotHčnыz i3stoči1ti, pokrыvaющago vodami sl0vomъ svo‰ vыsHkaz prevhsprєnnzz, blgodatь mnЁ dati ўmoli2 predstatelю m0й, ćkw da tёmi njči1stitsz serdce moE, i3 ќzritъ bGa.

ЃgGle hrt0vъ, hrani1telю m0й s™hй, moli2 bGa nj mnЁ.

Neveщestvennэ ćkw či1stъ i3 neveщestvenъ, predstoS čctomu i3 neveщestvennomu: i3 kъ tomY stzžavъ bogatnoe derznovenіe i3 prisvoenіe, togo2 moli2 prilёžnw, dyšu moю2 sp7senu darovati mi2.

Slava: Da pokrhetъ sramъ i3 stydъ, st{dnaz i3 smr†dnaz i3 mr†čnaz li1ca vr†žіz, є3gdA smirennaz moS dušA t tёla rasprzgaetsz: tyюžde da pokrhюtъ, nastavniče m0й, svBtlaz tvo‰ i3 presщ7є1nnaz kri1la.

I# nhnэ: S™hhъ s™ёйšaz ѓgGlъ, heruv‡mъ i3 seraf‡mъ prevhššaz, zemleretnый m0й ќmъ zemnagw i3 veщnagw želanіz prevhšši pokaži2, t zemli2 kъ nbcnэй lюbvi2 vozvhsivši.

Kondakъ

B9ій služi1telю, i3 hrani1telю m0й preizrsdne, grёšnomu pri1snw mnЁ sprebыvaй, ѕlodёйstvіz mS vsskagw demonwvъ i3zbavlszй, i3 kъ b9є1stvennыmъ stezsmъ nastavlszй, ži1znь hodataйstvuzй netlёnnuю.

Pёsnь z7

Їrm0sъ: T їudei došedše džtrocы vъ vavmlHnэ i3nogdA, vёroю trbčeskoю plamenь peщnый popraša, poю1щe: ntcє1vъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

ЃgGle hrt0vъ, hrani1telю m0й s™hй, moli2 bGa nj mnЁ.

Tьmы6 džkrestъ napadaющihъ na mS razbHйnikъ nevi1dimыhъ, i4щuщihъ dyšu moю2 i3st0rgnuti i3 voshi1titi, džgnennыmъ mečemъ tvoi1mъ tgonsz deržavnw, ne njskudэvaй pom0щniče m0й.

ЃgGle hrt0vъ, hrani1telю m0й s™hй, moli2 bGa nj mnЁ.

E#gdA h0щetъ mi2 sudi1ti sudіS i3 bGъ m0й, i3 njsudi1ti mS njsuždennago t s0vэsti, prežde džnagw sudA ne zabydi rabA tvoegw2, rukovodi1telю m0й.

ЃgGle hrt0vъ, hrani1telю m0й s™hй, moli2 bGa nj mnЁ.

Veщestvo2 i3mёz materь, i3 brenіe ntcA, i3 praotcA perstь, i3 si1hъ sr0dstvomъ vъ zemlю vesьmA zrю2: no daždь mi2, predstatelю m0й, i3 gorЁ vozzrёti kogdA kъ nbcnэй dobr0tэ.

ЃgGle hrt0vъ, hrani1telю m0й s™hй, moli2 bGa nj mnЁ.

Ćkw krasenъ shй dobr0toю, i3 sladkій i3 veselый slncezračnый ќmъ, svёtlw predstani mi2, njsklablennыmъ licemъ i3 radostnыmъ vozzrёnіemъ, є3gdA i4mamъ t zemli2 vzstisz, nastavniče m0й.

Slava: Blgoutr0bіz radi mlcti, i3 mn0žestva radi mn0gagw člvэkolю1bіz, tvoi1hъ kri1lъ kr0vomъ, hrani1telю m0й, pokrhй mS i3shodsщa t tёla, є4že ne vi1dэti mє1rzskaz li1ca demwnskaz.

I# nhnэ: Nbcnaz vratA, sp7si1telьnaz dverь, lёstvice ќmnaz, є4юže bGъ sni1de, i3 čelovёkъ vzhde: nbcnagw crtvіz, щedr0tami tvoi1mi čctaz, spod0bi mS rabA tvoego2.

Pёsnь }

Їrm0sъ: CRS nbcnago, є3g0že poю1tъ vHi ѓgGlьstіi, hvali1te i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

ЃgGle hrt0vъ, hrani1telю m0й s™hй, moli2 bGa nj mnЁ.

Po bz7э tS prіshъ t bGa zastypnika i3 rukovodi1telz, i3 pom0щnika, i3 pob0rnika, pres™hй ѓgGle. tёmže ne prestaй, molю1sz, i3 pёstunstvuzй, i3 nakazyzй, i3 ўčaй lBpaz mnЁ dёzti, i3 prosvэti1ti ќmъ m0й, d0ndeže mS predstaviši hrtY sp7sena.

ЃgGle hrt0vъ, hrani1telю m0й s™hй, moli2 bGa nj mnЁ.

E#gdA postavztsz prt0li, i3 kni6gi razgnytsz, i3 vethій denьmi ssdetъ, i3 sydztsz čelovёcы, i3 ѓgGli predstanutъ, i3 zemlS voskolebletsz, i3 vs‰ ўžasnutsz i3 vostrepeщutъ: togdA tvoE člvэkolю1bіe na mnЁ pokaži2, i3 i3zbavi mS geennы, hrtA ўmolszй.

ЃgGle hrt0vъ, hrani1telю m0й s™hй, moli2 bGa nj mnЁ.

Nhnэ ćkw pčelы s0tъ, nevi1dimw njkružaюtъ mS bGomerzcыi gubi1telіe demwni, ćkw hi1щnicы pti6cы, ćkw lukavыz lisi6cы, i3 ćkw sыrosdcы pti1cъ plotosdnыhъ džkrestъ menE letaюtъ: pokrhй mS hrani1telю m0й, ćkože pokrыvaetъ nrelъ ptencы2 svo‰.

ЃgGle hrt0vъ, hrani1telю m0й s™hй, moli2 bGa nj mnЁ.

T džčію slezы neprestannw tekyщыz, newskydnw t0ki daždь mi2, vseg0 mz njmыvaющыz, t verhY i3 do nogY: ćkw pače snёga ўbэlenu ri1zu njblekъ pokasnіemъ, vъ čert0gъ b9ій vni1du, tS počitazй zaщi1titelz moego2.

ЃgGle hrt0vъ, hrani1telю m0й s™hй, moli2 bGa nj mnЁ.

Hrt0vъ hramъ, syщee s®ce moE, strastьmi2 svineй ќmnыhъ žitіE soverši1hъ: no ўkrэpi1 mz, pom0щniče duši2 moeS, njči1stiti sіE, pokadi1ti, njkropi1ti ґrwmatы i3 mĐrы moli1tvъ i3 čistotы2, da paki bydetъ hramъ hrt0vъ blgouhanenъ.

Slava: Nastavniče i3 hrani1telю m0й, i3 predstatelю i3 i3zbavitelю m0й, tčaznnыz moeS duši2 blюsti1telю, є3gdA trybnый strašnый glasъ i4matь mS t zemli2 voskresi1ti na sydъ, bli1zъ menE stani togdA ti1hъ i3 radostenъ, nadeždeю sp7senіz temlzй m0й strahъ.

I# nhnэ: Premn0žestvomъ blgosti tyne mS pomi1luй, blgoutr0bіz i3st0čnikъ r0ždšaz: mlcti bo dost0йnoe ne i4mamъ čto2 prinesti2 tebЁ: blgi1hъ bo moi1hъ nikakože trebueši, ćkw blgodatelz i3 sp7sa mjru neizrečennw začenši blgodatnaz.

Pёsnь f7

Їrm0sъ: Voi1stinnu bcdu tS i3spovёduemъ, sp7senіi tob0ю, dv7o čctaz, sъ bezpl0tnыmi li1ki tS veličaющe.

ЃgGle hrt0vъ, hrani1telю m0й s™hй, moli2 bGa nj mnЁ.

Da ќzrю tS njdesnyю njkasnnыz moeS duši2 predstosщa, svёtla i3 ti1ha, zastypnika i3 predstatelz moego2, vnegdA i3sčezati t menE nyždnw dyhu moemY, i3 i4щuщыz mS posti, gHrьkіz vragi2 tgonsющa.

ЃgGle hrt0vъ, hrani1telю m0й s™hй, moli2 bGa nj mnЁ.

Ćkw s™hй b9ій služi1telь, i3 tvorsй є3gw2 bžctvєnnaz hotBnіz, mn0gimъ njbogaщaešisz kъ nemY derznovenіemъ, s™hй ѓgGle: tёmže teple nj mnЁ togo2 ўmoli2, ćkw da sp7senъ tob0ю, vospэvaю predstatelьstvo i3 pokr0vъ tv0й.

ЃgGle hrt0vъ, hrani1telю m0й s™hй, moli2 bGa nj mnЁ.

Vesь živ0tъ m0й vo mn0zэ pretekъ suetЁ, kъ koncY pribli1žihsz, i3 molю2 tS hrani1telz moego2: bydi mi2 zaщi1titelь, i3 pob0rnikъ nepobori1mь, є3gdA prehoždY mыt†rstva lю1tagw mіroderžca.

ЃgGle hrt0vъ, hrani1telю m0й s™hй, moli2 bGa nj mnЁ.

ЎmA moegw2 pogrэšє1nіz, zabluždє1nіz, plэnє1nіz, lю1twsti, i3 studomы6slіz neči1stыhъ i3 skvernыhъ pomыšlenій, njbraщazй vъ dHbrыz mы6sli, ne prestaй predstatelю m0й, vo blg†z pomыšlє1nіz, ўmilenіz razžє1nnыz rodi1teli.

GDi ї}se hrtE b9e m0й, pomi1luй mS.

Pobэdi2 moi1hъ ѕlhhъ, ї}se є3dinor0dnый preblgjй blgoutr0bіemъ tvoi1mъ, bezmёrіe i3 premn0žestvo, tvoegw2 neveщestvennagw služi1telz b9estvennыmi mltvami: є3g0že mi2 pristavilъ є3si2 i3z8 mladenstva, ćkw člvэkolю1becъ, hrani1telz.

Slava: Vsю2 moю2 po bz7э sp7senіz nadeždu vozloži1hъ na tS, hrani1telz moego2, i3 popeči1telz, i3 zastypnika: džbщuю mltvu kъ bGu nj mnЁ sotvori2, smolebniki prіi1mъ ѓgGlwvъ li1ki, i3 zastypniki.

I# nhnэ: Vozvhsi r0gъ blgočesti1vыhъ, i3 nizloži2 varvarwvъ šat†nіz, bGorodi1telьnice: newbori1mo sp7saющi sіE stado tvoE, vъ nemže veli1koe tvoE i4mz i3 mnogoslavnoe, vёrnw veličaetsz i3 slavitsz.

Mltva ko s™0mu ѓgGlu hrani1telю

Q, s™hй ѓgGle, hrani1telю i3 pokrovi1telю m0й blgjй! Sъ serdcemъ sokrušennыmъ i3 dušeю bolёznennoю predstoю1 ti, molssz: ўslhši mS, grёšnago raba tvoego i4m>kъ, sъ v0plemъ krёpkimъ i3 plačemъ g0rьkimъ vopію1щago: ne pomzni2 bezzak0nій moi1hъ i3 nepravdъ, i4miže ѓzъ njkasnnый, prognэvlsю tS po vs‰ dni6 i3 časы2, i3 merzostna sebE tvorю2 pred8 sozdatelemъ našimъ gDemъ: kvi1sz mnЁ miloserdъ, i3 ne tlučaйsz menE skvernagw, daže do konči1nы moeS: vozbudi1 mz t snA grэh0vnagw, i3 pos0bstvuй tvoi1mi mltvami pr0čee vremz životA moegw2 bez8 por0ka preйti2, i3 sotvori1ti plodы2 dost0йnы pokasnіz: pače že t smertnыhъ padenій grэh0vnыhъ soblюdi1 mz, da ne pogi1bnu vo tčaznіi, i3 da ne poraduetsz vragъ nj pogi1beli moeй. Vёmъ voi1stinnu, i3 ўstы2 i3spovёduю, ćkw nikt0že tak0vъ drygъ i3 predstatelь, zaщi1titelь i3 pob0rnikъ, ćkože tы2, s™hй ѓgGle: predstos bo prt0lu gDnю, m0lišisz nj mnЁ, nepotrebnэmъ i3 pače vsёhъ grёšnэйšemъ, da ne i3z8i1metъ preblgjй duši2 moeS vъ denь nečaznіz moegw2 i3 vъ denь tvorenіz ѕl0bы. Ne prestaй u5bo ўmilostivlsz premlcrdago gDa i3 bGa moego2, da tpystitъ sogrэšє1nіz mo‰, ±že sotvori1hъ vo vsemъ žitіi2 moemъ dёlomъ, sl0vomъ i3 vsёmi moi1mi čyvstvы, i3 i4miže vёstь sudьbami, da sp7setъ mS: da nakažetъ mS zdЁ po neizrečennэй mlcti svoeй, no da ne njbliči1tъ i3 ne i3stsžetъ mS džnamw po neliceprіstnomu pravosydію svoemY: da spod0bitъ mS pokasnіe prinesti2, sъ pokasnіemъ že b9estvennoe pričaщenіe dost0йnэ prіsti: nj semъ pače molю2, i3 takovagw dara vseuserdnw želaю. Vъ strašnый že časъ smerti netstypenъ bydi mi2, blgjй hrani1telю m0й, progonsz mr†čnыz demonы, i3myщыz ўstraši1ti pretrepetnuю dyšu moю2: zaщiti1 mz t tёhъ lovlenіz, є3gdA i4mamъ prehodi1ti vozd{šnыz mыt†rstva, da, hrani1mь tob0ю, bezbёdnw dosti1gnu raS, mi2 voždelennagw, i3dёže li1cы s™ыhъ i3 g0rnihъ si1lъ neprestannw voshvalsюtъ vsečctn0e i3 velikolёpoe i4mz vъ trbcэ slavimagw bGa, nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, є3myže podobaetъ čestь i3 poklonenіe vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Komentarisanje nije više omogućeno.